Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о ведомственной военизированной охране Министерства топлива и энергетики Украины

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
Приказ от 31.10.2013 № 806
действует с 06.12.2013

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.10.2013

м. Київ

N 806

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 листопада 2013 р. за N 1967/24499

Про внесення змін до Положення про відомчу воєнізовану охорону Міністерства палива та енергетики України

На виконання вимог статті 19 Закону України "Про електроенергетику", статті 48 Закону України "Про нафту і газ" та з метою приведення діяльності з охорони особливо важливих об'єктів електроенергетики та нафтогазової галузі державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля України, та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля України здійснює управління корпоративними правами держави, у відповідність до вимог законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про відомчу воєнізовану охорону Міністерства палива та енергетики України, затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України від 08 жовтня 2007 року N 480, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12 листопада 2007 року за N 1262/14529 (далі - Положення), що додаються.

2. Керівникам ДП НЕК "Укренерго", ДП "Криворізька теплоцентраль", ДП "Сєверодонецька ТЕЦ", ДП "Лисичанська ТЕЦ", ПАТ "Миколаївська ТЕЦ", ПАТ "Одеська ТЕЦ", ПАТ "Херсонська ТЕЦ" та ДП "Управління відомчої воєнізованої охорони" до 01 січня 2014 року привести у відповідність до вимог Положення структуру та штатний розпис підприємств.

На час проведення організаційно-структурних змін забезпечити належний рівень охорони об'єктів.

3. Директору Департаменту промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики (Онищенко О. М.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чеха С. М.

 

Міністр

Е. Ставицький

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
соціальної політики України -
керівник апарату

В. Коломієць

Голова Державної інспекції
ядерного регулювання України

О. А. Миколайчук

В. о. Голови Держгірпромнагляду

В. А. Шайтан

Міністр внутрішніх справ України

В. Ю. Захарченко

Голова Антимонопольного
комітету України

В. П. Цушко

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Голова ЦК "Укрелектропрофспілки"

С. Шишов

Перший заступник Голови
СПО сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

 

Зміни
до Положення про відомчу воєнізовану охорону Міністерства палива та енергетики України

1. У заголовку та тексті Положення слова "Міністерство палива та енергетики України" у всіх відмінках замінити словами "Міністерство енергетики та вугільної промисловості України" у відповідних відмінках.

2. У розділі I:

у пункті 1.1 слова та цифри "постанови Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 N 1540 "Про затвердження Положення про Міністерство палива та енергетики України" виключити;

пункт 1.2 викласти в такій редакції:

"1.2. Відомча воєнізована охорона - спеціалізоване охоронне підприємство, що здійснює охорону особливо важливих об'єктів електроенергетичного, ядерно-промислового, вугільно-промислового, торфодобувного та нафтогазового комплексів, визначених законодавством (далі - об'єкти ПЕК), які належать до сфери управління Міненерговугілля України та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля України здійснює управління корпоративними правами держави.

Спеціалізоване охоронне підприємство - підприємство, створене відповідним рішенням Міненерговугілля України для забезпечення охорони об'єктів ПЕК, яке відповідає загальним до охоронного підприємства та спеціальним (технічним) вимогам щодо охорони цих об'єктів.

До відомчої воєнізованої охорони належить спеціалізоване охоронне підприємство - державне підприємство "Управління відомчої воєнізованої охорони" (далі - Державне підприємство).

Державне підприємство очолює Генеральний директор, який призначається Міністром енергетики та вугільної промисловості за погодженням з головою відповідної місцевої державної адміністрації відповідно до чинного законодавства.";

у пункті 1.3:

в абзаці першому слова "Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду" виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

"Державне підприємство складається з підрозділів управління, відокремлених загонів, команд, груп та відділень, команд службового собаківництва.";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Керівники об'єктів, що перебувають під охороною, зобов'язані надати Державному підприємству службові та вартові приміщення для розміщення відокремлених підрозділів відомчої воєнізованої охорони. Утримання, поточний та капітальний ремонт зазначених приміщень здійснюються за рахунок підприємств, об'єкти яких охороняються.";

в абзаці другому пункту 1.4 слово "першим" виключити.

3. У розділі II:

пункти 2.2, 2.3 викласти в такій редакції:

"2.2. Безпосереднє керівництво відокремленими структурними підрозділами відомчої воєнізованої охорони здійснюють керівники зазначених підрозділів, загальне керівництво - керівник Державного підприємства або уповноважені ним посадові особи.

2.3. Перелік посад працівників структурних підрозділів Державного підприємства та відокремлених структурних підрозділів відомчої воєнізованої охорони визначається штатним розписом, що затверджується в установленому чинним законодавством порядку.";

доповнити розділ після пункту 2.3 новими пунктами 2.4, 2.5 такого змісту:

"2.4. Охорона особливо важливих об'єктів ПЕК здійснюється відокремленими структурними підрозділами відомчої воєнізованої охорони відповідно до укладених договорів.

2.5. Заступники керівника Державного підприємства, головний бухгалтер та керівник юридичної служби призначаються на посади і звільняються з посад керівником Державного підприємства за погодженням з Міненерговугіллям України.".

У зв'язку з цим пункти 2.4 - 2.6 вважати відповідно пунктами 2.6 - 2.8;

пункт 2.8 виключити.

4. Розділ X виключити.

У зв'язку з цим розділи XI, XII вважати відповідно розділами X, XI.

5. У пункті 10.5 розділу X слова "за рахунок коштів підприємств, на балансі яких вони перебувають" виключити.

6. Пункт 11.6 розділу XI виключити.

У зв'язку з цим пункт 11.7 вважати пунктом 11.6.

7. У тексті Положення слова "підрозділи відомчої воєнізованої охорони" у всіх відмінках замінити словами "відокремлені підрозділи відомчої воєнізованої охорони" у відповідних відмінках.

 

Директор Департаменту
промислової безпеки, охорони праці,
цивільного та фізичного захисту,
трудової та соціальної політики

О. Онищенко

Опрос