Идет загрузка документа (73 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о службе безопасности дорожного движения Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины

Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины
Положение, Приказ от 12.09.2013 № 511
редакция действует с 19.02.2016

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.09.2013

м. Київ

N 511

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 жовтня 2013 р. за N 1710/24242

Про затвердження Положення про службу безпеки дорожнього руху Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 1 липня 2014 року N 315
,
 від 28 грудня 2015 року N 828

Відповідно до Закону України "Про дорожній рух", Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань, установ і організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року N 227, і з метою проведення заходів з профілактики та запобігання аварійності на транспортних засобах у регіональних органах, територіальних підрозділах, закладах та установах Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

НАКАЗУЮ:

1. Створити службу безпеки дорожнього руху Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

2. Затвердити Положення про службу безпеки дорожнього руху Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, що додається.

3. Директору Департаменту логістики Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України:

забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

у місячний строк з дня набрання чинності цим наказом утворити та забезпечити функціонування служби безпеки дорожнього руху Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

4. Керівникам територіальних органів Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, підрозділів урядового фельд'єгерського зв'язку, територіальних підрозділів, закладів, установ і організацій Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України у місячний строк з дня набрання чинності цим наказом утворити та забезпечити функціонування служби безпеки дорожнього руху територіальних органів Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, підрозділів урядового фельд'єгерського зв'язку, територіальних підрозділів, закладів, установ і організацій Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

(пункт 4 у редакції наказу Адміністрації Державної служби
 спеціального зв'язку та захисту інформації України від 01.07.2014 р. N 315)

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Голова Служби

Г. А. Резніков

 

ПОЛОЖЕННЯ
про службу безпеки дорожнього руху Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

(У тексті Положення після слова "Адміністрації" доповнено словом "Держспецзв'язку"; після слова "Держспецзв'язку" слово "України" виключено; слова "особи начальницького складу" замінено словом "військовослужбовця", а слова "особами рядового і начальницького складу", "осіб рядового і начальницького складу" замінено відповідно словами "військовослужбовцями", "військовослужбовців" згідно з наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 1 липня 2014 року N 315)

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про дорожній рух" і Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань, установ і організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року N 227.

1.2. Це Положення визначає порядок організації робіт із профілактичної діяльності щодо запобігання дорожньо-транспортним пригодам (далі - ДТП), структуру служби безпеки дорожнього руху, її основні завдання та функції.

1.3. Робота щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, запобігання дорожньо-транспортним пригодам в Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі - Адміністрація Держспецзв'язку), її територіальних органах, Головному управлінні урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, підрозділах урядового фельд'єгерського зв'язку, територіальних підрозділах, закладах, установах і організаціях Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі - підрозділи Держспецзв'язку) покладається на службу безпеки дорожнього руху (далі - СБДР) Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі - Держспецзв'язку).

(пункт 1.3 у редакції наказу Адміністрації Державної служби
 спеціального зв'язку та захисту інформації України від 01.07.2014 р. N 315)

1.4. СБДР Держспецзв'язку складається з:

СБДР Адміністрації Держспецзв'язку (2-й відділ (безпека дорожнього руху та організація транспортного забезпечення) Департаменту логістики Адміністрації Держспецзв'язку);

СБДР підрозділів Держспецзв'язку (у підрозділах Держспецзв'язку із середньообліковою чисельністю водіїв від 51 вводиться посада військовослужбовця, на яку призначається фахівець з високим рівнем професійних знань і фаховим досвідом, а з середньообліковою чисельністю водіїв до 50 виконання обов'язків покладається на особу, яка займає іншу посаду).

До складу СБДР підрозділів Держспецзв'язку за рішенням їх керівників входить контролер технічного стану транспортних засобів (начальник контрольно-технічного пункту, механік або посадова особа за сумісництвом).

1.5. Начальником СБДР Держспецзв'язку є заступник Голови Держспецзв'язку відповідно до розподілу функціональних обов'язків, який здійснює управління через 2-й відділ (безпека дорожнього руху та організація транспортного забезпечення) Департаменту логістики Адміністрації Держспецзв'язку. Начальник цього відділу є заступником начальника СБДР Держспецзв'язку, який у разі тимчасової відсутності начальника СБДР Держспецзв'язку в межах цього Положення виконує його обов'язки.

(абзац перший пункту 1.5 із змінами, внесеними згідно з
наказом Адміністрації Державної служби спеціального
 зв'язку та захисту інформації України від 28.12.2015 р. N 828)

СБДР Адміністрації Держспецзв'язку при організації роботи, що стосується забезпечення безпеки дорожнього руху, запобігання ДТП, у своїх повноваженнях прирівнюється до структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку, має свій кутовий штамп і печатку.

У підрозділах Держспецзв'язку управління СБДР здійснюється їх керівниками через посадових осіб, відповідальних за організацію безпеки дорожнього руху, в межах їхньої компетенції.

Посадовим особам СБДР Держспецзв'язку видається посвідчення служби безпеки дорожнього руху Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, форма якого наведена в додатку 1 до цього Положення. Посвідчення посадових осіб СБДР Держспецзв'язку підписуються начальником СБДР Держспецзв'язку і скріплюються гербовою печаткою.

1.6. СБДР Держспецзв'язку у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Адміністрації Держспецзв'язку і цим Положенням.

1.7. СБДР Держспецзв'язку у своїй діяльності взаємодіє з уповноваженими підрозділами МВС та Національної поліції України.

(пункт 1.7 у редакції наказу Адміністрації Державної служби
 спеціального зв'язку та захисту інформації України від 28.12.2015 р. N 828)

1.8. Документи, що регламентують безпеку дорожнього руху, які розробляються структурними підрозділами Адміністрації Держспецзв'язку, підрозділами Держспецзв'язку, підлягають погодженню з СБДР Держспецзв'язку.

II. Основні завдання СБДР Держспецзв'язку

2.1. Проведення заходів, спрямованих на забезпечення безпеки дорожнього руху на транспортних засобах, закріплених за підрозділами Держспецзв'язку (далі - відомчі транспортні засоби).

2.2. Контроль за дотриманням водіями відомчих транспортних засобів вимог актів законодавства та інших нормативних документів з безпеки дорожнього руху.

2.3. Проведення аналізу стану аварійності та фактів порушення особовим складом Держспецзв'язку вимог безпеки дорожнього руху, розроблення заходів щодо запобігання їм і контроль за проведенням цих заходів.

2.4. Облік звітної інформації про дорожньо-транспортні пригоди та їх наслідки.

III. Функції, що покладені на СБДР Держспецзв'язку

3.1. СБДР Адміністрації Держспецзв'язку відповідно до покладених на неї основних завдань здійснює такі функції:

організовує роботу, спрямовану на забезпечення безпеки дорожнього руху;

здійснює методичне забезпечення діяльності, пов'язаної із запобіганням ДТП, до яких причетні відомчі транспортні засоби, інформує військовослужбовців, працівників підрозділів Держспецзв'язку про стан аварійності, причини виникнення ДТП, порушення Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року N 1306 (далі - Правила дорожнього руху);

забезпечує підвищення кваліфікації працівників СБДР Держспецзв'язку, вивчення та поширення передового досвіду роботи в цьому напрямі, видає відповідні інформаційно-пропагандистські матеріали;

дає СБДР підрозділів Держспецзв'язку обов'язкові для виконання письмові доручення з питань безпеки дорожнього руху, одержує звіти, довідки та іншу інформацію про стан роботи щодо запобігання ДТП;

проводить наради, семінари, конференції та конкурси щодо вдосконалення роботи з питань забезпечення безаварійної роботи відомчих транспортних засобів;

перевіряє технічний стан відомчих транспортних засобів;

перевіряє діяльність підрозділів Держспецзв'язку з безпеки дорожнього руху;

контролює у підрозділах Держспецзв'язку дотримання правил, норм і стандартів з організації перевезення великогабаритних, великовагових і небезпечних вантажів відомчими транспортними засобами;

організовує ведення обліку та подає в установленому порядку Голові Держспецзв'язку та начальнику СБДР Держспецзв'язку інформацію про ДТП за участю водіїв відомчих транспортних засобів, виявляє порушення чинних нормативно-правових актів з безпеки дорожнього руху та їх наслідки;

аналізує стан аварійності та факти порушення водіями відомчих транспортних засобів вимог безпеки дорожнього руху, розробляє разом з відповідними структурними підрозділами Адміністрації Держспецзв'язку заходи щодо запобігання ДТП і контролює їх проведення;

організовує проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з безпеки дорожнього руху;

організовує та контролює проведення заходів з реєстрації (перереєстрації), а також обов'язкового технічного контролю відомчих транспортних засобів.

3.2. СБДР підрозділів Держспецзв'язку відповідно до покладених на них основних завдань здійснюють такі функції:

організовують вивчення водіями й іншими військовослужбовцями, пов'язаними з експлуатацією транспортних засобів Держспецзв'язку, вимог актів законодавства, правил, норм і стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху, а також перевірку їх знань;

організовують і проводять інструктажі водіїв з безпеки дорожнього руху;

здійснюють контроль за проведенням медичного огляду водіїв перед виїздом у рейс;

організовують контроль за використанням відомчих транспортних засобів;

готують і подають до СБДР Адміністрації Держспецзв'язку звіти, довідки й іншу інформацію про ДТП за участю відомчих транспортних засобів, їх наслідки та про стан роботи щодо запобігання ДТП;

з дозволу слідчого або прокурора беруть участь в установленому законом порядку в огляді місць ДТП і причетних до них відомчих транспортних засобів, за результатами якого складають довідку про дорожньо-транспортну пригоду (додаток 2), яку надають до СБДР Адміністрації Держспецзв'язку не пізніше ніж через добу з часу вчинення ДТП;

протягом трьох діб після вчинення ДТП готують запит до уповноваженого підрозділу Національної поліції України з метою отримання облікових даних про ДТП і потерпілих;

(абзац восьмий пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Адміністрації Державної служби спеціального
 зв'язку та захисту інформації України від 28.12.2015 р. N 828)

здійснюють контроль за виконанням вимог нормативно-правових актів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху відомчих транспортних засобів;

розробляють плани робіт СБДР;

організовують заходи з підвищення кваліфікації водіїв;

доповідають керівнику підрозділу Держспецзв'язку про пригоди з відомчими транспортними засобами;

здійснюють контроль за облаштуванням територій підрозділу Держспецзв'язку засобами регулювання дорожнього руху, дорожніми знаками;

систематично проводять вивчення та аналіз причин ДТП за участю відомчих транспортних засобів, ведуть їх облік, розробляють і вживають необхідних заходів щодо запобігання їм;

ведуть облік водіїв, організовують їх стажування на відомчих транспортних засобах, контролюють додержання ними режиму праці та відпочинку, вимог Правил дорожнього руху;

забезпечують постійне функціонування класу (приміщення) з безпеки дорожнього руху, інформують посадових осіб, відповідальних за експлуатацію відомчих транспортних засобів, і водіїв про стан аварійності, причини та обставини виникнення ДТП, порушення Правил дорожнього руху;

здійснюють облік осіб, які допущені до керування транспортними засобами.

(пункт 3.2 доповнено абзацом сімнадцятим згідно з
 наказом Адміністрації Державної служби спеціального
 зв'язку та захисту інформації України від 28.12.2015 р. N 828)

3.3. Контролер технічного стану транспортних засобів (начальник контрольно-технічного пункту, механік або посадова особа за сумісництвом):

перевіряє технічний стан транспортних засобів перед виходом з місця стоянки та після повернення, стан і опломбування спідометрів, витрату моторесурсів транспортних засобів і робить запис про їх технічний стан у дорожніх листах, за результатами яких доповідає керівнику підрозділу Держспецзв'язку;

оглядає транспортний засіб на наявність пошкоджень, з'ясовує причини та обставини їх появи, про що доповідає керівнику підрозділу Держспецзв'язку;

бере участь у проведенні інструктажів з безпеки дорожнього руху для водіїв відомчих транспортних засобів;

здійснює контроль за дотриманням водіями заходів безпеки під час обслуговування та ремонту транспортних засобів.

3.4. СБДР підрозділів Держспецзв'язку беруть участь у проведенні обов'язкового технічного контролю відомчих транспортних засобів.

IV. Права СБДР Держспецзв'язку

4.1. Посадові особи СБДР Адміністрації Держспецзв'язку під час виконання службових обов'язків мають право:

перевіряти діяльність підрозділів Держспецзв'язку з питань безпеки дорожнього руху;

забороняти експлуатацію відомчих транспортних засобів, якщо їх технічний стан загрожує безпеці дорожнього руху, життю та здоров'ю людей;

за дорученням Голови Держспецзв'язку, начальника СБДР Держспецзв'язку представляти Держспецзв'язку в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях з питань безпеки дорожнього руху;

готувати для виконання проекти письмових доручень Голови Держспецзв'язку щодо усунення порушень нормативно-правових актів і нормативних документів, які регламентують безпечне використання транспортних засобів;

оглядати відомчі транспортні засоби, перевіряти у водіїв документи на право керування ними та дорожні листи;

вносити пропозиції керівництву про заохочення, а також притягнення до відповідальності посадових осіб за невиконання правил, норм і стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху;

організовувати взаємодію з уповноваженими підрозділами МВС та Національної поліції України.

(абзац восьмий пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Адміністрації Державної служби спеціального
 зв'язку та захисту інформації України від 28.12.2015 р. N 828)

4.2. Посадові особи СБДР підрозділів Держспецзв'язку під час виконання службових обов'язків мають право:

здійснювати систематичний контроль за дотриманням Правил дорожнього руху і безпечною експлуатацією транспортних засобів підрозділу Держспецзв'язку;

оглядати транспортні засоби підрозділу Держспецзв'язку на предмет їх відповідності вимогам Правил дорожнього руху;

організовувати і брати участь у проведенні обов'язкового технічного контролю відомчих транспортних засобів;

здійснювати перевірку роботи контрольно-пропускних пунктів або контрольно-технічних пунктів щодо виїзду відомчих транспортних засобів у технічно справному стані;

організовувати взаємодію з уповноваженими підрозділами МВС та Національної поліції України.

(абзац шостий пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Адміністрації Державної служби спеціального
 зв'язку та захисту інформації України від 28.12.2015 р. N 828)

4.3. Посадові особи СБДР Держспецзв'язку під час виконання службових обов'язків повинні дотримуватися вимог чинного законодавства та нормативних документів з експлуатації транспортних засобів.

V. Організація роботи СБДР Держспецзв'язку

5.1. СБДР Держспецзв'язку організовує свою роботу у взаємодії з уповноваженими підрозділами Національної поліції України з питань:

(абзац перший пункту 5.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Адміністрації Державної служби спеціального
 зв'язку та захисту інформації України від 28.12.2015 р. N 828)

участі в заходах щодо забезпечення безпеки дорожнього руху відомчими транспортними засобами;

отримання інформації про порушення Правил дорожнього руху, ДТП, вчинені з вини водіїв відомчих транспортних засобів, а також військовослужбовців, державних службовців і працівників Держспецзв'язку (далі - співробітники) - власників транспортних засобів;

проведення профілактичних заходів щодо пропаганди безпеки дорожнього руху в підрозділах Держспецзв'язку з водіями та співробітниками - власниками автомобільного транспорту.

5.2. Облік ДТП у Держспецзв'язку ведеться відповідно до Порядку обліку дорожньо-транспортних пригод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 року N 538.

Посадові особи СБДР Держспецзв'язку ведуть облік ДТП у журналі реєстрації дорожньо-транспортних пригод (додаток 3).

СБДР підрозділів Держспецзв'язку щомісяця звіряють в уповноважених підрозділах Національної поліції України відомості про ДТП, до яких причетні відомчі транспортні засоби, і про порушення Правил дорожнього руху водіями відомчих транспортних засобів.

(абзац третій пункту 5.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Адміністрації Державної служби спеціального
 зв'язку та захисту інформації України від 28.12.2015 р. N 828)

Відомості про ДТП за звітний квартал (додаток 4) подаються до Адміністрації Держспецзв'язку щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

5.3. Матеріали про порушення Правил дорожнього руху розглядаються на загальних зборах водіїв у присутності особи, яка вчинила це порушення, та посадової особи підрозділу Держспецзв'язку, відповідальної за експлуатацію транспортних засобів, з метою проведення посадовими особами СБДР підрозділів Держспецзв'язку профілактичної роботи щодо запобігання ДТП.

5.4. Рішення керівника підрозділу Держспецзв'язку за результатами службового розслідування оголошується наказом підрозділу Держспецзв'язку. Витяг з наказу надсилається до СБДР Адміністрації Держспецзв'язку.

5.5. Працівниками СБДР проводяться такі заходи щодо запобігання ДТП на відомчих транспортних засобах:

систематичне вивчення співробітниками Держспецзв'язку транспортних засобів, правил їх безпечної експлуатації та ремонту;

постійне вдосконалення навичок водіння транспортних засобів, неухильне дотримання Правил дорожнього руху;

проведення якісного інструктажу для водіїв транспортних засобів перед виконанням поставлених завдань;

постійний контроль за дотриманням правил експлуатації та ремонту транспортних засобів;

контроль за використанням транспортних засобів у святкові та вихідні дні;

своєчасне та якісне технічне обслуговування і ремонт транспортних засобів;

організація роботи контрольно-технічних пунктів підрозділів Держспецзв'язку;

проведення зборів, технічних конференцій з обговоренням передових методів використання і технічного обслуговування транспортних засобів.

VI. Організація матеріально-технічного забезпечення СБДР Держспецзв'язку

6.1. Матеріально-технічне забезпечення СБДР Держспецзв'язку здійснюється з розрахунку повного і своєчасного виконання покладених на неї завдань.

6.2. СБДР Держспецзв'язку забезпечується спеціалізованим легковим автомобілем.

6.3. У підрозділах Держспецзв'язку виділяються кабінет (клас) з безпеки дорожнього руху та приміщення для проведення медичного огляду водіїв.

У підрозділах Держспецзв'язку при чисельності менше ніж 10 осіб, що експлуатують транспортні засоби, обладнується куточок з безпеки дорожнього руху.

 

Директор Департаменту логістики
Адміністрації Держспецзв'язку України

О. А. Кирій

 

(Перша сторінка обкладинки посвідчення)

ФОРМА
посвідчення служби безпеки дорожнього руху Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

1. Обкладинка посвідчення виготовлена з ледерину синього кольору.

2. Розмір посвідчення - 104 х 72 мм.

3. На обкладинці розміщено:

зверху - Державний Герб України;

посередині - слово "Посвідчення";

нижче - слова "Служба безпеки дорожнього руху";

знизу - слова "Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України".

(Друга сторінка обкладинки посвідчення)

ПОСВІДЧЕННЯ

Серія ______________________________ N _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                            (військове звання,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                      прізвище,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                            ім'я,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                    по батькові)
є посадовою особою служби безпеки дорожнього руху ______________________________________
                                                                                                                                                       (найменування підрозділу)
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

 

Місце для
фотокартки
30 х 40 мм

 

 

 


 

М. П.

Начальник служби безпеки дорожнього руху Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
_____________________________________________________________________________________
                                           (військове звання, підпис, ініціали, прізвище особи, що видала посвідчення)

"___" ____________ 20__ року

(Третя сторінка обкладинки посвідчення)

Посадовій особі служби безпеки дорожнього руху Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України надається право:

перевіряти діяльність __________________________________________________________________
                                                                                        (найменування підрозділів Держспецзв'язку)

з питань безпеки дорожнього руху;

оглядати транспортні засоби ____________________________________________________________
                                                                                                 (найменування підрозділів Держспецзв'язку)
на предмет їх відповідності Правилам дорожнього руху, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року N 1306.

Посвідчення видається службою безпеки дорожнього руху Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України всім посадовим особам служби безпеки дорожнього руху Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України на весь період виконання функціональних обов'язків по службі.

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Адміністрації Державної
 служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 01.07.2014 р. N 315)

 

ДОВІДКА
про дорожньо-транспортну пригоду

(Лицьовий бік)

Повідомлення повинно містити таку інформацію:

дата, час дорожньо-транспортної пригоди (якщо дорожньо-транспортну пригоду скоєно з 18.00 до 07.00, вказати, з якою метою використовувався в цей час транспортний засіб);

місце пригоди (у населеному пункті, поза межами населеного пункту, на дорозі, у парку);

марка та номерний знак транспортного засобу;

належність транспортного засобу (підрозділ Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, військове звання, прізвище, ініціали керівника);

відомості про водія (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, підрозділ Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, місце проживання, загальний стаж служби (роботи) водія);

найменування закладу охорони здоров'я, в якому перебувають постраждалі;

органи, які брали участь в огляді дорожньо-транспортної пригоди;

обставини пригоди (в складі колони);

дорожні умови (стан проїзної частини, освітлення, елементи вулиці, дороги);

умови, які сприяли виникненню дорожньо-транспортної пригоди;

наявність несправностей, які сприяли виникненню дорожньо-транспортної пригоди;

зовнішні пошкодження (матеріальні збитки);

посада, військове звання, прізвище, ім'я, по батькові старшого машини.

(Зворотний бік)

Передав:

_______________________________________________________________________
(посадова особа служби безпеки дорожнього руху підрозділу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України)

Прийняв:

_______________________________________________________________________
(посадова особа служби безпеки дорожнього руху Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України)

 

_______________________________________________________________________
(час і дата прийняття доповіді)

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Адміністрації Державної
 служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 01.07.2014 р. N 315)

 

ЖУРНАЛ
реєстрації дорожньо-транспортних пригод

N з/п

Дата і час дорожньо-транспортної пригоди

Дата і час отримання інформації та матеріалів розслідування дорожньо-транспортної пригоди

Марка, номер транспортного засобу, відомості про потерпілих (прізвища, імена, по батькові, роки народження, місця роботи, проживання, характер травми, у разі потреби - додаткова інформація про потерпілих)

Місце, обставини та причини скоєння дорожньо-транспортної пригоди

Заходи оперативного реагування

Вжиті заходи згідно з матеріалами розслідування

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

ВІДОМОСТІ
про дорожньо-транспортні пригоди

за ____________ 20__ року
(квартал)

1. Види пригод

N з/п

Найменування

Кількість дорожньо-транспортних пригод за участю відомчих транспортних засобів

усього

з вини водіїв відомчих транспортних засобів

 

Усього

 

 

 

у тому числі:

 

 

1

Зіткнення

 

 

2

Перекидання

 

 

3

Наїзд на транспортний засіб, що стоїть

 

 

4

Наїзд на перешкоду

 

 

5

Наїзд на пішохода

 

 

6

Наїзд на велосипедиста

 

 

7

Наїзд на гужовий транспорт

 

 

8

Наїзд на тварин

 

 

9

Падіння пасажирів

 

 

10

Падіння вантажів

 

 

2. Місце пригоди

N з/п

Найменування

Кількість дорожньо-транспортних пригод за участю відомчих транспортних засобів

усього

з вини нетверезих водіїв

1

Населені пункти

 

 

2

Автомобільні дороги (за винятком населених пунктів)

 

 

3

Закриті території

 

 

4

Переїзд залізничних колій

 

 

5

Інші місця

 

 

6

Разом

 

 

3. Дорожньо-транспортні пригоди за типами автотранспортних засобів

N з/п

Тип автотранспортних засобів

Кількість пригод за участю відомчих транспортних засобів

усього

з вини водіїв

з них у нетверезому стані

1

Автомобілі, усього

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

легкові

 

 

 

 

вантажні

 

 

 

 

спеціальні

 

 

 

 

спеціалізовані

 

 

 

2

Автобуси

 

 

 

3

Трактори

 

 

 

4. Причини дорожньо-транспортних пригод

N з/п

Причини дорожньо-транспортних пригод

Кількість пригод

З вини нетверезих водіїв

1

Перевищення швидкості

 

 

2

Порушення правил обгону

 

 

3

Виїзд на смугу зустрічного руху

 

 

4

Порушення правил проїзду перехресть

 

 

5

Недотримання дистанції

 

 

6

Недотримання інтервалу

 

 

7

Експлуатація несправних автотранспортних засобів

 

 

8

Недостатній досвід водія

 

 

9

Перевтома. Сон за кермом

 

 

10

Праця за кермом більше нормативної тривалості робочого дня

 

 

11

Порушення правил проїзду залізничних переїздів

 

 

12

Порушення правил маневрування заднім ходом

 

 

13

Інші порушення

 

 

5. Потерпілі в дорожньо-транспортних пригодах з вини водіїв відомчих транспортних засобів

N з/п

Потерпілі

Загинуло

Травмовано

усього

співробітників Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

усього

співробітників Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

1

Пішоходи

 

 

 

 

2

Велосипедисти

 

 

 

 

3

Пасажири

 

 

 

 

4

Водії

 

 

 

 

5

Водії мототранспортних засобів

 

 

 

 

6

Трактористи

 

 

 

 

7

Разом

 

 

 

 

6. Дорожньо-транспортні пригоди із пошкодженнями відомчих транспортних засобів і сума збитків

N з/п

Пошкоджені транспортні засоби

Усього

Підлягають списанню

Сума збитків
(тис. грн)

1

Кількість дорожньо-транспортних пригод, які мають матеріальні збитки

 

 

 

2

Пошкоджено автомобілів

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

легкові

 

 

 

 

вантажні

 

 

 

 

спеціальні

 

 

 

 

спеціалізовані

 

 

 

3

Автобуси

 

 

 

4

Трактори

 

 

 

 

Разом

 

 

 

____________

Опрос