Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о комиссии по апелляциям, рассматривающей спорные вопросы, возникающие при установлении категорий гостиницам и другим объектам, предназначенным для предоставления услуг по временному размещению (проживанию)

Министерство инфраструктуры Украины
Положение, Приказ от 08.10.2013 № 779
действует с 12.11.2013

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.10.2013

м. Київ

N 779

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 жовтня 2013 р. за N 1803/24335

Про затвердження Положення про комісію з апеляцій, яка розглядає спірні питання, що виникають під час встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)

Відповідно до пункту 18 Порядку встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року N 803,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про комісію з апеляцій, яка розглядає спірні питання, що виникають під час встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), що додається.

2. Державному агентству України з туризму та курортів забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

В. В. Козак

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник
Міністра економічного
розвитку і торгівлі України

А. А. Максюта

Т. в. о. Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

О. Ю. Потімков

Голова Державного агентства України
з туризму та курортів

О. О. Шаповалова

 

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з апеляцій, яка розглядає спірні питання, що виникають під час встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає функції та особливості діяльності комісії з апеляцій, яка розглядає спірні питання, що виникають під час встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) (далі - Комісія з апеляцій).

1.2. Комісія з апеляцій у своїй діяльності керується законодавством України, у тому числі наказами Мінінфраструктури України та цим Положенням.

1.3. Комісія з апеляцій створюється з метою розгляду апеляційних заяв щодо оскарження рішень про відмову у встановленні категорії (далі - апеляційна заява), на яку претендує власник засобу розміщення або уповноважена ним особа (далі - заявник).

II. Подання апеляційних заяв

2.1. Апеляційна заява подається до Комісії з апеляцій лише в разі наявності відповідного рішення комісії із встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) (далі - Комісія із встановлення категорій).

Подання апеляційної заяви не зупиняє дії рішення, прийнятого Комісією із встановлення категорій.

2.2. Апеляційна заява приймається до розгляду Комісією з апеляцій, якщо вона подана в письмовій формі до Мінінфраструктури України.

2.3. Апеляційна заява подається заявником не пізніше 30 календарних днів з дати одержання органом із сертифікації, що здійснював роботи з оцінювання відповідності засобу розміщення (далі - орган із сертифікації), рішення Комісії із встановлення категорій про відмову у встановленні категорії такому засобу розміщення.

До апеляційної заяви додаються матеріали, які призначені для пояснення позиції заявника, викладеної в апеляційній заяві.

2.4. Розгляду не підлягає повторна апеляційна заява від одного і того самого заявника, з питання щодо одного і того самого засобу розміщення, якщо по першій апеляційній заяві було прийнято рішення.

III. Розгляд апеляційних заяв

3.1. Комісія з апеляцій зобов'язана розглянути апеляційну заяву не пізніше чотирнадцяти календарних днів з дня її надходження.

3.2. На засідання Комісії з апеляцій мають запрошуватись заявник та представник органу із сертифікації в разі необхідності надання коментарів і пояснень щодо питань, викладених у наданих матеріалах.

3.3. Комісія з апеляцій для всебічного розгляду апеляційної заяви має право одержувати від Комісії із встановлення категорій документи, необхідні для виконання покладених на Комісію з апеляцій завдань.

3.4. За результатами розгляду апеляційної заяви Комісія з апеляцій приймає рішення відкритим голосуванням більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів "за" і "проти" голос головуючого на засіданні є вирішальним.

Якщо Комісія з апеляцій визнає оскаржуване рішення Комісії із встановлення категорій неправомірним, вона приймає рішення про задоволення апеляційної заяви та призначає повторний розгляд документів про результати оцінювання засобу розміщення.

Якщо Комісія з апеляцій встановить, що оскаржуване рішення Комісії із встановлення категорій прийнято правомірно, нею приймається рішення про відмову в задоволенні апеляційної заяви.

Рішення Комісії з апеляцій доводиться до відома заявника, органу із сертифікації та Комісії із встановлення категорій у строк, що не перевищує 10 календарних днів з дати прийняття Комісією з апеляцій такого рішення.

IV. Склад та повноваження Комісії

4.1. Комісія з апеляцій створюється при Мінінфраструктури України у складі не менше семи осіб. Склад Комісії з апеляцій формується із представників Мінінфраструктури України, Мінекономрозвитку України, Держтуризмкурорту України та за необхідності інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади.

Персональний склад Комісії з апеляцій затверджується наказом Мінінфраструктури України.

До складу Комісії з апеляцій не можуть бути включені члени Комісії із встановлення категорій.

4.2. Члени Комісії з апеляцій беруть участь в її роботі на громадських засадах.

4.3. Комісію з апеляцій очолює керівник структурного підрозділу, який забезпечує формування та координацію реалізації єдиної державної політики у сфері туризму Мінінфраструктури України.

4.4. Загальне керівництво Комісією з апеляцій здійснюється головою Комісії з апеляцій. У разі відсутності голови Комісії з апеляцій його обов'язки виконує заступник, який обирається з числа членів Комісії з апеляцій.

4.5. Голова Комісії з апеляцій забезпечує своєчасний та об'єктивний розгляд апеляційних заяв, визначає час і місце проведення засідань, підписує документи від імені Комісії з апеляцій, представляє Комісію з апеляцій у взаємовідносинах з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.

V. Організаційні засади діяльності Комісії

5.1. Організаційною формою роботи Комісії з апеляцій є її засідання, що проводяться за умови наявності апеляційної заяви для розгляду.

5.2. Для організаційного забезпечення роботи Комісії з апеляцій призначається секретар Комісії з апеляцій з числа посадових осіб Держтуризмкурорту України, який не є членом Комісії з апеляцій та не має права голосу.

5.3. Порядок денний засідання не пізніше ніж за два робочих дні до засідання надається секретарем Комісії з апеляцій членам Комісії з апеляцій.

5.4. Запрошення членів Комісії з апеляцій на засідання здійснюється секретарем Комісії з апеляцій письмово не пізніше ніж за три робочих дні до проведення засідання.

5.5. Засідання Комісії з апеляцій є правомочним, якщо на ньому присутні більшість її членів.

5.6. За результатами засідання Комісії з апеляцій складається протокол, який підписує голова, члени та секретар Комісії з апеляцій.

5.7. Комісія з апеляцій здійснює свою діяльність на засадах гласності, добровільності та рівноправності її членів.

 

Директор Департаменту координації
політики розвитку
інфраструктури та туризму

М. П. Снітко

Опрос