Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 12 августа 2003 года N 333

Национальный банк
Постановление от 12.09.2013 № 356
редакция действует с 16.06.2017

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

12.09.2013

м. Київ

N 356

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 жовтня 2013 р. за N 1705/24237

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року N 333

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Правління Національного банку України
 від 15 червня 2017 року N 53

З метою приведення постанови Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року N 333 "Про затвердження переліків і тарифів операцій (послуг), що здійснюються Національним банком України, його територіальними управліннями та структурними одиницями за операціями (послугами), пов'язаними з діяльністю клієнтів і банків - кореспондентів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за N 784/8105 (зі змінами), у відповідність до законодавства України та відповідно до статей 7, 15, 42, 56 Закону України "Про Національний банк України" Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року N 333 "Про затвердження переліків і тарифів операцій (послуг), що здійснюються Національним банком України, його територіальними управліннями та структурними одиницями за операціями (послугами), пов'язаними з діяльністю клієнтів і банків - кореспондентів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за N 784/8105 (зі змінами), такі зміни:

заголовок викласти в такій редакції:

"Про затвердження тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України";

пункти 1, 3 викласти в такій редакції:

"1. Затвердити:

Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України в системі електронних платежів та у сфері розрахунково-касового обслуговування, що додаються;

Тарифи на організаційні послуги та інші види послуг (операцій), що надаються (здійснюються) Національним банком України, що додаються;

Тарифи на послуги з інкасації валютних цінностей, що надаються Національним банком України, що додаються;

Тарифи на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком України, що додаються;

Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України як депозитарієм державних цінних паперів та системою кількісного обліку СЕРТИФ Національного банку України зберігачам державних цінних паперів та біржам, що додаються;

Абзац одинадцятий пункту 1 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 15.06.2017 р. N 53)

Абзац дванадцятий пункту 1 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 15.06.2017 р. N 53)

Тарифи на послуги, які надаються Засвідчувальним центром Національного банку України, що додаються;

Абзац чотирнадцятий пункту 1 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 15.06.2017 р. N 53)

Абзац п'ятнадцятий пункту 1 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 15.06.2017 р. N 53)

Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України, який виконує функції процесингового центру Національного банку України, що додаються";

"3. Територіальним управлінням і структурним одиницям Національного банку України визначати і затверджувати тарифи на послуги (операції), перелік яких визначено цією постановою, але на які не встановлено фіксований тариф, у порядку, визначеному розпорядчими документами Національного банку України з питань ціноутворення";

у пункті 4 слова "Зобов'язати керівників територіальних управлінь і установ" та "здійснення банківських операцій (надання послуг)" замінити відповідно словами "Керівникам територіальних управлінь і структурних одиниць" та "надання банківських послуг (здійснення операцій)";

пункт 5 виключити.

У зв'язку з цим пункти 6 - 11 уважати відповідно пунктами 5 - 10;

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Тарифи на послуги (операції) затверджені без урахування податку на додану вартість.

За послугами (операціями), що підлягають оподаткуванню податком на додану вартість згідно з законодавством України, перерахування коштів Національному банку України здійснюється за тарифами, збільшеними на суму податку на додану вартість".

2. Унести до Переліку і тарифів операцій, що здійснюються Національним банком України, його територіальними управліннями та структурними одиницями клієнтам і банкам - кореспондентам Національного банку України з розрахунково-касового обслуговування, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року N 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за N 784/8105 (зі змінами), такі зміни:

назву викласти в такій редакції:

"Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України в системі електронних платежів та у сфері розрахунково-касового обслуговування";

у назвах першої та другої колонок слова "операції" та "операцій" замінити відповідно словами "послуги (операції)" та "послуг (операцій)";

у колонці "Найменування послуг (операцій)":

назву послуги (операції) під номером 1 викласти в такій редакції:

"Відкриття та обслуговування (з оформленням касових і розрахункових документів), закриття рахунків клієнтів Національного банку України";

у послугах (операціях) під номерами 7, 11, 52, 54 слова "Державного казначейства" замінити словами "Державної казначейської служби";

у послузі (операції) під номером 13 цифри "20" та "50" замінити відповідно цифрами "50" та "100";

у послузі (операції) під номером 63 слова "на вимогу державних органів" виключити;

у колонці "Тарифи" у послугах (операціях) під номерами 1 - 4, 7, 12, 14, 15, 21.3 - 23, 27, 42, 43, 46, 60, 67, 68 слово "Безкоштовно" замінити словом "Безплатно";

доповнити новою послугою (операцією) такого змісту:

"

74

Приймання документів від банків (ліквідаторів банків, новостворюваних банків тощо) та здійснення операцій за їх рахунками, якщо з поважних причин вони не в змозі самостійно здійснити такі операції

Безплатно

".

3. Унести до Переліку і тарифів з організаційних та інших видів послуг, що надаються Національним банком України, його територіальними управліннями та структурними одиницями клієнтам і банкам - кореспондентам Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року N 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за N 785/8106 (зі змінами), такі зміни:

назву викласти в такій редакції:

"Тарифи на організаційні послуги та інші види послуг (операцій), що надаються (здійснюються) Національним банком України";

назви першої та другої колонок після слів "послуги" та "послуг" доповнити відповідно словами "(операції)" та "(операцій)";

у послугах (операціях) під номерами 13, 16, 19 слова "Державного казначейства" замінити словами "Державної казначейської служби";

доповнити новими послугами (операціями) такого змісту:

"

40

Обмін зливків (зливку) банківського металу на зливки (зливок) цього самого металу меншої (більшої) маси

Згідно з розрахунком вартості послуги

41

Надання копій документів, що відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" надаються Національним банком України за запитами на інформацію

Безплатно

".

4. Назву Переліку і тарифів послуг, що надаються територіальними управліннями Національного банку України клієнтам і банкам - кореспондентам Національного банку України з інкасації валютних цінностей, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року N 333 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 06 травня 2005 року N 158), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за N 786/8107 (зі змінами), викласти в такій редакції:

"Тарифи на послуги з інкасації валютних цінностей, що надаються Національним банком України".

5. Унести до Переліку і тарифів послуг з реєстрації установ банків, надання ліцензій (дозволів) на здійснення банківських операцій, операцій з валютними цінностями та інших послуг, що надаються Національним банком України та його територіальними управліннями, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року N 333 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 28 травня 2012 року N 208), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за N 787/8108 (зі змінами), такі зміни:

назву викласти в такій редакції:

"Тарифи на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком України";

у послузі під номером 4 третій рядок виключити;

у колонці "Тарифи (у гривнях)" у послузі під номером 9 цифри "33430" замінити цифрами "59930";

послуги під номерами 44, 45 виключити;

доповнити новими послугами такого змісту:

"

55

Оформлення довідки, видача дубліката замість втраченої або пошкодженої довідки про проведення декларування валютних цінностей, доходів і майна, що належать резидентам та які перебувають за її межами

20

56

Оформлення довідки про проведення декларування валютних цінностей, доходів і майна, що належать резидентові та які перебувають за її межами, у разі подання деклараційного повідомлення з простроченням терміну

85

57

Надання ліцензії на здійснення окремих банківських операцій

8620

".

6. Унести до Переліку і тарифів операцій (послуг), що надаються зберігачам та біржам Національним банком України як депозитарієм державних цінних паперів, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року N 333 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 06 травня 2005 року N 158), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за N 790/8111 (зі змінами), такі зміни:

назву викласти в такій редакції:

"Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України як депозитарієм державних цінних паперів та системою кількісного обліку СЕРТИФ Національного банку України зберігачам державних цінних паперів та біржам";

назви першої та другої колонок після слів "послуги" та "послуг" доповнити відповідно словами "(операції)" та "(операцій)";

колонку "Найменування послуг (операцій)" у послузі під номером 1.2 після слова "розпорядженнями" доповнити словом "/повідомленнями";

колонку "Одиниця виміру" у послузі під номером 1.2 після слова "розпорядження" доповнити словом "/повідомлення";

доповнити новою послугою такого змісту:

"

2.3

Абонентська плата за супроводження програмно-технологічного забезпечення системи "СЕРТИФ"

 

20 грн. (щомісяця)

".

7. Пункт 7 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 15.06.2017 р. N 53)

8. Пункт 8 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 15.06.2017 р. N 53)

9. У назві Переліку і тарифів послуг, які надаються Засвідчувальним центром Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року N 333 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 25 січня 2011 року N 17), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 березня 2011 року за N 249/18987, слова "Перелік і тарифи послуг" замінити словами "Тарифи на послуги".

10. Пункт 10 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 15.06.2017 р. N 53)

11. Фінансовому департаменту (Івашкевич Л. Г.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів центрального апарату, структурних одиниць, територіальних управлінь Національного банку України та банків України.

12. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова

І. В. Соркін

 

Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України, який виконує функції центрального маршрутизатора і розрахунково-клірингового центру Національної системи масових електронних платежів (далі - НСМЕП), за електронними платіжними засобами НСМЕП на базі відкритих міжнародних стандартів

Тарифи втратили чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 15 червня 2017 року N 53)

____________

Опрос