Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка аккумулирования, перераспределения и использования средств специального фонда от собственных поступлений территориальных органов Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и бюджетных учреждений, относящихся к сфере ее управления

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Порядок, Приказ от 15.10.2013 № 606
редакция действует с 14.04.2017

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.10.2013

м. Київ

N 606

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 жовтня 2013 р. за N 1820/24352

Про затвердження Порядку акумулювання, перерозподілу та використання коштів спеціального фонду від власних надходжень територіальних органів Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та бюджетних установ, що належать до сфери її управління

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 1 лютого 2017 року N 35

(У заголовку та тексті слова "Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України" замінено словами "Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів" згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 1 лютого 2017 року N 35)

Відповідно до пункту 7 частини п'ятої статті 22 Бюджетного кодексу України, пунктів 5 та 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року N 500, та розділу X Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року N 1407, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за N 130/22662,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок акумулювання, перерозподілу та використання коштів спеціального фонду від власних надходжень територіальних органів Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та бюджетних установ, що належать до сфери її управління, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства аграрної політики України від 02 лютого 2009 року N 60 "Про затвердження Порядку акумулювання, перерозподілу та використання коштів спеціального фонду Державної служби з карантину рослин України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2009 року за N 158/16174;

наказ Державного комітету ветеринарної медицини України від 10 листопада 2010 року N 487 "Про затвердження Порядку акумулювання, перерозподілу та використання коштів спеціального фонду за надання платних послуг бюджетними установами, що входять до сфери управління Державного комітету ветеринарної медицини України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 грудня 2010 року за N 1242/18537.

3. Департаменту тваринництва (Гетя А. А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Давиденка В. М.

 

Перший заступник Міністра

І. Ю. Бісюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник
Міністра фінансів України

А. І. Мярковський

Голова Державної казначейської
служби України

С. І. Харченко

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Голова Державної ветеринарної
та фітосанітарної служби України

В. М. Горжеєв

 

ПОРЯДОК
акумулювання, перерозподілу та використання коштів спеціального фонду від власних надходжень територіальних органів Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та бюджетних установ, що належать до сфери її управління

(У заголовку та тексті слова "Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України" та "Держветфітослужба України" у всіх відмінках замінено відповідно словами "Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів" та "Держпродспоживслужба" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 1 лютого 2017 року N 35)

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм акумулювання на рівні Держпродспоживслужби, перерозподіл та використання коштів спеціального фонду від власних надходжень територіальних органів Держпродспоживслужби та бюджетних установ, що належать до сфери її управління (далі - спеціальний фонд).

1.2. Перерозподіл та використання коштів спеціального фонду проводяться з метою забезпечення належного фінансування основної діяльності територіальних органів та бюджетних установ, які не забезпечені або частково забезпечені коштами загального фонду державного бюджету та які не мають можливості наповнити спеціальний фонд за рахунок власних надходжень.

1.3. Акумулювання, перерозподіл і використання коштів спеціального фонду проводяться за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету КПКВК 2809010 "Керівництво та управління у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів" та КПКВК 2809030 "Організація та регулювання діяльності установ системи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів", що передбачені Законом України про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період.

(пункт 1.3 у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 01.02.2017 р. N 35)

II. Акумулювання коштів спеціального фонду

2.1. Обсяги власних надходжень бюджетних установ, які перевищують обсяги відповідних витрат, за умови забезпечення ресурсами заходів з виконання основних функцій підлягають акумулюванню на рівні Держпродспоживслужби.

2.2. Перерахування зазначених у пункті 2.1 цього розділу коштів спеціального фонду визначається на кожний бюджетний період.

Повноту та своєчасність перерахування коштів забезпечують керівники відповідних територіальних органів Держпродспоживслужби та бюджетних установ, що входять до сфери її управління.

2.3. Перерахування коштів спеціального фонду до Держпродспоживслужби та подальший їх перерозподіл здійснюються лише в межах однієї програми й однієї групи власних надходжень відповідно до розділу X Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року N 1407, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за N 130/22662.

III. Перерозподіл та використання акумульованих коштів спеціального фонду

3.1. Територіальні органи Держпродспоживслужби та бюджетні установи, що входять до сфери її управління, у разі незабезпечення або часткового забезпечення потреби в коштах загального фонду і спеціального фонду до 05 числа місяця, наступного за звітним, подають Держпродспоживслужбі обґрунтовані заявки про додаткову потребу в коштах спеціального фонду.

3.2. Держпродспоживслужба щомісяця до 20 числа за результатами розгляду отриманих заявок приймає рішення про перерозподіл акумульованих коштів спеціального фонду та перераховує відповідні суми коштів підпорядкованим підрозділам.

Перерозподіл обсягу акумульованих коштів спеціального фонду затверджується наказом Держпродспоживслужби за погодженням з Міністром аграрної політики та продовольства України.

3.3. Власні надходження, що надійшли на відповідні рахунки Держпродспоживслужби, використовуються в межах фактичних надходжень згідно з кошторисом, який складено та затверджено відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року N 228.

3.4. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється згідно із чинним законодавством, що діє у сфері державних закупівель.

IV. Відображення в бухгалтерському обліку та звітності господарських операцій

4.1. Операції з коштами спеціального фонду відображаються територіальними органами Держпродспоживслужби та бюджетними установами, що входять до сфери її управління, у бухгалтерському обліку, фінансовій та бюджетній звітності за формами відповідно до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року N 44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за N 196/20509.

4.2. Облік операцій з акумулювання та перерозподілу коштів спеціального фонду, що надходять від підпорядкованих установ, здійснюється Держпродспоживслужбою в установленому законодавством порядку.

4.3. Залишки коштів, що не були використані в поточному році, зберігаються на рахунках спеціального фонду державного бюджету для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення. У разі відсутності відповідних бюджетних призначень на наступний бюджетний період залишки коштів спеціального фонду перераховуються до загального фонду державного бюджету.

 

Директор
департаменту тваринництва

А. Гетя

Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики
та бухгалтерського обліку

Б. Ахіджанов

Опрос