Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об упорядочении условий оплаты труда работников лабораторий территориальных органов Гослекслужбы

Министерство здравоохранения
Условия, Приказ от 30.09.2013 № 844
редакция действует с 03.07.2018

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.09.2013

м. Київ

N 844

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 жовтня 2013 р. за N 1722/24254

Про впорядкування умов оплати праці працівників лабораторій територіальних органів Держлікслужби

(заголовок у редакції наказу Міністерства
 охорони здоров'я України від 16.01.2017 р. N 26)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства охорони здоров'я України
 від 24 березня 2016 року N 239
,
 від 13 грудня 2016 року N 1337
,
 від 16 січня 2017 року N 26
,
 від 27 березня 2017 року N 327
,
від 10 травня 2018 року N 867

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", від 27 березня 2013 року N 197 "Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Умови оплати праці працівників лабораторій територіальних органів Держлікслужби.

(пункт 1 у редакції наказу Міністерства
 охорони здоров'я України від 16.01.2017 р. N 26)

2. Керівникам територіальних органів Держлікслужби установити працівникам посадові оклади (тарифні ставки), доплати та надбавки, виходячи з розмірів, передбачених цими Умовами.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 16.01.2017 р. N 26)

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування і застосовується з 01 січня 2013 року.

4. Департаменту економіки та ресурсного забезпечення (В. Дуда) забезпечити державну реєстрацію цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Р. Богачева.

 

Міністр

Р. Богатирьова

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник
Міністра фінансів України

А. І. Мярковський

Заступник Міністра
соціальної політики -
керівник апарату

В. Коломієць

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

Перший заступник голови
Спільного представницького
органу об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

 

УМОВИ
 оплати праці працівників лабораторій територіальних органів Держлікслужби

(заголовок Умов у редакції наказу Міністерства
 охорони здоров'я України від 16.01.2017 р. N 26)

(У тексті Умов та додатках до них слова "державних служб з лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі" замінено словами "територіальних органів Держлікслужби" згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16 січня 2017 року N 26)

1. Ці Умови розроблені відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" і застосовуються при обчисленні заробітної плати працівників лабораторій територіальних органів Держлікслужби.

2. Розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників лабораторій територіальних органів Держлікслужби (додаток 1) визначені на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, наведеної у додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2005 року N 790), та Схеми тарифних розрядів посад працівників лабораторії територіальних органів Держлікслужби (додаток 2).

3. Надати право керівникам територіальних органів Держлікслужби у межах встановлених фондів оплати праці та граничної чисельності працівників:

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16.01.2017 р. N 26)

1) установлювати:

а) заступникам завідувача лабораторії державних служб з контролю якості лікарських засобів - посадові оклади на 5 - 15 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів;

б) надбавки працівникам:

у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки зменшуються або скасовуються;

за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР у розмірах: "народний" - 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу. За наявності двох або більше звань надбавка встановлюється за одним (вищим) званням. Надбавки за почесні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням.

Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу;

за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу.

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

в) доплати працівникам:

у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам структурних підрозділів та їх заступникам;

за науковий ступінь доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу, кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу.

За наявності в працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Доплати за науковий ступінь встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем (медична, фармацевтична) збігається з наявним науковим ступенем.

Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником територіального органу.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;

2) здійснювати преміювання працівників залежно від їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів на оплату праці;

3) надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

4. Керівникам територіальних органів Держлікслужби забезпечити диференціацію заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної в межах фонду оплати праці, шляхом встановлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи.

(Умови доповнено пунктом 4 згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 10.05.2018 р. N 867)

 

Директор Департаменту економіки та
ресурсного забезпечення

В. Дуда

 

Розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників лабораторій територіальних органів Держлікслужби

Тарифні розряди

Тарифні коефіцієнти

1

1,00

2

1,09

3

1,18

4

1,27

5

1,36

6

1,45

7

1,54

8

1,64

9

1,73

10

1,82

11

1,97

12

2,12

13

2,27

14

2,42

15

2,58

16

2,79

17

3,00

18

3,21

19

3,42

20

3,64

21

3,85

22

4,06

23

4,27

24

4,36

25

4,51

Примітки:

1. У 2013 році посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду з 01 січня - 852 гривні, з 01 вересня 2015 року - 1012 гривень, з 01 грудня 2015 року - 1113 гривень, з 01 травня 2016 року - 1185 гривень, з 01 грудня 2016 року - 1335 гривень.

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

Посадові оклади (тарифні ставки) з 01 січня 2017 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року.

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначені у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства охорони здоров'я України від 24.03.2016 р. N 239,
 від 13.12.2016 р. N 1337
,
 від 27.03.2017 р. N 327
,
від 10.05.2018 р. N 867)

 

СХЕМА
тарифних розрядів посад працівників лабораторій територіальних органів Держлікслужби

Посада

Тарифні розряди

Завідувач лабораторії

15 - 16

Провідні фахівці

12 - 13

Фахівці

9 - 11

____________

Опрос