Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Порядок ведения Реестра культурных ценностей, утраченых во время и в результате Второй мировой войны (библиотеки)

Министерство культуры Украины (2)
Порядок, Форма, Приказ от 03.09.2013 № 819
действует с 29.11.2013

Реєстр культурних цінностей, втрачених під час та внаслідок Другої світової війни (бібліотеки)

Культурна цінність

Фотографія

Вид

Назва (мовою оригіналу)

Автор / інші відомості про відповідальність (мовою оригіналу)

Місце видання, країна

Найменування видавництва

Рік видання

Кількість сторінок

Наклад

Інвентарний номер

Кількість примірників

Колекція

Фізична характеристика культурної цінності

Матеріал

Розміри

Стан збереження

 

Авторські підписи та написи

Знаки і позначки

Штампи, печатки, етикетки, наклейки

Бібліотека

Сучасне найменування

Найменування на час втрати

Час втрати культурної цінності

Колишні штемпелі

Можливе місцезнаходження культурної цінності

Власник втраченої культурної цінності

Час повернення культурної цінності до бібліотеки

Коментар

Інформація про втрату та повернення культурної цінності

Шляхи втрати культурної цінності

Джерело інформації про місцезнаходження

Новий інвентарний номер

Додаткова інформація про попередній розшук

Як було повернено культурну цінність

 

Заступник директора Департаменту
культурної спадщини
та культурних цінностей

В. В. Вечерський

 

ПОРЯДОК
ведення Реєстру культурних цінностей, втрачених під час та внаслідок Другої світової війни (бібліотеки)

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру ведення Реєстру культурних цінностей, втрачених під час та внаслідок Другої світової війни (бібліотеки).

2. Реєстр культурних цінностей, втрачених під час та внаслідок Другої світової війни (бібліотеки) (далі - Реєстр культурних цінностей), - автоматизована система збирання, накопичення та обліку даних про культурні цінності, втрачені бібліотеками України під час та внаслідок Другої світової війни.

Обробка персональних даних при внесенні їх до Реєстру культурних цінностей здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

3. Реєстр культурних цінностей формується з метою створення єдиної бази даних культурних цінностей, втрачених бібліотеками України під час та внаслідок Другої світової війни.

4. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених в Законах України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей", "Про бібліотеки і бібліотечну справу".

5. Ведення Реєстру культурних цінностей здійснюється Департаментом культурної спадщини та культурних цінностей Мінкультури України (далі - Департамент).

II. Вимоги до Реєстру культурних цінностей

1. Реєстр культурних цінностей є інформаційним ресурсом Мінкультури України, який ведеться з використанням інформаційних технологій.

2. Реєстр культурних цінностей ведеться в електронному вигляді державною мовою. Відомості про автора, назва культурної цінності вносяться до Реєстру культурних цінностей мовою оригіналу.

3. Доступ до інформації, що міститься в Реєстрі культурних цінностей, забезпечується шляхом її оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінкультури України.

III. Порядок подання інформації про культурні цінності, втрачені бібліотеками під час та внаслідок Другої світової війни

1. Інформація про культурні цінності, втрачені бібліотеками під час та внаслідок Другої світової війни, подається бібліотеками до Мінкультури України за його письмовим запитом.

2. Подання інформації здійснюється за формою Реєстру культурних цінностей, втрачених під час та внаслідок Другої світової війни (бібліотеки), затвердженою наказом Мінкультури України від 03 вересня 2013 року N 819, на паперових носіях, а також шляхом надсилання інформації на електронну адресу Департаменту.

3. Інформація має бути завірена підписом керівника бібліотеки.

4. Мінкультури України після отримання від бібліотеки інформації про культурні цінності, втрачені нею під час та внаслідок Другої світової війни, вносить її до Реєстру культурних цінностей.

5. Бібліотека забезпечує достовірність і своєчасність подання інформації, що вноситься до Реєстру культурних цінностей.

IV. Порядок внесення відомостей до Реєстру культурних цінностей

1. Реєстр культурних цінностей формується шляхом внесення до нього інформації про культурні цінності, втрачені бібліотеками України під час та внаслідок Другої світової війни.

2. Унесення інформації про культурні цінності, втрачені бібліотеками України під час та внаслідок Другої світової війни, до Реєстру культурних цінностей забезпечується Департаментом.

3. До реєстру культурних цінностей уносяться інформація про культурну цінність, її фізичну характеристику, інформація про бібліотеку та облік культурної цінності в бібліотеці.

4. У розділі "Культурна цінність" розміщується фотографія культурної цінності (за наявності), зазначаються вид культурної цінності (монографія, енциклопедія, посібник, словник тощо), назва (мовою оригіналу) культурної цінності, автор/ інші відомості про відповідальність (мовою оригіналу), місце видання культурної цінності, країна, найменування видавництва, рік видання, кількість сторінок видання, наклад (кількість примірників видання однієї назви), інвентарний номер втраченої культурної цінності за бібліотечною документацією, кількість примірників, що були втрачені бібліотекою, належність до колекції (за наявності).

5. У розділі "Фізична характеристика культурної цінності" зазначаються матеріал (папір, шкіра), розміри (ширина та висота у міліметрах), стан збереження культурної цінності на час втрати її бібліотекою, авторські підписи та написи (за наявності), знаки і позначки (за наявності), штампи, печатки, етикетки, наклейки (за наявності).

6. У розділі "Бібліотека" зазначаються сучасне найменування бібліотеки (на час надання інформації), найменування бібліотеки на час втрати культурної цінності, час втрати культурної цінності (рік, коли була втрачена культурна цінність), інформація про колишні штемпелі бібліотеки (за наявності), можливе місцезнаходження (найменування установи, де можливе місцезнаходження втраченої культурної цінності), власник втраченої культурної цінності (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, місто, регіон, країна), час повернення культурної цінності (у разі повернення культурної цінності до бібліотеки), коментар (додаткова інформація).

7. У розділі "Інформація про втрату та повернення культурної цінності" зазначаються шляхи втрати культурної цінності (переміщено внаслідок збройного конфлікту, викрадено), джерело інформації про місцезнаходження, за допомогою якого було знайдено культурну цінність (каталог виставки, електронна база даних втрат культурних цінностей), новий інвентарний номер, додаткова інформація про попередній розшук, як було повернено культурну цінність (за наявності).

 

Заступник директора Департаменту
культурної спадщини
та культурних цінностей

В. В. Вечерський

Опрос