Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства обороны Украины от 20.03.2013 N 187

Минобороны
Приказ от 14.10.2013 № 697
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.10.2013

м. Київ

N 697

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 жовтня 2013 р. за N 1832/24364

Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 20.03.2013 N 187

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства оборони України
 від 20 березня 2013 року N 187
згідно з
 наказом Міністерства оборони України
 від 9 лютого 2017 року N 85)

Відповідно до Законів України "Про Збройні Сили України", "Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав", "Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки", постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 2006 року N 401 "Деякі питання забезпечення діяльності національних контингентів і національного персоналу, що утримуються за рахунок державного бюджету" (із змінами), з метою визначення особливостей нарахування та виплати щомісячної грошової винагороди в іноземній валюті військовослужбовцям Збройних Сил України із складу національних контингентів та національного персоналу України

НАКАЗУЮ:

1. Доповнити наказ Міністерства оборони України від 20 березня 2013 року N 187 "Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення коштами в іноземній валюті діяльності Міністерства оборони України та Збройних Сил України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 червня 2013 року за N 896/23428, після пункту 1 новим пунктом 2 такого змісту:

"2. Начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України у разі зміни розмірів щомісячної грошової винагороди в іноземній валюті організовувати внесення відповідних змін до штатів підрозділів, що входять до складу національних контингентів України".

У зв'язку з цим пункти 2, 3 вважати відповідно пунктами 3, 4.

2. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок забезпечення коштами в іноземній валюті діяльності Міністерства оборони України та Збройних Сил України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 20 березня 2013 року N 187, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05 червня 2013 року за N 896/23428, що додаються.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністра оборони України від 02 серпня 2006 року N 472 "Про щомісячну грошову винагороду в іноземній валюті військовослужбовцям Збройних Сил із складу українських миротворчих контингентів та особам із складу миротворчого персоналу", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 серпня 2006 року за N 942/12816 (із змінами).

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України

П. В. Лебедєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра соціальної
політики України -
керівник апарату

В. Коломієць

 

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок забезпечення коштами в іноземній валюті діяльності Міністерства оборони України та Збройних Сил України

1. Розділ VI викласти в такій редакції:

"VI. Особливості нарахування та виплати щомісячної грошової винагороди в іноземній валюті та надбавок до цієї винагороди військовослужбовцям Збройних Сил із складу національних контингентів та особам із складу національного персоналу України

6.1. Нарахування щомісячної грошової винагороди в іноземній валюті (далі - винагорода) військовослужбовцям здійснюється у підрозділах, в яких відповідно до вимог Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 року N 59, утворена бухгалтерська служба або визначено особу, на яку покладається виконання обов'язків бухгалтерської служби.

Підтвердження факту виплати винагороди здійснюється військовослужбовцем у картці особового рахунку військовослужбовця (додаток 3) шляхом проставляння особистого підпису за кожний місяць.

6.2. Виплата винагороди військовослужбовцям національних контингентів та особам із складу національного персоналу України здійснюється через Фінансове управління за наявності коштів в іноземній валюті на рахунках у перші п'ять робочих днів поточного місяця за минулий місяць шляхом зарахування коштів на спеціальні карткові рахунки цих осіб.

6.3. Для забезпечення своєчасного та повного зарахування винагороди на спеціальні карткові рахунки військовослужбовців національних контингентів та осіб із складу національного персоналу України командування підрозділу Збройних Сил, який входить до складу національного контингенту та/або здійснює безпосереднє нарахування винагороди, зобов'язане подавати до Фінансового управління списки військовослужбовців, щомісячна грошова винагорода в іноземній валюті яких підлягає зарахуванню на картковий рахунок в іноземній валюті (додаток 4), із зазначенням конкретної суми вкладу до першого числа поточного місяця за минулий.

6.4. Виплата винагороди військовослужбовцям здійснюється за роздавальними відомостями, у яких вони проставляють особистий підпис. Підставами для складання відомостей є:

штат національного контингенту;

розміри винагороди, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2006 року N 401 "Деякі питання забезпечення діяльності національних контингентів і національного персоналу, що утримуються за рахунок державного бюджету" (із змінами);

накази відповідних командирів (начальників) та первинні документи.

6.5. Дні перетину державного кордону України військовослужбовцями національних контингентів та особами із складу національного персоналу України оголошуються наказами відповідних командирів (начальників) та визначаються за відмітками Державної прикордонної служби України в:

паспортах громадянина України для виїзду за кордон;

пасажирських маніфестах (Passenger manifest) під час транспортування організованих груп військовослужбовців.

6.6. День зарахування національного контингенту та прикомандированих осіб до оперативного підпорядкування командуванню, що проводить морську операцію з підтримання миру і безпеки, та день виключення з такого підпорядкування, оголошуються наказом командира національного контингенту (корабля).

6.7. Нарахування винагороди військовослужбовцям, прикомандированим до кораблів для участі в морських операціях з підтримання миру і безпеки, здійснюється відповідно до чинного законодавства. Розміри винагороди визначаються, виходячи з військових звань для офіцерського складу та розрядів для рядового, сержантського та старшинського складу, які зазначаються у довідці (додаток 5) з основного місця служби.

У разі зміни військового звання військовослужбовця офіцерського складу (прикомандированого до корабля для участі в морській операції з підтримання миру і безпеки) за основним місцем служби повторно складається довідка, яка надсилається до підрозділу, що здійснює нарахування винагороди.

6.8. Військовослужбовцям національних контингентів та особам із складу національного персоналу України (учасникам сухопутних операцій з підтримання миру і безпеки) винагорода виплачується також за час прийняття і здачі посад у межах установлених строків, за час після здачі справ та обов'язків за посадами, в тому числі за час проїзду по іноземній території, по день перетину державного кордону України включно, виходячи з розмірів винагороди за тими посадами, на які вони призначені або які виконували.

6.9. Військовослужбовцям національних контингентів та особам із складу національного персоналу України, допущеним до тимчасового виконання обов'язків за вакантною посадою з більшим розміром винагороди, виплата різниці у розмірах винагороди за основною посадою і посадою, що тимчасово виконується, здійснюється з дня вступу в її виконання і по день припинення тимчасового виконання посади включно одночасно з виплатою винагороди за відповідний місяць.

За тимчасове виконання обов'язків за невакантною посадою з більшим розміром винагороди виплата різниці у розмірах винагороди за основною посадою і посадою, що тимчасово виконується, не здійснюється.

Військовослужбовцям національних контингентів та особам із складу національного персоналу України, допущеним до тимчасового виконання обов'язків за вакантною посадою з меншим розміром винагороди ніж за основною посадою, винагорода виплачується за основною посадою.

6.10. У разі прийняття відповідними посадовими особами, яким надане право призначення військовослужбовців на посади національних контингентів та осіб зі складу національного персоналу України, рішень щодо продовження строку тимчасового проходження військової служби за межами України винагорода за новими посадами виплачується з того дня, з якого військовослужбовці стали до виконання обов'язків за посадами, але не раніше дня видання наказу про їх призначення на ці посади.

6.11. Виплата винагороди за час перебування у відрядженні на території України, за винятком днів перетину державного кордону України, військовослужбовцям національних контингентів та особам із складу національного персоналу України не здійснюється.

6.12. Виплата встановлених Кабінетом Міністрів України надбавок до винагороди здійснюється одночасно з виплатою винагороди у поточному місяці за минулий.

6.13. Перелік посад у національних контингентах та національного персоналу України, за якими передбачається безпосереднє виконання польотів льотним складом та виплата відповідних надбавок до винагороди за особливі умови служби, визначається командуванням виду Збройних Сил України за погодженням з Департаментом фінансів Міністерства оборони України та затверджується начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України.

6.14. Підставою для нарахування військовослужбовцям льотного складу національних контингентів надбавки до винагороди за особливі умови служби є наказ командира національного контингенту, виданий на підставі щодобових звітів за виконання польотних завдань. Для командира національного контингенту наліт оголошується наказом вищого командира (начальника).

6.15. У разі загибелі, смерті, зникнення безвісти військовослужбовця національного контингенту або особи із складу національного персоналу України винагорода виплачується по день загибелі, смерті, зникнення безвісти включно.

6.16. Для забезпечення першочергових потреб військовослужбовців національних контингентів щомісяця, у другій декаді місяця, виплачується аванс готівкою в іноземній валюті у розмірі до 250 доларів США на одну особу (за бажанням одержувача), який утримується під час нарахування винагороди за поточний місяць.

Особам із складу національного персоналу України перед відправленням за межі України видається аванс в іноземній валюті у розмірі до 250 доларів США на особу (за бажанням одержувача) за кожний місяць перебування за кордоном, але не більше 3000 доларів США на одну особу, який утримується під час нарахування винагороди упродовж трьох наступних місяців.

6.17. Військовослужбовцям, які перебувають в інших країнах (крім України) у зв'язку з виконанням службових завдань, хворобою, виплата винагороди здійснюється за всі дні перебування поза межами країни виконання завдань за призначенням. Надбавки до винагороди виплачуються згідно з чинним законодавством.

6.18. Військовослужбовцям, які перебувають у розпорядженні командира національного контингенту, виплата винагороди здійснюється за попередньою посадою, але не більше двох місяців з дня звільнення від виконання обов'язків за попередньою посадою. Надбавка за виконання службових обов'язків у важких кліматичних умовах виплачується згідно з чинним законодавством.

6.19. Військовослужбовцям, затриманим відповідними компетентними органами, в тому числі іноземними, виплата винагороди та надбавок до неї призупиняється з дня такого затримання.

6.20. У разі постановлення виправдувального вироку суду, закриття кримінального провадження (відсутність події кримінального правопорушення; відсутність у діянні складу кримінального правопорушення; не встановлено достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді і вичерпано можливості їх отримати) військовослужбовцям, які були відсторонені від посад, поновлюється виплата винагороди та надбавки до неї, на отримання якої вони втратили право у зв'язку з відстороненням від посад, з дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадою. При цьому винагорода та надбавки до неї, виплату яких було призупинено, відшкодовуються військовослужбовцям у порядку, передбаченому Законом України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду".

6.21. Виплата підйомної допомоги в іноземній та національній валютах не здійснюється.

6.22. Особи з числа національного персоналу України зараховуються на фінансове забезпечення у національній та іноземній валютах до Фінансового управління.

6.23. Порядок та умови виплати грошового забезпечення у національній валюті військовослужбовцям національного контингенту та особам із складу національного персоналу України визначено Інструкцією про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженою наказом Міністра оборони України від 11 червня 2008 року N 260, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 14 липня 2008 року за N 638/15329.

6.24. Порядок та умови утримання національного персоналу визначаються міжнародними договорами".

2. Доповнити Інструкцію додатками 4 та 5, що додаються.

 

Начальник Головного управління
військового співробітництва та
миротворчих операцій Генерального
штабу Збройних Сил України
генерал-майор

Л. С. Голопатюк

 

СПИСКИ
військовослужбовців, щомісячна грошова винагорода в іноземній валюті яких підлягає зарахуванню на картковий рахунок в іноземній валюті

(найменування валюти)

 

N з/п

Військове звання

Прізвище

Ім'я

По батькові

Номер облікової картки платника податків

Сума зарахування

 

 

 

 

 

 

 

Командир військової частини А0000

___________________________________________________
                         (військове звання, підпис, ініціали та прізвище)

Начальник фінансової служби
військової частини А0000

 
_____________________________________________
                 (військове звання, підпис, ініціали та прізвище)

Примітки:

1. Списки складаються в алфавітному порядку.

2. Кожний аркуш підписується командиром та начальником фінансової служби національного контингенту та скріплюється гербовою печаткою.

 

Штамп військової частини (за
умовним найменуванням, а за
відсутності умовного - за дійсним
найменуванням військової частини)

 

ДОВІДКА

Видана _________________________________________________________________________
                                                       (умовне, а за відсутності умовного - дійсне найменування
_______________________________________________________________________________,
                                                                   військової частини та її місцезнаходження)

засвідчує, що ____________________________________________________________________
                                                                          (найменування посади, військове звання,
_______________________________________________________________________________,
                                               прізвище, ім'я та по батькові військовослужбовця)
особистий номер __________________________________, станом на ____________ 20__ року:

1. Має військове звання ___________________________________________________________,
                                                     (військове звання для офіцерського складу на дату вибуття з основного місця служби)
присвоєне наказом _______________________________________________________________.

2. Згідно зі штатом N _______ має тарифний розряд ____________________________________.

3. Присвоєне військове звання __________________________________________________,
                      (військове звання під час відрядження на корабель для офіцерського складу) 
присвоєне наказом _______________________________________________________________.

Довідка видана для нарахування щомісячної винагороди в іноземній валюті.

Командир
військової частини А0000

 
__________________ ____________ ____________________
          (військове звання)             (підпис)            (ініціали та прізвище)

Начальник штабу
військової частини А0000

 
__________________ ____________ ____________________
          (військове звання)             (підпис)            (ініціали та прізвище)

Начальник
фінансового органу

 
__________________ ____________ ____________________
          (військове звання)             (підпис)            (ініціали та прізвище

"___" ____________ 20__ року

 

М. П.

 

____________

Опрос