Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Порядок ведения Реестра культурных ценностей, на которые выдано свидетельство на право вывоза (временного вывоза) культурных ценностей с территории Украины

Министерство культуры Украины (2)
Порядок, Форма, Приказ от 03.09.2013 № 819
действует с 29.11.2013

Реєстр культурних цінностей, на які видано свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України

Вивезення або тимчасове вивезення культурної цінності

Фізична особа

Юридична особа

П. І. Б.

Громадянство

Паспортні дані

Найменування організації

Код за ЄДРПОУ

Установа, яка видала висновок державної експертизи культурних цінностей або паспорт на смичковий музичний інструмент

Вид установи

Найменування установи

Культурна цінність

Фотографія

Вид

Назва

Автор/ виробник

Рік (період) створення

Місце створення

Опис

Матеріал

Техніка

Розміри

Кількість

Оціночна вартість

Куди вивозиться

Строк тимчасового вивезення

Дані про видачу Свідоцтва

Місто видачі

Номер Свідоцтва

Дата видачі

Перелік предметів

 

Заступник директора Департаменту
культурної спадщини
та культурних цінностей

В. В. Вечерський

 

ПОРЯДОК
ведення Реєстру культурних цінностей, на які видано свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру ведення Реєстру культурних цінностей, на які видано свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

Реєстр культурних цінностей, на які видано свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України (далі - Реєстр культурних цінностей), - автоматизована система збирання, накопичення, обліку та використання даних про культурні цінності, які вивозяться або тимчасово вивозяться за межі України на підставі свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України;

Свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України (далі - Свідоцтво) - документ установленого зразка, який підтверджує право власника культурних цінностей або уповноваженої ним особи на вивезення або тимчасове вивезення культурних цінностей з території України і є підставою для пропуску зазначених у ньому культурних цінностей через митний кордон України;

уповноважений Мінкультури України - уповноважений працівник Міністерства культури України, який представляє Міністерство у розгляді питань, пов'язаних з видачею Свідоцтв.

Обробка персональних даних при внесенні їх до Реєстру культурних цінностей здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

3. Інші терміни в цьому Порядку вживаються в значеннях, що наведені в Законах України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про інформацію".

4. Реєстр культурних цінностей формується з метою створення єдиної бази даних на вивезені та тимчасово вивезені культурні цінності з території України.

5. Ведення Реєстру культурних цінностей здійснюється Департаментом культурної спадщини та культурних цінностей Мінкультури України.

II. Вимоги до Реєстру культурних цінностей

1. Реєстр культурних цінностей є інформаційним ресурсом Мінкультури України, який ведеться з використанням інформаційних технологій та електронного документообігу.

2. Реєстр культурних цінностей ведеться в електронному вигляді державною мовою. Відомості про автора/виробника культурної цінності вносяться до Реєстру культурних цінностей мовою оригіналу.

3. Після кожного запису в Реєстрі культурних цінностей зазначається прізвище уповноваженого Мінкультури України, що його здійснив.

4. Інформація, що вноситься до Реєстру культурних цінностей, є інформацією з обмеженим доступом.

5. Мінкультури України визначає перелік уповноважених Мінкультури України, які вносять дані до Реєстру культурних цінностей, та перелік осіб, які мають право використовувати інформацію, що міститься в Реєстрі культурних цінностей, з метою виконання посадових обов'язків.

6. Інформація з Реєстру культурних цінностей надається Мінкультури України у формі довідки за обґрунтованим письмовим запитом органів державної влади або суду.

7. Довідки з Реєстру культурних цінностей надаються Мінкультури України не пізніше ніж протягом 10 робочих днів з дати надходження відповідного письмового запиту, який містить обґрунтування щодо необхідності надання інформації. Довідки надаються на офіційному бланку Мінкультури України за підписом уповноваженої особи Мінкультури України.

III. Порядок внесення відомостей до Реєстру культурних цінностей

1. Реєстр культурних цінностей формується шляхом внесення до нього інформації про культурні цінності, на які видано Свідоцтво.

2. Інформація про культурні цінності, на які видано Свідоцтво, вноситься уповноваженим Мінкультури України в день видачі Свідоцтва.

3. До Реєстру культурних цінностей вносяться інформація про мету переміщення культурної цінності, відомості про власника культурної цінності, про державну установу (заклад культури, іншу організацію), яка провела державну експертизу культурної цінності, відомості про культурну цінність, дані про видачу Свідоцтва.

4. У розділі "Вивезення або тимчасове вивезення культурної цінності" зазначається намір здійснити вивезення або тимчасове вивезення культурної цінності за межі території України.

У графі "Фізична особа" зазначаються прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, громадянство, паспортні дані.

У графі "Юридична особа" зазначаються найменування організації, яка здійснює вивезення культурної цінності, код за ЄДРПОУ.

5. У розділі "Установа, яка видала висновок державної експертизи культурних цінностей або паспорт на смичковий музичний інструмент" зазначаються вид та найменування установи згідно з Переліком державних установ, закладів культури, інших організацій, яким надається право проведення державної експертизи культурних цінностей, затвердженим наказом Міністерства культури і мистецтв України від 15 листопада 2002 року N 647, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 грудня 2002 року за N 948/7236 (із змінами).

6. У розділі "Культурна цінність" розміщується фотографія культурної цінності, зазначаються вид культурної цінності (живопис, графіка, скульптура, декоративно-ужиткове мистецтво, архівний документ), назва культурної цінності (за наявності), автор, виробник (мовою оригіналу) культурної цінності, рік (період) створення, місце створення культурної цінності (місто, регіон, країна), опис (тема зображення культурної цінності), матеріал (полотно, папір, картон, дерево, метал, камінь, глина, скло, тканина тощо), техніка (олія, акварель, гуаш, темпера, акрил, пастель, олівець, вугіль, сангіна, сепія, перо, пластика, обробка твердих матеріалів, чеканка, різьблення, ткацтво, вишивка, розпис тощо), розміри (у сантиметрах), кількість предметів, оціночна (ринкова) вартість культурної цінності (у гривнях), куди вивозиться (назва країни), строк тимчасового вивезення (строк перебування культурної цінності за межами України).

7. У розділі "Дані про видачу Свідоцтва" зазначаються місто видачі (місто, у якому уповноважений Мінкультури України здійснює видачу Свідоцтва, а також прізвище, ім'я та по батькові уповноваженого Мінкультури України), номер Свідоцтва, дата видачі Свідоцтва, перелік предметів (у разі наявності переліку зазначається кількість культурних цінностей та кількість сторінок).

 

Заступник директора Департаменту
культурної спадщини
та культурних цінностей

В. В. Вечерський

Опрос