Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об обеспечении реализации Указа Президента Украины от 02 августа 2000 года N 945 "О грантах Президента Украины для одаренной молодежи"

Министерство молодежи и спорта Украины
Положение, Приказ от 15.10.2013 № 619
действует с 03.12.2013

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.10.2013

м. Київ

N 619

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 листопада 2013 р. за N 1874/24406

Про забезпечення реалізації Указу Президента України від 02 серпня 2000 року N 945 "Про гранти Президента України для обдарованої молоді"

Відповідно до Указу Президента України від 02 серпня 2000 року N 945 "Про гранти Президента України для обдарованої молоді", підпункту 11 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 24 липня 2013 року N 390, та з метою удосконалення нормативно-правової бази щодо призначення грантів Президента України для обдарованої молоді

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Положення про Експертну раду при Міністерстві молоді та спорту України з висунення претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді;

2) Порядок подання документів на розгляд Експертної ради при Міністерстві молоді та спорту України з висунення претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді (далі - Порядок подання документів);

3) форму Типового договору про реалізацію проекту за кошти гранту Президента України для обдарованої молоді (далі - форма Типового договору);

4) Порядок перерахування і використання коштів та подання звітів щодо виконання проектів за кошти грантів Президента України для обдарованої молоді (далі - Порядок перерахування і використання коштів).

2. Установити, що у випадку подання документів на здобуття гранту Президента України для обдарованої молоді кількома авторами (співавторами) в усіх документах, затверджених цим наказом (крім довідки-об'єктивки), слова "автор (проекту)", "виконавець (проекту)", "одержувач (гранту)", "особа" та інші слова, які узгоджуються з цими словами у числі та стосуються співавторів, уживаються у формі множини.

3. Департаменту молодіжної політики та комунікацій (Хохич І. М.):

1) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) забезпечувати виконання та реалізацію цього наказу.

4. Департаменту економіки та фінансів (Мироненко Р. А.):

1) щороку передбачати кошти на організаційно-фінансове забезпечення роботи Експертної ради при Міністерстві молоді та спорту України з висунення претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді;

2) забезпечувати перерахування коштів одержувачам грантів Президента України для обдарованої молоді відповідно до Порядку перерахування і використання коштів, затвердженого цим наказом.

5. Департаменту молодіжної політики та комунікацій (Хохич І. М.), Департаменту економіки та фінансів (Мироненко Р. А.) та юридичному управлінню (Йовжій О. М.) забезпечувати укладання договорів між Міністерством молоді та спорту України, відповідним структурним підрозділом, який відповідає за реалізацію державної молодіжної політики, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за місцем реєстрації одержувача гранту та одержувачем гранту Президента України для обдарованої молоді згідно з формою Типового договору, затвердженою цим наказом.

6. Структурним підрозділам, які відповідають за реалізацію державної молодіжної політики, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

1) здійснювати широке інформування установ та організацій, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, молодіжної громадськості відповідного регіону про порядок подання документів на конкурс для отримання гранту Президента України для обдарованої молоді згідно з Порядком подання документів, затвердженим цим наказом;

2) організовувати щороку до 01 березня подання документів на розгляд Експертної ради при Міністерстві молоді та спорту України з висунення претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді для участі в конкурсі з висунення претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді згідно з Порядком подання документів, затвердженим цим наказом;

3) здійснювати в межах компетенції організаційно-методичну роботу з одержувачами грантів і забезпечувати своєчасне та повне подання звітності згідно з Порядком перерахування і використання коштів, затвердженим цим наказом.

7. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 30 грудня 2005 року N 3513 "Про забезпечення реалізації Положення про гранти Президента України для обдарованої молоді", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 березня 2006 року за N 287/12161 (зі змінами).

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України згідно з розподілом функціональних обов'язків.

 

Міністр молоді та спорту України

Р. С. Сафіуллін

 

Положення про Експертну раду при Міністерстві молоді та спорту України з висунення претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді

1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності Експертної ради при Міністерстві молоді та спорту України з висунення претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді (далі - Експертна рада).

2. Експертна рада утворюється при Міністерстві молоді та спорту України (далі - Міністерство) з метою розгляду та експертизи поданих документів, конкурсного відбору та висунення претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді.

3. Експертну раду очолює Міністр молоді та спорту України.

4. Персональний склад Експертної ради формується з числа представників органів виконавчої влади, провідних науковців, представників громадськості в кількості 18 осіб та затверджується наказом Міністра молоді та спорту України.

5. Члени Експертної ради щороку, у липні, беруть участь в її роботі на громадських засадах.

6. Експертна рада відповідно до покладених на неї завдань:

розглядає подані документи на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді;

проводить їх експертизу;

здійснює конкурсний відбір проектів;

визначає претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді.

7. Експертна рада здійснює відбір на конкурсній основі, керуючись такими критеріями:

актуальність, суспільна значущість проекту;

новизна методик та технологій, упровадження яких передбачено проектом;

теоретична й практична цінність результатів реалізації проекту в соціальній та гуманітарній сферах;

здатність автора реалізувати проект у повному обсязі та в зазначені строки в межах гранту.

8. У разі виникнення потреби в здійсненні додаткової експертної оцінки поданих проектів вони в установленому законодавством порядку надсилаються до провідних наукових установ України відповідного галузевого спрямування.

9. Організаційною формою роботи Експертної ради є засідання, на якому мають бути присутні члени Експертної ради або уповноважені від них представники та працівники Міністерства, які забезпечують підготовку й подання відповідних документів на розгляд Експертної ради.

10. Рішення про скликання засідання Експертної ради приймається її головою.

11. Засідання Експертної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її складу.

12. Рішення Експертної ради про висунення претендентів на одержання гранту та розміри фінансування проектів ухвалюються шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Експертної ради. У разі рівного розподілу голосів голос голови Експертної ради є вирішальним.

13. Голова Експертної ради призначає секретаря з числа працівників Міністерства, який координує підготовку й подання на розгляд Експертної ради відповідних документів, які надійшли на конкурс, та підготовку висновків Експертної ради щодо кандидатів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді.

14. Організаційно-фінансове забезпечення роботи Експертної ради покладається на Міністерство.

 

Директор департаменту
молодіжної політики та комунікацій

І. М. Хохич

Опрос