Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Методики формирования стоимости платных услуг, которые могут предоставляться подразделениями Государственной военизированной горноспасательной службы в угольной промышленности

Минфин, Министерство экономического развития и торговли Украины, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
Методика, Приказ от 16.10.2013 № 734/872/1238
действует с 26.11.2013

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.10.2013

м. Київ

N 734/872/1238

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 жовтня 2013 р. за N 1838/24370

Про затвердження Методики формування вартості платних послуг, які можуть надаватись підрозділами Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2012 року N 849 "Питання надання підрозділами Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості платних послуг"

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Методику формування вартості платних послуг, які можуть надаватись підрозділами Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості, що додається.

2. Директору Департаменту промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Онищенку О. М. забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості України Поповича І. М.

 

Міністр енергетики
та вугільної промисловості України

Е. А. Ставицький

Міністр фінансів України

Ю. В. Колобов

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

І. М. Прасолов

ПОГОДЖЕНО: 

 

Перший заступник
Голови СПО роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

Перший заступник керівника
Спільного представницького
органу репрезентативних
всеукраїнських профспілок
на національному рівні

Г. В. Осовий

Голова Профспілки працівників
вугільної промисловості України

В. Турманов

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

МЕТОДИКА
формування вартості платних послуг, які можуть надаватись підрозділами Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості

I. Загальні положення

1.1. Ця Методика визначає механізм формування вартості платних послуг, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2012 року N 849 "Питання надання підрозділами Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості платних послуг".

1.2. Методика застосовується для визначення вартості платних послуг, які надаються підрозділами Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості України (далі - підрозділи ДВГРС).

1.3. Вартість платних послуг визначається підрозділами ДВГРС окремо за кожним видом послуг і складається з витрат, безпосередньо пов'язаних з їх наданням.

1.4. Кошти, отримані підрозділами ДВГРС від надання платних послуг, використовуються згідно із затвердженим планом витрат підрозділу з урахуванням вимог чинного законодавства.

II. Формування вартості платних послуг

2.1. Формування вартості платних послуг здійснюється відповідно до економічно обґрунтованих витрат підрозділів ДВГРС, визначених на підставі державних та галузевих нормативів витрат ресурсів, планів витрат, техніко-економічних розрахунків, з урахуванням цін на матеріальні ресурси та послуги в запланованому періоді.

2.2. До вартості платних послуг включаються:

прямі матеріальні витрати;

прямі витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи;

інші прямі витрати;

непрямі витрати.

Перелік і склад статей калькулювання вартості послуг установлюються підрозділами ДВГРС.

2.3. Вартість платної послуги розраховується за формулою

Впослуги = Вп + Впраці + Віп + Внп,

де: Впослуги - вартість платної послуги;

Вп - прямі матеріальні витрати;

Впраці - прямі витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи;

Віп - інші прямі витрати;

Внп - непрямі витрати.

2.4. До складу прямих матеріальних витрат включається вартість основних та оборотних засобів, які безпосередньо використовуються під час надання платної послуги, а саме придбання сировини та матеріальних цінностей, обладнання, оснащення, матеріалів, палива та енергії, необхідних для забезпечення виконання послуги, тощо.

2.5. До складу прямих витрат на оплату праці та відрахування на соціальні заходи включаються витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати особового складу ДВГРС, безпосередньо пов'язаного із наданням послуг, залежно від часу їх фактичного залучення та відповідних нормативно-правових актів, що стосуються умов нарахування заробітної плати особовому складу підрозділів ДВГРС.

Витрати на основну заробітну плату визначаються згідно з встановленими годинними тарифними ставками і окладами.

Витрати на додаткову заробітну плату визначаються розмірами виплачуваних доплат, надбавок, гарантійних і компенсаційних виплат, премій. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, що виплачуються з фонду оплати праці, визначаються розмірами виплачуваних винагород, заохочень, компенсаційних та інших грошових виплат згідно з нормативно-правовими актами, колективними договорами та галузевою угодою.

2.6. До складу інших прямих витрат включаються всі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо пов'язані з наданням платної послуги:

відрахування на соціальні заходи;

амортизація (знос) основних та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів.

2.7. До складу непрямих витрат включаються всі інші витрати, які можуть бути пов'язані із забезпеченням функціонування підрозділу ДВГРС, а саме на:

оплату праці, відрахування на соціальні заходи, пов'язані з виплатою заробітної плати адміністративному персоналу, що забезпечує організацію платних послуг у підрозділах ДВГРС;

утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів, призначених для забезпечення функціонування підрозділу ДВГРС;

амортизацію (знос) основних та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, не пов'язаних з наданням платної послуги;

оплату тепло-, водопостачання і водовідведення, електроенергії та інших послуг з утримання приміщень;

оплату заходів з охорони праці, техніки безпеки і охорони навколишнього природного середовища;

оплату службових відряджень і транспортних витрат;

оплату послуг сторонніх організацій, у тому числі послуг зв'язку, оплату професійних послуг (юридичних, аудиторських, з оцінки майна тощо);

утримання об'єктів соціально-культурного призначення;

оренду будівлі (приміщення) та витрати на поточний ремонт;

оплату податків, зборів й інших, передбачених законодавством, обов'язкових платежів;

урегулювання судових спорів, визнані штрафи, пені, неустойки;

оплату інших витрат, пов'язаних з функціонуванням підрозділу ДВГРС.

2.8. Коефіцієнт співвідношення непрямих і прямих витрат розраховується на підставі затверджених розпорядником планів витрат за формулою

k = Внп / (Вп + Впраці + Віп),

де: Внп - непрямі витрати за рік;

Вп + Впраці + Віп - прямі витрати за рік.

 

Директор Департаменту
промислової безпеки, охорони праці,
цивільного та фізичного захисту,
трудової та соціальної політики
Міністерства енергетики та
вугільної промисловості України

О. Онищенко

Директор Департаменту фінансів
виробничої сфери та майнових відносин
Міністерства фінансів України

С. Мельниченко

Директор Департаменту
розвитку реального сектору економіки
Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України

О. Пендзин

Опрос