Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке зачисления доходных поступлений с текущих счетов со специальным режимом использования железных дорог и предприятий, подчиненных Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины, на единый текущий счет со специальным режимом использования Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины

Министерство инфраструктуры Украины
Положение, Приказ от 04.11.2013 № 872
действует с 10.12.2013

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.11.2013

м. Київ

N 872

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 листопада 2013 р. за N 1971/24503

Про затвердження Положення про порядок зарахування дохідних надходжень з поточних рахунків зі спеціальним режимом використання залізниць і підприємств, підпорядкованих Державній адміністрації залізничного транспорту України, на єдиний поточний рахунок зі спеціальним режимом використання Державної адміністрації залізничного транспорту України

Відповідно до підпунктів 4.1.10 та 4.1.11 підпункту 4.1 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року N 581,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок зарахування дохідних надходжень з поточних рахунків зі спеціальним режимом використання залізниць і підприємств, підпорядкованих Державній адміністрації залізничного транспорту України, на єдиний поточний рахунок зі спеціальним режимом використання Державної адміністрації залізничного транспорту України, що додається.

2. Державній адміністрації залізничного транспорту України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту України від 16 серпня 2000 року N 443 "Про затвердження Положення про порядок зарахування надходжень з розподільчих рахунків залізниць і підприємств Укрзалізниці на централізований розподільчий рахунок Укрзалізниці", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 вересня 2000 року за N 572/4793.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д. В.

 

Міністр

В. Козак

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр доходів і
зборів України

О. В. Клименко

В. о. Міністра фінансів України

А. Мярковський

 

Положення
про порядок зарахування дохідних надходжень з поточних рахунків зі спеціальним режимом використання залізниць і підприємств, підпорядкованих Державній адміністрації залізничного транспорту України, на єдиний поточний рахунок зі спеціальним режимом використання Державної адміністрації залізничного транспорту України

1. Це Положення розроблено відповідно до статті 10 Закону України "Про залізничний транспорт", статті 5 Указу Президента України від 16 березня 1995 року N 227 "Про заходи щодо нормалізації платіжної дисципліни в народному господарстві України", Положення про Державну адміністрацію залізничного транспорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 року N 262, Переліку робіт і послуг, що належать до основної діяльності залізничного транспорту, та Порядку перерозподілу надходжень доходу від основної діяльності залізничного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 року N 316, Порядку внесення уповноваженими особами до бюджету податку на додану вартість з об'єктів оподаткування, що виникають у зв'язку з постачанням підприємствами залізничного транспорту послуг з їх основної діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2011 року N 187 (далі - Порядок N 187), Порядку оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному транспорті, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України, Міністерства доходів і зборів України від 30 травня 2013 року N 331/137, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 червня 2013 року за N 1038/23570, для забезпечення централізованого перерозподілу дохідних надходжень між залізницями та підприємствами, підпорядкованими Укрзалізниці.

2. Для збору дохідних надходжень від основної діяльності залізничного транспорту в банках відкриваються:

єдиний поточний рахунок зі спеціальним режимом використання Укрзалізниці за її місцезнаходженням;

поточні рахунки зі спеціальним режимом використання:

за місцезнаходженням управлінь залізниць (Донецької, Львівської, Одеської, Придніпровської, Південно-Західної, Південної);

державного підприємства "Український Державний розрахунковий центр міжнародних перевезень";

державного підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр Державної адміністрації залізничного транспорту України";

державного підприємства "Український транспортно-логістичний центр";

інших підприємств, підпорядкованих Укрзалізниці, які проводять розрахунки за перевезення вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу, пошти та пов'язані з ними послуги;

єдиних технологічних центрів з обробки перевізних документів;

за місцями інкасації виручки, отриманої за перевезення вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу, пошти та пов'язані з ними послуги.

3. Відкриття єдиного поточного рахунку зі спеціальним режимом використання Укрзалізниці та поточних рахунків зі спеціальним режимом використання залізниць та підприємств, підпорядкованих Укрзалізниці, проводиться відповідно Укрзалізницею, залізницями та підприємствами згідно з вимогами Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року N 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за N 1172/8493 (далі - Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах).

Відкриття поточних рахунків зі спеціальним режимом використання за місцезнаходженням єдиних технологічних центрів з обробки перевізних документів та за місцями інкасації виручки залізниць і підприємств проводиться відповідно залізницями та підприємствами згідно з вимогами Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах.

4. З поточних рахунків зі спеціальним режимом використання, які відкриті за місцезнаходженням єдиних технологічних центрів з обробки перевізних документів та місцями інкасації виручки, дохідні надходження щоденно в повній сумі перераховуються обслуговуючим банком на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання відповідного управління залізниці та відповідного підприємства, про що між банком і відповідно залізницею, підприємством укладається угода.

З поточних рахунків зі спеціальним режимом використання державного підприємства "Український Державний розрахунковий центр міжнародних перевезень" дохідні надходження щоденно в повній сумі на підставі їх платіжних доручень перераховуються на єдиний поточний рахунок зі спеціальним режимом використання Укрзалізниці.

5. З поточних рахунків зі спеціальним режимом використання, які відкриті за місцезнаходженням залізниць, державного підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр Державної адміністрації залізничного транспорту України", державного підприємства "Український транспортно-логістичний центр" та інших підприємств, підпорядкованих Укрзалізниці, які здійснюють розрахунки за перевезення вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу, пошти та пов'язані з ними послуги, згідно з письмовими повідомленнями Укрзалізниці, залізниці та підприємства, підпорядковані Укрзалізниці, на підставі своїх платіжних доручень здійснюють такі перерахування:

1) на поточний рахунок відповідного управління залізниці, підприємства, їх структурних підрозділів:

доходи від перевезень;

кошти, що не входять до складу доходів від перевезень;

2) клієнтам залізниці, підприємства:

кошти, отримані за перевезення вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу, пошти та пов'язані з ними послуги, що підлягають поверненню;

3) на єдиний поточний рахунок зі спеціальним режимом використання Укрзалізниці:

кошти для централізованого перерозподілу дохідних надходжень між залізницями, підприємствами та структурними підрозділами Укрзалізниці.

6. Укрзалізниця з єдиного поточного рахунку зі спеціальним режимом використання на підставі свого платіжного доручення здійснює такі перерахування:

1) на поточні рахунки управлінь залізниць:

доходи від перевезень, якщо фактичні дохідні надходження менші нарахованих доходів залізниці;

2) на поточні рахунки підприємств і структурних підрозділів Укрзалізниці:

доходи від перевезень;

кошти, що не входять до складу доходів від перевезень;

кошти на виконання грошових зобов'язань Укрзалізницею за договорами про придбання рухомого складу, машин і механізмів, іншого обладнання, централізоване придбання матеріалів для ремонту верхньої будови колії, палива та інших товарно-матеріальних цінностей, а також підготовку нормативної документації, проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт для виробничих потреб, ремонт і модернізацію рухомого складу, який перебуває на обліку в підприємствах, підпорядкованих Укрзалізниці.

7. Внесення (сплата) податку на додану вартість з дохідних надходжень за перевезення вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу, пошти і пов'язані з ними послуги, що підлягають розподілу між підприємствами залізничного транспорту, здійснюється залізницями та підприємствами, підпорядкованими Укрзалізниці, відповідно до Порядку N 187.

 

Директор Департаменту
економіки та фінансів

 М. Полторацький

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Національного
банку України

І. В. Соркін

Опрос