Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка возмещения фактических расходов на копирование или печать документов, предоставляемых по запросам на публичную информацию, распорядителем которой является Министерство инфраструктуры Украины, и их Размера

Министерство инфраструктуры Украины
Порядок, Приказ от 04.11.2013 № 862
редакция действует с 21.08.2020

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.11.2013

м. Київ

N 862

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 листопада 2013 р. за N 1973/24505

Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство інфраструктури України, та їх Розміру

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства інфраструктури України
 від 30 квітня 2020 року N 253

Відповідно до статті 21 Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 05 травня 2011 року N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації", постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740 "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство інфраструктури України;

2) Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство інфраструктури України.

2. Сектору з питань взаємодії з засобами масової інформації та громадськістю забезпечити:

1) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

В. В. Козак

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство інфраструктури України

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Міністерством інфраструктури України за запитами на інформацію.

2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли Міністерство інфраструктури України є належним розпорядником інформації.

3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

особі у разі надання інформації про неї;

якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

щодо інформації, що становить суспільний інтерес.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з одинадцятої сторінки, відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство інфраструктури України, затвердженого цим наказом.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 30.04.2020 р. N 253)

5. Структурні підрозділи Міністерства інфраструктури України у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів для підготовки відповіді на запит на публічну інформацію обсягом більш як 10 сторінок не пізніше наступного робочого дня з дати отримання запиту подають заявку на виписку рахунка для здійснення оплати за копіювання або друк документів, що надаються за запитом на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство інфраструктури України (далі - Заявка), за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку до структурного підрозділу Міністерства інфраструктури України з питань бухгалтерського обліку та звітності, бюджетного фінансування та одночасно копію заявки - до відповідного структурного підрозділу Міністерства інфраструктури України з питань взаємодії з засобами масової інформації та громадськістю.

6. На підставі отриманої Заявки структурний підрозділ Міністерства інфраструктури України з питань бухгалтерського обліку та звітності, бюджетного фінансування протягом одного робочого дня виписує рахунок на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство інфраструктури України (далі - Рахунок), за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку і передає його структурному підрозділу Міністерства інфраструктури України, у якому знаходиться запитувана інформація, для направлення запитувачу інформації разом із повідомленням про продовження строку розгляду запиту, установленого законом (протягом 20 робочих днів), а також копію Рахунка до структурного підрозділу або посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство інфраструктури України, для здійснення обліку.

7. Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі у спосіб, зручний для запитувача інформації.

8. Не пізніше наступного дня після надходження коштів від запитувача інформації на реєстраційний рахунок Міністерства інфраструктури України структурний підрозділ Міністерства інфраструктури України з питань бухгалтерського обліку та звітності, бюджетного фінансування передає структурному підрозділу Міністерства інфраструктури України, у якому знаходиться запитувана інформація, та структурному підрозділу або посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство інфраструктури України, копії виписки з реєстраційного рахунка, на який зараховано кошти, завізовані відповідальною особою структурного підрозділу Міністерства інфраструктури України з питань бухгалтерського обліку та звітності, бюджетного фінансування з проставлянням її прізвища, імені, по батькові та поточної дати.

9. Запитувані документи надаються запитувачу протягом трьох робочих днів після підтвердження факту повної оплати Рахунка.

10. У разі повної або часткової відмови запитувача від оплати Рахунка, наданої письмово, йому надається відповідь про відмову у наданні документів за його запитом. Проект такої відповіді готує структурний підрозділ Міністерства інфраструктури України, у якому знаходиться запитувана інформація.

 

Завідуючий Сектором з питань
взаємодії з засобами масової
інформації та громадськістю

Н. Ю. Новікова

 

ЗАЯВКА N ____________
від "___" ____________ 20 __ року
на виписку рахунка для здійснення оплати за копіювання або друк документів, що надаються за запитом на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство інфраструктури України

_____________________________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу Мінінфраструктури, у якому знаходиться запитувана інформація)

Прізвище та ініціали запитувача - фізичної особи, найменування запитувача - юридичної особи або об'єднання громадян, що не має статусу юридичної особи

 

Дата реєстрації та номер документа, присвоєний під час реєстрації в системі електронного документообігу Міністерства інфраструктури України

 

Послуга, що надається

Кількість аркушів

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

 

Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування

 

(За відсутності даних ставиться прочерк)

Виконавець:

 

 

________________________________
(посада)

______________
(підпис)

__________________________
(П. І. Б.)

Керівник структурного підрозділу,
у якого знаходиться запитувана
інформація:

 

 

________________________________
(посада)

______________
(підпис)

__________________________
(П. І. Б.)

(додаток 1 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 30.04.2020 р. N 253)

 

Надавач послуг: Міністерство інфраструктури України______________________________________

Реєстраційний рахунок: ________________________________________________________________

Код за ЄДРПОУ: ______________________________________________________________________

Платник: _____________________________________________________________________________
                                                   (прізвище та ініціали запитувача - фізичної особи, найменування запитувача
                                                 юридичної особи або об'єднання громадян, що не має статусу юридичної особи)

РАХУНОК N ___________
від "___" ____________ 20 __ року
на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство інфраструктури України

Усього до сплати:

______________________________________________________________________грн. ______ коп.
                                                                                        (сума словами)

Виконавець:

_____________________________________
(посада)

__________
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)

Примітка.

Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з 11 сторінки.

(додаток 2 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 30.04.2020 р. N 253)

____________

Опрос