Идет загрузка документа (338 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об организации социально-воспитательной и психологической работы с осужденными

Минюст
Положение, Приказ от 04.11.2013 № 2300/5
редакция действует с 03.12.2019

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.11.2013

м. Київ

N 2300/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 листопада 2013 р. за N 1863/24395

Про організацію соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства юстиції України
 від 17 січня 2017 року N 100/5
,
від 19 листопада 2019 року N 3567/5

Відповідно до статей 65 - 70, 94 - 99, 123, 124, 127, 129 - 137 Кримінально-виконавчого кодексу України, Закону України "Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк", Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228, пунктів 1, 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 року N 343 "Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції", постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 року N 348 "Про ліквідацію територіальних органів управління Державної пенітенціарної служби та утворення територіальних органів Міністерства юстиції", з метою нормативного забезпечення процесу організації соціально-виховної та психологічної роботи з особами, засудженими до позбавлення та обмеження волі,

(преамбула у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 17.01.2017 р. N 100/5)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про відділення соціально-психологічної служби;

Положення про дільницю карантину, діагностики і розподілу засуджених;

Положення про самодіяльні організації засуджених до позбавлення волі;

Типові посадові обов'язки психолога установи виконання покарань та слідчого ізолятора.

2. Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України (Анохін О. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Пункт 4 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 17.01.2017 р. N 100/5
,
 у зв'язку з цим пункт 5 вважати відповідно пунктом 4
)

4. Контроль за виконанням цього наказу в межах компетенції покласти на керівників органів і установ, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України.

 

Міністр

О. Лукаш

ПОГОДЖЕНО:

 

Виконуючий обов'язки
Голови Державної
пенітенціарної служби України

С. М. Сидоренко

 

Положення
про відділення соціально-психологічної служби

I. Загальні положення

1. Відділення соціально-психологічної служби (далі - відділення) є структурним підрозділом установи виконання покарань, слідчого ізолятора (далі - установа), яке створюється для безпосереднього забезпечення оптимальних умов відбування покарання та проведення із засудженими та засудженими, які залишені для роботи з господарського обслуговування, соціально-виховної роботи для досягнення мети їх виправлення і ресоціалізації.

(пункт 1 розділу I у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 19.11.2019 р. N 3567/5)

2. Кожне відділення забезпечується окремим житловим приміщенням з комунально-побутовими умовами для розташування засуджених.

3. Відділення очолює начальник, посадові права та обов'язки якого визначаються цим Положенням.

4. Загальне керівництво начальниками відділень здійснює начальник установи, який сприяє їм у створенні належних умов для роботи.

5. Безпосередньо роботу начальників відділень організовує заступник начальника установи із соціально-виховної та психологічної роботи - начальник відділу соціально-виховної та психологічної роботи.

6. Розподіл засуджених по відділеннях після перебування у дільниці карантину, діагностики і розподілу здійснюється з урахуванням їх соціально-психологічних та особистісних характеристик комісією, яку очолює начальник установи або особа, яка виконує його обов'язки.

7. Переведення засуджених з одного відділення до іншого допускається лише за виняткових обставин (конфліктні стосунки між окремими засудженими, реорганізація відділень, хвороба засудженого, зміна місця працевлаштування) на підставі письмового наказу начальника установи за мотивованим рапортом особи, яка є ініціатором переведення, погодженим з начальником відділення.

8. З метою сприяння розвитку в засуджених соціальної активності та корисної ініціативи у вирішенні питань організації вільного часу засуджених, їх побуту, праці та навчання у відділенні створено і функціонує рада колективу засуджених, діяльність якої спрямовує начальник відділення.

9. Рада колективу засуджених обирається щороку на зборах засуджених відділення у складі голови та членів ради, відповідальних за напрями роботи.

10. Засідання ради колективу засуджених проводиться не менше 1 разу на місяць.

11. Рішення ради колективу засуджених оформлюється протоколом, який затверджується начальником відділення.

12. Зі складу голів рад колективів засуджених відділень створюється рада колективу засуджених установи. Склад ради щороку затверджується наказом начальника установи. Рада працює під керівництвом начальника установи.

13. Не можуть бути обраними до складу ради колективу засуджених особи, які злісно порушують вимоги режиму відбування покарання. Зі складу ради колективу засуджених виключаються особи, які допустили злісні порушення режиму тримання.

14. Соціально-виховна та психологічна робота із засудженими здійснюється на підставі індивідуальних програм, які складаються на підставі класифікацій засуджених за їх соціально-психологічною (особистісною) характеристикою та реалізуються за допомогою програм диференційованого виховного впливу.

З метою контролю за результатами реалізації індивідуальних програм роботи із засудженими, фіксації соціально-виховних та психологічних заходів ведуться: у виправних колоніях, слідчих ізоляторах - Щоденник індивідуальної роботи із засудженим (додаток 1), у виховних колоніях - Щоденник соціально-виховної роботи із засудженим неповнолітнім (додаток 2).

(абзац другий пункту 14 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 19.11.2019 р. N 3567/5)

15. Корисна ініціатива засуджених реалізується шляхом їх участі у програмах диференційованого виховного впливу, роботі гуртків за інтересами (прикладної творчості, художньої самодіяльності тощо) та у спортивних секціях, порядок роботи яких затверджується наказом начальника установи.

II. Права начальника відділення соціально-психологічної служби

1. Використовувати соціально-педагогічні, психологічні та інші форми і методи роботи із засудженими, які є доцільними з точки зору їх виправлення та відповідають вимогам встановленого порядку відбування покарання.

2. Порушувати питання про вжиття персоналом установи заходів, спрямованих на забезпечення законних прав та інтересів засуджених.

3. Брати участь у засіданнях комісії з питань переведення засуджених до інших структурних дільниць або інших установ, застосування до засуджених заохочувальних норм, амністії або помилування та інших комісій, доповідати про свої пропозиції щодо доцільності прийняття тих чи інших рішень стосовно засуджених.

4. Вносити керівництву установи пропозиції щодо застосування до засуджених заходів заохочення та стягнення, користуватися дисциплінарними повноваженнями, визначеними кримінально-виконавчим законодавством.

5. Закріплювати за засудженими індивідуальні спальні місця та місця для збереження особистих речей і продуктів харчування.

6. Отримувати від структурних підрозділів установи інформацію стосовно засуджених відділення, яка має значення для їх виправлення та безпеки.

7. Порушувати перед керівництвом установи питання щодо створення належних умов тримання засуджених та зміцнення матеріально-технічної бази для проведення соціально-виховної роботи у відділенні.

8. Звертатись до членів методично-виховної ради установи за наданням методичної та практичної допомоги в організації роботи із засудженими.

9. Вносити корективи до індивідуальних програм роботи із засудженими з урахуванням досягнутих результатів або змін у поведінці засуджених.

10. Порушувати перед керівництвом установи клопотання щодо переведення до дільниці ресоціалізації засуджених, які тримаються у дільниці посиленого контролю.

III. Обов'язки начальника відділення соціально-психологічної служби

1. Вивчати та в повному обсязі володіти даними щодо чисельного, соціально-демографічного, кримінально-правового та персонального складу засуджених відділення.

2. Щодня проводити обхід відділення з метою огляду технічного стану приміщень, виявлення предметів, виробів і речовин, зберігання яких засудженим заборонено, організації робіт з підтримання належних побутових умов у відділенні, дотримання чистоти і порядку у приміщеннях та на прилеглій території, збереження майна відділення.

3. Протягом робочого дня відвідувати місця перебування засуджених відділення, спостерігати за їх поведінкою.

4. Вимагати виконання засудженими встановленого в установі розпорядку дня, дотримання режиму відбування покарання.

5. Проводити огляд зовнішнього вигляду засуджених та вилучати у них предмети, вироби і речовини, зберігання яких засудженим заборонено.

6. Брати участь у поіменних перевірках наявності засуджених відділення.

7. Згідно із затвердженим графіком здійснювати прийом засуджених з особистих питань, вирішувати порушені в їх заявах і скаргах питання, надавати допомогу в захисті їх законних прав та інтересів.

8. Піклуватися про стан здоров'я засуджених, супроводжувати засуджених відділення до медичної частини на амбулаторний прийом у визначений розпорядком дня та графіком роботи медичної частини час.

9. Стежити за виконанням засудженими правил санітарії та особистої гігієни, спільно з медичними працівниками здійснювати заходи санітарної освіти засуджених, спрямовані на пропаганду медичних та санітарних знань, формування навичок здорового способу життя.

10. При надходженні до відділення новоприбулих засуджених ознайомлюватись з даними первинного вивчення їх особистості в період перебування у дільниці карантину, діагностики і розподілу.

11. У період відбування покарання засудженими вивчати їх особистість, аналізувати стан виконання індивідуальних програм роботи із засудженими та періодично здійснювати оцінку ступеня виправлення засуджених.

12. Сприяти відновленню та підтримці засудженими соціально корисних зв'язків, залучати до цієї роботи родичів засуджених та представників організацій, які проводять роботу в установі.

13. Складати характеристики на засуджених для розгляду питань щодо зміни умов тримання, заміни невідбутої частини покарання більш м'яким, умовно-дострокового звільнення від відбування покарання, застосування амністії або помилування та в інших необхідних випадках.

14. Сприяти трудовій зайнятості засуджених на виробництві установи та оволодінню ними робочими спеціальностями, контролювати їх виведення на роботу та ставлення до праці. Здійснювати облік працевлаштування засуджених, виконання ними норм виробітку, нарахування заробітної плати, а також облік погашення засудженими позовів та сплати аліментів.

15. Залучати засуджених, які не мають повної загальної середньої освіти, до навчання у загальноосвітньому навчальному закладі та професійно-технічному училищі при установі.

16. Організовувати та проводити щоденні інформаційні години із засудженими відділення.

17. Організовувати та проводити серед засуджених просвітницькі, культурно-масові, фізкультурно-оздоровчі та інші заходи, які забезпечують їх зайнятість у вільний час.

18. Залучати засуджених до соціально-корисної діяльності, організації роботи ради колективу засуджених відділення та гуртків за інтересами.

19. Виявляти засуджених, які потребують підвищеного контролю за їх поведінкою, вживати заходів щодо поставлення їх на профілактичний облік та у взаємодії з іншими службами установи проводити з ними індивідуально-профілактичну роботу.

20. Виявляти та попереджувати конфліктні ситуації між засудженими та протиправні дії з їх боку.

21. Бути присутнім при поміщенні (звільненні) засуджених у дисциплінарний ізолятор (карцер), переведенні в приміщення камерного типу (одиночну камеру), які застосовуються як стягнення за допущені порушення, не рідше одного разу на тиждень проводити з ними індивідуально-профілактичну роботу.

22. Роз'яснювати засудженим основні положення законодавства про зайнятість та соціальний захист населення, сприяти попередньому вирішенню питань їх трудового і побутового влаштування після звільнення.

23. Аналізувати інформацію про стан рецидивної злочинності серед засуджених, які раніше відбували покарання у відділенні, а також про осіб, які були повернуті з дільниці соціальної реабілітації або інших установ за злісне порушення режиму відбування покарання.

24. Своєчасно надавати представникам інших служб установи інформацію про засуджених, яка має значення для їх виправлення та безпеки.

25. Підтримувати у належному стані та своєчасно оновлювати наочну інформацію у приміщеннях відділення.

26. Готувати списки засуджених, які злісно порушують установлений порядок відбування покарання, для встановлення над ними індивідуального шефства з боку працівників установи та розглядати їх на профілактичній комісії установи.

27. Щомісяця доповідати заступнику начальника установи із соціально-виховної та психологічної роботи рапортом про результати роботи.

28. Відвідувати заняття в школі психолого-педагогічної майстерності, працювати над підвищенням свого професійного рівня.

29. Дотримуватись порядку взаємовідносин персоналу установи і засуджених та норм професійної етики працівника кримінально-виконавчої служби України.

IV. Документування відділення соціально-психологічної служби

1. Начальник відділення соціально-психологічної служби забезпечує ведення:

1) індивідуальних програм соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими (при звільненні засуджених вони долучаються до їх особових справ);

2) квартального плану роботи, який затверджується заступником начальника установи із соціально-виховної та психологічної роботи;

3) Журналу обліку роботи із засудженими відділення соціально-психологічної служби (додаток 3);

4) Журналу обліку прийому з особистих питань засуджених відділення соціально-психологічної служби (додаток 4);

5) Журналу обліку роботи ради колективу засуджених відділення соціально-психологічної служби (додаток 5).

2. Документація зберігається протягом двох років у робочому приміщенні начальника відділення у металевій шафі або сейфі.

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Анохін

 

 
 
Місце
для фото
 
 


ЩОДЕННИК
ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ ІЗ ЗАСУДЖЕНИМ

ПРІЗВИЩЕ: _________________________________________________________________________

ІМ'Я: ______________________________________________________________________________

ПО БАТЬКОВІ: _____________________________________________________________________

                                                                                                         N О/С: ________________________

 

 

РОЗПОЧАТО ___________

ЗАКІНЧЕНО __________

Відомості
про переміщення засудженого під час відбування покарання

Дата прибуття

Найменування установи

Прізвище, ініціали начальника відділення соціально-психологічної служби

N відділення соціально-психологічної служби

Дата та підстави вибуття

1

2

3

4

5

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Розділ I. СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

1. __________________________________________________________________________________
                                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові)

2. __________________________________________________________________________________
                                                                                           (дата та місце народження)

3. __________________________________________________________________________________
                                                                                                   (громадянство)

4. __________________________________________________________________________________
                                                                   (освіта, коли та який навчальний заклад закінчив)

5. __________________________________________________________________________________
                                                                                (місце проживання до засудження)

6. __________________________________________________________________________________
                                                                                (рід занять до засудження, професія)

7. Дані про склад сім'ї:

Ступінь споріднення

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата народження

Місце проживання,
рід занять

1

2

3

4

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Розділ II. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Попередні судимості: ________________________________________________________________
                                                                      (коли, яким судом засуджений, статті Кримінального кодексу України,
____________________________________________________________________________________
                                                                          міра покарання, дата та підстави звільнення)

2. __________________________________________________________________________________
                                                          (коли, на підставі чого був помилуваний або амністований)

3. __________________________________________________________________________________
                                                                        (чи звільнявся умовно-достроково і коли)

4. Остання судимість: _________________________________________________________________
                                                                                                (коли, яким судом засуджений,
____________________________________________________________________________________
                                                              статті Кримінального кодексу України, міра покарання)

Початок строку:     _____________ 20__ р.      Кінець строку: _____________ 20__ р.

5. __________________________________________________________________________________
                                                                         (коротка характеристика вчиненого злочину)

6. __________________________________________________________________________________
                                            (завдані злочином збитки, ставлення до вчиненого злочину та постраждалих)

7. __________________________________________________________________________________
                                             (застосування передбачених чинним законодавством заохочувальних норм)

Розділ III. ВІДОМОСТІ ПРО ОКРЕМІ НАХИЛИ, ЗДІБНОСТІ, ФІЗИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

1. __________________________________________________________________________________
                                                                     (якими володіє професіями, спеціальностями)

2. __________________________________________________________________________________
                                                                 (стосунки із сім'єю, рідними, близькими, друзями)

3. __________________________________________________________________________________
                                                                                             (ставлення до релігії)

4. __________________________________________________________________________________
                                                                               (природні обдарування, захоплення)

5. __________________________________________________________________________________
                                                                        (ставлення до спорту та фізичної культури)

6. __________________________________________________________________________________
                                                                           (загальний фізичний стан, зріст, вага)

7. __________________________________________________________________________________
                                             (стан здоров'я, перелік хронічних захворювань, в який період виявлені
____________________________________________________________________________________
                                                                     і чи перебував на стаціонарному лікуванні)

8. __________________________________________________________________________________
                                                     (чи проходив до засудження психіатричне лікування, результати)

9. __________________________________________________________________________________
                                                                              (ставлення до вживання алкоголю)

10. __________________________________________________________________________________
                                                                             (ставлення до вживання наркотиків)

Розділ IV. ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА РОБОТИ ІЗ ЗАСУДЖЕНИМ

1. __________________________________________________________________________________
                             (життєво важливі проблеми, вирішення яких потребує допомоги з боку адміністрації установи)
____________________________________________________________________________________
Наслідки реалізації:

2. __________________________________________________________________________________
                                                            (використання передбачених законом заохочувальних норм)
Наслідки реалізації:

3. __________________________________________________________________________________
                                                                               (відшкодування збитків від злочину)
Наслідки реалізації:

4. __________________________________________________________________________________
                                                                          (участь у роботах із самообслуговування)
Наслідки реалізації:

5. __________________________________________________________________________________
                                                          (оволодіння новими професійними навичками, якими саме)
Наслідки реалізації:

6. __________________________________________________________________________________
                                                                   (підвищення особистого загальноосвітнього рівня)
Наслідки реалізації:

7. __________________________________________________________________________________
                                          (особистий духовний розвиток, подальший розвиток природних обдарувань)
Наслідки реалізації:

8. __________________________________________________________________________________
                                                                                    (заняття фізкультурою і спортом)
Наслідки реалізації:

9. __________________________________________________________________________________
                                                              (підтримання та зміцнення соціальних зв'язків на волі)
Наслідки реалізації:

10. __________________________________________________________________________________
                                                                                  (наміри та плани після звільнення)

Наслідки реалізації (на підставі результатів попереднього вирішення питань трудового та побутового влаштування після звільнення):

Начальник відділення
соціально-психологічної служби

____________________________________________________________________________________
                                                                     (спеціальне звання, підпис, прізвище та ініціали)

"____" _____________ 20___ року

Ознайомлений: ______________________________________________________________________
                                                                            (підпис, прізвище та ініціали засудженого)

"____" _____________ 20___ року

11. Кінцеві висновки щодо наслідків реалізації Програми та характеристика засудженого: ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Начальник відділення
соціально-психологічної служби

____________________________________________________________________________________
                                                                   (спеціальне звання, підпис, прізвище та ініціали)

"____" _____________ 20___ року

ПОГОДЖЕНО
Заступник начальника установи із
соціально-психологічної роботи із
засудженими

____________________________________________________________________________________
                                                                  (спеціальне звання, підпис, прізвище та ініціали)

"____" _____________ 20___ року

Розділ V. ОЦІНКА СТУПЕНЯ ВИПРАВЛЕННЯ ЗАСУДЖЕНОГО
станом на ______________ 20__ року

1. Дотримання вимог режиму відбування покарання:
  добре;                           задовільно;                         незадовільно.
Коментар: ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

2. Поведінка стосовно персоналу:
  добре;                           задовільно;                         незадовільно.
Коментар: ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

3. Поведінка стосовно інших засуджених:
  добре;                           задовільно;                         незадовільно.
Коментар: ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

4. Ставлення до виконання робіт із самообслуговування, благоустрою колонії:
  добре;                           задовільно;                         незадовільно.
Коментар: ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

5. Дотримання правил санітарії та гігієни:
  добре;                           задовільно;                         незадовільно.
Коментар: ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

6. Ставлення до участі в програмах диференційованого виховного впливу:
  добре;                           задовільно;                         незадовільно.
Коментар: ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

7. Середній бал:    

8. Загальні зауваження:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Начальник відділення
соціально-психологічної служби

____________________________________________________________________________________
                                                                (спеціальне звання, підпис, прізвище та ініціали)

"____" _____________ 20___ року

Розділ VI. ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ПСИХОЛОГА

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Примітка. Під час реалізації Програми психологічна характеристика доповнюється та корегується психологом.

Розділ VII. НАСЛІДКИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ЗАСУДЖЕНИМ ТА ЗМІСТ ПРОВЕДЕНИХ З НИМ БЕСІД

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Розділ VIII. ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Розділ IX. ОБЛІК ЗАОХОЧЕНЬ ТА СТЯГНЕНЬ

ЗАОХОЧЕННЯ:

N
з/п

Дата заохочення

Вид заохочення

За що і ким заохочений

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТЯГНЕННЯ:

N
з/п

Дата накладення стягнення

Вид стягнення

За що і ким накладено стягнення

Відмітка про погашення або зняття

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ X. РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ НА КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАОХОЧУВАЛЬНИХ НОРМ ЗАКОНОДАВСТВА, АМНІСТІЇ, ПОМИЛУВАННЯ ТОЩО

Дата засідання комісії

Висновки комісії

1

2

 

 

 

 

 

 

Розділ XI. ВІДМІТКИ ПРО ПЕРЕВІРКИ ЩОДЕННИКА

Дата, посада, прізвище та підпис інспектуючої особи

Короткий зміст пропозицій та зауважень

1

2

 

 

 

 

 

 

Розділ IV-I. СПЕЦІАЛЬНА ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА РОБОТИ ІЗ ЗАСУДЖЕНИМ, ЯКИЙ ТРИМАЄТЬСЯ У ДІЛЬНИЦІ ПОСИЛЕНОГО КОНТРОЛЮ

I. Заходи індивідуально-виховного характеру

1. Ознайомлення з відповідальністю за протиправну поведінку, а також за злісну непокору адміністрації виправної колонії та вчинення дій, що дезорганізують роботу виправної колонії (статті 391, 392 Кримінального кодексу України)  ________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Наслідки реалізації:  ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2. Роз'яснення правового статусу засуджених _____________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Наслідки реалізації:  ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3. Вивчення соціального оточення засудженого на волі для використання його позитивного впливу на поведінку (надіслання батькам або подружжю повідомлення про протиправну поведінку засудженого, проведення бесід з рідними під час побачень тощо)  ____________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Наслідки реалізації:  ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4. Залучення до праці та контроль за виконанням норм виробітку, відшкодування збитків, сплати аліментів  ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Наслідки реалізації:  ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
5. Вивчення ставлення засудженого до підтримання негативних (злочинних) традицій та переконання щодо відмови від них ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Наслідки реалізації:  ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
6. Вивчення соціального статусу засудженого у середовищі засуджених, найбільш близького оточення. Попередження негативного впливу на інших осіб  ________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Наслідки реалізації:  ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
7. Формування позитивних навичок щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм (перевірка зовнішнього вигляду, підтримання в належному стані спального місця, прибирання приміщень, участь у роботах з благоустрою колонії тощо)  _____________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Наслідки реалізації:  ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
8. Формування здорового способу життя (контроль за участю засудженого в ранковій фізичній зарядці, проведення бесіди щодо обмеження або відмови від шкідливих звичок) ________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Наслідки реалізації:  ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
9. Формування позитивного ставлення до підвищення загальноосвітнього рівня, продовження навчання у загальноосвітньому навчальному закладі в індивідуальному порядку ________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Наслідки реалізації:  ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
10. Формування позитивного ставлення та залучення до участі у диференційованих програмах виховного впливу ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Наслідки реалізації:  ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

II. Заходи психотерапевтичного та психокорегувального характеру

1. Проведення тестування засудженого з метою визначення індивідуально-психологічних особливостей, ступеня конфліктності, агресивності, рішучості, рівня психічної напруги та тривожності, виявлення відхилень у психічному розвитку тощо ______________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Наслідки реалізації:  ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2. Розробка рекомендацій персоналу колонії щодо роботи із засудженим у дільниці посиленого контролю ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Наслідки реалізації:  ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3. Розробка та проведення спільно з психіатром колонії психотерапевтичних заходів (стосовно особи, яка має відхилення у психічному розвитку) _________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Наслідки реалізації:  ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4. Проведення за результатами тестування індивідуальної бесіди із засудженим щодо окремих рис характеру та подальшої поведінки в дільниці посиленого контролю ___________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Наслідки реалізації:  ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
5. Залучення засудженого до участі в заходах з психологічної корекції негативних психічних станів (індивідуальна та групова психотерапія)  _________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Наслідки реалізації:  ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
6. Проведення із засудженим індивідуальних бесід з метою підвищення соціальної активності, зниження негативних реакцій на своє перебування у місцях позбавлення волі __________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Наслідки реалізації:  ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
7. Навчання засудженого навичкам саморегуляції психоемоційного стану з метою формування самокерованої поведінки (проведення психогігієнічного комплексу, аутогенного тренування, прогресивної релаксації тощо) __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Наслідки реалізації:  ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
8. Проведення із засудженим соціально-психологічних тренінгів з метою розвитку позитивних особистісно-психологічних якостей _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Наслідки реалізації:  ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
9. Проведення заходів щодо розвитку та закріплення у засудженого соціально корисних зв'язків ___
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Наслідки реалізації:  ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
10. Проведення за результатами реалізації Програми контрольного тестування засудженого для оцінки ефективності психокорекційних та психотерапевтичних заходів  _______________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Наслідки реалізації:  ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

III. Висновки щодо наслідків реалізації Програми та характеристика засудженого ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

IV. Психологічна характеристика засудженого та пропозиції щодо доцільності переведення до дільниці ресоціалізації  _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

V. Результати розгляду питання переведення до дільниці ресоціалізації ___________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Начальник відділення
соціально-психологічної служби

____________________________________________________________________________________
                                                                       (спеціальне звання, підпис, прізвище та ініціали)

"____" _____________ 20___ року

ПОГОДЖЕНО
Заступник начальника установи із
соціально-психологічної роботи із
засудженими

____________________________________________________________________________________
                                                                    (спеціальне звання, підпис, прізвище та ініціали)

"____" _____________ 20___ року

Вимоги
щодо складання та ведення щоденника індивідуальної роботи із засудженим

1. Щоденник індивідуальної роботи із засудженим (далі - Щоденник) складається на кожного засудженого, який відбуває покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі.

2. У структурі Щоденника передбачаються 11 розділів, а саме:

розділ I. Соціально-демографічна характеристика;

розділ II. Кримінально-правова характеристика;

розділ III. Відомості про окремі нахили, здібності, фізичні особливості;

розділ IV. Індивідуальна програма роботи із засудженим;

розділ IV-I. Спеціальна індивідуальна програма роботи із засудженим, який тримається у дільниці посиленого контролю (додається до Щоденника у разі переведення засудженого до дільниці посиленого контролю);

розділ V. Оцінка ступеня виправлення засудженого;

розділ VI. Психологічна характеристика та рекомендації психолога;

розділ VII. Наслідки індивідуального спостереження за засудженим та зміст проведених з ним бесід;

розділ VIII. Особливі відмітки;

розділ IX. Облік заохочень та стягнень;

розділ X. Результати розгляду на комісії з питань застосування заохочувальних норм законодавства, амністії, помилування тощо;

розділ XI. Відмітки про перевірки Щоденника.

3. Установча частина Щоденника (розділи I - III) заповнюється начальником дільниці карантину, діагностики та розподілу установи виконання покарань (далі - установа) на основі даних особової справи засудженого та у разі необхідності за участю самого засудженого.

4. Начальник відділення соціально-психологічної служби вивчає особову справу засудженого та інші документи, які містять інформацію про засудженого, проводить із ним ознайомчу бесіду та на підставі отриманої інформації (розділ IV) складає індивідуальну програму роботи із засудженим (далі - Програма).

5. Оцінка ступеня виправлення засудженого здійснюється начальником відділення соціально-психологічної служби щороку та після закінчення строку відбування покарання за формою, передбаченою у розділі V (у разі необхідності до Щоденника додаються додаткові аркуші із зазначеною формою). Стосовно засуджених, які у встановленому порядку визнані злісними порушниками режиму тримання, та інших осіб, які потребують підвищеного контролю за їх поведінкою, а також засуджених, яким призначено строк покарання не більше 3-х років позбавлення волі, оцінка здійснюється кожні півроку.

6. До розділу VI психологом вносяться дані психологічного обстеження, психологічна характеристика засудженого та рекомендації щодо особливостей проведення з ним індивідуальної роботи.

7. До розділу VII вносяться додаткові дані про особу засудженого, що не передбачені Програмою, але мають значення для її реалізації, результати окремих бесід з ним. Не менше ніж раз на півроку начальником відділення соціально-психологічної служби робляться записи про зміни в поведінці, соціальних зв'язках, поглядах засудженого, ставленні до близьких родичів та членів сім'ї, до інших засуджених; виникнення нових позитивних або негативних звичок, проявів тощо.

8. У розділі VIII зазначаються дані про поведінку засудженого, які потребують особливої уваги з боку персоналу установи, а саме: дані про вчинення злочинів у період відбування покарання, схильність до втечі, спроби самогубства, членоушкодження тощо.

9. Відмітки про наслідки реалізації Програми робляться поступово за результатами виконання заходів. Кінцеві висновки щодо наслідків реалізації Програми та характеристика на засудженого (пункт 11 розділу IV) складаються начальником відділення соціально-психологічної служби за місяць до звільнення засудженого та погоджуються із заступником начальника установи із соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими.

10. При переведенні засудженого до іншої установи Щоденник обов'язково долучається до особової справи засудженого для подальшої реалізації, а після звільнення - зберігається в особовій справі. У разі необхідності начальником відділення соціально-психологічної служби та психологом у розділі VIII даються рекомендації про особливості реалізації Програми.

11. Після кожного запису в розділах IV - VIII Щоденника зазначаються дата, посада, прізвище працівника соціально-психологічної служби та ставиться його особистий підпис.

12. Ведення Щоденника та стан реалізації Програми не менше одного разу на рік повинні перевірятися керівниками та інспекторським складом соціально-психологічної служби, про що робляться відповідні відмітки в розділі XI.

13. У разі прибуття до установи засудженого, на якого вже складено Щоденник в іншій установі, він обов'язково перевіряється заступником начальника установи із соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими, про що робиться відмітка у розділі XI.

 

 
 
Місце
для фото
 
 


 

ЩОДЕННИК
СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ ІЗ ЗАСУДЖЕНИМ НЕПОВНОЛІТНІМ

ПРІЗВИЩЕ: __________________________________________________________________________

ІМ'Я: ________________________________________________________________________________

ПО БАТЬКОВІ: _______________________________________________________________________

                                                                                                            N О/С: _________________________
 
 
 
 
РОЗПОЧАТО ___________

ЗАКІНЧЕНО ___________

ВІДОМОСТІ ПРО ПЕРЕБУВАННЯ ЗАСУДЖЕНОГО НЕПОВНОЛІТНЬОГО НА ПРОФІЛАКТИЧНИХ ОБЛІКАХ

ВІДОМОСТІ ПРО ПЕРЕМІЩЕННЯ ЗАСУДЖЕНОГО НЕПОВНОЛІТНЬОГО

ВІДОМОСТІ ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ ЗАСУДЖЕНОГО НЕПОВНОЛІТНЬОГО ДО СТРУКТУРНИХ ДІЛЬНИЦЬ СПЕЦІАЛЬНОЇ ВИХОВНОЇ УСТАНОВИ

ВІДОМОСТІ ПРО ПЕРЕБУВАННЯ У СЛІДЧОМУ ІЗОЛЯТОРІ
(за матеріалами особової справи та іншими даними, що надійшли зі слідчого ізолятора)

I. ВІДОМОСТІ ПРО ОСОБУ ЗАСУДЖЕНОГО НЕПОВНОЛІТНЬОГО, СКОЄНИЙ НИМ ЗЛОЧИН
(за матеріалами особової справи)

II. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРВИННОГО ВИВЧЕННЯ ОСОБИ ЗАСУДЖЕНОГО НЕПОВНОЛІТНЬОГО, РЕКОМЕНДАЦІЇ ФАХІВЦІВ

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ
(за даними, отриманими в результаті ознайомчої бесіди, вивчення особової справи та іншої інформації)

Відомості про батьків або осіб, які їх замінюють, братів, сестер, інших близьких родичів

Відомості про сім'ю

Показник

Результати вивчення
(заповнити або підкреслити потрібне)

Статус засудженого неповнолітнього

дитина-сирота; дитина, позбавлена батьківського піклування;
внутрішньо переміщена особа;
біженець; безпритульна; дитина з інвалідністю

Місце проживання засудженого неповнолітнього до його засудження

сім'я батьків; сім'я родичів; сім'я опікунів (піклувальників); прийомна сім'я; дитячий будинок сімейного типу; дитячий будинок; загальноосвітня школа-інтернат; спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку; не визначене (безпритульна/бездоглядна дитина; інше ____________________________

Ознаки сім'ї

багатодітна; повна; немає батька; немає матері;
батьки (батько/мати) не проживають з неповнолітньою особою; місце перебування батьків (батька/матері) невідоме;
батьки (батько/мати) позбавлені батьківських прав; батьки (батько/мати) були притягнені до відповідальності за вчинення адміністративного або кримінального правопорушення; неповнолітній має партнера/партнерку; перебуває у шлюбі; має дитину; батьки (батько/мати) перебували/перебувають у місцях позбавлення волі; батьки (батько/мати) вживають алкоголь; батьки (батько/мати) вживають наркотики; сім'я, в якій був/були випадки вчинення домашнього насильства; батьки розлучені або перебувають у стані розлучення / постійно конфліктують; важке захворювання батька або матері; інше ______________________________

Характеристика місця проживання сім'ї засудженого неповнолітнього

власна квартира; власний будинок; тимчасове житло;
сім'я засудженого неповнолітнього не має власного житла;

Матеріальний стан сім'ї

малозабезпечена сім'я; сім'я має нестабільний сукупний щомісячний дохід; середньомісячний сукупний дохід відповідає прожитковому мінімуму для сім'ї; середньомісячний сукупний дохід вище прожиткового мінімуму для сім'ї; сім'я має прострочену заборгованість за кредитом; сім'я отримує субсидію; батьки (батько або мати) працюють офіційно / неофіційно / не працюють; батьки (батько або мати) працюють за кордоном

Підтримання стосунків з членами сім'ї, рідними

батьки (батько/мати), інші родичі, близькі ________________________ (зазначити, хто саме) підтримують позитивні та стабільні стосунки із засудженим неповнолітнім; батьки (батько/мати), інші родичі, близькі _______________________________ (зазначити, хто саме) мають позитивний вплив на засудженого неповнолітнього; батьки (батько/мати), інші родичі, близькі ______________________________ (зазначити, хто саме) не підтримують стосунків із неповнолітнім засудженим

Місце тимчасового проживання засудженого неповнолітнього до його засудження

притулок для дітей; центр соціально-психологічної реабілітації дітей;
школа соціальної реабілітації; профтехучилище соціальної реабілітації;
центр медико-соціальної реабілітації; соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; заклад охорони здоров'я; інший заклад ________________________________;
сім'я родичів; сім'я знайомих; сім'я патронатного вихователя;
інше _______________________________________________

Відомості про спосіб життя і особливості поведінки засудженого неповнолітнього до його засудження

Засуджений неповнолітній самостійно залишав місце проживання або тимчасового проживання
(як часто, причини)

 

Засуджений неповнолітній має досвід експлуатації, використання у примусовій праці, жебрацтві

 

Засуджений неповнолітній має досвід жорстокого поводження, домашнього насильства
(вчиняв та/або зазнавав сам)

 

Асоціальні поведінкові прояви (тривалість років, місяців)

уживання наркотиків неін'єкційним шляхом, зокрема у вигляді пігулок, сумішей для паління тощо (_________); уживання наркотиків ін'єкційним шляхом (_________); токсикоманія (__________); куріння тютюну (__________); уживання алкоголю (__________); ігроманія (_____________); бродяжництво (__________); жебракування (_________); залучення до сексуальної експлуатації (__________)

Належність до субкультури
(якої саме)

 

Досвід перебування на обліку в службі у справах дітей
(де саме, часові межі, причина перебування на обліку)

 

Досвід перебування на обліку в уповноваженому органі з питань пробації
(де саме, часові межі, причина перебування на обліку)

 

Досвід перебування на профілактичному обліку підрозділу ювенальної превенції
(де саме, часові межі, причина перебування на обліку)

 

Роль у скоєному злочині засудженого неповнолітнього

скоїв злочин один; у складі групи однолітків;
у складі групи з повнолітніми особами;
був ініціатором злочину; був лише виконавцем злочину

Рекомендації щодо подальшої соціально-виховної роботи (прогноз подальшої поведінки та рекомендації щодо особливостей роботи із засудженим неповнолітнім з урахуванням поведінки під час перебування у дільниці карантину, діагностики і розподілу та отриманої інформації про засудженого неповнолітнього та його сім'ю):
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Склав _______________________________________________________
                                                    (посада, підпис, власне ім'я та прізвище)

Психологічна характеристика

Показник

Результати вивчення
(заповнити)

Спрямованість особистості
(соціальна/асоціальна, рівень самостійності, особливості взаємодії з оточенням,
матеріально себе забезпечувала, дбала про сім'ю, раціонально/нераціонально використовувала кошти)

 

Самооцінка

 

Властивості особистості (тип темпераменту, акцентуації характеру, вольові якості тощо)

 

Психологічні проблеми (травми)
(засуджений неповнолітній зазнавав домашнього насильства, насильства з боку однолітків (у тому числі в СІЗО), пережив трагічні події, які були в родині, втрати (смерть батьків / близьких людей або розлука з кимось із них тощо)

 

Виявлення тривожності, фрустрації, ригідності, суїцидальних проявів, аутоагресії

 

Рівень розвитку лідерських якостей
(лідер позитивного/негативного спрямування, неформальний лідер, самостійна, конформна особа, аутсайдер)

 

Рекомендації щодо подальшої соціально-виховної роботи в частині роботи психолога (прогноз подальшої поведінки та рекомендації щодо організації індивідуальної роботи із засудженим неповнолітнім з урахуванням особливостей особистості):
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Склав _______________________________________________
                                       (посада, підпис, власне ім'я та прізвище)

Відомості про стан здоров'я (на час прибуття до установи)

Рекомендації щодо особливостей подальшої роботи із засудженим неповнолітнім з огляду на стан його здоров'я:
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Склав _______________________________________________
                                            (посада, підпис, власне ім'я та прізвище)

РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОМІСІЇ З РОЗПОДІЛУ ЗАСУДЖЕНИХ

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник спеціальної виховної установи
______________________________________
                      (підпис, власне ім'я та прізвище)
___ ____________ 20__ року

III. ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ ІЗ ЗАСУДЖЕНИМ НЕПОВНОЛІТНІМ

Вихователь _____________________________________________
                                                          (підпис, власне ім'я та прізвище)
___ ____________ 20__ року

Ознайомлений _______________________________________________
                                         (підпис, власне ім'я та прізвище засудженого неповнолітнього)

Вихователь ______________________________________________
                                                       (підпис, власне ім'я та прізвище)
_______________ 20__ року

Ознайомлений ______________________________________________
                                        (підпис, власне ім'я та прізвище засудженого неповнолітнього)

IV. ВІДОМОСТІ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ ІЗ ЗАСУДЖЕНИМ НЕПОВНОЛІТНІМ

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
(стисле оцінювання поведінки засудженого неповнолітнього, її динаміки, виконання індивідуальної програми соціально-виховної роботи, особистісних змін, рівня соціальної активності тощо)

ПСИХОЛОГІЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАННЯ

Зарахований до _________________ класу ____ ______________ 20 ____ року

Переведений до ________________ класу ____ ______________ 20 ____ року

Переведений до ________________ класу ____ ______________ 20 ____ року

Переведений до ________________ класу ____ ______________ 20 ____ року

Переведений до ________________ класу ____ ______________ 20 ____ року

Переведений до ________________ класу ____ ______________ 20 ____ року

Переведений до ________________ класу ____ ______________ 20 ____ року

Переведений до ________________ класу ____ ______________ 20 ____ року

Закінчив середню загальноосвітню школу ____ ______________ 20____ року

Дані щодо отримання документів про освіту: ________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАННЯ

Зарахований(а) до ПТУ ___ ____________ 20__ року в групу ________________________________

Закінчив(ла) ___ ____________ 20__ року навчальну програму (кваліфікація, розряд, номер наказу)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Зарахований(а) до ПТУ ___ ____________ 20__ року в групу _________________________________

Закінчив(ла) ___ ____________ 20__ року навчальну програму (кваліфікація, розряд, номер наказу)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ІНФОРМАЦІЯ ВІД МАЙСТРА ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ

Працевлаштований(а) ___ ____________ 20__ року на дільницю ______________________________
_____________________________________________________________________________________

за спеціальністю _______________________________________________________________________

Працевлаштований(а) ___ ____________ 20__ року на дільницю ______________________________
_____________________________________________________________________________________
за спеціальністю _______________________________________________________________________

ВІДОМОСТІ ЩОДО ВІДШКОДУВАННЯ ПОЗОВІВ

V. ОБЛІК ЗАХОДІВ ЗАОХОЧЕННЯ ТА СТЯГНЕННЯ

ЗАХОДИ ЗАОХОЧЕННЯ

ЗАХОДИ СТЯГНЕННЯ

VI. ОЦІНКА СТУПЕНЯ ВИПРАВЛЕННЯ ЗАСУДЖЕНОГО НЕПОВНОЛІТНЬОГО

станом на ____________ 20__ року

1. Дотримання вимог порядку відбування покарання:

 добре;                                                           задовільно;                                       незадовільно

Коментар: ........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

2. Поведінка щодо персоналу:

 добре;                                                           задовільно;                                       незадовільно

Коментар: ........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

3. Поведінка щодо інших засуджених:

 добре;                                                           задовільно;                                       незадовільно

Коментар: ..................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

4. Ставлення до навчання:

 добре;                                                           задовільно;                                       незадовільно

Коментар: ........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

5. Участь у виконанні заходів, передбачених індивідуальною програмою соціально-виховної роботи, в тому числі у програмах диференційованого виховного впливу:

 добре;                                                           задовільно;                                       незадовільно

Коментар: ........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

6. Ставлення до суспільного життя у відділенні та до просоціальних видів діяльності (робота гуртків, участь у програмах диференційованого виховного впливу):

 добре;                                                            задовільно;                                       незадовільно

Коментар: ........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

7. Визнання провини у вчиненому злочині:

 повністю;                                                      частково;                                          не визнає

Коментар: ........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

8. Розкаяння у вчиненому злочині:

 повністю;                                                      частково;                                          не розкаюється

Коментар: ........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Висновок щодо ступеня виправлення неповнолітнього засудженого з урахуванням результатів виконання індивідуальної програми соціально-виховної роботи: ............................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Підпис вихователя ____________________________________

_____________________
(власне ім'я та прізвище)

VII. РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ НА ЗАСІДАННІ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ ПИТАННЯ ЩОДО ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ПОЛІПШЕНІ УМОВИ ТРИМАННЯ; ЗАЛИШЕННЯ У СПЕЦІАЛЬНІЙ ВИХОВНІЙ УСТАНОВІ ПІСЛЯ ДОСЯГНЕННЯ 18-РІЧНОГО ВІКУ; ПЕРЕВЕДЕННЯ ДО ДІЛЬНИЦІ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ; ЗАСТОСУВАННЯ УМОВНО-ДОСТРОКОВОГО ЗВІЛЬНЕННЯ

VIII. ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ДО ЗВІЛЬНЕННЯ

Дата переведення до дільниці соціальної адаптації: _________________________________________

Останнє місце реєстрації засудженого неповнолітнього та місце фактичного проживання/перебування, соціально-корисні зв'язки, що можуть бути використані для соціальної адаптації: .........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Наміри та плани засудженого неповнолітнього після звільнення

Вихователь ________________________________________
                                                 (підпис, власне ім'я та прізвище)
_______________ 20__ року

Ознайомлений _____________________________________________
                                      (підпис, власне ім'я та прізвище засудженого неповнолітнього)

Рекомендації фахівців, що здійснювали підготовку до звільнення, щодо проведення подальшої роботи із засудженим неповнолітнім (здійснення соціального супроводу, надання інших соціальних послуг, вжиття заходів профілактичного і реабілітаційного характеру після звільнення):
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Інформацію, що міститься в Індивідуальній програмі підготовки до звільнення, у встановленому порядку надіслано до суб'єкта(ів) системи надання соціальних послуг, визначених Законом України "Про соціальні послуги", для надання необхідних соціальних послуг та підтримки після звільнення (дата надіслання, номер документа, найменування та місцезнаходження суб'єкта(ів) надання соціальних послуг):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IX. ВІДМІТКИ ПРО ПЕРЕВІРКУ ЩОДЕННИКА

X. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ЩОДЕННИКА СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ ІЗ ЗАСУДЖЕНИМ НЕПОВНОЛІТНІМ

1. Щоденник соціально-виховної роботи із засудженим неповнолітнім (далі - Щоденник) складається на кожного засудженого, який відбуває покарання у спеціальній виховній установі (виховній колонії).

2. Щоденник веде вихователь відділення соціально-психологічної служби, до якого розподіляється засуджений неповнолітній.

3. Відомості про особу засудженого неповнолітнього, скоєний ним злочин (розділ I) та результати первинного вивчення особи засудженого, рекомендації фахівців (розділ II) заповнюють після прибуття засудженого неповнолітнього до установи під час перебування у дільниці карантину, діагностики і розподілу відповідні фахівці за результатами вивчення особової справи, бесід, анкетування або тестування, первинного медичного обстеження та офіційної інформації про особу, отриманої з інших джерел. За наявності додаткової інформації надалі відомості уточнюються.

4. Відповідно до зібраних відомостей про засудженого неповнолітнього оцінюються причини виникнення обставин, що призвели до вчинення правопорушення, визначаються цілі соціально-виховної роботи для підготовки індивідуальної програми соціально-виховної роботи із засудженим неповнолітнім (розділ III). Методичні рекомендації щодо проведення такої оцінки розробляє Міністерство юстиції України.

Ефективні цілі роботи із засудженим неповнолітнім мають бути:

конкретними, вимірюваними, досяжними, реалістичними, визначеними у часі;

сприятливими для розвитку позитивних якостей засудженого неповнолітнього;

зрозумілими для засудженого неповнолітнього;

доступними для сприйняття та виконання засудженим неповнолітнім.

Цілі в процесі роботи слід аналізувати щодо їх досягнення та переглядати залежно від досягнутих результатів.

5. Індивідуальну програму соціально-виховної роботи із засудженим неповнолітнім (далі - індивідуальна програма) складає старший вихователь / вихователь за обов'язкової участі засудженого неповнолітнього, що надає йому відчуття самостійності у прийнятті рішення щодо розв'язання своїх проблем, та затверджує начальник спеціальної виховної установи. До розробки індивідуальної програми мають бути залучені інші фахівці установи залежно від потреби, яку визначає старший вихователь / вихователь.

Індивідуальну програму складають у термін не більше ніж 10 календарних днів після завершення проведення оцінки причин виникнення обставин, що призвели до вчинення правопорушення.

Індивідуальну програму слід складати зрозумілою для засудженого неповнолітнього мовою з урахуванням його віку, рівня розвитку, життєвого досвіду, сформованих життєвих навичок.

6. В індивідуальній програмі визначаються цілі та заходи, спрямовані на зменшення/усунення чинників, що призвели до вчинення правопорушення, на досягнення позитивних змін у житті засудженого неповнолітнього, а також відповідальні за виконання та термін виконання.

7. У ході виконання індивідуальної програми (за потреби) вносяться зміни шляхом додавання нових заходів, цілей з урахуванням:

рівня досягнення попередньо визначених цілей та виконання заходів;

втрати актуальності визначених заходів у зв'язку з новими виявленими обставинами в житті засудженого неповнолітнього (якщо такі обставини буде виявлено);

змін рівня мотивації засудженого неповнолітнього, що спричиняє невиконання певних дій та потребує їх перегляду.

8. Відомості про результати соціально-виховної та психологічної роботи із засудженим неповнолітнім (розділ IV) відповідні фахівці зазначають згідно з рекомендаціями та інструкціями, що містяться у розділах. Відмітки роблять з такою періодичністю: вихователь - один раз на місяць, психолог - один раз на три місяці, класний керівник - двічі на семестр, майстри професійно-технічного училища та виробництва - один раз на два місяці, інші особи - за потреби.

За результатами сформованих відомостей адміністрація установи щокварталу проводить оцінювання поведінки засудженого неповнолітнього, дотримання ним правил поведінки та приймає вмотивоване рішення про доцільність або недоцільність застосування до засудженого неповнолітнього заходів заохочення. Прийняте рішення відображається в розділі V.

9. Оцінку ступеня виправлення засудженого неповнолітнього (розділ VI) здійснює вихователь за протокольним погодженням педагогічної ради установи за потреби, але не рідше одного разу на півріччя. Ступінь виправлення оцінюють з урахуванням результатів виконання індивідуальної програми.

10. Індивідуальну програму підготовки до звільнення (далі - Програма) (розділ VIII) складає вихователь відділення соціально-психологічної служби або вихователь дільниці соціальної адаптації (у разі переведення засудженого до дільниці соціальної адаптації) з урахуванням намірів засудженого за шість місяців до звільнення. До складання та виконання Програми залучається уповноважений орган з питань пробації з метою сприяння у вирішенні питань засудженого неповнолітнього для подальшої інтеграції у суспільство після звільнення.

11. У разі переведення засудженого неповнолітнього з дільниці соціальної адаптації до дільниці ресоціалізації за порушення порядку відбування покарання реалізація Програми припиняється.

12. Якщо Програму виконано, але засудженого неповнолітнього не було звільнено (умовно-достроково), а з дати її реалізації пройшло понад шість місяців, Програма реалізується у встановленому порядку повторно.

13. Рекомендації кожного відповідного фахівця, який здійснював заходи з підготовки засудженого неповнолітнього до звільнення (щодо подальшого соціального супроводу, заходів профілактичного та реабілітаційного характеру після звільнення), зазначаються після закінчення роботи із засудженим неповнолітнім у межах Програми.

14. У разі переведення засудженого неповнолітнього до іншої установи, у тому числі до лікувальної, Щоденник обов'язково долучається до його особової справи для подальшої реалізації, а після звільнення від відбування покарання зберігається в особовій справі.

15. Порядок ведення Щоденника перевіряють керівництво установи та інші уповноважені на це особи не рідше ніж один раз на півроку, про що роблять відповідні відмітки в розділі IX.

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 17.01.2017 р. N 100/5
,
у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 19.11.2019 р. N 3567/5)

 

ЖУРНАЛ

                                                                                  обліку роботи із засудженими відділення
                                       соціально-психологічної служби N
______ _________________________________
                                                                                                                                                                  (найменування установи)

I. Список засуджених відділення

N
з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Дата народження

Національність

Громадянство

Освіта

Сімейний стан

Кількість попередніх судимостей

Остання судимість (статті, строк)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Початок - кінець строку

Дата прибуття до відділення та звідки прибув

Де та ким працевлаштований

Наявність позовів та аліментів

Дата та підстави звільнення

Примітки

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

II. Інформація про розгляд питання застосування до засуджених відділення заохочувальних заходів

N
з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Дата формального настання заохочувальних норм закону:

Дата та результати наступного розгляду

зміна умов тримання

заміна невідбутої частини покарання більш м'яким

умовно-
дострокове звільнення

"___" ____ 20__ р.

"___" ____ 20__ р.

"___" ____ 20__ р.

"___" ____ 20__ р.

"___" ____ 20__ р.

"___" ____ 20__ р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Аналіз дисциплінарної практики серед засуджених відділення

N
з/п

Основні показники аналізу

Місяці

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

1

Зареєстровано порушень, усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

у розрахунку на 1 тис. осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Кількість стягнень, застосованих правами начальника (заступника) установи, усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

у розрахунку на 1 тис. осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

поміщено в дисциплінарний ізолятор, карцер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

переведено до приміщення камерного типу, в одиночну камеру

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

дисциплінарний штраф

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

скасування поліпшених умов тримання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Види порушень, за які застосовані стягнення начальником (заступником начальника) установи:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

невиконання законних вимог адміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

необґрунтована відмова від праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3

умисне ухилення від праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4

виготовлення, зберігання, купівля, розповсюдження заборонених предметів, виробів і речовин усього, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грошей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спиртних напоїв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наркотичних засобів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

колючо-ріжучих предметів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зберігання мобільних терміналів та зарядних пристроїв до них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5

вживання спиртних напоїв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6

вживання наркотичних засобів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7

вживання інших одурманювальних речовин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8

участь в азартних іграх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9

порушення локалізації:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі у виробничих зонах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10

користування мобільним терміналом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11

грубе порушення правил пожежної безпеки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12

утворення та участь у конфліктних ситуаціях, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

із застосуванням фізичної сили

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пов'язаних з образою або погрозою застосування фізичної сили щодо працівників установи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Визнано злісними порушниками установленого порядку відбування покарання:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

здійснено порушень злісними порушниками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

застосовано стягнень до засуджених, які є злісними порушниками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Застосовано стягнень начальником відділення соціально-психологічної служби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Застосовано заходів заохочення начальником (заступником начальника) установи, усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

у тому числі нагороджено подарунком, грошовою премією

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Застосовано заходів заохочення начальником відділення соціально-психологічної служби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Список злісних порушників режиму відбування покарання

N
з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Дата постановки на облік

Підстави постановки на облік як злісного порушника режиму відбування покарання

Дата зняття з обліку

Підстави зняття з обліку як злісного порушника режиму відбування покарання

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

V. Список засуджених, які потребують підвищеного контролю за їх поведінкою

N
з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Дата постановки на облік

Підстави постановки на облік як особи, що потребує підвищеного контролю

Дата зняття з обліку

Підстави зняття з обліку як особи, що потребує підвищеного контролю

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

VI. Список осіб, яких повернуто з дільниць соціальної реабілітації або інших установ за злісне порушення режиму відбування покарання

N
з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Дата переведення до дільниці соціальної реабілітації
(установи з іншим рівнем безпеки)

Куди переведено

Дата повернення з дільниці соціальної реабілітації
(установи з іншим рівнем безпеки)

Підстави повернення

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Списки ведуться окремо по кожній категорії (схильні до нападу на персонал установи, до втечі, до самогубства, до членоушкодження, схильні до гри в ігри з метою здобуття матеріальної чи іншої вигоди, до вживання спиртних напоїв, наркотичних речовин та інші групи, ураховуючи особливості категорій засуджених, які тримаються в установі).

VII. Список засуджених, які підлягають звільненню від покарання в поточному році, та результати попереднього вирішення питань їх трудового і побутового влаштування

N
з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Дата звільнення

Підстави звільнення

Поштова адреса обраного місця проживання після звільнення (згідно із заявою)

Відвідування курсів підготовки до звільнення

Результати попереднього вирішення питань трудового і побутового влаштування після звільнення

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. До цього розділу список засуджених вноситься за 6 місяців до кінця строку їх покарання або у разі позитивного вирішення питань дострокового звільнення та за іншими підставами, передбаченими чинним законодавством.

 

ЖУРНАЛ

                                                                обліку прийому з особистих питань засуджених відділення
                                            соціально-психологічної служби N
_______ ________________________________
                                                                                                                                                                                           (найменування установи)

N
з/п

Дата прийому

Прізвище, ім'я та по батькові

Суть порушеного питання

Результат вирішення

Примітки

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ

                                                                     обліку роботи ради колективу засуджених відділення
                                         соціально-психологічної служби N
_______ ________________________________
                                                                                                                                                                                           (найменування установи)

N
з/п

Дата засідання

Порядок денний

Прийняте рішення

Результат виконання

Примітки

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________

Опрос