Идет загрузка документа (57 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка финансирования услуг по присоединению электроустановок к электрическим сетям

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики
Порядок, Постановление от 21.11.2013 № 1467
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

21.11.2013

м. Київ

N 1467

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 листопада 2013 р. за N 2043/24575

Про затвердження Порядку фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 11 квітня 2017 року N 498

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 14 березня 2019 року N 331)

Відповідно до абзацу десятого частини першої статті 12 Закону України "Про електроенергетику", Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,

(преамбула із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 11.04.2017 р. N 498)

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж, що додається.

2. Управлінню цінової політики в електроенергетиці в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова Комісії

С. Тітенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Міністр енергетики та вугільної
промисловості України

Е. Ставицький

Голова Антимонопольного
комітету України

В. П. Цушко

 

Порядок фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок врегульовує питання фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж за рахунок плати за приєднання, тарифів на передачу електричної енергії та поворотної фінансової допомоги, яка надається замовником.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів господарювання, які одержали ліцензії на право здійснення господарської діяльності з передачі електроенергії магістральними та міждержавними електричними мережами, передачі електроенергії місцевими (локальними) електричними мережами (далі - електропередавальна організація), та замовників, які уклали договір про приєднання.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

договір про приєднання до електричних мереж - письмова домовленість сторін, що є документом встановленої форми, яка визначає зміст та регулює правовідносини між сторонами щодо приєднання електроустановок замовника до електричних мереж власника електромереж (далі - Договір про приєднання);

доступне житло - житлові будинки (комплекси) та квартири, що будуються за державної підтримки;

житловий фонд соціального призначення - сукупність соціального житла, що надається громадянам України, які відповідно до закону потребують соціального захисту;

замовник - фізична або юридична особа, яка письмово повідомила електропередавальну організацію про намір приєднати до електричних мереж новозбудовані електроустановки або змінити технічні параметри діючих електроустановок унаслідок реконструкції чи технічного переоснащення;

питома вартість резерву абонованої приєднаної потужності (електричних мереж) - визначена відповідно до Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженої постановою НКРЕ від 12 лютого 2013 року N 115, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 339/22871 (далі - Методика розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж), вартість 1 кВт резерву приєднаної абонованої потужності;

підключення - виконання комплексу організаційно-технічних заходів з первинної подачі напруги на електроустановку (електроустановки) замовника;

поворотна фінансова допомога - обов'язкова для повернення цільова сума коштів, передана замовником електропередавальній організації у користування на певний строк відповідно до договору про надання поворотної фінансової допомоги (далі - Договір), без нарахування процентів або надання інших видів компенсацій як плати за користування такими коштами;

приєднання електроустановки (далі - приєднання) - надання електропередавальною організацією послуги замовнику зі створення технічної можливості для передачі (прийняття) у місце приєднання електроустановки замовника відповідної потужності до електричних мереж електропередавальної організації (у тому числі новозбудованих) електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням показників її якості та надійності.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про електроенергетику", "Про засади функціонування ринку електричної енергії України", "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", "Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів" та Правилах приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджених постановою НКРЕ від 17 січня 2013 року N 32, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 лютого 2013 року за N 236/22768 (далі - Правила приєднання електроустановок до електричних мереж).

(абзац десятий пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 11.04.2017 р. N 498)

1.4. Облік доходів та витрат ведеться окремо за кожною послугою з приєднання згідно з чинним законодавством.

(пункт 1.4 у редакції постанови Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 11.04.2017 р. N 498)

1.5. Окремо по кожному приєднанню електроустановок замовників обсяги та вартість фактично виконаних робіт (господарським або підрядним способом) оформлюються актом приймання виконаних будівельних робіт.

II. Фінансування стандартного приєднання електроустановок замовника

2.1. Фінансування заходів із стандартного приєднання здійснюється після укладання Договору про приєднання.

(пункт 2.1 у редакції постанови Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 11.04.2017 р. N 498)

2.2. Договір про приєднання укладається відповідно до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж.

(пункт 2.2 у редакції постанови Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 11.04.2017 р. N 498)

III. Фінансування приєднання електроустановок замовника, що не є стандартним

3.1. Фінансування заходів, необхідних для виконання послуг із приєднання електроустановок замовників, що не є стандартним, здійснюється за рахунок плати за приєднання після укладання Договору про приєднання відповідно до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж.

Розмір плати за нестандартне приєднання електроустановок замовника визначається відповідно до Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж.

У разі недостатності коштів, отриманих як плата за приєднання електроустановок замовника, що виникає внаслідок створення резерву абонованої приєднаної потужності, для виконання в повному обсязі послуг з приєднання, фінансування послуг з приєднання додатково може бути:

1) за рахунок плати за приєднання електроустановок інших замовників, які приєднуються до того самого місця забезпечення потужності;

2) за зверненням замовника за рахунок поворотної фінансової допомоги, яка може ним надаватися електропередавальній організації;

3) за рахунок складової тарифу на передачу електричної енергії для фінансування приєднання в установленому законодавством порядку.

3.2. Розроблення проектної документації забезпечується замовником, а її вартість є складовою частиною вартості послуг з приєднання.

3.3. У разі приєднання електроустановок замовника (із заявленою до приєднання потужністю електроустановок понад 5000 кВт) зі створенням резерву абонованої приєднаної потужності електропередавальна організація протягом 5 робочих днів з дня отримання проектної документації інформує про це замовника і пропонує розглянути питання надання замовником електропередавальній організації поворотної фінансової допомоги з метою можливості виконання електропередавальною організацією в повному обсязі заходів з приєднання електроустановок замовника.

(пункт 3.3 у редакції постанови Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 11.04.2017 р. N 498)

3.4. Протягом 20 календарних днів з дня отримання пропозиції електропередавальної організації щодо надання їй поворотної фінансової допомоги замовник повідомляє електропередавальну організацію про можливість надання поворотної фінансової допомоги та у разі згоди надсилає підписаний зі свого боку проект Договору (у двох примірниках), розроблений з урахуванням примірної форми, наведеної в додатку 1 до цього Порядку.

Неповідомлення у зазначений строк електропередавальної організації про можливість надання поворотної фінансової допомоги вважається незгодою замовника щодо надання поворотної фінансової допомоги.

3.5. За умови отримання згоди замовника на надання поворотної фінансової допомоги електропередавальна організація протягом 10 робочих днів звертається до НКРЕКП із заявою в довільній формі для прийняття рішення щодо можливості врахування у тарифах на передачу електричної енергії електропередавальної організації коштів на повернення поворотної фінансової допомоги.

(абзац перший пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 11.04.2017 р. N 498)

До заяви електропередавальна організація додає Договори про приєднання, технічні умови та інші обґрунтовуючі матеріали.

3.6. НКРЕКП протягом 30 календарних днів з дня надходження заяви електропередавальної організації та доданих до неї документів приймає в установленому порядку рішення щодо можливості врахування у тарифах на передачу електричної енергії електропередавальної організації коштів на повернення поворотної фінансової допомоги та направляє електропередавальній організації копію відповідного рішення в п'ятиденний строк з дня його прийняття.

(абзац перший пункту 3.6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 11.04.2017 р. N 498)

У разі надання недостовірної інформації або ненадання обґрунтовуючих матеріалів НКРЕКП не прийматиме рішення щодо можливості врахування у тарифах на передачу електричної енергії електропередавальної організації коштів на повернення поворотної фінансової допомоги.

(абзац другий пункту 3.6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 11.04.2017 р. N 498)

3.7. Електропередавальна організація протягом 20 календарних днів з дня отримання рішення НКРЕКП щодо можливості врахування у тарифах на передачу електричної енергії електропередавальної організації коштів на повернення поворотної фінансової допомоги повідомляє замовника та направляє замовнику підписаний Договір або надає обґрунтовані пропозиції та зауваження до проекту Договору.

(абзац перший пункту 3.7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 11.04.2017 р. N 498)

Доопрацьований проект Договору замовник повторно направляє електропередавальній організації. Про результати розгляду доопрацьованого проекту Договору електропередавальна організація повідомляє замовника не пізніше ніж через 20 календарних днів з дня отримання доопрацьованого проекту Договору.

3.8. Джерелом повернення коштів поворотної фінансової допомоги є плата за приєднання інших замовників, що приєднуються до того самого місця забезпечення потужності, та складова тарифу на передачу електричної енергії.

3.9. Кошти, залучені електропередавальною організацією від замовника як поворотна фінансова допомога, повертаються у строк до п'яти років від дати підключення приєднаних електроустановок замовників.

Джерелом повернення поворотної фінансової допомоги замовнику протягом перших чотирьох років є плата за приєднання інших замовників, що приєднуються до того самого місця забезпечення потужності.

У разі якщо плата за приєднання інших замовників, що приєднуються до того самого місця забезпечення потужності, недостатня для повернення поворотної фінансової допомоги в повному обсязі, різниця враховуватиметься в тарифах на передачу електроенергії електропередавальної організації у п'ятому році повернення поворотної фінансової допомоги.

Кошти, отримані ліцензіатом як плата за приєднання інших замовників, що приєднуються до того самого місця забезпечення потужності, після врахування у тарифах на передачу електроенергії електропередавальної організації коштів для повернення поворотної фінансової допомоги замовнику, вилучатимуться з тарифів електропередавальної організації у наступних періодах. Електропередавальна організація щороку до 01 грудня в довільній формі надає до НКРЕКП інформацію про суми плати за приєднання іншими замовниками (у розрізі кожного замовника), що приєднуються до того самого місця забезпечення потужності, після врахування у тарифах на передачу електроенергії електропередавальної організації коштів для повернення поворотної фінансової допомоги замовнику.

(абзац четвертий пункту 3.9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 11.04.2017 р. N 498)

3.10. Сума коштів для повернення замовнику поворотної фінансової допомоги враховуватиметься у тарифах на передачу електричної енергії електропередавальної організації відповідно до Процедури встановлення або перегляду тарифів для ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання електроенергії за регульованим тарифом, затвердженої постановою НКРЕ від 01 серпня 2001 року N 801 (в редакції постанови НКРЕ від 11 грудня 2002 року N 1393), або Процедури встановлення тарифів для ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання, затвердженої постановою НКРЕ від 26 липня 2013 року N 1030, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2013 року за N 1301/23833.

IV. Виключено

(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 11.04.2017 р. N 498,
у зв'язку з цим розділи V та VI
 вважати відповідно розділами IV та V)

IV. Фінансування приєднання електроустановок замовника, призначених для забезпечення електропостачання об'єктів будівництва, в яких передбачається розміщення доступного житла або житлового фонду соціального призначення

4.1. Вартість послуг з приєднання електроустановок замовника, призначених для забезпечення електропостачання об'єктів будівництва, в яких передбачається розміщення доступного житла або житлового фонду соціального призначення, зменшується для замовника пропорційно площі такого доступного житла або житлового фонду соціального призначення до загальної площі об'єкта будівництва. Частина вартості послуг з приєднання електроустановок замовника, на яку зменшено вартість послуг з приєднання електроустановок замовника до електричних мереж, фінансується за рахунок тарифу на передачу електричної енергії.

4.2. Зменшення вартості послуг з приєднання електроустановок замовника, призначених для забезпечення електропостачання об'єктів будівництва, в яких передбачається розміщення доступного житла або житлового фонду соціального призначення, відбувається після введення об'єкта будівництва в експлуатацію за умови наявності таких підтвердних документів:

рішення Міжвідомчої комісії з розгляду пропозицій щодо формування переліку об'єктів житлового будівництва, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти, що діє відповідно до Положення про Міжвідомчу комісію з розгляду пропозицій щодо формування переліку об'єктів житлового будівництва, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 10 червня 2011 року N 75, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 червня 2011 року за N 749/19487;

довідки, що видається розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня (державна спеціалізована фінансова установа "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву") замовнику будівництва за відповідною бюджетною програмою, із зазначенням реквізитів договору про будівництво (придбання) доступного житла або договору про надання часткової компенсації процентів;

переліку договорів про будівництво (придбання) доступного житла та/або договорів найму соціального житла;

переліку актів приймання-передачі квартир із зазначенням фактичної площі квартир;

розрахунку суми зменшення вартості послуг з приєднання електроустановок замовника, розрахованого забудовником (замовником) на підставі даних щодо вартості приєднання електроустановок забудовника (замовника), фактичної площі доступного житла або житлового фонду соціального призначення та загальної площі об'єкта будівництва. Фактична площа доступного житла або житлового фонду соціального призначення підтверджується відповідною довідкою державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву". Загальна площа об'єкта будівництва підтверджується відповідним сертифікатом або декларацією про готовність об'єкта будівництва до експлуатації.

4.3. Рішення щодо включення до тарифу на передачу електричної енергії сум коштів для зменшення вартості послуг з приєднання електроустановок замовника, призначених для забезпечення електропостачання об'єктів будівництва, в яких передбачається розміщення доступного житла або житлового фонду соціального призначення, приймається НКРЕКП під час щорічного перегляду тарифів на передачу електричної енергії електропередавальних організацій за умови надання електропередавальними організаціями переліку документів, визначених пунктом 5.2 цього розділу, до 01 грудня попереднього року.

(пункт 4.3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 11.04.2017 р. N 498)

4.4. Електропередавальна організація забезпечує повернення замовнику суми зменшення вартості послуг з приєднання протягом періоду, в якому передбачені відповідні кошти в тарифах на передачу електричної енергії, за умови внесення відповідних змін до Договору про приєднання.

V. Контроль за обсягами фінансування приєднань та цільовим використанням коштів, отриманих як плата за приєднання або поворотна фінансова допомога замовників

5.1. Електропередавальні організації щокварталу (до 25 числа місяця наступного кварталу) мають надавати до НКРЕКП звітну інформацію щодо приєднань електроустановок замовників до електричних мереж за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку. Інформація надається наростаючим підсумком за квартал, півріччя, 9 місяців та рік. Крім того, зазначена інформація оприлюднюється електропередавальними організаціями на своєму сайті.

(абзац перший пункту 5.1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 11.04.2017 р. N 498)

Електропередавальні організації відповідають за достовірність цієї інформації.

5.2. Контроль за виконанням цього Порядку здійснюється НКРЕКП під час планових або позапланових перевірок ліцензованої діяльності електропередавальних організацій та шляхом аналізу відповідної звітності.

У разі виявлення порушень, пов'язаних з виконанням цього Порядку, за результатами здійснення контролю за додержанням електропередавальними організаціями ліцензійних умов з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами (розподілу електричної енергії), НКРЕКП у межах повноважень приймає рішення щодо застосування санкцій до електропередавальних організацій відповідно до вимог законодавства.

(пункт 5.2 у редакції постанови Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 11.04.2017 р. N 498)

 

Начальник управління цінової
політики в електроенергетиці

Р. Кайдаш

 

Примірний договір
про надання поворотної фінансової допомоги

__________________
(назва населеного пункту)

"___" __________20__ року

____________________________________________________________________________________, (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, серія та номер паспорта, коли, ким виданий, реєстрація)
____________________________________________________________________________________,
(що створена та існує відповідно до законодавства України і має таке місцезнаходження: __ (тільки для юридичної особи))
____________________________________________________________________________________,
(інформація щодо податкового статусу особи, яка надає таку допомогу (відомості про взяття на облік платника податку))
(далі - Позикодавець) в особі ___________________________________________________________,
                                                                                          (посада, П. І. Б. керівника або уповноваженої ним особи)
що діє на підставі ____________________________ (тільки для юридичної особи), з одного боку, та
____________________________________________________________________________________,
(найменування юридичної особи) 
____________________________________________________________________________________, (інформація щодо податкового статусу особи, яка отримує таку допомогу (відомості про взяття на облік платника податку))
(далі - Позичальник) в особі ___________________________________________________________,
                                                                                               (посада, П. І. Б. керівника або уповноваженої ним особи)
що діє на підставі ____________ (тільки для юридичної особи), з іншого боку (разом - Сторони), уклали цей Договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Позикодавець надає Позичальнику поворотну фінансову допомогу, а Позичальник зобов'язується повернути її у порядку та на умовах, передбачених цим Договором.

2. СУМА, ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ ДОПОМОГИ

2.1. Поворотна фінансова допомога надається у національній валюті України в сумі ___________________ гривень 00 коп. без податку на додану вартість.
            (сума словами)

2.2. Поворотна фінансова допомога надається Позичальнику на безоплатній основі (плата за користування грошовими коштами не стягується).

2.3. Поворотна фінансова допомога надається Позикодавцем частинами. Строки надання чергових траншів допомоги визначаються узгодженим графіком, що є додатком до цього Договору. Перерахування коштів здійснюється Позикодавцем на поточний рахунок Позичальника.

2.4. Кошти, залучені від замовника як поворотна фінансова допомога, повертаються у строк до п'яти років від дати підключення приєднаних електроустановок замовників.

Кошти, залучені від замовника як поворотна фінансова допомога, що надавалася для фінансування заходів, необхідних для виконання послуг з приєднання об'єктів електроенергетики, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, повертаються у строк не більше десяти років, починаючи з календарного року, наступного після року, в якому отримано останній транш поворотної фінансової допомоги.

2.5. Позичальник має право повернути допомогу достроково.

2.6. Повернення грошових коштів проводиться шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Позикодавця в установі банку.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.

3.2. У разі несвоєчасного надання траншу поворотної фінансової допомоги Позичальник не несе відповідальності за умовами Договору про приєднання від ___________ N ________ у частині дотримання строків надання послуг з приєднання у повному обсязі.

3.3. У випадку несвоєчасного повернення поворотної фінансової допомоги Позичальник сплачує Позикодавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, за кожний день прострочення.

4. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

4.1. При виконанні Договору та врегулюванні розбіжностей, що випливають із нього, Сторони керуються чинним законодавством України.

4.2. Спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів.

4.3. У разі недосягнення згоди спір вирішується у судовому порядку.

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання після прийняття рішення НКРЕКП щодо можливості повернення сум поворотної фінансової допомоги за рахунок тарифів на електричну енергію Позичальника та діє до повного виконання Позичальником своїх зобов'язань за цим Договором.

5.2. Строк повернення позики, установлений у пункті 2.4 цього Договору, не може бути продовжений.

5.3. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення його умов.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Усі додатки до Договору, передбачені умовами цього Договору, є невід'ємною частиною цього Договору та підписуються Сторонами.

6.2. У разі змін у законодавстві, які виникають протягом строку дії Договору та впливають на його умови, мають бути внесені відповідні зміни до цього Договору, оформлені додатковою угодою, яка є невід'ємною частиною цього Договору. Сторона, яка отримала пропозицію про зміни умов Договору, зобов'язана письмово повідомити протягом 20 календарних днів з дня одержання пропозицій про прийняте рішення.

6.3. Усі зміни та доповнення до цього Договору вважаються дійсними, якщо вони оформлені додатковими угодами, підписані уповноваженими представниками та скріплені печатками Сторін.

6.4. Будь-які повідомлення, які направляються Сторонами одна одній у межах цього Договору, повинні бути здійснені в письмовій формі та будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані рекомендованим листом з повідомленням про вручення або доставлені за місцезнаходженням Сторін та вручені під підпис уповноваженої особи.

6.5. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за Договором третім особам.

6.6. Сторони зобов'язані вчасно в письмовій формі повідомляти одна одну про зміну місцезнаходження, банківських реквізитів, номерів телефонів та про всі інші зміни, які здатні вплинути на реалізацію цього Договору та виконання зобов'язань по ньому.

6.7. Договір складено у двох оригінальних примірниках по одному для кожної Сторін, що мають однакову юридичну силу та є автентичними за змістом.

6.8. Після прийняття рішення НКРЕКП щодо включення до тарифів на передачу електричної енергії Позичальника коштів для повернення поворотної фінансової допомоги Сторони зобов'язуються внести відповідні зміни до цього Договору шляхом укладання додаткової угоди.

7. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ПОЗИКОДАВЕЦЬ:

ПОЗИЧАЛЬНИК:

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
тел. __________________
М. П.

______________________________
                                            (підпис, П. І. Б.)
_____________________ 20___ року

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
тел. __________________
М. П.

_____________________________
                                      (підпис, П. І. Б.)
_____________________ 20__ року

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 11.04.2017 р. N 498)

 

ЗВІТНА
інформація щодо приєднань електроустановок замовників до електричних мереж за __________ (квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

N
з/п

Перелік інформації

Стандартне приєднання

Нестандартне приєднання

Приєднання об'єктів замовника, призначених для виробництва електроенергії з використанням альтернативних джерел енергії

Приєднання об'єктів будівництва, в яких передбачається розміщення доступного житла або житлового фонду соціального призначення

А

Б

1

2

3

4

1

Кількість укладених договорів про приєднання (крім тимчасових (сезонних) об'єктів), шт.

 

 

 

 

1.1

Потужність приєднання, кВт

 

 

 

 

2

Кількість виконаних приєднань, шт.

 

 

 

 

2.1

Потужність приєднання, кВт

 

 

 

 

2.2

Вартість будівництва за проектною документацією*, тис. грн

 

 

 

 

2.3

Фактична вартість будівництва*, тис. грн

 

 

 

 

2.4

Нарахована плата за приєднання*, тис. грн

 

 

 

 

2.5

Фактична плата за приєднання*, тис. грн

 

 

 

 

2.6

Фактична сума отриманої поворотної фінансової допомоги*, тис. грн

 

 

 

 

2.7

Фактична сума повернутої фінансової допомоги*, тис. грн

 

 

 

 

2.8

Кошти*, отримані електропередавальною організацією як плата за резерв потужності в електричних мережах, створених до 19 березня 2013 року, тис. грн

 

 

 

 

____________
* Інформація зазначається без урахування податку на додану вартість.

(додаток 2 у редакції постанови Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 11.04.2017 р. N 498)

____________

Опрос