Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке действий органов (подразделений) охраны государственной границы во время выявления признаков нарушений таможенных правил, а также выявления имущества, которое не имеет владельца или владелец которого неизвестен, и порядке дальнейшего взаимодействия органов (подразделений) охраны государственной границы с органами доходов и сборов

МВД, Министерство доходов и сборов Украины
Приказ, Инструкция от 03.10.2013 № 947/525
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.10.2013

м. Київ

N 947/525

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 жовтня 2013 р. за N 1826/24358

Про затвердження Інструкції про порядок дій органів (підрозділів) охорони державного кордону під час виявлення ознак порушень митних правил, а також виявлення майна, яке не має власника або власник якого невідомий, та порядок подальшої взаємодії органів (підрозділів) охорони державного кордону з органами доходів і зборів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства внутрішніх справ України,
 Міністерства фінансів України
 від 17 вересня 2015 року N 1139/789

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України,
Міністерства фінансів України
 від 18 жовтня 2018 року N 849/828)

Відповідно до статті 558 Митного кодексу України, підпункту 191.1.23 пункту 191.1 статті 191 розділу I Податкового кодексу України, пункту 20 статті 19, пункту 33 частини першої статті 20 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" та з метою врегулювання порядку взаємодії органів (підрозділів) охорони державного кордону під час здійснення оперативно-службової діяльності з органами доходів і зборів

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію про порядок дій органів (підрозділів) охорони державного кордону під час виявлення ознак порушень митних правил, а також виявлення майна, яке не має власника або власник якого невідомий, та порядок подальшої взаємодії органів (підрозділів) охорони державного кордону з органами доходів і зборів, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної митної служби України і Адміністрації Державної прикордонної служби України від 01 червня 2005 року N 461/439 "Про затвердження Порядку дій у разі виявлення органами (підрозділами) Державної прикордонної служби України порушень законодавства й порушень справ, провадження в яких віднесено до компетенції митних органів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 червня 2005 року за N 683/10963.

3. Управлінню взаємодії з центральними органами виконавчої влади та органами військового управління (Черкасський Р. А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.

 

Міністр внутрішніх справ України

В. Ю. Захарченко

Міністр доходів і зборів України

О. В. Клименко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної прикордонної
служби України
генерал армії України

М. М. Литвин

 

Інструкція
про порядок дій органів (підрозділів) охорони державного кордону під час виявлення ознак порушень митних правил, а також виявлення майна, яке не має власника або власник якого невідомий, та порядок подальшої взаємодії органів (підрозділів) охорони державного кордону з органами доходів і зборів

I. Загальні положення

1.1. Цю Інструкцію розроблено відповідно до вимог Конституції України, Митного кодексу України, Податкового кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України "Про Державну прикордонну службу України", з метою організації взаємодії органів (підрозділів) охорони державного кордону Державної прикордонної служби України з митницями у разі виявлення ознак порушень митних правил, а також з державними податковими інспекціями (далі - податкова інспекція) у разі виявлення майна, яке не має власника або власник якого невідомий.

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України,
 Міністерства фінансів України від 17.09.2015 р. N 1139/789)

1.2. У цій Інструкції терміни вживаються у таких значеннях:

адміністративно-оперативна група - прикордонний наряд, призначений для оперативного реагування на виявлені службовими особами органів (підрозділів) охорони державного кордону адміністративні правопорушення;

відділ прикордонної служби - підрозділ органу охорони державного кордону Державної прикордонної служби України, який виконує завдання з охорони державного кордону України;

предмети правопорушення - товари та транспортні засоби комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України особою або групою осіб, у діях яких вбачаються ознаки порушення митних правил.

II. Дії службових осіб органів (підрозділів) охорони державного кордону під час виявлення ознак правопорушень, протидію яким віднесено до компетенції митниці

2.1. Службова особа органу (підрозділу) охорони державного кордону в разі виявлення під час здійснення оперативно-службової діяльності з охорони державного кордону поза пунктом пропуску через державний кордон України осіб, у діях яких вбачаються ознаки порушення митних правил:

вживає заходів щодо припинення правопорушення;

негайно (за першої можливості) інформує центр управління службою відділу прикордонної служби про затримання осіб і предметів правопорушення із зазначенням дати, часу та обставин правопорушення;

складає акт про виявлення (додаток 1);

забезпечує збереження предметів правопорушення, їх тари й упаковки, наявних слідів на них та вживає заходів щодо унеможливлення доступу до предметів правопорушення сторонніх осіб, непорушення їх розташування, уникає залишення відбитків пальців рук на виявлених товарах та інших предметах, що мають відношення до цього правопорушення;

передає предмети правопорушення, наявні супровідні, технічні, реєстраційні документи до них, ключі запалювання транспортного засобу та акт про виявлення (з відміткою про передавання) адміністративно-оперативній групі;

у разі виявлення в діях осіб правопорушень, протидію яким віднесено до компетенції Державної прикордонної служби України, складає стосовно таких осіб протоколи про адміністративне затримання відповідно до статей 260 - 263 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

передає документи, а також затриманих осіб адміністративно-оперативній групі.

2.2. Адміністративно-оперативна група після негайного прибуття на місце виявлення правопорушення, але не пізніше ніж через три години з моменту виявлення:

приймає від службових осіб органу (підрозділу) охорони державного кордону, які виявили правопорушення, предмети правопорушення, наявні супровідні, технічні, реєстраційні документи до них, ключі запалювання транспортного засобу, акт про виявлення (з відміткою про приймання), а також затриманих осіб та протоколи про їх адміністративне затримання;

перевіряє отримані документи на відповідність встановленим законодавством вимогам та проводить додаткові заходи щодо опитування правопорушників та можливих свідків правопорушення (за необхідності);

за участі службової особи органу (підрозділу) охорони державного кордону, яка виявила правопорушення, складає схему місця виявлення правопорушення (із відображенням місця виявлення; відстані від місця виявлення до державного кордону України та найближчих населених пунктів або доріг; розташування особового складу прикордонного наряду; попереджувальних знаків (щитів), а у разі незаконного перетинання (спроби) державного кордону України - місця перетинання);

у разі виявлення в діях осіб правопорушень, протидію яким віднесено до компетенції Державної прикордонної служби України, здійснює оформлення справ про адміністративні правопорушення відповідно до Інструкції з оформлення посадовими особами Державної прикордонної служби України матеріалів справ про адміністративні правопорушення, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 18 вересня 2013 року N 898, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09 жовтня 2013 року за N 1729/24261;

у разі затримання правопорушника на строк до трьох діб здійснює його доставляння до місця тимчасового тримання органу (підрозділу) охорони державного кордону;

передає предмети правопорушення та наявні супровідні, технічні, реєстраційні документи до них, ключі запалювання транспортного засобу, що вилучаються посадовою особою митниці;

направляє акт про виявлення та отриману від посадової особи митниці копію процесуального документа про вилучення предметів правопорушення до інформаційно-аналітичного підрозділу органу охорони державного кордону для формування звітності, зберігання та взаємозвірок.

2.3. У разі неможливості прибуття на місце виявлення правопорушення адміністративно-оперативної групи виконання дій, визначених абзацами четвертим - восьмим пункту 2.2 цього розділу, покладається на службових осіб органу (підрозділу) охорони державного кордону, визначених в абзаці першому пункту 2.1 цього розділу.

2.4. Центр управління службою відділу прикордонної служби:

негайно доповідає начальнику відділу прикордонної служби та інформує, але не пізніше ніж через 30 хвилин з моменту виявлення, про час та обставини виявлення ознак порушень митних правил найближчу митницю, у зоні діяльності якої виявлено правопорушення, а також центр управління службою органу охорони державного кордону;

направляє на місце виявлення предметів правопорушення адміністративно-оперативну групу та здійснює реєстрацію отриманої інформації;

уточнює інформацію щодо дати та часу можливого прибуття представника митниці на місце виявлення предметів правопорушення;

здійснює взаємообмін інформацією про хід виконання завдань та зміни в обстановці зі старшим адміністративно-оперативної групи та центром управління служби органу охорони державного кордону.

2.5. Начальник відділу прикордонної служби організовує та забезпечує:

прибуття до місця виявлення правопорушення адміністративно-оперативної групи;

доставлення затриманих осіб до місць тимчасового тримання органу (підрозділу) охорони державного кордону;

передавання (надсилання), не пізніше доби після виявлення предметів правопорушення, копії матеріалів, що стосуються правопорушення (протоколів про адміністративне правопорушення, про адміністративне затримання, актів про виявлення, рапортів, схем місця виявлення правопорушення), у митницю, у зоні діяльності якої виявлено правопорушення.

2.6. У разі виявлення службовою особою органу (підрозділу) охорони державного кордону осіб, у діях яких вбачаються ознаки порушення митних правил, у пункті пропуску через державний кордон України така службова особа здійснює заходи, викладені в абзацах другому - п'ятому пункту 2.1 цього розділу.

Службова особа органу (підрозділу) охорони державного кордону продовжує подальше несення служби в пункті пропуску через державний кордон України після прибуття на місце виявлення правопорушення старшого зміни прикордонних нарядів.

III. Дії посадових осіб митниці щодо процесуального оформлення порушення митних правил, виявленого органами (підрозділами) охорони державного кордону

Посадова особа митниці, уповноважена на проведення процесуальних дій та визначена керівництвом митниці, після отримання інформації про виявлення службовими особами органу (підрозділу) охорони державного кордону ознак порушення митних правил:

прибуває на місце виявлення правопорушення не пізніше ніж через три години з моменту отримання інформації про виявлення правопорушення, якщо воно виявлено поза межами пункту пропуску через державний кордон України, а в межах пункту пропуску - негайно;

вилучає предмети правопорушення, наявні супровідні, технічні, реєстраційні документи до них, ключі запалювання транспортного засобу, про що складає відповідний процесуальний документ, копію якого передає службовій особі адміністративно-оперативної групи, а також проводить інші необхідні процесуальні дії;

одержує письмові пояснення від службових осіб органу (підрозділу) охорони державного кордону, які виявили ознаки порушення митних правил, інших учасників або свідків правопорушення.

IV. Дії службових осіб органів (підрозділів) охорони державного кордону під час виявлення майна, яке не має власника або власник якого невідомий

4.1. Службова особа органу (підрозділу) охорони державного кордону в разі виявлення під час оперативно-службової діяльності на державному кордоні майна, яке не має власника або власник якого невідомий (далі - майно):

вживає заходів щодо збереження майна;

негайно інформує центр управління службою відділу прикордонної служби із зазначенням часу та обставин виявлення майна;

складає акт про виявлення, з детальним описом майна, який чітко його ідентифікує та забезпечує подальше його збереження до прибуття адміністративно-оперативної групи;

передає майно та акт про виявлення (з відміткою про передавання) адміністративно-оперативній групі.

4.2. Центр управління службою відділу прикордонної служби негайно, але не пізніше ніж через 30 хвилин з моменту отримання повідомлення про виявлення майна, про час та обставини його виявлення доповідає начальнику відділу прикордонної служби та інформує найближчу податкову інспекцію, у зоні діяльності якої його виявлено, а також центр управління службою органу охорони державного кордону.

4.3. Начальник відділу прикордонної служби організовує та забезпечує:

прибуття до місця виявлення майна адміністративно-оперативної групи;

транспортування та зберігання майна.

4.4. Адміністративно-оперативна група після прибуття до місця виявлення майна:

приймає від службової особи органу (підрозділу) охорони державного кордону майно та акт про виявлення (з відміткою про приймання);

здійснює доставлення майна до відділу прикордонної служби, на ділянці якого воно було виявлено;

передає майно представнику податкової інспекції після його прибуття до відділу прикордонної служби, про що складає акт приймання-передавання (додаток 2);

направляє другий примірник акта приймання-передавання та акт про виявлення до інформаційно-аналітичного підрозділу органу охорони державного кордону для формування звітності, зберігання та проведення взаємозвірок.

V. Дії посадових осіб податкової інспекції в разі отримання від органів охорони державного кордону інформації про виявлене майно

5.1. Керівник (заступник) податкової інспекції не пізніше наступного дня після отримання від центру управління службою відділу прикордонної служби повідомлення про виявлення майна забезпечує:

постановку майна на облік та з урахуванням специфіки майна приймає рішення щодо його передачі на зберігання;

організацію подальшої роботи щодо поводження з майном відповідно до чинного законодавства.

5.2. Посадова особа податкової інспекції, яка отримала доручення про постановку майна на облік:

у день отримання доручення, але не пізніше наступного робочого дня після отримання від центру управління службою відділу прикордонної служби повідомлення про виявлення майна, прибуває до відповідного відділу прикордонної служби;

приймає виявлене майно, про що складається акт приймання-передавання.

VI. Організація обліку та взаємозвірки результатів взаємодії

6.1. Начальники органів охорони державного кордону, митниць та податкових інспекцій організовують:

участь представника органу (підрозділу) охорони державного кордону в складанні акта опису і попередньої оцінки податковою інспекцією майна;

занесення інформації щодо виявлення та передавання предметів порушення митних правил та майна до відповідних баз даних;

здійснення щомісячних взаємозвірок щодо приймання-передавання виявлених предметів правопорушення або майна із оформленням відповідних актів.

6.2. Взаємозвірки здійснюються щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним. Результати взаємозвірок оформляються відповідними актами.

Акти взаємозвірок зберігаються в органах охорони державного кордону, митницях та податкових інспекціях упродовж одного року після їх підписання.

 

Начальник Управління взаємодії
з центральними органами виконавчої
влади та органами військового
управління МВС України

Р. А. Черкасський

Перший заступник Міністра
доходів і зборів України

С. Д. Дериволков

 

Акт
про виявлення

"___" _____________20__ р.

місто (село) _______________

Я, _________________________________________________________________________________
                                          (посада, звання, прізвище, ім'я, по батькові старшого прикордонного наряду)
___________________________________________________________________________________,
сьогодні о "____" год. "____" хв., перебуваючи в прикордонному наряді _______________________ у складі ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
на напрямку _______________________________-_______________________________ на території ______________________________ сільської (селищної) ради __________________________ району _____________________________________ області (______ метрів до державного кордону України, _________ метрів до/від населеного пункту ______________________________________________), виявив _______________________________________________________________________, а саме:
                               (предмети правопорушення / майно, яке не має власника або власник якого невідомий)
____________________________________________________________________________________
                                                                 (зазначити перелік майна, його індивідуальні ознаки)

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

_________________________________________
(посада, звання, прізвище, ініціали та підпис службової особи,

__________________________________________
яка виявила предмети / майно)

___________________________________________
(посада, звання, прізвище, ініціали та підпис службової особи

___________________________________________
адміністративно-оперативної групи)

 

Акт
приймання-передавання

"___" _____________ 20__ р.

місто (село) _______________

Я, __________________________________________________________________________________
                 (посада, звання, прізвище, ім'я, по батькові представника органу (підрозділу) охорони державного кордону)
____________________________________________________________________________________,
сьогодні о ___ год. ___ хв. передав, а ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                  (посада, звання, прізвище, ім'я, по батькові представника державної податкової інспекції)

прийняв таке майно:
____________________________________________________________________________________
                                                               (зазначити перелік майна, його індивідуальні ознаки)

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

__________________________________________
(посада, прізвище, ініціали та підпис представника

__________________________________________
органу (підрозділу) охорони державного кордону)

________________________________________
(посада, прізвище, ініціали та підпис представника

________________________________________
державної податкової інспекції)

____________

Опрос