Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении некоторых форм документов, необходимых для реализации постановления Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2010 года N 1244

Министерство доходов и сборов Украины
Акт, Уведомление, Приказ от 10.10.2013 № 566
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.10.2013

м. Київ

N 566

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 жовтня 2013 р. за N 1851/24383

Про затвердження деяких форм документів, необхідних для реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року N 1244

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 22 травня 2017 року N 517)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року N 1244 "Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України" та пункту 9 Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року N 141,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми документів:

Акта переоцінки майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, під час продажу через організації роздрібної торгівлі (додається);

Акта приймання-передачі майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, під час продажу через організації роздрібної торгівлі (додається);

Акта переоцінки майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, для продажу на біржових торгах (додається);

Повідомлення про реалізацію майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі (додається).

2. Департаменту обслуговування платників податків (Мальцева В. В.) в установленому законодавством порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ігнатова А. П.

 

Міністр

О. В. Клименко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Міністр фінансів України

Ю. Колобов

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник (заступник начальника)
______________________________
(найменування органу доходів і зборів)

АКТ
переоцінки майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, під час продажу через організації роздрібної торгівлі

від ___ ____________ 20__ року

Комісія у складі податкового керуючого __________________________________________________,
                                                                                                                                        (прізвище та ініціали)
призначеного наказом __________________________________________________________________
                                                                                                  (найменування органу доходів і зборів)
від ___ ____________ 20__ року N __________, та представника
_____________________________________________________________________________________,
                                (найменування організації роздрібної торгівлі, код за ЄДРПОУ, її місцезнаходження)
в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                                                (посада, прізвище та ініціали)
провела першу, другу, третю переоцінку майна, переданого за актом приймання-передачі
                    (непотрібне викреслити)
                                          від ____________ 20__ року N _____, що належить
_____________________________________________________________________________________
                                                (найменування платника податків, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження)

N
з/п

Назва майна (з детальною характеристикою кожного предмета: вага, метраж, розмір, вид, колір, товарний знак, проба, виробнича марка, дата випуску, ступінь зносу тощо)

Кількість

Одиниця виміру

Вартість майна за актом приймання-передачі майна, гривень

Вартість майна після переоцінки, гривень

одиниці

усього

одиниці

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

Усього

________________________
(словами)

гривень

__________

копійок.

Сума переоцінки

________________________
(словами)

гривень

__________

копійок.

У тому числі зменшується:

винагорода організації роздрібної торгівлі на __________ гривень ________ копійок;

сума, яка підлягає перерахуванню до бюджету, на ___________ гривень _______ копійок.

Цей акт складено в _____ примірниках.

Члени комісії:

 

 

 

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

 

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

 

Директор Департаменту
обслуговування платників податків

В. В. Мальцева

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник (заступник начальника)
___________________________________
       (найменування органу доходів і зборів)

 

____________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

 

___ ____________ 20__ року

АКТ
приймання-передачі майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, під час продажу через організації роздрібної торгівлі

від ___ ____________ 20__ року

Податковий керуючий _________________________________________________________________,
                                                                                                            (прізвище та ініціали)
призначений наказом __________________________________________________________________
                                                                                                        (найменування органу доходів і зборів)
від ____ _______________ 20___ року N __________, керуючись статтею 95 Податкового кодексу України, передає, а
_____________________________________________________________________________________
                                      (найменування організації роздрібної торгівлі, код за ЄДРПОУ, її місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________,
в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                                                  (посада, прізвище та ініціали)
приймає на реалізацію перелічене нижче майно, що належить
_____________________________________________________________________________________
                                                  (найменування платника податків, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження)

N
з/п

Назва майна
(з детальною характеристикою кожного предмета: вага, метраж, розмір, вид, колір, товарний знак, проба, виробнича марка, дата випуску, ступінь зносу тощо)

Кількість

Одиниця виміру

Початкова ціна продажу, гривень

одиниці

усього

1

2

3

4

5

6

Усього на загальну суму

__________

гривень

__________

копійок.

Сума винагороди організації
роздрібної торгівлі

_________

гривень

__________

копійок.

Загальна сума, яка підлягає
перерахуванню до бюджету,

_________

гривень

__________

копійок.

Цей акт складено в ______ примірниках.

Майно, зазначене за порядковими номерами _________________, передав:

 

____________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

Майно, зазначене за порядковими номерами ________________, прийняв:

 

____________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

 

Директор Департаменту
обслуговування платників податків

В. В. Мальцева

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник (заступник начальника)
______________________________
(найменування органу доходів і зборів)

АКТ
переоцінки майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, для продажу на біржових торгах

від ___ ____________ 20__ року

Комісія у складі податкового керуючого __________________________________________________,
                                                                                                                                  (прізвище та ініціали)
призначеного наказом __________________________________________________________________
                                                                                                       (найменування органу доходів і зборів)
від ___ ____________ 20__ року N __________, та представника
_____________________________________________________________________________________,
                                                  (найменування товарної біржі, код за ЄДРПОУ, її місцезнаходження)
в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                                            (посада, прізвище та ініціали)
провела першу, другу переоцінку майна, переданого за актом приймання-передачі
             (непотрібне викреслити)
                                                 від ____________ 20__ року N _____, що належить
_____________________________________________________________________________________
                                                       (найменування платника податків, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження)

N
з/п

Назва майна (з детальною характеристикою кожного предмета: вага, метраж, розмір, вид, колір, товарний знак, проба, виробнича марка, дата випуску, ступінь зносу тощо)

Кількість

Одиниця виміру

Вартість майна за актом приймання-передачі майна, гривень

Вартість майна після переоцінки, гривень

одиниці

усього

одиниці

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

Усього

________________________
(словами)

гривень

__________

копійок.

Сума переоцінки

________________________
(словами)

гривень

__________

копійок.

У тому числі зменшується:

винагорода біржі на __________ гривень ________ копійок;

сума, яка підлягає перерахуванню до бюджету, на ___________ гривень _______ копійок.

Цей акт складено в _____ примірниках.

Члени комісії:

 

 

 

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

 

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

 

Директор Департаменту
обслуговування платників податків

В. В. Мальцева

 

Штамп органу доходів і зборів

 

________________________________
(найменування платника податків,
________________________________
код за ЄДРПОУ,
________________________
місцезнаходження)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про реалізацію майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі

Я, податковий керуючий _______________________________________________________________,
                                                                                                                      (прізвище та ініціали)
призначений наказом __________________________________________________________________
                                                                                                         (найменування органу доходів і зборів)
від ___ ____________ 20__ року N ______,

повідомляю, що за

______
(період)

заборговано

________________
(сума цифрами)

гривень,

у тому числі за ________________________________________________________________________
                                                        (вид податку, збору та сума заборгованості за кожним видом податку, збору)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

У зв'язку з цим відповідно до пункту 95.1 статті 95 розділу II Податкового кодексу України
майно _______________________________________________________________________________
                                                      (найменування платника податків, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження)

реалізовано

_________.
(дата)

Виручка від реалізації становить

____________________________
(сума цифрами і словами)

_____________________________________________________________________________________,
з них спрямовано на витрати, пов'язані з реалізацією майна,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                            (сума цифрами і словами)
_____________________________________________________________________________________

Податковий керуючий

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

 

Директор Департаменту
обслуговування платників податків

В. В. Мальцева

Опрос