Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства культуры и искусств Украины от 23 июня 1999 года N 415

Министерство культуры Украины (2)
Приказ от 11.10.2013 № 968
действует с 15.11.2013

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.10.2013

м. Київ

N 968

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 жовтня 2013 р. за N 1821/24353

Про внесення змін до наказу Міністерства культури і мистецтв України від 23 червня 1999 року N 415

Відповідно до Закону України "Про культуру", Положення про Міністерство культури України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 388, та з метою підтримки й активізації мистецького аматорства в Україні

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства культури і мистецтв України від 23 червня 1999 року N 415 "Про Положення про народний (зразковий) аматорський колектив культурно-освітніх закладів системи Міністерства культури і мистецтв України та закордонного українства", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 вересня 1999 року за N 593/3886, такі зміни:

у заголовку та пункті 1 наказу слова "культурно-освітніх закладів системи Міністерства культури і мистецтв України" замінити словами "(студію) закладів культури системи Міністерства культури України".

2. Затвердити Зміни до Положення про народний (зразковий) аматорський колектив культурно-освітніх закладів системи Міністерства культури і мистецтв України та закордонного українства, затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від 23 червня 1999 року N 415, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 вересня 1999 року за N 593/3886, що додаються.

3. Управлінню регіональної та культурно-просвітницької роботи (Л. С. Нікіфоренко) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства культури України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. С. Балюрка.

 

Міністр

Л. М. Новохатько

 

ЗМІНИ
до Положення про народний (зразковий) аматорський колектив культурно-освітніх закладів системи Міністерства культури і мистецтв України та закордонного українства

1. У заголовку слова "колектив культурно-освітніх закладів системи Міністерства культури і мистецтв України" замінити словами "колектив (студію) закладів культури системи Міністерства культури України".

2. У розділі 1:

1) пункт 1.1 викласти в такій редакції:

"1.1. Це Положення регламентує порядок присвоєння звання "народний (зразковий) аматорський колектив (студія)" колективу (студії) закладів культури і поширюється на аматорські колективи (студії), що діють у закладах культури системи Міністерства культури України та в середовищі закордонного українства за всіма видами народної творчості: театральні, музичні, хорові, вокальні, фольклорні, хореографічні, циркові, літературно-творчі, композиторські, образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, кіно-, фото- і відеомистецтва тощо";

2) абзац другий пункту 1.3 викласти в такій редакції:

"При вирішенні питання про надання звання "народний (зразковий) аматорський колектив (студія)" береться до уваги наявність колективу підготовчої групи:";

3) у пункті 1.4:

після слів "народний (зразковий)" доповнити словами "аматорський колектив (студія)";

слова "обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь культури держадміністрацій" замінити словами "структурними підрозділами з питань культури обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій" у відповідних відмінках;

4) у пункті 1.7 слова "обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь культури держадміністрацій" в усіх відмінках замінити словами "структурними підрозділами з питань культури обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій".

3. У розділі 2 Положення:

1) назву розділу викласти в такій редакції:

"2. Керівництво. Штати. Фінансування народних (зразкових) аматорських колективів (студій) закладів культури системи Міністерства культури України";

2) пункт 2.2 після слів "бюджетних асигнувань" доповнити словами "закладів культури Міністерства культури";

3) пункт 2.4 після слів "бюджетних асигнувань" доповнити словами "у закладах культури системи Міністерства культури".

4. Додатки 1, 2, 4, 5 до Положення викласти в новій редакції, що додаються.

 

Начальник управління регіональної
та культурно-просвітницької роботи

Л. С. Нікіфоренко

 

Перелік документів,
що подаються для присвоєння аматорському колективу (студії) звання "народний" ("зразковий")

Лист-подання місцевого органу виконавчої влади.

Довідка місцевих державних фінансових органів про наявність коштів на утримання колективу.

Протокол-висновок атестаційної комісії.

Творча характеристика-довідка аматорського колективу.

Творча характеристика-довідка керівника аматорського колективу.

Репертуар колективу (каталоги виставок, збірки літературно-поетичних, композиторських творів тощо).

Програма концерту (виставки тощо).

Портфоліо: список учасників колективу, список учасників підготовчої групи, довідка про матеріально-технічну базу колективу, підтверджувальні матеріали (копії грамот, подяк, дипломів конкурсів, фестивалів, виставок усіх рівнів, фото-, відеоматеріали, відгуки в пресі, копії сюжетів на телебаченні тощо).

 

_________________________________________________
(найменування органу, який присвоїв звання)

ПОСВІДЧЕННЯ
народного (зразкового) аматорського колективу (студії)

За вагомий внесок у розвиток культури українського
народу, високий художній рівень та виконавську
майстерність

_____________________________________________________________________________________
                                                                                (назва аматорського колективу (студії))

присвоїти звання "Народний (зразковий) аматорський колектив (студія)".

____________________________
(найменування посади)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

"___" ________________ року

 

 

 

Міністерство культури України

ПОСВІДЧЕННЯ
народного (зразкового) аматорського колективу (студії)

За популяризацію та розвиток культури
українського народу за межами України, високий
художній рівень та виконавську майстерність

_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (назва аматорського колективу (студії))

присвоїти звання "Народний (зразковий) аматорський колектив (студія)".

__________________________
(найменування посади)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

   М. П.

 

 

  "___" ________________ року

 

 

 

Перелік посад штатних працівників
народного (зразкового) аматорського колективу (студії), які фінансуються з бюджету

Хорові колективи

керівник хорового колективу або хормейстер, акомпаніатор або концертмейстер

Вокальні ансамблі

керівник вокального ансамблю або хормейстер

Інструментальні ансамблі

керівник інструментального ансамблю

Оркестри
Ансамблі танцю

керівник оркестру або диригент, керівник танцювального колективу або балетмейстер, акомпаніатор або концертмейстер

Ансамблі пісні й танцю

керівник хорового колективу або хормейстер, керівник танцювального колективу або балетмейстер, керівник оркестрового колективу або диригент, акомпаніатор або концертмейстер

Студії (кіностудії, фотостудії, відеостудії)

керівник студії, технік

Студії (образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва)

керівник студії

Циркові колективи

керівник циркового колективу або режисер, технік

Театри

керівник театрального колективу або режисер, завідувач художньої частини

Фольклорний колектив

керівник фольклорного колективу, театру, режисер, зберігач фонду, пошуково-дослідницький гурт

____________

Опрос