Идет загрузка документа (184 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о проведении инспекционных проверок в сфере страхового фонда документации Украины

Минюст
Положение, Приказ от 29.11.2013 № 2541/5
редакция действует с 30.10.2020

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.11.2013

м. Київ

N 2541/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 грудня 2013 р. за N 2047/24579

Про затвердження Положення про проведення інспекційних перевірок у сфері страхового фонду документації України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства юстиції України
 від 17 вересня 2015 року N 1749/5
,
від 2 жовтня 2020 року N 3448/5

Відповідно до статті 14 Закону України "Про страховий фонд документації України"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про організацію та порядок проведення заходів контролю за додержанням вимог законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації України центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, що додається.

(пункт 1 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 02.10.2020 р. N 3448/5)

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 06 листопада 2001 року N 254 "Про затвердження Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок Державною технічною інспекцією Державного департаменту страхового фонду документації", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 грудня 2001 року за N 1003/6194.

3. Департаменту взаємодії з органами влади (Анохін О. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної архівної служби України Гінзбург О. П.

 

Міністр

О. Лукаш

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

В. о. Голови Державної
архівної служби

О. В. Музичук

Голова Державної служби
України з надзвичайних ситуацій

М. Болотських

Міністр оборони України

П. В. Лебедєв

 

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію та порядок проведення заходів контролю за додержанням вимог законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації України центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено з урахуванням вимог Закону України "Про страховий фонд документації України" та визначає організаційні засади здійснення Державною архівною службою України (далі - орган контролю) заходів контролю у сфері формування та ведення страхового фонду документації України.

Заходи контролю у сфері формування та ведення страхового фонду документації України здійснюються шляхом проведення планових та позапланових інспекційних перевірок за додержанням вимог законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації України (далі - інспекційні перевірки) центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування.

2. Це Положення поширюється на діяльність міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування (далі - органи влади), які є суб'єктами державної системи страхового фонду документації.

3. Проведення інспекційних перевірок здійснюється за принципами:

пріоритетності безпеки у питаннях життя і здоров'я людини, функціонування і розвитку суспільства, середовища проживання і життєдіяльності перед будь-якими іншими інтересами і цілями;

неприпустимості проведення інспекційних перевірок органів влади за анонімними та іншими безпідставними заявами, а також невідворотності відповідальності осіб за подання таких заяв;

проведення інспекційних перевірок лише за наявності підстав та в порядку, визначених цим положенням;

відкритості, прозорості, плановості й системності інспекційних перевірок;

незалежності органу контролю від політичних партій та будь-яких інших об'єднань громадян;

наявності одного органу контролю у складі центрального органу виконавчої влади;

орієнтованості проведення інспекційних перевірок на додержання вимог законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації України;

проведення інспекційних перевірок на основі принципу оцінки ризиків та доцільності;

додержання вимог чинного законодавства про державну та іншу передбачену законом таємницю.

II. Організація проведення інспекційних перевірок

1. Планові інспекційні перевірки за додержанням вимог законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації України органами влади здійснюються відповідно до річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) (далі - річний план), що розробляється і затверджується відповідно до законодавства.

2. Загальними вимогами до проведення планової інспекційної перевірки є:

відповідність мети і завдань інспекційної перевірки вимогам нормативно-правових та нормативних документів у сфері формування та ведення страхового фонду документації України;

об'єктивність та неупередженість інспекційної перевірки;

максимальне охоплення питань, що стосуються діяльності органів влади у сфері формування та ведення страхового фонду документації України;

обов'язкове досягнення мети та завдань інспекційної перевірки;

можливість усунення органами влади порушень, виявлених під час інспекційної перевірки, до моменту складення акта додержання вимог законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації України (далі - акт перевірки);

не перешкоджання поточній діяльності органів влади.

3. Строк проведення планової інспекційної перевірки не може перевищувати десяти робочих днів і здійснюється з періодичністю не частіше одного разу на три роки. Продовження строку проведення планової інспекційної перевірки не допускається.

4. Планові інспекційні перевірки здійснюються за питаннями зазначеними у акті перевірки, які наведені у додатку 1 до цього Положення.

5. Позапланові інспекційні перевірки органу влади - це інспекційні перевірки, проведення яких не передбачено річним планом.

6. Позапланові перевірки органу влади проводяться з таких підстав:

здійснення контролю за станом усунення порушень, виявлених під час планової інспекційної перевірки;

у разі ненадходження в установлений строк повідомлення від органу влади про виконання вимог, викладених в акті перевірки або/та припису органу контролю;

за рішенням Кабінету Міністрів України.

7. Під час проведення позапланової інспекційної перевірки з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов'язковим зазначенням таких питань у направленні на проведення перевірки.

8. Акт позапланової інспекційної перевірки має містити висновки щодо результатів усунення порушень, виявлених під час планової перевірки.

9. Строк здійснення позапланової інспекційної перевірки не може перевищувати десяти робочих днів. Продовження строку проведення позапланової інспекційної перевірки не допускається.

10. Інспекційна перевірка проводиться комісією.

Комісію очолює голова.

11. Для проведення інспекційної перевірки орган контролю видає наказ про проведення інспекційної перевірки, який містить:

найменування органу влади;

тип інспекційної перевірки (планова або позапланова);

підстава для проведення інспекційної перевірки;

строк проведення інспекційної перевірки;

склад комісії;

предмет інспекційної перевірки.

12. На підставі наказу оформлюється направлення на проведення інспекційної перевірки відповідно до додатку 2 до цього Положення, яке підписується керівником органу контролю або уповноваженої ним особою та реєструється у відповідному журналі відповідно до додатку 3 до цього Положення.

У направленні на проведення інспекційної перевірки зазначаються:

тип інспекційної перевірки (планова або позапланова);

місцезнаходження та найменування органу влади, що перевіряється;

номер і дата наказу про проведення інспекційної перевірки;

дата початку та дата закінчення інспекційної перевірки;

склад комісії, із зазначенням посад, власних імен та прізвищ;

предмет та підстава для проведення інспекційної перевірки;

інформація про проведення попередньої інспекційної перевірки.

13. Під час проведення інспекційної перевірки, голова комісії та її члени повинні мати довідки про наявність необхідної форми допуску до державної таємниці відповідно до законодавства.

14. Інспекційна перевірка здійснюється за місцем провадження діяльності органу влади.

Інспекційні перевірки проводяться в робочий час органу влади, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку.

15. Орган контролю здійснює планові інспекційні перевірки за умови письмового повідомлення органу влади не пізніш як за десять календарних днів до дати початку інспекційної перевірки.

У повідомленні про здійснення інспекційної перевірки зазначаються:

предмет та підстава для проведення інспекційної перевірки;

дата початку та дата закінчення здійснення інспекційної перевірки;

найменування органу влади;

склад комісії.

16. Орган влади у п'ятиденний термін з дня отримання повідомлення про здійснення планової інспекційної перевірки надсилає до органу контролю повідомлення про керівника органу влади, або уповноважену ним особу для організації проведення інспекційної перевірки.

17. У разі участі у проведенні планової інспекційної перевірки уповноваженої особи органу влади необхідно надіслати до органу контролю оригінал або належним чином завірену копію документа, яким уповноважено відповідну особу.

18. Інспекційна перевірка має здійснюватися в присутності уповноваженої керівником органу влади особи, яка відповідальна за організацію проведення інспекційної перевірки.

III. Проведення інспекційних перевірок

1. Інспекційна перевірка складається з таких основних частин:

підготовка до інспекційної перевірки;

проведення інспекційної перевірки;

оформлення результатів інспекційної перевірки;

вжиття відповідних заходів за результатами інспекційної перевірки.

2. Члени комісії без службового посвідчення та направлення на інспекційну перевірку не мають права здійснювати перевірку органу влади.

3. Перед початком інспекційної перевірки члени комісії вносять запис про проведення інспекційної перевірки до відповідного журналу органу влади (у разі його наявності).

4. Під час інспекційної перевірки члени комісії зобов'язані дотримуватись установлених правил внутрішнього трудового розпорядку та вимог щодо охорони праці.

5. Інформація, одержана членами комісії, доступ до якої обмежено законом, використовується виключно в порядку, установленому законом.

6. Члени комісії під час здійснення інспекційних перевірок мають право:

доступу на території органу влади, щодо яких проводяться перевірки;

отримувати від органів влади необхідні документи, інформацію та пояснення;

вимагати від органів влади усунення виявлених порушень вимог законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації України;

вимагати припинення дій, які перешкоджають проведенню інспекційної перевірки;

надавати (надсилати) органам влади обов'язкові для виконання приписи про усунення виявлених порушень.

7. У разі недопущення до проведення інспекційної перевірки комісія складає у довільній формі акт про непроведення перевірки для вжиття відповідних заходів.

8. Члени комісії зобов'язані:

повно, об'єктивно та неупереджено проводити інспекційну перевірку в межах повноважень, передбачених законом;

дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із органами влади;

ознайомлювати керівника органу влади, а в разі його відсутності уповноважену ним особу з результатами інспекційної перевірки;

забезпечувати нерозголошення інформації для службового користування та державної таємниці, що стає доступною під час проведення перевірки;

надавати органам влади консультаційну допомогу.

9. Органи влади, які перевіряються, зобов'язані:

допускати членів комісії до здійснення інспекційної перевірки;

виконувати вимоги органу контролю щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства;

надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час інспекційної перевірки;

одержувати примірник акта перевірки та припису за результатами проведеної інспекційної перевірки.

10. Органам влади які перевіряються, забороняється перешкоджати членам комісії виконувати свої обов'язки з проведення інспекційної перевірки.

11. Органи влади які перевіряються мають право оскаржувати в установленому законодавством порядку висновки та рішення комісії.

IV. Складання акта, припису та застосування заходів впливу

1. За результатами інспекційної перевірки комісією складається акт перевірки у двох примірниках за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення.

В акті перевірки визначаються: дата та місце складання акта, підстава мета, дата інспекційної перевірки, перелік питань з відображенням порушень виявлених під час перевірки, чи досягнута мета перевірки, формуються загальні висновки та вносяться пропозиції щодо строків усунення виявлених порушень.

Не допускається внесення до акта перевірки недостовірної інформації. Акт перевірки оформлюється з використанням комп'ютерної техніки.

2. Члени комісії зазначають в акті перевірки стан додержання і виконання вимог законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації України органом влади, а у разі невиконання - детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідний нормативно-правовий акт та нормативний документ, вимоги яких порушені.

3. В останній день інспекційної перевірки два примірники акта перевірки підписують члени комісії та під підпис ознайомлюють керівника органу влади або уповноважену ним особу, щодо якого проводилась інспекційна перевірка.

4. У разі наявності зауважень органу влади до акта перевірки на всіх примірниках акта перевірки перед підписом керівника органу влади або уповноваженою ним особи робиться запис -"Із зауваженнями".

Зауваження надсилаються органом влади до органу контролю рекомендованим листом та/або за допомогою електронного поштового зв'язку протягом двох робочих днів після ознайомлення з актом перевірки.

Надіслані зауваження додаються до акта перевірки.

5. Один примірник акта перевірки в останній день інспекційної перевірки надається керівнику органу влади або уповноваженій ним особі, другий - зберігається в органі контролю.

Під час вручення акта перевірки в його два примірники вноситься запис "Один примірник акта перевірки отримано" та проставляється підпис керівника органу влади або уповноваженої ним особи.

6. У разі відмови керівника органу влади або уповноваженої ним особи від отримання примірника акта перевірки в акті робиться запис "Від отримання примірника акта перевірки (найменування посади керівника органу влади або уповноваженої ним особи, власного імені і прізвища) відмовився". У такому разі один примірник акта перевірки протягом десяти днів з дня закінчення інспекційної перевірки надсилається органу влади, що перевірявся, рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Повідомлення про вручення рекомендованого листа є підтвердженням факту отримання примірника акта перевірки керівником органу влади або уповноваженою ним особою та зберігається разом з іншим примірником акта перевірки в органі контролю.

7. Голова комісії протягом п'яти робочих днів з дня підписання акта (відмови від підписання) складає припис щодо усунення наступних порушень (порушення), виявлених під час інспекційної перевірки (далі - припис):

відсутність акта (актів) закладення технічної та (або) проєктної документації до страхового фонду документації України при поставленні продукції на серійне виробництво та (або) прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом (новим будівництвом, реконструкцією, реставрацією, капітальним ремонтом) об'єктів;

невиконання вимог наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 17 травня 2004 року N 7т "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо структури мобілізаційного плану центрального (місцевого) органу виконавчої влади України" щодо порядку заповнення та погодження форми 39-МП-сфд;

відсутність визначеної і затвердженої номенклатури виробів та продукції, переліків техногенно і екологічно небезпечних об'єктів та інших об'єктів, документація на які підлягає закладанню до галузевих страхових фондів документації;

відсутність розробленої в установленому порядку програми створення страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення;

невиконання робіт оборонного призначення в частині формування та ведення страхового фонду документації на озброєння, військову та спеціальну техніку, інше військове майно, об'єкти і споруди оборонного та спеціального призначення;

невиконання вимог щодо створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції мобілізаційного призначення, проведення аварійно-рятувальних та аварійно-відновлюваних робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій;

відсутність програми створення страхового фонду документації для збереження документів на об'єкти культурної спадщини.

Припис складається у двох примірниках, один з яких надається керівнику органу влади або уповноваженій ним особі, а другий зберігається в органі контролю.

Припис складається за формою, наведеною у додатку 4 до цього Положення.

8. У разі якщо посадова особа органу влади відмовляється від отримання припису, припис протягом десяти днів з дня завершення інспекційної перевірки надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення із зазначенням дати реєстрації в органі контролю та вихідного номера.

Припис про усунення порушень законодавства про страховий фонд документації, виявлених під час інспекційної перевірки є обов'язковим для виконання у встановлений строк.

9. У приписі зазначається строк для усунення виявлених порушень, який встановлюється головою комісії.

10. У разі неможливості виконання у встановлені строки вимог, викладених в акті перевірки, та/або припису орган влади звертається листом до органу контролю з проханням щодо продовження строків усунення порушень.

11. Контроль за виконанням вимог, викладених в акті перевірки та/або припису, наданих за результатами інспекційної перевірки, здійснює орган контролю.

12. Невиконання керівником органу влади вимог припису є підставою для складання протоколу про адміністративне правопорушення.

13. Припис може бути оскаржено у суді у строки, встановлені законодавством.

 

Начальник Відділу
архівної справи

В. Рудь

 

ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вул. Солом'янська, 24, м. Київ, 03110, тел.: 275-27-77, факс: 275-36-55

E-mail: info@arch.gov.ua

web: http://www.archives.gov.ua

код за ЄДРПОУ 37552598

АКТ ПЕРЕВІРКИ

від ____________
    (дата складення акта)

N

додержання вимог законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації України міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування

_____________________________________________________________________________________,
                                                                (найменування органу влади (відокремленого підрозділу)
код згідно з ЄДРПОУ  
_____________________________________________________________________________________
                                                           (місцезнаходження органу влади (відокремленого підрозділу)
_____________________________________________________________________________________

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ КОНТРОЛЮ:

Строк проведення заходу контролю:

Дані про останній проведений захід контролю:

Особи, що беруть участь у проведенні заходу контролю:

посадові особи органу контролю:
_____________________________________________________________________________________
                                                                         (найменування посади, власне ім'я, прізвище)

керівник органу влади або уповноважена ним особа:
_____________________________________________________________________________________
                                                                          (найменування посади, власне ім'я, прізвище)

треті особи:
_____________________________________________________________________________________
                                                                          (найменування посади, власне ім'я, прізвище)

Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався:

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу контролю

Поряд-
ковий номер

Питання щодо дотримання органом влади вимог законодавства

Ступінь ризику

Позиція органу влади щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)*

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

не розгля-
далося

I Загальні питання

1

Затверджена програма формування страхового фонду документації у наявності

 

 

 

 

 

Стаття 22, 23 ЗУ N 2332-III

2

Вимоги частини п'ятої статті 11 Закону України "Про страховий фонд документації України" щодо закладення технічної та проектної (робочої) документації до страхового фонду документації України при поставленні продукції на виробництво та прийняття до експлуатації закінчених будівництвом (новим будівництвом, реконструкцією, реставрацією, капітальним ремонтом) об'єктів виконані

 

 

 

 

 

Стаття 11 ЗУ N 2332-III
Наказ МНС України від 22.10.2003 N 400

3

Ведення страхового фонду документації України організовано

 

 

 

 

 

Стаття 12 ЗУ N 2332-III

4

Відповідна служба (підрозділ) з питань створення та ведення страхового фонду документації у наявності

 

 

 

 

 

Стаття 4 ЗУ N 2332-III

5

Вимоги наказу Мінекономіки від 17.05.2004 N 7т та рекомендацій Мінекономіки від 05.09.2008 N 26-24/67дск щодо порядку заповнення та погодження форми 39-МП-сфд виконані

 

 

 

 

 

Наказ Мінекономіки від 17.05.2004 N 7т

II Питання щодо перевірки міністерств та інших центральних органів виконавчої влади:

1

Затверджена номенклатура виробів та продукції, переліки техногенно і екологічно небезпечних об'єктів та інших об'єктів галузі, документація на які підлягає закладанню до галузевих страхових фондів документації у наявності

 

 

 

 

 

Стаття 22 ЗУ N 2332-III

2

Контроль за виконанням галузевої програми формування страхового фонду документації організовано

 

 

 

 

 

Стаття 22 ЗУ N 2332-III

3

Планування, координація, забезпечення виконання робіт з формування, ведення та використання галузевого страхового фонду документації відповідно до затвердженої програми проводиться

 

 

 

 

 

Стаття 22 ЗУ N 2332-III

4

Фінансування галузевого страхового фонду документації відповідно до затвердженої програми забезпечено

 

 

 

 

 

Стаття 22, 24 ЗУ N 2332-III

5

Вимоги щодо надання Мін'юсту інформації про обсяги фінансування робіт з формування, ведення та використання галузевого страхового фонду документації виконано

 

 

 

 

 

Пункт 19 Положення N 319

6

Вимоги щодо надання інформації постачальникам документів про обсяги робіт щодо формування, ведення та використання галузевого фонду і асигнування на їх виконання виконано

 

 

 

 

 

Пункт 19 Положення N 319

7

Роботи зі створення, формування і ведення страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення організовані

 

 

 

 

 

Стаття 15 ЗУ N 3543-XII
Наказ Мінекономрозвитку від 12.03.2019 N 19-дск

8

Розроблена в установленому порядку програма створення страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення у наявності

 

 

 

 

 

Стаття 15 ЗУ N 3543-XII

III Питання щодо перевірки місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим

1

Проведення заходів зі створення обласного (регіонального) страхового фонду документації організовано

 

 

 

 

 

Стаття 23 ЗУ N 2332-III

2

Визначені та за погодженням з Укрдержархівом затверджені номенклатури виробів та продукції, переліків об'єктів і споруд систем життєзабезпечення, транспортних зв'язків, об'єктів будівництва промислового і цивільного призначення, об'єктів культурної спадщини та унікальних документальних пам'яток, переліки техногенно та екологічно небезпечних об'єктів регіону та інших об'єктів, документація на які підлягає закладанню до обласних (регіональних) страхових фондів документації у наявності

 

 

 

 

 

Стаття 23 ЗУ N 2332-III

3

Планування, координація, забезпечення виконання робіт з формування, ведення та використання обласних (регіональних) страхових фондів документації відповідно до затверджених програм формування страхового фонду документації проводиться

 

 

 

 

 

Стаття 23 ЗУ N 2332-III

4

Затверджені замовником обласного (регіонального) страхового фонду документації плани постачання документації та виготовлення документів обласного (регіонального) страхового фонду документації у наявності

 

 

 

 

 

Пункт 11 Положення N 320

5

Фінансування обласних (регіональних) страхових фондів документації відповідно до затверджених програм формування страхового фонду документації забезпечено

 

 

 

 

 

Стаття 23 ЗУ N 2332-III

6

Вимоги щодо щорічного передбачення у проектах відповідних місцевих бюджетів витрат на формування, ведення та використання страхового фонду документації в межах, визначених обласними (регіональними) програмами згідно з пунктом 15 статті 91 Бюджетного кодексу України виконані

 

 

 

 

 

Стаття 24 ЗУ N 2332-III
Пункт 18 Положення N 320

7

Роботи зі створення, формування і ведення страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення організовано

 

 

 

 

 

Стаття 16, 17 ЗУ N 3543-XII
Наказ Мінекономрозвитку від 12.03.2019 N 19-дск

IV Питання щодо перевірки та органів місцевого самоврядування

1

Проведення заходів зі створення обласного (регіонального) страхового фонду документації організовано

 

 

 

 

 

Стаття 23 ЗУ N 2332-III

2

Визначені та за погодженням з Укрдержархівом затверджені номенклатури виробів та продукції, переліків об'єктів і споруд систем життєзабезпечення, транспортних зв'язків, об'єктів будівництва промислового і цивільного призначення, об'єктів культурної спадщини та унікальних документальних пам'яток, переліки техногенно та екологічно небезпечних об'єктів регіону та інших об'єктів, документація на які підлягає закладанню до обласних (регіональних) страхових фондів документації у наявності

 

 

 

 

 

Стаття 23 ЗУ N 2332-III

3

Планування, координація, забезпечення виконання робіт з формування, ведення та використання обласних (регіональних) страхових фондів документації відповідно до затверджених програм формування страхового фонду документації проводиться

 

 

 

 

 

Стаття 23 ЗУ N 2332-III

4

Затверджені замовником обласного (регіонального) страхового фонду документації плани постачання документації та виготовлення документів обласного (регіонального) страхового фонду документації у наявності

 

 

 

 

 

Пункт 11 Положення N 320

5

Фінансування обласних (регіональних) страхових фондів документації відповідно до затверджених програм формування страхового фонду забезпечено документації

 

 

 

 

 

Стаття 23 ЗУ N 2332-III

6

Вимоги щодо щорічного передбачення у проектах відповідних місцевих бюджетів витрат на формування, ведення та використання страхового фонду документації в межах, визначених обласними (регіональними) програмами згідно з пунктом 15 статті 91 Бюджетного кодексу України виконано

 

 

 

 

 

Стаття 24 ЗУ N 2332-III
Пункт 18 Положення N 320

7

Вимоги Наказу Мінекономрозвитку від 12.03.2019 N 19-дск виконано

 

 

 

 

 

Наказ Мінекономрозвитку від 12.03.2019 N 19-дск

V Питання щодо перевірки органів влади, які є виконавцями оборонного замовлення

1

Роботи оборонного призначення в частині формування та ведення страхового фонду документації на озброєння, військову та спеціальну техніку, інше військове майно, об'єкти і споруди оборонного та спеціального призначення проводяться

 

 

 

 

 

Пункт 10 Стаття 1 ЗУ N 464-XIV

2

Планування та здійснюється контроль робіт з формування страхового фонду документації проводиться

 

 

 

 

 

Пункт 10 Стаття 1 ЗУ N 464-XIV

3

Надання документації для виготовлення документів страхового фонду документації забезпечено

 

 

 

 

 

Пункт 1 Стаття 4 ЗУ N 464-XIV

VI Питання до органів влади сфери паливно енергетичного комплексу

1

Вимоги щодо створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції мобілізаційного призначення, проведення аварійно-рятувальних та аварійно-відновлюваних робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій виконані

 

 

 

 

 

Стаття 7, Розділ III, ЗУ N 307-V

VII Питання до органів влади сфери культури

1

Програма створення страхового фонду документації про культурні цінності та документів на об'єкти культурної спадщини у наявності

 

 

 

 

 

Стаття 3, Розділ I, ЗУ N 2778-VI

2

Документи на об'єкти культурної спадщини та інформація про культурні цінності зберігаються шляхом створення страхового фонду документації.

 

 

 

 

 

Пункт 18, Стаття 16, Розділ III, ЗУ N 2778-VI

____________
* Заповнюється керівником органу влади або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на орган влади, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на орган влади.

ПЕРЕЛІК*
нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу контролю

Поряд-
ковий номер

Нормативно-правовий акт

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін'юсті

найменування

дата і номер

1

Закон України "Про страховий фонд документації України"

від 22.03.2001 N 2332-III

 

2

Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"

від 21.10.93 N 3543-XII

 

3

Закон України "Про культуру"

від 14.12.2010 N 2778-VI

 

4

Закон України "Про державне оборонне замовлення"

від 03.03.99 N 464-XIV

 

5

Закон України "Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період"

від 02.11.2006 N 307-V

 

6

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок формування, ведення та використання галузевого страхового фонду документації"

від 13.03.2002 N 319

 

7

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації"

від 13.03.2002 N 320

 

8

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного призначення, а також припинення випуску існуючих видів такої продукції"

від 20.02.2013 N 120

 

9

Наказ Мінекономіки "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо структури мобілізаційного плану центрального (місцевого) органу виконавчої влади України"

від 17.05.2004 N 7т

 

10

Наказ МНС України "Про Порядок підтвердження закладення технічної та проектної робочої документації до страхового"

від 22.10.2003 N 400

13.11.2003 за N 1046/8367

11

Наказ Мінекономрозвитку "Про затвердження показників критеріїв оцінок рівнів мобілізаційної готовності національної економки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, яким встановлені мобілізаційні завдання (замовлення), адміністративно-територіальних одиниць України"

від 12.03.2019 N 19-дск

04.04.2019 за N 354/33325

____________
* Перелік нормативно-правових актів, який містить більше 10 позицій або має гриф обмеження доступу, може складатись окремим додатком до уніфікованої форми акта перевірки.

ОПИС
виявлених порушень вимог законодавства

За результатами проведення заходу контролю встановлено:

відсутність порушень вимог законодавства;

наявність порушень вимог законодавства.

ПРОПОЗИЦІЇ

Інформація про потерпілих (за наявності):
_____________________________________________________________________________________

Положення законодавства, якими встановлено відповідальність за порушення вимог законодавства (за наявності):
_____________________________________________________________________________________

ПЕРЕЛІК
питань для органів влади щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу контролю*

Питання щодо здійснення контролю

Відповіді на питання

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб

1.

Про проведення планового заходу контролю орган влади письмово повідомлений не пізніше ніж за 10 днів до дня здійснення такого заходу

 

 

 

2.

Посвідчення (направлення) на проведення заходу контролю та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу контролю, пред'явлено

 

 

 

3.

Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу контролю надано

 

 

 

4.

Перед початком проведення заходу контролю посадовими особами органу контролю внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу органу влади (у разі його наявності)

 

 

 

5.

Під час проведення позапланового заходу контролю розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу

 

 

 

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу контролю та складеного акта перевірки*

Оцінка органу влади щодо професійного рівня посадових осіб органу контролю, які проводили захід*

(від 1 до 10, де 10 - найвища схвальна оцінка)

____________
* Частина акта заповнюється за бажанням органом влади (керівником органу влади або уповноваженою ним особою).

Посадові особи органу контролю:

___________________________
(найменування посади)

_________________
(підпис)

_______________________________
(власне ім'я, прізвище)

Керівник органу влади або уповноважена ним особа:

___________________________
(найменування посади)

_________________
(підпис)

_______________________________
(власне ім'я, прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу контролю:

___________________________
(найменування посади)

_________________
(підпис)

_______________________________
(власне ім'я, прізвище)

Примірник цього акта на сторінках отримано ..:

___________________________
(найменування посади)

_________________
(підпис)

_______________________________
(власне ім'я, прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником органу влади або уповноваженою ним особою, третіми особами цього акта
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вул. Солом'янська, 24, м. Київ, 03110, тел.: 275-27-77, факс: 275-36-55

E-mail: info@arch.gov.ua

web: http://www.archives.gov.ua

код за ЄДРПОУ 37552598

НАПРАВЛЕННЯ N ________

від "___" ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
                                     (найменування органу влади, щодо діяльності якого здійснюється захід контролю)

_____________________________________________________________________________________
                                 (місцезнаходження органу влади, щодо діяльності якого здійснюється захід контролю)

Наказ Державної архівної служби України

від ____________ 20__ року N _________________
(номер і дата наказу за яким здійснюється захід контролю)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________-
                          (посада, власне ім'я, прізвище посадових осіб, які беруть участь у здійсненні заходу контролю)

_____________________________________________________________________________________
                                                                     (дата початку та дата закінчення заходу контролю)

_____________________________________________________________________________________
                                                                                            (тип заходу контролю)

_____________________________________________________________________________________
                                                                                            (вид заходу контролю)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                          (підстави для здійснення заходу контролю)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (предмет здійснення заходу контролю)

_____________________________________________________________________________________
                                   (інформація про здійснення попереднього заходу, тип заходу і строк його здійснення)

_______________________________________
(посада)

_________________
(підпис)

________________________
(власне ім'я, прізвище)

 

ЖУРНАЛ
обліку проведення планових та позапланових інспекційних перевірок за додержанням вимог законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації України центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування.

 

ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вул. Солом'янська, 24, м. Київ, 03110, тел.: 275-27-77, факс: 275-36-55

E-mail: info@arch.gov.ua

web: http://www.archives.gov.ua

код за ЄДРПОУ 37552598

ПРИПИС

від ____________
                 (дата)

N

Кому ________________________________________________________________________________
                               (найменування посади власне ім'я, прізвище керівника або уповноваженої особи органу влади,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                               що перевіряється)
_____________________ проведена інспекційна перевірка ___________________________________
     (дата складання Припису)                                                             (зазначаються питання, що підлягали інспекційній перевірці,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    поштова адреса органу влади,
_____________________________________________________________________________________
   найменування посади, власне ім'я, прізвище посадової особи органу контролю, яка проводила інспекційну перевірку)
разом з _______________________________________________________________________________
                                    (зазначаються найменування посад, власне ім'я, прізвище осіб, які брали участь в перевірці)
_____________________________________________________________________________________

З метою усунення недоліків, які виявлені під час інспекційної перевірки встановлених чинним законодавством України вимог у сфері формування та ведення страхового фонду документації України, пропонуємо: __________________________________________________________________
                                                                                    (указуються пропозиції з усунення недоліків та порушень
_____________________________________________________________________________________
                                                                               із зазначенням термінів їх виконання)
_____________________________________________________________________________________

Про виконання цього Припису Ви повинні подати письмове повідомлення:
_____________________________________________________________________________________
                            (зазначити найменування посади, поштову адресу, кому подається повідомлення, та термін)
_____________________________________________________________________________________

Припис видав

 

_______________________________________
(найменування посади, власне ім'я, прізвище)

_________________
(підпис)

 

_________________
(дата)

Припис до виконання отримав

 

_______________________________________
(найменування посади, власне ім'я, прізвище)

_________________
(підпис)

 

_________________
(дата)

(Положення із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 17.09.2015 р. N 1749/5
,
у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 02.10.2020 р. N 3448/5)

____________

Опрос