Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка передачи выпусков облигаций местных займов в Национальный банк Украины

Национальный банк
Порядок, Постановление от 25.09.2013 № 386
Утратил силу

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

25.09.2013

м. Київ

N 386

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 жовтня 2013 р. за N 1726/24258

Про затвердження Порядку передачі випусків облігацій місцевих позик до Національного банку України

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 18 липня 2017 року N 64)

Згідно з повноваженнями Національного банку України, визначеними статтею 5 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", та на виконання частини першої статті 13 Закону України "Про депозитарну систему України" Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок передачі випусків облігацій місцевих позик до Національного банку України, що додається.

2. Зберігачам цінних паперів, які на підставі діючих депозитарних договорів обслуговуються ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" (далі - Розрахунковий центр) та ПАТ "Національний депозитарій України" (Центральний депозитарій цінних паперів - після набуття ПАТ "Національний депозитарій України" такого статусу) та у яких на рахунках у цінних паперах власників обліковуються облігації місцевих позик і які не мають рахунку в цінних паперах у Національному банку України (далі - Національний банк), подати документи для відкриття рахунку в цінних паперах та не пізніше 11 жовтня 2013 року укласти з Національним банком депозитарний договір.

3. Зберігачам цінних паперів одночасно з укладенням депозитарного договору з Національним банком відкрити рахунки в цінних паперах, у тому числі в програмному модулі для взаємодії із системою депозитарного обліку Національного банку (у разі його наявності), усім депонентам - власникам облігацій місцевих позик, які мають рахунки в цінних паперах у програмному модулі для взаємодії із системою депозитарного обліку Розрахункового центру та/або Центрального депозитарію цінних паперів, та забезпечити функціонування цих рахунків відповідно до вимог законодавства України.

4. Емітентам облігацій місцевих позик, які обслуговуються Розрахунковим центром та/або Центральним депозитарієм цінних паперів, подати документи для відкриття рахунків у цінних паперах та не пізніше 11 жовтня 2013 року укласти з Національним банком договір про обслуговування випусків цінних паперів.

5. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома зберігачів - клієнтів депозитарію Національного банку, Центрального депозитарію цінних паперів та Розрахункового центру для використання в роботі.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку Приходька Б. В.

7. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова

І. В. Соркін

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку

Д. М. Тевелєв

 

Порядок передачі випусків облігацій місцевих позик до Національного банку України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок установлює вимоги до дій ПАТ "Національний депозитарій України" (Центрального депозитарію цінних паперів - після набуття ПАТ "Національний депозитарій України" такого статусу) (далі - Центральний депозитарій), ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" (далі - Розрахунковий центр), зберігачів цінних паперів (депозитарних установ - після набрання чинності Законом України "Про депозитарну систему України") (далі - депозитарні установи), емітентів облігацій місцевих позик (далі - емітенти) та інших професійних учасників фондового ринку, пов'язаних з передаванням усіх випусків облігацій місцевих позик бездокументарної форми існування на зберігання та обслуговування до Національного банку України (далі - Національний банк).

2. Контроль за дотриманням Національним банком, Центральним депозитарієм, Розрахунковим центром, іншими професійними учасниками фондового ринку та емітентами вимог цього Порядку здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія).

3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

дата передачі - 12 жовтня 2013 року. У цей день здійснюється передача всієї кількості глобальних сертифікатів, тимчасових глобальних сертифікатів та/або документів, передбачених цим Порядком, від Розрахункового центру та/або Центрального депозитарію (далі - Депозитарій) до Національного банку відповідно до складеного Депозитарієм реєстру глобальних сертифікатів та/або тимчасових глобальних сертифікатів облігацій місцевих позик (далі - реєстр);

передача облігацій місцевих позик до Національного банку (далі - передача цінних паперів) - передача випусків облігацій місцевих позик, що існують у бездокументарній формі, та документів, передбачених цим Порядком, на зберігання та обслуговування до Національного банку, що передбачає, зокрема:

передачу глобальних сертифікатів, тимчасових глобальних сертифікатів за всіма випусками облігацій місцевих позик, які зберігаються в Депозитарії, та відповідних документів від Депозитарію до Національного банку;

депонування глобальних сертифікатів, тимчасових глобальних сертифікатів та зарахування цінних паперів, що становлять ці депозитарні активи, на рахунки в цінних паперах (далі - рахунки) клієнтів Національного банку в системі депозитарного обліку Національного банку разом із відповідним списанням усіх цінних паперів цих випусків з рахунків клієнтів Депозитарію у системі депозитарного обліку Депозитарію відповідно до цього Порядку;

проведення депозитарними установами операцій з переведення цінних паперів, що передаються на зберігання та обслуговування до Національного банку, з рахунків власників цих цінних паперів, відкритих у програмному модулі для взаємодії із системою депозитарного обліку Депозитарію, на рахунки цих самих власників, відкриті в депозитарних установах, у тому числі в програмному модулі для взаємодії із системою депозитарного обліку Національного банку (у разі його наявності), відповідно до вимог цього Порядку.

Інші терміни та поняття, що вживаються в цьому Порядку, застосовуються в значеннях, визначених законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

4. Передача цінних паперів від Депозитарію до Національного банку здійснюється одноразово 12 жовтня 2013 року за всіма випусками облігацій місцевих позик, які зберігаються в Депозитарії та внесені до реєстру.

5. Глобальні сертифікати, тимчасові глобальні сертифікати за випусками облігацій місцевих позик, які обслуговувалися Депозитарієм, передаються Депозитарієм на зберігання до Національного банку без розпоряджень емітентів. Цінні папери, які обліковуються на рахунку відповідного емітента в Депозитарії (за наявності), списуються з цього рахунку за розпорядженням Депозитарію.

6. Національний банк 12 жовтня 2013 року відкриває рахунки відповідним емітентам на підставі договорів, що укладені емітентами згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку з питань депозитарної та клірингової діяльності.

Національний банк надає Комісії інформацію про емітентів - клієнтів Депозитарію, які не уклали відповідні договори з Національним банком.

7. Депонування в Національному банку прийнятих від Депозитарію глобальних сертифікатів, тимчасових глобальних сертифікатів та зарахування цінних паперів цих випусків на рахунки емітентів цих цінних паперів здійснюються без розпоряджень емітентів.

8. Облігації місцевих позик, які обліковуються на рахунках депозитарних установ у Депозитарії та які передаються на зберігання та обслуговування до Національного банку, зараховуються на рахунки цих депозитарних установ у Національному банку та списуються з рахунків цих депозитарних установ у Депозитарії без розпоряджень депозитарних установ.

Якщо депозитарна установа не уклала депозитарного договору з Національним банком, зазначені цінні папери обліковуються в системі депозитарного обліку Національного банку та блокуються до моменту укладення такою депозитарною установою депозитарного договору з Національним банком та подання необхідних документів. Національний банк надає Комісії інформацію про депозитарну установу - клієнтів Депозитарію, які не відкрили рахунки в цінних паперах у Національному банку.

Під час укладення депозитарного договору з Національним банком депозитарна установа повинна подати в установленому порядку документи для відкриття рахунку депозитарній установі в Національному банку, перелік яких визначений нормативно-правовими актами Національного банку з питань депозитарної та клірингової діяльності.

9. Депозитарні установи здійснюють переведення облігацій місцевих позик, які передаються на зберігання та обслуговування до Національного банку, з рахунків їх власників, відкритих у програмному модулі для взаємодії із системою депозитарного обліку Депозитарію, на рахунки цих самих власників, відкриті в депозитарній установі, у тому числі в програмному модулі для взаємодії із системою депозитарного обліку Національного банку (у разі його наявності), без розпоряджень власників на підставі відповідних розпоряджень Депозитарію та Національного банку.

II. Порядок дій Депозитарію, Національного банку та їх клієнтів щодо передачі облігацій місцевих позик

1. Депозитарій не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати передачі облігацій місцевих позик:

1) розміщує на своєму офіційному сайті реєстр, у якому зазначаються дата передачі і перелік випусків цінних паперів, які передаються. Перелік випусків цінних паперів, які передаються, повинен містити:

інформацію про емітента цінних паперів (повне найменування, код за ЄДРПОУ);

інформацію про випуск цінних паперів (міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, вид цінних паперів, реєстраційний номер випуску цінних паперів);

2) повідомляє біржі про передачу цінних паперів.

2. Депозитарій протягом операційного дня, що передує даті передачі (далі - дата обліку), завершує виконання всіх прийнятих та сквитованих розпоряджень клієнтів щодо цінних паперів відповідних випусків і відмовляє у виконанні всіх інших розпоряджень клієнтів (за винятком розпоряджень емітентів на складання зведених облікових реєстрів власників іменних цінних паперів на майбутню дату).

3. Депозитарій до закінчення операційного дня дати обліку:

повідомляє депозитарним установам, на рахунках яких обліковуються цінні папери випусків, що передаються до Національного банку, про призначену дату передачі;

закінчує проведення розрахунків за відомостями сквитованих розпоряджень за договорами, укладеними на фондових біржах, розрахунки за якими мають бути здійснені на дату обліку, та повідомляє біржі;

здійснює безумовні операції щодо обмеження здійснення операцій із цінними паперами відповідних випусків та надає депозитарним установам відповідні розпорядження щодо встановлення обмеження на здійснення операцій з усіма цінними паперами цих випусків, наявними в системах депозитарного обліку депозитарних установ, та повідомляє депозитарним установам про те, що цінні папери, заблоковані під здійснення розрахунків для торгів на фондовій біржі, списуватимуться з рахунків депозитарних установ у порядку, установленому в пункті 11 цього розділу.

4. Депозитарій формує переліки клієнтів, на рахунках яких у Депозитарії за станом на кінець операційного дня дати обліку обліковуються цінні папери відповідних випусків, які передаються до Національного банку (далі - Переліки). Переліки складаються окремо за кожним випуском цінних паперів на паперових та електронних носіях.

Переліки повинні містити відомості, зазначені в підпункті 2 підпункту 10.2 пункту 10 розділу VII Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 жовтня 2006 року N 999, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 листопада 2006 року за N 1238/13112.

Переліки, сформовані в електронному вигляді в узгодженій з Національним банком формі, передаються до Національного банку не пізніше 12 години дня, наступного після дати обліку.

5. Депозитарні установи до закінчення операційного дня дати обліку за розпорядженнями Депозитарію встановлюють обмеження на здійснення операцій з усіма цінними паперами відповідних випусків, наявними в їх системах депозитарного обліку, та:

повідомляють Депозитарію про виконання його розпоряджень щодо встановлення обмежень на здійснення операцій з усіма цінними паперами цих випусків;

без розпоряджень Депозитарію складають облікові реєстри власників цінних паперів відповідних випусків за станом на кінець операційного дня дати обліку в електронному вигляді. Ці облікові реєстри повинні зберігатися протягом строку зберігання документів, установленого законодавством України.

6. Депозитарій на дату передачі відповідно до реєстру передає до Національного банку:

глобальні сертифікати, тимчасові глобальні сертифікати;

відповідні Переліки (на паперових носіях);

документи, що стосуються відповідного випуску цінних паперів (копія свідоцтва про реєстрацію випуску, копія рішення про розміщення цінних паперів, копія рішення про випуск цінних паперів, копія проспекту емісії цінних паперів), глобальний сертифікат та/або тимчасовий глобальний сертифікат цього випуску;

документи, що стосуються відповідних емітентів [договори про обслуговування емісії цінних паперів, у тому числі додаткові угоди до них, документи, що подавалися емітентом для відкриття рахунку в цінних паперах, ідентифікації емітента та керуючого його рахунком у цінних паперах (за наявності керуючого рахунком) та на підставі яких уносилися останні зміни до анкети рахунку в цінних паперах, анкети керуючого рахунком (за умови внесення таких змін)]. Ці документи не подаються Центральним депозитарієм;

копії документів (інформацію), на підставі яких у системі депозитарного обліку Депозитарію щодо випусків облігацій місцевих позик, уключених до реєстру, установлено обмеження на здійснення облікових операцій з усіма цінними паперами цих випусків (у разі наявності), а саме: якщо обмеження на здійснення облікових операцій з усіма цінними паперами цих випусків установлене на підставі рішення Комісії / Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розпорядження/постанови уповноваженої особи Комісії / Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, то подаються рішення (із зазначенням номера, дати, назви) Комісії / Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розпорядження/постанови уповноваженої особи Комісії / Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку; якщо обмеження на здійснення облікових операцій з усіма цінними паперами цих випусків установлене на підставі судового рішення або документів інших органів державної влади в межах їх повноважень (за винятком рішень Комісії / Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку), то передаються копії відповідних документів;

розпорядження емітентів на складання зведених облікових реєстрів власників іменних цінних паперів на дату передачі та майбутню дату разом із документами, що до них додавались, які отримані Депозитарієм, але не виконані і за якими не відмовлено у виконанні.

У разі отримання Національним банком від Депозитарію розпорядження на складання зведеного облікового реєстру випуску цінних паперів на дату передачі або на дату, що передує даті подання Національним банком Депозитарію повідомлення про зарахування цінних паперів до системи депозитарного обліку Національного банку, Національний банк протягом одного робочого дня зобов'язаний подати до Депозитарію розпорядження на складання зведеного облікового реєстру власників цінних паперів. Депозитарій зобов'язаний сформувати та подати такий реєстр Національному банку в порядку та строки, установлені законодавством України.

Передача глобальних сертифікатів, тимчасових глобальних сертифікатів і зазначених документів оформляється відповідними актами про приймання-передавання, у яких зазначаються ідентифікаційні реквізити (назви, номери, дати) та кількість аркушів кожного з:

договорів про обслуговування емісії цінних паперів і додаткових договорів/угод до договору;

анкет рахунку в цінних паперах;

глобальних сертифікатів / тимчасових глобальних сертифікатів;

свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів.

В актах про приймання-передавання також зазначаються інші документи із наведенням їх назви, загальної кількості аркушів.

Із дати передачі Депозитарієм до Національного банку глобальних сертифікатів, тимчасових глобальних сертифікатів відповідних випусків цінних паперів до отримання Депозитарієм повідомлення від Національного банку про зарахування всіх цінних паперів цих випусків до системи депозитарного обліку Національного банку Депозитарій припиняє приймання та виконання розпоряджень депозитарних установ щодо цих цінних паперів, крім проведення операцій, передбачених цим Порядком.

7. Національний банк протягом операційного дня дати передачі приймає згідно з актом про приймання-передавання від Депозитарію глобальні сертифікати, тимчасові глобальні сертифікати та відповідні документи, зазначені в пункті 6 цього розділу, щодо випусків облігацій місцевих позик.

Із дати підписання Депозитарієм і Національним банком акта про приймання-передавання Національний банк є виконавцем усіх послуг, що до цієї дати надавалися Депозитарієм емітентам, глобальні сертифікати, тимчасові глобальні сертифікати випусків облігацій місцевих позик яких передані до Національного банку.

8. Національний банк протягом операційного дня дати передачі:

депонує відповідні глобальні сертифікати, тимчасові глобальні сертифікати і не пізніше наступного операційного дня після такого депонування:

здійснює визначені його нормативно-правовими актами з питань депозитарної та клірингової діяльності депозитарні операції за рахунками в цінних паперах емітентів та депозитарних установ без їх розпоряджень на підставі Переліків, глобальних сертифікатів і тимчасових глобальних сертифікатів, отриманих від Депозитарію;

надає депозитарним установам (крім депозитарних установ, рахунки яких залишилися в системі депозитарного обліку Депозитарію після припинення ними професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарних установ цінних паперів) відповідну інформацію та розпорядження про зарахування цінних паперів відповідних випусків на рахунки їх власників, відкриті в депозитарній установі, у тому числі в програмному модулі для взаємодії із системою депозитарного обліку Національного банку (у разі його наявності).

9. Депозитарні установи до закінчення операційного дня дати отримання від Національного банку відповідної інформації та розпорядження про зарахування цінних паперів відповідних випусків на рахунки їх власників, відкриті в депозитарній установі, у тому числі в програмному модулі для взаємодії із системою депозитарного обліку Національного банку (у разі його наявності):

згідно з інформацією, що міститься в облікових реєстрах власників цінних паперів відповідних випусків, зараховують цінні папери цих випусків на рахунки власників, відкриті в депозитарній установі, у тому числі в програмному модулі для взаємодії із системою депозитарного обліку Національного банку (у разі його наявності) (у разі існування обтяжень цінних паперів зобов'язаннями або обмежень їх в обігу депозитарної установи повинні зарахувати цінні папери на рахунки власників з тим самим режимом обтяження зобов'язанням / обмеженням в обігу, з яким вони обліковувались у системі депозитарного обліку Депозитарію, за винятком випадків, коли цінні папери в системі депозитарного обліку Депозитарію були заблоковані під здійснення розрахунків / для торгів на фондовій біржі);

повідомляють Національному банку про виконання операцій із зарахування цінних паперів відповідних випусків на рахунки їх власників, відкриті в депозитарній установі, у тому числі в програмному модулі для взаємодії із системою депозитарного обліку Національного банку (у разі його наявності).

10. Національний банк надає Депозитарію інформаційне повідомлення про зарахування цінних паперів відповідного випуску до системи депозитарного обліку Національного банку після отримання від усіх депозитарних установ (крім депозитарних установ, рахунки яких залишились у системі депозитарного обліку Депозитарію після припинення ними професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарних установ цінних паперів) повідомлення про зарахування цінних паперів відповідного випуску на рахунки їх власників цього випуску, відкриті в депозитарних установах, у тому числі в програмному модулі для взаємодії із системою депозитарного обліку Національного банку (у разі його наявності). Таке повідомлення Національний банк надає Депозитарію не пізніше 10 години другого операційного дня після дати передачі, у тому числі в разі неотримання від зазначених депозитарних установ повідомлення про зарахування цінних паперів відповідного випуску на рахунки їх власників цього випуску, відкриті в депозитарних установах, у тому числі в програмному модулі для взаємодії із системою депозитарного обліку Національного банку (у разі його наявності).

Якщо за станом на 10 годину наступного операційного дня після дати передачі не всі депозитарні установи повідомили Національному банку про зарахування цінних паперів відповідного випуску на рахунки їх власників цього випуску, відкриті в програмному модулі для взаємодії із системою депозитарного обліку Національного банку, Національний банк:

щодо таких депозитарних установ до отримання від них зазначеного повідомлення не приймає до виконання від цих депозитарних установ та Розрахункового центру розпорядчих документів, згідно з якими відбуватимуться зміни на їх рахунках у цінних паперах у Національному банку;

протягом одного робочого дня повідомляє Комісію про невиконання такими депозитарними установами операцій із зарахування цінних паперів відповідного випуску на рахунки їх власників цього випуску, відкриті в депозитарних установах, у тому числі в програмному модулі для взаємодії із системою депозитарного обліку Національного банку (у разі його наявності).

11. Депозитарій після отримання від Національного банку інформаційного повідомлення про зарахування цінних паперів відповідних випусків до системи депозитарного обліку Національного банку та не пізніше наступного операційного дня після дати передачі:

списує всі цінні папери відповідних випусків із рахунків їх власників;

подає депозитарним установам довідки про стан їх рахунків у цінних паперах;

закриває рахунки емітентів (якщо на рахунках не обліковуються цінні папери інших випусків емітента);

надає Національному банку інформаційне повідомлення про списання цінних паперів відповідних випусків у системі депозитарного обліку Депозитарію.

12. Депозитарні установи протягом операційного дня отримання від Депозитарію довідки про стан рахунку:

списують цінні папери відповідних випусків із рахунків їх власників, відкритих у програмному модулі для взаємодії із системою депозитарного обліку Депозитарію (виключно після зарахування цих цінних паперів до системи депозитарного обліку Національного банку);

повідомляють Депозитарію про виконання операції зі списання цінних паперів відповідного випуску з рахунків їх власників, відкритих у програмному модулі для взаємодії із системою депозитарного обліку Депозитарію.

Депозитарні установи повинні забезпечити власникам цінних паперів підтвердження їх прав власності на цінні папери, які передаються на обслуговування до Національного банку, згідно з інформацією, що міститься в складених ними за станом на дату обліку облікових реєстрах за відповідними випусками цінних паперів.

13. Національний банк відразу після отримання від усіх депозитарних установ повідомлення згідно з пунктом 9 цього розділу (крім депозитарних установ, рахунки яких залишилися в системі депозитарного обліку Депозитарію після припинення ними професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарних установ цінних паперів), але не пізніше наступного операційного дня після дати передачі в разі наявності копій документів (інформації), відповідно до яких у системі депозитарного обліку Депозитарію було встановлено обмеження на здійснення облікових операцій з усіма цінними паперами цього випуску, установлює відповідне обмеження на здійснення облікових операцій з усіма цінними паперами такого випуску в системі депозитарного обліку Національного банку.

Національний банк повідомляє Комісію про результати передачі облігацій місцевих позик згідно з реєстром.

14. Після виконання Депозитарієм дій, передбачених цим Порядком, під час отримання Національним банком розпорядження емітента про складання зведеного облікового реєстру власників цінних паперів за випуском облігацій місцевих позик на дату, коли цей випуск перебував на зберіганні та обслуговуванні в Депозитарії, Національний банк відмовляє у виконанні цього розпорядження.

 

Директор Генерального департаменту
грошово-кредитної політики

О. А. Щербакова

Опрос