Идет загрузка документа (136 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения конкурсов или тендеров на получение лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины и признании утратившим силу решения НКРС от 06.09.2007 N 911

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации
Порядок, Решение от 24.09.2013 № 625
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

24.09.2013

м. Київ

N 625

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 жовтня 2013 р. за N 1754/24286

Про затвердження Порядку проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗ від 06.09.2007 N 911

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 17 жовтня 2014 року N 707
,
 від 30 вересня 2014 року N 676

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 30 травня 2017 року N 281)

Відповідно до статті 30 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 06 вересня 2007 року N 911 "Про затвердження Порядку проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2007 року за N 1138/14405.

3. Департаменту регулювання та ліцензування подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова НКРЗІ

П. Яцук

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України

Л. І. Колісник

 

ПОРЯДОК
проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (далі - Закон) та інших нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері користування радіочастотним ресурсом України.

1.2. Цей Порядок визначає процедуру підготовки та проведення конкурсів або тендерів (далі - Конкурс) на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України (далі - РЧР) у разі, якщо заявлена потреба в РЧР перевищує його фактичну наявність.

1.3. Метою проведення Конкурсів є надання в користування смуг, номіналів радіочастот (далі - Смуги) на конкурентних, прозорих засадах та забезпечення для всіх суб'єктів господарювання рівних умов отримання ліцензій.

1.4. Предметом Конкурсу (лотом) є право на отримання ліцензії на користування Смугою у визначених регіонах. Умови користування Смугами, які виставлені на Конкурс, визначаються умовами Конкурсу.

Конкурс проводиться за кожним лотом окремо. З метою зменшення часу на проведення та спрощення процедур Конкурсів за рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, дозволяється одночасно виконувати та оформляти одним протоколом процедури кількох Конкурсів.

1.5. Конкурс проводиться на підставі рішення НКРЗІ, яка організовує та забезпечує його проведення.

Рішення про проведення Конкурсу НКРЗІ приймає залежно від ринкової привабливості Смуг, які плануються для ліцензування, особливостей відповідної радіотехнології та насиченості ринку послугами, які планується надавати з використанням цих Смуг радіочастот.

Якщо проведення Конкурсу стало неможливим за обставин, які не залежать від НКРЗІ, НКРЗІ може прийняти рішення про відміну Конкурсу або перенесення його термінів.

1.6. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

заявник - суб'єкт господарювання, який надав повідомлення про намір та комплект документів для участі в Конкурсі;

конкурс - конкурентний спосіб надання в користування Смуги, за яким переможцем визначається учасник, який виконав усі умови конкурсу і запропонував найвищу ціну за відповідну Смугу у своїй конкурсній пропозиції;

конкурсна (тендерна) гарантія (далі - Гарантія) - грошовий внесок у розмірі 10 відсотків від мінімальної вартості Смуги, який вноситься претендентом як засіб забезпечення сумлінності дотримання ним своїх зобов'язань на період проведення Конкурсу;

(абзац четвертий пункту 1.6 із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 17.10.2014 р. N 707)

Конкурсна пропозиція - документи, що надані заявником на участь у Конкурсі;

Конкурсні документи - документи, які розробляються НКРЗІ у період підготовки та проведення Конкурсу (умови Конкурсу, план роботи з проведення Конкурсу), протоколи Конкурсної комісії (далі - Комісія), бюлетені для голосування, а також Конкурсні пропозиції;

крок підвищення цінової пропозиції на торгах "з голосу" - різниця між наступною та попередньою ціновими пропозиціями, які надаються учасниками торгів "з голосу";

початкова ціна торгів "з голосу" - ціна, з якої починається торг за отримання предмета торгів (лота);

претендент на участь у Конкурсі (далі - претендент) - заявник, якого рішенням Комісії визнано претендентом;

тендер - конкурентний спосіб надання в користування Смуги, за яким переможцем визначається учасник, який виконав усі умови тендера і запропонував найвищу ціну за відповідну Смугу за результатами торгів "з голосу";

торги "з голосу" - спосіб проведення торгів, коли учасники голосом по черзі пропонують ціну за лот;

умови Конкурсу (далі - Умови) - вичерпний перелік вимог для суб'єкта господарювання, при виконанні яких він визнається учасником Конкурсу. Умови містять Смугу, регіон користування, радіотехнологію, мінімальну вартість лота, особливі умови користування визначеною Смугою, що зазначаються в подальшому на бланку ліцензії, вимоги до переліку та оформлення документів, які надаються суб'єктом господарювання для участі в Конкурсі, строк дії ліцензії, інші особливості конкретного Конкурсу, у тому числі зобов'язання, які покладатимуться на переможця Конкурсу;

(абзац дванадцятий пункту 1.6 у редакції рішення Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 17.10.2014 р. N 707)

учасник Конкурсу - претендент, який сплатив Конкурсну гарантію відповідно до цього Порядку і рішенням Комісії допущений до участі в Конкурсі;

учасник торгів "з голосу" - учасник тендера, якого рішенням Комісії допущено до участі в торгах "з голосу".

1.7. НКРЗІ може включати до Умов такі вимоги:

щодо кількості лотів у регіоні та регіонів, на які може претендувати заявник та бути визнаним переможцем Конкурсу;

щодо регіонів та кількості лотів у регіоні, які виставляються на Конкурс;

щодо спрямованості на забезпечення ефективного використання радіочастотного ресурсу.

1.8. Конкурс включає такі етапи: підготовку Конкурсу, проведення Конкурсу та завершення Конкурсу.

1.9. Заявник може за своєю письмовою заявою відмовитись від подальшої участі в Конкурсі до дати початку проведення Конкурсу без втрати Конкурсної гарантії.

1.10. Витрати з підготовки та проведення Конкурсу несе НКРЗІ.

II. Конкурсна комісія

2.1. НКРЗІ для виконання процедур Конкурсу та визначення переможця створює Комісію, визначає її чисельність та склад.

2.2. Склад Комісії формується з членів НКРЗІ та представників апарату НКРЗІ. До складу Комісії повинні входити не менше ніж чотири члени НКРЗІ.

2.3. Головою Комісії є Голова НКРЗІ. Під час відсутності Голови НКРЗІ виконання обов'язків голови Комісії покладається на виконувача обов'язків Голови НКРЗІ.

2.4. Засідання комісії є правочинним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 від її складу.

2.5. Рішення Комісії приймаються шляхом відкритого голосування в письмовій формі більшістю голосів членів Комісії, які взяли участь у засіданні. Голосування проводиться з використанням бюлетенів. Кожний член Комісії має один голос. Голосування здійснюється тільки "ЗА" або "ПРОТИ". У разі рівної кількості голосів "ЗА" й "ПРОТИ" голос голови Комісії на засіданні є вирішальним.

2.6. Усі рішення Комісії оформляються протоколами, які підписуються всіма членами Комісії, які брали участь у засіданні. Під час підписання протоколів члени Комісії мають право письмово викласти свою окрему думку.

III. Підготовка Конкурсу

3.1. Під час підготовки Конкурсу НКРЗІ затверджує склад Комісії, Умови, дату початку Конкурсу, призначає осіб, відповідальних за прийом та зберігання документів, які подаються суб'єктами господарювання для участі в Конкурсі (далі - відповідальні особи), організовує інформаційне та матеріально-технічне забезпечення проведення Конкурсу.

Умови тендеру на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології "Цифровий стільниковий радіозв'язок IMT-2000 (UMTS)" в смугах радіочастот 1920 - 1935 / 2110 - 2125, 1950 - 1965 / 2140 - 2155, 1965 - 1980 / 2155 - 2170 МГц набирають чинності з дня, наступного за днем їх погодження з Кабінетом Міністрів України.

(пункт 3.1 доповнено абзацом другим згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 17.10.2014 р. N 707)

3.2. НКРЗІ не пізніше ніж за 60 календарних днів до дня проведення Конкурсу публікує на веб-сайті НКРЗІ та в офіційному бюлетені НКРЗІ оголошення про приймання повідомлень від суб'єктів господарювання щодо наміру узяти участь у Конкурсі та Конкурсних пропозицій, а також Умови (в оголошенні зазначаються строки початку та завершення приймання документів).

3.3. Керівник суб'єкта господарювання або вповноважена ним особа особисто в зазначений в оголошенні строк подає до НКРЗІ повідомлення про намір взяти участь у Конкурсі за встановленою формою (додаток 1) та інші документи Конкурсної пропозиції.

3.4. Конкурсна пропозиція укладається в окремий конверт, запечатаний печаткою суб'єкта господарювання (за наявності), підписаний керівником, та складається із:

(абзац перший пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 30.09.2014 р. N 676)

засвідченої в установленому законодавством порядку копії рішення (наказу) органу управління суб'єкта господарювання про участь у Конкурсі;

засвідченої в установленому законодавством порядку копії рішення (наказу) органу управління суб'єкта господарювання про призначення особи, уповноваженої брати участь у Конкурсі;

конверта, запечатаного печаткою суб'єкта господарювання (за наявності) та підписаного керівником. До цього конверта суб'єкт господарювання повинен укласти цінову пропозицію в окремому запечатаному конверті та документи, які передбачені статтею 32 Закону та форми яких визначено ліцензійними умовами користування радіочастотним ресурсом України, що встановлюються НКРЗІ (далі - Ліцензійні умови), а також Умовами конкретного Конкурсу.

(абзац четвертий пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 30.09.2014 р. N 676)

3.5. Відповідальні особи протягом визначеного строку приймають та реєструють повідомлення про намір взяти участь у Конкурсі та Конкурсні пропозиції заявників. Після реєстрації відповідальними особами заявнику надається довідка про реєстрацію, у якій зазначаються реєстраційний номер та дата реєстрації Конкурсної пропозиції. Підставою для відмови в реєстрації та розгляді Комісією Конкурсних пропозицій є недотримання встановлених в оголошенні НКРЗІ строків та порядку їх подання.

3.6. Суб'єкт господарювання, який потребує роз'яснень щодо Конкурсної документації, може звернутися з письмовим запитом до НКРЗІ, але не пізніше ніж за 14 календарних днів до закінчення строку подання Конкурсних пропозицій. НКРЗІ повинна в п'ятиденний строк надати відповідні роз'яснення.

3.7. Комісія протягом п'яти робочих днів від дати закінчення приймання Конкурсних пропозицій розпечатує перший конверт з Конкурсними пропозиціями та розглядає надані заявниками повідомлення про намір взяти участь у Конкурсі, копії рішень (наказів) органів управління суб'єктів господарювання про участь у Конкурсі, копії рішень (наказів) органів управління суб'єктів господарювання про призначення осіб, уповноважених брати участь у Конкурсі, запечатані конверти з документами. Процедуру розгляду цих документів визначає голова Комісії.

3.8. Реєстр претендентів на участь у Конкурсі затверджується на засіданні Конкурсної комісії з оформленням відповідного протоколу (додаток 2).

3.9. При голосуванні стосовно кожного заявника щодо визнання його претендентом члени Комісії заповнюють бюлетені (додаток 3). У разі коли член Комісії голосує проти визнання заявника претендентом, він зазначає в бюлетені відповідні підстави.

3.10. Підставами для відмови у визнанні заявника претендентом є таке:

перелік документів не відповідає переліку, визначеному пунктом 3.4 цього розділу;

документи підписані особою, яка не уповноважена діяти від імені суб'єкта господарювання;

наданий заявником конверт не опечатаний або пошкоджений на момент його приймання;

застосування до заявника - юридичної особи санкцій згідно із Законом України "Про санкції" (цей абзац застосовується у разі надання заявником - юридичною особою повідомлення про намір та комплекту документів для участі у тендері на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології "Цифровий стільниковий радіозв'язок IMT-2000 (UMTS)" в смугах радіочастот 1920 - 1935 / 2110 - 2125, 1950 - 1965 / 2140 - 2155, 1965 - 1980 / 2155 - 2170 МГц).

(пункт 3.10 доповнено абзацом п'ятим згідно з рішенням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері зв'язку та інформатизації, від 17.10.2014 р. N 707)

3.11. Протягом п'яти робочих днів від дати затвердження реєстру претендентів комісія надсилає кожному суб'єкту господарювання рекомендованим листом з повідомленням про вручення повідомлення про визнання (додаток 4) або відмову у визнанні його претендентом на участь у конкурсі (тендері) на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України (додаток 5). У повідомленні про визнання заявника претендентом зазначається рахунок на сплату Гарантії. У повідомленні про відмову у визнанні заявника претендентом називаються підстави прийняття такого рішення.

3.12. Гарантія повинна бути сплачена не пізніше ніж за 3 робочі дні до дати початку Конкурсу.

IV. Проведення Конкурсу

4.1. Початком Конкурсу є дата, зазначена в оголошенні НКРЗІ.

4.2. Конкурс розпочинається з визначення серед претендентів учасників Конкурсу.

4.3. Реєстр учасників затверджується на засіданні Комісії з оформленням відповідного протоколу (додаток 6). При голосуванні по кожному претендентові щодо визнання його учасником члени Комісії заповнюють бюлетені (додаток 7). У разі коли член Комісії голосує проти визнання претендента учасником, він зазначає в бюлетені відповідні підстави.

4.4. Підставою для відмови у визнанні претендента учасником Конкурсу є ненадходження Гарантії до НКРЗІ відповідно до пункту 3.12 розділу III цього Порядку.

4.5. Претендентам, які не визнані учасниками Конкурсу, протягом трьох робочих днів з дати набрання рішенням чинності комісія направляє повідомлення про відмову у визнанні претендента учасником Конкурсу (додаток 8).

4.6. Після затвердження реєстру учасників конверти з Конкурсними пропозиціями учасників розпечатуються на засіданні Комісії. Секретар Комісії розпечатує конверт та оголошує перелік документів, які надані в конверті. Цінова пропозиція учасника оголошується, якщо це передбачено Умовами. Факт розпечатування конвертів та перелік наданих у конверті документів фіксуються у протоколі (додаток 9).

Якщо протягом визначеного для засідання Комісії часу не розпечатані всі конверти учасників, засідання переноситься на наступний робочий день.

4.7. За вимогою учасника Конкурсу йому видається (надсилається) виписка з протоколу про розпечатування його конверта з Конкурсною пропозицією.

4.8. Після розпечатування конвертів члени Комісії розглядають надані документи та визначають відповідність Конкурсних пропозицій статті 32 Закону, Ліцензійним умовам та Умовам.

4.9. Учасник знімається з Конкурсу й не може далі брати участі в Конкурсі в разі:

невідповідності переліку документів у конверті з Конкурсною пропозицією Закону, Ліцензійним умовам та Умовам;

невиконання вимог щодо оформлення наданих документів;

виявлення фактів надання суб'єктом господарювання відомостей, які не відповідають дійсності;

меншої цінової пропозиції за лот, ніж визначено Умовами.

4.10. У разі прийняття рішення про відмову учаснику в подальшій участі в Конкурсі Комісія протягом трьох робочих днів з дати набрання рішенням чинності направляє рекомендованим листом з повідомленням про вручення повідомлення про відмову учаснику в подальшій участі в Конкурсі (додаток 10).

4.11. При проведенні конкурсу переможцем визнається учасник, який виконав Умови та надав найбільшу цінову пропозицію за результатами розпечатування конвертів із конкурсними пропозиціями.

4.12. При голосуванні по кожному учаснику конкурсу члени Комісії заповнюють бюлетені (додаток 11). У разі коли член Комісії голосує за зняття учасника з конкурсу, він зазначає в бюлетені відповідні підстави.

Рішення про визнання учасника переможцем конкурсу Комісія приймає на своєму засіданні, що оформлюється відповідним протоколом (додаток 12).

4.13. У разі якщо два і більше учасники запропонували однакову ціну за відповідну Смугу, Комісія протягом 5 робочих днів від дати оформлення протоколу про розпечатування конвертів з конкурсними пропозиціями (додаток 9) пропонує цим учасникам конкурсу надати додаткові цінові пропозиції щодо отримання відповідної Смуги.

Додаткові цінові пропозиції учасників конкурсу приймаються протягом п'яти робочих днів після отримання учасником конкурсу письмової пропозиції Комісії. Якщо для розгляду додаткових конкурсних пропозицій потрібно змінити дату закінчення конкурсу, НКРЗІ приймає рішення про перенесення цієї дати.

Додаткова цінова пропозиція надається в конверті, запечатаному печаткою суб'єкта господарювання (за наявності) та підписаному керівником. Відповідальна особа приймає та реєструє конверт з додатковою ціновою пропозицією учасників. Після реєстрації відповідальна особа надає учаснику довідку про реєстрацію, у якій зазначаються реєстраційний номер та дата реєстрації додаткової цінової пропозиції.

(абзац третій пункту 4.13 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 30.09.2014 р. N 676)

4.14. При проведенні тендера Комісія після розпечатування конвертів оцінює Конкурсні пропозиції учасників.

У призначену дату Комісія на засіданні визначає учасників торгів "з голосу". Свої рішення по кожному учаснику член Комісії визначає шляхом заповнення відповідного бюлетеня (додаток 13). У разі коли член Комісії визначається не допускати учасника тендера до торгів "з голосу", у бюлетені він повинен зазначити відповідні підстави. Рішення про визначення учасників торгів "з голосу" Комісія оформлює протоколом (додаток 14).

4.15. Під час проведення торгів "з голосу" крок збільшення цінової пропозиції не може бути меншим 5 відсотків від початкової ціни торгів "з голосу".

4.16. Переможцем тендера визнається учасник, який запропонував на торгах "з голосу" найвищу ціну за лот відносно початкової ціни торгів. Рішення про визначення переможця торгів "з голосу" у тендері на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України Комісія оформлює протоколом (додаток 15).

4.17. Протокол про визнання учасника переможцем відповідного Конкурсу є підставою для прийняття рішення НКРЗІ про видачу ліцензії.

4.18. За наявності тільки одного учасника Конкурсу, якщо він виконав усі вимоги цього Порядку та Умов, за рішенням Комісії він визнається переможцем Конкурсу за результатом розпечатування конверта з Конкурсною пропозицією.

4.19. У разі відсутності претендентів або якщо жодного учасника не визнано переможцем, Комісія інформує про це НКРЗІ для прийняття рішення про оголошення нового Конкурсу за цим лотом або про зняття лота з Конкурсу та/або про видачу ліцензії на користування відповідною Смугою за порядком, визначеним Законом.

4.20. Закінченням Конкурсу є дата оформлення Комісією результатів Конкурсу (рішення Комісії за виставленим на Конкурс лотом).

V. Завершення Конкурсу

5.1. Рішення НКРЗІ про результати Конкурсу оформлюється не пізніше ніж через 5 робочих днів від дати завершення Конкурсу й публікується на веб-сайті НКРЗІ та в офіційному бюлетені НКРЗІ. Повідомлення про прийняте рішення за результатами Конкурсу надсилається (видається) учаснику в письмовій формі протягом трьох робочих днів від дати його оформлення (додаток 16).

5.2. Ліцензія на користування Смугами радіочастот у визначених регіонах видається переможцю Конкурсу в строки та в порядку, визначені Законом.

5.3. Після оформлення результатів Конкурсу всім учасникам, за винятком переможців, протягом 10 робочих днів повертаються їх Гарантії. Переможцю Гарантія повертається протягом 10 робочих днів після сплати ним запропонованої ціни за відповідну Смугу.

5.4. Гарантія не повертається у разі:

якщо заявник відмовляється від подальшої участі в Конкурсі після дати початку його проведення;

якщо переможець Конкурсу відмовляється сплатити або не сплатив запропоновану ним ціну за ліцензію у строк, визначений Законом.

5.5. Якщо переможець Конкурсу відмовився сплатити або не сплатив запропоновану ним ціну за ліцензію, НКРЗІ приймає рішення про скасування результатів Конкурсу за даним лотом та про продовження Конкурсу за цим лотом серед інших учасників цього Конкурсу. НКРЗІ письмово пропонує учасникам Конкурсу за даним лотом (за винятком суб'єкта господарювання, який відмовився сплатити або не сплатив у строк, визначений Законом, запропоновану ним ціну за ліцензію) надати цінові пропозиції за цей лот. Цінові пропозиції приймаються протягом десяти робочих днів після отримання учасником Конкурсу письмової пропозиції НКРЗІ.

У разі проведення конкурсу переможець визначається відповідно до пункту 4.11 розділу IV цього Порядку, у разі проведення тендера переможець визначається за результатами торгів "з голосу" відповідно до пункту 4.16 розділу IV цього Порядку.

У разі відсутності інших учасників Конкурсу за цим лотом Комісія визначає переможця відповідно до пункту 4.18 розділу IV цього Порядку.

5.6. Рішення Комісії, у тому числі про визначення переможця Конкурсу, може бути оскаржене в судовому порядку.

 

Директор Департаменту
регулювання та ліцензування

М. Сокирко

 

Повідомлення

                                                про намір узяти участь у _______________
                                                                                                                                       конкурсі (тендері)
                   на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

____________________________________________________________________________________
                                                                  (назва радіотехнології, смуги, регіону, номер лота)

Реєстраційний N


(заповнюється відповідальною особою НКРЗІ)

1. Відомості про заявника

Найменування суб'єкта господарювання (прізвище, ім'я та по батькові)

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)

Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання

Банківські реквізити: рахунок N ______________________, МФО ___________
Банк _______________________________, м. ___________

Уповноважена особа (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Тел.                                   Факс                                  Електронна пошта

Місцезнаходження (місце проживання)

Адреса для листування

2. Вид діяльності у сфері телекомунікацій з використанням радіочастот, що заявляються ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3. Наявність раніше отриманих ліцензій на вид діяльності у сфері телекомунікацій (номер та дата видачі ліцензії) _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4. Наявність раніше отриманих ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України (номер та дата видачі ліцензії) ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
5. Документи, які додаються до повідомлення _____________________________________________
____________________________________________________________________________________

З умовами конкурсу (тендера) згоден, зобов'язуюсь своєчасно сплатити конкурсну (тендерну) гарантію та в разі перемоги сплатити запропоновану ціну за смугу радіочастот, що заявляється.
Підтверджую, що _____________________________________________________________________
                                                                                     (найменування /прізвище ім'я та по батькові/ суб'єкта
__________________ не знаходиться в стадії ліквідації та не є банкрутом.
    господарювання)

Заявник:

__________
      (посада)

_________________
(підпис)
М. П. (за наявності)

__________________
(ініціали, прізвище)

________________________________
  (посада особи, яка прийняла повідомлення)

_______
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

Дата й номер реєстрації повідомлення в НКРЗІ: "___" ______ 20__ року N ____

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 30.09.2014 р. N 676)

 

  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Конкурсна (тендерна) комісія з проведення конкурсу (тендера) на
отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

Протокол N ___
про підсумки приймання конкурсних (тендерних) пропозицій та визнання заявників претендентами на участь у конкурсі (тендері) на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

____________________________________________________________________________________
                                                                                   (назва радіотехнології, смуги, регіону)

м. Київ

"____" ___________ 20__ року.

Присутні:
голова комісії

 
_______________________
           (ініціали, прізвище)

члени комісії:

_______________________
           (ініціали, прізвище)

_______________________
           (ініціали, прізвище)

секретар комісії

_______________________
           (ініціали, прізвище)

особа, відповідальна
за зберігання конкурсних
(тендерних) пропозицій

 
 
_______________________
           (ініціали, прізвище)

Порядок денний:

Розгляд підсумків приймання конкурсних (тендерних) пропозицій на участь у конкурсі (тендері) на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України та затвердження реєстру претендентів на участь у конкурсі (тендері).

СЛУХАЛИ _____________________________________________:
                                                                   (ініціали, прізвище)
про отримані повідомлення, що надійшли на участь у конкурсі (тендері);
про перевірку відповідності умовам конкурсу (тендера) комплектів документів, що надійшли від суб'єктів господарювання;
про визначення та затвердження реєстру претендентів на участь у конкурсі (тендері).
У результаті розгляду встановлено, що на участь у конкурсі (тендері) надійшли повідомлення та конкурсні (тендерні) пропозиції від ____ суб'єктів господарювання, а саме:

N
з/п

Суб'єкт господарювання

Дата реєстрації, реєстраційний номер повідомлення

Заявлені смуги

Заявлені регіони

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

ВИСТУПИЛИ:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

ПРОПОЗИЦІЇ:
1. Визнати претендентами на участь у конкурсі (тендері) ____ суб'єктів господарювання, а саме:

N
з/п

Суб'єкт господарювання

Дата реєстрації, реєстраційний номер повідомлення

Заявлені смуги

Заявлені регіони

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Відмовити у визнанні претендентами на участь у конкурсі (тендері) ____ суб'єктам господарювання, а саме:

N
з/п

Суб'єкт господарювання

Дата реєстрації, реєстраційний номер повідомлення

Підстави для відмови з посиланням на пункти нормативно-правових актів, умов конкурсу (тендера)

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Зняти з конкурсу (тендера) лот N _________, на який немає заявників; уважати, що конкурс (тендер) за цим лотом не відбувся.
4. Рішення щодо переможця за лотом N _______ прийняти за результатами розпечатування конверта з конкурсними (тендерними) пропозиціями у зв'язку з наявністю одного претендента.
5. Інші пропозиції.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОПОЗИЦІЇ:
1. Результати голосування щодо визнання або невизнання суб'єктів господарювання претендентами на участь у конкурсі (тендері):

N
з/п

Суб'єкт господарювання

Дата реєстрації, реєстраційний номер повідомлення

Кількість голосів за визнання претендентом на участь у конкурсі (тендері)

Кількість голосів за відмову у визнанні претендентом на участь у конкурсі (тендері)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Результати голосування за пропозиції ______________________:

"ЗА" _____, "ПРОТИ" ____

ВИРІШИЛИ:
1. Визнати претендентами на участь у конкурсі (тендері) ____ суб'єктів господарювання, а саме:

N
з/п

Суб'єкт господарювання

Дата реєстрації, реєстраційний номер повідомлення

Заявлені смуги

Заявлені регіони

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Відмовити у визнанні претендентами на участь у конкурсі (тендері) ____ суб'єктам господарювання, а саме:

N
з/п

Суб'єкт господарювання

Дата реєстрації, реєстраційний номер повідомлення

Підстави для відмови з посиланням на пункти нормативно-правових актів, умов конкурсу (тендера)

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Зняти з конкурсу (тендера) лот N _________, на який немає заявників; уважати, що конкурс (тендер) за цим лотом не відбувся.
4. Рішення щодо переможця за лотом N _______ прийняти за результатами розпечатування конверта з конкурсною (тендерною) пропозицією у зв'язку з наявністю одного претендента.

Протокол складено в одному примірнику.

Голова комісії

____________
         (підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)

Члени комісії:

____________
         (підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)

____________
         (підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)

Секретар комісії

____________
         (підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)

 

  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Конкурсна (тендерна) комісія з проведення конкурсу (тендера) на
отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України
_______________________________________________________________
(назва радіотехнології, смуги, регіону)

Бюлетень для голосування N ___

1. Рішення члена комісії щодо визнання заявника претендентом на участь у конкурсі (тендері) за відповідний лот, а саме:

N
з/п

Заявник

Дата реєстрації, реєстраційний номер повідомлення

Результати голосування члена комісії

визнати претендентом на участь у конкурсі (тендері)

відмовити у визнанні претендентом на участь у конкурсі (тендері)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Примітка.

Своє рішення член комісії висловлює шляхом поставлення позначки (, ) у відповідних стовпчиках. Якщо член комісії приймає рішення відмовити заявнику у визнанні його претендентом, зазначаються підстави рішення з посиланням на пункти нормативно-правових актів.

            2. ____________________________________________________________________________
                                                                                             (пропозиції членів комісії)

"ЗА"

  

"ПРОТИ"

  

Член комісії

______________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

 

  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Конкурсна (тендерна) комісія з проведення конкурсу (тендера) на
отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України
_______________________________________________________________
(назва радіотехнології, смуги, регіону)

Повідомлення
про визнання суб'єкта господарювання претендентом на участь у конкурсі (тендері) на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

Згідно з протоколом засідання конкурсної (тендерної) комісії від ________ N ___ ____________________________________________________________________________________
                                               (найменування /прізвище ім'я та по батькові/ суб'єкта господарювання)
визнано претендентом на участь у конкурсі (тендері) на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, проведення якого було затверджене рішенням НКРЗІ від "___" __________ N ____.
Відповідно до пункту 3.12 розділу III Порядку проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затвердженого рішенням НКРЗІ від 24 вересня 2013 року N 625 (далі - Порядок), вам необхідно сплатити конкурсну (тендерну) гарантію згідно із заявленою вами смугою радіочастот (лотом) не пізніше ніж за 3 робочі дні до __________________________________.
   (дата початку проведення конкурсу/тендера)
Сплата конкурсної (тендерної) гарантії проводиться окремо за кожен лот і є обов'язковою умовою для участі в подальших процедурах конкурсу (тендера).
Згідно з пунктом 4.4 розділу IV Порядку в разі відмови претендента від сплати конкурсної (тендерної) гарантії або ненадходження сплати конкурсної (тендерної) гарантії в установлений термін претендент знімається з участі в конкурсі (тендері).
Сума конкурсної (тендерної) гарантії на заявлений лот становить:

Номер заявленого лота

Заявлений регіон

Сума конкурсної (тендерної) гарантії, грн

 

 

 

 

 

 

Суму конкурсної (тендерної) гарантії необхідно сплатити на рахунок ___________

Голова комісії

________________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

 

  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Конкурсна (тендерна) комісія з проведення конкурсу (тендера) на
отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України
_______________________________________________________________
(назва радіотехнології, смуги, регіону)

Повідомлення
про відмову у визнанні суб'єкта господарювання претендентом на участь у конкурсі (тендері) на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

Згідно з протоколом засідання конкурсної (тендерної) комісії від ________________ N ___ ____________________________________________________________________________________
                                                         (найменування /прізвище, ім'я та по батькові/ суб'єкта
__________________________________ відмовлено у визнанні претендентом на участь у конкурсі
                         господарювання)
(тендері) на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, проведення якого було затверджене рішенням НКРЗІ від __________________ N ___

Підстави відмови ___________________________________________________________________
                                                                                        (посилання на нормативно-правові акти)

Голова комісії

________________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

 

  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Конкурсна (тендерна) комісія з проведення конкурсу (тендера) на
отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

ПРОТОКОЛ N ___
засідання комісії НКРЗІ з визнання претендентів учасниками конкурсу (тендера) на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

____________________________________________________________________________________
(назва радіотехнології, смуги, регіону)

м. Київ

______________ 20__ року.

Присутні:

 

голова комісії

____________________________
                  (ініціали, прізвище)

члени комісії:

____________________________
                  (ініціали, прізвище)

____________________________
                  (ініціали, прізвище)

секретар комісії

____________________________
                  (ініціали, прізвище)

особа, відповідальна
за зберігання конкурсних
(тендерних) пропозицій

 
 
____________________________
                  (ініціали, прізвище)

Порядок денний:
Визнання претендентів учасниками конкурсу (тендера) на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України
____________________________________________________________________________________
                                                                        (назва радіотехнології, смуги, регіону)

СЛУХАЛИ __________________________________________________________:
                                                                                       (ініціали, прізвище)

про конкурсні (тендерні) гарантії, що надійшли від претендентів на рахунок НКРЗІ.

Претендентами на участь у конкурсі (тендері) було визнано ____ суб'єктів господарювання, конкурсні (тендерні) гарантії сплатило ____ претендентів, не сплатило ____ претендентів, а саме:

N
з/п

Суб'єкт господарювання

Реєстраційний номер повідомлення, дата реєстрації

Заявлені претендентами

Сума сплаченої конкурсної (тендерної) гарантії, грн
(або відмітка про несплату)

регіони обслуговування

номер лота

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

ВИСТУПИЛИ:

________________________

ПРОПОЗИЦІЇ:
1. Визнати учасниками конкурсу (тендера) претендентів, які сплатили конкурсні (тендерні) гарантії.
2. Відмовити у визнанні учасниками конкурсу (тендера) претендентам, які не сплатили конкурсні (тендерні) гарантії.
3. Інші пропозиції в порядку надходження.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОПОЗИЦІЇ:
1. Результати голосування щодо визнання або невизнання претендентів учасниками конкурсу (тендера):

N
з/п

Суб'єкт господарювання

Дата реєстрації, реєстраційний номер повідомлення

Кількість голосів за визнання учасником конкурсу (тендера)

Кількість голосів за відмову у визнанні учасником конкурсу (тендера)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2. Результати голосування за пропозиції _________________________:
"ЗА" _____,    "ПРОТИ" ____

ВИРІШИЛИ:
1. Визнати учасниками конкурсу (тендера) ____ суб'єктів господарювання, а саме:

N
з/п

Суб'єкт господарювання

Дата реєстрації, реєстраційний номер повідомлення

1

 

 

2

 

 

2. Відмовити у визнанні учасниками конкурсу (тендера) претендентам, які не сплатили Конкурсні гарантії, а саме:

N
з/п

Суб'єкт господарювання

Дата реєстрації, реєстраційний номер повідомлення

1

 

 

2

 

 

3. Інші рішення.

Протокол складено в одному примірнику.

Голова комісії

_______________
(підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)

Члени комісії:

_______________
(підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)

_______________
(підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)

Секретар комісії

_______________
(підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)

 

  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Конкурсна (тендерна) комісія з проведення конкурсу (тендера) на
отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України
_________________________________________________________________
(назва радіотехнології, смуги, регіону)

Бюлетень для голосування N ___

1. Рішення члена комісії щодо визнання претендента учасником конкурсу (тендера):

N
з/п

Суб'єкт господарювання

Реєстраційний номер заяви

Результати голосування члена комісії

визнати учасником

відмовити у визнанні учасником, причини відмови

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Примітка.

Своє рішення член комісії висловлює шляхом поставлення позначки (, ) у відповідних стовпчиках. Якщо член комісії приймає рішення відмовити претенденту у визнанні його учасником, зазначаються підстави рішення з посиланням на пункти нормативно-правових актів, умов конкурсу (тендера).

2. __________________________________________________________________________________
                                                                                  (пропозиції членів комісії)

 

"ЗА"

  

"ПРОТИ"

Член комісії

______________
          (підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

 

  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Конкурсна (тендерна) комісія з проведення конкурсу (тендера) на
отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України
_______________________________________________________________
(назва радіотехнології, смуги, регіону)

Повідомлення
про відмову у визнанні претендента учасником конкурсу (тендера) на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

Відповідно до пункту 3.12 розділу III Порядку про проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затвердженого рішенням НКРЗІ від 24 вересня 2013 року N 625, після отримання повідомлення про визнання ________________________
                                                                                                                                                                (найменування /прізвище, ініціали/
______________________ претендентом на участь у конкурсі (тендері) від _____________________
                претендента)
N ______ вам необхідно було сплатити конкурсну (тендерну) гарантію згідно із заявленою вами смугою радіочастот (лотом) не пізніше ніж за 3 робочі дні до _________________________________.
                                                                                                                                         (дата початку проведення конкурсу/тендера/)
Рахунок на сплату конкурсної (тендерної) гарантії був вами отриманий _____________, але кошти в
                                                                                                                                                                             (дата)
установлений строк на рахунок НКРЗІ не надійшли.
Таким чином, згідно з протоколом конкурсної (тендерної) комісії від ___________ N ___ відмовлено у визнанні претендента учасником конкурсу (тендера) на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України за повідомленням про намір взяти участь у конкурсі (тендері) від _________ N ___.

Голова комісії

________________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

 

  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Конкурсна (тендерна) комісія з проведення конкурсу (тендера) на
отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

ПРОТОКОЛ N ___
засідання Комісії НКРЗІ з розпечатування конвертів з конкурсними (тендерними) пропозиціями учасників конкурсу (тендера) на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

_______________________________________________________________
(назва радіотехнології, смуги, регіону)

м. Київ

______________ 20__ року.

Присутні:

 

голова комісії

___________________________
                 (ініціали, прізвище)

члени комісії:

___________________________
                 (ініціали, прізвище)

___________________________
                 (ініціали, прізвище)

секретар комісії

___________________________
                 (ініціали, прізвище)

особа, відповідальна
за зберігання конкурсних
(тендерних) пропозицій

 
 
___________________________
                 (ініціали, прізвище)

Порядок денний:
Розпечатування конвертів з конкурсними (тендерними) пропозиціями учасників конкурсу (тендера) на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України _______________________________________
             (назва радіотехнології, смуги, регіону)

Протокол складено про виконання таких процедур конкурсу (тендера):

1. Відповідальною за зберігання конкурсних (тендерних) пропозицій посадовою особою ________________________, уповноваженою на це рішенням НКРЗІ від _______________ N ___, передано для розпечатування у конкурсну (тендерну) комісію ____ конвертів від ____ учасників.

2. Стан конвертів з конкурсними пропозиціями, які надано на процедуру розпечатування:
1) непошкоджених _____;
2) пошкоджених _______;
3) з непошкодженими елементами захисту від розпечатування _____;
4) з пошкодженими елементами захисту від розпечатування _______.

3. Розпечатування конвертів здійснено головуючим на засіданні комісії.

4. Відомості про документи, які надані учасниками в запечатаному конверті:

1) Конверт з конкурсними (тендерними) пропозиціями учасника _____________________________________________________________________________________
(найменування /прізвище, ім'я та по батькові/ суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті), місцезнаходження / місце проживання)
надійшов _________________________________ з _______________________________________
                                  (непошкодженим/пошкодженим)                                           (непошкодженими/пошкодженими)
елементами захисту від розпечатування.

Після розпечатування з конверта вилучено документи та встановлено:

N
з/п

Найменування документа

Кількість аркушів

Відомості про оформлення документа та цінові пропозиції

1

 

 

Оформлення відповідає (не відповідає) умовам конкурсу (тендера)

2

 

 

Запропонована ціна за смугу

Прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання або вповноваженої ним особи, які зареєстровані та присутні на засіданні комісії.

2) Конверт з конкурсними (тендерними) пропозиціями учасника ____________________________
____________________________________________________________________________________

5. Після розпечатування конвертів прийнято для подальшого розгляду конкурсні (тендерні) пропозиції від таких учасників:

N
з/п

Учасники

Примітка

 

 

 

 

 

 

Протокол складено в одному примірнику.

Голова комісії

________________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

Члени комісії:

________________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

________________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

Секретар комісії

________________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

 

  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Конкурсна (тендерна) комісія з проведення конкурсу на отримання ліцензії
на користування радіочастотним ресурсом України

Повідомлення
про відмову учаснику в подальшій участі в конкурсі (тендері) на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

Згідно з протоколом засідання конкурсної (тендерної) комісії від _________ N ___ ____________________________________________________________________________________
                                                                   (найменування /прізвище, ім'я та по батькові/ суб'єкта
______________________________________ відмовлено в подальшій участі в конкурсі (тендері) на
                                    господарювання)
отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, проведення якого було затверджене рішенням НКРЗІ від __________________ N ___.
Підстави відмови: ___________________________________________________________________
                                                                           (посилання на конкретні пункти нормативно-правових актів,
                                                                                                           умов конкурсу/тендера)

Голова комісії

________________
(підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)

 

  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Конкурсна комісія з проведення конкурсу на отримання ліцензії на
користування радіочастотним ресурсом України
__________________________________________________________________
(назва радіотехнології, смуги, регіону)

Бюлетень для голосування N ___

1. Рішення члена комісії щодо зняття з конкурсу окремих учасників, підстави цих пропозицій:

N
з/п

Учасник

Цінова пропозиція учасника

Результати голосування члена Комісії

зняти учасника з конкурсу

підстави щодо зняття учасника з конкурсу

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Примітка.

Своє рішення про зняття учасника з конкурсу член комісії висловлює шляхом поставлення позначки (, ) у відповідному стовпчику та зазначає в наступному стовпчику підстави рішення з посиланням на пункти нормативно-правових актів, умов конкурсу.

2. Переможцем конкурсу визнати _______________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________
                                                                                   (пропозиції членів комісії)

 

"ЗА"

  

"ПРОТИ"

Член комісії

______________
           (підпис)

___________________
        (ініціали, прізвище)

 

  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Конкурсна комісія з проведення конкурсу на отримання ліцензії на
користування радіочастотним ресурсом України

ПРОТОКОЛ N ___
засідання конкурсної комісії НКРЗІ з визначення переможця конкурсу на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

__________________________________________________________________
(назва радіотехнології, смуги, регіону)

м. Київ

______________ 20__ року.

Присутні:

 

голова комісії

_____________
(ініціали, прізвище)

члени комісії:

_____________
(ініціали, прізвище)

_____________
(ініціали, прізвище)

секретар комісії

_____________
(ініціали, прізвище)

Порядок денний:
Визначення переможця конкурсу на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України _______________________________________________________________________
                                                                                     (назва радіотехнології, смуги, регіону)

СЛУХАЛИ __________________________________________________________:
                                                                                            (ініціали, прізвище)
про результати розпечатування конвертів з конкурсними пропозиціями учасників конкурсу на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України __________________________________________________;
                               (назва радіотехнології, смуги, регіону)
про результати розгляду документів, які надані учасниками в конвертах, та відповідності цінових пропозицій умовам конкурсу.
У результаті розгляду встановлено, що розпечатано ___ конвертів з конкурсними документами від ____ учасників, а саме:

N
з/п

Учасник

Дата реєстрації, реєстраційний номер повідомлення

Заявлені учасниками

Цінова пропозиція учасника

регіон обслуговування

номер лота

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

ВИСТУПИЛИ:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

ПРОПОЗИЦІЇ:
1. Пропозиції щодо зняття з конкурсу учасників, підстави цих пропозицій:

N
з/п

Учасник

Дата реєстрації, реєстраційний номер повідомлення

Цінова пропозиція учасника

Підстави щодо зняття учасника з конкурсу

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2. Пропозиції щодо переможця конкурсу.
3. Інші пропозиції в порядку надходження.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОПОЗИЦІЇ:

1. Результати голосування щодо зняття з конкурсу учасників:

N
з/п

Учасник

Дата реєстрації, реєстраційний номер повідомлення

Зняти учасника з конкурсу

кількість голосів
"ЗА"

кількість голосів
"ПРОТИ"

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2. Результати голосування щодо визначення переможця конкурсу:

N
з/п

Учасник

Цінова пропозиція учасника

Визнати переможцем конкурсу

кількість голосів
"ЗА"

кількість голосів
"ПРОТИ"

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3. Результати голосування за пропозиції ________________________________________________
__________________________________________________________________________________:

"ЗА" _____,       "ПРОТИ" ____

ВИРІШИЛИ:

1. Зняти з конкурсу таких учасників: ____________________________________________________

2. Переможцем конкурсу визнати: ______________________________________________________

3. Інші пропозиції: ___________________________________________________________________

Протокол складено в одному примірнику.

Голова комісії

_____
(підпис)

_____________
(ініціали, прізвище)

Члени комісії:

_____
(підпис)

_____________
(ініціали, прізвище)

 

_____
(підпис)

_____________
(ініціали, прізвище)

Секретар комісії

_____
(підпис)

_____________
(ініціали, прізвище)

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Тендерна комісія з проведення тендера на отримання ліцензії на
користування радіочастотним ресурсом України
__________________________________________________________________
(назва радіотехнології, смуги, регіону)

Бюлетень для голосування N ___

1. Рішення члена комісії щодо визнання учасників тендера учасниками торгів "з голосу":

N
з/п

Учасник тендера

Реєстраційний номер повідомлення

Результати голосування члена комісії

визнати учасником торгів "з голосу"

не допускати до торгів "з голосу", підстави рішення

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Примітка.

Своє рішення член комісії висловлює шляхом поставлення позначки (, ) у відповідних стовпчиках. Якщо член комісії приймає рішення не допускати до торгів "з голосу", зазначаються підстави рішення з посиланням на пункти нормативно-правових актів, умов тендера.

2. __________________________________________________________________________________
                                                                                   (пропозиції членів комісії)

 

"ЗА"

  

"ПРОТИ"

Член комісії

______________
            (підпис)

___________________
        (ініціали, прізвище)

 

  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Тендерна комісія з проведення тендера на отримання ліцензії на
користування радіочастотним ресурсом України

ПРОТОКОЛ N ___
засідання тендерної комісії НКРЗІ з визначення учасників торгів "з голосу" у тендері на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

__________________________________________________________________
(назва радіотехнології, смуги, регіону)

м. Київ

______________ 20__ року.

Присутні:

 

голова комісії

_____________
(ініціали, прізвище)

члени комісії:

_____________
(ініціали, прізвище)

_____________
(ініціали, прізвище)

секретар комісії

_____________
(ініціали, прізвище)

Порядок денний:
Визнання учасників тендера на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України _____________________________________________________________________________
                                                                                               (назва радіотехнології, смуги, регіону)
учасниками торгів "з голосу".

СЛУХАЛИ _______________________________________________________________:
                                                                                                   (ініціали, прізвище)
про результати розпечатування конвертів з тендерними документами учасників тендера на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України ______________________________________;
             (назва радіотехнології, смуги, регіону)
про результати оцінки документів, які надані учасниками в конвертах, та про відповідність цінових пропозицій умовам тендера.
У результаті розгляду встановлено, що розпечатано ___ конвертів з тендерними документами від ____ учасників, а саме:

N
з/п

Учасник

Реєстраційний номер повідомлення, дата реєстрації

Заявлені учасниками

Цінова пропозиція учасника

регіон обслуговування

номер лота

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

ВИСТУПИЛИ:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

ПРОПОЗИЦІЇ:
1. За результатами розпечатування конвертів з тендерними пропозиціями та вивчення тендерних документів визнати учасниками торгів "з голосу" суб'єктів господарювання, які виконали всі умови тендера.
2. Не допускати до торгів "з голосу" учасників, які не виконали умов тендера.
3. Інші пропозиції.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОПОЗИЦІЇ:
1. Результати голосування щодо визнання учасниками торгів "з голосу" учасників тендера:

N
з/п

Учасник тендера

Цінова пропозиція учасника

Кількість голосів членів комісії

визнати учасником торгів "з голосу"

не допускати до торгів "з голосу"

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2. Результати голосування за пропозиції ________________________________________________
__________________________________________________________________________________:

"ЗА" _____,      "ПРОТИ" ____

ВИРІШИЛИ:

1. Визнати учасниками торгів "з голосу":

N
з/п

Учасник тендера

Реєстраційний номер повідомлення

Заявлені учасниками

Цінова пропозиція учасника

регіон обслуговування

номер лота

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2. Не допускати до торгів "з голосу":

N
з/п

Учасник тендера

Реєстраційний номер повідомлення

Цінова пропозиція учасника

Підстави рішення з посиланням на пункти нормативно-правових актів, умов тендера

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3. Пропозиції _______________________________________________________________________

Протокол складено в одному примірнику.

Голова комісії

______
(підпис)

_____________
(ініціали, прізвище)

Члени комісії:

______
(підпис)

_____________
(ініціали, прізвище)

______
(підпис)

_____________
(ініціали, прізвище)

Секретар комісії

______
(підпис)

_____________
(ініціали, прізвище)

 

  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Тендерна комісія з проведення тендера на отримання ліцензії на
користування радіочастотним ресурсом України

ПРОТОКОЛ N ___
засідання тендерної комісії НКРЗІ з визначення переможця торгів "з голосу" у тендері на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

__________________________________________________________________
(назва радіотехнології, смуги, регіону)

м. Київ

______________ 20__ року.

Присутні:

 

голова комісії

_____________
(ініціали, прізвище)

члени комісії:

_____________
(ініціали, прізвище)

_____________
(ініціали, прізвище)

секретар комісії

_____________
(ініціали, прізвище)

Порядок денний:
Визначення переможця торгів "з голосу" у тендері на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України ______________________________________________
                                                                                                          (назва радіотехнології, смуги, регіону)

Для участі в торгах "з голосу" запрошені:

N
з/п

Учасник тендера

Номер картки учасника

Цінова пропозиція учасника

Офіційний представник учасника

прізвище, ініціали

присутність на засіданні комісії

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Початкова вартість торгів "з голосу" за заявлений лот складає ______________, яка запропонована ________________________________

Учасниками тендера на торгах "з голосу" запропоновані такі цінові пропозиції:

N
з/п

Учасник тендера

Запропонована ціна за лот

1

 

 

2

 

 

Максимальна ціна за лот N ___ ____________ грн запропонована ___________________________________, який визнається переможцем тендера.
    (найменування учасника /прізвище, ініціали/)
Результати голосування щодо визнання ____________________________ переможцем тендера: "ЗА" _____, "ПРОТИ" _____

ВИРІШИЛИ:

1. За результатами торгів "з голосу" переможцем тендера за лот N _______ визнати _____________________________________________________________________________________

2. Звернутися з пропозицією до НКРЗІ про видачу переможцю відповідної ліцензії.

Протокол складено в одному примірнику.

Голова комісії

______
(підпис)

_____________
(ініціали, прізвище)

Члени комісії:

______
(підпис)

_____________
(ініціали, прізвище)

______
(підпис)

_____________
(ініціали, прізвище)

Секретар комісії

______
(підпис)

_____________
(ініціали, прізвище)

 

  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Конкурсна (тендерна) комісія з проведення конкурсу (тендера) на
отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України
__________________________________________________________________
(назва радіотехнології, смуги, регіону)

Повідомлення
учасника про підсумки конкурсу (тендера) на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, повідомляє, що відповідно до Порядку проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затвердженого рішенням НКРЗІ від 24 вересня 2013 року N 625 (далі - Порядок), та умов конкурсу (тендера), затверджених рішенням НКРЗІ від ____________ N _____, підбито підсумки конкурсу (тендера) на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України.
На підставі пункту 5.1 розділу V Порядку та відповідно до протоколу засідання комісії з проведення конкурсу (тендера) на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України від _______________________ N _____________ переможцем конкурсу (тендера) у ______________________________________ визнано:
                  (назва регіону, смуги радіочастот)

N
з/п

Суб'єкт господарювання

Регіон

Смуга, МГц

 

 

 

 

Голова комісії

________________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

____________

Опрос