Идет загрузка документа (60 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовым актам Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг
Распоряжение от 17.10.2013 № 3723
редакция действует с 01.01.2018

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

17.10.2013

м. Київ

N 3723

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 листопада 2013 р. за N 1900/24432

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

Із змінами і доповненнями, внесеними
розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 31 серпня 2017 року N 3629
,
від 26 вересня 2017 року N 3840

Відповідно до пунктів 1 та 18 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, що додаються.

2. Департаменту методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Сектору зв'язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Бурмаку М. О.

 

Голова Комісії

Б. Візіров

 

 

Зміни до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

1. Пункт 1 втратив чинність

2. Унести до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 жовтня 2011 року N 674, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2012 року за N 41/20354, такі зміни:

1) доповнити пункт 2.5 розділу II новим абзацом такого змісту:

"У разі подання звітності у вигляді електронних документів з дотриманням вимог Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" звітність у паперовій формі до Нацкомфінпослуг не подається та не застосовуються вимоги, передбачені пунктами 2.7, 2.9 та абзацом другим пункту 2.14 цього розділу. Обов'язковим реквізитом такої звітності є електронний цифровий підпис відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис".";

2) пункт 4.1 розділу IV викласти в такій редакції:

"4.1. Достовірність і повнота річної фінансової звітності та звітності з недержавного пенсійного забезпечення підтверджуються аудиторською фірмою або аудитором, що включені до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що ведеться Нацкомфінпослуг.";

3) у додатку 2 слова "а - аудитор" замінити словами "а - аудиторська фірма або аудитор";

4) у поясненні до частини другої додатка 4:

абзац перший викласти в такій редакції:

"Частина друга звіту форми НПФ-3 складається за принципами підготовки фінансової звітності, визначеними в Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868.";

в абзаці четвертому слова "з урахуванням положень (стандартів) бухгалтерського обліку" замінити словами "з урахуванням міжнародних стандартів фінансової звітності";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"У рядку 242 курсова різниця банківських металів визначається відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів".";

абзац десятий викласти в такій редакції:

"Рядок 320 "Плата за користування об'єктами нерухомості" визначається відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 17 "Оренда".";

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

"Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду визнаються та обліковуються відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.".

3. Унести до глави 2 Порядку складання та подання звітності ломбардами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 04 листопада 2004 року N 2740, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 листопада 2004 року за N 1482/10081, такі зміни:

1) доповнити пункт 2.3 Порядку після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

"У разі подання звітності у вигляді електронних документів з дотриманням вимог Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" звітність у паперовій формі до Нацкомфінпослуг не подається та не застосовуються вимоги, зазначені в абзацах четвертому, п'ятому та шостому цього пункту. Обов'язковим реквізитом такої звітності є електронний цифровий підпис відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис".".

У зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий вважати відповідно абзацами третім - шостим;

2) пункт 2.6 Порядку викласти в такій редакції:

"2.6. До 01 липня року, наступного за звітним, ломбард подає до Нацкомфінпослуг копію оприлюдненої річної фінансової звітності. Достовірність та повнота річної фінансової звітності мають бути підтверджені аудиторською фірмою або аудитором, що включені до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що ведеться Нацкомфінпослуг.".

4. Пункт 4 втратив чинність

5. Доповнити підпункт 2.2.4 пункту 2.2 розділу 2 Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 грудня 2003 року N 177, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 року за N 69/8668, після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"У разі подання звітності у вигляді електронних документів з дотриманням вимог Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" звітність у паперовій формі до Нацкомфінпослуг не подається та не застосовуються вимоги, зазначені в абзаці другому цього підпункту. Обов'язковим реквізитом такої звітності є електронний цифровий підпис відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис".".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.

6. Доповнити пункт 2.1 розділу 2 Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 лютого 2004 року N 39, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23 квітня 2004 року за N 517/9116 (у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 15 вересня 2005 року N 4619), після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

"У разі подання звітності у вигляді електронних документів з дотриманням вимог Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" звітність у паперовій формі до Нацкомфінпослуг не подається та не застосовуються вимоги, зазначені в абзаці шостому пункту 1.2 розділу 1 цього Порядку та пунктах 2.13, 2.14 цього розділу. Обов'язковим реквізитом такої звітності є електронний цифровий підпис відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис".".

У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п'ятим.

 

Директор департаменту методології,
стандартів регулювання та нагляду
за фінансовими установами

В. Логвіновський

 

Інформація про діяльність управителя _________________
(код за ЄДРПОУ ___________)

за ____________ 20__ року

Найменування ФФБ _______________________ типу ____, номер фонду _______________

Місцезнаходження об'єкта будівництва ФФБ ____________________________________

Вартість будівництва _________________________________ (грн)

(грн)

1. Джерела фінансування будівництва

Номер рядка

На початок періоду

Надходження

Видатки

На кінець періоду

1.1. Сума кредитів, отриманих управителем для фінансування будівництва, у тому числі:

010

 

 

 

 

з терміном погашення до 12 міс.

011

 

 

 

 

з терміном погашення понад 12 міс.

012

 

 

 

 

1.2. Сума внесків, зроблених установниками управління майном, у тому числі:

020

 

 

 

 

фізичних осіб

021

 

 

 

 

юридичних осіб

022

 

 

 

 

1.3. Власні кошти управителя, направлені на фінансування будівництва

030

 

 

 

 

2. Фінансування будівництва

Номер рядка

На початок періоду

Надходження

Видатки

На кінець періоду

2.1. Загальна сума фінансування будівництва, кошти:

040

 

 

 

 

на поточному рахунку фонду в банку

041

 

 

 

 

на депозитному рахунку в банку

042

 

 

 

 

передані забудовнику для спорудження об'єктів будівництва

043

 

 

 

 

списані суми за розрахунково-касове обслуговування, нараховані відсотки за цим рахунком

044

 

 

 

 

винагорода управителю

045

 

 

 

 

2.2. Розрахунки забудовника з управителем:

050

 

 

 

 

обсяг виконаних робіт

051

 

 

 

 

зменшення замовлення

052

 

 

 

 

відмова від участі у ФФБ

053

 

 

 

 

інші випадки

054

 

 

 

 

2.3. Розрахунки управителя з установниками управління майном, яким передані майнові права:

060

 

 

 

 

фізичних осіб

061

 

 

 

 

юридичних осіб

062

 

 

 

 

 

Усього

Фізичні особи

Юридичні особи

1. Кількість:

установників управління майном

 

 

 

договорів

 

 

 

Керівник управителя

____________

(П. І. Б.)

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку

___________

(П. І. Б.)

 

М. П.

 

 

 

 

 

Інформація про діяльність управителя _________________
(код за ЄДРПОУ ___________)

за ____________ 20__ року

Найменування ФОН _____________________________

(грн)

1. Джерела фінансування будівництва

Номер рядка

Залишок на початок періоду

Отримано за період, нараховано %

Сплачено за період, погашено %

Залишок на кінець періоду

1

2

3

4

5

6

1.1. Сума внесків до ФОН установниками управління майном, у тому числі

010

 

 

 

 

фізичних осіб

011

 

 

 

 

юридичних осіб

012

 

 

 

 

викуплені управителем

013

 

 

 

 

1.2. Власні кошти

020

 

 

 

 

1.3. Обсяг коштів, що надійшли від продажу об'єктів нерухомості

030

 

 

 

 

2. Фінансування будівництва

Номер рядка

Залишок на початок періоду

Розміщено за період

Повернуто за період

Залишок на кінець періоду

Загальна сума фінансових інвестицій

040

 

 

 

 

кошти на поточному рахунку в банку

041

 

 

 

 

кошти на депозитних рахунках у банках

042

 

 

 

 

кошти на фінансування будівництва

043

 

 

 

 

кошти на придбання нерухомості, у тому числі

044

 

 

 

 

до основних засобів

045

 

 

 

 

для продажу

046

 

 

 

 

інші витрати управителя, пов'язані зі здійсненням операцій з нерухомістю

047

 

 

 

 

інші доходи управителя від операцій з нерухомістю

048

 

 

 

 

3. Рух капіталу управителя

Номер рядка

Залишок на початок періоду

Унесено за період

Повернуто за період

Залишок на кінець періоду

Розрахунки за зобов'язаннями

050

 

 

 

 

викуп сертифікатів ФОН

фізичних осіб

051

 

 

 

 

юридичних осіб

052

 

 

 

 

страхові платежі

053

 

 

 

 

інші зобов'язання

054

 

 

 

 

4. Розрахунки з довірителями

Сплачено за період, грн

фізичними особами

 

юридичними особами

 

 

На початок періоду

На кінець звітного періоду

Загальна вартість чистих активів

 

 

Вартість чистих активів на один сертифікат ФОН

 

 

Керівник управителя

___________

(П. І. Б.)

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку

__________

(П. І. Б.)

 

М. П.

 

 

 

 

 

Титульний аркуш

 

Інформацію підтверджую.

Посада

 

Прізвище, ім'я, по батькові

 

Підпис

 

Дата

"___" _____________ 20__ року


М. П.

 

 

Контактна особа з питань складеної інформації

Прізвище, ім'я, по батькові

 

Посада

 

Підрозділ

 

Телефон із зазначенням коду ММТЗ

 


Інформація фінансової компанії - адміністратора фінансових активів для придбання товарів у групі за ____________ ____ року

Складено на дату

"___" ____________ 20__ року

Повне найменування фінансової компанії - адміністратора (скорочене найменування (за наявності))

 

Ідентифікаційний код юридичної особи

 

Серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи

 

 

Серія та номер ліцензії

 

 

Інформація про фінансовий стан фінансової компанії - адміністратора
(без урахування балансу, на якому обліковуються періодичні платежі учасників груп)

(грн)

Показники фінансової компанії - адміністратора

Код рядка1

Залишок на кінець періоду

Зареєстрований капітал

14001

 

резервний капітал

14151

 

нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

14201

 

Власний капітал

14951

 

Баланс

13001

 

Ліквідні активи2

 

 

Поточні зобов'язання3

 

 

Інформація про активи фінансової компанії - адміністратора та періодичні платежі учасників груп

(грн)

Групи активів відповідно до пункту 7.4 розділу VII Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах, затверджених розпорядженням Нацкомфінпослуг від 09 жовтня 2012 року N 1676, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2012 року за N 1805/22117

Вартість активів фінансової компанії - адміністратора4

Сума періодичних платежів учасників груп5

1 група

 

 

2 група

 

 

3 група

 

 

4 група

 

 

5 група

 

 

Інформація про створені групи

Кількість діючих груп на початок звітного періоду

Кількість створених груп за звітний період

Вид товару

Поточна ціна товару на кінець періоду (грн)

Кількість закритих груп у звітному періоді

Кількість діючих груп на кінець звітного періоду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

Фізичні особи

Юридичні особи

1. Кількість діючих договорів про адміністрування на кінець звітного періоду

 

 

 

2. Кількість:

учасників групи, які мають заборгованість зі сплати періодичних платежів у розмірі не більше двох періодичних платежів, права вимоги щодо яких забезпечені заставою відповідно до Закону України "Про заставу"

 

 

 

учасників групи, які мають заборгованість зі сплати періодичних платежів у розмірі трьох та більше періодичних платежів, права вимоги щодо яких забезпечені заставою відповідно до Закону України "Про заставу"

 

 

 

3. Кількість припинених договорів про адміністрування:

за ініціативи фінансової компанії - адміністратора, у тому числі:

 

 

 

з учасником, який не отримав товар

 

 

 

з учасником, який отримав товар

 

 

 

за ініціативи учасника групи, у тому числі:

 

 

 

з учасником, який не отримав товар

 

 

 

з учасником, який отримав товар

 

 

 

Інформацію прийнято

Посада

 

Реєстраційний номер

 

Прізвище, ім'я, по батькові працівника Нацкомфінпослуг

 

Примітки

 

Дата прийняття інформації

"___" ____________ 20__ року

Підпис

 

____________
1 Коди рядків відповідно до Балансу (Звіту про фінансовий стан), передбаченого додатком 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868.

2 Відповідно до пункту 7.7 розділу VII Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах, затверджених розпорядженням Нацкомфінпослуг від 09 жовтня 2012 року N 1676, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2012 року за N 1805/22117.

3 Відповідно до пункту 7.8 розділу VII Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах, затверджених розпорядженням Нацкомфінпослуг від 09 жовтня 2012 року N 1676, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2012 року за N 1805/22117.

4 Без урахування коефіцієнтів зваження.

5 За даними окремого балансу, на якому обліковуються періодичні платежі учасників груп.

 

Інформація про діяльність фінансової компанії - адміністратора _________________ (ідентифікаційний код юридичної особи ___________)

за ____________ 20__ року

(грн)

 

Номер рядка

На початок періоду

Надходження

Видатки

На кінець періоду

1. Джерела фінансування придбання товарів

1.1. Сума періодичних платежів, сплачених учасниками групи, у тому числі:

періодичні платежі фізичних осіб

011

 

 

 

 

періодичні платежі юридичних осіб

012

 

 

 

 

1.2. Резервний капітал

020

 

 

 

 

1.3. Неустойка

030

 

 

 

 

1.4. Винагорода

сплата винагороди фізичними особами

041

 

 

 

 

сплата винагороди юридичними особами

042

 

 

 

 

2. Фінансування придбання товарів у групах

2.1. Загальна сума фінансування придбання товарів у групах:

на поточних рахунках, відкритих ліцензіатом для зарахування платежів учасників груп

051

 

 

 

 

на депозитних рахунках банку

052

 

 

 

 

сплачені постачальнику (надходження - плата за товар, видатки - повернення коштів від постачальника)

053

 

 

 

 

3. Розподіл та отримання товарів учасниками групи

3.1. Розрахунки за отримані товари

загальна вартість отриманих товарів учасниками групи, у тому числі:

061

 

 

 

 

4. Дебіторська заборгованість учасників групи за отриманий товар

4.1. Дебіторська заборгованість учасників групи за отриманий товар

071

 

 

 

 

Керівник фінансової компанії - адміністратора
 
_________________ (П. І. Б.)

Головний бухгалтер або особа, на яку
покладено ведення бухгалтерського
обліку _________________ (П. І. Б.)

М. П.

 

____________

Опрос