Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок резервирования средств по сформированным резервам по кредитным операциям в иностранной валюте с заемщиками, у которых нет документально подтвержденных ожидаемых поступлений валютной выручки

Национальный банк
Постановление от 08.10.2013 № 399
Утратил силу

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

08.10.2013

м. Київ

N 399

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 жовтня 2013 р. за N 1811/24343

Про внесення змін до Порядку резервування коштів за сформованими резервами за кредитними операціями в іноземній валюті з позичальниками, у яких немає документально підтверджених очікуваних надходжень валютної виручки

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 30 червня 2016 року N 351)

Відповідно до статей 7, 15, 55 та 59 Закону України "Про Національний банк України", статей 36, 66 та 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення вимог щодо резервування коштів за кредитними операціями в іноземній валюті на окремому рахунку в Національному банку України Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до додатка до Порядку резервування коштів за сформованими резервами за кредитними операціями в іноземній валюті з позичальниками, у яких немає документально підтверджених очікуваних надходжень валютної виручки, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 березня 2013 року N 82, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 березня 2013 року за N 519/23051, такі зміни:

1) після назви додатка "Інформація про суми коштів, які резервуються банком за кредитними операціями в іноземній валюті на окремому рахунку в Національному банку України за станом на __________" слова "(одиниці валюти)" замінити словами "(копійки та соті частки одиниць валюти)";

2) колонку 2 рядка 1.1.1.4 і т. д.** таблиці доповнити словами "(зазначається назва валюти)";

3) доповнити додаток після таблиці двома новими абзацами такого змісту:

""___" ____________ 20__ року

Голова правління (ради директорів)

____________
(підпис)

 

________________________
(прізвище, ініціали)

 

 

 

М. П.

 

______________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

 

________________________
(прізвище, ініціали)";

4) виноску "**" до таблиці доповнити словами та цифрою "із зазначенням у колонці 5 суми та назви валюти резервування";

5) у Поясненнях щодо заповнення таблиці, у якій надається інформація про суми коштів, які резервуються банком за кредитними операціями в іноземній валюті на окремому рахунку в Національному банку України:

абзаци перший - четвертий викласти в такій редакції:

"Рядок 1 колонки 3 - зазначається розрахункова сума резерву на 1 число місяця, наступного за звітним, у гривневому еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют та банківських металів, установленим Національним банком України на останній операційний день, що передує звітній даті, яка відповідає сумі даних за рядками 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4.1, 2 (за операціями в іноземній валюті, що обліковуються за позабалансовими рахунками груп 902 "Гарантії, що надані клієнтам" та 912 "Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам") колонки 13 форми статистичної звітності N 604 "Звіт про формування резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями".

Рядок 1 колонки 4 - зазначається сума фактично сформованого резерву на 1 число місяця, наступного за звітним, у гривневому еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют та банківських металів, установленим Національним банком України на останній операційний день, що передує звітній даті, яка відповідає сумі даних за рядками 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4.1, 2 (за операціями в іноземній валюті, що обліковуються за позабалансовими рахунками груп 902 "Гарантії, що надані клієнтам" та 912 "Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам") колонки 14 форми статистичної звітності N 604 "Звіт про формування резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями".

Рядок 1.1 колонки 3 - зазначається розрахункова сума резерву на 1 число місяця, наступного за звітним, у гривневому еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют та банківських металів, установленим Національним банком України на останній операційний день, що передує звітній даті, за кредитними операціями в іноземній валюті з позичальниками, у яких немає документально підтверджених очікуваних надходжень валютної виручки, у тому числі включених до груп фінансових активів, за даними аналітичного обліку банку.

Рядок 1.1 колонки 4 - зазначається сума фактично сформованого резерву на 1 число місяця, наступного за звітним, у гривневому еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют та банківських металів, установленим Національним банком України на останній операційний день, що передує звітній даті, за кредитними операціями в іноземній валюті з позичальниками, у яких немає документально підтверджених очікуваних надходжень валютної виручки, у тому числі включених до груп фінансових активів, за даними аналітичного обліку банку";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"Рядки 1.1.1.1.1, 1.1.1.2.1, 1.1.1.3.1 - зазначається гривневий еквівалент відповідних іноземних валют за офіційним курсом гривні до іноземних валют та банківських металів, установленим Національним банком України на останній операційний день, що передує звітній даті. Для колонок 3 та 4 звітною датою є 1 число місяця, наступного за звітним, для колонки 5 звітною датою є 16 число місяця, наступного за звітним";

абзаци десятий, одинадцятий викласти в такій редакції:

"Рядок 1.1.1.4.1 - зазначається загальна сума гривневого еквівалента за всіма відповідними іноземними валютами за офіційним курсом гривні до іноземних валют та банківських металів, установленим Національним банком України на останній операційний день, що передує звітній даті. Для колонок 3 та 4 звітною датою є 1 число місяця, наступного за звітним, для колонки 5 звітною датою є 16 число місяця, наступного за звітним.

Колонка 5 - зазначається інформація про залишки коштів у розрізі іноземних валют і їх гривневого еквівалента за офіційним курсом гривні до іноземних валют та банківських металів, установленим Національним банком України на останній операційний день, що передує 16 числу місяця, наступного за звітним, що обліковуються банком за окремим аналітичним балансовим рахунком 1207/4 "Кошти, що резервуються уповноваженим банком за кредитними операціями в іноземній валюті з позичальниками, які не мають джерел надходження валютної виручки" (далі - аналітичний рахунок 1207/4). Інформація має відповідати даним форми статистичної звітності N 1Д "Баланс" щоденного файла С5 за аналітичним рахунком 1207/4 за станом на 16 число місяця, наступного за звітним".

2. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н. В.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів центрального апарату, територіальних управлінь Національного банку України, а також банків України для використання в роботі.

3. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Ткаченка О. О.

 

Голова

І. В. Соркін

Опрос