Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка выдачи справки об отсутствии задолженности по налогам, сборам, платежам, контролируемым органами доходов и сборов

Министерство доходов и сборов Украины
Порядок, Приказ от 10.10.2013 № 567
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.10.2013

м. Київ

N 567

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 жовтня 2013 р. за N 1842/24374

Про затвердження Порядку видачі довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 3 вересня 2018 року N 733)

Відповідно до пункту 9 Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року N 141, та з метою поліпшення обслуговування платників податків при наданні послуги з видачі довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок видачі довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів, що додається.

2. Департаменту обслуговування платників податків (Мальцева В. В.) в установленому законодавством порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ігнатова А. П.

 

Міністр

О. В. Клименко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Міністр фінансів України

Ю. Колобов

 

Порядок
видачі довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів

1. Цей Порядок визначає механізм видачі органами доходів і зборів довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів (далі - Довідка).

2. Довідка видається міжрегіональними територіальними органами Міндоходів України (повноваження яких поширюються на кілька адміністративно-територіальних одиниць), державними податковими інспекціями в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, об'єднаними та спеціалізованими державними податковими інспекціями за встановленою формою (додаток 1) за основним місцем обліку платника податків, який звертається за наданням послуги.

3. Довідка видається безоплатно на підставі заяви (додаток 2) платника податків про видачу Довідки.

Заява складається з обов'язковим посиланням на відповідний нормативно-правовий акт, що передбачає надання органом доходів і зборів Довідки, та зазначенням найменування підприємства (установи, організації), до якого (якої) Довідку буде подано платником податків.

4. Строк розгляду заяви платника податків та видачі Довідки або направлення відмови в її наданні становить п'ять робочих днів з дня отримання такої заяви органом доходів і зборів.

5. Орган доходів і зборів визначає наявність/відсутність у платника податків податкового боргу на дату формування Довідки з урахуванням наявності/відсутності такого боргу в інформаційних системах органів доходів і зборів за основним та неосновним місцем обліку платника податків.

6. Строк, протягом якого Довідка може бути видана, має відповідати визначеному у ній строку дії. Якщо платник податків не звернувся до органу доходів і зборів за отриманням Довідки протягом строку її дії, вона підшивається до справи платника податків.

7. Довідка видається у паперовому або електронному вигляді.

Довідку у паперовому вигляді платник податків або його законний чи уповноважений представник отримує безпосередньо в органі доходів і зборів, до якого було подано заяву про отримання Довідки.

Платникам податків, які подають звітність в електронній формі, надання Довідки може здійснюватися засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

8. За наявності у платника податків податкового боргу органом доходів і зборів готується лист платнику податків (у довільній формі) з вмотивованою відмовою щодо видачі Довідки, який надсилається на адресу платника податків.

 

Директор Департаменту
обслуговування платників податків

В. В. Мальцева

 

ДОВІДКА*
про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів

_____________________________________________
(найменування органу доходів і зборів, що надає довідку)

від "___" ____________ 20__ року N ____

Платник податків    

                                          (код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер
                                              облікової картки платника податків
**)

_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (найменування платника податків)
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (місцезнаходження / місце проживання)

станом на "___" ____________ 20__ року не має заборгованості зі сплати податків, зборів, платежів.

Довідка надається відповідно до
_____________________________________________________________________________________
                                                  (назва нормативно-правового акта, його номер та дата прийняття)
_____________________________________________________________________________________
для надання до
_____________________________________________________________________________________
                              (найменування підприємства (установи, організації), до якого (якої) буде подано довідку)

Дійсна протягом 10 календарних днів до "___" ____________ 20__ року.
 

Керівник органу доходів і зборів

_________________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

Посадова особа
органу доходів і зборів

_________________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

____________
* Ця довідка не застосовується для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

** Або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті).

 

ЗАЯВА

Прошу видати довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів відповідно до вимог
_____________________________________________________________________________________
                                                           (назва, номер та дата прийняття нормативно-правового акта)
_____________________________________________________________________________________
для надання до
_____________________________________________________________________________________
                             (найменування підприємства (установи, організації), до якого (якої) буде подано довідку)

Довідку прошу видати в електронному/паперовому вигляді.
                                                                (необхідне позначити)

Додатково повідомляю, що станом на день звернення триває процес адміністративного (судового) оскарження суми грошового зобов'язання (у разі необхідності зробити відповідну позначку "Ц").

Платник податків

______________________________
(ініціали та прізвище)

____________
* Або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті).

____________

Опрос