Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку представления нормативно-правовых актов на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины и проведения их государственной регистрации

Минюст
Приказ от 14.11.2013 № 2419/5
действует с 03.12.2013

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.11.2013

м. Київ

N 2419/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 листопада 2013 р. за N 1958/24490

Про затвердження Змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації

Відповідно до Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року N 731,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2005 року N 34/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2005 року за N 381/10661 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 15 травня 2013 року N 883/5), що додаються.

2. Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, районним, районним у містах Києві та Севастополі, міськрайонним та міжрайонним управлінням юстиції привести власні нормативно-правові акти у відповідність до цього наказу.

3. Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності (Железняк Н. А.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ємельянову І. І.

 

Міністр

О. Лукаш

 

Зміни до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації

1. Пункт 1.3 розділу I після слів "acquis communautaire," доповнити словами "антикорупційної експертизи,".

2. У розділі II:

1) абзац п'ятий пункту 2.36 викласти в такій редакції:

"У разі якщо спільний нормативно-правовий акт приймається суб'єктами нормотворення, які мають різні види розпорядчих документів, кількість розпорядчих документів має відповідати кількості суб'єктів нормотворення, при цьому такі розпорядчі документи повинні мати одну дату, однаковий заголовок (наприклад, наказ Міністерства фінансів України від 17 січня 2012 року N 22, постанова Правління Національного банку України від 17 січня 2012 року N 7 "Про затвердження Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Національному банку України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням банками вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму") та однакову структурну одиницю про затвердження спільного нормативно-правового акта, про внесення до нього змін чи визнання такого акта таким, що втратив чинність (наприклад: "1. Затвердити Порядок надання Державною службою фінансового моніторингу України Національному банку України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням банками вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що додається."; "1. Затвердити Зміни до Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Національному банку України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням банками вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 17 січня 2012 року N 22, постановою Правління Національного банку України від 17 січня 2012 року N 7, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2012 року за N 169/20482, що додаються"; "1. Визнати такими, що втратили чинність, наказ Міністерства фінансів України від 17 січня 2012 року N 22, постанову Правління Національного банку України від 17 січня 2012 року N 7 "Про затвердження Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Національному банку України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням банками вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", зареєстровані в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2012 року за N 169/20482").";

2) пункт 2.37 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Нормативно-правові акти, які стосуються матеріального, соціально-побутового і медичного забезпечення інвалідів, розробляються за участю громадських організацій інвалідів відповідно до частини третьої статті 7 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".".

3. У розділі III:

1) пункт 3.6 після слів "acquis communautaire," доповнити словами "антикорупційному законодавству,";

2) абзац другий підпункту 3.11.4 пункту 3.11 доповнити новим реченням такого змісту: "У разі подання на державну реєстрацію нормативно-правових актів, що стосуються прав інвалідів, застосовується такий самий порядок підтвердження позиції громадських об'єднань інвалідів, які мають всеукраїнський статус, відповідно до їх статутної діяльності.".

4. У розділі IV:

1) абзац другий пункту 4.5 після слів "дати візування" доповнити словами "(спільний нормативно-правовий акт візується уповноваженими працівниками цих суб'єктів нормотворення)";

2) у пункті 4.6:

абзац перший підпункту 4.6.1 після слів "acquis communautaire," доповнити словами "антикорупційному законодавству,";

у підпункті 4.6.2:

абзац другий після слів "відповідного листа" доповнити словами "із зазначенням підстав для доопрацювання";

в абзаці третьому слова "з власної ініціативи Міністерства юстиції України" виключити.

5. Додаток 5 викласти в новій редакції, що додається.

 

Директор Департаменту реєстрації
та систематизації нормативних актів,
правоосвітньої діяльності

Н. А. Железняк

 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ПОГОДЖУЮ

Начальник Управління
__________________________
          (підпис, ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Департаменту
_______________________
(підпис, ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

ВИСНОВОК
про визнання акта таким, що не підлягає державній реєстрації

_____________________________________________________________________________________
(найменування міністерства, іншого органу, який прийняв акт)
_____________________________________________________________________________________
(вид, дата, номер та заголовок акта)
_____________________________________________________________________________________
(дата надходження до Мін'юсту)

Стислий зміст акта:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Зворотний бік

Висновок:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                (рекомендоване рішення Мін'юсту про визнання акта таким, що не підлягає державній
                                                                       реєстрації, та правові підстави його прийняття)

Заступник начальника Управління
(начальник відділу/ заступник
начальника відділу)

 
 
_____________________
(підпис, ініціали, прізвище)

Головний (провідний) спеціаліст Управління

_____________________
(підпис, ініціали, прізвище)

Редактор

_____________________
(підпис, ініціали, прізвище)

____________

Опрос