Идет загрузка документа (110 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении образцов документов лиц командного состава и судовой команды морских судов, удостоверяющих надлежащую квалификацию для занятия должности на судне и идентифицирующих их владельцев

Министерство инфраструктуры Украины
Приказ от 18.10.2013 № 811
редакция действует с 26.02.2016

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.10.2013

м. Київ

N 811

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 листопада 2013 р. за N 1902/24434

Про затвердження зразків документів осіб командного складу та суднової команди морських суден, що засвідчують належну кваліфікацію для займання посади на судні та ідентифікують їх власників

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства інфраструктури України
 від 24 липня 2014 року N 337
,
 від 1 лютого 2016 року N 39

Відповідно до Кодексу торговельного мореплавства України, Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками, підпункту 4.9.3 підпункту 4.9 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року N 581,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зразки документів осіб командного складу та суднової команди морських суден, що засвідчують належну кваліфікацію для займання посади на судні та ідентифікують їх власників:

дипломів для осіб командного складу, виданих відповідно до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками: капітана далекого плавання, штурмана далекого плавання, штурмана, механіка першого (другого, третього) розряду, електромеханіка першого (другого, третього) розряду, капітана малого плавання, капітана прибережного плавання (додаток 1) та підтверджень, що засвідчують видачу дипломів (додаток 2);

дипломів для осіб командного складу, виданих відповідно до національних вимог: судноводія малотоннажного судна, механіка малотоннажного судна, судноводія-механіка малотоннажного судна, судноводія-механіка першого (другого, третього) класу, рефрижераторного механіка першого (другого, третього) класу (додаток 3) та підтверджень, що засвідчують видачу дипломів (додаток 4);

диплома радіооператора: радіооператора Глобальної морської системи зв'язку у разі лиха та для забезпечення безпеки, радіоелектроніка Глобальної морської системи зв'язку у разі лиха та для забезпечення безпеки першого класу, радіоелектроніка другого класу Глобальної морської системи зв'язку у разі лиха та для забезпечення безпеки другого класу, радіооператора першого класу, радіооператора другого класу, оператора-радіотелефоніста (додаток 5) та підтвердження, що засвідчує видачу диплома (додаток 6);

свідоцтва фахівця кваліфікованого матроса, кваліфікованого моториста, електрика суднового (додаток 7);

свідоцтва фахівця суднового кухаря (додаток 8);

свідоцтва фахівця з початкової підготовки для здійснення вантажних операцій на танкерах (додаток 9);

свідоцтва фахівця з підготовки за розширеною програмою для здійснення вантажних операцій на танкерах (додаток 10);

свідоцтва фахівця осіб командного складу, яким не передбачено присвоєння звань, боцмана (суднового), рефрижераторного моториста, інших осіб суднової команди (додаток 11);

(абзац дев'ятий пункту 1 у редакції наказу
 Міністерства інфраструктури України від 01.02.2016 р. N 39)

свідоцтва фахівця офіцера з охорони судна (додаток 12);

послужної книжки моряка (додаток 13).

2. Державному підприємству "Адміністрація морських портів України" забезпечувати централізоване замовлення необхідної кількості бланків документів осіб командного складу та суднової команди морських суден, що засвідчують належну кваліфікацію для займання посади на судні та ідентифікують їх власників, згідно з додатками 1 - 12 до цього наказу.

(пункт 2 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 01.02.2016 р. N 39)

3. Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків забезпечувати централізоване замовлення необхідної кількості бланків послужної книжки моряка згідно з додатком 13 до цього наказу.

(наказ доповнено новим пунктом 3 згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 01.02.2016 р. N 39,
у зв'язку з цим пункти 3 - 7 вважати відповідно пунктами 4 - 8)

4. Документи за зразками, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 02 серпня 2004 року N 686 "Про затвердження зразків документів осіб командного складу та суднової команди морських суден", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 серпня 2004 року за N 979/9578, діють до завершення зазначених у підтвердженнях до них термінів дійсності.

Бланки документів моряків, що були виготовлені до набрання чинності цим наказом згідно з Технічним описом бланків документів моряків, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 26 листопада 2004 року N 1046, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2004 року за N 1641/10240, та зразками, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 02 серпня 2004 року N 686 "Про затвердження зразків документів осіб командного складу та суднової команди морських суден", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 серпня 2004 року за N 979/9578, та які на дату набрання чинності цим наказом не використані дипломними відділами служб капітанів морських портів, можуть використовуватися для заповнення документів моряків до повного їх використання та після видачі є чинними до закінчення терміну дії, вказаного в такому документі моряка.

(пункт 4 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 24.07.2014 р. N 337)

5. Департаменту державної політики в галузі морського та річкового транспорту забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту України від 02 серпня 2004 року N 686 "Про затвердження зразків документів осіб командного складу та суднової команди морських суден", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 серпня 2004 року за N 979/9578 (із змінами).

7. Цей наказ набирає чинності з дня втрати чинності постановою Кабінету Міністрів України від 15 січня 2005 року N 38 "Про затвердження Положення про порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден".

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д. В.

 

Міністр

В. В. Козак

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної інспекції
України з безпеки на морському
та річковому транспорті

Г. Соболевський

Перший заступник Голови Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

О. Мірошниченко

Перший заступник Міністра
освіти і науки України

Є. М. Суліма

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

Голова Професійної спілки
робітників морського
транспорту України

М. І. Кірєєв

Т. в. о. Голови Державної
служби України з питань
регуляторної політики
та розвитку підприємництва

О. Ю. Потімков

 

  

УКРАЇНА

ДИПЛОМ

_____________________________
(назва звання)

N _______

ВИДАНИЙ НА ПІДСТАВІ ПОЛОЖЕНЬ МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ПІДГОТОВКУ І ДИПЛОМУВАННЯ МОРЯКІВ ТА НЕСЕННЯ ВАХТИ 1978 РОКУ, З ПОПРАВКАМИ, ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Уряд України засвідчує, що ____________________________________________________________,
дата народження ___________, має належну кваліфікацію відповідно до положень правила __________________ вищезгаданої Конвенції, з поправками, та національного законодавства і йому присвоєно звання _____________________________________________________________________

Власник цього диплома може працювати на посаді або посадах ______________________________
_____________________________________________________________________________________,
як установлено вимогами Адміністрації щодо безпечного комплектування суден екіпажами, і здатний виконувати нижчеперелічені функції на вказаних рівнях з урахуванням будь-яких зазначених обмежень до дати закінчення терміну дії, що зазначено в підтвердженні до цього диплома.

ФУНКЦІЯ

РІВЕНЬ

ОБМЕЖЕННЯ (ЯКЩО Є)

 

 

 

 

Освіта __________________________________________________________________

Диплом виданий _________________________________________________________

Фотографія
власника диплома

___________________________________________________
(посада, прізвище і підпис уповноваженої посадової особи)

Гербова печатка

___________________________________________________
(підпис власника диплома)

Оригінал цього диплома повинен згідно з пунктом 11 правила I/2 Конвенції знаходитися на судні, доки його власник працює на цьому судні.

Цей документ без підтвердження не дає права займати посади на судні.

Автентичність та дійсність цього документа можуть бути перевірені за телефоном/факсом _________________ або електронною поштою ___________________

  

UKRAINE

CERTIFICATE OF COMPETENCY

___________________________________
(title of the certificate)

N _______

ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED, AND NATIONAL REQUIREMENTS

The Government of Ukraine certifies that ___________________________________________________,
date of birth ____ has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation ___________
of the above Convention, as amended, and national requirements and he certified as ____________________
___________________________________________________________________________________
The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacities _____________________
____________________________________________________________________________________
specified in the applicable safe manning requirements of the Administration to perform the following functions, at the levels specified, subject to any limitations indicated, until the date of validity, indicated in the endorsement:

FUNCTION

LEVEL

LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

 

 

 

 

Education ____________________________________________________________
                ____________________________________________________________

Certificate issued _______________________________________________________

 

_________________________________________________________
(Capacity, name and signature of duly authorized official)

Official Seal

__________________________________________________________
(Signature of the holder of the certificate)

The original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 11 of the above Convention while its holder is serving on a ship.

Not valid without endorsement for serve capacity on the vessel.

The authenticity and validity of this certificate can be verified by phone/fax ________________________
or by e-mail ___________________

 

Заступник директора Департаменту
державної політики в галузі морського
та річкового транспорту

Б. Козир

 

  

УКРАЇНА

ПІДТВЕРДЖЕННЯ,
ЩО ЗАСВІДЧУЄ ВИДАЧУ ДИПЛОМА НА ПІДСТАВІ ПОЛОЖЕНЬ МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ПІДГОТОВКУ І ДИПЛОМУВАННЯ МОРЯКІВ ТА НЕСЕННЯ ВАХТИ 1978 РОКУ, З ПОПРАВКАМИ

Уряд України засвідчує, що диплом N _______________________, видано _____________________
_____________________________________________________________________________________,
дата народження __________________, який, як установлено, має належну кваліфікацію відповідно до положень правила _______________ вищезгаданої Конвенції, з поправками, і здатний виконувати нижчеперелічені функції на вказаних рівнях з урахуванням будь-яких зазначених обмежень до _________________________________________________________________________

ФУНКЦІЯ

РІВЕНЬ

ОБМЕЖЕННЯ (ЯКЩО Є)

 

 

 

Законний власник цього підтвердження може працювати на нижчезазначеній посаді або посадах, як установлено вимогами Адміністрації щодо безпечного комплектування суден екіпажами:

ПОСАДА

ОБМЕЖЕННЯ (ЯКЩО Є)

 

 

Підтвердження N ___________________ видано ___________________________________________
                                                                                                                                                        (дата)

Фотографія
власника диплома

______________________________________________________________
(посада, прізвище і підпис уповноваженої посадової особи)

Гербова печатка

______________________________________________________________
(підпис власника диплома)

Оригінал цього підтвердження повинен згідно з пунктом 11 правила I/2 Конвенції знаходитися на судні, доки його власник працює на цьому судні.

Автентичність та дійсність цього документа можуть бути перевірені за телефоном/факсом _________________ або електронною поштою ___________________.

  

UKRAINE

ENDORSEMENT
ATTESTING THE ISSUE OF A CERTIFICATE
UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED

The Government of Ukraine certifies that Certificate N ________________________, has been issued to
_____________________________________________________________________________________,
date of birth __________________, who has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation __________________________ of the above Convention, as amended, and has been found competent to perform the following functions at the levels specified, subject to any limitations indicated until ____________________________

FUNCTION

LEVEL

LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

 

 

 

The lawful holder of this endorsement may serve in the following capacity or capacities specified in the applicable safe manning requirements of the Administration:

CAPACITY

LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

 

 

Endorsement N _____________________ issued on __________________________________________

 

____________________________________________________________
(Capacity, name and signature of duly authorized official)

Official Seal

____________________________________________________________
(Signature of the holder of the certificate)

The original of this endorsement must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 11 of the above Convention while its holder is serving on a ship.

The authenticity and validity of this certificate can be verified by phone/fax _______________________
or by e-mail ___________________

 

Заступник директора Департаменту
державної політики в галузі морського
та річкового транспорту

Б. Козир

 

  

УКРАЇНА

ДИПЛОМ

_____________________________
(назва звання)

N _______

Уряд України засвідчує, що ____________________________________________________________,
дата народження ___________, має належну кваліфікацію відповідно до національних вимог і йому присвоєно звання _____________________________________________________________________

Власник цього диплома може працювати на посаді або посадах ______________________________
_____________________________________________________________________________________,
як установлено вимогами Адміністрації щодо безпечного комплектування суден екіпажами, і здатний виконувати нижчеперелічені функції на вказаних рівнях з урахуванням будь-яких зазначених обмежень до дати закінчення терміну дії, що зазначено в підтвердженні до цього диплома.

ФУНКЦІЯ

РІВЕНЬ

ОБМЕЖЕННЯ (ЯКЩО Є)

 

 

 

 

Освіта _______________________________________________________________

Диплом видано _______________________________________________________

Фотографія
власника диплома

_____________________________________________________________
(посада, прізвище і підпис уповноваженої посадової особи)

Гербова печатка

_____________________________________________________________
(підпис власника диплома)

Оригінал цього диплома повинен знаходитися на судні, доки його власник працює на цьому судні.

Цей документ без підтвердження не дає права займати посади на судні.

Автентичність та дійсність цього документа можуть бути перевірені за телефоном/факсом _________________ або електронною поштою ___________________.

  

UKRAINE

CERTIFICATE OF COMPETENCY

___________________________________
(title of the certificate)

N _______

The Government of Ukraine certifies that ___________________________________________________,
date of birth _______, has been found duly qualified in accordance with the provisions of national requirements and he certified as _____________________________________________________________________
The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacities _____________________
____________________________________________________________________________________,
specified in the applicable safe manning requirements of the Administration to perform the following functions, at the levels specified, subject to any limitations indicated, until the date of validity, indicated in the endorsement:

FUNCTION

LEVEL

LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

 

 

 

 

Education ______________________________________________________________
                ______________________________________________________________

Certificate issued ________________________________________________________

 

______________________________________________________________
(Capacity, name and signature of duly authorized official)

Official Seal

______________________________________________________________
(Signature of the holder of the certificate)

The original of this certificate must be kept available while its holder is serving on a ship.

Not valid without endorsement for serve capacity on the vessel.

The authenticity and validity of this certificate can be verified by phone/fax ________________________
or by e-mail ___________________.

 

Заступник директора Департаменту
державної політики в галузі морського
та річкового транспорту

Б. Козир

 

  

УКРАЇНА

ПІДТВЕРДЖЕННЯ,
ЩО ЗАСВІДЧУЄ ВИДАЧУ ДИПЛОМА

Уряд України засвідчує, що диплом N _______________________ видано _____________________
_____________________________________________________________________________________,
дата народження __________________, який, як установлено, має належну кваліфікацію відповідно до національних вимог і здатний виконувати нижчеперелічені функції на вказаних рівнях з урахуванням будь-яких зазначених обмежень до __________________________________________

ФУНКЦІЯ

РІВЕНЬ

ОБМЕЖЕННЯ (ЯКЩО Є)

 

 

 

Законний власник цього підтвердження може працювати на нижчезазначеній посаді або посадах, як установлено вимогами Адміністрації щодо безпечного комплектування суден екіпажами:

ПОСАДА

ОБМЕЖЕННЯ (ЯКЩО Є)

 

 

Підтвердження N ___________________ видано __________________________________________
                                                                                                                                                                (дата)

Фотографія
власника диплома

_____________________________________________________________
(посада, прізвище і підпис уповноваженої посадової особи)

Гербова печатка

_____________________________________________________________
(підпис власника диплома)

Оригінал цього підтвердження повинен знаходитися на судні, доки його власник працює на цьому судні.

Автентичність та дійсність цього документа можуть бути перевірені за телефоном/факсом _________________ або електронною поштою ___________________.

  

UKRAINE

ENDORSEMENT
ATTESTING THE ISSUE OF A CERTIFICATE OF COMPETENCY

The Government of Ukraine certifies that Certificate N _________________________ has been issued to
_____________________________________________________________________________________,
date of birth __________________, who has been found duly qualified in accordance with the provisions of national requirements and has been found competent to perform the following functions at the levels specified, subject to any limitations indicated until ________________

FUNCTION

LEVEL

LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

 

 

 

The lawful holder of this endorsement may serve in the following capacity or capacities specified in the applicable safe manning requirements of the Administration:

CAPACITY

LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

 

 

Endorsement N ___________________ issued on ____________________________________________

 

___________________________________________________________
(Capacity, name and signature of duly authorized official)

Official Seal

___________________________________________________________
(Signature of the holder of the certificate)

The original of this endorsement must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 11 of the above Convention while its holder is serving on a ship.

The authenticity and validity of this certificate can be verified by phone/fax _______________________
or by e-mail ___________________.

 

Заступник директора Департаменту
державної політики в галузі морського
та річкового транспорту

Б. Козир

 

  

УКРАЇНА

ДИПЛОМ
РАДІООПЕРАТОРА

____________________________________________________________
(назва звання)

N _______

ВИДАНИЙ НА ПІДСТАВІ ПОЛОЖЕНЬ МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ПІДГОТОВКУ І ДИПЛОМУВАННЯ МОРЯКІВ ТА НЕСЕННЯ ВАХТИ 1978 РОКУ, З ПОПРАВКАМИ, РЕГЛАМЕНТУ РАДІОЗВ'ЯЗКУ ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Уряд України засвідчує, що ____________________________________________________________,
дата народження ______, має належну кваліфікацію відповідно до положень правила IV/2 вищезгаданої Конвенції, з поправками, та Регламенту радіозв'язку і йому присвоєно звання _______
_____________________________________________________________________________________

Власник цього диплома може працювати на посаді або посадах ______________________________
_____________________________________________________________________________________,
як установлено вимогами Адміністрації щодо безпечного комплектування суден екіпажами, і здатний виконувати нижчеперелічені функції на вказаних рівнях з урахуванням будь-яких зазначених обмежень до дати закінчення терміну дії, що зазначено в підтвердженні до цього диплома.

ФУНКЦІЯ

РІВЕНЬ

ОБМЕЖЕННЯ (ЯКЩО Є)

 

 

 

 

Диплом видано ______________________________________________

Фотографія
власника диплома

____________________________________________________________
(посада, прізвище і підпис уповноваженої посадової особи)

Гербова печатка

____________________________________________________________
(підпис власника диплома)

Оригінал цього диплома повинен згідно з пунктом 11 правила I/2 Конвенції знаходитися на судні, доки його власник працює на цьому судні.

Цей документ без підтвердження не дає права займати посади на судні.

Автентичність та дійсність цього документа можуть бути перевірені за телефоном/факсом _________________ або електронною поштою ___________________.

  

UKRAINE

CERTIFICATE OF COMPETENCY
OF RADIO OPERATOR

____________________________________________________________________
(title of the certificate)

N _______

ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED, RADIO REGULATIONS AND NATIONAL REQUIREMENTS

The Government of Ukraine certifies that ___________________________________________________,
date of birth _______ has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation IV/2 of the above Convention, as amended, and Radio Regulations and national requirements and he certified as
_____________________________________________________________________________________
The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacities ______________________
_____________________________________________________________________________________
specified in the applicable safe manning requirements of the Administration to perform the following functions, at the levels specified, subject to any limitations indicated, until the date of validity, indicated in the endorsement:

FUNCTION

LEVEL

LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

 

 

 

 

Certificate issued _______________________________________________

 

_____________________________________________________________
(Capacity, name and signature of duly authorized official)

Official Seal

_____________________________________________________________
(Signature of the holder of the certificate)

The original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 11 of the above Convention while its holder is serving on a ship.

Not valid without endorsement for serve capacity on the vessel.

The authenticity and validity of this certificate can be verified by phone/fax _______________________
or by e-mail ___________________.

 

Заступник директора Департаменту
державної політики в галузі морського
та річкового транспорту

Б. Козир

 

  

УКРАЇНА

ПІДТВЕРДЖЕННЯ,
ЩО ЗАСВІДЧУЄ ВИДАЧУ ДИПЛОМА
НА ПІДСТАВІ ПОЛОЖЕНЬ МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ПІДГОТОВКУ І ДИПЛОМУВАННЯ МОРЯКІВ ТА НЕСЕННЯ ВАХТИ 1978 РОКУ, З ПОПРАВКАМИ, РЕГЛАМЕНТУ РАДІОЗВ'ЯЗКУ ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Уряд України засвідчує, що диплом N ________________________ видано ____________________
____________________________________________________________________________________,
дата народження __________________, який, як установлено, має належну кваліфікацію відповідно до положень правила IV/2 вищезгаданої Конвенції, з поправками, Регламенту радіозв'язку та національного законодавства і здатний виконувати нижчеперелічені функції на вказаних рівнях з урахуванням будь-яких зазначених обмежень до _________________

ФУНКЦІЯ

РІВЕНЬ

ОБМЕЖЕННЯ (ЯКЩО Є)

 

 

 

Законний власник цього підтвердження може працювати на нижчезазначеній посаді або посадах, як установлено вимогами Адміністрації щодо безпечного комплектування суден екіпажами:

ПОСАДА

ОБМЕЖЕННЯ (ЯКЩО Є)

 

 

Підтвердження N ___________________ видано ___________________________________________
                                                                                                                                                                  (дата)

Фотографія
власника диплома

_____________________________________________________________
(посада, прізвище і підпис уповноваженої посадової особи)

Гербова печатка

_____________________________________________________________
(підпис власника диплома)

Оригінал цього підтвердження повинен згідно з пунктом 11 правила I/2 Конвенції знаходитися на судні, доки його власник працює на цьому судні.

Автентичність та дійсність цього документа можуть бути перевірені за телефоном/факсом _________________ або електронною поштою ___________________.

  

UKRAINE

ENDORSEMENT
ATTESTING THE ISSUE OF A CERTIFICATE
UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION
ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED, RADIO REGULATIONS AND NATIONAL REQUIREMENTS

The Government of Ukraine certifies that Certificate N ______________________________ has been issued to
_____________________________________________________________________________________,
date of birth __________________, who has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation IV/2 of the above Convention, as amended, and Radio Regulations and national requirements, and has been found competent to perform the following functions at the levels specified, subject to any limitations indicated until ____________________________

FUNCTION

LEVEL

LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

 

 

 

The lawful holder of this endorsement may serve in the following capacity or capacities specified in the applicable safe manning requirements of the Administration:

CAPACITY

LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

 

 

Endorsement N ___________________ issued on ____________________________________________

 

_______________________________________________________________
(Capacity, name and signature of duly authorized official)

Official Seal

_______________________________________________________________
(Signature of the holder of the certificate)

The original of this endorsement must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 11 of the above Convention while its holder is serving on a ship.

The authenticity and validity of this certificate can be verified by phone/fax _______________________
or by e-mail ___________________.

 

Заступник директора Департаменту
державної політики в галузі морського
та річкового транспорту

Б. Козир

 

  

УКРАЇНА

СВІДОЦТВО ФАХІВЦЯ

_____________________________
(назва посади)

N _______

ВИДАНО НА ПІДСТАВІ ПОЛОЖЕНЬ МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ПІДГОТОВКУ І ДИПЛОМУВАННЯ МОРЯКІВ ТА НЕСЕННЯ ВАХТИ 1978 РОКУ, З ПОПРАВКАМИ, ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Уряд України засвідчує, що ______________________________________________________________,
дата народження ___________, має належну кваліфікацію відповідно до положень правила __________________ вищезгаданої Конвенції, з поправками, та національного законодавства і здатний виконувати нижченаведені функції на вказаних рівнях з урахуванням будь-яких зазначених обмежень та додаткових функцій:

ФУНКЦІЯ

РІВЕНЬ

ОБМЕЖЕННЯ (ЯКЩО Є)

 

 

 

Законний власник цього свідоцтва може працювати на посаді або посадах:

ПОСАДА

ОБМЕЖЕННЯ (ЯКЩО Є)

 

 

 

Свідоцтво видано _____________________________________________

Фотографія
власника свідоцтва

_____________________________________________________________
(посада, прізвище і підпис уповноваженої посадової особи)

Гербова печатка

_____________________________________________________________
(підпис власника свідоцтва)

Оригінал цього свідоцтва повинен згідно з пунктом 11 правила I/2 Конвенції знаходитися на судні, доки його власник працює на цьому судні.

Автентичність та дійсність цього документа можуть бути перевірені за телефоном/факсом _________________ або електронною поштою ___________________.

  

UKRAINE

CERTIFICATE OF PROFICIENCY

___________________________________
(title of the certificate)

N _______

ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED, AND NATIONAL LAW

The Government of Ukraine certifies that ______________________________________________________,
date of birth _______ has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation ________________ of the above Convention, as amended, and national law and duly competent to perform the following functions, at the levels specified, subject to any limitations indicated and additional functions:

FUNCTION

LEVEL

LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

 

 

 

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacities:

CAPACITY

LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

 

 

 

Certificate issued _______________________________________________

 

_____________________________________________________________
(Capacity, name and signature of duly authorized official)

Official Seal

_____________________________________________________________
(Signature of the holder of the certificate)

The original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 11 of the above Convention while its holder is serving on a ship.

The authenticity and validity of this certificate can be verified by phone/fax _____________________________
or by e-mail ___________________.

 

Заступник директора Департаменту
державної політики в галузі морського
та річкового транспорту

Б. Козир

 

  

УКРАЇНА

СВІДОЦТВО ФАХІВЦЯ
СУДНОВОГО КУХАРЯ

N _______

Уряд України засвідчує, що ______________________________________________________________,
дата народження ___________, має належну кваліфікацію відповідно до Конвенції Міжнародної організації праці 1946 року N 69 "Про видачу судновим поварам свідоцтв про кваліфікацію" та національних вимог і здатний виконувати нижчеперелічені функції на вказаних рівнях з урахуванням будь-яких зазначених обмежень.

ФУНКЦІЯ

РІВЕНЬ

ОБМЕЖЕННЯ (ЯКЩО Є)

 

 

 

 

Свідоцтво видано _____________________________________________

Фотографія
власника свідоцтва

_____________________________________________________________
(посада, прізвище і підпис уповноваженої посадової особи)

Гербова печатка

_____________________________________________________________
(підпис власника свідоцтва)

Оригінал цього свідоцтва повинен знаходитися на судні, доки його власник працює на цьому судні.

Автентичність та дійсність цього документа можуть бути перевірені за телефоном/факсом _________________ або електронною поштою ___________________.

  

UKRAINE

CERTIFICATE OF PROFICIENCY
SHIP'S COOK

N _______

The Government of Ukraine certifies that ______________________________________________ date of birth _______, has been found duly qualified in accordance with the provisions of the Certification of Ships' Cooks Convention, 1946 (No. 69) of International Labour Organization and national requirements and has been found competent to perform the following functions, at the levels specified, subject to any limitations indicated:

FUNCTION

LEVEL

LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

 

 

 

 

Certificate issued _______________________________________________

 

_____________________________________________________________
(Capacity, name and signature of duly authorized official)

Official Seal

_____________________________________________________________
(Signature of the holder of the certificate)

The original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 11 of the above Convention while its holder is serving on a ship.

The authenticity and validity of this certificate can be verified by phone/fax _____________________________
or by e-mail ___________________.

 

Заступник директора Департаменту
державної політики в галузі морського
та річкового транспорту

Б. Козир

 

  

УКРАЇНА

СВІДОЦТВО ФАХІВЦЯ
З ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ
ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ВАНТАЖНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ТАНКЕРАХ

N _______

ВИДАНО НА ПІДСТАВІ ПОЛОЖЕНЬ МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ПІДГОТОВКУ І ДИПЛОМУВАННЯ МОРЯКІВ ТА НЕСЕННЯ ВАХТИ 1978 РОКУ, З ПОПРАВКАМИ

Уряд України засвідчує, що _____________________________________________________________,
дата народження _____________, пройшов схвалений початковий курс підготовки для здійснення вантажних операцій на ________________________ відповідно до положень правила V/_____, пункт ____ зазначеної Конвенції, з поправками, та національних вимог і відповідає стандарту компетентності, зазначеному в розділі A-V/_______, пункт ____ Кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення вахти.

Дата видачі: ____________________________.             Термін дії: ______________________________.

Фотографія
власника свідоцтва

__________________________________________________________
(посада, прізвище і підпис уповноваженої посадової особи)

Гербова печатка

__________________________________________________________
(підпис власника свідоцтва)

Оригінал цього свідоцтва повинен згідно з пунктом 11 правила I/2 Конвенції знаходитися на судні, доки його власник працює на цьому судні.

Автентичність та дійсність цього документа можуть бути перевірені за телефоном/факсом _________________ або електронною поштою ___________________.

  

UKRAINE

CERTIFICATE OF PROFICIENCY
ON BASIC TRAINING FOR CARGO OPERATIONS ON TANKERS

N _______

ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED

The Government of Ukraine certifies that ______________________________________________________,
date of birth _______________, had completed approved by the Administration basic training for _______________ cargo operations in accordance with the provisions of regulation V/______, paragraph _____ of the above Convention, as amended, and national requirements and has been found meeting the standard of competence specified in section A-V/______, paragraph ____ of the Seafarers Training, Certification and Watchkeeping Code.

Date of issue: ________________________                               Date of expiry: _______________________

 

_________________________________________________________
(Capacity, name and signature of duly authorized official)

Official Seal

__________________________________________________________
(Signature of the holder of the certificate)

The original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 11 of the above Convention while its holder is serving on a ship.

The authenticity and validity of this certificate can be verified by phone/fax ______________________________
or by e-mail ___________________.

 

Заступник директора Департаменту
державної політики в галузі морського
та річкового транспорту

Б. Козир

 

  

УКРАЇНА

СВІДОЦТВО ФАХІВЦЯ
З ПІДГОТОВКИ ЗА РОЗШИРЕНОЮ ПРОГРАМОЮ
ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ВАНТАЖНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ТАНКЕРАХ

N _______

ВИДАНО НА ПІДСТАВІ ПОЛОЖЕНЬ МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ПІДГОТОВКУ І ДИПЛОМУВАННЯ МОРЯКІВ ТА НЕСЕННЯ ВАХТИ 1978 РОКУ, З ПОПРАВКАМИ

Уряд України засвідчує, що _____________________________________________________________,
дата народження _____________, пройшов схвалений курс підготовки за розширеною програмою для здійснення вантажних операцій на танкерах _______________ відповідно до положень правила V/______, пункт _____ зазначеної Конвенції, з поправками, та національних вимог і відповідає стандарту компетентності, зазначеному в розділі A-V/____, пункти _______ Кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення вахти.

Дата видачі: ____________________________.            Термін дії: ______________________________.

Фотографія
власника свідоцтва

___________________________________________________________
(посада, прізвище і підпис уповноваженої посадової особи)

Гербова печатка

___________________________________________________________
(підпис власника свідоцтва)

Оригінал цього свідоцтва повинен згідно з пунктом 11 правила I/2 Конвенції знаходитися на судні, доки його власник працює на цьому судні.

Автентичність та дійсність цього документа можуть бути перевірені за телефоном/факсом _________________ або електронною поштою ___________________.

  

UKRAINE

CERTIFICATE OF PROFICIENCY
ON ADVANCED TRAINING
FOR CARGO OPERATIONS ON TANKERS

N _______

ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED

The Government of Ukraine certifies that ______________________________________________________
date of birth _______________, had completed approved by the Administration advanced training for _____________________ cargo operations in accordance with the provisions of regulation V/______, paragraph ______ of the above Convention, as amended, and national requirements and has been found meeting the standard of competence specified in section A-V/_______, paragraphs ________ of the Seafarers Training, Certification and Watchkeeping Code.

Date of issue: ________________________                             Date of expiry: _______________________

 

___________________________________________________________
(Capacity, name and signature of duly authorized official)

Official Seal

___________________________________________________________
(Signature of the holder of the certificate)

The original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 11 of the above Convention while its holder is serving on a ship.

The authenticity and validity of this certificate can be verified by phone/fax ____________________________
or by e-mail ___________________.

 

Заступник директора Департаменту
державної політики в галузі морського
та річкового транспорту

Б. Козир

 

  

УКРАЇНА

СВІДОЦТВО ФАХІВЦЯ

____________________
(назва посади)

N _______

Уряд України засвідчує, що ______________________________________________________________,
дата народження ___________, має належну кваліфікацію відповідно до національних вимог і здатний виконувати нижчеперелічені функції на вказаних рівнях з урахуванням будь-яких зазначених обмежень.

ФУНКЦІЯ

РІВЕНЬ

ОБМЕЖЕННЯ (ЯКЩО Є)

 

 

 

 

Свідоцтво видано ____________________________________________

Фотографія
власника свідоцтва

____________________________________________________________
(посада, прізвище і підпис уповноваженої посадової особи)

Гербова печатка

____________________________________________________________
(підпис власника свідоцтва)

Оригінал цього свідоцтва повинен знаходитися на судні, доки його власник працює на цьому судні.

Автентичність та дійсність цього документа можуть бути перевірені за телефоном/факсом _________________ або електронною поштою ___________________.

  

UKRAINE

CERTIFICATE OF PROFICIENCY

______________________________________
(title of the certificate)

N _______

The Government of Ukraine certifies that ______________________________________________________
date of birth _______, has been found duly qualified in accordance with the provisions of national requirements and has been found competent to perform the following functions, at the levels specified, subject to any limitations indicated:

FUNCTION

LEVEL

LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

 

 

 

 

Certificate issued ______________________________________________

 

___________________________________________________________
(Capacity, name and signature of duly authorized official)

Official Seal

____________________________________________________________
(Signature of the holder of the certificate)

The original of this certificate must be kept available while its holder is serving on a ship.

The authenticity and validity of this certificate can be verified by phone/fax ______________________________
or by e-mail ___________________.

 

Заступник директора Департаменту
державної політики в галузі морського
та річкового транспорту

Б. Козир

 

  

УКРАЇНА

СВІДОЦТВО ФАХІВЦЯ
ОФІЦЕРА З ОХОРОНИ СУДНА

N _______

ВИДАНО НА ПІДСТАВІ ПОЛОЖЕНЬ МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ПІДГОТОВКУ І ДИПЛОМУВАННЯ МОРЯКІВ ТА НЕСЕННЯ ВАХТИ 1978 РОКУ, З ПОПРАВКАМИ, ГЛАВИ XI-2 МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ З БЕЗПЕКИ ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ НА МОРІ І МІЖНАРОДНОГО КОДЕКСУ З ОХОРОНИ СУДЕН ТА ПОРТОВИХ ЗАСОБІВ

Уряд України засвідчує, що _____________________________________________________________,
дата народження _____________, пройшов схвалений початковий курс підготовки офіцерів охорони судна, відповідно до положень правила VI/5 зазначеної Конвенції ПДНВ, з поправками, та національних вимог і відповідає стандарту компетентності, зазначеному в розділі A-VI/5 Кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення вахти, і може бути призначений

ОСОБОЮ, ВІДПОВІДАЛЬНОЮ ЗА ОХОРОНУ СУДНА,

як визначено в розділах ____________________________ Міжнародного кодексу з охорони суден та портових засобів.

Дата видачі: ____________________________.            Термін дії: ______________________________.

Фотографія
власника свідоцтва

_________________________________________________________
(посада, прізвище і підпис уповноваженої посадової особи)

Гербова печатка

_________________________________________________________
(підпис власника свідоцтва)

Оригінал цього свідоцтва повинен згідно з пунктом 11 правила I/2 Конвенції ПДНВ знаходитися на судні, доки його власник працює на цьому судні.

Автентичність та дійсність цього документа можуть бути перевірені за телефоном/факсом _________________ або електронною поштою ___________________.

  

UKRAINE

CERTIFICATE OF PROFICIENCY
SHIP SECURITY OFFICER

N _______

ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED, THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, THE INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY CODE

The Government of Ukraine certifies that ______________________________________________________,
date of birth _______________, had completed approved by the Administration training course for ship security officers in accordance with the provisions of Regulation VI/5 of the above Convention, as amended, and national requirements and has been found meeting the standard of competence specified in Section A-V1/5 of the Seafarers Training, Certification and Watchkeeping Code, and may be designated as

SHIP SECURITY OFFICER

as defined in sections ______________________ of the International Ship and Port Facility Security Code.

Date of issue: ________________________                             Date of expiry: _______________________

 

___________________________________________________________
(Capacity, name and signature of duly authorized official)

Official Seal

___________________________________________________________
(Signature of the holder of the certificate)

The original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 11 of the STCW Convention while its holder is serving on a ship.

The authenticity and validity of this certificate can be verified by phone/fax _____________________________
or by e-mail ___________________.

 

Заступник директора Департаменту
державної політики в галузі морського
та річкового транспорту

Б. Козир

 

(Лицьовий бік обкладинки Послужної книжки моряка)

 

Україна
UKRAINE

  

ПОСЛУЖНА КНИЖКА МОРЯКА

SEAMAN'S SEAGOING SERVICE RECORD BOOK

(Внутрішня сторінка обкладинки Послужної книжки моряка)

Послужна книжка моряка використовується для підтвердження стажу роботи її власника на судні згідно з вимогами Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками, та національними вимогами.

Послужна книжка моряка видається тільки вповноваженою на те особою.

Унесення доповнень та змін у друкований або рукописний текст не дозволяється.

Власник Послужної книжки моряка повинен дбайливо ставитись до неї. Втрата Послужної книжки моряка або приведення її в непридатний стан може спричинити власнику ускладнення при підтвердженні стажу роботи на суднах.

У разі знищення, зіпсування або втрати Послужної книжки моряка її власник повинен поінформувати про це Інспекцію з питань підготовки та дипломування моряків.

Послужна книжка моряка не може бути передана іншій особі для використання.

Якщо Ви знайшли Послужну книжку моряка і не є її власником, будь ласка, поверніть її до Міністерства інфраструктури України.

(Сторінка 1 Послужної книжки моряка)

Послужна книжка моряка

N

 

Seaman's Seagoing Service Record Book

No.

Власник _____________________________________________________________________________
                                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові)

The Holder ___________________________________________________________________________
                                                                                              (First Name and Family Name)

Дата народження ______________                                                   Стать ________________________
Date of birth                                                                                           Sex

Громадянство ________________________________________________________________________
Nationality

Фото власника
Photo

Печатка
Official Seal

__________________
(підпис власника книжки)
(Signature of the Holder)

Прізвище та підпис уповноваженої особи                       _____________________
Name and signature of authorized official

Місце видачі                   ____________________________________________________
Place of issue

Дата видачі                      _____________________________________________________
Date of issue

N бланка

(Сторінка 2 Послужної книжки моряка)

ПРАВИЛА ВНЕСЕННЯ ЗАПИСІВ ДО ПОСЛУЖНОЇ КНИЖКИ МОРЯКА

Записи про стаж плавання до Послужної книжки моряка здійснюються моряком українською або англійською мовою.

Записи здійснюються друкованими літерами синім або чорним чорнилом, без помилок.

Якщо при заповненні на будь-якій сторінці була зроблена помилка, ця сторінка вважається недійсною, новий запис робиться на наступній сторінці.

Унесення змін та доповнень до заповненого тексту не дозволяється.

Назва судновласника та назва і тип судна пишуться повністю.

Дані щодо судновласника, судна та енергетичної установки беруться із суднових документів.

Посада вноситься так, як указано в судновій ролі.

Дата влаштування на судно та дата списання із судна пишуться таким чином: число та рік цифрами, місяць словами (наприклад, 25 липня 2004 року або 25 July, 2004).

У графі "Район плавання та порти заходження" вказуються район плавання (моря чи океану) та порти, у які судно заходило.

До стажу плавання включається час фактичного плавання з урахуванням міжрейсової стоянки та ремонту строком не більше одного місяця.

Стаж роботи моряка під час судноремонтних робіт (у разі необхідності) підтверджується на окремій сторінці.

Кожний запис затверджується підписом капітана судна та судновою печаткою.

Датою заповнення вважається дата затвердження запису капітаном.

Термін дії Послужної книжки моряка не обмежується.

У разі закінчення сторінок Послужної книжки моряка нову книжку можна отримати в
______________________________________________.
                  (найменування уповноваженого органу)

(Сторінка 3 Послужної книжки моряка)

SEAMAN'S SEAGOING SERVICE RECORD BOOK ENTRIES KEEPING

Seagoing service entries in the Seaman's Seagoing Service Record Book are to be made by seaman in Ukrainian or English language.

Entries are to be made in block letters using blue or black ink and without any mistakes.

In case of any mistake in entries on any page, this page is to be considered invalid and new true entry should be made on the next page.

Alterations or amendments to the previous written must not be made.

Shipowner's name, ship's name and type are to be written fully.

Shipowner's, ship's and propulsion machinery particulars are to be taken from official ship's documents.

Rank or rating is to be taken from crew list.

Dates of joining and leaving ship are to be written as follows: date and year - in figures, month - in words (25 July 2004).

Navigation area (seas or oceans) and ports of call are to be entered in the column "Description of voyage and ports of call".

Into sea service include actual time of voyage and time of ship standing in the port or under repair not more then one month.

A shiprepair work service entries (if needed) are to be made on a separate page.

Each entry confirmed by the Master's signature and ship's stamp.

Date of entry means the date of signing by the Master.

Validity of the Seaman's Seagoing Service Record Book is not limited.

Upon the Seaman's Seagoing Service Record Book completion You can order new Book at the
____________________________________________.
                                          (Authority name)

(Сторінки 4 - 39 Послужної книжки моряка)

Назва та тип судна, порт приписки
Name and type of Ship, Port of Registry

 

Судновласник
Shipowner

 

Офіційний номер судна
Ship's official No.

 

Валова місткість судна
Gross Tonnage

 

Потужність ГЕУ (кВт)
Propulsion Power of main
propulsion machinery (kWt)

 

Потужність суднового електрообладнання
(тільки для електромеханіків)
Total ship's electrical power (for electricians only)
Холодопродуктивність, кКал/год
(тільки для рефмеханіків)
Refrigerating plant power, kKal/hr
(for refrigerating engineers only)

 

Посада на судні
Rank or rating

 

Дата та місце влаштування на судно
Date and place of embarkation

 

Дата та місце звільнення із судна
Date and place of discharge

 

Район плавання та порти заходження
Trading area and ports of call

 

Ім'я, прізвище та підпис капітана,
суднова печатка
Full name and signature of Master,
Ship's stamp

 

Дата заповнення
Date of entry

 


(Сторінка 40 Послужної книжки моряка)

Для відміток - Notes

 

 

 

 

 

 

(Остання внутрішня сторінка обкладинки Послужної книжки моряка)

This Seaman's Seagoing Service Record Book is used for verifying Holder's seagoing service in accordance with the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers 1978, as amended, and Ukrainian national legislation.

Seaman's Seagoing Service Record Book is issued only by an authorized official.

Amendments or alterations to the printed or written in the Book are not permitted.

The Holder shall be careful with the Book. Loss or negligent condition of the Book may cause difficulties in verifying Holder's seagoing service.

When Seaman's Seagoing Service Record Book is damaged, destroyed or lost, Book's Holder should inform the Inspectorate for Training and Certification of Seafarers.

The Book is not transferable to any other person.

If You have found Seaman's Seagoing Service Record Book and You are not its Holder, please return it to the Ministry of Infrastructure of Ukraine.

 

Заступник директора Департаменту
державної політики в галузі морського
та річкового транспорту

Б. Козир

Опрос