Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм и порядков ведения реестров культурных ценностей

Министерство культуры Украины (2)
Порядок, Форма, Приказ от 03.09.2013 № 819
действует с 29.11.2013

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.09.2013 р.

м. Київ

N 819

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 листопада 2013 р. за N 1879/24411

Про затвердження форм та порядків ведення реєстрів культурних цінностей

Відповідно до абзацу другого частини другої статті 10 Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" та підпункту 79 пункту 4 Положення про Міністерство культури України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 388,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму Реєстру культурних цінностей, втрачених під час та внаслідок Другої світової війни (музеї), та Порядок ведення Реєстру культурних цінностей, втрачених під час та внаслідок Другої світової війни (музеї);

2) форму Реєстру культурних цінностей, втрачених під час та внаслідок Другої світової війни (бібліотеки), та Порядок ведення Реєстру культурних цінностей, втрачених під час та внаслідок Другої світової війни (бібліотеки);

3) форму Реєстру культурних цінностей, повернених до України, та Порядок ведення Реєстру культурних цінностей, повернених до України;

4) форму Реєстру культурних цінностей, які пов'язані з історією українського народу і перебувають за межами України, та Порядок ведення Реєстру культурних цінностей, які пов'язані з історією українського народу і перебувають за межами України;

5) форму Реєстру культурних цінностей, які знаходяться в національному розшуку, та Порядок ведення Реєстру культурних цінностей, які знаходяться в національному розшуку;

6) форму Реєстру культурних цінностей, які знаходяться в розшуку за запитами інших держав, та Порядок ведення Реєстру культурних цінностей, які знаходяться в розшуку за запитами інших держав;

7) форму Реєстру конфіскованих культурних цінностей та Порядок ведення Реєстру конфіскованих культурних цінностей;

8) форму Реєстру культурних цінностей, на які видано свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України, та Порядок ведення Реєстру культурних цінностей, на які видано свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України.

2. Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей (Вінграновський А. М.):

1) забезпечити ведення реєстрів за формами, зазначеними в пункті 1 цього наказу;

2) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

3) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства культури України в десятиденний строк з дня його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Т. Г. Кохана.

 

Міністр

Л. М. Новохатько

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Державної виконавчої
служби України

І. В. Миронюк

Голова Державної архівної
служби України

О. П. Гінзбург

Заступник Голови
Служби безпеки України

В. Породько

Міністр доходів і
зборів України

О. В. Клименко

Міністр закордонних
справ України

Л. О. Кожара

Міністр внутрішніх
справ України

В. Ю. Захарченко

 

Реєстр культурних цінностей, втрачених під час та внаслідок Другої світової війни (музеї)

Культурна цінність

Фотографія

Вид культурної цінності

Назва

Автор / виробник (мовою оригіналу)

Номер за книгою надходжень

Інвентарний номер

Колишній інвентарний номер

Рік (період) створення

Кількість

Місце створення

Колекція

Коментар

Інформація про копію

Час створення копії

Фізична характеристика культурної цінності

Матеріал

Техніка

Розміри

Знаки і позначки

Штампи, печатки, етикетки, наклейки

Авторські підписи та написи

Стан збереження на час втрати

Реставрація

Опис культурної цінності

Анотація

Оціночна вартість

Страхова вартість

Музей

Сучасне найменування

Найменування на час втрати

Час втрати культурної цінності

Можливе місцезнаходження культурної цінності

Власник втраченої культурної цінності

Час повернення культурної цінності

Коментар

Інформація про втрату та повернення культурної цінності

Шляхи втрати культурної цінності

Джерело інформації про місцезнаходження

Новий інвентарний номер

Додаткова інформація про попередній розшук

Як було повернено культурну цінність

 

Заступник директора Департаменту
культурної спадщини та
культурних цінностей

В. В. Вечерський

 

ПОРЯДОК
ведення Реєстру культурних цінностей, втрачених під час та внаслідок Другої світової війни (музеї)

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру ведення Реєстру культурних цінностей, втрачених під час та внаслідок Другої світової війни (музеї).

2. Реєстр культурних цінностей, втрачених під час та внаслідок Другої світової війни (музеї) (далі - Реєстр культурних цінностей), - автоматизована система збирання, накопичення та обліку даних про культурні цінності, втрачені музеями України під час та внаслідок Другої світової війни.

3. Реєстр культурних цінностей формується з метою створення єдиної бази даних культурних цінностей, втрачених музеями України під час та внаслідок Другої світової війни.

4. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених в Законах України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей", "Про музеї та музейну справу".

5. Ведення Реєстру культурних цінностей здійснюється Департаментом культурної спадщини та культурних цінностей Мінкультури України (далі - Департамент).

II. Вимоги до Реєстру культурних цінностей

1. Реєстр культурних цінностей є інформаційним ресурсом Мінкультури України, який ведеться з використанням інформаційних технологій.

2. Реєстр культурних цінностей ведеться в електронному вигляді державною мовою. Відомості про автора/виробника культурної цінності вносяться до Реєстру культурних цінностей мовою оригіналу.

3. Доступ до інформації, що міститься в Реєстрі культурних цінностей, забезпечується шляхом її оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінкультури України.

III. Порядок подання інформації про культурні цінності, втрачені музеями під час та внаслідок Другої світової війни

1. Інформація про культурні цінності, втрачені музеями під час та внаслідок Другої світової війни, подається музеями до Мінкультури України за його письмовим запитом.

2. Подання інформації здійснюється за формою Реєстру культурних цінностей, втрачених під час та внаслідок Другої світової війни (музеї), затвердженою наказом Мінкультури України від 03 вересня 2013 року N 819, на паперових носіях, а також шляхом надсилання інформації на електронну адресу Департаменту.

3. Інформація завіряється підписами керівника та головного зберігача музею.

4. Мінкультури України після отримання від музею інформації про культурні цінності, втрачені ним під час та внаслідок Другої світової війни, вносить її до Реєстру культурних цінностей.

5. Музей забезпечує достовірність і своєчасність подання інформації, що вноситься до Реєстру культурних цінностей.

IV. Порядок внесення відомостей до Реєстру культурних цінностей

1. Реєстр культурних цінностей формується шляхом унесення до нього інформації про культурні цінності, втрачені музеями України під час та внаслідок Другої світової війни.

2. Унесення інформації про культурні цінності, втрачені музеями України під час та внаслідок Другої світової війни, до Реєстру культурних цінностей забезпечується Департаментом.

3. До Реєстру культурних цінностей уносяться інформація про культурну цінність, її фізичну характеристику, оціночну та страхову вартість, інформація про музей, втрату та повернення культурної цінності.

4. У розділі "Культурна цінність" розміщується фотографія культурної цінності (за наявності), зазначаються вид культурної цінності (живопис, графіка, скульптура, декоративно-ужиткове мистецтво), назва культурної цінності (за наявності), автор/виробник (мовою оригіналу) культурної цінності, номер за книгою надходжень, інвентарний номер втраченої культурної цінності за музейною документацією, колишній інвентарний номер (за наявності), рік (період) створення, кількість (в одиницях зберігання), місце створення (місто, регіон, країна), колекція (за наявності), коментар (будь-яка інформація з історії перебування культурної цінності до/після втрати її музеєм), інформація про копію культурної цінності (за наявності), час створення копії культурної цінності (за наявності).

5. У розділі "Фізична характеристика культурної цінності" зазначаються матеріал (полотно, папір, картон, дерево, метал, камінь, глина, скло, тканина тощо), техніка (олія, акварель, гуаш, темпера, акрил, пастель, олівець, вугіль, сангіна, гризайль, сепія, перо, пластика, обробка твердих матеріалів, чеканка, різьблення, ткацтво, вишивка, розпис тощо), розміри (у сантиметрах), знаки і позначки (за наявності), штампи, печатки, етикетки, наклейки (за наявності), авторські підписи та написи (за наявності), стан збереження культурної цінності на час втрати її музеєм, інформація про здійснення/потребу здійснення реставрації.

6. У розділі "Опис культурної цінності" зазначаються анотація (будь-яка інформація з історії перебування культурної цінності до/після втрати її музеєм), оціночна (ринкова) вартість культурної цінності (у гривнях), страхова (реальна) вартість культурної цінності (у гривнях).

7. У розділі "Музей" зазначаються сучасне найменування музею (на час надання інформації), найменування музею на час втрати культурної цінності, час втрати культурної цінності (рік, коли була втрачена культурна цінність), можливе місцезнаходження (найменування установи, де можливе місцезнаходження втраченої культурної цінності), власник втраченої культурної цінності (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, місто, регіон, країна), час повернення культурної цінності (у разі повернення культурної цінності до музею), коментар (додаткова інформація).

8. У розділі "Інформація про втрату та повернення культурної цінності" зазначаються шляхи втрати культурної цінності (переміщено внаслідок збройного конфлікту, викрадено), джерело інформації, за допомогою якого було знайдено культурну цінність (каталог виставки, електронна база даних втрат культурних цінностей), новий інвентарний номер, додаткова інформація про попередній розшук, як було повернено культурну цінність (за наявності).

 

Заступник директора Департаменту
культурної спадщини та
культурних цінностей

В. В. Вечерський

Опрос