Идет загрузка документа (129 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции об особенностях направления лиц рядового и начальствующего состава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в служебные командировки в пределах Украины и за рубеж

Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины
Приказ, Инструкция от 23.10.2013 № 555
Утратил силу

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.10.2013

м. Київ

N 555

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 листопада 2013 р. за N 1924/24456

Про затвердження Інструкції про особливості направлення осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України у службові відрядження в межах України та за кордон

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 6 червня 2014 року N 270
,
 від 28 липня 2015 року N 427

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 2 лютого 2016 року N 88)

На виконання пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року N 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" (зі змінами), відповідно до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 року N 59, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 31 березня 1998 року за N 218/2658 (зі змінами), з метою визначення особливостей направлення у відрядження осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та відшкодування їм витрат на службові відрядження в межах України та за кордон

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про особливості направлення осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України у службові відрядження в межах України та за кордон, що додається.

2. Директору Департаменту організації та контролю службової діяльності Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова Служби

Г. А. Резніков

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник
Міністра фінансів України

А. Мярковський

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

Голова Всеукраїнської
професійної спілки працівників
спеціального зв'язку

Н. І. Волк

Голова Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

 

ІНСТРУКЦІЯ
про особливості направлення осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України у службові відрядження в межах України та за кордон

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок направлення у службові відрядження осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі - співробітники Держспецзв'язку).

1.2. Службовим відрядженням вважається поїздка співробітника Держспецзв'язку за розпорядженням Голови Держспецзв'язку, керівника територіального органу Адміністрації Держспецзв'язку, територіального підрозділу, закладу або установи Держспецзв'язку (далі - орган Держспецзв'язку) на певний строк до іншого населеного пункту (в іншу місцевість) для виконання службового завдання поза місцем його постійної служби.

(пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з наказом Адміністрації
 Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 28.07.2015 р. N 427)

1.3. Строк службового відрядження визначається Головою Держспецзв'язку (керівником органу Держспецзв'язку), але не може перевищувати:

в межах України - 30 календарних днів з урахуванням часу перебування у дорозі; співробітників Держспецзв'язку, направлених на навчання в системі перепідготовки, удосконалення, підвищення кваліфікації кадрів, на навчальні та підсумково-випускні збори слухачів заочних факультетів вищих навчальних закладів, не повинен перевищувати 90 днів, а за умови відшкодування фінансових витрат стороною, що приймає, - 18 місяців;

за кордон - 60 календарних днів, крім довготермінового відрядження співробітника Держспецзв'язку до закордонної дипломатичної установи України.

Строк відрядження співробітника Держспецзв'язку, який направляється в межах України для участі в антитерористичній операції, не повинен перевищувати період проведення такої операції.

(пункт 1.3 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом Адміністрації
 Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 28.07.2015 р. N 427)

Строк відрядження співробітника Держспецзв'язку, направленого для лікування та реабілітації у зв'язку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), отриманим під час безпосередньої участі в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення (здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням, виявленням і припиненням терористичної діяльності), та осіб, які супроводжують такого співробітника Держспецзв'язку, не повинен перевищувати строк лікування та реабілітації.

(пункт 1.3 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом Адміністрації
 Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 28.07.2015 р. N 427)

1.4. На співробітника Держспецзв'язку, який перебуває у відрядженні, поширюється режим робочого часу того державного органу, підприємства, установи або організації, до якого він відряджений.

1.5. Співробітникам Держспецзв'язку, спеціально відрядженим для роботи у вихідні або святкові і неробочі дні, надаються за погодженням з безпосередніми начальниками інші дні відпочинку.

(абзац перший пункту 1.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 06.06.2014 р. N 270)

Якщо співробітник Держспецзв'язку вибуває у відрядження у вихідні або святкові чи неробочі дні, йому після повернення з відрядження в установленому порядку надається інший день відпочинку.

Якщо наказом про відрядження передбачено повернення співробітника з відрядження у вихідні або святкові чи неробочі дні, йому може надаватися інший день відпочинку.

(пункт 1.5 доповнено абзацом третім згідно з наказом Адміністрації
 Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 06.06.2014 р. N 270)

1.6. Організація службових відряджень керівництва Держспецзв'язку та підготовка звітних матеріалів покладаються відповідно до компетенції на:

Департамент організації та контролю службової діяльності Адміністрації Держспецзв'язку (далі - ДК СД) та Департамент кадрового забезпечення Адміністрації Держспецзв'язку (далі - ДКЗ) - щодо службових відряджень в межах України;

Департамент телекомунікацій і користування радіочастотним ресурсом Адміністрації Держспецзв'язку (далі - ДТРЧР) - щодо службових відряджень за кордон.

(пункт 1.6 у редакції наказу Адміністрації Державної служби
 спеціального зв'язку та захисту інформації України від 28.07.2015 р. N 427)

II. Організація службових відряджень співробітників Держспецзв'язку в межах України

2.1. Направлення співробітників Держспецзв'язку у службові відрядження в межах України здійснюється:

з Адміністрації Держспецзв'язку - відповідно до затвердженого Плану вибуття співробітників Адміністрації Держспецзв'язку у службові відрядження на рік (далі - план відряджень Адміністрації Держспецзв'язку);

з органу Держспецзв'язку - відповідно до затвердженого Плану вибуття співробітників органу Держспецзв'язку у службові відрядження на рік (далі - план відряджень органу Держспецзв'язку).

Службове відрядження в межах України Голови Держспецзв'язку здійснюється тільки після прийняття рішення Першим віце-прем'єр-міністром України, Віце-прем'єр-міністром України згідно з визначеним Кабінетом Міністрів України розподілом функціональних повноважень на здійснення відрядження в межах України, організацію отримання якого виконує ДК СД.

(пункт 2.1 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом Адміністрації
 Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 28.07.2015 р. N 427)

2.2. З метою отримання дозволу на службове відрядження керівник структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку (підрозділу органу Держспецзв'язку), співробітник якого відповідно до плану відряджень Адміністрації Держспецзв'язку (органу Держспецзв'язку) направляється у службове відрядження в межах України, не пізніше ніж за два тижні до початку відрядження подає на ім'я Голови Держспецзв'язку або його заступника, який відповідно до розподілу функціональних обов'язків здійснює координацію діяльності підрозділу (керівника органу Держспецзв'язку) мотивований рапорт (службову записку).

(пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом Адміністрації
 Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 28.07.2015 р. N 427)

2.3. У разі необхідності направлення співробітника Держспецзв'язку у відрядження в межах України, яке не передбачене планом відряджень Адміністрації Держспецзв'язку (органу Держспецзв'язку), у рапорті (службовій записці) на ім'я Голови Держспецзв'язку (керівника органу Держспецзв'язку) зазначається про необхідність внесення змін до плану відряджень Адміністрації Держспецзв'язку (органу Держспецзв'язку) та визначаються джерела фінансування відрядження (пункт(и) плану відряджень Адміністрації Держспецзв'язку (органу Держспецзв'язку), відповідно до якого(их) пропонується направити співробітника Держспецзв'язку у відрядження).

Рапорт (службова записка) перед поданням на доповідь Голові Держспецзв'язку (керівнику органу Держспецзв'язку) попередньо погоджується:

в Адміністрації Держспецзв'язку - із заступником Голови Держспецзв'язку, який відповідно до розподілу функціональних обов'язків здійснює координацію діяльності підрозділу, та Фінансово-економічним департаментом Адміністрації Держспецзв'язку (далі - ФЕД);

в органі Держспецзв'язку - з фінансовим підрозділом органу Держспецзв'язку.

2.4. Після отримання дозволу на відрядження оригінал рапорту (службової записки) надсилається:

структурними підрозділами Адміністрації Держспецзв'язку - до ДКЗ;

(абзац другий пункту 2.4 у редакції наказу Адміністрації
 Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 28.07.2015 р. N 427)

в органі Держспецзв'язку - до підрозділу кадрового забезпечення, а в разі його відсутності - до посадової особи відповідного органу Держспецзв'язку, на яку наказом органу Держспецзв'язку покладено виконання зазначених обов'язків (далі - підрозділ кадрового забезпечення органу Держспецзв'язку).

(абзац третій пункту 2.4 у редакції наказу Адміністрації
 Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 28.07.2015 р. N 427)

У разі позапланового відрядження співробітника Держспецзв'язку відповідний рапорт (службова записка):

в Адміністрації Держспецзв'язку надсилається до ДК СД (копія) для відповідного коригування плану відряджень Адміністрації Держспецзв'язку;

в органі Держспецзв'язку доводиться до відома підрозділу (посадової особи) органу Держспецзв'язку, на який (яку) покладено виконання обов'язків з підготовки та супроводження плану відряджень органу Держспецзв'язку для відповідного його коригування.

2.5. На підставі оригіналу рапорту (службової записки) та після внесення змін до плану відряджень Адміністрації Держспецзв'язку (органу Держспецзв'язку), якщо відрядження ним не передбачалося, ДКЗ (підрозділ кадрового забезпечення органу Держспецзв'язку) готує проект наказу про відрядження, який подається на підпис Голові Держспецзв'язку (керівнику органу Держспецзв'язку) заздалегідь, але не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дня вибуття співробітника Держспецзв'язку у відрядження.

Після підписання наказу про відрядження ДКЗ (підрозділ кадрового забезпечення органу Держспецзв'язку) заповнює бланк посвідчення про відрядження (додаток 1), який підписується: в Адміністрації Держспецзв'язку - Головою Держспецзв'язку, першим заступником або заступником Голови Держспецзв'язку, в органі Держспецзв'язку - керівником органу Держспецзв'язку. Видача бланків посвідчення про відрядження без заповнення забороняється.

Після отримання посвідчення про відрядження співробітник Держспецзв'язку заповнює кошторис витрат на відрядження та ознайомлюється з вимогами нормативно-правових актів стосовно звітування про використання коштів, виданих на відрядження, що засвідчується на зворотному боці талона посвідчення про відрядження особистими підписами особи, що відряджається, та посадової особи ФЕД (фінансового підрозділу органу Держспецзв'язку), що провела ознайомлення.

При направленні у відрядження курсантів ІСЗЗІ НТУУ "КПІ" посвідчення про відрядження оформлюється за формою, наведеною у додатку 2 до цієї Інструкції.

2.6. Направлення співробітників Держспецзв'язку у відрядження в межах України оформляється:

в Адміністрації Держспецзв'язку - наказом Адміністрації Держспецзв'язку про відрядження;

в органі Держспецзв'язку - наказом органу Держспецзв'язку.

(абзац третій пункту 2.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом  Адміністрації Державної служби спеціального
 зв'язку та захисту інформації України від 28.07.2015 р. N 427)

2.7. У наказі про відрядження в межах України зазначаються:

пункт(и) плану відряджень Адміністрації Держспецзв'язку (органу Держспецзв'язку), згідно з яким(и) відряджається співробітник Держспецзв'язку;

мета направлення співробітника Держспецзв'язку у службове відрядження;

пункт призначення (повна назва населеного пункту та найменування органу виконавчої влади (органу Держспецзв'язку), установи, організації чи підприємства), куди відряджається співробітник Держспецзв'язку;

строк відрядження (з урахуванням часу на проїзд);

умови, що стосуються перебування співробітника Держспецзв'язку у службовому відрядженні (за необхідності).

2.8. Відкликання співробітника Держспецзв'язку зі службового відрядження, його відміна, зміна термінів перебування співробітника Держспецзв'язку у службовому відрядженні оформляються шляхом внесення відповідних змін до наказу Адміністрації Держспецзв'язку (органу Держспецзв'язку) про відрядження.

2.9. У разі термінового направлення співробітника Держспецзв'язку у службове відрядження у вихідні або святкові чи неробочі дні готуються відповідний рапорт (службова записка) і проект наказу про відрядження, погодження яких з ФЕД (фінансовим підрозділом органу Держспецзв'язку) та іншими заінтересованими підрозділами (посадовими особами) здійснюється шляхом опитування.

Зазначені вище документи оформляються в установленому порядку в перший робочий день.

III. Організація службових відряджень співробітників Держспецзв'язку за кордон

3.1. Направлення співробітника Держспецзв'язку у службове відрядження за кордон здійснюється відповідно до затвердженого плану відряджень Адміністрації Держспецзв'язку (органу Держспецзв'язку) на підставі наказу Адміністрації Держспецзв'язку (органу Держспецзв'язку) про відрядження.

Службове відрядження за кордон Голови Держспецзв'язку або його заступників здійснюється тільки після отримання дозволу Першого віце-прем'єр-міністра України, Віце-прем'єр-міністра України згідно з визначеним Кабінетом Міністрів України розподілом функціональних повноважень на здійснення відрядження за кордон.

У разі відрядження співробітника Держспецзв'язку за кордон за рахунок коштів державного бюджету наказ про відрядження готується після отримання дозволу Прем'єр-міністра України (Першого віце-прем'єр-міністра України, Віце-прем'єр-міністра України згідно з визначеним Кабінетом Міністрів України розподілом функціональних повноважень) на здійснення відрядження за кордон.

(пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Адміністрації
 Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 06.06.2014 р. N 270
,
 у редакції наказу Адміністрації Державної служби спеціального
 зв'язку та захисту інформації України від 28.07.2015 р. N 427)

3.2. З метою отримання дозволу на службове відрядження за кордон керівник структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку (органу Держспецзв'язку), співробітник якого відповідно до плану відряджень Адміністрації Держспецзв'язку (органу Держспецзв'язку) направляється у службове відрядження за кордон, не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку відрядження подає на ім'я Голови Держспецзв'язку мотивований рапорт (службову записку), кошторис витрат на службове відрядження (додаток 3), підписаний керівником структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку (органу Держспецзв'язку) та погоджений з ФЕД (фінансовим підрозділом органу Держспецзв'язку), а також технічне завдання для участі в заходах міжнародного характеру (далі - технічне завдання). До технічного завдання додаються офіційне запрошення для участі в заходах міжнародного характеру (за наявності) та його переклад.

3.3. У разі необхідності направлення співробітника Держспецзв'язку у відрядження за кордон, яке не передбачене планом відряджень Адміністрації Держспецзв'язку (органу Держспецзв'язку), у рапорті (службовій записці) на ім'я Голови Держспецзв'язку зазначається про необхідність внесення змін до плану відряджень Адміністрації Держспецзв'язку (органу Держспецзв'язку) та визначаються джерела фінансування відрядження (пункт(и) плану відряджень Адміністрації Держспецзв'язку (органу Держспецзв'язку), за рахунок якого(их) пропонується направити співробітника Держспецзв'язку у відрядження). Рапорт (службова записка) перед поданням на доповідь Голові Держспецзв'язку попередньо погоджується із заступником Голови Держспецзв'язку, який відповідно до розподілу функціональних обов'язків здійснює координацію діяльності підрозділу, та ФЕД.

3.4. Якщо відрядження здійснюється з метою забезпечення урядовим зв'язком вищих посадових осіб держави, технічне завдання не готується.

Отримання дозволу Прем'єр-міністра України (Першого віце-прем'єр-міністра України, Віце-прем'єр-міністра України згідно з визначеним Кабінетом Міністрів України розподілом повноважень) на здійснення таких відряджень за кордон організовує орган Держспецзв'язку, співробітник якого відповідно до плану відряджень органу Держспецзв'язку направляється у службове відрядження за кордон.

(пункт 3.4 у редакції наказу Адміністрації Державної служби
 спеціального зв'язку та захисту інформації України від 06.06.2014 р. N 270)

3.5. Після отримання дозволу на відрядження оригінал рапорту (службової записки) та копія кошторису витрат на службове відрядження надсилаються:

структурними підрозділами Адміністрації Держспецзв'язку - до ДКЗ;

в органі Держспецзв'язку - до підрозділу кадрового забезпечення органу Держспецзв'язку.

У разі направлення співробітника Держспецзв'язку у службове відрядження, що не передбачає здійснення міжнародного співробітництва та взаємодію з іноземною стороною, погодження технічного завдання з Міністерством закордонних справ України (далі - МЗС), отримання дозволу Прем'єр-міністра України (Першого віце-прем'єр-міністра України, Віце-прем'єр-міністра України згідно з визначеним Кабінетом Міністрів України розподілом функціональних повноважень) на здійснення відрядження за кордон організовує структурний підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку (органу Держспецзв'язку), співробітник якого відповідно до плану відряджень Адміністрації Держспецзв'язку (органу Держспецзв'язку) направляється у службове відрядження за кордон.

При направленні співробітника Держспецзв'язку у службове відрядження, що передбачає міжнародну співпрацю, копія рапорту (службової записки), оригінали кошторису витрат на службове відрядження та технічного завдання надсилаються не пізніше ніж за 25 календарних днів до початку відрядження до ДТРЧР, який організовує погодження технічного завдання з МЗС та отримання дозволу Прем'єр-міністра України (Першого віце-прем'єр-міністра України, Віце-прем'єр-міністра України згідно з визначеним Кабінетом Міністрів України розподілом функціональних повноважень) на здійснення відрядження за кордон.

У разі позапланового відрядження співробітника Держспецзв'язку відповідний рапорт (службова записка):

в Адміністрації Держспецзв'язку надсилається до ДК СД (копія) для відповідного коригування плану відряджень Адміністрації Держспецзв'язку;

в органі Держспецзв'язку доводиться до відома підрозділу (посадової особи) органу Держспецзв'язку, на який (яку) покладено виконання обов'язків з підготовки та супроводження плану відряджень органу Держспецзв'язку для відповідного його коригування.

(пункт 3.5 із змінами, внесеними згідно з наказом Адміністрації
 Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 06.06.2014 р. N 270
,
 у редакції наказу Адміністрації Державної служби спеціального
 зв'язку та захисту інформації України від 28.07.2015 р. N 427)

3.6. Після отримання дозволу Прем'єр-міністра України (Першого віце-прем'єр-міністра України, Віце-прем'єр-міністра України згідно з визначеним Кабінетом Міністрів України розподілом повноважень) на здійснення відрядження за кордон на підставі оригіналу рапорту (службової записки), примірника кошторису витрат на службове відрядження та після внесення змін до плану відряджень Адміністрації Держспецзв'язку (органу Держспецзв'язку), якщо відрядження ним не передбачалося, ДКЗ (підрозділ кадрового забезпечення органу Держспецзв'язку) готує проект наказу про відрядження, який подається на підпис Голові Держспецзв'язку (керівнику органу Держспецзв'язку) заздалегідь, але не пізніше ніж за сім робочих днів до дня вибуття співробітника Держспецзв'язку у відрядження.

(абзац перший пункту 3.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 06.06.2014 р. N 270)

У разі відрядження співробітника Держспецзв'язку до країн, в'їзд громадян України на територію яких не потребує наявності візи (дозволу на в'їзд), після підписання наказу про відрядження ДКЗ (підрозділ кадрового забезпечення органу Держспецзв'язку) заповнює бланк посвідчення про відрядження, який підписується: в Адміністрації Держспецзв'язку - Головою Держспецзв'язку, першим заступником або заступником Голови Держспецзв'язку, в органі Держспецзв'язку - керівником органу Держспецзв'язку. Видача бланків посвідчення про відрядження без заповнення забороняється.

Співробітник Держспецзв'язку, який направляється у відрядження за кордон, ознайомлюється з кошторисом витрат на службове відрядження та вимогами нормативно-правових актів стосовно звітування про використання коштів, виданих на відрядження, що засвідчується особистими підписами особи, що відряджається, та посадової особи ФЕД (фінансового підрозділу органу Держспецзв'язку), що провела ознайомлення, на довідці-ознайомленні (додаток 4).

3.7. Направлення співробітників Держспецзв'язку у відрядження за кордон оформляється:

в Адміністрації Держспецзв'язку - наказом Адміністрації Держспецзв'язку про відрядження;

в органі Держспецзв'язку - наказом органу Держспецзв'язку.

(абзац третій пункту 3.7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом  Адміністрації Державної служби спеціального
 зв'язку та захисту інформації України від 28.07.2015 р. N 427)

3.8. У наказі про відрядження за кордон зазначаються:

пункт плану відряджень Адміністрації Держспецзв'язку (органу Держспецзв'язку), згідно з яким відряджається співробітник Держспецзв'язку;

мета направлення співробітника Держспецзв'язку у службове відрядження;

пункт призначення, куди відряджається співробітник Держспецзв'язку;

строк відрядження (з урахуванням часу на проїзд);

умови перебування співробітника Держспецзв'язку у службовому відрядженні (за необхідності).

До наказу додається кошторис витрат на відрядження.

3.9. Порядок направлення співробітників Держспецзв'язку в довготермінові відрядження до закордонних дипломатичних установ України визначається відповідно до чинного законодавства.

3.10. При відрядженні співробітника Держспецзв'язку за кордон на підставі рапорту (службової записки) з відповідним рішенням керівництва Держспецзв'язку ДТРЧР:

(абзац перший пункту 3.10 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Адміністрації Державної служби спеціального
 зв'язку та захисту інформації України від 28.07.2015 р. N 427)

проводить заходи щодо забезпечення оформлення та видачі дипломатичного або службового паспорта України;

організовує забезпечення візової підтримки.

3.11. Співробітник Держспецзв'язку, що відряджається за кордон, до вибуття у відрядження проходить інструктаж у Режимно-секретному управлінні Адміністрації Держспецзв'язку (далі - РСУ) (режимно-секретному органі органу Держспецзв'язку). Під час проведення інструктажу визначаються мета відрядження, обсяг та зміст інформації про діяльність Держспецзв'язку, яка може використовуватися під час відрядження, а також порядок звернення до дипломатичних представництв та інших підприємств, установ, організацій України в іноземній державі у разі виникнення обставин, що створюють небезпеку для збереження секретної інформації.

У журналі обліку виїздів за кордон працівників, яким надано допуск до державної таємниці, що ведеться за формою 92, визначеною у додатку 92 до Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року N 939 (далі - журнал), після проведення інструктажу зі співробітником Держспецзв'язку керівник РСУ (режимно-секретного органу органу Держспецзв'язку) робить відповідний запис про проведення інструктажу, який засвідчується підписами керівника РСУ (режимно-секретного органу органу Держспецзв'язку) та особи, з якою проведено інструктаж.

Після повернення із закордонного службового відрядження співробітник Держспецзв'язку протягом п'яти робочих днів зобов'язаний прибути до керівника РСУ (режимно-секретного органу органу Держспецзв'язку) для проходження співбесіди.

Керівник РСУ (режимно-секретного органу органу Держспецзв'язку) проводить співбесіду зі співробітником Держспецзв'язку з метою з'ясування питань щодо наявності чи відсутності обставин, що могли створити передумови для витоку секретної інформації під час перебування за кордоном, фактів необґрунтованої заінтересованості з боку іноземців секретною інформацією.

У журналі після проведення співбесіди керівник РСУ (режимно-секретного органу органу Держспецзв'язку) у колонці "Примітка" цього журналу робить запис про проведення співбесіди зі співробітником Держспецзв'язку, який засвідчується підписами керівника РСУ (режимно-секретного органу органу Держспецзв'язку) та особи, з якою проведено співбесіду.

За результатами співбесіди за наявності інформації, що може мати значення для збереження державної таємниці, складається довідка, яка реєструється і зберігається в РСУ (режимно-секретному органі органу Держспецзв'язку).

(пункт 3.11 у редакції наказу Адміністрації Державної служби
 спеціального зв'язку та захисту інформації України від 06.06.2014 р. N 270)

IV. Планування службових відряджень співробітників Держспецзв'язку

4.1. З метою забезпечення раціонального використання коштів, передбачених у державному бюджеті на службові відрядження співробітників Держспецзв'язку, в Адміністрації Держспецзв'язку (органі Держспецзв'язку) розробляється план відряджень Адміністрації Держспецзв'язку (органу Держспецзв'язку).

4.2. План вибуття співробітників Адміністрації Держспецзв'язку у службові відрядження на рік (додаток 5) розробляється ДК СД.

Структурні підрозділи Адміністрації Держспецзв'язку щороку (до 01 березня) надсилають до ДК СД пропозиції до плану вибуття співробітників Адміністрації Держспецзв'язку у службові відрядження на наступний рік (додаток 6) (у паперовому та електронному вигляді) з розрахунку повної та граничної (в межах обсягів коштів, передбачених структурному підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку на службові відрядження у поточному році) потреби підрозділу.

Розроблений проект плану відряджень Адміністрації Держспецзв'язку погоджується з керівництвом Держспецзв'язку та не пізніше 25 березня надсилається до ФЕД для врахування під час складання бюджетного запиту Держспецзв'язку на наступний рік.

4.3. Після інформування ФЕД про граничні обсяги видатків Держспецзв'язку на наступний рік ДК СД спільно зі структурними підрозділами Адміністрації Держспецзв'язку організовує коригування підготовленого проекту плану відряджень Адміністрації Держспецзв'язку та його розгляд керівництвом Держспецзв'язку.

За результатами опрацювання та узгодження план відряджень Адміністрації Держспецзв'язку підписується директором ДК СД, погоджується з директором ФЕД і заступниками Голови Держспецзв'язку і надається на затвердження Голові Держспецзв'язку.

4.4. Після затвердження плану відряджень Адміністрації Держспецзв'язку витяги з нього надсилаються для врахування у роботі до відповідних структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку.

4.5. План вибуття співробітників органу Держспецзв'язку у службові відрядження на рік (додаток 7) погоджується з фінансовим підрозділом органу Держспецзв'язку та затверджується керівником органу Держспецзв'язку.

До плану відряджень органу Держспецзв'язку відрядження співробітників зазначених підрозділів за кордон вносяться на підставі рішення Голови Держспецзв'язку, що попередньо погоджується із заступником Голови Держспецзв'язку, який відповідно до розподілу функціональних обов'язків здійснює координацію діяльності цього підрозділу, та ФЕД.

4.6. Після затвердження кошторису Адміністрації Держспецзв'язку (органу Держспецзв'язку) ДК СД (керівник органу Держспецзв'язку) опрацьовує план відряджень Адміністрації Держспецзв'язку (органу Держспецзв'язку) та за необхідності протягом десяти днів вносить відповідні зміни до нього.

4.7. Один з примірників затвердженого плану відряджень Адміністрації Держспецзв'язку (органу Держспецзв'язку), а також зміни до нього надсилаються до:

ФЕД (у десятиденний строк після затвердження) - для організації контролю за ефективністю витрачання коштів;

фінансового підрозділу органу Держспецзв'язку - для забезпечення контролю за станом витрачання коштів на службові відрядження у відповідному органі Держспецзв'язку;

ДКЗ (підрозділу кадрового забезпечення органу Держспецзв'язку) - для використання під час підготовки наказів про відрядження.

4.8. З метою оперативного коригування плану відряджень Адміністрації Держспецзв'язку ФЕД і ДК СД щокварталу до 10 числа наступного місяця проводять звірку стану фактичного витрачання коштів на службові відрядження співробітниками Адміністрації Держспецзв'язку.

V. Реєстрація осіб, що вибувають у відрядження (прибувають з відрядження)

5.1. Посадова особа ДКЗ (підрозділу кадрового забезпечення органу Держспецзв'язку) здійснює реєстрацію співробітників, які у зв'язку із службовим відрядженням вибувають чи прибувають з/до Адміністрації Держспецзв'язку (органу Держспецзв'язку), у журналі реєстрації відряджень (додаток 8) (далі - журнал).

5.2. У журналі реєструються співробітники, які проходять службу в Адміністрації Держспецзв'язку (органі Держспецзв'язку), а також співробітники, які були направлені до них у службове відрядження. Після реєстрації співробітника в журналі посадова особа, яка здійснювала реєстрацію, проставляє відповідні відмітки в посвідченні про відрядження (у разі його оформлення), які засвідчуються печаткою "Для посвідчень про відрядження".

У такому самому порядку в Адміністрації Держспецзв'язку (органі Держспецзв'язку) проводиться реєстрація службових відряджень осіб інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій.

5.3. У вихідні або святкові і неробочі дні реєстрацію співробітників, які у зв'язку зі службовим відрядженням прибувають чи вибувають до/з Адміністрації Держспецзв'язку (органу Держспецзв'язку), здійснює заступник начальника зміни Управління охорони Департаменту забезпечення Держспецзв'язку (черговий органу Держспецзв'язку) (далі - черговий).

В останній робочий день (передвихідний або передсвятковий) посадова особа ДКЗ (підрозділу кадрового забезпечення органу Держспецзв'язку), яка здійснює реєстрацію осіб, які вибувають у відрядження чи прибувають з нього, передає черговому журнал реєстрації відряджень, а також печатку "Для посвідчень про відрядження", які повертаються відповідній посадовій особі в перший робочий день.

Журнал реєстрації відряджень і печатка "Для посвідчень про відрядження" передаються між посадовими особами в установленому порядку.

VI. Відшкодування співробітникам Держспецзв'язку витрат, понесених у зв'язку з відрядженням

6.1. Адміністрація Держспецзв'язку (орган Держспецзв'язку), відряджаючи співробітників Держспецзв'язку, забезпечує їх коштами для здійснення поточних витрат під час службового відрядження (авансом).

6.2. ФЕД (фінансовий підрозділ органу Держспецзв'язку) забезпечує авансом співробітника Держспецзв'язку, який направляється у відрядження:

в межах України - на підставі відповідного наказу про відрядження та талона посвідчення про відрядження;

за кордон - на підставі відповідного наказу про відрядження.

6.3. Розміри добових витрат та гранична сума витрат на найм житлового приміщення за добу визначаються відповідно до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року N 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" (зі змінами).

Співробітнику Держспецзв'язку, направленому для участі в антитерористичній операції, за дні, коли він забезпечується харчуванням за рахунок держави, добові не виплачуються.

(пункт 6.3 доповнено абзацом другим згідно з наказом Адміністрації
 Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 28.07.2015 р. N 427)

6.4. Аванс відрядженим співробітникам Держспецзв'язку перераховується в безготівковій формі на відповідний рахунок для використання із застосуванням платіжних карток або видається готівкою у валюті, зазначеній у кошторисі витрат на відрядження.

6.5. Якщо співробітник Держспецзв'язку отримав аванс на відрядження (в тому числі й на відрядження за кордон) і не виїхав у відрядження, то він повинен протягом трьох банківських днів з дня видання наказу Адміністрації Держспецзв'язку (органу Держспецзв'язку) про скасування відрядження повернути до каси Адміністрації Держспецзв'язку (органу Держспецзв'язку) зазначені кошти в тих грошових одиницях, у яких було видано аванс.

6.6. У наказі Адміністрації Держспецзв'язку (органу Держспецзв'язку) про відрядження можуть встановлюватися додаткові обмеження щодо сум і цілей використання коштів, наданих на відрядження, а саме: витрат на найм житлового приміщення, на побутові послуги, транспортні та інші витрати.

Підтвердними документами, що засвідчують вартість понесених у зв'язку з відрядженням витрат, є розрахункові документи відповідно до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та Податкового кодексу України. У разі відрядження співробітника Держспецзв'язку за кордон підтвердні документи, що засвідчують вартість понесених за кордоном у зв'язку з таким відрядженням витрат, оформлюються згідно із законодавством відповідної держави.

6.7. Витрати на відрядження відшкодовуються відповідно до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 року N 59, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 31 березня 1998 року за N 218/2658 (зі змінами).

6.8. Після повернення зі службового відрядження в межах України співробітник Держспецзв'язку до закінчення п'ятого банківського дня (якщо співробітник Держспецзв'язку отримав готівку із застосуванням платіжних карток, - до закінчення третього банківського дня), наступного за днем прибуття до місця служби або роботи, подає звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, за формою, затвердженою наказом Міністерства доходів і зборів України від 24 грудня 2013 року N 845 "Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 січня 2014 року за N 104/24881. Разом зі звітом подається належно оформлене посвідчення про відрядження з відбитками печаток про прибуття та вибуття, зазначенням відповідних дат і підписами відповідальних осіб, а також документи в оригіналі, що підтверджують вартість витрат на відрядження.

(пункт 6.8 із змінами, внесеними згідно з наказом Адміністрації Державної
 служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 06.06.2014 р. N 270)

6.9. Після повернення зі службового відрядження за кордон співробітник у п'ятиденний строк подає керівництву Держспецзв'язку на затвердження звіт про результати відрядження, а також до закінчення п'ятого банківського дня (якщо співробітник Держспецзв'язку отримав готівку із застосуванням платіжних карток, - до закінчення третього банківського дня), наступного за днем прибуття до місця служби або роботи, подає звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, за формою, затвердженою наказом Міністерства доходів і зборів України від 24 грудня 2013 року N 845 "Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 січня 2014 року за N 104/24881, звіт про використання коштів, виданих на відрядження за кордон (додаток 9), належно оформлене посвідчення про відрядження (у разі відрядження співробітника Держспецзв'язку до країн, в'їзд громадян України на територію яких не потребує наявності візи (дозволу на в'їзд)) з відбитками печаток про прибуття та вибуття, зазначенням відповідних дат і підписами відповідальних осіб, а також документи в оригіналі, що підтверджують вартість витрат на відрядження.

(абзац перший пункту 6.9 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 06.06.2014 р. N 270)

Затверджений керівництвом Держспецзв'язку звіт про результати службового відрядження за кордон надсилається структурним підрозділом Адміністрації Держспецзв'язку (органу Держспецзв'язку):

до МЗС і Кабінету Міністрів України (за необхідності) у десятиденний строк після повернення співробітника Держспецзв'язку, якщо відрядження не передбачало здійснення міжнародного співробітництва та взаємодію з іноземною стороною;

до ДТРЧР у п'ятиденний строк після повернення співробітника Держспецзв'язку для подальшого його опрацювання та надання у десятиденний строк після повернення співробітника Держспецзв'язку до МЗС і Кабінету Міністрів України (за необхідності), якщо відрядження передбачало міжнародну співпрацю.

(абзац другий пункту 6.9 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 06.06.2014 р. N 270
,
 замінено абзацами другим - четвертим згідно з наказом Адміністрації
 Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 28.07.2015 р. N 427)

 

Директор ДК СД
Адміністрації Держспецзв'язку

Ю. І. Циплинський

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

  

 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

 

  
ПОСВІДЧЕННЯ ПРО
ВІДРЯДЖЕННЯ

  
ТАЛОН
ПОСВІДЧЕННЯ ПРО
ВІДРЯДЖЕННЯ

"___" ____________ 20__ р.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

 

 

 

 

КОРІНЕЦЬ ПОСВІДЧЕННЯ

 

 

 

 

"___" ____________ 20__ р.

N 000000

 

N 000000

 

 

N 000000

Видано ____________________________
                           (спеціальне звання)
__________________________________
              (прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________
Посада ____________________________
Підрозділ __________________________
Мета відрядження ___________________
__________________________________
Відряджається до ____________________
__________________________________

Видано ______________________________________________
                                       (спеціальне звання)
____________________________________________________
                       (прізвище, ім'я, по батькові)
____________________________________________________
Посада ______________________________________________
Підрозділ ____________________________________________
Мета відрядження _____________________________________
____________________________________________________
Відряджається до ______________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Видано ____________________________
                              (спеціальне звання)
__________________________________
              (прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________
Посада ____________________________
Підрозділ __________________________
Мета відрядження ___________________
__________________________________
Відряджається до ____________________
__________________________________

Строк відрядження ______________ днів:
з "___" ____________ 20__ р.
по "___" ____________ 20__ р.
Підстава ___________________________
__________________________________

Строк відрядження ___________________ днів:
з "___" ____________ 20__ р.
по "___" ____________ 20__ р.
Підстава _____________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Строк відрядження ______________ днів:
з "___" ____________ 20__ р.
по "___" ____________ 20__ р.
Підстава ___________________________
__________________________________

Дійсне після пред'явлення посвідчення
(паспорта) серії ___ N ________________

Дійсне після пред'явлення посвідчення
(паспорта) серії ___ N ________________

Дійсне після пред'явлення посвідчення
(паспорта) серії ___ N _______________

__________________________________
                                  (посада)
__________________________________
                      (спеціальне звання)
__________________________________
               (підпис, ініціали та прізвище)

____________________________________________________
                                                        (посада)
____________________________________________________
                                              (спеціальне звання)
____________________________________________________
                                     (підпис, ініціали та прізвище)

__________________________________
                                 (посада)
__________________________________
                        (спеціальне звання)
__________________________________
                (підпис, ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

 

 

ЗАЯВА

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Пам'ятка

особі, яка перебувала у службовому відрядженні

До закінчення п'ятого банківського дня (якщо отримано готівку із застосуванням платіжних карток, - до закінчення третього банківського дня), наступного за днем прибуття до місця служби або роботи, необхідно подати звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт


ВІДМІТКА
ПРО ПРИБУТТЯ У ПУНКТИ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВІД'ЇЗД З НИХ

 

Прошу видати аванс на витрати в сумі
____________________________ грн
Підпис _________________________

КОШТОРИС ВИТРАТ НА ВІДРЯДЖЕННЯ

1. Добові на _____________________ діб
                    ______________________ грн
2. Найм приміщення ______________ днів
                    ______________________ грн
3. Транспортні витрати ____________ грн
4. Інші витрати  __________________ грн
  
Разом: _________________________ грн
  
З вимогами нормативно-правових актів стосовно звітування про використання коштів, виданих на відрядження, ознайомлений.
  
Підпис особи, що
відряджається _______________________
  
Підпис особи, що
провела ознайомлення _______________
_______________________________________
  
                                 ДОВІДКА
  
За _________________________________
авансу на вказану мету не значиться.
Бухгалтер __________________________
                          РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Видати __________________________ грн
Начальник __________________________
___________________________________
___________________________________
                       (підпис)
"___"
____________ 20__ р.

а) прибув до _________________
___________________________
___________________________
"___" ____________ 20__ р.
  м. п.  Підпис _______________
Вибув з ____________________
___________________________
___________________________
"___" ____________ 20__ р.
  м. п.  Підпис _______________
б) безплатною квартирою
користувався ________________
                                   (так, ні)
  м. п.  Підпис _______________
в) прибув до _________________
___________________________
___________________________
"___" ____________ 20__ р.
  м. п.  Підпис _______________
Вибув з _____________________
___________________________
___________________________
"___" ____________ 20__ р.
  м. п.  Підпис _______________
г) безплатною квартирою
користувався ________________
                                  (так, ні)
  м. п.  Підпис _______________

Відмітки підрозділу Держспецзв'язку
 
_____________________________
 
Вибув з ______________________
"___" ____________ 20__ р.
  м. п.  Підпис _________________
  
Прибув до ____________________
"___" ____________ 20__ р.
  м. п.  Підпис _________________
  
На витрати щодо відрядження
видано аванс:
_____________________________
__________________________ грн
  
"___" ____________ 20__ р.
  м. п.  Підпис _________________

 

УКРАЇНА
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА
ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

 

 

 

Державний заклад "Інститут
спеціального зв'язку та захисту
інформації" Національного
технічного університету України
"Київський політехнічний інститут"
"___" ____________ 20__ р.

N __________________

м. Київ

 

 

Відмітки про прибуття в пункти призначення і вибуття з них:

 

 

Вибув з ________________

"___" ____________ 20__ р.

м. п.  Підпис ____________

Прибув в _______________

"___" ____________ 20__ р.

м. п.  Підпис ____________

ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ВІДРЯДЖЕННЯ

 

 

Видано ____________________________________________________________
                                                    (спеціальне звання, прізвище, ім'я та по батькові)
___________________________________________________________________,
відрядженому в _____________________________________________________
                                                                      (пункт призначення або найменування
___________________________________________________________________
                                                      підрозділу Держспецзв'язку, установи)

Строк відрядження ___ днів: з "___" ________ 20__ р. по "___" _______ 20__ р.

___________________________________________________________________
                                                                         (мета відрядження)

Підстава: ___________________________________________________________

Дійсно при пред'явленні документа, що засвідчує особу.

____________________________
                           (посада)
_____________________________       ___________       ____________________
                   (спеціальне звання)                                      (підпис)                       (ініціали та прізвище)

М. П.

 

Вибув з ________________

"___" ____________ 20__ р.

м. п.  Підпис ____________

Прибув в _______________

"___" ____________ 20__ р.

м. п.  Підпис ____________

 

КОШТОРИС
витрат на службове відрядження

                                співробітників ________________________________________
                                                                                         (найменування підрозділу Держспецзв'язку)
                                _____________________________________________________
                                                                                              (П. І. Б. співробітників)
                                до __________________________________________________
                                                                                               (країна перебування)

N
з/п

Найменування витрат

Норма на добу

Кількість діб

Усього

у валюті

у гривні

у валюті

у гривні

1

Добові

 

 

 

 

 

2

Проживання

 

 

 

 

 

3

Проїзд

 

 

 

 

 

4

Транспортні витрати

 

 

 

 

 

5

Медична страховка

 

 

 

 

 

6

Інші

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

Керівник структурного підрозділу Адміністрації
Держспецзв'язку (органу Держспецзв'язку)
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (спеціальне звання, підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року

ПОГОДЖЕНО
Керівник ФЕД (фінансового підрозділу
органу Держспецзв'язку)
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (спеціальне звання, підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року

 

ДОВІДКА-ОЗНАЙОМЛЕННЯ

____________________________________________________________________
(посада, спеціальне звання, П. І. Б. співробітника Держспецзв'язку, що відряджається)
____________________________________________________________________
(термін перебування, країна відрядження)

N
з/п

Найменування витрат

Норма на добу

Кількість діб

Усього

у валюті

у гривні

у валюті

у гривні

1

Добові

 

 

 

 

 

2

Проживання

 

 

 

 

 

3

Проїзд

 

 

 

 

 

4

Транспортні витрати

 

 

 

 

 

5

Медична страховка

 

 

 

 

 

6

Інші

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

Виїзд здійснюється згідно з наказом ___________________ N _____ від "___" ____________ 20__ р.

Виданий аванс до "___" ____________ 20__ р.

Платіжне доручення N ___ від "___" ____________ 20__ р. в сумі: __ (   ) гривень 00 копійок
(на картковий рахунок)
Видатковий касовий ордер N ___ від "___" ____________ 20__ р. в сумі: __ (   ) у валюті.

____________________________________________      ______________      _____________________
(посада особи, яка склала довідку та провела ознайомлення)                         (підпис)                                      (П. І. Б.)
"___" ____________ 20 __ р.

З нормами витрат і порядком
звітування ознайомлений _______________________________________________________________
                                                                        (підпис, ініціали, прізвище співробітника Держспецзв'язку, що відряджається)
"___" ____________ 20__ року

  

Примітка. У графі "Норма на добу" зазначаються дані у валюті відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року N 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів".

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України
______________________________________________
                     (спеціальне звання, підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року

ПЛАН
вибуття співробітників Адміністрації Держспецзв'язку у службові відрядження на 20__ рік

N
з/п

Підрозділ, співробітники 
якого вибувають у відрядження

Пункт призна-
чення

Мета відряд-
ження

Місяць відряд-
ження

Кількість
співробітників, що вибувають у відрядження (осіб)

Тривалість відрядження (діб)

Орієнтовний розрахунок витрат на відрядження

Примітка

добові (грн, дол.)

витрати на прожи-
вання (грн, дол.)

витрати на проїзд (грн)

усього (грн, дол.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I. ВІДРЯДЖЕННЯ В МЕЖАХ УКРАЇНИ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ВІДРЯДЖЕННЯ ЗА КОРДОН

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ

0,00

Директор ДК СД Адміністрації Держспецзв'язку
__________________________________________________________________________
                                                               (спеціальне звання, підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року

ПОГОДЖЕНО
Директор ФЕД Адміністрації Держспецзв'язку
__________________________________________________________________________
                                                               (спеціальне звання, підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року

 

ПРОПОЗИЦІЇ

__________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку)
до плану вибуття співробітників Адміністрації Держспецзв'язку у службові відрядження на 20__ рік

N
з/п

Підрозділ, співробітники 
якого вибувають у відрядження

Пункт призна-
чення

Мета відряд-
ження

Місяць відряд-
ження

Кількість співробітників, що вибувають у відрядження (осіб)

Тривалість відрядження (діб)

Орієнтовний розрахунок витрат на відрядження

Примітка

добові (грн, дол.)

витрати на прожи-
вання (грн, дол.)

витрати на проїзд (грн)

усього (грн, дол.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ПОВНА ПОТРЕБА

I. ВІДРЯДЖЕННЯ В МЕЖАХ УКРАЇНИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ВІДРЯДЖЕННЯ ЗА КОРДОН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ

0,00

ГРАНИЧНА ПОТРЕБА

I. ВІДРЯДЖЕННЯ В МЕЖАХ УКРАЇНИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ВІДРЯДЖЕННЯ ЗА КОРДОН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ

0,00

Керівник структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку
__________________________________________________________________________
                                                               (спеціальне звання, підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник органу Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України
____________________________________________________
                          (спеціальне звання, підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року

ПЛАН

                               вибуття співробітників ______________________________________ у службові відрядження на 20__ рік
                                                                                                           (найменування органу Держспецзв'язку)

N
з/п

Підрозділ, співробітники 
якого вибувають у відрядження

Пункт призна-
чення

Мета відряд-
ження

Місяць відряд-
ження

Кількість співробітників, що вибувають у відрядження (осіб)

Тривалість відрядження (діб)

Орієнтовний розрахунок витрат на відрядження

Примітка

добові (грн, дол.)

витрати на прожи-
вання (грн, дол.)

витрати на проїзд (грн)

усього (грн, дол.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I. ВІДРЯДЖЕННЯ В МЕЖАХ УКРАЇНИ

1. Заходи щодо забезпечення урядовим зв'язком і технічного обслуговування засобів і каналів зв'язку

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Заходи з виконання контрольно-наглядових функцій щодо захисту інформації, необхідність охорони якої визначена законодавством

2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Службові відрядження до м. Києва

3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Інші службові відрядження в межах України

4.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Польові витрати під час проведення навчань та тренувань

5.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ВІДРЯДЖЕННЯ ЗА КОРДОН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ

0,00

х

у тому числі:

х

х

враховано за загальним фондом

 

х

враховано за спеціальним фондом

 

х

Керівник підрозділу (посадова особа) органу Держспецзв'язку, на який (яку) покладено виконання
обов'язків з підготовки та супроводження плану відряджень органу Держспецзв'язку
__________________________________________________________________________
                                                               (спеціальне звання, підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року

ПОГОДЖЕНО

Керівник фінансового підрозділу органу Держспецзв'язку
__________________________________________________________________________
                                                               (спеціальне звання, підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року

Примітка. У разі відсутності інформації для заповнення відповідних розділів (пунктів) форми такі розділи (пункти) не вказуються, при цьому нумерація наступних пунктів форми не змінюється.

 

ЖУРНАЛ
реєстрації відряджень

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу Держспецзв'язку)

N з/п

Прізвище, ініціали

Місце роботи та посада

Місце відрядження

Дата й номер наказу

Дата й номер посвідчення про відрядження

Дата вибуття у відрядження

Дата прибуття з відрядження

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ
про використання коштів, виданих на відрядження за кордон

Спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові, посада ______________________________________

Відповідно до наказу ___________________ про відрядження від "___" ____________ 20__ р. N ___

РОЗРАХУНОК НА ОПЛАТУ СЛУЖБОВОГО ВІДРЯДЖЕННЯ

Строк закордонного відрядження _______ діб.
У тому числі:
Вибув з __________ "___" __________ 20__ р.
Прибув до ________ "___" __________ 20__ р.
Прибув до України "___" ___________ 20__ р.

Фактично перебував у відрядженні _________ діб.
 
Перетнув кордон України "___" _________ 20__ р.
Вибув з _____________ "___" __________ 20__ р.
Прибув до __________ "___" __________ 20__ р.

Належить добових та інших витрат

Кількість діб

Норма за добу

Фактично сплачено

у валюті

у гривні

у валюті

у гривні

Добові

 

 

 

 

 

Проживання

 

 

 

 

 

Проїзд

 

 

 

 

 

Інші витрати

 

 

 

 

 

Усього сплачено

 

 

 

 

 

Видано аванс у сумі

 

 

 

 

 

Залишок авансу

 

 

 

 

 

Перевитрата, що підлягає відшкодуванню

 

 

 

 

 

Безкоштовним харчуванням під час перебування у ___________________________ не користувався.
                                                                                                                                     (країна відрядження)

Доплат та виплат стороною, яка приймала, не проводилося (якщо проводилися, вказати
які) __________________________________________________________________________________

"___" ____________ 20__ р.

Підпис підзвітної особи ______________

Розрахунок перевірив ____________

Звіт затверджено в сумі ______________________ (валюта).
                                         ____________ грн ___ коп.

Курс долара (НБУ) на дату звітування ____________________________________________________
Перевитрата __________________________________________________________________________

Начальник фінансового підрозділу _______________________________________________________
"___" ____________ 20__ р.

____________

Опрос