Идет загрузка документа (185 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Единой спортивной классификации Украины

Министерство молодежи и спорта Украины
Положение, Приказ от 11.10.2013 № 582
редакция действует с 28.08.2020

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.10.2013

м. Київ

N 582

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 листопада 2013 р. за N 1861/24393

Про затвердження Положення про Єдину спортивну класифікацію України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства молоді та спорту України
 від 15 серпня 2014 року N 2674
,
 від 19 березня 2015 року N 748
,
 від 21 липня 2015 року N 2602
,
 від 5 грудня 2016 року N 4536
,
 від 31 березня 2017 року N 1333
,
від 31 липня 2017 року N 3228
,
від 11 жовтня 2017 року N 4276
,
від 22 листопада 2017 року N 4884
,
від 11 грудня 2017 року N 5122
,
від 13 листопада 2018 року N 5220
,
від 2 квітня 2019 року N 1647
,
від 9 липня 2020 року N 523

Відповідно до статті 42 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", підпункту 40 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 24 липня 2013 року N 390,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Єдину спортивну класифікацію України, що додається.

2. Затвердити такі, що додаються:

1) зразок та опис нагрудного значка "Майстер спорту України";

2) форма та опис посвідчення "Майстер спорту України";

3) зразок та опис нагрудного значка "Майстер спорту України міжнародного класу";

4) форма та опис посвідчення "Майстер спорту України міжнародного класу";

5) зразок та опис нагрудного значка "Заслужений майстер спорту України";

6) форма та опис посвідчення "Заслужений майстер спорту України";

7) зразок та опис нагрудного значка "Заслужений тренер України";

8) форма та опис посвідчення "Заслужений тренер України";

9) зразок та опис нагрудного значка "III юнацький розряд";

10) зразок та опис нагрудного значка "II юнацький розряд";

11) зразок та опис нагрудного значка "I юнацький розряд";

12) зразок та опис нагрудного значка "III спортивний розряд";

13) зразок та опис нагрудного значка "II спортивний розряд";

14) зразок та опис нагрудного значка "I спортивний розряд";

15) зразок та опис нагрудного значка "Кандидат у майстри спорту України";

(наказ доповнено новим пунктом 2 згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 11.12.2017 р. N 5122,
у зв'язку з цим пункти 2 - 5 вважати відповідно пунктами 3 - 6)

16) форма та пам'ятка щодо заповнення подання на присвоєння спортивного звання.

(пункт 2 доповнено підпунктом 16 згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 09.07.2020 р. N 523)

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 грудня 2012 року N 1413 "Про затвердження Положення про Єдину спортивну класифікацію України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 січня 2013 року за N 106/22638.

4. Департаменту олімпійського спорту (Уманець Н. Д.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра згідно з розподілом функціональних обов'язків.

 

Міністр молоді
та спорту України

Р. С. Сафіуллін

 

Положення
про Єдину спортивну класифікацію України

I. Загальні положення

1. Єдина спортивна класифікація України визначає порядок, умови та вимоги, необхідні для присвоєння спортсменам і тренерам (тренерам-викладачам) спортивних звань та спортивних розрядів з видів спорту, визнаних в Україні.

2. На підставі цього Положення з урахуванням пропозицій всеукраїнських спортивних федерацій розробляються норми та вимоги до визнаних в Україні видів спорту.

3. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

вид змагань - невід'ємна складова виду спорту, що містить один або декілька різновидів змагальної діяльності (номери програми, вправи, групові вправи, екіпажи, естафети тощо) у межах програми змагань та завершується розподілом місць;

всеукраїнські змагання - офіційні спортивні змагання, які включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України;

зональні змагання - складова частина відповідного офіційного змагання з виду спорту, що проводиться за участю спортсменів або спортивних команд територій (адміністративно-територіальних одиниць), перелік яких визначений положенням (регламентом) про цей спортивний захід;

кваліфікаційні норми та вимоги - показники результатів спортсменів під час офіційних змагань, що відображені у займаних місцях або в одиницях виміру довжини, висоти, ваги, часу, очок, балів, коефіцієнтів тощо;

командний чемпіонат - спортивні змагання, де беруть участь окремі збірні команди адміністративно-територіальних одиниць, спортивних клубів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, за результатами яких підводиться лише командна першість;

міжнародні змагання - змагання, які проводяться за участю двох і більше країн;

особисті змагання з виду спорту - спортивні змагання, в яких беруть участь три і більше спортсменів у кожному виді змагань і визначається тільки особиста першість;

особистий тренер - тренер (тренер-викладач), який протягом останніх двох років здійснює безпосередню підготовку спортсмена, що підтверджується наказом про комплектування відповідних груп закладу фізичної культури і спорту та/або наказом Мінмолодьспорту України про склад національних збірних команд;

особисто-командні змагання з виду спорту - спортивні змагання, в яких визначаються загальні підсумки особистої першості та виступів команд різних адміністративно-територіальних одиниць, установ, організацій, закладів відповідно до положення (регламенту) цих змагань;

нозологія - класифікація і номенклатура хвороб, згідно з якими здійснюється віднесення спортсменів-інвалідів до відповідних груп залежно від наявних вад;

перший тренер спортсмена - тренер (тренер-викладач), під керівництвом якого спортсмен здійснював навчально-тренувальний процес не менше двох років та вперше виконав спортивний розряд у даному виді спорту, що підтверджується витягом з наказу закладу фізичної культури і спорту про присвоєння спортивного розряду і засвідчується підписом керівника та печаткою цього закладу;

ранг змагань - рівень спортивного заходу, що проводиться в Україні або за її межами;

розіграш Кубка - спортивне змагання за участю спортсменів, команд адміністративно-територіальних одиниць, що проводиться, як правило, у декілька етапів;

чемпіонат - офіційне спортивне змагання за віковими, територіальними ознаками або організаційно-правовими формами юридичних осіб серед найсильніших спортсменів, команд у видах спорту, команд з ігрових видів спорту, яке проводиться один раз на рік за кожною окремою ознакою.

II. Спортивні звання та спортивні розряди

1. В Україні присвоюються такі спортивні звання:

заслужений тренер України;

заслужений майстер спорту України;

майстер спорту України міжнародного класу (гросмейстер України - для шахів, шашок);

майстер спорту України.

2. В Україні присвоюються такі спортивні розряди:

кандидат у майстри спорту України;

перший розряд;

другий розряд;

третій розряд;

перший юнацький розряд;

другий юнацький розряд;

третій юнацький розряд.

III. Умови присвоєння спортивних звань

1. Спортивне звання "Заслужений тренер України" присвоюється тренерам (тренерам-викладачам) - громадянам України та тренерам-іноземцям, особам без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, за підготовку спортсменів вищої категорії:

в олімпійських видах спорту - згідно з умовами присвоєння спортивного звання "Заслужений тренер України" в олімпійських видах спорту (додаток 1 до цього Положення);

в неолімпійських та національних видах спорту - згідно з умовами присвоєння спортивного звання "Заслужений тренер України" в неолімпійських та національних видах спорту (додаток 2 до цього Положення);

(абзац третій пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства молоді та спорту України від 31.07.2017 р. N 3228)

у видах спорту інвалідів - згідно з умовами присвоєння спортивного звання "Заслужений тренер України" у видах спорту інвалідів (додаток 3 до цього Положення).

2. Загальними вимогами для присвоєння спортивного звання "Заслужений тренер України" громадянам України є:

вища освіта першого (бакалаврського) або другого (магістерського) рівня, з урахуванням пунктів 7, 8 розділу I Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників сфери фізичної культури і спорту, випуск 85 "Спортивна діяльність", затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 28 жовтня 2016 року N 4080;

(абзац другий пункту 2 розділу ІІІ у редакції наказу
 Міністерства молоді та спорту України від 09.07.2020 р. N 523)

стаж роботи зі спортсменом не менше двох років на дату виконання умов присвоєння спортивного звання, передбачених у додатках 1 - 3 до цього Положення, що підтверджується витягом з відповідного наказу закладу фізичної культури і спорту і засвідчується підписом керівника та печаткою цього закладу.

Також, як виняток, незалежно від наявності відповідної освіти може бути прийняте рішення про присвоєння спортивного звання "Заслужений тренер України" тренеру за підготовку спортсменів з урахуванням умов присвоєння спортивного звання, передбачених додатками 1, 2, крім молодших вікових груп.

(пункт 2 розділу III доповнено абзацом четвертим згідно з
 наказом Міністерства молоді та спорту України від 31.07.2017 р. N 3228)

3. Спортивне звання "Заслужений тренер України" за підготовку спортсмена, що посів місця, передбачені у додатках 1 - 3 до цього Положення, присвоюється:

в легкоатлетичному багатоборстві, сучасному п'ятиборстві - не більше ніж трьом тренерам (тренерам-викладачам), які здійснювали безпосередню підготовку спортсмена;

в біатлоні, триатлоні, ігрових видах спорту (американський футбол, баскетбол, бейсбол, водне поло, волейбол, гандбол, мотобол, пляжний гандбол, пляжний футбол, регбі, регбіліг, софтбол, футбол, футзал, флорбол, хокей на траві, хокей з шайбою) - не більше ніж двом тренерам (тренерам-викладачам), які здійснювали безпосередню підготовку спортсмена;

в інших видах спорту - особистому тренеру (тренеру-викладачу), який здійснював безпосередню підготовку спортсмена.

У разі підготовки спортсмена бригадою тренерів (тренерів-викладачів), утвореною в установленому законодавством порядку, спортивне звання "Заслужений тренер України" може бути присвоєно лише одному члену бригади за рішенням колективу бригади. При цьому строк роботи тренера (тренера-викладача) у складі цієї бригади має становити не менше двох років. Виписка з рішення загальних зборів бригади підписується кожним її членом, засвідчується підписом керівника закладу фізичної культури і спорту і подається до Мінмолодьспорту України в порядку, установленому розділом IV цього Положення.

4. При присвоєнні спортивного звання "Заслужений тренер України" не допускається поєднання результатів спортсменів, що посіли місця в олімпійських, неолімпійських видах спорту або спорту інвалідів.

5. Спортивне звання "Заслужений тренер України" може бути також присвоєно першому тренеру (тренеру-викладачу) спортсмена у разі виконання цим спортсменом вимог згідно з додатками 1 - 3 до цього Положення.

6. Спортивне звання "Заслужений майстер спорту України" присвоюється спортсменам вищої категорії - громадянам України та спортсменам-іноземцям, особам без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, за умови виконання ними вимог у:

олімпійських видах спорту - згідно з умовами присвоєння спортивного звання "Заслужений майстер спорту України" в олімпійських видах спорту з олімпійських номерів програми (додаток 4 до цього Положення);

(абзац другий пункту 6 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства молоді та спорту України від 21.07.2015 р. N 2602)

неолімпійських та національних видах спорту - згідно з умовами присвоєння спортивного звання "Заслужений майстер спорту України" в неолімпійських та національних видах спорту та спортивних дисциплінах в олімпійських видах спорту, що не включені до програми Олімпійських ігор (додаток 5 до цього Положення);

(абзац третій пункту 6 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства молоді та спорту України від 31.07.2017 р. N 3228)

видах спорту інвалідів - згідно з умовами присвоєння спортивного звання "Заслужений майстер спорту України" в видах спорту інвалідів (додаток 6 до цього Положення).

7. Спортивні звання "Майстер спорту України міжнародного класу (Гросмейстер України)", "Майстер спорту України" присвоюються спортсменам - громадянам України, спортсменам-іноземцям, особам без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, за виконання ними кваліфікаційних норм та вимог до відповідного виду спорту, затверджених в установленому законодавством порядку, за умови наявності у складі суддівської колегії на всеукраїнських змаганнях трьох суддів національної або міжнародної категорії.

(пункт 7 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 15.08.2014 р. N 2674)

8. В ігрових видах спорту кваліфікаційні норми та вимоги до спортивного звання "Майстер спорту України" та спортивних розрядів вважаються виконаними, якщо учасник команди був включений до заявочного листка стартового протоколу змагань, брав участь у змагальній діяльності і зіграв не менше ніж 50 відсотків ігор за календарем відповідних змагань.

IV. Порядок присвоєння спортивних звань

1. Спортивні звання присвоюються наказом Мінмолодьспорту України.

2. Для присвоєння спортивного звання "Заслужений тренер України" надаються такі матеріали:

подання закладу (установи, організації) фізичної культури і спорту за встановленою Мінмолодьспортом України формою;

клопотання Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу з фізичної культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

висновок всеукраїнської спортивної федерації з відповідного виду спорту (спортивної федерації інвалідів), який оформляється на бланку цієї організації за підписом уповноваженої посадової особи та завірений печаткою цієї організації;

абзац п'ятий пункту 2 розділу IV виключено

(згідно з наказом Міністерства молоді та
 спорту України від 31.03.2017 р. N 1333
,
 у зв'язку з цим абзаци шостий - чотирнадцятий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - тринадцятим
)

копія 1-ї та 2-ї сторінок паспорта громадянина України;

копія документа, що дає право особі перебувати в Україні на законних підставах, завірена за місцем роботи або структурним підрозділом з фізичної культури та спорту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій - для тренерів-іноземців, осіб без громадянства;

дві фотокартки (розміром 3 х 4 см);

копія диплома, завірена за місцем роботи;

копія трудової книжки, завірена за місцем роботи;

особиста картка тренера (тренера-викладача), завірена за місцем роботи;

виписка з журналу обліку роботи тренера (тренера-викладача), що засвідчується підписом керівника та печаткою закладу фізичної культури і спорту;

довідка з місця роботи, що підтверджує стаж роботи тренера (тренера-викладача) зі спортсменом, за підписом керівника закладу фізичної культури і спорту;

витяг з наказу про присвоєння спортивного розряду спортсмену, що засвідчується підписом керівника та печаткою закладу фізичної культури і спорту, - для першого тренера спортсмена;

абзац п'ятнадцятий пункту 2 розділу IV виключено

(пункт 2 розділу IV доповнено новим абзацом п'ятнадцятим згідно з
 наказом Міністерства молоді та спорту України від 05.12.2016 р. N 4536
,
 у зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - вісімнадцятий
 вважати відповідно абзацами шістнадцятим - дев'ятнадцятим
,
абзац п'ятнадцятий пункту 2 розділу IV виключено згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 31.03.2017 р. N 1333
,
 у зв'язку з цим абзаци шістнадцятий - дев'ятнадцятий
 вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - сімнадцятим
)

витяги з протоколів офіційних змагань (для ігрових видів спорту - копії протоколів змагань, що засвідчують участь спортсмена не менше ніж у 50 відсотках ігор за календарем змагань) за підписом уповноваженої посадової особи всеукраїнської спортивної федерації з відповідного виду спорту (спортивної федерації інвалідів), завірені печаткою цієї організації;

абзац п'ятнадцятий пункту 2 розділу IV виключено

(абзац п'ятнадцятий пункту 2 розділу IV у редакції наказу
 Міністерства молоді та спорту України від 05.12.2016 р. N 4536
,
 виключено згідно з наказом Міністерства молоді
 та спорту України від 31.07.2017 р. N 3228,
у зв'язку з цим абзаци шістнадцятий, сімнадцятий
 вважати відповідно абзацами п'ятнадцятим, шістнадцятим)

виписка з рішення загальних зборів бригади (у разі потреби);

особиста заява спортсмена (у разі потреби).

3. Для присвоєння спортивних звань "Заслужений майстер спорту України", "Майстер спорту України міжнародного класу (Гросмейстер України)", "Майстер спорту України" надаються такі матеріали:

подання закладу (установи, організації) фізичної культури і спорту за встановленою Мінмолодьспортом України формою;

клопотання структурного підрозділу з фізичної культури та спорту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

абзац четвертий пункту 3 розділу IV виключено

(згідно з наказом Міністерства молоді та
 спорту України від 31.03.2017 р. N 1333)

абзац п'ятий пункту 3 розділу IV виключено

(пункт 3 розділу IV доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 наказом Міністерства молоді та спорту України від 05.12.2016 р. N 4536
,
 у зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий
 вважати відповідно абзацами шостим - дев'ятим
,
абзац п'ятий пункту 3 розділу IV виключено згідно з наказом
 Міністерства молоді та  спорту України від 31.03.2017 р. N 1333
,
 у зв'язку з цим абзаци шостий - дев'ятий
 вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим
)

витяги з протоколів офіційних змагань (для ігрових видів спорту - копії протоколів змагань, що засвідчують участь спортсмена не менше ніж у 50 відсотках ігор за календарем змагань) за підписом уповноваженої посадової особи всеукраїнської спортивної федерації з відповідного виду спорту (спортивної федерації інвалідів), завірені печаткою цієї організації;

копія 1-ї та 2-ї сторінок паспорта громадянина України;

(абзац п'ятий пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства молоді та спорту України від 05.12.2016 р. N 4536)

копія документа, що дає право перебувати в Україні на законних підставах, завірена за місцем роботи або структурним підрозділом з фізичної культури та спорту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, - для спортсменів-іноземців, осіб без громадянства;

дві фотокартки (розміром 3 х 4 см).

4. Матеріали щодо присвоєння спортивного звання подаються протягом року з дати виконання спортсменами встановлених кваліфікаційних норм та вимог, а також затвердження протоколів відповідних змагань.

(пункт 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 31.03.2017 р. N 1333)

5. У разі відповідності матеріалів вимогам, передбаченим пунктами 2 та 3 цього розділу, структурний підрозділ Мінмолодьспорту України, до повноважень якого віднесено координацію розвитку виду спорту, спільно з всеукраїнською спортивною федерацією з відповідного виду спорту (спортивною федерацією інвалідів) протягом 30 календарних днів опрацьовує матеріали, що надійшли, та надає їх структурному підрозділу Мінмолодьспорту України, до повноважень якого відносяться питання присвоєння спортивних звань.

(пункт 5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 31.07.2017 р. N 3228)

6. Протягом 15 календарних днів структурний підрозділ Мінмолодьспорту України, до повноважень якого відносяться питання присвоєння спортивних звань, готує проект відповідного наказу.

7. У разі невідповідності матеріалів вимогам, передбаченим пунктами 2 та 3 цього розділу, структурний підрозділ Мінмолодьспорту України, до повноважень якого віднесено координацію розвитку виду спорту, письмово повідомляє установу, заклад, організацію (Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурний підрозділ з фізичної культури та спорту обласних, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації), яка порушила клопотання, про відмову у присвоєнні спортивного звання.

8. Підставою для відмови у присвоєнні спортивного звання є:

невиконання вимог цього Положення;

невиконання кваліфікаційних норм та вимог до видів спорту, які затверджуються наказом Мінмолодьспорту України;

виявлення недостовірної інформації в документах, які подано на присвоєння спортивного звання;

довічна спортивна дискваліфікація спортсмена, у тому числі за порушення антидопінгових правил.

9. Для врегулювання спірних питань, пов'язаних з присвоєнням спортивних звань, наказом Мінмолодьспорту України утворюється постійно діюча комісія з питань присвоєння спортивних звань (далі - Комісія), яку очолює заступник Міністра молоді та спорту України з відповідного напряму діяльності.

10. Основними завданнями Комісії є:

розгляд матеріалів щодо присвоєння спортивного звання у разі їх повторного надходження в установленому порядку;

розгляд матеріалів щодо присвоєння спортивного звання у разі відсутності висновку або негативного висновку всеукраїнської спортивної федерації з відповідного виду спорту (спортивної федерації інвалідів);

розгляд матеріалів щодо присвоєння спортивного звання "Заслужений тренер України" першому тренеру (тренеру-викладачу) спортсмена;

розгляд матеріалів щодо присвоєння спортивного звання "Заслужений тренер України" тренеру, який виконав умови присвоєння спортивних звань, але не має відповідної освіти;

(пункт 10 розділу IV доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 наказом Міністерства молоді та спорту України від 31.07.2017 р. N 3228,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий
 вважати відповідно абзацами шостим - дев'ятим)

розгляд питання щодо позбавлення спортивного звання;

розгляд матеріалів для присвоєння спортивних звань іноземцям та особам без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах;

забезпечення дотримання посадовими особами Мінмолодьспорту України установлених цим Положенням строків опрацювання відповідних матеріалів.

Порядок роботи Комісії визначається наказом Мінмолодьспорту України.

11. Спортивне звання присвоюється довічно.

V. Порядок позбавлення спортивних звань

1. Спортсмен або тренер (тренер-викладач) позбавляються спортивного звання у разі виявлення недостовірної інформації в документах, які подавалися для присвоєння спортивного звання, або у разі довічної спортивної дискваліфікації спортсмена чи тренера (тренера-викладача).

2. Питання щодо позбавлення спортивного звання розглядається Комісією на підставі клопотання:

структурного підрозділу Мінмолодьспорту України, до повноважень якого віднесено координацію розвитку виду спорту;

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу з фізичної культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

всеукраїнської спортивної федерації з відповідного виду спорту (спортивної федерації інвалідів).

3. Рішення про позбавлення спортивного звання оформляється відповідним наказом Мінмолодьспорту України.

VI. Умови присвоєння спортивних розрядів

1. Спортивні розряди присвоюються спортсменам за виконання ними кваліфікаційних норм та вимог до відповідного виду спорту.

(пункт 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 15.08.2014 р. N 2674)

2. Спортивні розряди вважаються виконаними за умови наявності у складі суддівської колегії відповідних спортивних змагань:

для кандидатів у майстри спорту України - не менше 3-х суддів не нижче першої категорії;

для інших спортивних розрядів - не менше 3-х суддів не нижче другої категорії.

3. В ігрових видах спорту кваліфікаційні норми та вимоги до спортивних розрядів вважаються виконаними, якщо учасник команди був включений до заявочного протоколу змагань, брав участь у змагальній діяльності і зіграв не менше ніж 50 відсотків ігор за календарем відповідних змагань.

VII. Порядок присвоєння спортивних розрядів

1. Спортивний розряд "Кандидат у майстри спорту України" та перший спортивний розряд присвоюються наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу з фізичної культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

У разі потреби за рішенням Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу з фізичної культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій повноваження на присвоєння спортивних розрядів "Кандидат у майстри спорту України" та перший спортивний розряд може бути надано структурному підрозділу з фізичної культури та спорту виконавчого органу місцевого самоврядування в містах обласного значення.

2. Другий та третій спортивні розряди присвоюються структурним підрозділом з фізичної культури і спорту районної державної адміністрації, виконавчого органу місцевого самоврядування в містах обласного значення.

3. Перший, другий та третій юнацькі спортивні розряди присвоюються:

в олімпійських та неолімпійських видах спорту - закладами фізичної культури і спорту, статутними документами яких передбачений розвиток відповідних видів спорту;

у видах спорту інвалідів - регіональними центрами з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт".

4. Перелік документів, необхідних для присвоєння спортивних розрядів, передбачених пунктом 3 цього розділу, затверджується організаціями, установами, закладами фізичної культури і спорту, які присвоюють спортивні розряди.

5. Матеріали щодо присвоєння спортивних розрядів, передбачених пунктами 1 - 3 цього розділу, подаються не пізніше шести місяців з дати виконання спортсменами встановлених кваліфікаційних норм та вимог.

(пункт 5 розділу VII із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 31.03.2017 р. N 1333)

6. Строк дії спортивних розрядів:

в індивідуальних видах спорту - 2 роки;

в ігрових видах спорту - 4 роки.

При повторному виконанні кваліфікаційних норм та вимог строк дії розрядів продовжується на зазначений строк.

VIII. Права та обов'язки спортсменів щодо присвоєння спортивних звань та спортивних розрядів

1. Спортсмени мають право:

брати участь у спортивних змаганнях згідно з правилами змагань та положеннями про спортивні змагання;

на присвоєння їм відповідних спортивних звань та спортивних розрядів, за умови виконання кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України;

отримувати документи, що засвідчують присвоєння або виконання спортивних звань і спортивних розрядів.

2. Спортсмени зобов'язані:

дотримуватись вимог законодавства України, Олімпійської, Паралімпійської хартій, Правил та Положень Міжнародного Дефлімпійського комітету та правил і регламенту міжнародних федерацій та всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, загальних положень спортивної етики у стосунках із суддями, обслуговуючим персоналом, іншими учасниками змагань, глядачами;

вести і пропагувати особистим прикладом здоровий спосіб життя;

дотримуватися антидопінгових правил.

IX. Порядок вручення, носіння та зберігання нагрудного знака, посвідчень про спортивні звання та спортивні розряди

1. Особам, яким присвоєно спортивне звання, вручаються посвідчення та нагрудний знак зразка, встановленого Мінмолодьспортом України.

2. Вручення посвідчень та відповідних нагрудних знаків "Заслужений тренер України", "Заслужений майстер спорту України", "Майстер спорту України міжнародного класу (Гросмейстер України)", "Майстер спорту України" здійснюється Мінмолодьспортом України.

Порядок вручення нагрудних знаків та посвідчень про спортивні розряди визначається організаціями, які їх присвоюють.

X. Ранги змагань

У кваліфікаційних нормах та вимогах з визнаних в Україні видів спорту встановлюються такі ранги змагань:

I ранг - Ігри Олімпіад, зимові Олімпійські ігри, Паралімпійські ігри, Дефлімпійські ігри, Всесвітні ігри;

II ранг - чемпіонати світу та Європи серед спортсменів усіх вікових груп, Глобальні ігри, розіграші Кубків світу та Європи, гран-прі, Всесвітні шахові олімпіади, Всесвітні інтелектуальні ігри, Всесвітні ігри з єдиноборств, Всесвітні ігри серед спортсменів-інвалідів з наслідками дитячого церебрального паралічу, Всесвітні ігри сліпих, Всесвітня шахова олімпіада серед спортсменів-інвалідів, Юнацькі олімпійські ігри, Всесвітні універсіади, Європейські ігри, інші міжнародні змагання, що включені до календарних планів міжнародних федерацій та федерацій інвалідів з відповідних нозологій;

(абзац третій розділу X із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 21.07.2015 р. N 2602)

III ранг - чемпіонати України, розіграші Кубків України, інші офіційні всеукраїнські змагання, що включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, крім молодших вікових груп;

IV ранг - чемпіонати України, інші офіційні всеукраїнські змагання серед спортсменів молодших вікових груп, що включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України;

V ранг - чемпіонати Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя, чемпіонати фізкультурно-спортивних товариств (далі - ФСТ), крім молодших вікових груп, зональні змагання, що включені до відповідних календарних планів спортивних змагань;

VI ранг - чемпіонати областей, територіальні змагання осередків ФСТ серед спортсменів молодших вікових груп, чемпіонати міст, районів, спортивних клубів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю та інші, що включені до відповідних календарних планів спортивних змагань.

 

Директор департаменту
олімпійського спорту

Н. Д. Уманець

 

Умови присвоєння спортивного звання "Заслужений тренер України" в олімпійських видах спорту

Олімпійські номери програми

Спортивні змагання

Місця, зайняті підготовленими спортсменами*

Мінімальна кількість спортсменів

Олімпійські ігри
Чемпіонат світу
Всесвітні кінні ігри

1 - 6
(для ігрових видів - 1 - 8)

1

Змагання "Великий шолом" з тенісу:
серед дорослих
серед юніорів

1 - 6
1 - 3

1
1

Всесвітні ігри
Європейські ігри**
Чемпіонат Європи

 
1 - 3
(для ігрових видів - 1 - 6)

 
1

Кубок світу у загальному заліку

1 - 3
(для ігрових видів - 1 - 6)

1

Чемпіонат світу до 23 років

1 - 3

1

Чемпіонат Європи до 23 років

1 - 2

1

Юнацькі Олімпійські ігри

1

1

Гран-прі у загальному заліку (гімнастика художня, фігурне катання)

1 - 3

1

Кубок Європи у загальному заліку

1 - 3
(для ігрових видів - 1 - 6)

2

Кубок Ліги Чемпіонів УЄФА
Кубок Ліги Європи УЄФА
Кубок Європейських федерацій

1 - 2

1

Чемпіонат світу серед молоді або юніорів

1 - 2

2

для ігрових видів - 1 - 3

1

2 - 3

3

Чемпіонат Європи серед молоді або юніорів***

1 - 2

2

для ігрових видів - 1 - 3

2

2 - 3

3

Всесвітня універсіада****

1

1

____________
* Місце, яке посів спортсмен у спортивних дисциплінах, включених до програми Олімпійських ігор. В ігрових видах спорту враховується вище місце.

** Місце, що посів спортсмен у спортивній дисципліні, яка включена до основної програми Європейських ігор у видах спорту та спортивних дисциплінах.

*** При присвоєнні спортивного звання "Заслужений тренер України" у разі недостатньої мінімальної кількості місць за досягнення спортсменів у чемпіонатах Європи серед молоді або юніорів допускається врахування результатів досягнення спортсменів цього тренера у чемпіонатах світу серед молоді, юніорів, чемпіонатах Європи до 23 років або чемпіонатах світу до 23 років.

**** У разі показаного результату на двох Всесвітніх універсіадах.

Неолімпійські номери програми

____________
* Обов'язковою умовою є участь в одній спортивній дисципліні спортсменів - представників не менше 8 країн у чемпіонаті Європи та 12 країн - у чемпіонаті світу. У разі участі в одній спортивній дисципліні спортсменів - представників від 6 до 7 країн у чемпіонаті Європи та від 7 до 11 країн - у чемпіонаті світу вимоги до мінімальної кількості місць подвоюються.

** При присвоєнні спортивного звання "Заслужений тренер України" у разі недостатньої мінімальної кількості місць за досягнення спортсменів у чемпіонатах Європи серед молоді або юніорів допускається врахування результатів досягнення спортсменів цього тренера у чемпіонатах світу серед молоді, юніорів, чемпіонатах Європи до 23 років або чемпіонатах світу до 23 років.

 

Директор департаменту
олімпійського спорту

Р. Вірастюк

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства молоді та спорту України від 21.07.2015 р. N 2602,
 від 31.03.2017 р. N 1333
,
від 11.10.2017 р. N 4276
,
від 13.11.2018 р. N 5220
,
у редакції наказу Міністерства молоді
 та спорту України від 02.04.2019 р. N 1647)

 

УМОВИ
 присвоєння спортивного звання "Заслужений тренер України" в неолімпійських
 та національних видах спорту

____________
* Обов'язковими умовами є:

участь спортсмена у відповідних спортивних змаганнях у складі окремої офіційної делегації національної збірної команди України, затвердженої наказом Мінмолодьспорту в установленому порядку;

участь в одній спортивній дисципліні спортсменів - представників не менше 10 країн у чемпіонаті Європи та 14 країн - у чемпіонаті світу.

У разі участі в одній спортивній дисципліні спортсменів - представників від 5 до 9 країн у чемпіонаті Європи та від 7 до 13 країн - у чемпіонаті світу вимоги до мінімальної кількості місць подвоюються.

У разі участі в одній дисципліні спортсменів - представників менше 5 країн у чемпіонаті Європи та менше 7 країн - у чемпіонаті світу вимоги до мінімальної кількості місць потроюються.

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 21.07.2015 р. N 2602
,
 у редакції наказу Міністерства молоді та
 спорту України від 31.03.2017 р. N 1333
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 31.07.2017 р. N 3228)

 

Умови
присвоєння спортивного звання "Заслужений тренер України" у видах спорту інвалідів, які включені до програм Паралімпійських і Дефлімпійських ігор

,

які не включені до програм Паралімпійських і Дефлімпійських ігор

При присвоєнні спортивного звання "Заслужений тренер України" не допускається поєднання результатів спортсменів, що посіли місця на змаганнях різних рангів.

(додаток 3 у редакції наказу Міністерства молоді
 та спорту України від 19.03.2015 р. N 748)

 

Умови присвоєння спортивного звання "Заслужений майстер спорту України" в олімпійських видах спорту

Спортивні змагання

Місця, зайняті спортсменами

Мінімальна кількість місць

Олімпійські ігри

1 - 3

1

Всесвітні ігри,
Чемпіонат світу*

1 - 3

1

Європейські ігри,
Чемпіонат Європи

1

2

Чемпіонат Європи

2 - 3

3

Чемпіонат Європи (у разі проведення змагань один раз на 2 або один раз на 4 роки)

1

1

Всесвітні ігри з єдиноборств (олімпійські види спорту)*

1

3

____________
* Змагання "Великий шолом" з тенісу прирівнюються до чемпіонату світу.

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства молоді та спорту України від 21.07.2015 р. N 2602,
від 11.10.2017 р. N 4276)

Умови присвоєння спортивного звання "Заслужений майстер спорту України" в неолімпійських та національних видах спорту та спортивних дисциплінах в олімпійських видах спорту, що не включені до програми Олімпійських ігор

Спортивні змагання

Місця, зайняті спортсменами

Мінімальна кількість місць

Всесвітні ігри

1 - 3

1

Всесвітні ігри з єдиноборств (неолімпійські види спорту)*

1

1

Всесвітні інтелектуальні ігри

1

1

Чемпіонат світу

1

2

2 - 3

3

Всесвітня олімпіада (шахи)

1 - 3

1

____________

* За умови якщо спортсмен посів 1 - 3 місце у чемпіонаті світу з відповідного виду спорту, який відбувся за рік проведення Всесвітніх ігор з єдиноборств.

Обов'язковими умовами є:

участь спортсмена у відповідних спортивних змаганнях у складі окремої офіційної делегації національної збірної команди України, затвердженої наказом Мінмолодьспорту в установленому порядку;

участь в одній спортивній дисципліні спортсменів - представників не менше 14 країн у чемпіонаті світу.

У разі участі в одній спортивній дисципліні спортсменів - представників від 7 до 13 країн у чемпіонаті світу вимоги до мінімальної кількості місць подвоюються.

У разі участі в одній спортивній дисципліні спортсменів - представників менше 7 країн у чемпіонаті світу вимоги до мінімальної кількості місць потроюються.

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства молоді та спорту України від 05.12.2016 р. N 4536,
 від 31.03.2017 р. N 1333
,
від 31.07.2017 р. N 3228)

 

Умови
присвоєння спортивного звання "Заслужений майстер спорту України" у видах спорту інвалідів, які включені до програм Паралімпійських і Дефлімпійських ігор

,

які не включені до програм Паралімпійських і Дефлімпійських ігор

При присвоєнні спортивного звання "Заслужений майстер спорту України" не допускається поєднання результатів спортсменів, що посіли місця на змаганнях різних рангів.

(додаток 6 у редакції наказу Міністерства молоді
 та спорту України від 19.03.2015 р. N 748
,
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 молоді та спорту України від 22.11.2017 р. N 4884)

 

ЗРАЗОК
нагрудного значка "Майстер спорту України"

ОПИС
нагрудного значка "Майстер спорту України"

1. Нагрудний значок "Майстер спорту України" (надалі - значок) виготовляється зі сплавів міді і має форму вертикально повернутого прямокутника сріблястого кольору із заокругленими кутами.

2. По центру значка поверх лаврових гілок, перевитих синьо-жовтою стрічкою, розміщено малий Державний Герб України.

3. У верхній частині значка у два рядки розміщено напис "Майстер спорту"; у нижній частині - напис "Україна".

4. Усі зображення рельєфні.

5. На зворотному боці значка розміщено застібку для кріплення до одягу.

6. Розмір значка - 20 х 30 мм.

 

Начальник управління
роботи з персоналом

О. В. Царенко

(наказ доповнено зразком та описом згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 11.12.2017 р. N 5122)

 

ФОРМА
посвідчення "Майстер спорту України"

ОПИС
посвідчення "Майстер спорту України"

1. Розмір посвідчення 65 х 105 мм.

2. Зовнішня сторона посвідчення сірого кольору з імітацією мармуру, по периметру прикрашена рамкою жовтого кольору, у нижній частині - двома смужками кольорів Державного Прапора України.

3. З лівого боку - зображення нагрудного значка "Майстер спорту України", з правого боку - напис темно-синього кольору у три рядки "МАЙСТЕР СПОРТУ УКРАЇНИ".

4. Внутрішня сторона посвідчення світло-блакитного кольору з імітацією мармуру.

5. З лівого боку два поля:

1) зверху - для розміщення фото;

2) знизу - для зазначення номера та дати наказу.

6. З правого боку зверху у три рядки напис "МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ", "ПОСВІДЧЕННЯ N" - синього кольору та відповідний порядковий номер червоного кольору.

7. Під написом розташовані три поля (зверху вниз):

1) перше - для зазначення прізвища та ініціалів особи, що отримала звання;

2) друге - з написом "МАЙСТЕР СПОРТУ УКРАЇНИ з" бордового кольору та місцем для зазначення відповідного виду спорту;

3) третє - для зазначення посади, прізвища, ініціалів та підпису відповідальної особи.

8. Посвідчення виготовляється з цупкого паперу та після заповнення ламінується з обох сторін.

 

Начальник управління
роботи з персоналом

О. В. Царенко

(наказ доповнено формою та описом згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 11.12.2017 р. N 5122)

 

ЗРАЗОК
нагрудного значка "Майстер спорту України міжнародного класу"

ОПИС
нагрудного значка "Майстер спорту України міжнародного класу"

1. Нагрудний значок "Майстер спорту України міжнародного класу" (далі - значок) виготовляється зі сплавів міді і має форму вертикально повернутого прямокутника сріблястого кольору із заокругленими кутами.

2. По центру значка поверх стилізованої Земної кулі, обрамленої лавровими гілками золотистого кольору, перевитими синьо-жовтою стрічкою, розміщено малий Державний Герб України.

3. У верхній частині значка у три рядки розміщено напис "Майстер спорту міжнародного класу"; у нижній частині - напис "Україна".

4. Усі зображення рельєфні.

5. На зворотному боці значка розміщено застібку для кріплення до одягу.

6. Розмір значка - 20 х 30 мм.

 

Начальник управління
роботи з персоналом

О. В. Царенко

(наказ доповнено зразком та описом згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 11.12.2017 р. N 5122)

 

ФОРМА
посвідчення "Майстер спорту України міжнародного класу"

ОПИС
посвідчення "Майстер спорту України міжнародного класу"

1. Розмір посвідчення 65 х 105 мм.

2. Зовнішня сторона посвідчення сірого кольору з імітацією мармуру, по периметру прикрашена подвійною рамкою темно-синього та жовтого кольорів, у нижній частині - двома смужками кольорів Державного Прапора України.

3. З лівого боку - зображення нагрудного значка "Майстер спорту України міжнародного класу", з правого боку - напис темно-синього кольору у п'ять рядків "МАЙСТЕР СПОРТУ УКРАЇНИ МІЖНАРОДНОГО КЛАСУ".

4. Внутрішня сторона посвідчення світло-блакитного кольору з імітацією мармуру.

5. З лівого боку два поля:

1) зверху - для розміщення фото;

2) знизу - для зазначення номера та дати наказу.

6. З правого боку зверху у три рядки напис "МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ", "ПОСВІДЧЕННЯ N" - синього кольору та відповідний порядковий номер червоного кольору.

7. Під написом розташовані три поля (зверху вниз):

1) перше - для зазначення прізвища та ініціалів особи, що отримала звання;

2) друге - з написом у два рядки "МАЙСТЕР СПОРТУ УКРАЇНИ міжнародного класу з" бордового кольору та місцем для зазначення відповідного виду спорту;

3) третє - для зазначення посади, прізвища, ініціалів та підпису відповідальної особи.

8. Посвідчення виготовляється з цупкого паперу та після заповнення ламінується з обох сторін.

 

Начальник управління
роботи з персоналом

О. В. Царенко

(наказ доповнено формою та описом згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 11.12.2017 р. N 5122)

 

ЗРАЗОК
нагрудного значка "Заслужений майстер спорту України"

ОПИС
нагрудного значка "Заслужений майстер спорту України"

1. Нагрудний значок "Заслужений майстер спорту України" (далі - значок) виготовляється зі сплавів міді і має форму кола сріблястого кольору з бортиком.

2. По центру значка на тлі променів поверх древка синьо-жовтого прапора, що майорить у верхній частині значка, розміщено малий Державний Герб України, обрамлений написом по колу "Заслужений майстер спорту".

3. По колу значок прикрашений лавровими гілками золотистого кольору, оповитими стрічкою з написом "Україна".

4. Усі зображення рельєфні.

5. На зворотному боці значка розміщено застібку для кріплення до одягу.

6. Діаметр значка - 25 мм.

 

Начальник управління
роботи з персоналом

О. В. Царенко

(наказ доповнено зразком та описом згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 11.12.2017 р. N 5122)

 

ФОРМА
посвідчення "Заслужений майстер спорту України"

ОПИС
посвідчення "Заслужений майстер спорту України"

1. Розмір посвідчення у розгорнутому вигляді 200 х 65 мм, у складеному - 100 х 65 мм.

2. Обкладинка посвідчення темно-синього кольору.

3. На першій сторінці обкладинки розташовано малий Державний Герб України та напис у три рядки "ЗАСЛУЖЕНИЙ МАЙСТЕР СПОРТУ УКРАЇНИ" золотистого кольору.

4. Із внутрішнього боку обкладинки посвідчення розташовано два бланки світло-жовтого кольору розміром 60 х 85 мм із захисним узором біло-синього кольору, які засвідчуються печатками.

5. На лівому бланку посвідчення зліва зверху розташовано малий Державний Герб України, справа - напис у чотири рядки "МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ", "ПОСВІДЧЕННЯ N _____".

6. Нижче розташовано дві горизонтальні лінії для розміщення прізвища, імені та по батькові, напис "Є ЗАСЛУЖЕНИМ МАЙСТРОМ СПОРТУ УКРАЇНИ" та лінія для зазначення виду спорту. У нижній частині бланка місце для зазначення посади, прізвища, ініціалів та підпису відповідальної особи.

7. На правому бланку посвідчення зліва місце для фото, справа напис "ЗВАННЯ ПРИСВОЄНО" та місце для зазначення дати і номера наказу. Нижче - лінія з написом під нею "(особистий підпис)".

8. Обкладинка посвідчення виготовляється з палітурних матеріалів із тисненням золотою фольгою; бланки посвідчення - з паперу.

 

Начальник управління
роботи з персоналом

О. В. Царенко

(наказ доповнено формою та описом згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 11.12.2017 р. N 5122)

 

ЗРАЗОК
нагрудного значка "Заслужений тренер України"

ОПИС
нагрудного значка "ЗАСЛУЖЕНИЙ ТРЕНЕР УКРАЇНИ"

1. Нагрудний значок "Заслужений тренер України" (далі - значок) виготовляється зі сплавів міді і має форму кола золотистого кольору з бортиком.

2. По центру значка на тлі променів поверх древка синьо-жовтого прапора, що майорить у верхній частині значка, розміщено малий Державний Герб України, обрамлений написом по колу "Заслужений тренер України".

3. По колу значок прикрашений лавровими гілками.

4. Усі зображення рельєфні.

5. На зворотному боці значка розміщено застібку для кріплення до одягу.

6. Розмір значка - 25 мм.

 

Начальник управління
роботи з персоналом

О. В. Царенко

(наказ доповнено зразком та описом згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 11.12.2017 р. N 5122)

 

ФОРМА
посвідчення "Заслужений тренер України"

ОПИС
посвідчення "Заслужений тренер України"

1. Розмір посвідчення у розгорнутому вигляді 200 х 65 мм, у складеному - 100 х 65 мм.

2. Обкладинка посвідчення темно-синього кольору.

3. На першій сторінці обкладинки розташовано малий Державний Герб України та напис у два рядки "ЗАСЛУЖЕНИЙ ТРЕНЕР УКРАЇНИ" золотистого кольору.

4. Із внутрішнього боку обкладинки посвідчення розташовано два бланки світло-жовтого кольору розміром 60 х 85 мм із захисним узором біло-синього кольору, які засвідчуються печатками.

5. На лівому бланку посвідчення зліва зверху розташовано малий Державний Герб України, справа - напис у чотири рядки "МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ", "ПОСВІДЧЕННЯ N _____".

6. Нижче розташовано дві горизонтальні лінії для розміщення прізвища, імені та по батькові, напис "Є ЗАСЛУЖЕНИМ ТРЕНЕРОМ УКРАЇНИ" та лінія для зазначення виду спорту. У нижній частині бланка - місце для зазначення посади, прізвища, ініціалів та підпису відповідальної особи.

7. На правому бланку посвідчення зліва місце для фото, справа - напис "ЗВАННЯ ПРИСВОЄНО" та місце для зазначення дати і номера наказу. Нижче - лінія з написом під нею "(особистий підпис)".

8. Обкладинка посвідчення виготовляється з палітурних матеріалів із тисненням золотою фольгою; бланки посвідчення - з паперу.

 

Начальник управління
роботи з персоналом

О. В. Царенко

(наказ доповнено формою та описом згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 11.12.2017 р. N 5122)

 

ЗРАЗОК
нагрудного значка "III юнацький розряд"

ОПИС
нагрудного значка "III юнацький розряд"

1. Нагрудний значок "III юнацький розряд" (далі - значок) виготовляється зі сплавів міді і має форму кола, яке обрамлене з лівого боку синьою та жовтою смужками.

2. У центральній частині значка на фоні променів розміщено фігуру атлета, що біжить.

3. У нижній частині значка - зображення лаврової гілки.

4. Значок бронзового кольору з написом напівколом у верхній частині "III юнацький розряд".

5. Усі зображення та написи рельєфні.

6. На зворотному боці значка розміщено застібку для кріплення до одягу.

7. Діаметр значка - 25 мм.

 

Начальник управління
роботи з персоналом

О. В. Царенко

(наказ доповнено зразком та описом згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 11.12.2017 р. N 5122)

 

ЗРАЗОК
нагрудного значка "II юнацький розряд"

ОПИС
нагрудного значка "II юнацький розряд"

1. Нагрудний значок "II юнацький розряд" (далі - значок) виготовляється зі сплавів міді і має форму кола, яке обрамлене з лівого боку синьою та жовтою смужками.

2. У центральній частині значка на фоні променів розміщено фігуру атлета, що біжить.

3. У нижній частині значка - зображення лаврової гілки.

4. Значок сріблястого кольору з написом напівколом у верхній частині "II юнацький розряд".

5. Усі зображення та написи рельєфні.

6. На зворотному боці значка розміщено застібку для кріплення до одягу.

7. Діаметр значка - 25 мм.

 

Начальник управління
роботи з персоналом

О. В. Царенко

(наказ доповнено зразком та описом згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 11.12.2017 р. N 5122)

 

ЗРАЗОК
нагрудного значка "I юнацький розряд"

ОПИС
нагрудного значка "I юнацький розряд"

1. Нагрудний значок "I юнацький розряд" (далі - значок) виготовляється зі сплавів міді і має форму кола, яке обрамлене з лівого боку синьою та жовтою смужками.

2. У центральній частині значка на фоні променів розміщено фігуру атлета, що біжить.

3. У нижній частині значка - зображення лаврової гілки.

4. Значок золотистого кольору з написом напівколом у верхній частині "I юнацький розряд".

5. Усі зображення та написи рельєфні.

6. На зворотному боці значка розміщено застібку для кріплення до одягу.

7. Діаметр значка - 25 мм.

 

Начальник управління
роботи з персоналом

О. В. Царенко

(наказ доповнено зразком та описом згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 11.12.2017 р. N 5122)

 

ЗРАЗОК
нагрудного значка "III спортивний розряд"

ОПИС
нагрудного значка "III спортивний розряд"

1. Нагрудний значок "III спортивний розряд" (далі - значок) виготовляється зі сплавів міді і має форму квадрата, обрамленого бортиком із заокругленими кутами.

2. У центральній частині значка на фоні жовтої і синьої смужок та піктограм видів спорту розміщено фігуру атлета, що біжить.

3. У нижній частині значка - напис у два рядки "III розряд".

4. Усі зображення та написи рельєфні.

5. Зображення атлета, напис, обрамлення смужок та бортик значка - золотистого кольору.

6. Піктограми видів спорту - сріблястого кольору.

7. На зворотному боці значка розміщено застібку для кріплення до одягу.

8. Розмір значка - 22 х 23 мм.

 

Начальник управління
роботи з персоналом

О. В. Царенко

(наказ доповнено зразком та описом згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 11.12.2017 р. N 5122)

 

ЗРАЗОК
нагрудного значка "II спортивний розряд"

ОПИС
нагрудного значка "II спортивний розряд"

1. Нагрудний значок "II спортивний розряд" (далі - значок) виготовляється зі сплавів міді і має форму квадрата, обрамленого бортиком із заокругленими кутами.

2. У центральній частині значка на фоні жовтої і синьої смужок та піктограм видів спорту розміщено фігуру атлета, що біжить.

3. У нижній частині значка - напис у два рядки "II розряд".

4. Усі зображення та написи рельєфні.

5. Зображення атлета, напис, обрамлення смужок та бортик значка - золотистого кольору.

6. Піктограми видів спорту - сріблястого кольору.

7. На зворотному боці значка розміщено застібку для кріплення до одягу.

8. Розмір значка - 22 х 23 мм.

 

Начальник управління
роботи з персоналом

О. В. Царенко

(наказ доповнено зразком та описом згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 11.12.2017 р. N 5122)

 

ЗРАЗОК
нагрудного значка "I спортивний розряд"

ОПИС
нагрудного значка "I спортивний розряд"

1. Нагрудний значок "I спортивний розряд" (далі - значок) виготовляється зі сплавів міді і має форму квадрата, обрамленого бортиком із заокругленими кутами.

2. У центральній частині значка на фоні жовтої і синьої смужок та піктограм видів спорту розміщено фігуру атлета, що біжить.

3. У нижній частині значка - напис у два рядки "I розряд".

4. Усі зображення та написи рельєфні.

5. Зображення атлета, напис, обрамлення смужок та бортик значка - золотистого кольору.

6. Піктограми видів спорту - сріблястого кольору.

7. На зворотному боці значка розміщено застібку для кріплення до одягу.

8. Розмір значка - 22 х 23 мм.

 

Начальник управління
роботи з персоналом

О. В. Царенко

(наказ доповнено зразком та описом згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 11.12.2017 р. N 5122)

 

ЗРАЗОК
нагрудного значка "Кандидат у майстри спорту України"

ОПИС
нагрудного значка "Кандидат у майстри спорту"

1. Нагрудний значок "Кандидат у майстри спорту" (далі - значок) виготовляється зі сплавів міді і має форму просіченого кола з обідком сріблястого кольору, на якому розміщено з лівого боку лаврову гілку золотистого кольору.

2. По центру значка розташовано просічений малий Державний Герб України золотистого кольору.

3. По колу значка розміщено напис "Кандидат у майстри спорту".

4. Усі зображення та написи рельєфні.

5. На зворотному боці значка розміщено застібку для кріплення до одягу.

6. Діаметр значка - 25 мм.

 

Начальник управління
роботи з персоналом

О. В. Царенко

(наказ доповнено зразком та описом згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 11.12.2017 р. N 5122)

 

ФОРМА
подання на присвоєння спортивного звання

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПОДАННЯ

_____________________________________________________________________________________
(найменування закладу (установи, організації) фізичної культури і спорту)

порушує клопотання щодо присвоєння спортивного звання

___________________________________________________
(спортивне звання)

___________________________________________________
(прізвище)

___________________________________________________
(власне ім'я, по батькові (за наявності))

Дата надходження до Мінмолодьспорту ______________________________

Вид спорту

 

Фото

(3 х 4 см)

Прізвище

 

Власне ім'я

 

По батькові (за наявності)

 

Дата народження

Стаж тренерської роботи
з ___________________
по __________________

число

місяць

рік

 

 

 

Місце проживання на час подання

 

Фізкультурно-спортивне товариство, інший суб'єкт сфери фізичної культури і спорту

 

Освіта

 

Місце роботи (навчання), посада

 

Попереднє звання та дата присвоєння

 

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ тренерів, що підготували спортсменів

Тренерська категорія

 

 

ВИСНОВОК

структурного підрозділу Мінмолодьспорту, до повноважень якого віднесено координацію розвитку виду спорту: матеріали відповідають / не відповідають вимогам

Відповідальний виконавець
з виду спорту Мінмолодьспорту

 
____________
(підпис)

 
______________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Керівник структурного підрозділу
Мінмолодьспорту до повноважень
якого віднесено координацію
розвитку виду спорту

 
 
 
____________
(підпис)

 
 
 
______________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


_______________________
                         (дата)

ПАМ'ЯТКА
щодо заповнення форми подання на присвоєння спортивного звання

У графі "вид спорту" вказується повна назва виду спорту, що включений до Реєстру визнаних видів спорту в Україні, відповідно до Порядку визнання видів спорту, включення їх до Реєстру визнаних видів спорту в Україні, порядок його ведення, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 27 січня 2014 року N 149, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2014 року N 281/25058.

Графи "прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)" - заповнюються повністю.

Графа "дата народження" - заповнюється цифрами.

(Зазначені графи повинні відповідати даним паспорта).

У графі "фізкультурно-спортивне товариство, інший суб'єкт сфери фізичної культури і спорту" - необхідно вказати належність до одного з них: "Динамо", "Колос", "Спартак", "Україна", Міністерство оборони України, Міністерство освіти і науки України, Український центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт".

У графі "освіта" - зазначається наявність відповідного напряму та ступеня освіти.

У графі "місце роботи (навчання), посада" - вказується найменування організації, місце проходження військової служби, посада.

У графі "стаж тренерської роботи" - вказується дата початку та закінчення тренерської роботи або вказується "до цього часу". Наприклад: з 1983 по 1991, або з 1981 до цього часу.

У графі "основні показники" - зазначається: результат відповідно до Положення про Єдину спортивну класифікацію України, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 11 жовтня 2013 року N 582, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2013 року N 1861/24393 або кваліфікаційних норм та вимог до відповідного виду спорту, затверджених в установленому законодавством порядку; дата його виконання; назва спортивних змагань, що включені до відповідних календарних планів спортивних змагань.

 

Начальник юридичного управління

Д. Панько

(наказ доповнено формою та пам'яткою згідно з наказом 
Міністерства молоді та спорту України від 09.07.2020 р. N 523)

Опрос