Идет загрузка документа (66 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка взаимодействия между подразделениями органа доходов и сборов при работе с бесхозными вещами и имуществом, переходящим в собственность государства

Министерство доходов и сборов Украины
Порядок, Приказ от 10.10.2013 № 570
действует с 26.11.2013

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.10.2013

м. Київ

N 570

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 жовтня 2013 р. за N 1849/24381

Про затвердження Порядку взаємодії між підрозділами органу доходів і зборів під час роботи з безхазяйними речами та майном, що переходить у власність держави

Відповідно до підпункту 191.1.23 пункту 191.1 статті 191 розділу I та статті 94 розділу II Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 року N 1340 "Про Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним", підпункту 65 пункту 4 та пункту 9 Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року N 141,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок взаємодії між підрозділами органу доходів і зборів під час роботи з безхазяйними речами та майном, що переходить у власність держави, що додається.

2. Департаменту обслуговування платників податків (Мальцева В. В.) в установленому законодавством порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ігнатова А. П.

 

Міністр

О. В. Клименко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Міністр фінансів України

Ю. Колобов

 

ПОРЯДОК
взаємодії між підрозділами органу доходів і зборів під час роботи з безхазяйними речами та майном, що переходить у власність держави

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм взаємодії між структурними підрозділами органу доходів і зборів (далі - підрозділи органу доходів і зборів) під час виконання покладених згідно із законодавством України завдань із виявлення, обліку, зберігання, оцінки, розпорядження безхазяйним майном та майном, що переходить у власність держави.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на безхазяйне майно та майно, що переходить у власність держави, крім безхазяйного нерухомого майна (далі - безхазяйне майно).

1.3. Форми взаємодії підрозділів органу доходів і зборів під час роботи з безхазяйним майном:

проведення спільних заходів підрозділами органу доходів і зборів, які здійснюють податковий контроль, спеціальними підрозділами по боротьбі з податковими правопорушеннями (далі - підрозділ податкової міліції) та підрозділами, до функціональних обов'язків яких належить організація роботи з безхазяйним майном (далі - підрозділ по роботі з безхазяйним майном), у частині виявлення безхазяйного майна;

створення спільних робочих груп для проведення інвентаризації безхазяйного майна та вирішення (у разі потреби) робочих питань, пов'язаних із роботою з безхазяйним майном;

своєчасний обмін інформацією між підрозділами органу доходів і зборів про виявлення безхазяйного майна;

супроводження у судах справ, пов'язаних із виявленням, обліком та реалізацією безхазяйного майна, з обов'язковою участю працівників підрозділів по роботі з безхазяйним майном;

визначення разом із заінтересованими підрозділами органу доходів і зборів причин недотримання органами доходів і зборів та суб'єктами господарювання вимог законодавства України при проведенні роботи з виявлення, обліку, оцінки та зберігання безхазяйного майна;

підбиття підсумків роботи із виконання спільних заходів та розробка нових заходів і форм взаємодії;

узгодження питань, пов'язаних із виконанням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 року N 1340 "Про Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним" (далі - Порядок N 1340).

II. Взаємодія підрозділів органу доходів і зборів щодо виявлення безхазяйного майна

2.1. Якщо під час виконання функцій підрозділом податкової міліції виявлено безхазяйне майно, керівник (заступник керівника) такого підрозділу не пізніше п'ятнадцятиденного строку від дня виявлення направляє керівнику органу доходів і зборів або його заступнику, який згідно з розподілом обов'язків відповідає за роботу підрозділу по роботі з безхазяйним майном, службову записку про виявлення безхазяйного майна.

До службової записки в обов'язковому порядку додаються копії документів, які містять інформацію щодо обставин виявлення такого майна, його місцезнаходження, перелік цього майна із зазначенням кількісних, якісних і зовнішніх характеристик, наведених у пункті 2.6 цього розділу, для подальшої ідентифікації з метою постановки на облік безхазяйного майна.

2.2. Якщо працівниками інших підрозділів органу доходів і зборів під час виконання службових обов'язків виявлено безхазяйне майно, вони не пізніше наступного робочого дня службовою запискою повідомляють про це керівника органу доходів і зборів або його заступника, який згідно з розподілом обов'язків відповідає за роботу підрозділу по роботі з безхазяйним майном.

2.3. Керівник органу доходів і зборів або його заступник, який згідно з розподілом обов'язків відповідає за роботу підрозділу по роботі з безхазяйним майном, у день отримання службової записки про виявлення безхазяйного майна або прийняття рішення про накладення адміністративного арешту на таке майно дає доручення підрозділу по роботі з безхазяйним майном поставити це майно на облік.

Не пізніше наступного робочого дня після отримання такого доручення підрозділ по роботі з безхазяйним майном проводить перевірку наявності цього майна за місцезнаходженням, його кількісних та якісних характеристик, зазначених у документах, доданих до службової записки, або у протоколі про тимчасове затримання майна чи рішенні про адміністративний арешт, та у разі підтвердження наявності безхазяйного майна не пізніше наступного дня після закінчення перевірки складає акт опису і попередньої оцінки безхазяйного майна за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

До акта опису і попередньої оцінки безхазяйного майна додаються договір про зберігання такого майна, укладений між відповідним органом доходів і зборів із суб'єктом господарювання, який надає послуги з відповідального зберігання безхазяйного майна, та фотознімки описаного безхазяйного майна.

2.4. Складання акта опису і попередньої оцінки безхазяйного майна та попередня оцінка безхазяйного майна проводяться комісією чисельністю не менше трьох осіб у складі представників органу доходів і зборів з обов'язковим залученням працівника підрозділу по роботі з безхазяйним майном, органу (організації), що зберігає це майно на дату складання акта, та суб'єкта господарювання, якому безхазяйне майно передається на зберігання.

Попередня оцінка безхазяйного майна проводиться комісією відповідно до вимог пункту 8 Порядку N 1340.

У разі виникнення розбіжностей в оцінці безхазяйного майна між представниками комісії, а також у випадках, передбачених законодавством, оцінка проводиться суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання, представник якого включається до складу комісії (за згодою).

2.5. Акт опису і попередньої оцінки безхазяйного майна підписується усіма членами комісії. В акті опису і попередньої оцінки безхазяйного майна зазначається кількість складених примірників, яка залежить від кількості сторін, що його підписали.

Акт опису і попередньої оцінки безхазяйного майна затверджується керівником органу доходів і зборів або його заступником не пізніше ніж протягом трьох робочих днів після його складання.

2.6. В акті опису і попередньої оцінки безхазяйного майна зазначаються повна назва кожного окремого предмета або групи однорідних предметів, детальний опис ознак кожного предмета, назва матеріалу, з якого виготовлено кожний з предметів, відсоток зносу та наявні пошкодження. Опис безхазяйного майна має забезпечити його ідентифікацію. Зовнішніми характеристиками такого майна також є країна-виробник та підприємство-виробник, артикул, серійний номер, фірмовий знак, етикетка тощо.

2.7. Безхазяйне майно на підставі акта опису і попередньої оцінки безхазяйного майна у той самий день береться на облік підрозділом по роботі з безхазяйним майном.

2.8. Узяте на облік безхазяйне майно зберігається відповідним органом доходів і зборів у власних (орендованих) приміщеннях або за актом опису і попередньої оцінки безхазяйного майна передається на відповідальне зберігання суб'єкту господарювання.

Із суб'єктом господарювання, який прийняв безхазяйне майно на відповідальне зберігання, укладається відповідний договір.

Прийняте на зберігання безхазяйне майно відображається на позабалансовому рахунку "Активи на відповідальному зберіганні" цього суб'єкта господарювання.

2.9. У разі коли безхазяйне майно залишається на відповідальному зберіганні в органах доходів і зборів, його облік здійснюється на позабалансовому рахунку "Активи на відповідальному зберіганні" відповідного органу доходів і зборів. При цьому визначається посадова особа, яка несе матеріальну відповідальність за збереження цього майна.

2.10. Про кожний факт виявлення безхазяйного майна на суму 5 тис. грн і більше державні податкові інспекції направляють електронною поштою окреме спецповідомлення про виявлення (постановку на облік) безхазяйного майна (далі - спецповідомлення) за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку до відповідних територіальних органів доходів і зборів в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, міжрегіональних територіальних органів доходів і зборів (далі - територіальні органи доходів і зборів). Територіальні органи доходів і зборів узагальнюють та направляють відповідні спецповідомлення до Міністерства доходів і зборів України. До спецповідомлення додаються копії актів опису і попередньої оцінки безхазяйного майна та фотознімки описаного безхазяйного майна.

2.11. У разі взяття на облік безхазяйного майна, про яке згідно із законодавством необхідно повідомляти міліцію або органи місцевого самоврядування, відповідний орган доходів і зборів не пізніше третього робочого дня після затвердження акта опису і попередньої оцінки безхазяйного майна направляє листом інформацію про таке майно до відповідних заінтересованих органів за місцем виявлення безхазяйного майна.

III. Ведення обліку безхазяйного майна

3.1. Облік безхазяйного майна ведеться підрозділами по роботі з безхазяйним майном на підставі акта опису і попередньої оцінки безхазяйного майна. Для обліку актів опису і попередньої оцінки безхазяйного майна в цих підрозділах ведеться книга обліку актів опису і попередньої оцінки безхазяйного майна за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку. Акти опису і попередньої оцінки безхазяйного майна реєструються у цій книзі у день їх надходження. Кожному акту опису і попередньої оцінки безхазяйного майна присвоюється порядковий номер, що відповідає порядковому номеру у книзі обліку актів опису і попередньої оцінки безхазяйного майна.

3.2. За кожним фактом виявлення безхазяйного майна обов'язково заводиться окрема облікова справа, до якої під час роботи додаються необхідні документи, а саме:

акт опису і попередньої оцінки безхазяйного майна з фотознімками безхазяйного майна;

супровідні, службові, доповідні записки, рапорти;

запити до підприємств, установ і організацій про інформацію щодо виявленого безхазяйного майна та відповіді на них;

копія листа про виявлення безхазяйного майна, направленого до міліції або органу місцевого самоврядування відповідно до статті 338 Цивільного кодексу України;

листування щодо роботи з безхазяйним майном;

звіт про оцінку безхазяйного майна, складений суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання (за наявності);

акт опису, оцінки та передачі безхазяйного майна;

довіреності;

біржові контракти, протоколи проведення аукціонів, договори купівлі-продажу безхазяйного майна;

акти приймання-передачі безхазяйного майна;

роздруковане з офіційної сторінки Міністерства доходів і зборів України в мережі Інтернет оголошення про передачу на реалізацію майна вартістю 1 тис. грн і більше;

копії документів, що стосуються претензійно-позовної роботи;

інші документи, які складаються під час роботи з безхазяйним майном.

Кожній справі присвоюється порядковий номер відповідно до номера акта опису і попередньої оцінки безхазяйного майна.