Идет загрузка документа (48 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление правления Пенсионного фонда Украины от 19 декабря 2003 года N 21-1

Пенсионный фонд
Постановление от 21.10.2013 № 19-1
действует с 03.12.2013

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

21.10.2013

м. Київ

N 19-1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 листопада 2013 р. за N 1922/24454

Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 19 грудня 2003 року N 21-1

Відповідно до частини третьої статті 24 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", пунктів 9, 11 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 384, правління Пенсійного фонду України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 19 грудня 2003 року N 21-1, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 січня 2004 року за N 64/8663, що додаються.

2. Департаменту надходження доходів (Литвиненко В. В.) та юридичному управлінню (Рябцева Т. Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

В. о. Голови правління

В. О. Кравчук

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
соціальної політики України -
керівник апарату

В. Коломієць

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на
національному рівні

Д. Олійник

 

Зміни
до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України

1. У главі 15:

1) заголовок глави викласти в такій редакції:

"15. Порядок здійснення доплати відповідно до частини третьої статті 24 Закону";

2) у пункті 15.2 слова "до мінімального страхового внеску" замінити словами "у сумі, не меншій, ніж мінімальний страховий внесок";

3) доповнити главу новим пунктом 15.5 такого змісту:

"15.5. Особи, які здійснюють доплату до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок, формують і подають до органів Пенсійного фонду України самі за себе відомості про суми доплати відповідно до частини третьої статті 24 Закону згідно з додатком 30 до цієї Інструкції.".

2. У додатку 6 до цієї Інструкції:

1) у графі 14** слова, цифри і знак "  " замінити словами, цифрами та знаком "гр. 13 х гр. 12";

2) у графі 15*** слова, цифри та знаки " " замінити словами, цифрами та знаками "гр. (10 + 11) х гр. 12 х кількість місяців з дати призначення пенсії до дати формування розрахунку";

3) у графі 16**** слова, цифри та знаки "  " замінити словами, цифрами та знаками "гр. (10 + 11) х гр. 12)".

3. У додатку 7 до цієї Інструкції:

1) у графі 14 слова, цифри та знак "  " замінити словами, цифрами та знаком "гр. 12 х гр. 13";

2) у графі 16** слова, цифри та знак "  " замінити словами, цифрами та знаком "гр. 14 х гр. 15";

3) у графі 17*** слова, цифри та знаки "  " замінити словами, цифрами та знаками "гр. (10 + 11) х гр. 13 х гр. 15 х  кількість місяців з дати призначення пенсії до дати формування розрахунку";

4) у графі 18**** слова, цифри та знаки "  " замінити словами, цифрами та знаками "гр. (10 + 11) х гр. 13 х гр. 15".

4. У додатку 28 до цієї Інструкції слова "страхові внески до мінімального страхового внеску" замінити словами "страхові внески у сумі, не меншій, ніж мінімальний страховий внесок".

5. Доповнити Інструкцію новим додатком 30 такого змісту:

Відомості
про суми доплати відповідно до частини третьої статті 24 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"*

1. Рік, у якому подається відомість

 

 

 

 


 

Подають

Строки подання

Особи згідно зі статтею 24 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" -

органам Пенсійного фонду України (управлінням Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах, а також у містах та районах)

Протягом одного календарного місяця після здійснення доплати


 

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________________________________________________________

Місце проживання ____________________________________________________________________

Телефон
_____________________________________________________________________________________


Назва таблиці

N з/п

Назва

Кількість аркушів

Кількість рядків

1

Відомість про суми доплати до Пенсійного фонду України
 

 

 

 

Усього

 

 

Платник

______________
(підпис)

_____________________
              (П. І. Б.)

Вхідний N відомостей в органі Пенсійного фонду України ______________________

Дата реєстрації в органі Пенсійного фонду України ____________________________

Відповідальна особа органу Пенсійного фонду України, що прийняла відомості _______ _________
                                                                                                                                                                                      (підпис)      (П. І. Б.)
Відмітка про внесення даних до реєстру застрахованих осіб:

"___" __________ 20__ року

_____________
(підпис)

__________________
(П. І. Б.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
                                                                                                   (лінія відрізу)

Розписка про одержання відомостей до Пенсійного фонду України за ____ місяць 20__ року

Вхідний N відомостей в органах Пенсійного фонду України _____________________

Дата реєстрації в органах Пенсійного фонду України ___________________________

Одержано відомостей на ___________________________ аркушах.

Відповідальна особа органу Пенсійного фонду України, що прийняла відомості _______ _________
                                                                                                                                                                                      (підпис)       (П. І. Б.)
М. П.

Вихідний N у страхувальника _____________

N аркуша звіту _______

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Таблиця. Відомості про суми доплати до Пенсійного фонду України

Прізвище ______________________________________________________

Тип форми:

Ім'я ___________________________________________________________

  початкова

По батькові ____________________________________________________

 

Категорія застрахованої особи

 

 


 

 

Загальна сума доплати

    грн

коп.

 

 

 

 

 

 


 

 


N з/п

Місяць та рік, за який проведено нарахування

Сума, з якої сплачено внесок

Сума доплати

грн

коп.

грн

коп.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Правильність зазначених відомостей підтверджую:

Підпис та прізвище платника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  /                                   /
 

Дата   

Підтвердження спеціаліста органу Пенсійного фонду України про факт сплати внесків:

Так
  

Ні
  

"___" ____________ 20__ року

________________
(підпис)

__________________________
(П. І. Б.)

____________
* Персональні дані, наведені у цій Відомості, збираються та обробляються Пенсійним фондом з метою включення доплати, здійсненої особою відповідно до частини третьої статті 24 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", до реєстру застрахованих осіб відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

** Реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)".

 

Директор департаменту
надходження доходів

В. В. Литвиненко

Опрос