Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке конвертации ценных бумаг института совместного инвестирования

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 01.10.2013 № 2073
редакция действует с 14.11.2017

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

01.10.2013

м. Київ

N 2073

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 жовтня 2013 р. за N 1796/24328

Про затвердження Положення про порядок конвертації цінних паперів інституту спільного інвестування

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 14 вересня 2017 року N 691

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України "Про інститути спільного інвестування" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок конвертації цінних паперів інституту спільного інвестування, що додається.

2. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів (О. Симоненко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та опублікування в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2014 року.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку А. Амеліна, О. Тарасенка.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

 

Положення про порядок конвертації цінних паперів інституту спільного інвестування

I. Загальні положення

1. Це Положення встановлює вимоги щодо порядку конвертації цінних паперів одного інституту спільного інвестування в цінні папери іншого інституту спільного інвестування, активи яких перебувають в управлінні однієї компанії з управління активами.

2. У цьому Положенні наведений нижче термін вживається у такому значенні:

вилучення з обігу цінних паперів інституту спільного інвестування - зменшення в обігу кількості цінних паперів інституту спільного інвестування внаслідок їх викупу емітентом.

Інші терміни, які вживаються у цьому Положенні, застосовуються у значеннях, наведених у законах України та нормативно-правових актах Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія).

3. Конвертація цінних паперів інституту спільного інвестування здійснюється за ініціативою власника цінних паперів, що вилучаються з обігу внаслідок конвертації, на підставі поданої ним заяви на конвертацію. Прийняття заяв на конвертацію цінних паперів інституту спільного інвестування проводиться компанією з управління активами (далі - Компанія), яка здійснює управління активами відповідних інститутів спільного інвестування, або торговцем цінними паперами, який є агентом з розміщення та викупу цінних паперів відповідних інститутів спільного інвестування.

Забороняються конвертація цінних паперів венчурних інститутів спільного інвестування у цінні папери будь-яких інститутів спільного інвестування, а також конвертація цінних паперів інститутів спільного інвестування у цінні папери венчурних інститутів спільного інвестування.

Заява на конвертацію подається фізичними особами згідно з додатком 1, юридичними особами - додатком 2 до цього Положення.

Заяви на конвертацію не відкликаються.

4. Конвертація цінних паперів інститутів спільного інвестування здійснюється за таких умов:

кількість цінних паперів інституту спільного інвестування на рахунку в цінних паперах в Центральному депозитарії цінних паперів, на які здійснюється обмін, є достатньою для задоволення заяви на конвертацію;

можливість задоволення заяв на конвертацію цінних паперів інституту спільного інвестування передбачена проспектами емісії цінних паперів інститутів спільного інвестування.

5. Загальна розрахункова вартість цінних паперів інституту спільного інвестування, які внаслідок конвертації набуваються інвестором, не може бути меншою загальної розрахункової вартості цінних паперів інституту спільного інвестування, які внаслідок конвертації вилучаються з обігу.

6. Оплата вартості цінних паперів інституту спільного інвестування, які набуваються внаслідок конвертації, здійснюється виключно за рахунок грошових коштів.

7. Конвертація здійснюється за розрахунковою вартістю цінних паперів інституту спільного інвестування, визначеною на день подання заяви на конвертацію згідно з вимогами нормативно-правових актів Комісії.

II. Порядок здійснення конвертації цінних паперів інституту спільного інвестування

Конвертація цінних паперів інституту спільного інвестування здійснюється за такими етапами:

1) подання власником цінних паперів інституту спільного інвестування, що вилучаються з обігу внаслідок конвертації, заяви на конвертацію належних йому цінних паперів інституту спільного інвестування (додатки 1, 2);

2) визначення Компанією протягом того самого робочого дня, коли отримано заяву на конвертацію, можливості або неможливості її задоволення;

3) у разі можливості задоволення заяви на конвертацію з особою, що подала таку заяву (далі - Заявник), укладається договір конвертації (далі - Договір), за яким:

Заявник зобов'язується:

протягом одного робочого дня з дня укладення Договору здійснити доплату в сумі різниці між загальною вартістю цінних паперів, що набуваються за Договором, та загальною вартістю цінних паперів, що вилучаються з обігу внаслідок виконання Договору (у разі її наявності);

у строки, визначені Договором, здійснити всі дії щодо поставки емітенту цінних паперів, що вилучаються з обігу внаслідок виконання Договору, та одержання цінних паперів, що набуваються за Договором;

Компанія зобов'язується:

не пізніше трьох робочих днів з дня зарахування на рахунок емітента цінних паперів, що вилучаються з обігу внаслідок виконання Договору, перерахувати кошти за такі цінні папери з рахунку такого інституту спільного інвестування, а також суму доплати (у разі її наявності) на рахунок інституту спільного інвестування, цінні папери якого набуваються інвестором внаслідок конвертації;

у строки, визначені Договором, здійснити всі дії щодо зарахування на рахунок емітента цінних паперів, що вилучаються з обігу внаслідок виконання Договору, та поставки Заявнику цінних паперів, що набуваються за Договором;

4) виконання сторонами умов Договору.

III. Умови вилучення з обігу та обміну цінних паперів інститутів спільного інвестування під час конвертації

1. Вилучення з обігу інвестиційних сертифікатів пайового фонду відкритого типу під час конвертації може здійснюватися кожного робочого дня, починаючи з дня, що настає за днем отримання повідомлення Комісії про відповідність пайового фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування, а також у разі ліквідації такого фонду.

Розміщення (продаж раніше викуплених) інвестиційних сертифікатів пайового фонду відкритого типу під час конвертації може здійснюватися кожного робочого дня, починаючи з дня початку розміщення інвестиційних сертифікатів такого фонду.

2. Вилучення з обігу акцій корпоративного фонду відкритого типу під час конвертації може здійснюватися кожного робочого дня, починаючи з дня реєстрації Комісією регламенту такого фонду та внесення його до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі - Реєстр), а також у разі ліквідації такого фонду.

Розміщення (продаж раніше викуплених) акцій корпоративного фонду відкритого типу під час конвертації може здійснюватися кожного робочого дня, починаючи з дня реєстрації Комісією регламенту такого фонду та внесення його до Реєстру.

3. Вилучення з обігу інвестиційних сертифікатів пайового фонду інтервального типу під час конвертації може здійснюватися з дня, що настає за днем отримання повідомлення Комісії про відповідність пайового фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування, виключно у строки, встановлені проспектом емісії цінних паперів такого фонду для викупу інвестиційних сертифікатів, а також у разі ліквідації такого фонду.

Розміщення (продаж раніше викуплених) інвестиційних сертифікатів пайового фонду інтервального типу під час конвертації може здійснюватися у дні розміщення інвестиційних сертифікатів такого фонду.

4. Вилучення з обігу акцій корпоративного фонду інтервального типу під час конвертації може здійснюватися виключно у строки, встановлені проспектом емісії цінних паперів такого фонду для викупу акцій, починаючи з дня реєстрації Комісією регламенту зазначеного фонду та внесення його до Реєстру, а також у разі ліквідації такого фонду.

Розміщення (продаж раніше викуплених) акцій корпоративного фонду інтервального типу під час конвертації може здійснюватися виключно у строки, встановлені проспектом емісії цінних паперів такого фонду для розміщення акцій, починаючи з дня реєстрації Комісією регламенту зазначеного фонду та внесення його до Реєстру.

5. Вилучення з обігу цінних паперів інституту спільного інвестування закритого типу під час конвертації може здійснюватися виключно у разі ліквідації такого фонду, а також під час обов'язкового викупу цінних паперів у разі продовження строку діяльності такого фонду.

Розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування закритого типу може здійснюватися виключно під час розміщення цінних паперів такого фонду.

IV. Особливості конвертації у разі ліквідації інституту спільного інвестування або продовження строку діяльності строкового інституту спільного інвестування

1. У разі ліквідації інституту спільного інвестування або у разі прийняття рішення про продовження строку діяльності строкового інституту спільного інвестування учасник такого фонду, який має намір здійснити конвертацію, у заявці на викуп цінних паперів, яка подається згідно з нормативно-правовими актами Комісії, що встановлюють вимоги щодо порядку розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, робить помітку про конвертацію всіх або частини належних йому цінних паперів такого фонду без зазначення цінних паперів, що набуватимуться внаслідок конвертації.

2. Компанія інституту спільного інвестування, що ліквідується або щодо якого прийнято рішення про продовження строку діяльності, у разі отримання заявок на викуп цінних паперів з поміткою про конвертацію не пізніше ніж за один робочий день до дня початку здійснення розрахунків повинна повідомити осіб, які подали такі заявки на викуп, про розрахункову вартість цінних паперів, що вилучаються з обігу, та дату початку здійснення розрахунків, розмістивши таку інформацію на власному веб-сайті в мережі Інтернет.

3. Протягом п'яти робочих днів з дати початку здійснення розрахунків учасники, які в заявках на викуп цінних паперів зробили помітку про конвертацію, мають право в установленому порядку подати заяви на конвертацію.

4. Розрахункова вартість цінних паперів інституту спільного інвестування, що ліквідується або строк діяльності якого продовжується, дорівнює вартості, за якою здійснюються розрахунки з учасниками такого інституту спільного інвестування. Розрахункова вартість цінних паперів, на які обмінюються цінні папери під час конвертації, визначається на день подання заяви на конвертацію.

 

Директор департаменту спільного
інвестування та регулювання діяльності
інституційних інвесторів

О. Симоненко

 

"___" ____________ 20__ року

N ___

ЗАЯВА
на конвертацію цінних паперів інституту спільного інвестування

Інформація про учасника інституту спільного інвестування

П. І. Б. фізичної особи

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи*

 

Паспортні дані

 

Місце проживання

 

Банківські реквізити

 

Телефон

 

Інформація про цінні папери, що вилучаються з обігу під час конвертації

Найменування інституту спільного інвестування

 

Вид цінного папера

 

Кількість цінних паперів

 

Розрахункова вартість цінних паперів

 

Інформація про цінні папери, які набуваються під час конвертації

Найменування інституту спільного інвестування

 

Вид цінного папера

 

____________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ініціали)

____________
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

 

"___" ____________ 20__ року

N ___

ЗАЯВА
на конвертацію цінних паперів інституту спільного інвестування

Інформація про учасника інституту спільного інвестування

Повне найменування юридичної особи

 

Місцезнаходження

 

Код за ЄДРПОУ

 

Банківські реквізити

 

Телефон

 

Інформація про цінні папери, що вилучаються з обігу під час конвертації

Найменування інституту спільного інвестування

 

Вид цінного папера

 

Кількість цінних паперів

 

Розрахункова вартість цінних паперів

 

Інформація про цінні папери, які набуваються під час конвертації

Найменування інституту спільного інвестування

 

Вид цінного папера

 

_________________________
           (уповноважена особа
               юридичної особи)

______________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ініціали)

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.09.2017 р. N 691)

____________

Опрос