Идет загрузка документа (48 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции об организации предоставления государственным служащим служебного жилья, а также компенсации расходов на проживание в связи с временным переводом на другую должность государственной службы в другой населенный пункт

Минобороны
Приказ, Инструкция от 26.09.2013 № 654
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.09.2013

м. Київ

N 654

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 жовтня 2013 р. за N 1781/24313

Про затвердження Інструкції про організацію надання державним службовцям службового житла, а також компенсацію витрат на проживання у зв'язку з тимчасовим переведенням на іншу посаду державної служби до іншого населеного пункту

Наказ скасовано
(згідно з наказом Міністерства оборони України
 від 22 березня 2016 року N 155)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 року N 681 "Про надання державним службовцям службового житла, а також компенсації витрат на проживання та інших витрат у зв'язку з тимчасовим переведенням на іншу посаду державної служби до іншого населеного пункту" та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства оборони України у відповідність з чинним законодавством

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про організацію надання державним службовцям службового житла, а також компенсацію витрат на проживання у зв'язку з тимчасовим переведенням на іншу посаду державної служби до іншого населеного пункту, що додається.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше набрання чинності Законом України від 17 листопада 2011 року N 4050-VI "Про державну службу".

 

Міністр оборони України

П. В. Лебедєв

 

ІНСТРУКЦІЯ
про організацію надання державним службовцям службового житла, а також компенсацію витрат на проживання у зв'язку з тимчасовим переведенням на іншу посаду державної служби до іншого населеного пункту

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок організації надання державним службовцям службового житла, а також надання службового житла або компенсації витрат на проживання у зв'язку з тимчасовим переведенням на іншу посаду державної служби до іншого населеного пункту, а саме:

облік державних службовців, що потребують надання службових житлових приміщень;

надання службових житлових приміщень (квартири в житлових будинках квартирного типу різної поверховості, житлових будинків садибного типу, кімнати в гуртожитках, номери в готелях та інші житлові приміщення, що відповідають встановленим санітарним і технічним вимогам) державним службовцям, у тому числі державним службовцям, яких тимчасово переведено на іншу посаду державної служби до іншого населеного пункту для запобігання або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також усунення інших обставин, які створили або можуть створити загрозу життю чи умовам життєдіяльності людей (далі - переведення), для проживання на період переведення;

компенсацію державному службовцю, який тимчасово переведений на іншу посаду до іншого населеного пункту, витрат на проживання з урахуванням його сімейного стану (кількості членів сім'ї, які переїжджають разом із державним службовцем (далі - члени його сім'ї)) та компенсацію інших витрат, пов'язаних з переїздом до іншого населеного пункту (далі - переїзд).

1.2. Організаційні питання щодо надання державному службовцю службового житлового приміщення вирішуються житловою комісією військових управлінь, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій (далі - орган військового управління) (далі - житлова комісія), а питання компенсації витрат на проживання вирішуються керівниками органу військового управління.

1.3. Забезпечення державних службовців службовими житловими приміщеннями здійснюється шляхом:

надання службових житлових приміщень;

компенсації витрат на проживання.

1.4. Житлові приміщення, які перебувають у сфері управління Міністерства оборони України, включаються до числа службових на підставі рішення Міністра оборони України виконавчим органом місцевого самоврядування за поданням:

у місті Києві - начальника гарнізону міста Києва, погодженим з начальником Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України (далі - ГКЕУ ЗС України), або начальника ГКЕУ ЗС України, погодженим з головою житлової комісії гарнізону;

в інших населених пунктах - начальника гарнізону, погодженим з начальниками квартирно-експлуатаційних відділів (частин району) (далі - КЕВ (КЕЧ) районів) та головою житлової комісії гарнізону;

житлові приміщення, які перебувають у комунальній формі власності - на підставі договору, який укладається між КЕВ (КЕЧ) району та виконавчим органом місцевого самоврядування.

1.5. Формування фонду службових житлових приміщень, які перебувають у сфері управління Міністерства оборони України, та їх облік здійснюються у КЕВ (КЕЧ) району.

1.6. У разі переведення державного службовця службове житлове приміщення надається, як правило, якщо строк переведення становить більше одного місяця. В інших випадках надається компенсація витрат на проживання.

1.7. Службове житлове приміщення надається державному службовцю та членам його сім'ї, місце проживання якого зареєстровано в іншому населеному пункті, ніж той, в якому розташоване його місце роботи.

1.8. Службове житлове приміщення надається в межах населеного пункту, в якому працює державний службовець. Допускається надання службового житлового приміщення в іншому населеному пункті, що межує або знаходиться поблизу населеного пункту, де працює державний службовець, за умови наявності постійного транспортного сполучення між такими населеними пунктами.

1.9. Службове житлове приміщення не надається в разі, коли державний службовець або члени його сім'ї мають у власності житло в населеному пункті, де знаходиться місце роботи.

1.10. Службове житлове приміщення надається державному службовцю незалежно від того, чи перебуває він на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов, без додержання черговості та врахування пільг, установлених для забезпечення громадян житлом.

Під час надання службового житлового приміщення державний службовець не знімається з обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов.

1.11. Службові житлові приміщення надаються у межах 13,65 м кв житлової площі на одну особу, але не менше рівня середньої забезпеченості громадян житловою площею у відповідному населеному пункті, встановленого рішенням виконавчого органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням приміщення.

Службове житлове приміщення може бути надане з перевищенням зазначеного максимального розміру, якщо таке приміщення становить одну кімнату (однокімнатну квартиру), або у випадках, передбачених пунктом 1.12 цієї Інструкції.

1.12. Під час надання службових житлових приміщень не допускається заселення однієї кімнати особами різної статі, старшими за дев'ять років, крім подружжя, а також особами, які хворіють на тяжкі форми хронічних захворювань, внаслідок чого вони не можуть проживати в одній кімнаті із членами своєї сім'ї.

Не допускається заселення службового житлового приміщення, призначеного для однієї сім'ї, двома і більше сім'ями.

Службове житлове приміщення за згодою державного службовця може бути надано менше рівня середньої забезпеченості громадян житловою площею у відповідному населеному пункті в разі відсутності такого житла.

1.13. У разі переведення службове житлове приміщення, яке державний службовець займав за попереднім місцем служби, не підлягає звільненню у зв'язку з переведенням.

1.14. Під час користування службовими житловими приміщеннями не застосовуються правила, передбачені статтями 79 - 83, 90, частиною шостою статті 101 і статтями 103 - 106 Житлового кодексу Української РСР.

1.15. Оплата житлово-комунальних послуг здійснюється за рахунок державного службовця та членів його сім'ї.

II. Облік державних службовців, що потребують надання службових житлових приміщень

2.1. Облік державних службовців (у тому числі тих, що переведені), які потребують надання службових житлових приміщень, здійснюється в органах військового управління, гарнізонах та КЕВ (КЕЧ) району.

2.2. За ведення обліку в органах військового управління відповідають секретарі їхніх житлових комісій, у гарнізоні (або в гарнізонах) - начальник КЕВ (КЕЧ) району, який за територіальним принципом відповідає за військові підрозділи.

Під час розформування житлової комісії органу військового управління або житлової комісії гарнізону облікові документи передаються їхньому правонаступнику або до квартирно-експлуатаційного органу, який буде здійснювати подальший облік державних службовців.

Під час розформування КЕВ (КЕЧ) району облік державних службовців передається правонаступнику, який буде здійснювати подальший облік.

2.3. Для зарахування на облік державний службовець подає через нетаємне діловодство органу військового управління заяву, зразок якої наведено в додатку 1 до цієї Інструкції, на ім'я командира військової частини про надання йому службового житла. Якщо державний службовець бажає оселитися в службовому житловому приміщенні разом із членами своєї сім'ї, він зазначає про це в заяві та додатково подає відповідні заяви повнолітніх членів сім'ї.

Заява реєструється секретарем житлової комісії органу військового управління в книзі реєстрації заяв державних службовців на отримання службового житла (додаток 2), яка ведеться в житловій комісії військової частини.

До заяви державним службовцем додаються такі документи:

копія наказу (витяг з наказу) про призначення на посаду чи тимчасове переведення на іншу посаду державної служби до відповідного населеного пункту;

довідка з місця проживання про реєстрацію і склад сім'ї (Ф-3).

2.4. У разі зміни кількості членів сім'ї державного службовця, набуття ним або членами його сім'ї права власності на житло, а також отримання постійного житлового приміщення державний службовець у десятиденний строк інформує про це комісію.

2.5. У місячний строк після облікування заяви в книзі реєстрації заяв державних службовців на отримання службового житла керівник органу військового управління приймає рішення про надання службового житлового приміщення або про відмову в його наданні з обґрунтуванням такої відмови.

2.6. У разі прийняття керівником органу військового управління рішення копія заяви державного службовця на отримання службового житла разом з цим рішенням та копіями документів (кожен аркуш має бути завіреним печаткою військової частини) у десятиденний строк направляються для перевірки, обліку і зберігання до КЕВ (КЕЧ) району.

Ще одну копію заяви державного службовця на отримання службового житла разом з копією рішення керівника органу військового управління секретар житлової комісії в місячний строк направляє до житлової комісії гарнізону.

2.7. У квартирно-експлуатаційному органі та житловій комісії гарнізону на підставі отриманих документів складається список державних службовців, що мають право на отримання службового житла (додаток 3).

III. Забезпечення державних службовців службовими житловими приміщеннями

3.1. У разі прийняття рішення керівник органу військового управління подає клопотання до начальника гарнізону, погоджене з начальником КЕВ (КЕЧ) району (у гарнізоні міста Києва - рішення приймає Міністр оборони України за поданням начальника гарнізону міста Києва, погодженим з начальником ГКЕУ ЗС України).

3.2. Проекти рішень Міністра оборони України про надання службових житлових приміщень державним службовцям в гарнізоні міста Києва в обов'язковому порядку погоджуються ГКЕУ ЗС України та проходять правову експертизу в юридичній службі Міністерства оборони України, в інших гарнізонах погоджуються керівником КЕВ (КЕЧ) району та проходять правову експертизу помічником начальника гарнізону з правової роботи.

3.3. Список розподілу службової житлової площі в гарнізоні (додаток 4) розробляється КЕВ (КЕЧ) району (у місті Києві - Київським квартирно-експлуатаційним управлінням), розглядається на засіданні житлової комісії гарнізону і подається на затвердження начальнику гарнізону.

3.4. Список розподілу службової житлової площі в гарнізоні разом з документами, доданими до заяви державного службовця, перед погодженням направляється начальником КЕВ (КЕЧ) району для перевірки до ГКЕУ ЗС України, а потім подаються на комісію з контролю за розподілом житла в гарнізонах Збройних Сил України.

3.5. На підставі рішення, прийнятого комісією з контролю за розподілом житла в гарнізонах Збройних Сил України, список розподілу службової житлової площі затверджується Міністром оборони України.

3.6. На підставі рішення про надання службового житлового приміщення, погодженого Комісією з контролю за розподілом житла в гарнізонах Збройних Сил України, КЕВ (КЕЧ) району подає затверджений начальником гарнізону витяг зі списку розподілу службової житлової площі у гарнізоні, погоджений протоколом засідання Комісії з контролю за розподілом житла в гарнізонах Збройних Сил України (додаток 5), разом з документами, що додаються до заяви державного службовця до виконавчого органу місцевого самоврядування для оформлення ордера, який є єдиною підставою для вселення в надане службове житлове приміщення.

3.7. Ордер на службове житлове приміщення в закритих військових містечках оформляється та видається відповідним КЕВ (КЕЧ) району за підписом його начальника.

Під час вселення в надане службове житлове приміщення державний службовець здає ордер житлово-експлуатаційній організації, а за її відсутності - відповідному підприємству, установі, організації, що здійснює обслуговування цього житлового приміщення, або в КЕВ (КЕЧ) району.

Ордер на службове житлове приміщення може бути визнаний недійсним у порядку, встановленому законодавством.

3.8. На підставі ордера укладається договір найму службового житлового приміщення між державним службовцем, на ім'я якого видано ордер, та житлово-експлуатаційною організацією, а в разі її відсутності - відповідним підприємством, установою або організацією.

3.9. Державний службовець та члени його сім'ї зобов'язані у двомісячний строк звільнити займане ними службове житлове приміщення без надання їм іншого житлового приміщення в разі:

одержання або придбання житла для постійного проживання в населеному пункті, у якому працює державний службовець;

припинення трудових відносин із суб'єктом призначення;

вибуття для виконання службових обов'язків до іншого місця служби в іншу місцевість із членами сім'ї або повернення на попереднє місце служби.

Державний службовець та повнолітні члени його сім'ї беруть письмове зобов'язання щодо звільнення службового житлового приміщення в зазначених у цьому пункті випадках.

У разі відмови звільнити службове житлове приміщення виселення здійснюється в судовому порядку.

3.10. Підлягають виселенню зі службового житлового приміщення без надання іншого житла колишні члени сім'ї державного службовця, які проживають у ньому після розірвання шлюбу, у двомісячний строк з дня розірвання шлюбу.

3.11. Підлягають виселенню зі службового житлового приміщення без надання іншого житла особи, які систематично руйнують або пошкоджують житлове приміщення, або використовують його не за призначенням (у тому числі шляхом передачі в оренду іншим громадянам або юридичним особам), або створюють умови, які унеможливлюють проживання інших осіб в одній квартирі або будинку.

3.12. Не можуть бути виселені зі службового житлового приміщення без надання іншого житлового приміщення особи, зазначені в статті 125 Житлового кодексу Української РСР.

3.13. Виселення провадиться в судовому порядку за позовом командування військової частини та КЕВ (КЕЧ) району, на обліку в яких перебуває службове житлове приміщення.

3.14. Керівники органів військового управління зобов'язані в місячний строк надавати копії наказів про переміщення, звільнення державних службовців до КЕВ (КЕЧ) району.

3.15. КЕВ (КЕЧ) району зобов'язаний прийняти службове житлове приміщення за актом приймання-передавання, до якого додаються дефектний акт квартири та довідка про сплату квартирної плати і комунальних послуг за останніх три місяці.

3.16. Спори щодо надання державному службовцю службового житлового приміщення вирішуються у судовому порядку.

IV. Порядок компенсації витрат на проживання державним службовцям у зв'язку з тимчасовим переведенням на іншу посаду державної служби до іншого населеного пункту

4.1. У разі відсутності можливості надання державному службовцю службового житлового приміщення йому надається компенсація витрат на проживання з урахуванням кількості членів його сім'ї.

4.2. У разі коли документи для надання державному службовцю службового житлового приміщення в іншому населеному пункті, до якого він переводиться, не можуть бути своєчасно оформлені, державному службовцю надається з урахуванням кількості членів його сім'ї компенсація витрат на проживання до дня надання службового житлового приміщення.

4.3. Компенсація витрат на проживання здійснюється суб'єктом призначення, який переводить такого державного службовця до іншого населеного пункту (далі - суб'єкт призначення).

4.4. Фінансування витрат, пов'язаних з наданням державному службовцю компенсації витрат на проживання, пов'язаних з переїздом, здійснюється суб'єктом призначення в межах видатків, передбачених на його утримання в державному бюджеті.

4.5. Суб'єкт призначення зобов'язаний за кожен місяць (день) компенсувати державному службовцю з урахуванням кількості членів його сім'ї витрати на проживання, пов'язані з наймом (піднаймом), орендою житлового приміщення (крім витрат на житлово-комунальні послуги), у розмірі фактичних витрат, але не більше розміру, що розраховується шляхом множення мінімального розміру плати за найм (піднайм), оренду 1 кв. м кімнати у квартирі в житловому будинку квартирного типу різної поверховості чи житловому будинку садибного типу, що розташований у населеному пункті, до якого переведено державного службовця, на 22 кв. м загальної площі для державного службовця (державного службовця і одного члена сім'ї) і додатково 9,3 м кв. загальної площі на кожного наступного члена його сім'ї. Фінансовий орган військової частини після отримання відповіді від органів місцевого самоврядування на запит щодо зазначеного мінімального розміру плати проводить розрахунки та подає їх фінансовому підрозділу суб'єкта призначення.

4.6. Для виплати компенсації витрат на проживання державний службовець подає комісії такі документи:

заяву;

примірник договору найму (піднайму), оренди житлового приміщення, укладений та оформлений відповідно до вимог Цивільного кодексу України;

розрахункові документи, що підтверджують здійснення державним службовцем відповідно до укладеного договору витрат, пов'язаних з наймом (піднаймом), орендою житлового приміщення (квитанції, чеки тощо).

Комісія перевіряє зазначені документи та передає їх разом з рішенням суб'єкта призначення фінансовому підрозділу для виплати компенсації.

4.7. Державний службовець з дня одержання ним або членами його сім'ї службового житлового приміщення або одержання (придбання) житла для постійного проживання в населеному пункті, до якого його переведено, втрачає право на компенсацію витрат на проживання.

V. Контроль за організацією роботи по розподілу державним службовцям службового житла, а також компенсації витрат на проживання у зв'язку з тимчасовим переведенням на іншу посаду державної служби до іншого населеного пункту

5.1. За належну організацію роботи житлових комісій гарнізону, дотримання законності під час забезпечення державних службовців та членів їхніх сімей житловими приміщеннями, а також за порядок компенсації витрат державним службовцям на проживання у зв'язку з тимчасовим переведенням на іншу посаду відповідає начальник гарнізону.

5.2. За організацію контролю та правильність ведення в гарнізоні обліку державних службовців, дотримання законності під час розподілу службових житлових приміщень відповідають керівник та відповідні посадові особи КЕВ (КЕЧ) району.

5.3. Організація контролю за розподілом службових житлових приміщень державним службовцям у гарнізонах ЗС України та компенсації витрат державним службовцям на проживання у зв'язку з тимчасовим переведенням на іншу посаду державної служби до іншого населеного пункту покладається на заступника Міністра оборони України.

 

Тимчасово виконуюча обов'язки
начальника Головного
квартирно-експлуатаційного управління
Збройних Сил України

Я. О. Грузинська

 

ЗРАЗОК

_______________________________________
(кому - керівнику органу військового управління)
_____________________________________
(голові житлової комісії)
_______________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

ЗАЯВА
на отримання службового житла

Я, ____________________________________, державний службовець _________________________
                             (прізвище, ім'я та по батькові)                                                                             (найменування військової частини)
прошу надати мені службову жилу площу в _______________________________ на сім'ю з ___ осіб
                                                                                                                           (населений пункт)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              (я, дружина, син, донька)

За місцем роботи проживаю: _____ ______________________________________________________
на житловій площі ___________________ (гуртожитку, службовій, орендованій, у батьків, родичів), займаю _________ кімнати __________ м кв.

Зареєстрований: _______________________________________________________________________
на житловій площі _____________________________________________________________________
                                                                                      (гуртожитку, службовій, орендованій, у батьків, родичів)

Про одержання (неодержання) моєю сім'єю житлової площі подаю копії відповідних документів.

______________________
(посада)

____________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові
державного службовця)

"___" ____________ 20__ року

зворотний бік

Дані про членів сім'ї

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік народження

Родинні стосунки

Номер паспорта, дата реєстрації в населеному пункті, місце проживання в населеному пункті, свідоцтво про народження для неповнолітніх членів сім'ї

Посада і місце роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний службовець _________________   _________________________
                                                                         (підпис)                        (прізвище, ім'я та по батькові)

Документи, подані на розгляд, перевірив:

секретар житлової комісії військової частини ______________________:

______________________
(військове звання)

________________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

КНИГА
реєстрації заяв державних службовців на отримання службового житла

__________________________________________________________
(найменування військової частини)

N з/п

Дата та вхідний номер заяви

Посада, прізвище, ім'я, по батькові державного службовця, членів його сім'ї

Перелік документів, доданих до заяви

Кількість кімнат

Примітка

1

2

3

4

5

6

 

СПИСОК
державних службовців, що мають право на отримання службового житла

________________________________________________
(найменування гарнізону, військової частини)

N з/п

Посада, прізвище, ім'я, по батькові державного службовця

Прізвища, імена, по батькові членів сім'ї державного службовця, їхні родинні стосунки, роки народження

Найменування військової частини

Дата і номер рішення про виділення службового житла

Кількість кімнат, на які має право державний службовець

Рішення про виключення зі списку

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник ___________ гарнізону
__________________________
"___" ____________ 20__ року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністр оборони України
___________________________
"___" ____________ 20__ року
(у гарнізоні м. Києва)


 

СПИСОК
розподілу службової житлової площі у _________ гарнізоні

N з/п

Номер і дата протоколу засідання житлової комісії військової частини

Посада, прізвище, ім'я, по батькові державного службовця

Прізвища, імена, по батькові членів сім'ї державного службовця, їхні родинні стосунки, роки народження

Надається житлова площа

Місце проживання та реєстрації

Відмітка про здачу житла

Примітка

місце
проживання

характеристика житла

місце прожи-
вання

характеристика житла

кількість кімнат

площа, м кв.

поверх

кількість кімнат

площа, м кв.

поверх

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Начальник квартирно-експлуатаційного
органу

ПОГОДЖЕНО
Голова гарнізонної житлової комісії

ПОГОДЖЕНО
Голова житлової комісії військової частини

_________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

М. П.

 

М. П.

 

М. П.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник ___________ гарнізону
__________________________
"___" ____________ 20__ року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
______________________ Ради
"___" ____________ 20__ року

ВИТЯГ
зі списку розподілу службової житлової площі в ___________ гарнізоні, погоджений протоколом засідання Комісії з контролю за розподілом житла в гарнізонах Збройних Сил України від "___" ____________ 20__ року N ___

N з/п

Номер і дата протоколу засідання житлової комісії військової частини

Посада, прізвище, ім'я, по батькові державного службовця

Прізвища, імена, по батькові членів сім'ї державного службовця, їхні родинні стосунки, роки народження

Надається житлова площа

Місце проживання та реєстрації

Відмітка про здачу житла

Примітка

місце
проживання

характеристика житла

місце прожи-
вання

характеристика житла

кількість кімнат

площа, м кв.

поверх

кількість кімнат

площа, м кв.

поверх

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Начальник квартирно-експлуатаційного
органу

ПОГОДЖЕНО
Голова гарнізонної житлової комісії

ПОГОДЖЕНО
Голова житлової комісії військової частини

_________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

М. П.

 

М. П.

 

М. П.

 

____________

Опрос