Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Правилам перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины

Министерство инфраструктуры Украины
Приказ от 17.10.2013 № 808
действует с 24.12.2013

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.10.2013

м. Київ

N 808

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 листопада 2013 р. за N 2044/24576

Про затвердження Змін до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України

Відповідно до підпункту 4.4.8 підпункту 4.4 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року N 581, Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1997 року N 252, та з метою поліпшення обслуговування громадян під час користування залізничним транспортом

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 27 грудня 2006 року N 1196, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 квітня 2007 року за N 310/13577 (зі змінами), що додаються.

2. Державній адміністрації залізничного транспорту України забезпечити:

1) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Корнієнка В. В.

 

Міністр

В. Козак

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Голова Державної інспекції
України з питань захисту
прав споживачів

С. М. Орєхов

Тимчасово виконуючий
обов'язки Міністра
освіти і науки України

Є. М. Суліма

Голова
Антимонопольного комітету України

В. П. Цушко

 

Зміни
до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України

1. У пункті 1.7 розділу 1:

доповнити пункт новими термінами, розмістивши їх в алфавітному порядку:

"Документ на повернення - візуальна форма електронного документа на повернення, що роздруковується на паперовому носії або зберігається як сукупність електронних даних (на смартфоні, планшеті тощо).

Документ на послуги - візуальна форма електронного документа на послуги, що роздруковується на паперовому носії або зберігається як сукупність електронних даних (на смартфоні, планшеті тощо).

Посадочний документ - візуальна форма електронного проїзного документа, що роздруковується на паперовому носії або зберігається як сукупність електронних даних (на смартфоні, планшеті тощо).";

термін "Єдиний проїзний документ" виключити;

терміни "Електронний проїзний (перевізний) документ", "Поїзди погоджені", "Проїзний документ" викласти в такій редакції:

"Електронний проїзний (перевізний) документ - електронний документ, сформований за допомогою програмно-апаратного комплексу з оформлення/повернення електронних проїзних (перевізних) документів для забезпечення пасажирських перевезень (далі - ПАК ЕПД ПП), який є підтвердженням договору на перевезення пасажира (багажу).";

"Поїзди погоджені - поїзди, у тому числі приміські, якими здійснюється поїздка пасажира з пересадками за оформленими проїзними документами до/від пункту пересадки.";

"Проїзний документ - документ установленого зразка, що посвідчує право пасажира на проїзд залізничним транспортом та є договором на перевезення, оформляється на відповідному бланку проїзного документа, а також може бути сформований в електронному вигляді. Види проїзних документів: повні, пільгові, дитячі, безплатні (безкоштовні), групові.".

2. У розділі 2:

1) в абзаці першому пункту 2.3 слова "та станції Київ-Пасажирський" виключити;

2) абзац десятий пункту 2.25 викласти в такій редакції:

"Укрзалізниця залежно від пасажиропотоку та місцевих умов може закривати продаж проїзних документів на окремі поїзди до станцій, які близько розташовані від станції відправлення на шляху прямування поїзда, за наявності альтернативних поїздів до/від цих станцій";

3) пункт 2.26 доповнити новим абзацом такого змісту:

"За умови прямування одного пасажира в окремому купе проїзд оформляється одним проїзним документом. За умови прямування двох чи трьох пасажирів в окремому купе проїзд на всі місця купе оформляється на окремих бланках із зазначенням прізвища та імені у проїзному документі, що оформляється на додаткове(і) місце(я) одного з пасажирів, який буде прямувати в цьому самому купе";

4) у пункті 2.34:

абзац перший доповнити новим реченням такого змісту: "Продаж проїзних документів на регіональні поїзди, які обслуговуються моторвагонним рухомим складом, здійснюється за 10 діб до відправлення поїзда.";

в абзаці другому:

після слів "проїзних документів" доповнити абзац словами "(у тому числі електронних)";

слово "мережу" виключити;

у першому реченні абзацу третього слово "мережу" виключити;

підпункт "б" викласти в такій редакції:

"б) за умови замовлення через Інтернет електронний проїзний документ на бланку не друкується, а отриманий пасажиром посадочний документ, роздрукований на папері або збережений на електронному носії (мобільний телефон, компактний персональний комп'ютер тощо), підтверджує факт сплати коштів пасажиром. Унікальний код, інформація з якого зчитується провідником вагона за допомогою відповідного пристрою або заноситься до відповідної відомості за встановленою формою, підтверджує статус документа (оплачений, використаний, погашений, повернений);";

5) пункт 2.35 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Прізвище та ім'я пасажира у проїзному документі можуть зазначатися зі скороченням до 18 знаків (із врахуванням технічних можливостей автоматизованих систем).";

6) пункт 2.38 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Якщо кількість місць, зазначена в замовленні на перевезення групи, становить більше половини загальної кількості місць цього поїзда, то пункт продажу може пропонувати замовнику перевезення в додатковому поїзді.";

7) абзац перший пункту 2.40 замінити двома новими абзацами такого змісту:

"2.40. На одному бланку проїзного документа оформляється проїзд у безпересадочному сполученні. За бажанням пасажира проїзд з однією пересадкою може бути оформлений на одному бланку проїзного документа.

У разі оформлення проїзних документів з пересадками, у тому числі на одному бланку, квитковий касир зобов'язаний узгодити з пасажиром інтервал між часом прибуття поїзда до пункту пересадки за розкладом та часом відправлення поїзда з пункту пересадки. За умови оформлення проїзду з пересадкою на одному бланку дата відправлення зі станції пересадки має бути не пізніше 10 діб після прибуття поїзда на станцію пересадки (не враховуючи дати прибуття).".

У зв'язку з цим абзаци другий, третій вважати відповідно абзацами третім, четвертим.

3. У розділі 4:

1) у пункті 4.4:

слово "шести" замінити словами "трьох банківських";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"У разі невиконання замовлення на резервування місць у повному обсязі та пов'язаної з цим відмови від оформлення перевезення групи кошти, сплачені за резервування місць, повертаються повністю за всю кількість сплачених місць.";

2) у пункті 4.6:

в абзаці першому слово "шести" замінити словом "трьох";

абзац третій викласти в такій редакції:

"На всіх проїзних документах (крім пільгових і студентських), оформлених для перевезення групи, зазначаються прізвище та ім'я керівника групи.";

доповнити пункт чотирма новими абзацами такого змісту:

"Списки груп завіряються штемпелем каси, проставляються дата (число, місяць, рік), години та хвилини, прізвище та ініціали касира і підпис.

Оформлення пільгових і студентських проїзних документів для пасажирів, які їдуть у складі організованої групи, здійснюється на окремих проїзних документах із зазначенням прізвища, імені пасажира та шифру пільги.

У випадку заміни керівника групи зміна прізвища та імені на групових проїзних документах здійснюється за умови подання письмової заяви організатора поїздки в будь-якому пункті продажу на залізниці.

Заміна списків для групових перевезень не здійснюється.".

4. Абзац третій пункту 6.2 розділу 6 виключити.

5. У розділі 7:

1) пункт 7.2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Під час групових перевезень керівник групи зобов'язаний пред'явити проїзні документи та список, завірений згідно з вимогами пункту 4.6 розділу 4 цих Правил у квитковій касі, а провідник (стюард) - перевірити відповідність пред'явлених пасажирами документів, які посвідчують особу, завіреним спискам.";

2) у пункті 7.3:

абзац третій після слів "(за винятком допущених описок не більше трьох знаків)," доповнити словами "без документів, що посвідчують особу,";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Під час групових перевезень пасажири з документами, що посвідчують особу, дані яких не відповідають завіреним квитковою касою спискам, у вагон не допускаються.";

3) абзаци перший та другий пункту 7.9 замінити трьома новими абзацами такого змісту:

"7.9. Після посадки пасажирів у вагон та відправлення поїзда провідник (стюард) вагона зобов'язаний додатково перевірити наявність і дійсність проїзних документів та погасити їх, не пошкоджуючи надруковану інформацію. Погашення проїзних документів, крім посадочних документів, здійснюється шляхом відривання шматочка у верхній частині проїзного документа по лінії складання його впоперек.

Погашення проїзного документа, оформленого з пересадкою на одному бланку, під час проїзду на другій ділянці прямування здійснюється відриванням шматочка в нижній частині проїзного документа по лінії складання його впоперек. Погашення проїзних документів може здійснюватися також шляхом компостування проїзного документа відповідним пристроєм.

Погашення посадочних документів не здійснюється.".

У зв'язку з цим абзаци третій, четвертий вважати відповідно абзацами четвертим, п'ятим;

4) пункт 7.22 доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"У разі стоянки поїзда на станції менше 5 хвилин пасажирам, які не здійснюють висадку, вихід на перон заборонено".

6. Абзац перший пункту 8.4 розділу 8 викласти в такій редакції:

"8.4. У разі припинення поїздки на шляху прямування пасажир повинен не пізніше однієї години після відправлення поїзда пред'явити проїзний документ у пункті продажу проїзних документів станції припинення поїздки для поставлення відповідного штемпеля та отримання вартості квитка за непрослідувану відстань. Аналогічно проставляється відмітка на проїзних документах, оформлених з однією пересадкою, у тому числі в пунктах пересадки.".

7. Пункт 12.9 розділу 12 викласти в такій редакції:

"12.9. Плата за послуги з оформлення та повернення (комісійний збір) проїзного документа з однією пересадкою на одному бланку здійснюється один раз.".

8. У розділі 15:

1) абзац п'ятий пункту 15.4 викласти в такій редакції:

"При оформленні додатково одного проїзного документа на перевезення ручної поклажі зазначається (замість прізвища та імені) інформація "ручна поклажа 50 кг". При оформленні окремого купе (для перевезення 150 кг) проїзд пасажира оформляється одним проїзним документом, а перевезення ручної поклажі - проїзним документом як для трьох осіб на одному бланку із зазначенням (замість прізвища та імені) - "ручна поклажа 150 кг";

2) абзац другий пункту 15.7 викласти в такій редакції:

"У вагонах поїздів "Регіональний експрес", швидкісних поїздів Інтерсіті та Інтерсіті+ кімнатні тварини не більше двох особин (малі собаки, коти тощо) перевозяться в ящиках, корзинах, клітках або контейнерах із водонепроникним абсорбуючим дном (не більше одного місця ручної поклажі), які розміщуються на руках у пасажира або під місцями для сидіння.".

9. Пункт 18.1 розділу 18 після слів "службовими особами" доповнити словом "Укрзалізниці".

10. Пункт 19.6 розділу 19 доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Повернення платежів за проїзні/перевізні документи, оформлені через канали самообслуговування, може здійснюватися самостійно через Інтернет або через квиткові каси пунктів продажу. Кошти перераховуються на рахунки платників.

Повернення коштів за електронні проїзні/перевізні документи, збережені на електронних носіях (мобільний телефон, смартфон, планшет тощо), через квиткові каси виконується після їх роздруковування на паперовому носії.".

11. У розділі 21:

1) пункт 21.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Якщо пасажир пред'явив до повернення посадочний документ і системою надано відповідь, що цей документ має статус "використаний, погашений, повернений", повернення платежів не здійснюється.";

2) пункт 21.14 викласти в такій редакції:

"21.14. Повернення платежів за проїзні документи, оформлені на одному бланку з однією пересадкою, здійснюється на загальних підставах.".

12. У додатку 2 до Правил:

у позиціях 5 - 7 колонки 3 слова "або безплатний проїзд один раз на рік ("туди" чи "назад")" виключити;

позицію 10 колонки 2 доповнити словами та цифрами ", інваліди війни II і III груп з числа учасників бойових дій та учасники бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією, яким виповнилося 85 років і більше";

позицію 10 колонки 4 доповнити словами та цифрами ", посвідчення інваліда війни II та III груп з числа учасників бойових дій та учасника бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією, яким виповнилося 85 років і більше, з бланк-вкладкою";

позицію 12 колонки 2 доповнити словами та цифрами ", супровідники інвалідів війни II і III груп з числа учасників бойових дій та учасники бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією, яким виповнилося 85 років і більше";

позицію 12 колонки 4 доповнити словами та цифрами ", посвідчення інваліда війни II і III груп з числа учасників бойових дій та учасника бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією, якому виповнилося 85 років і більше, з бланк-вкладкою".

 

Директор Департаменту
державної політики в
галузі залізничного транспорту

С. О. Сєроштан

Опрос