Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников

Минюст, Министерство социальной политики Украины
Приказ от 08.11.2013 № 748/2354/5
действует с 06.12.2013

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.11.2013

м. Київ

N 748/2354/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 листопада 2013 р. за N 1954/24486

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників

Відповідно до статті 29 Закону України "Про зайнятість населення", пункту 13 Порядку укладення договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 року N 20, та з метою визначення порядку внесення до трудових книжок студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів запису про проходження стажування на підприємствах, в установах, організаціях

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року N 58, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 серпня 1993 року за N 110 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту праці та зайнятості (Мовчан О. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністрів згідно з розподілом обов'язків.

 

Міністр соціальної
політики України

Н. Королевська

Міністр юстиції України

О. Лукаш

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу репрезентативних
всеукраїнських об'єднань
профспілок на національному рівні

Г. В. Осовий

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

 

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року N 58, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 серпня 1993 року за N 110 (зі змінами)

1. Пункт 1.1 глави 1 після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"Трудові книжки ведуться на студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник", "молодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст" та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, які проходять стажування на підприємстві, в установі, організації усіх форм власності.".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.

2. У главі 2:

абзац перший пункту 2.2 викласти в такій редакції:

"2.2. Заповнення трудової книжки вперше проводиться власником або уповноваженим ним органом не пізніше тижневого строку з дня прийняття працівника на роботу або прийняття студента вищого, учня професійно-технічного навчального закладу, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник", "молодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст" та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, на стажування.";

абзац другий пункту 2.16:

після слів "науково-дослідної госпдоговірної тематики" доповнити словами "і при проходженні стажування";

після слів "відомостей про роботу" доповнити словами "та стажування";

після пункту 2.16 доповнити главу новим пунктом 2.17 такого змісту:

"2.17. Запис у трудову книжку про стажування студентів вищих, учнів професійно-технічних навчальних закладів, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник", "молодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст" та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, вноситься підприємством, установою, організацією, де вони проходили стажування, із зазначенням посади, періоду та місця проходження (структурний підрозділ) стажування, спеціальності (кваліфікації) або професії (кваліфікаційного рівня) стажиста. Підставою для таких записів є наказ про проходження стажування.".

У зв'язку з цим пункти 2.17 - 2.29 вважати відповідно пунктами 2.18 - 2.30.

 

Директор Департаменту
праці та зайнятості Міністерства
соціальної політики України

Н. Зінкевич

Директор Департаменту реєстрації
та систематизації нормативних актів,
правоосвітньої діяльності
Міністерства юстиції України

Н. Железняк

Опрос