Идет загрузка документа (37 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения к Порядку открытия и закрытия счетов в национальной валюте в органах Государственной казначейской службы Украины

Минфин
Приказ от 09.10.2013 № 866
действует с 22.10.2013

Зміни до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України

1. Розділ III викласти в такій редакції:

"III. Відкриття бюджетних рахунків для операцій клієнтів з бюджетними коштами

3.1. Розпорядники бюджетних коштів, які не мають відкритих рахунків в органі Казначейства, для відкриття бюджетних рахунків подають такі документи:

а) заяву про відкриття рахунків установленого зразка (додаток 8 до цього Порядку) за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів та відбитка печатки надано право першого та другого підписів;

б) картку із зразками підписів та відбитка печатки (додаток 9 до цього Порядку) і перелік рахунків (додаток 10 до цього Порядку), якими можуть розпоряджатися зазначені у картці (тимчасовій картці) особи, у двох примірниках;

в) копію довідки про включення розпорядника бюджетних коштів до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.

Інформація про те, що клієнт не є платником єдиного внеску, обов'язково зазначається в заяві про відкриття рахунків у рядку "Додаткова інформація".

До розпорядників бюджетних коштів, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями та прийняли рішення про відкриття окремих рахунків відповідно до законодавства, застосовуються вимоги, визначені для розпорядників бюджетних коштів.

Розпорядники бюджетних коштів, яким в органах Казначейства справи з юридичного оформлення рахунків уже сформовані, для відкриття нового бюджетного рахунка подають заяву про відкриття рахунків установленого зразка (додаток 8 до цього Порядку) за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів та відбитка печатки надано право першого та другого підписів.

3.2. Одержувачі бюджетних коштів, які не мають відкритих рахунків в органі Казначейства, для відкриття бюджетних рахунків подають документи, передбачені підпунктами "а" і "б" пункту 3.1 цього розділу, а також копію довідки про включення одержувача бюджетних коштів до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.

Одержувачі бюджетних коштів - фізичні особи - підприємці також подають копію паспорта, засвідчену підписами працівника органу Казначейства та фізичної особи - підприємця.

Інформація про те, що клієнт не є платником єдиного внеску, обов'язково зазначається у заяві про відкриття рахунка в рядку "Додаткова інформація".

Одержувачі бюджетних коштів, яким в органах Казначейства справу з юридичного оформлення рахунків уже сформовано, для відкриття нового бюджетного рахунка подають заяву про відкриття рахунків установленого зразка (додаток 8 до цього Порядку) за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів та відбитка печатки надано право першого та другого підписів.

3.3. Відокремлені структурні підрозділи розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів), які не мають відкритих рахунків в органі Казначейства, для відкриття бюджетних рахунків подають документи, передбачені підпунктами "а" і "б" пункту 3.1 цього розділу, а також:

а) довідку про погодження відкриття рахунка (додаток 11 до цього Порядку) від розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), до складу якого входить відокремлений структурний підрозділ;

б) копію довідки про включення відокремленого структурного підрозділу розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.

Інформація про те, що клієнт не є платником єдиного внеску, обов'язково зазначається у заяві про відкриття рахунка в рядку "Додаткова інформація".

Відокремлені структурні підрозділи розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів), яким в органах Казначейства справу з юридичного оформлення рахунків уже сформовано, для відкриття нового бюджетного рахунка подають заяву про відкриття рахунків установленого зразка (додаток 8 до цього Порядку) за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів та відбитка печатки надано право першого та другого підписів.

3.4. На кожного з клієнтів формуються справи з юридичного оформлення рахунків, які містять договір про здійснення розрахунково-касового обслуговування, додатковий договір (у разі наявності), реєстраційну картку розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), складену відповідно до Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 грудня 2011 року N 1691, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 січня 2012 року за N 33/20346, зміни до неї та документи, які надаються разом з Реєстраційною карткою (змінами до неї), а також документи, визначені пунктами 3.1 - 3.3 цього розділу, абзацами третім, четвертим, шостим, сьомим пункту 6.6 розділу VI та пунктом 7.4 розділу VII цього Порядку, у тому числі ті, що втратили чинність.

Документи, що включені до складу справи з юридичного оформлення рахунків, до яких були внесені зміни, подаються до органів Казначейства не пізніше ніж протягом десяти днів з дня внесення змін до цих документів.

3.5. Бюджетні рахунки для операцій клієнтів з бюджетними коштами відкриваються на початок нового бюджетного періоду. При цьому за бюджетними програмами (кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів), виконання яких продовжує здійснюватись у наступному бюджетному періоді та бюджетні призначення за якими передбачені у законі про Державний бюджет України або рішеннях про місцеві бюджети, використовуються рахунки попереднього бюджетного періоду.

3.6. Днем відкриття рахунків вважається дата, зазначена на заяві про відкриття рахунків у розділі "Відмітки органу Державної казначейської служби України".

У разі реорганізації клієнта (приєднання, злиття, виділ, поділ, перетворення), зміни найменування, підпорядкованості рахунки такого клієнта закриваються. Для відкриття нових рахунків протягом десяти днів з дня реєстрації нової юридичної особи подаються документи, передбачені пунктами 3.1 - 3.3 цього розділу.

Органи Казначейства протягом трьох робочих днів з дня проведення операції відкриття/закриття рахунків клієнтів (включаючи день відкриття/закриття) (крім відкриття рахунків у зв'язку із завершенням та початком бюджетного періоду та за умови, якщо реквізити рахунків, що відкриті у новому бюджетному періоді, не відрізняються від реквізитів рахунків, що були відкриті у попередньому бюджетному періоді) подають відповідним органам доходів і зборів повідомлення про це у порядку, встановленому законодавством.

До отримання органами Казначейства повідомлення про взяття рахунка на облік органами доходів і зборів операції за цим рахунком здійснюються лише із зарахування коштів.

Датою початку операцій за видатками та надання кредитів з бюджету на рахунках, відкритих в органах Казначейства, є дата реєстрації отриманого органом Казначейства зазначеного повідомлення.

Роздруковане повідомлення щодо взяття рахунка на облік та закриття в органі доходів і зборів підписується відповідальною особою Казначейства та зберігається в справі з юридичного оформлення рахунків разом із заявою про відкриття/закриття рахунка.

Протягом трьох робочих днів з дня отримання повідомлення щодо взяття рахунка на облік та закриття в органі доходів і зборів органи Казначейства надають клієнтам повідомлення про відкриття (закриття) рахунків (додаток 12 до цього Порядку).

3.7. Документи на відкриття всіх рахунків подають до органу Казначейства особи, які мають відповідні повноваження та право першого або другого підпису.

При отриманні документів на відкриття рахунків орган Казначейства зобов'язаний здійснити перевірку поданих документів, зокрема:

а) підписи осіб на заяві про відкриття рахунка мають бути розшифровані з обов'язковим зазначенням прізвища й ініціалів та ідентифіковані з підписами в картці із зразками підписів та відбитка печатки;

б) дані, наведені у копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр), мають відповідати вимогам законодавства;

в) посвідчувальні написи нотаріуса на документах повинні відповідати формам, визначеним законодавством.

Після надання повного пакета документів, оформлених у встановленому порядку, органи Казначейства не пізніше трьох робочих днів з дати подання заяви про відкриття рахунків клієнта відкривають відповідні рахунки.

3.8. Розрахунок і установлення ліміту каси проводяться клієнтами, які обслуговуються в органах Казначейства, самостійно на підставі розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі, що підписується особами, яким надано право першого та другого підписів, відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України.

У розрахунку зазначається визначений у договорі про здійснення розрахунково-касового обслуговування між органом Казначейства та клієнтом строк здавання готівкової виручки (готівки) в установу банку для зарахування її на рахунки, відкриті в органах Казначейства.

Ліміт каси встановлюється та затверджується внутрішніми розпорядчими документами клієнта.

Клієнти, що розпочинають свою діяльність, на перші три місяці своєї роботи ліміт каси встановлюють відповідно до прогнозних розрахунків. Установлений з урахуванням прогнозних розрахунків ліміт каси переглядається за фактичними показниками діяльності.".

2. У розділі V:

1) пункти 5.1, 5.2 викласти в такій редакції:

"5.1. Для відкриття небюджетних рахунків підприємства, установи, організації подають до органів Казначейства такі документи:

а) заяву про відкриття рахунків установленого зразка (додаток 8 до цього Порядку) за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів та відбитка печатки надано право першого та другого підписів;

б) копію виписки з Єдиного державного реєстру, засвідчену органом, що її видав;

в) копію належним чином зареєстрованого (затвердженого) установчого документа, засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або у нотаріальному порядку. Положення про юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують. Клієнти, які діють на підставі законів, установчі документи не подають;

г) картку із зразками підписів та відбитка печатки (додаток 9 до цього Порядку) і перелік рахунків (додаток 10 до цього Порядку), якими можуть розпоряджатися зазначені у картці (тимчасовій картці) особи, у двох примірниках.

Якщо серед осіб, які мають право першого або другого підпису, є іноземці або особи без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, то зазначені особи зобов'язані додатково подати документи, що підтверджують законність їх перебування на території України, та виданий роботодавцю дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

Інформація про те, що клієнт не є платником єдиного внеску, обов'язково зазначається у заяві про відкриття рахунка в рядку "Додаткова інформація".

5.2. Для відкриття небюджетних рахунків фізичні особи - підприємці подають до органів Казначейства такі документи:

а) заяву про відкриття рахунків (додаток 8 до цього Порядку);

б) копію паспорта, засвідчену підписами працівника органу Казначейства та фізичної особи - підприємця;

в) копію виписки з Єдиного державного реєстру, засвідчену органом, що її видав;

г) картку із зразками підписів та відбитка печатки (додаток 9 до цього Порядку) у двох примірниках.

Інформація про те, що клієнт не є платником єдиного внеску, обов'язково зазначається у заяві про відкриття рахунка в рядку "Додаткова інформація".";

2) доповнити розділ після пункту 5.2 новим пунктом 5.3 такого змісту:

"5.3. Для відкриття небюджетних рахунків клієнтами, на яких сформовано справу з юридичного оформлення рахунків, надається заява про відкриття рахунків установленого зразка (додаток 8 до цього Порядку) за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів надано право першого та другого підписів, яка додається до справи".

У зв'язку з цим пункти 5.3 - 5.6 вважати відповідно пунктами 5.4 - 5.7;

3) у пункті 5.5 слова "абзацах четвертому - шостому пункту" замінити словом "пункті" та цифри "3.7" замінити цифрами "3.6";

4) у пункті 5.7:

у підпункті "б" слова "юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" виключити;

підпункт "в" викласти в такій редакції:

"в) посвідчувальні написи нотаріуса на документах повинні відповідати формам, які визначено законодавством.".

3. У розділі VI:

1) у пункті 6.1 після слова "Казначейства" доповнити словами "у двох примірниках";

2) в абзаці шостому пункту 6.2 слова "крім бюджетних установ" замінити словами "крім бюджетних рахунків бюджетних установ";

3) в абзаці першому пункту 6.3 слова "якій клієнт підпорядкований" замінити словами "яка координує діяльність клієнта або якій клієнт підпорядкований,";

4) в абзаці другому пункту 6.5 після слова "печатка" доповнити словами "(у разі наявності) або відбиток печатки із найменуванням та ідентифікаційним кодом клієнта";

5) у пункті 6.6:

абзац третій викласти в такій редакції:

"копії сторінок паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, які містять фото, прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, серію і номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, інформацію про дату видачі та орган, що видав паспорт, місце реєстрації або тимчасового перебування осіб, які зазначені в картці або тимчасовій картці із зразками підписів та відбитка печатки";

доповнити пункт після абзацу третього новими абзацами четвертим, п'ятим такого змісту:

"копія документа, виданого органом доходів і зборів, що засвідчує присвоєння фізичній особі реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера), осіб, які зазначені в картці або тимчасовій картці із зразками підписів та відбитка печатки. Якщо в паспорті цієї особи органами доходів і зборів зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків, зазначений документ не надається, а надаються копії відповідних сторінок паспорта цієї особи.

Копії зазначених документів засвідчуються підписами їх власників та вчиненням напису "Згідно з оригіналом" відповідальною особою клієнта, яка засвідчує копію, із зазначенням її посади, підпису, ініціалів, прізвища та дати засвідчення копії;".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати відповідно абзацами шостим - дев'ятим;

в абзаці шостому слова "З оригіналом згідно" замінити словами "Згідно з оригіналом".

4. У тексті Порядку та додатках до Порядку слова "орган державної податкової служби" та "ДПС" в усіх відмінках і числах замінити словами "орган доходів і зборів" у відповідних відмінках і числах.

5. У додатках 1, 2 до Порядку слова ", документ, що засвідчує особу" виключити.

6. Додатки 8 та 9 до Порядку викласти у новій редакції, що додаються.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗАЯВА
про відкриття рахунків

Найменування органу Державної казначейської служби України, у якому відкривається рахунок

Код за ЄДРПОУ

_______________________________________________
_______________________________________________
                                            (повне найменування)

 

Найменування клієнта, що відкриває рахунок*

Код за ЄДРПОУ /
реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті)

 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
                                            (повне найменування)

Код клієнта за Єдиним реєстром розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів

 

Просимо відкрити бюджетний(і) рахунок(ки) відповідно до переліку**:

Просимо відкрити небюджетний рахунок відповідно до переліку:
_____________________________________________________________________________________

Додаткова інформація*** _______________________________________________________________

Керівник

________________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер****

________________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

М. П.

 

 

ВІДМІТКИ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Документи на відкриття рахунка перевірив:
_____________________________________________________________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Відкрити ________________ рахунок(ки) дозволяю.
                               (вид рахунка)

Керівник

________________
(підпис)

______________________________________
(ініціали, прізвище)

 

Головний
бухгалтер

________________
(підпис)

______________________________________
(ініціали, прізвище)

 

Дата відкриття рахунка(ів)

"___" ____________ 20__ року.

____________
* Для фізичної особи - підприємця заповнюється клієнтом код економічної діяльності згідно з національним класифікатором України.

** Не заповнюється у разі відкриття небюджетних рахунків підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами - підприємцями.

*** Підлягає обов'язковому заповненню, якщо клієнт не є платником єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, вказується нормативно-правовий акт, відповідно до якого бюджетна установа має право отримувати власні надходження, та інша інформація у разі потреби.

**** У разі відкриття небюджетних рахунків підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами - підприємцями проставляються відповідно перший та другий підписи або тільки перший.

 

Картка
із зразками підписів та відбитка печатки

  

(зворотний бік документа)

____________________________________________________________________________________
(найменування клієнта)

Посада

Прізвище, ім'я та по батькові

Зразок підпису

Зразок відбитка печатки

Перший підпис

 

 

 

 

Другий підпис

 

 

 

 

Строк повноваження з ____________ до ____________ і підписи осіб, які тимчасово користуються правом першого чи другого підпису, засвідчуємо:**

 

Керівник*** __________________________
                                        (підпис, ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер*** __________________
                                                      (підпис, ініціали, прізвище)

М. П.

Повноваження і підписи керівника та головного бухгалтера, які діють відповідно до установчого документа, засвідчую:

_____________________________________________________________________________________
              (посада, підпис, ініціали та прізвище керівника (заступника керівника) установи/організації вищого рівня)

"___" ____________ 20__ року

М. П.     установи/організації вищого рівня, що засвідчила повноваження

 

____________
* Для фізичної особи - підприємця, яка здійснює незалежну професійну діяльність, перед прізвищем, ім'ям та по батькові такої особи обов'язково зазначається вид професійної діяльності, наприклад "Приватний нотаріус", "Адвокат" тощо.

** Зазначається у разі оформлення тимчасової картки із зразками підписів та відбитка печатки.

*** Підписується та завіряється печаткою у разі оформлення тимчасової картки із зразками підписів та відбитка печатки, змін підписів або доповнень підписами.

Місце для посвідчувального напису
(у нотаріальному порядку)

 

 

Видані чекові книжки

дата

з номера

до номера

дата

з номера

до номера

дата

з номера

до номера

дата

з номера

до номера

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________

Опрос