Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о пожарной безопасности в Вооруженных Силах Украины

Минобороны
Приказ от 26.09.2013 № 658
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.09.2013

м. Київ

N 658

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 жовтня 2013 р. за N 1779/24311

Про затвердження Змін до Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністра оборони України
від 10 квітня 2006 року N 185
згідно з наказом Міністерства оборони України
від 29 вересня 2014 року N 685)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1995 року N 653 "Про затвердження Типового положення про відомчу пожежну (пожежно-сторожову) охорону" (із змінами) та у зв'язку зі зміною організаційно-штатної структури органів пожежної безпеки Збройних Сил України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 10 квітня 2006 року N 185, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 травня 2006 року за N 529/12403 (із змінами), що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України

П. В. Лебедєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
з надзвичайних ситуацій
Генерал-полковник служби
цивільного захисту

М. Болотських

 

ЗМІНИ
до Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України

1. У главі 1:

в абзаці другому пункту 1.5 слова "нагляду у сфері пожежної безпеки Державної інспекції техногенної безпеки України" замінити словами "нагляду у сфері пожежної безпеки Державної служби України з надзвичайних ситуацій";

пункт 1.17 виключити. У зв'язку з цим пункти 1.18 - 1.22 вважати пунктами 1.17 - 1.21 відповідно.

2. У главі 2:

у пункті 2.1:

у підпункті 2.1.4:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"погодження проектів стандартів, норм, правил, нормативних документів, проектної документації та іншої документації, що стосуються пожежної безпеки у Збройних Силах України та Міністерстві оборони України;";

абзаци сьомий та восьмий виключити. У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - двадцять четвертий вважати відповідно абзацами сьомим - двадцять другим;

абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:

"здійснення контролю за організацією бойової підготовки штатних пожежних підрозділів;";

абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

"планування, організація та проведення пожежно-тактичних навчань з пожежними підрозділами, відпрацювання спільних дій підрозділів Збройних Сил України і Державної служби України з надзвичайних ситуацій з гасіння пожеж у складних умовах;";

абзац двадцять перший викласти в такій редакції:

"надання за встановленою формою інформації про виявлення порушень правил пожежної безпеки, що створюють загрозу виникнення пожежі або перешкоджають її гасінню та евакуації людей, а також у випадках випуску пожежонебезпечної продукції, систем і засобів протипожежного захисту з відхиленням від стандартів чи технічних умов або у разі їх відсутності, якщо такі порушення створюють загрозу життю та здоров'ю людей, а також про пожежі та їх наслідки до Державної служби України з надзвичайних ситуацій;";

у підпункті 2.1.6:

абзац другий викласти в такій редакції:

"видавати накази і розпорядження щодо керівництва особовим складом Відділу пожежної безпеки та територіальних відділів пожежної безпеки, перевіряти їх виконання;";

абзац десятий викласти в такій редакції:

"надавати інформацію про виявлення порушень правил пожежної безпеки, що створюють загрозу виникнення пожежі або перешкоджають її гасінню та евакуації людей, а також у випадках випуску пожежонебезпечної продукції, систем і засобів протипожежного захисту з відхиленням від стандартів чи технічних умов або у разі їх відсутності, якщо такі порушення створюють загрозу життю та здоров'ю людей, до Державної служби України з надзвичайних ситуацій;";

підпункт 2.1.7 виключити. У зв'язку з цим підпункт 2.1.8 вважати підпунктом 2.1.7;

у пункті 2.2:

у підпункті 2.2.4:

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

"погодження проектів стандартів, норм, правил, нормативних документів, проектної документації та іншої документації, що стосуються пожежної безпеки у Збройних Силах України та Міністерстві оборони України;";

абзаци десятий та одинадцятий підпункту 2.2.6 виключити;

підпункт 2.2.7 виключити. У зв'язку з цим підпункт 2.2.8 вважати підпунктом 2.2.7;

у пункті 2.3:

у підпункті 2.3.5:

абзац десятий викласти в такій редакції:

"проведення перевірки стану пожежної безпеки об'єктів на території військових частин;";

абзаци четвертий та п'ятий підпункту 2.3.6 виключити;

у пункті 2.4:

абзац дванадцятий підпункту 2.4.4 викласти в такій редакції:

"участь у підборі і розстановці кадрів та узгодження подання щодо призначення, переміщення офіцерів органів пожежної безпеки виду Збройних Сил України;";

абзац восьмий підпункту 2.4.7 виключити. У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - дванадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - одинадцятим;

абзац четвертий підпункту 2.5.6 пункту 2.5 викласти в такій редакції:

"забороняти проведення пожежонебезпечних робіт;";

у пункті 2.6:

абзац тринадцятий підпункту 2.6.4 викласти в такій редакції:

"проводити технічне розслідування обставин і причин виникнення пожеж та їх облік. Своєчасно надавати достовірну інформацію про пожежі, що виникли, та причини їх виникнення до вищих органів пожежної безпеки за підпорядкованістю;";

абзац третій підпункту 2.6.5 викласти в такій редакції:

"забороняти проведення пожежонебезпечних робіт;";

абзац третій підпункту 2.7.3 пункту 2.7 викласти в такій редакції:

"забороняти проведення пожежонебезпечних робіт;".

3. Абзац четвертий пункту 3.1.2 глави 3 викласти в такій редакції:

"заступників начальників територіальних відділів, старших офіцерів та офіцерів територіальних відділів, служб пожежної безпеки видів Збройних Сил України - 10 днів;".

4. Абзац четвертий пункту 6.2 глави 6 викласти в такій редакції:

"Загальна інструкція щодо пожежної безпеки у військовій частині, порядок залучення сил та засобів для гасіння пожежі, витяг із порядку евакуації особового складу, бойової та іншої техніки і матеріальних засобів при пожежі на об'єктах військової частини, а також схема проїзду пожежної техніки, розташування джерел протипожежного водопостачання та засобів пожежогасіння повинні бути в чергового частини.".

5. У главі 7:

підпункт 7.1.7 пункту 7.1 виключити. У зв'язку з цим підпункт 7.1.8 вважати підпунктом 7.1.7;

абзац другий підпункту 7.2.1 пункту 7.2 викласти в такій редакції:

"задовільно", якщо на об'єкті перевірки розроблено план пожежної безпеки; територія, парки і склади забезпечено нормативними запасами води для потреб пожежогасіння, засобами пожежогасіння і блискавкозахисними пристроями; місця зберігання ракет, боєприпасів і пально-мастильних матеріалів обваловано;".

6. У главі 8:

абзац шостий пункту 8.3 викласти в такій редакції:

"Книга обліку погодження проектів стандартів, норм, правил, нормативних документів, проектної документації та іншої документації щодо пожежної безпеки (додаток 13) (ведеться тільки Відділом пожежної безпеки, територіальними відділами);";

у пункті 8.4:

абзаци шостий та сьомий викласти в такій редакції:

"журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки;

книга обліку технічного стану пожежного обладнання, інструменту і спорядження військової частини.".

7. У главі 9:

у пункті 9.2 слова "пожежним озброєнням" замінити словами "пожежно-технічним озброєнням";

пункт 9.6 доповнити новим абзацом такого змісту:

"забезпечення особового складу пожежних підрозділів спорядженням, обладнанням і інструментом проводиться за нормою майна для особового складу пожежних підрозділів, наведеною в додатку 16 до цього Положення.".

8. У тексті Положення слова "Управління пожежної безпеки Збройних Сил України" у всіх відмінках замінити словами "Відділ пожежної безпеки Збройних Сил України" у відповідних відмінках.

9. У тексті Положення слова "Територіальне управління пожежної безпеки (далі - територіальне управління)" та "територіальне управління" у всіх відмінках виключити.

10. Додатки 3, 11 та 12 до Положення виключити. У зв'язку з цим додатки 4 - 18 вважати відповідно додатками 3 - 15. Посилання в тексті на додатки 4 - 18 замінити посиланнями на додатки 3 - 15 відповідно.

11. Розділ "Автомобілі, гусеничні пожежні машини і мотопомпи пожежні" таблиці додатка 14 до Положення викласти в такій редакції:

"

1

2

3

4

Автомобілі, гусеничні пожежні машини і мотопомпи пожежні

1

Автомобілі пожежні (усіх марок і типів)*

Згідно з визначеними нормами напрацювання

Центральне автомобільне управління Збройних Сил України Озброєння Збройних Сил України

2

Гусеничні пожежні машини (усіх марок і типів)**

Згідно з визначеним міжремонтним ресурсом

Центральне бронетанкове управління Збройних Сил України Озброєння Збройних Сил України

3

Спеціальне обладнання на автомобілі пожежні (усіх марок і типів)

10 років

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

4

Спеціальне обладнання на гусеничні пожежні машини (усіх марок і типів)

10 років

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

5

Мотопомпи пожежні причіпні (усіх типів)

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

6

Мотопомпи пожежні переносні (усіх типів)

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

7

Возик до мотопомп пожежних переносних (усіх типів)

Згідно з паспортом заводу-виробника

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

"

____________
* Строк служби автомобілів пожежних (усіх марок і типів) встановлюється згідно з наказом Міністра оборони України від 16 березня 1994 року N 70 "Про введення в дію Керівництва по визначеності Норм напрацювання (строків служби) до ремонту та списання автомобільної техніки Збройних Сил України".

** Строк служби гусеничних пожежних машин (усіх марок і типів) встановлюється згідно з наказом Міністра оборони України від 25 грудня 2009 року N 665 "Про затвердження Керівництва з організації експлуатації бронетанкового озброєння та техніки у Збройних Силах України в мирний час".

12. Положення доповнити новим додатком 16, що додається.

 

Начальник Відділу пожежної безпеки
Збройних Сил України
підполковник

В. С. Сташевський

 

НОРМА
майна для особового складу пожежних підрозділів

N з/п

Найменування предметів

Кому належить

і яка кількість

Хто постачає

1

2

3

4

1

Спецодяг для штатних пожежних команд Збройних Сил України1

За кількістю особового складу

Центральне управління речового забезпечення Збройних Сил України Тилу Збройних Сил України

2

Шолом стальний та бронежилет2

За кількістю особового складу

Центральне управління речового забезпечення Збройних Сил України Тилу Збройних Сил України

3

Ліхтар електричний індивідуальний3

Два на кожний пожежний автомобіль

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

4

Ліхтар електричний груповий

Два на підрозділ

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

5

Ножиці для різання електропроводів

Один на підрозділ

Закуповуються військовою частиною

6

Мегафон

Один на підрозділ

Закуповуються військовою частиною

7

Пломбір

Один на підрозділ

Закуповуються військовою частиною

8

Секундомір

Два на підрозділ

Центральне ракетно-артилерійське управління Збройних Сил України Озброєння Збройних Сил України

9

Базові, автомобільні, переносні ультракороткохвильові радіостанції

Згідно з установленими нормами

Головне управління зв'язку та інформаційних систем Генерального штабу Збройних Сил України

10

Протигази ізолювальні на стиснутому повітрі

Згідно з установленими нормами

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України

Примітки:

1. Забезпечення спецодягом військовослужбовців штатних пожежних команд Збройних Сил України (інвентарним майном) здійснюється за нормою N 54, визначеною постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року N 1444 "Про речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань у мирний час" (із змінами).

2. Для особового складу пожежних підрозділів арсеналів, баз, складів зберігання ракет, артилерійських та інженерних боєприпасів.

3. Особовий склад штатних пожежних підрозділів, які мають на озброєнні один пожежний автомобіль, та позаштатних пожежних підрозділів, що мають на озброєнні пожежні автомобілі, забезпечується спорядженням відповідно до пунктів 1, 3, 5 - 9 цієї норми.

____________

Опрос