Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Положение об участке карантина, диагностики и распределения осужденных

Минюст
Положение, Приказ от 04.11.2013 № 2300/5
действует с 26.11.2013

Положення
про дільницю карантину, діагностики і розподілу засуджених

I. Загальні положення

1. Дільниця карантину, діагностики і розподілу засуджених (далі - дільниця КДіР) створюється у виправній, виховній колонії (далі - установа) з метою первинного психолого-педагогічного вивчення особистості новоприбулих засуджених, їх повного медичного обстеження для виявлення інфекційних, соматичних і психічних захворювань.

2. Дільниця КДіР розміщується у локальному приміщенні з метою унеможливлення безконтрольного спілкування новоприбулих засуджених з іншими засудженими.

3. Строк перебування засуджених у дільниці КДіР становить чотирнадцять діб.

4. Дільницю КДіР очолює начальник, який входить до складу відділу (групи) соціально-виховної та психологічної роботи.

5. Загальне керівництво дільницею КДіР здійснює начальник установи, який забезпечує залучення до роботи із новоприбулими засудженими представників відповідних служб установи.

6. Безпосередньо роботу начальника дільниці КДіР організовує заступник начальника установи із соціально-виховної та психологічної роботи.

II. Організація роботи з новоприбулими засудженими

1. Для організації роботи із новоприбулими засудженими наказом начальника установи створюється робоча група, до складу якої входять заступники начальника установи, начальники структурних підрозділів установи, психолог та медичний працівник.

2. Для планування цієї роботи складається програма ознайомлення новоприбулих засуджених з порядком та умовами відбування покарання, яка затверджується начальником установи.

3. До програми ознайомлення новоприбулих засуджених з порядком та умовами відбування покарання входять:

правила поведінки засуджених;

розпорядок дня установи;

порядок придбання засудженими продуктів харчування та предметів першої потреби, одержання посилок, передач і бандеролей;

порядок надання телефонних розмов, побачень з родичами та іншими особами;

порядок звернення зі скаргами та заявами;

норми та умови забезпечення речовим майном, харчуванням;

питання отримання медичної допомоги;

порядок залучення до праці, умови та порядок оплати праці;

підстави та порядок застосування передбачених законодавством заохочувальних норм;

підстави та порядок застосування до засуджених заходів заохочення та стягнення;

питання отримання психологічної допомоги.

4. Залежно від рівня безпеки установи та категорій осіб, які тримаються в установі, до програми ознайомлення новоприбулих засуджених входять інші питання, які дають змогу засудженим у повній мірі усвідомлювати свої права та обов'язки.

5. Планування заходів програми ознайомлення новоприбулих засуджених здійснюється таким чином, щоб кожний член робочої групи відвідував дільницю КДіР не менше одного разу на тиждень.

6. Для проведення занять із новоприбулими засудженими за окремим графіком залучаються інші представники структурних підрозділів установи.

7. Облік відвідувань дільниці КДіР представниками адміністрації та змісту проведеної роботи ведеться у журналі обліку відвідування дільниці карантину, діагностики і розподілу представниками адміністрації за формою згідно з додатком до цього Положення.

8. Тримання засуджених в умовах ізоляції (карантину) передбачає:

виявлення у засуджених інфекційних, соматичних і психічних захворювань;

первинне вивчення даних про особистість засуджених та їх психологічну діагностику;

виконання програми ознайомлення засуджених з умовами та порядком відбування покарання;

забезпечення особистої безпеки засуджених у період адаптації до умов позбавлення волі.

9. Медичний нагляд за новоприбулими засудженими здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством.

10. Первинне вивчення даних про засудженого передбачає вивчення:

соціально-демографічних даних;

кримінально-правових даних;

відомостей про окремі нахили, здібності та фізичні особливості.

11. На підставі отриманих даних начальник дільниці КДіР заповнює розділи I, II, III Щоденника індивідуальної роботи із засудженим, наведеного в додатку 1 до Положення про відділення соціально-психологічної служби, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 04 листопада 2013 року N 2300/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2013 року за N 1863/24395.

12. Психодіагностика проводиться шляхом вивчення психологічних властивостей, процесів та станів засуджених з метою:

поліпшення адаптаційних можливостей засуджених до умов відбування покарання, надання їм своєчасної психологічної допомоги;

складання психологічної характеристики на кожного засудженого та розробки рекомендацій щодо особливостей організації індивідуальної роботи з ними;

виявлення та постановки на профілактичний облік засуджених, які можуть бути віднесені до групи "ризику" (схильні до нападу на персонал установи, до втечі, до самогубства, до членоушкодження, до гри під інтерес, до вживання спиртних напоїв, наркотичних речовин та інші групи, ураховуючи особливості засуджених).

13. Психодіагностика проводиться у таких формах:

діагностична бесіда;

анкетування;

тестування;

психологічне спостереження;

психологічний експеримент.

14. На підставі психологічної діагностики та узагальнення даних про особистість засуджених психологом розробляються психологічні характеристики, надаються рекомендації щодо організації індивідуально-виховної роботи з ними та заповнюється розділ VI Щоденника індивідуальної роботи із засудженим, наведеного в додатку 1 до Положення про відділення соціально-психологічної служби, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 04 листопада 2013 року N 2300/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2013 року за N 1863/24395.

III. Розподіл засуджених

1. За результатами медичного обстеження, вивчення особистості та психодіагностики засуджених начальник дільниці КДіР готує пропозиції комісії щодо їх розподілу до відділень соціально-психологічної служби та працевикористання.

2. Розподіл засуджених до відділень соціально-психологічної служби здійснюється з урахуванням особистісних якостей засуджених, їх кримінально-правової характеристики, робочої спеціальності та трудових навичок.

3. Для розподілу засуджених до відділень соціально-психологічної служби в установі створюється відповідна комісія у складі начальника установи, його заступників, начальника відділу (групи, сектору, старшого інспектора) контролю за виконанням судових рішень, начальника медичної частини, психолога та начальника дільниці КДіР.

У разі потреби до складу комісії включаються інші працівники установи.

4. Рішення комісії стосовно розподілу засуджених оформлюється відповідним протоколом.

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Анохін

 

ЖУРНАЛ
обліку відвідування дільниці карантину, діагностики і розподілу представниками адміністрації

________________________________________________
(найменування установи)

Дата

Час

Посада, звання, прізвище особи, яка відвідувала

Зміст проведених заходів

Примітки

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________

Опрос