Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании конкурсной комиссии Министерства обороны Украины по отбору исполнителей работ по утилизации боеприпасов за счет средств исполнителей работ с дальнейшей выплатой им компенсации за счет средств государственного бюджета

Минобороны
Положение, Приказ от 19.09.2013 № 641
редакция действует с 06.10.2015

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.09.2013

м. Київ

N 641

Зареєстровано в Міністерстві юстиції Україні
07 жовтня 2013 р. за N 1721/24253

Про утворення конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору виконавців робіт з утилізації боєприпасів за рахунок коштів виконавців робіт з подальшою виплатою їм компенсації за рахунок коштів державного бюджету

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства оборони України
 від 25 серпня 2015 року N 432

Відповідно до підпункту 63 пункту 4 Положення про Міністерство оборони України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 406, постанови Кабінету Міністрів України від 07 червня 2006 року N 812 "Про затвердження Порядку утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин" (із змінами) та з метою забезпечення дотримання правових та економічних засад конкурсного відбору з визначення виконавців робіт з утилізації боєприпасів за рахунок коштів виконавців робіт з подальшою виплатою їм компенсації за рахунок коштів державного бюджету

НАКАЗУЮ:

1. Утворити конкурсну комісію Міністерства оборони України з відбору виконавців робіт з утилізації боєприпасів за рахунок коштів виконавців робіт з подальшою виплатою їм компенсації за рахунок коштів державного бюджету.

2. Затвердити:

2.1. Склад конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору виконавців робіт з утилізації боєприпасів за рахунок коштів виконавців робіт з подальшою виплатою їм компенсації за рахунок коштів державного бюджету (за посадами), що додається;

2.2. Положення про конкурсну комісію Міністерства оборони України з відбору виконавців робіт з утилізації боєприпасів за рахунок коштів виконавців робіт з подальшою виплатою їм компенсації за рахунок коштів державного бюджету, що додається.

3. Скасувати наказ Міністра оборони України від 30 липня 2010 року N 407 "Про утворення конкурсної комісії Міністерства оборони України з вибору виконавців робіт з утилізації боєприпасів за рахунок коштів виконавців робіт та затвердження Положення про конкурсну комісію Міністерства оборони України з вибору виконавців робіт з утилізації боєприпасів".

4. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України

П. В. Лебедєв

 

СКЛАД
конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору виконавців робіт з утилізації боєприпасів за рахунок коштів виконавців робіт з подальшою виплатою їм компенсації за рахунок коштів державного бюджету (за посадами)

Голова конкурсної комісії - директор Департаменту утилізації компонентів ракетного палива та ракет і боєприпасів Міністерства оборони України;

члени конкурсної комісії:

заступник директора Департаменту утилізації компонентів ракетного палива та ракет і боєприпасів Міністерства оборони України;

заступник директора Департаменту - начальник Управління запобігання та виявлення корупції Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони України;

начальник відділу фінансово-економічної роботи Департаменту утилізації компонентів ракетного палива та ракет і боєприпасів Міністерства оборони України;

начальник відділу утилізації ракет і боєприпасів Департаменту утилізації компонентів ракетного палива та ракет і боєприпасів Міністерства оборони України;

начальник відділу договірної роботи Управління військових представництв Міністерства оборони України;

заступник начальника відділу забезпечення ракетами та боєприпасами Управління забезпечення ракетами та боєприпасами Центрального ракетно-артилерійського управління Збройних Сил України Озброєння Збройних Сил України;

головний спеціаліст відділу юридичного супроводження матеріально-технічного постачання Юридичного департаменту Міністерства оборони України;

головний спеціаліст відділу утилізації ракет і боєприпасів Департаменту утилізації компонентів ракетного палива та ракет і боєприпасів Міністерства оборони України.

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
директора Департаменту утилізації
компонентів ракетного
палива та ракет і боєприпасів
Міністерства оборони України

О. М. Коротаєв

(склад із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 25.08.2015 р. N 432)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсну комісію Міністерства оборони України з відбору виконавців робіт з утилізації боєприпасів за рахунок коштів виконавців робіт з подальшою виплатою їм компенсації за рахунок коштів державного бюджету

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до Державної цільової оборонної програми утилізації звичайних видів боєприпасів, не придатних для подальшого використання і зберігання, на 2008 - 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 року N 940 (із змінами), та Порядку утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 червня 2006 року N 812 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2010 року N 469).

1.2. Це Положення визначає загальний порядок утворення конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору виконавців робіт з утилізації боєприпасів за рахунок коштів виконавців робіт з подальшою виплатою їм компенсації за рахунок коштів державного бюджету (далі - конкурсна комісія), повноваження конкурсної комісії, порядок розгляду пропозицій учасників конкурсу і прийняття рішень конкурсною комісією.

1.3. Основними принципами діяльності конкурсної комісії є створення рівних конкурентних умов, гласність, прозорість, об'єктивність оцінки і єдність вимог для всіх учасників.

1.4. Забезпечення організації та проведення конкурсною комісією конкурсу здійснює Департамент утилізації компонентів ракетного палива та ракет і боєприпасів Міністерства оборони України.

II. Порядок утворення та організація діяльності конкурсної комісії

2.1. Конкурсна комісія утворюється наказом Міністерства оборони України з метою організації і проведення конкурсу з відбору виконавців робіт з утилізації боєприпасів за рахунок коштів виконавців робіт з подальшою виплатою їм компенсації за рахунок коштів державного бюджету (далі - виконавці робіт з утилізації боєприпасів) на засадах колегіальності та неупередженості членів конкурсної комісії.

Склад конкурсної комісії в кількості не менше п'яти осіб затверджується наказом Міністерства оборони України. Членами комісії призначаються посадові особи структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

Конкурсна комісія у своїй діяльності керується законодавством України, в тому числі цим Положенням, та рішеннями, що приймаються самою конкурсною комісією.

2.2. Керівництво роботою конкурсної комісії здійснює її голова, який призначається наказом Міністерства оборони України.

Голова конкурсної комісії призначає заступника (заступників) голови конкурсної комісії, секретаря та визначає функції кожного члена конкурсної комісії. У разі відсутності голови конкурсної комісії його функції виконує заступник голови конкурсної комісії (якщо призначено кількох заступників, він призначає серед них виконувача обов'язків голови конкурсної комісії на період своєї відсутності).

Зміни до складу конкурсної комісії вносяться наказом Міністерства оборони України за поданням голови конкурсної комісії.

2.3. За рішенням голови конкурсної комісії можуть утворюватися робочі групи із залученням службових (посадових) та інших осіб структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України (за їх згодою) для надання консультацій, висновків тощо під час вирішення питань, що виникають у процесі проведення конкурсу, які відповідають за достовірність наданої інформації.

2.4. Формою роботи конкурсної комісії є засідання, які проводяться згідно з планом роботи конкурсної комісії, затвердженим головою цієї комісії, або за потреби. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма членами конкурсної комісії, присутніми на засіданні.

Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях конкурсної комісії, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів комісії.

За умови рівного розподілу голосів голос голови конкурсної комісії є вирішальним.

III. Головні функції конкурсної комісії

3.1. Конкурсна комісія відповідає за організацію проведення конкурсів з відбору виконавців робіт з утилізації боєприпасів.

3.2. У процесі роботи конкурсна комісія забезпечує реалізацію замовником таких функцій:

планування проведення конкурсів відповідно до показників затвердженого кошторису, фінансового плану та Плану утилізації боєприпасів на відповідний рік;

визначення предмета конкурсу (частини предмета конкурсу);

розроблення та затвердження конкурсної документації з вибору виконавця робіт з утилізації (далі - конкурсна документація);

оприлюднення інформації про проведення конкурсу;

інформування учасників про результати конкурсів;

підготовка та надання конкурсної документації, необхідної для проведення конкурсів, після отримання відповідних письмових запитів;

надання роз'яснень учасникам конкурсу щодо змісту конкурсної документації у разі отримання від останніх відповідних письмових запитів;

проведення конкурсу;

забезпечення рівних умов для всіх учасників, об'єктивного та чесного вибору переможця конкурсу;

організація приймання, зберігання, розкриття конкурсних пропозицій, забезпечення розгляду, оцінки та відбору найбільш економічно вигідної конкурсної пропозиції виключно на підставі критеріїв конкурсних пропозицій, визначених у конкурсній документації;

розроблення переліку та форм документів, необхідних для проведення конкурсу;

забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань, що стосуються проведення конкурсу;

ведення звітності щодо проведення конкурсів відповідно до вимог законодавства України;

створення належних умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;

у разі надходження скарги від конкурсанта забезпечення її належного розгляду відповідно до законодавства України;

здійснення інших дій, передбачених законодавством України.

IV. Права та обов'язки комісії. Повноваження голови, секретаря та інших членів комісії

4.1. Конкурсна комісія має право:

від імені Міністерства оборони України виступати організатором проведення конкурсів з відбору виконавців робіт з утилізації боєприпасів;

залучати без права голосу у разі потреби до роботи в конкурсній комісії військовослужбовців та інших працівників структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України (за їх згодою) та сторонніх експертів і консультантів, у тому числі з громадських організацій (за їх згодою);

використовувати необхідне для виконання покладених на конкурсну комісію завдань майно Міністерства оборони України;

визначати переможців конкурсу, пропозиції яких за результатами оцінки визнані найбільш економічно вигідними.

4.2. Конкурсна комісія зобов'язана:

організовувати проведення конкурсів з відбору виконавців робіт з утилізації боєприпасів в межах наданих повноважень;

забезпечувати рівні умови для всіх учасників конкурсу, об'єктивний та чесний вибір переможця;

вживати у випадках, передбачених законодавством, відповідних заходів щодо забезпечення захисту інформації під час конкурсу;

готувати письмові роз'яснення Міністру оборони України щодо отриманих на його адресу звернень з вимогою щодо усунення порушення під час проведення конкурсу;

вести звітність щодо здійснення конкурсів.

4.3. Голова конкурсної комісії:

планує проведення засідань конкурсної комісії та головує на них;

організовує роботу конкурсної комісії і є відповідальним за виконання покладених на конкурсну комісію функцій;

вносить на розгляд Міністра оборони України пропозиції щодо складу конкурсної комісії;

веде засідання конкурсної комісії;

вирішує питання стосовно забезпечення діяльності конкурсної комісії;

призначає заступника (заступників) голови та секретаря конкурсної комісії;

визначає функції кожного члена комісії;

приймає рішення щодо створення робочих груп та затверджує їх склад;

за потреби приймає рішення щодо проведення позапланових засідань конкурсної комісії;

пропонує порядок денний засідань конкурсної комісії;

визначає порядок, місце зберігання та особу, відповідальну за зберігання документів і матеріалів конкурсної комісії;

підписує документи, що складаються у зв'язку із проведенням конкурсу;

затверджує план роботи конкурсної комісії, порядок денний засідань конкурсної комісії, конкурсну документацію та зміни (у разі їх внесення), звіт про результати проведення конкурсу;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України.

Рішення голови конкурсної комісії щодо призначення заступника голови та секретаря комісії, визначення функцій кожного члена комісії та вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання конкурсної комісії.

Документи, що відповідно до законодавства повинні засвідчуватися печаткою, після підпису головою комісії завіряються з урахуванням вимог законодавства печаткою Міністерства оборони України або окремою печаткою конкурсної комісії (за наявності).

4.4. Секретар конкурсної комісії призначається головою конкурсної комісії і забезпечує:

ведення та оформлення протоколів засідань конкурсної комісії;

оперативне інформування членів конкурсної комісії стосовно організаційних питань її діяльності;

за дорученням голови конкурсної комісії виконує іншу організаційну роботу, а також забезпечує відповідно до вимог законодавства зберігання документів щодо проведення конкурсів, дотримання вимог законодавства з питань ведення діловодства під час роботи;

збереження всіх документів, представлених учасниками конкурсу для розгляду конкурсною комісією;

надання особам на їх письмовий запит копії конкурсної документації та змін до неї (за наявності) у прошитому вигляді з пронумерованими сторінками, засвідченими підписом голови конкурсної комісії і скріпленими печаткою;

виконує інші повноваження відповідно до законодавства.

4.5. Якщо секретар конкурсної комісії відсутній на засіданні конкурсної комісії, то голова доручає тимчасово виконувати функції секретаря іншому члену конкурсної комісії.

4.6. Члени конкурсної комісії на засіданнях конкурсної комісії беруть участь в обговоренні та приймають рішення щодо результатів розгляду, оцінки та порівняння конкурсних пропозицій, визначенні переможця конкурсу.

4.7. Члени конкурсної комісії мають право:

брати участь у всіх засіданнях конкурсної комісії та прийнятті її рішень;

ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо результатів розгляду, порівняння та оцінки конкурсних пропозицій, визначення переможця конкурсу;

виносити пропозиції на розгляд конкурсної комісії;

на занесення своєї окремої думки до протоколів засідань конкурсної комісії.

4.8. Члени конкурсної комісії зобов'язані дотримуватися вимог чинного законодавства України, в тому числі цього Положення, об'єктивно та неупереджено розглядати пропозиції учасників конкурсу, забезпечувати збереження конфіденційної інформації, що стосується діяльності конкурсної комісії.

4.9. Члени конкурсної комісії є відповідальними за прийняті ними рішення відповідно до законодавства України.

4.10. Комісія не повинна, крім випадків, передбачених законом, розкривати інформацію:

подання якої не відповідає державним інтересам, комерційним інтересам учасників чи порушує принципи чесної конкуренції;

яка стосується розгляду, оцінки та порівняння пропозицій учасників конкурсу, крім інформації про відхилення пропозицій та підстави такого відхилення.

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
директора Департаменту утилізації
компонентів ракетного
палива та ракет і боєприпасів
Міністерства оборони України

О. М. Коротаєв

Опрос