Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 08.10.2013 № 2186
действует с 29.11.2013

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

08.10.2013

м. Київ

N 2186

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 листопада 2013 р. за N 1867/24399

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів

Відповідно до пункту 17 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та з метою вдосконалення організації підготовки фахівців для фондового ринку України Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку, затвердженого наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 вересня 1996 року N 215, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 жовтня 1996 року за N 584/1609 (далі - Зміни), що додаються.

2. Унести до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 листопада 2008 року N 1309 "Про внесення змін до Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2009 року за N 110/16126, такі зміни:

1) пункт 2 виключити;

2) у зв'язку з цим пункти 3, 4 вважати відповідно пунктами 2, 3.

3. Унести до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 лютого 2010 року N 105 "Про внесення змін до Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 2010 року за N 263/17558, такі зміни:

1) пункти 2 - 3 виключити;

2) у зв'язку з цим пункти 4 - 7 вважати відповідно пунктами 2 - 5.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім підпункту 1 пункту 2 Змін, який набирає чинності:

з дня його офіційного опублікування - щодо осіб, які вперше претендують на одержання кваліфікаційного посвідчення. При цьому в разі надання особою з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ніж "бакалавр" документа, що підтверджує факт її навчання у вищому навчальному закладі та здобування нею освітньо-кваліфікаційного рівня не нижче ніж "спеціаліст" або "магістр", така особа може бути допущена до складання кваліфікаційного іспиту;

з 01 вересня 2017 року - щодо будь-яких осіб, які претендують на одержання кваліфікаційного посвідчення.

Установити, що вимоги підпункту 1 пункту 2 Змін не застосовуються до осіб, які мають загальний стаж роботи на фондовому ринку за будь-яким видом професійної діяльності не менше дев'яти років.

5. Департаменту аналізу, стратегії та розвитку законодавства (М. Лібанов) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні НКЦПФР,

оприлюднення цього рішення на офіційному сайті НКЦПФР.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Мозгового.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

 

Зміни
до Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку

1. У розділі 1:

1) абзац перший пункту 1.1 викласти в такій редакції:

"1.1. Навчання фахівців з питань фондового ринку здійснюється на підставі типових навчальних програм, що складаються з базової програми навчання фахівців з питань фондового ринку та спеціалізованої програми навчання фахівців з питань фондового ринку, затверджених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.";

2) доповнити розділ після пункту 1.8 новим пунктом 1.9 такого змісту:

"1.9. За наявності стажу роботи на фондовому ринку не менше трьох років на момент подання документів для складання кваліфікаційного іспиту керівник професійного учасника або саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку має право складати кваліфікаційний іспит з відповідної спеціалізації без обов'язкового проходження навчання.".

У зв'язку з цим пункти 1.9 - 1.13 вважати відповідно пунктами 1.10 - 1.14;

3) пункт 1.10 викласти в такій редакції:

"1.10. За результатами проходження навчання за кожною з програм видається відповідне свідоцтво. Свідоцтва про навчання засвідчуються підписом керівника та печаткою навчального закладу.

Право на навчання за скороченою (спеціалізованою) типовою програмою мають особи:

які мають стаж роботи на фондовому ринку протягом останніх трьох років та чинний сертифікат за певним видом діяльності і мають намір пройти навчання за тим самим видом діяльності;

які мають сертифікат за певним видом діяльності і мають намір пройти навчання за іншим видом діяльності, якщо з дати одержання свідоцтва про навчання за базовою програмою пройшло не більше одного року.".

2. У розділі 2:

1) пункт 2.5 викласти в такій редакції:

"2.5. Особи, які претендують на одержання кваліфікаційного посвідчення, повинні мати освіту освітньо-кваліфікаційного рівня не нижче ніж "спеціаліст" або "магістр" за однією з таких спеціальностей відповідно до Переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року N 787:

міжнародне право та міжнародні економічні відносини в галузі знань "Міжнародні відносини";

правознавство та правоохоронна діяльність у галузі знань "Право";

прикладна економіка;

економічна теорія, економічна кібернетика, міжнародна економіка, економіка підприємства, управління персоналом та економіка праці, прикладна статистика, маркетинг, фінанси і кредит, банківська справа, оподаткування, облік і аудит, товарознавство і комерційна діяльність, товарознавство та експертиза в митній справі, експертиза товарів та послуг, управління безпечністю та якістю товарів, організація оптової та роздрібної торгівлі в галузі знань "Економіка та підприємництво";

менеджмент організацій і адміністрування, менеджмент інноваційної діяльності в галузі знань "Менеджмент і адміністрування";

математика, актуарна та фінансова математика, математична економіка та економетрика, комп'ютерна механіка в галузі знань "Фізико-математичні науки";

прикладна математика, комп'ютерна математика, математичне та комп'ютерне моделювання, криптологія, інформатика, прикладна інформатика, системний аналіз і управління, системи і методи прийняття рішень у галузі знань "Системні науки та кібернетика";

інформаційні управляючі системи та технології, інформаційні технології проектування, системне проектування, системи штучного інтелекту, комп'ютерні системи та мережі, системне програмування, спеціалізовані комп'ютерні системи, програмне забезпечення систем, інженерія програмного забезпечення в галузі знань "Інформатика та обчислювальна техніка";

державне управління в галузі знань "Державне управління".

Установити, що ці вимоги не застосовуються до осіб, які мають загальний стаж роботи на фондовому ринку за будь-яким видом професійної діяльності не менше дев'яти років.";

2) абзац сьомий пункту 2.9 виключити;

3) у пункті 2.10:

слова "протягом десяти років" замінити словами "протягом трьох років".

 

Директор департаменту аналізу,
стратегії та розвитку законодавства

М. Лібанов

Опрос