Идет загрузка документа (417 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Критериев оценки физического развития детей школьного возраста

Министерство здравоохранения
Приказ от 13.09.2013 № 802
действует с 08.11.2013

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.09.2013

м. Київ

N 802

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 жовтня 2013 р. за N 1694/24226

Про затвердження Критеріїв оцінки фізичного розвитку дітей шкільного віку

Відповідно до підпункту 7.1 підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 467,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Критерії оцінки фізичного розвитку дітей шкільного віку, що додаються.

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити використання Критеріїв оцінки фізичного розвитку дітей шкільного віку під час медичного обслуговування дітей шкільного віку.

3. Управлінню громадського здоров'я (Григоренко А. А.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Толстанова.

 

Міністр

Р. Богатирьова

ПОГОДЖЕНО:

 

Національна академія
медичних наук України

А. М. Сердюк

Міністр освіти і науки України

Д. В. Табачник

 

Критерії оцінки фізичного розвитку дітей шкільного віку

I. Загальні положення

1.1. Ці Критерії застосовуються при медичному обстеженні дітей та заповненні медичної документації, а також для вивчення, оцінки і прогнозу показників здоров'я дитячого населення залежно від стану середовища життєдіяльності.

1.2. Фізичним розвитком дітей вважається стан морфологічних та функціональних властивостей організму та рівень біологічного розвитку. Фізичний розвиток дитини - це комплекс морфофункціональних характеристик для забезпечення фізичної дієздатності, виконання фізичних, навчальних і трудових навантажень відповідно до морфофункціональних можливостей школярів різного віку і статі. Оскільки дитина перебуває у стані постійного росту тотальних розмірів тіла та розвитку його функцій, фізичний розвиток відображає динаміку процесу. Тому фізичний розвиток слід розглядати як процес обумовлених вікових змін тотальних розмірів тіла, його пропорцій, зовнішнього статусу та функцій.

1.3. Фізичний розвиток дітей є одним з критеріїв для характеристики санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, показником рівня функціональної зрілості організму. Через недовершеність процесів росту і розвитку організм дитини шкільного віку дуже чутливий до впливу змін, які відбуваються в навколишньому середовищі.

1.4. Найпоширеніший метод оцінки фізичного розвитку дітей - це метод оцінки антропометричних параметрів за статевовіковими шкалами регресії, який враховує три основні показники фізичного розвитку: довжину тіла, масу тіла та окружність грудної клітки, а також співвідношення між цими показниками у процесі росту і розвитку дитини. Цей метод має суттєву перевагу перед іншими за рахунок можливості одночасної оцінки фізичного розвитку (середній, вище або нижче середнього) та його гармонійності (гармонійність, дисгармонійність або різка дисгармонійність фізичного розвитку) кожної конкретної дитини (індивідуальний рівень) та окремих груп дітей (популяційний рівень).

1.5. Гармонійний фізичний розвиток дитини встановлюється, коли маса її тіла та окружність грудної клітки (відповідно до довжини тіла) знаходяться в межах однієї сигми регресії (± sR). Дисгармонійним вважається такий стан, коли маса тіла дитини та окружність грудної клітки (відповідно до довжини тіла) знаходяться поза межами однієї сигми регресії (± 1,1 - 2sR). Як правило, такі стани обумовлені дефіцитом (або надлишком) маси тіла та відповідним зниженням функціональних можливостей організму. Різка дисгармонійність фізичного розвитку визначається в разі перевищення двох сигм регресії (± 2,1sR) та обумовлена виснаженням або ожирінням дитини на фоні різкого зниження функціональних можливостей.

1.6. Гармонійність включає взаємозв'язок антропометричних та функціональних показників фізичного розвитку дитини в конкретний період розвитку, надає повноцінне уявлення щодо порушень стану її здоров'я та дозволяє своєчасно прийняти рішення щодо забезпечення її повноцінним харчуванням та гігієнічної оцінки шкідливих факторів навколишнього середовища.

II. Методика вимірювання антропометричних показників та використання нормативних показників

2.1. Вимірювання довжини тіла дітей проводять у положенні стоячи за допомогою вертикального зростоміра. Дитина стає на дерев'яну площину зростоміра спиною до вертикальної планки, торкаючись її п'ятами, сідницями, міжлопатковою ділянкою при відведених назад плечах (головою не притуляється). Руки повинні бути опущені вздовж тулуба, живіт - підтягнутий, п'яти - разом, носки - порізно. Положення голови повинно бути таким, щоб верхній край козелка вуха і нижній край очної ямки знаходились в одній горизонтальній площині. Рухома планка прикладається до голови без натиску, але щільно.

2.2. Вимірювання маси тіла проводять на медичних важільних вагах. Для зважування дитину ставлять на середину площини ваг при непорушно закріплених важелях. Ручка важеля пересувається лише після того, як дитину ставлять на ваги і встановлюють кілограми приблизно відповідно до її ваги. Після визначення маси тіла дитини необхідно закріпити важіль (закрити ручку) і лише потім зняти дитину з площини ваг.

2.3. Вимірювання окружності грудної клітки проводять прогумованою сантиметровою стрічкою у стані спокою. Сантиметрова стрічка спереду повинна проходити по середньогрудинній точці, ззаду - під нижніми краями лопаток. Вимірювання проводиться у положенні стоячи, руки опущені вздовж тулуба.

2.4. Оцінку фізичного розвитку дитини проводять шляхом порівняння її індивідуальних антропометричних показників з нормативними, які наведено в оцінювальних таблицях фізичного розвитку дітей 6 - 17 років (таблиці 1 - 26).

Вік визнається, вирахувавши з дати обстеження дату народження дитини.

У лівій графі оцінювальних таблиць вказано межі сигмальних відхилень (s) фактичної довжини тіла від середньої арифметичної (М), за якими визначають рівень фізичного розвитку дитини, де:

М + 2,1s і вище - високий рівень фізичного розвитку;

від М + 1,1s до М + 2s - вище середнього;

М ± 1s - середній;

від М - 1,1s до М - 2s - нижче середнього;

М - 2,1s і нижче - низький.

Якщо маса і окружність грудної клітки знаходяться в межах М ± sR, то фізичний розвиток оцінюють як гармонійний. Коли відхилення становлять від М ± 1,1sR до М ± 2sR - фізичний розвиток дисгармонійний. При відхиленні від + 2,1sR і більше або від - 2,1sR і менше - фізичний розвиток вважають різко дисгармонійним.

Таблиця 1

Середні значення показників фізичного розвитку хлопців 6 - 17 років

Ознака

Вік, роки

Min - Max

М ± m

s

V

r ± m

Хлопці

Довжина тіла стоячи,
см

6

110 - 126

118,83 ± 0,41

4,23

3,56

 

7

118,5 - 136

126,30 ± 0,39

3,96

3,13

 

8

120 - 139

128,93 ± 0,43

4,36

3,38

 

9

126 - 146

135,96 ± 0,50

5,06

3,72

 

10

127 - 153

138,90 ± 0,62

6,34

4,56

 

11

135 - 161

147,74 ± 0,53

5,48

3,71

 

12

139 - 167

152,87 ± 0,58

5,91

3,86

 

13

143 - 171

158,58 ± 0,65

6,58

4,15

 

14

154 - 178

165,61 ± 0,63

6,41

3,87

 

15

159 - 179

171,24 ± 0,52

5,30

3,09

 

16

160 - 187

173,32 ± 0,63

6,35

3,66

 

17

164 - 190

175,67 ± 0,59

6,11

3,48

 

Маса тіла,
кг

6

17 - 30

22,17 ± 0,24

2,47

11,16

0,69 ± 0,07

7

19 - 34

25,99 ± 0,30

3,05

11,74

0,67 ± 0,07

8

21 - 37

27,22 ± 0,32

3,22

11,83

0,53 ± 0,08

9

23 - 41,4

31,55 ± 0,41

4,18

13,25

0,81 ± 0,06

10

24 - 45,6

32,67 ± 0,47

4,84

14,83

0,78 ± 0,06

11

27,2 - 54

39,65 ± 0,52

5,38

13,58

0,75 ± 0,06

12

28 - 60

40,95 ± 0,62

6,29

15,36

0,46 ± 0,08

13

35 - 62

47,77 ± 0,57

5,80

12,15

0,75 ± 0,06

14

38 - 71

52,62 ± 0,67

6,82

12,96

0,68 ± 0,07

15

41 - 77

59,53 ± 0,78

7,89

13,26

0,51 ± 0,08

16

46 - 79,3

58,99 ± 0,87

8,74

14,82

0,67 ± 0,07

17

48 - 81

63,48 ± 0,83

8,55

13,47

0,66 ± 0,07

Окружність грудної клітки,
см

6

50 - 69

56,44 ± 0,28

2,88

5,11

0,45 ± 0,08

7

56 - 70

61,82 ± 0,28

2,91

4,72

0,57 ± 0,08

8

57 - 76

62,53 ± 0,34

3,47

5,55

0,26 ± 0,09

9

58 - 77

64,57 ± 0,38

3,83

5,94

0,54 ± 0,08

10

60 - 80

66,59 ± 0,46

4,65

6,98

0,62 ± 0,07

11

61 - 83

70,73 ± 0,40

4,08

5,77

0,51 ± 0,08

12

62 - 85

72,83 ± 0,41

4,15

5,70

0,24 ± 0,09

13

68 - 86

75,70 ± 0,46

4,69

6,20

0,46 ± 0,09

14

69 - 90

78,21 ± 0,53

5,38

6,88

0,64 ± 0,07

15

70 - 95

84,20 ± 0,58

5,91

7,01

0,41 ± 0,09

16

74 - 96

84,66 ± 0,50

5,04

5,96

0,52 ± 0,08

17

75 - 99

88,74 ± 0,69

7,06

7,95

0,42 ± 0,08

Таблиця 2

Середні значення показників фізичного розвитку дівчат 6 - 17 років

Ознака

Вік, роки

Min - Max

М ± m

s

V

r ± m

Дівчата

Довжина тіла стоячи,
см

6

106 - 126

117,48 ± 0,48

4,87

4,15

 

7

116 - 135

124,41 ± 0,36

3,68

2,96

 

8

120 - 137

127,99 ± 0,44

4,51

3,53

 

9

125 - 145

134,72 ± 0,46

4,64

3,44

 

10

129 - 150

137,37 ± 0,50

5,16

3,75

 

11

132 - 164

146,35 ± 0,53

5,58

3,81

 

12

140 - 168

155,13 ± 0,59

5,98

3,85

 

13

142 - 174

160,06 ± 0,63

6,49

4,05

 

14

151 - 175

161,99 ± 0,43

4,37

2,70

 

15

152,5 - 178

163,38 ± 0,48

4,87

2,98

 

16

155 - 179

165,16 ± 0,53

5,33

3,22

 

17

160 - 180

166,98 ± 0,45

4,64

2,77

 

Маса тіла,
кг

6

16 - 27

21,22 ± 0,24

2,47

11,67

0,69 ± 0,07

7

19 - 30,6

24,16 ± 0,30

3,05

12,63

0,73 ± 0,06

8

20 - 35

26,61 ± 0,35

3,56

13,40

0,77 ± 0,06

9

22 - 39

30,70 ± 0,40

4,04

13,16

0,70 ± 0,07

10

24 - 46,6

32,21 ± 0,48

4,90

15,23

0,57 ± 0,08

11

26,1 - 49,6

37,33 ± 0,48

5,07

13,59

0,70 ± 0,06

12

29 - 60

44,09 ± 0,64

6,41

14,54

0,75 ± 0,06

13

32 - 62

48,79 ± 0,59

6,08

12,46

0,66 ± 0,07

14

39 - 64

50,45 ± 0,41

4,16

8,25

0,43 ± 0,08

15

39,2 - 66

52,25 ± 0,56

5,68

10,88

0,50 ± 0,08

16

43 - 77

55,29 ± 0,64

6,51

11,79

0,64 ± 0,07

17

45 - 79

53,95 ± 0,62

6,38

11,84

0,29 ± 0,09

Окружність грудної клітки,
см

6

50 - 61

54,61 ± 0,23

2,42

4,44

0,47 ± 0,08

7

52 - 66

60,11 ± 0,27

2,77

4,62

0,53 ± 0,08

8

53 - 70

61,27 ± 0,33

3,37

5,51

0,51 ± 0,08

9

58 - 76

63,97 ± 0,34

3,39

5,31

0,33 ± 0,09

10

60 - 78

65,75 ± 0,44

4,49

6,83

0,40 ± 0,09

11

61 - 82

69,00 ± 0,44

4,63

6,71

0,59 ± 0,07

12

62 - 84

73,14 ± 0,47

4,70

6,43

0,52 ± 0,08

13

68 - 89

78,26 ± 0,46

4,69

5,99

0,68 ± 0,07

14

70 - 91

79,83 ± 0,41

4,19

5,25

0,20 ± 0,09

15

72 - 92

81,04 ± 0,39

4,02

4,96

0,24 ± 0,09

16

73 - 93

84,38 ± 0,40

4,06

4,81

0,29 ± 0,09

17

74 - 95

83,04 ± 0,45

4,57

5,51

0,28 ± 0,09

Таблиця 3

Оцінювальні таблиці фізичного розвитку дівчат 6 - 17 років
(шкала регресії за довжиною тіла)

Межі сигмальних відхилень

Довжина тіла,
см

Маса тіла, кг

Окружність грудної клітки, см

М - sR

М

М + sR 

М - sR

М

М + sR

Дівчата 6 років

Високі
(від М + 2s і вище)

130

23,83

25,62

27,42

55,42

57,56

59,71

129

23,48

25,27

27,07

55,18

57,33

59,48

128

23,12

24,92

26,72

54,95

57,09

59,24

Вищі середніх
(від М + 1s до М + 2s)

127

22,77

24,57

26,37

54,71

56,86

59,00

126

22,42

24,22

26,01

54,47

56,62

58,77

125

22,07

23,87

25,66

54,24

56,39

58,53

124

21,72

23,52

25,31

54,00

56,15

58,30

123

21,37

23,16

24,96

53,77

55,91

58,06

Середні величини
(від М + 1s до М - 1s)

122

21,02

22,81

24,61

53,53

55,68

57,82

121

20,67

22,46

24,26

53,30

55,44

57,59

120

20,31

22,11

23,91

53,06

55,21

57,35

119

19,96

21,76

23,56

52,82

54,97

57,12

118

19,61

21,41

23,20

52,59

54,74

56,88

117

19,26

21,06

22,85

52,35

54,50

56,65

116

18,91

20,70

22,50

52,12

54,26

56,41

115

18,56

20,35

22,15

51,88

54,03

56,17

114

18,21

20,00

21,80

51,65

53,79

55,94

113

17,85

19,65

21,45

51,41

53,56

55,70

Нижчі середніх
(від М - 1s до М - 2s)

112

17,50

19,30

21,10

51,17

53,32

55,47

111

17,15

18,95

20,74

50,94

53,09

55,23

110

16,80

18,60

20,39

50,70

52,85

55,00

109

16,45

18,25

20,04

50,47

52,61

54,76

108

16,10

17,89

19,69

50,23

52,38

54,52

Низькі
(від М - 2s і нижче)

107

15,75

17,54

19,34

50,00

52,14

54,29

106

15,39

17,19

18,99

49,76

51,91

54,05

105

15,04

16,84

18,64

49,52

51,67

53,82

104

14,69

16,49

18,28

49,29

51,43

53,58

М =

117,48

s =

4,88


 

М =

21,22

 

s R =

1,80

 

y = -20,05 + 0,35 * x


 

М =

54,61

 

s R =

2,15

 

y = 26,92 + 0,24 * x


Таблиця 4

Оцінювальні таблиці фізичного розвитку дівчат 6 - 17 років
(шкала регресії за довжиною тіла)

Межі сигмальних відхилень

Довжина тіла,
см

Маса тіла, кг

Окружність грудної клітки, см

М - sR

М

М + sR

М - sR

М

М + sR

Дівчата 7 років

Високі
(від М + 2s і вище)

136

29,18

31,25

33,32

62,45

64,80

67,16

135

28,57

30,64

32,71

62,04

64,40

66,75

134

27,96

30,03

32,10

61,64

63,99

66,35

133

27,35

29,42

31,49

61,23

63,59

65,94

Вищі середніх
(від М + 1s до М + 2s)

132

26,74

28,81

30,88

60,83

63,18

65,54

131

26,12

28,19

30,26

60,42

62,78

65,13

130

25,51

27,58

29,65

60,02

62,37

64,73

129

24,90

26,97

29,04

59,61

61,97

64,32

Середні величини
(від М + 1s до М - 1s)

128

24,29

26,36

28,43

59,21

61,56

63,92

127

23,68

25,75

27,82

58,80

61,16

63,51

126

23,07

25,14

27,21

58,40

60,75

63,11

125

22,45

24,52

26,59

57,99

60,35

62,71

124

21,84

23,91

25,98

57,59

59,94

62,30

123

21,23

23,30

25,37

57,18

59,54

61,90

122

20,62

22,69

24,76

56,78

59,14

61,49

121

20,01

22,08

24,15

56,37

58,73

61,09

Нижчі середніх
(від М - 1s до М - 2s)

120

19,40

21,47

23,54

55,97

58,33

60,68

119

18,78

20,85

22,92

55,57

57,92

60,28

118

18,17

20,24

22,31

55,16

57,52

59,87

117

17,56

19,63

21,70

54,76

57,11

59,47

Низькі
(від М - 2s і нижче)

116

16,95

19,02

21,09

54,35

56,71

59,06

115

16,34

18,41

20,48

53,95

56,30

58,66

114

15,73

17,80

19,87

53,54

55,90

58,25

М =

124,41

s =

3,68


 

М =

24,16

 

sR =

2,07

 

y = -51,94 + 0,61 * x


 

М =

60,11

 

sR =

2,36

 

y = 9,76 + 0,4 * x


Таблиця 5

Оцінювальні таблиці фізичного розвитку дівчат 6 - 17 років
(шкала регресії за довжиною тіла)

Межі сигмальних відхилень

Довжина тіла,
см

Маса тіла, кг

Окружність грудної клітки, см

М - sR

М

М + sR

М - sR

М

М + sR

Дівчата 8 років

Високі
(від М + 2s і вище)

141

32,22

34,51

36,80

63,38

66,29

69,20

140

31,61

33,90

36,19

62,99

65,90

68,81

139

31,00

33,29

35,58

62,61

65,52

68,43

138

30,40

32,68

34,97

62,22

65,13

68,04

Вищі середніх
(від М + 1s до М + 2s)

137

29,79

32,08

34,37

61,84

64,74

67,65

136

29,18

31,47

33,76

61,45

64,36

67,27

135

28,57

30,86

33,15

61,06

63,97

66,88

134

27,97

30,26

32,55

60,68

63,59

66,50

Середні величини
(від М + 1s до М - 1s)

133

27,36

29,65

31,94

60,29

63,20

66,11

132

26,75

29,04

31,33

59,91

62,82

65,73

131

26,15

28,44

30,73

59,52

62,43

65,34

130

25,54

27,83

30,12

59,13

62,04

64,95

129

24,93

27,22

29,51

58,75

61,66

64,57

128

24,33

26,61

28,90

58,36

61,27

64,18

127

23,72

26,01

28,30

57,98

60,89

63,80

126

23,11

25,40

27,69

57,59

60,50

63,41

125

22,50

24,79

27,08

57,21

60,12

63,03

124

21,90

24,19

26,48

56,82

59,73

62,64

123

21,29

23,58

25,87

56,43

59,34

62,25

Нижчі середніх
(від М - 1s до М - 2s)

122

20,68

22,97

25,26

56,05

58,96

61,87

121

20,08

22,37

24,65

55,66

58,57

61,48

120

19,47

21,76

24,05

55,28

58,19

61,10

119

18,86

21,15

23,44

54,89

57,80

60,71

Низькі
(від М - 2s і нижче)

118

18,25

20,54

22,83

54,51

57,42

60,32

117

17,65

19,94

22,23

54,12

57,03

59,94

116

17,04

19,33

21,62

53,73

56,64

59,55

М =

127,99

s =

4,52


 

М =

26,61

 

sR =

2,29

 

y = -51,09 + 0,61 * x


 

М =

61,27

 

sR =

2,91

 

y = 11,89 + 0,39 * x


Таблиця 6

Оцінювальні таблиці фізичного розвитку дівчат 6 - 17 років
(шкала регресії за довжиною тіла)

Межі сигмальних відхилень

Довжина тіла,
см

Маса тіла, кг

Окружність грудної клітки, см

М - sR

М

М + sR

М - sR

М

М + sR

Дівчата 9 років

Високі
(від М + 2s і вище)

148

35,91

38,81

41,70

64,02

67,23

70,45

147

35,30

38,20

41,09

63,77

66,99

70,20

146

34,69

37,58

40,48

63,53

66,74

69,96

145

34,08

36,97

39,87

63,28

66,50

69,71

Вищі середніх
(від М + 1s до М + 2s)

144

33,47

36,36

39,25

63,03

66,25

69,47

143

32,86

35,75

38,64

62,79

66,00

69,22

142

32,25

35,14

38,03

62,54

65,76

68,97

141

31,64

34,53

37,42

62,30

65,51

68,73

140

31,03

33,92

36,81

62,05

65,27

68,48

Середні величини
(від М + 1s до М - 1s)

139

30,42

33,31

36,20

61,81

65,02

68,24

138

29,81

32,70

35,59

61,56

64,78

67,99

137

29,20

32,09

34,98

61,31

64,53

67,75

136

28,58

31,48

34,37

61,07

64,28

67,50

135

27,97

30,87

33,76

60,82

64,04

67,25

134

27,36

30,25

33,15

60,58

63,79

67,01

133

26,75

29,64

32,54

60,33

63,55

66,76

132

26,14

29,03

31,93

60,08

63,30

66,52

131

25,53

28,42

31,31

59,84

63,05

66,27

130

24,92

27,81

30,70

59,59

62,81

66,02

Нижчі середніх
(від М - 1s до М - 2s)

129

24,31

27,20

30,09

59,35

62,56

65,78

128

23,70

26,59

29,48

59,10

62,32

65,53

127

23,09

25,98

28,87

58,86

62,07

65,29

126

22,48

25,37

28,26

58,61

61,83

65,04

125

21,87

24,76

27,65

58,36

61,58

64,80

Низькі
(від М - 2s і нижче)

124

21,25

24,15

27,04

58,12

61,33

64,55

123

20,64

23,54

26,43

57,87

61,09

64,30

122

20,03

22,93

25,82

57,63

60,84

64,06

М =

134,72

s =

4,65


 

М =

30,70

 

sR =

2,89

 

y = -51,59 + 0,61 * x


 

М =

63,97

 

sR =

3,22

 

y = 30,86 + 0,25 * x


Таблиця 7

Оцінювальні таблиці фізичного розвитку дівчат 6 - 17 років
(шкала регресії за довжиною тіла)

Межі сигмальних відхилень

Довжина тіла,
см

Маса тіла, кг

Окружність грудної клітки, см

М - sR

М

М + sR

М - sR

М

М + sR

Дівчата 10 років

Високі
(від М + 2s і вище)

152

36,19

40,22

44,25

66,73

70,87

75,00

151

35,64

39,67

43,70

66,38

70,52

74,65

150

35,09

39,12

43,15

66,03

70,17

74,30

149

34,55

38,58

42,61

65,68

69,82

73,95

Вищі середніх
(від М + 1s до М + 2s)

148

34,00

38,03

42,06

65,33

69,47

73,60

147

33,45

37,48

41,51

64,98

69,12

73,25

146

32,90

36,94

40,97

64,63

68,77

72,90

145

32,36

36,39

40,42

64,28

68,42

72,55

144

31,81

35,84

39,87

63,93

68,07

72,20

Середні величини
(від М + 1s до М - 1s)

143

31,26

35,29

39,32

63,58

67,72

71,85

142

30,72

34,75

38,78

63,23

67,37

71,50

141

30,17

34,20

38,23

62,88

67,02

71,15

140

29,62

33,65

37,68

62,53

66,67

70,80

139

29,07

33,11

37,14

62,18

66,32

70,46

138

28,53

32,56

36,59

61,83

65,97

70,11

137

27,98

32,01

36,04

61,48

65,62

69,76

136

27,43

31,46

35,49

61,13

65,27

69,41

135

26,89

30,92

34,95

60,78

64,92

69,06

134

26,34

30,37

34,40

60,43

64,57

68,71

133

25,79

29,82

33,85

60,08

64,22

68,36

132

25,24

29,27

33,31

59,73

63,87

68,01

Нижчі середніх
(від М - 1s до М - 2s)

131

24,70

28,73

32,76

59,38

63,52

67,66

130

24,15

28,18

32,21

59,03

63,17

67,31

129

23,60

27,63

31,66

58,68

62,82

66,96

128

23,06

27,09

31,12

58,33

62,47

66,61

127

22,51

26,54

30,57

57,98

62,12

66,26

Низькі
(від М - 2s і нижче)

126

21,96

25,99

30,02

57,63

61,77

65,91

125

21,41

25,44

29,48

57,28

61,42

65,56

124

20,87

24,90

28,93

56,93

61,07

65,21

123

20,32

24,35

28,38

56,58

60,72

64,86

М =

137,37

s =

5,16


 

М =

32,21


 

М =

65,75


 

sR =

4,03

 

y = -42,95 + 0,55 * x


 

sR =

4,14

 

y = 17,67 + 0,35 * x


Таблиця 8

Оцінювальні таблиці фізичного розвитку дівчат 6 - 17 років
(шкала регресії за довжиною тіла)

Межі сигмальних відхилень

Довжина тіла,
см

Маса тіла, кг

Окружність грудної клітки, см

М - sR

М

М + sR

М - sR

М

М + sR

Дівчата 11 років

Високі
(від М + 2s і вище)

164

45,08

48,68

52,27

73,99

77,73

81,47

163

44,44

48,03

51,63

73,49

77,23

80,98

162

43,79

47,39

50,99

73,00

76,74

80,48

161

43,15

46,75

50,34

72,51

76,25

79,99

160

42,51

46,10

49,70

72,01

75,75

79,49

Вищі середніх
(від М + 1s до М + 2s)

159

41,87

45,46

49,06

71,52

75,26

79,00

158

41,22

44,82

48,42

71,02

74,76

78,50

157

40,58

44,18

47,77

70,53

74,27

78,01

156

39,94

43,53

47,13

70,03

73,78

77,52

155

39,29

42,89

46,49

69,54

73,28

77,02

154

38,65

42,25

45,84

69,05

72,79

76,53

153

38,01

41,60

45,20

68,55

72,29

76,03

Середні величини
(від М + 1s до М - 1s)

152

37,36

40,96

44,56

68,06

71,80

75,54

151

36,72

40,32

43,91

67,56

71,30

75,05

150

36,08

39,67

43,27

67,07

70,81

74,55

149

35,44

39,03

42,63

66,57

70,32

74,06

148

34,79

38,39

41,99

66,08

69,82

73,56

147

34,15

37,75

41,34

65,59

69,33

73,07

146

33,51

37,10

40,70

65,09

68,83

72,57

145

32,86

36,46

40,06

64,60

68,34

72,08

144

32,22

35,82

39,41

64,10

67,84

71,59

143

31,58

35,17

38,77

63,61

67,35

71,09

142

30,93

34,53

38,13

63,11

66,86

70,60

141

30,29

33,89

37,48

62,62

66,36

70,10

Нижчі середніх
(від М - 1s до М - 2s)

140

29,65

33,24

36,84

62,13

65,87

69,61

139

29,00

32,60

36,20

61,63

65,37

69,11

138

28,36

31,96

35,55

61,14

64,88

68,62

137

27,72

31,32

34,91

60,64

64,38

68,13

136

27,08

30,67

34,27

60,15

63,89

67,63

135

26,43

30,03

33,63

59,66

63,40

67,14

Низькі
(від М - 2s і нижче)

134

25,79

29,39

32,98

59,16

62,90

66,64

133

25,15

28,74

32,34

58,67

62,41

66,15

132

24,50

28,10

31,70

58,17

61,91

65,65

М =

146,35

s =

5,59


 

М =

37,33

 

sR =

3,60

 

y = -56,78 + 0,64 * x


 

М =

69,00

 

sR =

3,74

 

y = -3,32 + 0,49 * x


Таблиця 9

Оцінювальні таблиці фізичного розвитку дівчат 6 - 17 років
(шкала регресії за довжиною тіла)

Межі сигмальних відхилень

Довжина тіла,
см

Маса тіла, кг

Окружність грудної клітки, см

М - sR

М

М + sR

М - sR

М

М + sR

Дівчата 12 років

Високі
(від М + 2s і вище)

170

51,79

56,05

60,31

75,26

79,29

83,31

169

50,99

55,24

59,50

74,85

78,87

82,89

168

50,18

54,44

58,70

74,44

78,46

82,48

167

49,38

53,64

57,89

74,02

78,05

82,07

Вищі середніх
(від М + 1s до М + 2s)

166

48,57

52,83

57,09

73,61

77,63

81,65

165

47,77

52,03

56,28

73,20

77,22

81,24

164

46,96

51,22

55,48

72,78

76,81

80,83

163

46,16

50,42

54,68

72,37

76,39

80,41

162

45,35

49,61

53,87

71,96

75,98

80,00

Середні величини
(від М + 1s до М - 1s)

161

44,55

48,81

53,07

71,54

75,57

79,59

160

43,75

48,00

52,26

71,13

75,15

79,17

159

42,94

47,20

51,46

70,72

74,74

78,76

158

42,14

46,40

50,65

70,31

74,33

78,35

157

41,33

45,59

49,85

69,89

73,91

77,93

156

40,53

44,79

49,05

69,48

73,50

77,52

155

39,72

43,98

48,24

69,07

73,09

77,11

154

38,92

43,18

47,44

68,65

72,67

76,69

153

38,12

42,37

46,63

68,24

72,26

76,28

152

37,31

41,57

45,83

67,83

71,85

75,87

151

36,51

40,76

45,02

67,41

71,43

75,45

150

35,70

39,96

44,22

67,00

71,02

75,04

149

34,90

39,16

43,41

66,59

70,61

74,63

Нижчі середніх
(від М - 1s до М - 2s)

148

34,09

38,35

42,61

66,17

70,19

74,21

147

33,29

37,55

41,81

65,76

69,78

73,80

146

32,48

36,74

41,00

65,35

69,37

73,39

145

31,68

35,94

40,20

64,93

68,95

72,97

144

30,88

35,13

39,39

64,52

68,54

72,56

143

30,07

34,33

38,59

64,11

68,13

72,15

Низькі
(від М - 2s і нижче)

142

29,27

33,53

37,78

63,69

67,71

71,73

141

28,46

32,72

36,98

63,28

67,30

71,32

140

27,66

31,92

36,17

62,87

66,89

70,91

М =

155,13

s =

5,98


 

М =

44,09

 

sR =

4,26

 

y = -80,7 + 0,8 * x


 

М =

73,14

 

sR =

4,02

 

y = 9,03 + 0,41 * x


Таблиця 10

Оцінювальні таблиці фізичного розвитку дівчат 6 - 17 років
(шкала регресії за довжиною тіла)

Межі сигмальних відхилень

Довжина тіла,
см

Маса тіла, кг

Окружність грудної клітки, см

М - sR

М

М + sR

М - sR

М

М + sR

Дівчата 13 років

Високі
(від М + 2s і вище)

176

54,16

58,72

63,29

82,76

86,18

89,60

175

53,54

58,10

62,66

82,26

85,68

89,11

174

52,92

57,48

62,04

81,76

85,19

88,61

Вищі середніх
(від М + 1s до М + 2s)

173

52,29

56,86

61,42

81,27

84,69

88,11

172

51,67

56,23

60,79

80,77

84,19

87,61

171

51,05

55,61

60,17

80,27

83,70

87,12

170

50,42

54,99

59,55

79,78

83,20

86,62

169

49,80

54,36

58,93

79,28

82,70

86,12

168

49,18

53,74

58,30

78,78

82,21

85,63

Середні величини
(від М + 1s до М - 1s)

167

48,55

53,12

57,68

78,29

81,71

85,13

166

47,93

52,49

57,06

77,79

81,21

84,63

165

47,31

51,87

56,43

77,29

80,71

84,14

164

46,68

51,25

55,81

76,80

80,22

83,64

163

46,06

50,62

55,19

76,30

79,72

83,14

162

45,44

50,00

54,56

75,80

79,22

82,65

161

44,82

49,38

53,94

75,31

78,73

82,15

160

44,19

48,75

53,32

74,81

78,23

81,65

159

43,57

48,13

52,69

74,31

77,73

81,16

158

42,95

47,51

52,07

73,82

77,24

80,66

157

42,32

46,89

51,45

73,32

76,74

80,16

156

41,70

46,26

50,83

72,82

76,24

79,67

155

41,08

45,64

50,20

72,32

75,75

79,17

154

40,45

45,02

49,58

71,83

75,25

78,67

Нижчі середніх
(від М - 1s до М - 2s)

153

39,83

44,39

48,96

71,33

74,75

78,18

152

39,21

43,77

48,33

70,83

74,26

77,68

151

38,58

43,15

47,71

70,34

73,76

77,18

150

37,96

42,52

47,09

69,84

73,26

76,68

149

37,34

41,90

46,46

69,34

72,77

76,19

148

36,71

41,28

45,84

68,85

72,27

75,69

147

36,09

40,65

45,22

68,35

71,77

75,19

Низькі
(від М - 2s і нижче)

146

35,47

40,03

44,59

67,85

71,28

74,70

145

34,85

39,41

43,97

67,36

70,78

74,20

144

34,22

38,79

43,35

66,86

70,28

73,70

143

33,60

38,16

42,72

66,36

69,78

73,21

142

32,98

37,54

42,10

65,87

69,29

72,71

М =

160,06

s =

6,49


 

М =

48,79

 

sR =

4,56

 

y = -50,94 + 0,62 * x


 

М =

78,26

 

sR =

3,42

 

y = -1,26 + 0,5 * x


Таблиця 11

Оцінювальні таблиці фізичного розвитку дівчат 6 - 17 років
(шкала регресії за довжиною тіла)

Межі сигмальних відхилень

Довжина тіла,
см

Маса тіла, кг

Окружність грудної клітки, см

М - sR

М

М + sR

М - sR

М

М + sR

Дівчата 14 років

Високі
(від М + 2s і вище)

176

52,51

56,27

60,03

78,41

82,54

86,66

175

52,09

55,85

59,62

78,22

82,34

86,47

174

51,68

55,44

59,20

78,03

82,15

86,28

173

51,26

55,02

58,79

77,83

81,96

86,08

172

50,84

54,61

58,37

77,64

81,76

85,89

Вищі середніх
(від М + 1s до М + 2s)

171

50,43

54,19

57,96

77,44

81,57

85,70

170

50,01

53,78

57,54

77,25

81,38

85,50

169

49,60

53,36

57,12

77,06

81,18

85,31

168

49,18

52,95

56,71

76,86

80,99

85,12

167

48,77

52,53

56,29

76,67

80,80

84,92

Середні величини
(від М + 1s до М - 1s)

166

48,35

52,12

55,88

76,48

80,60

84,73

165

47,94

51,70

55,46

76,28

80,41

84,53

164

47,52

51,29

55,05

76,09

80,21

84,34

163

47,11

50,87

54,63

75,89

80,02

84,15

162

46,69

50,45

54,22

75,70

79,83

83,95

161

46,28

50,04

53,80

75,51

79,63

83,76

160

45,86

49,62

53,39

75,31

79,44

83,57

159

45,45

49,21

52,97

75,12

79,25

83,37

158

45,03

48,79

52,56

74,93

79,05

83,18

Нижчі середніх
(від М - 1s до М - 2s)

157

44,61

48,38

52,14

74,73

78,86

82,98

156

44,20

47,96

51,73

74,54

78,67

82,79

155

43,78

47,55

51,31

74,35

78,47

82,60

154

43,37

47,13

50,89

74,15

78,28

82,40

153

42,95

46,72

50,48

73,96

78,08

82,21

Низькі
(від М - 2s і нижче)

152

42,54

46,30

50,06

73,76

77,89

82,02

151

42,12

45,89

49,65

73,57

77,70

81,82

150

41,71

45,47

49,23

73,38

77,50

81,63

149

41,29

45,06

48,82

73,18

77,31

81,44

М =

161,99

s =

4,38


 

М =

50,45

 

sR =

3,76

 

y = -16,83 + 0,42 * x


 

М =

79,83

 

sR =

4,13

 

y = 48,45 + 0,19 * x


Таблиця 12

Оцінювальні таблиці фізичного розвитку дівчат 6 - 17 років
(шкала регресії за довжиною тіла)

Межі сигмальних відхилень

Довжина тіла,
см

Маса тіла, кг

Окружність грудної клітки, см

М - sR

М

М + sR

М - sR

М

М + sR

Дівчата 15 років

Високі
(від М + 2s і вище)

178

55,93

60,87

65,80

80,01

83,94

87,86

177

55,34

60,28

65,21

79,82

83,74

87,66

176

54,76

59,69

64,62

79,62

83,54

87,46

175

54,17

59,10

64,03

79,42

83,34

87,26

174

53,58

58,51

63,44

79,22

83,14

87,07

Вищі середніх
(від М + 1s до М + 2s)

173

52,99

57,92

62,85

79,02

82,95

86,87

172

52,40

57,33

62,26

78,83

82,75

86,67

171

51,81

56,74

61,67

78,63

82,55

86,47

170

51,22

56,15

61,08

78,43

82,35

86,27

169

50,63

55,56

60,49

78,23

82,15

86,08

Середні величини
(від М + 1s до М - 1s)

168

50,04

54,97

59,90

78,03

81,96

85,88

167

49,45

54,38

59,31

77,84

81,76

85,68

166

48,86

53,79

58,72

77,64

81,56

85,48

165

48,27

53,20

58,13

77,44

81,36

85,28

164

47,68

52,61

57,55

77,24

81,16

85,08

163

47,09

52,02

56,96

77,04

80,97

84,89

162

46,50

51,43

56,37

76,85

80,77

84,69

161

45,91

50,84

55,78

76,65

80,57

84,49

160

45,32

50,26

55,19

76,45

80,37

84,29

159

44,73

49,67

54,60

76,25

80,17

84,09

158

44,14

49,08

54,01

76,05

79,97

83,90

Нижчі середніх
(від М - 1s до М - 2s)

157

43,55

48,49

53,42

75,86

79,78

83,70

156

42,97

47,90

52,83

75,66

79,58

83,50

155

42,38

47,31

52,24

75,46

79,38

83,30

154

41,79

46,72

51,65

75,26

79,18

83,10

Низькі
(від М - 2s і нижче)

153

41,20

46,13

51,06

75,06

78,98

82,91

152

40,61

45,54

50,47

74,86

78,79

82,71

151

40,02

44,95

49,88

74,67

78,59

82,51

150

39,43

44,36

49,29

74,47

78,39

82,31

М =

163,38

s =

4,88


 

М =

52,25

 

sR =

4,93

 

y = -44,07 + 0,59 * x


 

М =

81,04

 

sR =

3,92

 

y = 48,68 + 0,2 * x


Таблиця 13

Оцінювальні таблиці фізичного розвитку дівчат 6 - 17 років
(шкала регресії за довжиною тіла)

Межі сигмальних відхилень

Довжина тіла,
см

Маса тіла, кг

Окружність грудної клітки, см

М - sR

М

М + sR

М - sR

М

М + sR

Дівчата 16 років

Високі
(від М + 2s і вище)

180

62,02

67,02

72,02

83,85

87,75

91,65

179

61,23

66,23

71,23

83,62

87,52

91,42

178

60,44

65,44

70,44

83,39

87,29

91,19

177

59,65

64,65

69,65

83,17

87,07

90,97

Вищі середніх
(від М + 1s до М + 2s)

176

58,86

63,86

68,86

82,94

86,84

90,74

175

58,07

63,07

68,07

82,71

86,61

90,51

174

57,28

62,28

67,28

82,49

86,38

90,28

173

56,49

61,49

66,48

82,26

86,16

90,06

172

55,70

60,70

65,69

82,03

85,93

89,83

171

54,91

59,91

64,90

81,80

85,70

89,60

Середні величини
(від М + 1s до М - 1s)

170

54,12

59,12

64,11

81,58

85,48

89,38

169

53,33

58,33

63,32

81,35

85,25

89,15

168

52,54

57,53

62,53

81,12

85,02

88,92

167

51,75

56,74

61,74

80,90

84,79

88,69

166

50,96

55,95

60,95

80,67

84,57

88,47

165

50,17

55,16

60,16

80,44

84,34

88,24

164

49,37

54,37

59,37

80,21

84,11

88,01

163

48,58

53,58

58,58

79,99

83,89

87,78

162

47,79

52,79

57,79

79,76

83,66

87,56

161

47,00

52,00

57,00

79,53

83,43

87,33

160

46,21

51,21

56,21

79,31

83,20

87,10

Нижчі середніх
(від М - 1s до М - 2s)

159

45,42

50,42

55,42

79,08

82,98

86,88

158

44,63

49,63

54,63

78,85

82,75

86,65

157

43,84

48,84

53,84

78,62

82,52

86,42

156

43,05

48,05

53,05

78,40

82,30

86,19

155

42,26

47,26

52,25

78,17

82,07

85,97

154

41,47

46,47

51,46

77,94

81,84

85,74

Низькі
(від М - 2s і нижче)

153

40,68

45,68

50,67

77,72

81,61

85,51

152

39,89

44,89

49,88

77,49

81,39

85,29

151

39,10

44,09

49,09

77,26

81,16

85,06

150

38,31

43,30

48,30

77,03

80,93

84,83

М =

165,16

s =

5,33


 

М =

55,29

 

sR =

5,00

 

y = -75,28 + 0,79 * x


 

М =

84,38

 

sR =

3,90

 

y = 46,86 + 0,23 * x


Таблиця 14

Оцінювальні таблиці фізичного розвитку дівчат 6 - 17 років
(шкала регресії за довжиною тіла)

Межі сигмальних відхилень

Довжина тіла,
см

Маса тіла, кг

Окружність грудної клітки, см

М - sR

М

М + sR

М - sR

М

М + sR

Дівчата 17 років

Високі
(від М + 2s і вище)

180

53,14

59,27

65,40

82,23

86,64

91,06

179

52,73

58,86

64,99

81,95

86,36

90,78

178

52,32

58,45

64,58

81,67

86,09

90,50

177

51,91

58,04

64,17

81,40

85,81

90,23

Вищі середніх
(від М + 1s до М + 2s)

176

51,51

57,64

63,77

81,12

85,53

89,95

175

51,10

57,23

63,36

80,84

85,26

89,67

174

50,69

56,82

62,95

80,57

84,98

89,40

173

50,28

56,41

62,54

80,29

84,70

89,12

Середні величини
(від М + 1s до М - 1s)

172

49,87

56,00

62,13

80,01

84,43

88,84

171

49,46

55,59

61,72

79,74

84,15

88,57

170

49,05

55,18

61,31

79,46

83,87

88,29

169

48,64

54,77

60,90

79,18

83,60

88,01

168

48,24

54,37

60,50

78,90

83,32

87,74

167

47,83

53,96

60,09

78,63

83,04

87,46

166

47,42

53,55

59,68

78,35

82,77

87,18

165

47,01

53,14

59,27

78,07

82,49

86,91

164

46,60

52,73

58,86

77,80

82,21

86,63

163

46,19

52,32

58,45

77,52

81,94

86,35

162

45,78

51,91

58,04

77,24

81,66

86,08

Нижчі середніх
(від М - 1s до М - 2s)

161

45,37

51,50

57,63

76,97

81,38

85,80

160

44,96

51,09

57,22

76,69

81,11

85,52

159

44,56

50,69

56,82

76,41

80,83

85,25

158

44,15

50,28

56,41

76,14

80,55

84,97

Низькі
(від М - 2s і нижче)

157

43,74

49,87

56,00

75,86

80,28

84,69

156

43,33

49,46

55,59

75,58

80,00

84,42

155

42,92

49,05

55,18

75,31

79,72

84,14

154

42,51

48,64

54,77

75,03

79,45

83,86

М =

166,98

s =

4,64


 

М =

53,95

 

sR =

6,13

 

y = -14,32 + 0,41 * x


 

М =

83,04

 

sR =

4,42

 

y = 36,83 + 0,28 * x


Таблиця 15

Оцінювальні таблиці фізичного розвитку хлопців 6 - 17 років
(шкала регресії за довжиною тіла)

Межі сигмальних відхилень

Довжина тіла,
см

Маса тіла, кг

Окружність грудної клітки, см

М - sR

М

М + sR

М - sR

М

М + sR

Хлопці 6 років

Високі
(від М + 2s і вище)

133

26,15

27,93

29,72

58,26

60,84

63,43

132

25,74

27,53

29,31

57,95

60,53

63,12

131

25,34

27,12

28,90

57,64

60,22

62,81

130

24,93

26,71

28,50

57,33

59,91

62,49

129

24,52

26,31

28,09

57,02

59,60

62,18

128

24,12

25,90

27,68

56,70

59,29

61,87

Вищі середніх
(від М + 1s до М + 2s)

127

23,71

25,49

27,28

56,39

58,98

61,56

126

23,30

25,09

26,87

56,08

58,67

61,25

125

22,90

24,68

26,46

55,77

58,36

60,94

124

22,49

24,27

26,06

55,46

58,05

60,63

Середні величини
(від М + 1s до М - 1s)

123

22,08

23,87

25,65

55,15

57,74

60,32

122

21,68

23,46

25,25

54,84

57,43

60,01

121

21,27

23,05

24,84

54,53

57,12

59,70

120

20,86

22,65

24,43

54,22

56,81

59,39

119

20,46

22,24

24,03

53,91

56,50

59,08

118

20,05

21,83

23,62

53,60

56,19

58,77

117

19,64

21,43

23,21

53,29

55,88

58,46

116

19,24

21,02

22,81

52,98

55,56

58,15

115

18,83

20,61

22,40

52,67

55,25

57,84

Нижчі середніх
(від М - 1s до М - 2s)

114

18,42

20,21

21,99

52,36

54,94

57,53

113

18,02

19,80

21,59

52,05

54,63

57,22

112

17,61

19,39

21,18

51,74

54,32

56,91

111

17,20

18,99

20,77

51,43

54,01

56,60

110

16,80

18,58

20,37

51,12

53,70

56,29

Низькі
(від М - 2s і нижче)

109

16,39

18,17

19,96

50,81

53,39

55,98

108

15,98

17,77

19,55

50,50

53,08

55,67

107

15,58

17,36

19,15

50,19

52,77

55,36

М =

118,83

s =

4,24


 

М =

22,17

 

sR =

1,78

 

y = -26,15 + 0,41 * x


 

М =

56,44

 

sR =

2,58

 

y = 19,56 + 0,31 * x


Таблиця 16

Оцінювальні таблиці фізичного розвитку хлопців 6 - 17 років
(шкала регресії за довжиною тіла)

Межі сигмальних відхилень

Довжина тіла,
см

Маса тіла, кг

Окружність грудної клітки, см

М - sR

М

М + sR

М - sR

М

М + sR

Хлопці 7 років

Високі
(від М + 2s і вище)

139

30,33

32,59

34,85

64,83

67,22

69,62

138

29,81

32,07

34,33

64,40

66,80

69,19

137

29,29

31,55

33,82

63,98

66,37

68,77

136

28,77

31,03

33,30

63,55

65,95

68,34

135

28,25

30,51

32,78

63,13

65,52

67,92

Вищі середніх
(від М + 1s до М + 2s)

134

27,73

29,99

32,26

62,70

65,10

67,49

133

27,21

29,47

31,74

62,28

64,67

67,07

132

26,69

28,95

31,22

61,85

64,25

66,64

131

26,17

28,43

30,70

61,43

63,82

66,22

Середні величини
(від М + 1s до М - 1s)

130

25,65

27,91

30,18

61,00

63,40

65,79

129

25,13

27,39

29,66

60,57

62,97

65,37

128

24,61

26,88

29,14

60,15

62,54

64,94

127

24,09

26,36

28,62

59,72

62,12

64,51

126

23,57

25,84

28,10

59,30

61,69

64,09

125

23,05

25,32

27,58

58,87

61,27

63,66

124

22,53

24,80

27,06

58,45

60,84

63,24

123

22,01

24,28

26,54

58,02

60,42

62,81

122

21,49

23,76

26,02

57,60

59,99

62,39

Нижчі середніх
(від М - 1s до М - 2s)

121

20,97

23,24

25,50

57,17

59,57

61,96

120

20,45

22,72

24,98

56,75

59,14

61,54

119

19,94

22,20

24,46

56,32

58,72

61,11

118

19,42

21,68

23,94

55,90

58,29

60,69

Низькі
(від М - 2s і нижче)

117

18,90

21,16

23,43

55,47

57,87

60,26

116

18,38

20,64

22,91

55,05

57,44

59,84

115

17,86

20,12

22,39

54,62

57,02

59,41

114

17,34

19,60

21,87

54,20

56,59

58,99

М =

126,30

s =

3,96


 

М =

25,99

 

sR =

2,26

 

y = -39,62 + 0,52 * x


 

М =

61,82

 

sR =

2,40

 

y = 8,11 + 0,43 * x


Таблиця 17

Оцінювальні таблиці фізичного розвитку хлопців 6 - 17 років
(шкала регресії за довжиною тіла)

Межі сигмальних відхилень

Довжина тіла,
см

Маса тіла, кг

Окружність грудної клітки, см

М - sR

М

М + sR

М - sR

М

М + sR

Хлопці 8 років

Високі
(від М + 2s і вище)

143

30,03

32,77

35,51

62,12

65,48

68,85

142

29,64

32,38

35,12

61,91

65,27

68,64

141

29,25

31,99

34,73

61,70

65,06

68,43

140

28,85

31,59

34,33

61,49

64,85

68,22

139

28,46

31,20

33,94

61,28

64,64

68,01

Вищі середніх
(від М + 1s до М + 2s)

138

28,06

30,80

33,54

61,07

64,43

67,80

137

27,67

30,41

33,15

60,86

64,22

67,59

136

27,27

30,01

32,75

60,65

64,02

67,38

135

26,88

29,62

32,36

60,44

63,81

67,17

134

26,48

29,22

31,96

60,23

63,60

66,96

Середні величини
(від М + 1s до М - 1s)

133

26,09

28,83

31,57

60,02

63,39

66,75

132

25,70

28,44

31,18

59,81

63,18

66,54

131

25,30

28,04

30,78

59,60

62,97

66,33

130

24,91

27,65

30,39

59,39

62,76

66,12

129

24,51

27,25

29,99

59,18

62,55

65,92

128

24,12

26,86

29,60

58,97

62,34

65,71

127

23,72

26,46

29,20

58,76

62,13

65,50

126

23,33

26,07

28,81

58,55

61,92

65,29

125

22,93

25,67

28,41

58,35

61,71

65,08

Нижчі середніх
(від М - 1s до М - 2s)

124

22,54

25,28

28,02

58,14

61,50

64,87

123

22,15

24,89

27,63

57,93

61,29

64,66

122

21,75

24,49

27,23

57,72

61,08

64,45

121

21,36

24,10

26,84

57,51

60,87

64,24

120

20,96

23,70

26,44

57,30

60,66

64,03

Низькі
(від М - 2s і нижче)

119

20,57

23,31

26,05

57,09

60,45

63,82

118

20,17

22,91

25,65

56,88

60,25

63,61

117

19,78

22,52

25,26

56,67

60,04

63,40

116

19,38

22,12

24,86

56,46

59,83

63,19

М =

128,93

s =

4,36


 

М =

27,22

 

sR =

2,74

 

y = -23,63 + 0,39 * x


 

М =

62,53

 

sR =

3,37

 

y = 35,53 + 0,21 * x


Таблиця 18

Оцінювальні таблиці фізичного розвитку хлопців 6 - 17 років
(шкала регресії за довжиною тіла)

Межі сигмальних відхилень

Довжина тіла,
см

Маса тіла, кг

Окружність грудної клітки, см

М - sR

М

М + sR

М - sR

М

М + sR

Хлопці 9 років

Високі
(від М + 2s і вище)

151

39,16

41,62

44,09

67,56

70,79

74,03

150

38,49

40,95

43,42

67,15

70,38

73,61

149

37,82

40,28

42,75

66,73

69,97

73,20

148

37,15

39,61

42,08

66,32

69,55

72,79

147

36,48

38,94

41,41

65,90

69,14

72,37

Вищі середніх
(від М + 1s до М + 2s)

146

35,81

38,27

40,74

65,49

68,72

71,96

145

35,14

37,60

40,07

65,08

68,31

71,54

144

34,47

36,94

39,40

64,66

67,90

71,13

143

33,80

36,27

38,73

64,25

67,48

70,72

142

33,13

35,60

38,06

63,84

67,07

70,30

Середні величини
(від М + 1s до М - 1s)

141

32,46

34,93

37,39

63,42

66,66

69,89

140

31,79

34,26

36,72

63,01

66,24

69,48

139

31,12

33,59

36,05

62,60

65,83

69,06

138

30,45

32,92

35,38

62,18

65,42

68,65

137

29,78

32,25

34,71

61,77

65,00

68,24

136

29,11

31,58

34,04

61,35

64,59

67,82

135

28,44

30,91

33,37

60,94

64,17

67,41

134

27,77

30,24

32,70

60,53

63,76

67,00

133

27,10

29,57

32,03

60,11

63,35

66,58

132

26,43

28,90

31,36

59,70

62,93

66,17

131

25,76

28,23

30,70

59,29

62,52

65,75

Нижчі середніх
(від М - 1s до М - 2s)

130

25,09

27,56

30,03

58,87

62,11

65,34

129

24,43

26,89

29,36

58,46

61,69

64,93

128

23,76

26,22

28,69

58,05

61,28

64,51

127

23,09

25,55

28,02

57,63

60,87

64,10

126

22,42

24,88

27,35

57,22

60,45

63,69

Низькі
(від М - 2s і нижче)

125

21,75

24,21

26,68

56,81

60,04

63,27

124

21,08

23,54

26,01

56,39

59,63

62,86

123

20,41

22,87

25,34

55,98

59,21

62,45

122

19,74

22,20

24,67

55,56

58,80

62,03

М =

135,96

s =

5,06


 

М =

31,55

 

sR =

2,47

 

y = -59,49 + 0,67 * x


 

М =

64,57

 

sR =

3,23

 

y = 8,34 + 0,41 * x


Таблиця 19

Оцінювальні таблиці фізичного розвитку хлопців 6 - 17 років
(шкала регресії за довжиною тіла)

Межі сигмальних відхилень

Довжина тіла,
см

Маса тіла, кг

Окружність грудної клітки, см

М - sR

М

М + sR

М - sR

М

М + sR

Хлопці 10 років

Високі
(від М + 2s і вище)

157

40,48

43,50

46,53

71,22

74,88

78,53

156

39,88

42,90

45,93

70,76

74,42

78,07

155

39,28

42,30

45,33

70,31

73,96

77,61

154

38,68

41,71

44,73

69,85

73,50

77,16

153

38,08

41,11

44,13

69,39

73,05

76,70

Вищі середніх
(від М + 1s до М + 2s)

152

37,48

40,51

43,53

68,93

72,59

76,24

151

36,89

39,91

42,93

68,48

72,13

75,78

150

36,29

39,31

42,34

68,02

71,67

75,33

149

35,69

38,71

41,74

67,56

71,22

74,87

148

35,09

38,11

41,14

67,10

70,76

74,41

147

34,49

37,52

40,54

66,65

70,30

73,95

146

33,89

36,92

39,94

66,19

69,84

73,50

Середні величини
(від М + 1s до М - 1s)

145

33,29

36,32

39,34

65,73

69,39

73,04

144

32,70

35,72

38,74

65,27

68,93

72,58

143

32,10

35,12

38,15

64,82

68,47

72,12

142

31,50

34,52

37,55

64,36

68,01

71,67

141

30,90

33,92

36,95

63,90

67,56

71,21

140

30,30

33,33

36,35

63,44

67,10

70,75

139

29,70

32,73

35,75

62,99

66,64

70,29

138

29,10

32,13

35,15

62,53

66,18

69,84

137

28,51

31,53

34,55

62,07

65,73

69,38

136

27,91

30,93

33,96

61,61

65,27

68,92

135

27,31

30,33

33,36

61,16

64,81

68,46

134

26,71

29,73

32,76

60,70

64,35

68,01

133

26,11

29,14

32,16

60,24

63,90

67,55

Нижчі середніх
(від М - 1s до М - 2s)

132

25,51

28,54

31,56

59,78

63,44

67,09

131

24,91

27,94

30,96

59,33

62,98

66,63

130

24,32

27,34

30,37

58,87

62,52

66,18

129

23,72

26,74

29,77

58,41

62,06

65,72

128

23,12

26,14

29,17

57,95

61,61

65,26

127

22,52

25,55

28,57

57,50

61,15

64,80

126

21,92

24,95

27,97

57,04

60,69

64,35

Низькі
(від М - 2s і нижче)

125

21,32

24,35

27,37

56,58

60,23

63,89

124

20,72

23,75

26,77

56,12

59,78

63,43

123

20,13

23,15

26,18

55,67

59,32

62,97

М =

138,90

s =

6,34


 

М =

32,67

 

sR =

3,02

 

y = -50,47 + 0,6 * x


 

М =

66,59

 

sR =

3,65

 

y = 3,04 + 0,46 * x


Таблиця 20

Оцінювальні таблиці фізичного розвитку хлопців 6 - 17 років
(шкала регресії за довжиною тіла)

Межі сигмальних відхилень

Довжина тіла,
см

Маса тіла, кг

Окружність грудної клітки, см

М - sR

М

М + sR

М - sR

М

М + sR

Хлопці 11 років

Високі
(від М + 2s і вище)

164

48,14

51,69

55,25

73,40

76,93

80,46

163

47,40

50,95

54,51

73,02

76,55

80,08

162

46,65

50,21

53,77

72,64

76,17

79,69

161

45,91

49,47

53,03

72,26

75,78

79,31

160

45,17

48,73

52,29

71,87

75,40

78,93

Вищі середніх
(від М + 1s до М + 2s)

159

44,43

47,99

51,55

71,49

75,02

78,55

158

43,69

47,25

50,81

71,11

74,64

78,17

157

42,95

46,51

50,07

70,73

74,26

77,79

156

42,21

45,77

49,33

70,35

73,88

77,41

155

41,47

45,03

48,59

69,97

73,50

77,03

154

40,73

44,29

47,85

69,59

73,12

76,65

Середні величини
(від М + 1s до М - 1s)

153

39,99

43,55

47,11

69,21

72,74

76,26

152

39,25

42,81

46,37

68,83

72,35

75,88

151

38,51

42,07

45,63

68,44

71,97

75,50

150

37,77

41,33

44,89

68,06

71,59

75,12

149

37,03

40,59

44,15

67,68

71,21

74,74

148

36,29

39,85

43,41

67,30

70,83

74,36

147

35,55

39,11

42,67

66,92

70,45

73,98

146

34,81

38,37

41,93

66,54

70,07

73,60

145

34,07

37,63

41,18

66,16

69,69

73,22

144

33,33

36,89

40,44

65,78

69,31

72,83

143

32,59

36,14

39,70

65,39

68,92

72,45

142

31,85

35,40

38,96

65,01

68,54

72,07

Нижчі середніх
(від М - 1s до М - 2s)

141

31,10

34,66

38,22

64,63

68,16

71,69

140

30,36

33,92

37,48

64,25

67,78

71,31

139

29,62

33,18

36,74

63,87

67,40

70,93

138

28,88

32,44

36,00

63,49

67,02

70,55

137

28,14

31,70

35,26

63,11

66,64

70,17

Низькі
(від М - 2s і нижче)

136

27,40

30,96

34,52

62,73

66,26

69,79

135

26,66

30,22

33,78

62,35

65,88

69,40

134

25,92

29,48

33,04

61,96

65,49

69,02

133

25,18

28,74

32,30

61,58

65,11

68,64

132

24,44

28,00

31,56

61,20

64,73

68,26

М =

147,74

s =

5,48


 

М =

39,65

 

sR =

3,56

 

y = -69,74 + 0,74 * x


 

М =

70,73

 

sR =

3,53

 

y = 14,42 + 0,38 * x


Таблиця 21

Оцінювальні таблиці фізичного розвитку хлопців 6 - 17 років
(шкала регресії за довжиною тіла)

Межі сигмальних відхилень

Довжина тіла,
см

Маса тіла, кг

Окружність грудної клітки, см

М - sR

М

М + sR

М - sR

М

М + sR

Хлопці 12 років

Високі
(від М + 2s і вище)

169

43,24

48,86

54,47

71,54

75,60

79,65

168

42,75

48,37

53,98

71,37

75,43

79,48

167

42,26

47,88

53,49

71,20

75,25

79,31

166

41,77

47,39

53,00

71,03

75,08

79,14

Вищі середніх
(від М + 1s до М + 2s)

165

41,28

46,90

52,51

70,86

74,91

78,96

164

40,79

46,41

52,02

70,69

74,74

78,79

163

40,30

45,92

51,53

70,52

74,57

78,62

162

39,81

45,43

51,04

70,35

74,40

78,45

161

39,32

44,94

50,55

70,17

74,23

78,28

160

38,83

44,45

50,06

70,00

74,06

78,11

Середні величини
(від М + 1s до М - 1s)

159

38,34

43,96

49,57

69,83

73,88

77,94

158

37,85

43,47

49,08

69,66

73,71

77,77

157

37,36

42,98

48,59

69,49

73,54

77,59

156

36,87

42,49

48,11

69,32

73,37

77,42

155

36,38

42,00

47,62

69,15

73,20

77,25

154

35,89

41,51

47,13

68,97

73,03

77,08

153

35,40

41,02

46,64

68,80

72,86

76,91

152

34,91

40,53

46,15

68,63

72,68

76,74

151

34,42

40,04

45,66

68,46

72,51

76,57

150

33,93

39,55

45,17

68,29

72,34

76,39

149

33,44

39,06

44,68

68,12

72,17

76,22

148

32,95

38,57

44,19

67,95

72,00

76,05

147

32,46

38,08

43,70

67,78

71,83

75,88

Нижчі середніх
(від М - 1s до М - 2s)

146

31,97

37,59

43,21

67,60

71,66

75,71

145

31,49

37,10

42,72

67,43

71,49

75,54

144

31,00

36,61

42,23

67,26

71,31

75,37

143

30,51

36,12

41,74

67,09

71,14

75,20

142

30,02

35,63

41,25

66,92

70,97

75,02

141

29,53

35,14

40,76

66,75

70,80

74,85

Низькі
(від М - 2s і нижче)

140

29,04

34,65

40,27

66,58

70,63

74,68

139

28,55

34,16

39,78

66,40

70,46

74,51

138

28,06

33,67

39,29

66,23

70,29

74,34

137

27,57

33,18

38,80

66,06

70,11

74,17

136

27,08

32,69

38,31

65,89

69,94

74,00

М =

152,87

s =

5,91


 

М =

40,95

 

sR =

5,62

 

y = -33,93 + 0,49 * x


 

М =

72,83

 

sR =

4,05

 

y = 46,64 + 0,17 * x


Таблиця 22

Оцінювальні таблиці фізичного розвитку хлопців 6 - 17 років
(шкала регресії за довжиною тіла)

Межі сигмальних відхилень

Довжина тіла,
см

Маса тіла, кг

Окружність грудної клітки, см

М - sR

М

М + sR

М - sR

М

М + sR

Хлопці 13 років

Високі
(від М + 2s і вище)

175

54,93

58,73

62,54

76,18

80,49

84,79

174

54,26

58,07

61,87

75,89

80,20

84,50

173

53,59

57,40

61,21

75,60

79,91

84,21

Вищі середніх
(від М + 1s до М + 2s)

172

52,92

56,73

60,54

75,31

79,61

83,92

171

52,25

56,06

59,87

75,02

79,32

83,63

170

51,59

55,39

59,20

74,73

79,03

83,34

169

50,92

54,73

58,53

74,43

78,74

83,04

168

50,25

54,06

57,87

74,14

78,45

82,75

167

49,58

53,39

57,20

73,85

78,16

82,46

166

48,92

52,72

56,53

73,56

77,86

82,17

Середні величини
(від М + 1s до М - 1s)

165

48,25

52,06

55,86

73,27

77,57

81,88

164

47,58

51,39

55,20

72,98

77,28

81,59

163

46,91

50,72

54,53

72,69

76,99

81,29

162

46,25

50,05

53,86

72,39

76,70

81,00

161

45,58

49,39

53,19

72,10

76,41

80,71

160

44,91

48,72

52,53

71,81

76,12

80,42

159

44,24

48,05

51,86

71,52

75,82

80,13

158

43,57

47,38

51,19

71,23

75,53

79,84

157

42,91

46,71

50,52

70,94

75,24

79,55

156

42,24

46,05

49,85

70,65

74,95

79,25

155

41,57

45,38

49,19

70,35

74,66

78,96

154

40,90

44,71

48,52

70,06

74,37

78,67

153

40,24

44,04

47,85

69,77

74,08

78,38

152

39,57

43,38

47,18

69,48

73,78

78,09

Нижчі середніх
(від М - 1s до М - 2s)

151

38,90

42,71

46,52

69,19

73,49

77,80

150

38,23

42,04

45,85

68,90

73,20

77,51

149

37,57

41,37

45,18

68,60

72,91

77,21

148

36,90

40,71

44,51

68,31

72,62

76,92

147

36,23

40,04

43,84

68,02

72,33

76,63

146

35,56

39,37

43,18

67,73

72,03

76,34

145

34,89

38,70

42,51

67,44

71,74

76,05

Низькі
(від М - 2s і нижче)

144

34,23

38,03

41,84

67,15

71,45

75,76

143

33,56

37,37

41,17

66,86

71,16

75,46

142

32,89

36,70

40,51

66,56

70,87

75,17

141

32,22

36,03

39,84

66,27

70,58

74,88

М =

158,58

s =

6,59


 

М =

47,77

 

sR =

3,81

 

y = -58,12 + 0,67 * x


 

М =

75,70

 

sR =

4,30

 

y = 29,47 + 0,29 * x


Таблиця 23

Оцінювальні таблиці фізичного розвитку хлопців 6 - 17 років
(шкала регресії за довжиною тіла)

Межі сигмальних відхилень

Довжина тіла,
см

Маса тіла, кг

Окружність грудної клітки, см

М - sR

М

М + sR

М - sR

М

М + sR

Хлопці 14 років

Високі
(від М + 2s і вище)

183

60,37

65,35

70,32

83,54

87,66

91,79

182

59,64

64,61

69,59

83,00

87,12

91,24

181

58,91

63,88

68,86

82,45

86,58

90,70

180

58,18

63,15

68,12

81,91

86,03

90,16

179

57,44

62,42

67,39

81,36

85,49

89,61

Вищі середніх
(від М + 1s до М + 2s)

178

56,71

61,69

66,66

80,82

84,94

89,07

177

55,98

60,95

65,93

80,28

84,40

88,52

176

55,25

60,22

65,19

79,73

83,86

87,98

175

54,51

59,49

64,46

79,19

83,31

87,44

174

53,78

58,76

63,73

78,64

82,77

86,89

173

53,05

58,02

63,00

78,10

82,22

86,35

Середні величини
(від М + 1s до М - 1s)

172

52,32

57,29

62,27

77,56

81,68

85,80

171

51,59

56,56

61,53

77,01

81,14

85,26

170

50,85

55,83

60,80

76,47

80,59

84,72

169

50,12

55,10

60,07

75,93

80,05

84,17

168

49,39

54,36

59,34

75,38

79,51

83,63

167

48,66

53,63

58,60

74,84

78,96

83,09

166

47,92

52,90

57,87

74,29

78,42

82,54

165

47,19

52,17

57,14

73,75

77,87

82,00

164

46,46

51,43

56,41

73,21

77,33

81,45

163

45,73

50,70

55,68

72,66

76,79

80,91

162

45,00

49,97

54,94

72,12

76,24

80,37

161

44,26

49,24

54,21

71,58

75,70

79,82

160

43,53

48,51

53,48

71,03

75,15

79,28

159

42,80

47,77

52,75

70,49

74,61

78,73

Нижчі середніх
(від М - 1s до М - 2s)

158

42,07

47,04

52,01

69,94

74,07

78,19

157

41,33

46,31

51,28

69,40

73,52

77,65

156

40,60

45,58

50,55

68,86

72,98

77,10

155

39,87

44,84

49,82

68,31

72,44

76,56

154

39,14

44,11

49,09

67,77

71,89

76,02

153

38,41

43,38

48,35

67,22

71,35

75,47

Низькі
(від М - 2s і нижче)

152

37,67

42,65

47,62

66,68

70,80

74,93

151

36,94

41,92

46,89

66,14

70,26

74,38

150

36,21

41,18

46,16

65,59

69,72

73,84

М =

165,61

s =

6,42


 

М =

52,62

 

sR =

4,97

 

y = -68,65 + 0,73 * x


 

М =

78,21

 

sR =

4,12

 

y = -11,86 + 0,54 * x


Таблиця 24

Оцінювальні таблиці фізичного розвитку хлопців 6 - 17 років
(шкала регресії за довжиною тіла)

Межі сигмальних відхилень

Довжина тіла,
см

Маса тіла, кг

Окружність грудної клітки, см

М - sR

М

М + sR

М - sR

М

М + sR

Хлопці 15 років

Високі
(від М + 2s і вище)

185

63,30

70,09

76,89

85,24

90,63

96,02

184

62,53

69,32

76,12

84,77

90,16

95,55

183

61,76

68,56

75,35

84,30

89,70

95,09

Вищі середніх
(від М + 1s до М + 2s)

182

60,99

67,79

74,58

83,84

89,23

94,62

181

60,22

67,02

73,82

83,37

88,76

94,15

180

59,46

66,25

73,05

82,90

88,29

93,68

179

58,69

65,48

72,28

82,43

87,82

93,22

178

57,92

64,72

71,51

81,97

87,36

92,75

Середні величини
(від М + 1s до М - 1s)

177

57,15

63,95

70,74

81,50

86,89

92,28

176

56,39

63,18

69,98

81,03

86,42

91,81

175

55,62

62,41

69,21

80,56

85,95

91,35

174

54,85

61,65

68,44

80,10

85,49

90,88

173

54,08

60,88

67,67

79,63

85,02

90,41

172

53,31

60,11

66,91

79,16

84,55

89,94

171

52,55

59,34

66,14

78,69

84,08

89,47

170

51,78

58,57

65,37

78,22

83,62

89,01

169

51,01

57,81

64,60

77,76

83,15

88,54

168

50,24

57,04

63,83

77,29

82,68

88,07

167

49,48

56,27

63,07

76,82

82,21

87,60

166

48,71

55,50

62,30

76,35

81,75

87,14

Нижчі середніх
(від М - 1s до М - 2s)

165

47,94

54,74

61,53

75,89

81,28

86,67

164

47,17

53,97

60,76

75,42

80,81

86,20

163

46,40

53,20

59,99

74,95

80,34

85,73

162

45,64

52,43

59,23

74,48

79,88

85,27

161

44,87

51,66

58,46

74,02

79,41

84,80

Низькі
(від М - 2s і нижче)

160

44,10

50,90

57,69

73,55

78,94

84,33

159

43,33

50,13

56,92

73,08

78,47

83,86

158

42,57

49,36

56,16

72,61

78,00

83,40

157

41,80

48,59

55,39

72,15

77,54

82,93

М =

171,24

s =

5,30


 

М =

59,53

 

sR =

6,80

 

y = -71,95 + 0,77 * x


 

М =

84,20

 

sR =

5,39

 

y = 4,12 + 0,47 * x


Таблиця 25

Оцінювальні таблиці фізичного розвитку хлопців 6 - 17 років
(шкала регресії за довжиною тіла)

Межі сигмальних відхилень

Довжина тіла,
см

Маса тіла, кг

Окружність грудної клітки, см

М - sR

М

М + sR

М - sR

М

М + sR

Хлопці 16 років

Високі
(від М + 2s і вище)

189

67,20

73,64

80,09

86,81

91,14

95,47

188

66,26

72,71

79,15

86,40

90,73

95,06

187

65,33

71,77

78,22

85,98

90,31

94,65

Вищі середніх
(від М + 1s до М + 2s)

186

64,39

70,84

77,29

85,57

89,90

94,23

185

63,46

69,90

76,35

85,16

89,49

93,82

184

62,52

68,97

75,42

84,74

89,08

93,41

183

61,59

68,04

74,48

84,33

88,66

92,99

182

60,65

67,10

73,55

83,92

88,25

92,58

181

59,72

66,17

72,61

83,50

87,84

92,17

Середні величини
(від М + 1s до М - 1s)

180

58,79

65,23

71,68

83,09

87,42

91,75

179

57,85

64,30

70,74

82,68

87,01

91,34

178

56,92

63,36

69,81

82,26

86,60

90,93

177

55,98

62,43

68,87

81,85

86,18

90,52

176

55,05

61,49

67,94

81,44

85,77

90,10

175

54,11

60,56

67,00

81,02

85,36

89,69

174

53,18

59,62

66,07

80,61

84,94

89,28

173

52,24

58,69

65,13

80,20

84,53

88,86

172

51,31

57,75

64,20

79,78

84,12

88,45

171

50,37

56,82

63,26

79,37

83,70

88,04

170

49,44

55,88

62,33

78,96

83,29

87,62

169

48,50

54,95

61,40

78,55

82,88

87,21

168

47,57

54,01

60,46

78,13

82,46

86,80

167

46,63

53,08

59,53

77,72

82,05

86,38

Нижчі середніх
(від М - 1s до М - 2s)

166

45,70

52,15

58,59

77,31

81,64

85,97

165

44,76

51,21

57,66

76,89

81,23

85,56

164

43,83

50,28

56,72

76,48

80,81

85,14

163

42,90

49,34

55,79

76,07

80,40

84,73

162

41,96

48,41

54,85

75,65

79,99

84,32

161

41,03

47,47

53,92

75,24

79,57

83,90

Низькі
(від М - 2s і нижче)

160

40,09

46,54

52,98

74,83

79,16

83,49

159

39,16

45,60

52,05

74,41

78,75

83,08

158

38,22

44,67

51,11

74,00

78,33

82,67

157

37,29

43,73

50,18

73,59

77,92

82,25

156

36,35

42,80

49,24

73,17

77,51

81,84

М =

173,32

s =

6,36


 

М =

58,99

 

sR =

6,45

 

y = -103,02 + 0,93 * x


 

М =

84,66

 

sR =

4,33

 

y = 13,05 + 0,41 * x


Таблиця 26

Оцінювальні таблиці фізичного розвитку хлопців 6 - 17 років
(шкала регресії за довжиною тіла)

Межі сигмальних відхилень

Довжина тіла,
см

Маса тіла, кг

Окружність грудної клітки, см

М - sR

М

М + sR

М - sR

М

М + sR

Хлопці 17 років

Високі
(від М + 2s і вище)

191

71,40

77,80

84,20

89,81

96,24

102,67

190

70,46

76,86

83,26

89,32

95,75

102,18

189

69,53

75,93

82,33

88,83

95,26

101,69

Вищі середніх
(від М + 1s до М + 2s)

188

68,59

74,99

81,40

88,34

94,77

101,20

187

67,66

74,06

80,46

87,85

94,28

100,71

186

66,73

73,13

79,53

87,36

93,79

100,22

185

65,79

72,19

78,59

86,87

93,30

99,73

184

64,86

71,26

77,66

86,39

92,81

99,24

183

63,92

70,32

76,72

85,90

92,33

98,75

Середні величини
(від М + 1s до М - 1s)

182

62,99

69,39

75,79

85,41

91,84

98,27

181

62,05

68,45

74,85

84,92

91,35

97,78

180

61,12

67,52

73,92

84,43

90,86

97,29

179

60,19

66,59

72,99

83,94

90,37

96,80

178

59,25

65,65

72,05

83,45

89,88

96,31

177

58,32

64,72

71,12

82,96

89,39

95,82

176

57,38

63,78

70,18

82,47

88,90

95,33

175

56,45

62,85

69,25

81,98

88,41

94,84

174

55,51

61,91

68,31

81,49

87,92

94,35

173

54,58

60,98

67,38

81,00

87,43

93,86

172

53,64

60,04

66,45

80,51

86,94

93,37

171

52,71

59,11

65,51

80,02

86,45

92,88

170

51,78

58,18

64,58

79,54

85,96

92,39

Нижчі середніх
(від М - 1s до М - 2s)

169

50,84

57,24

63,64

79,05

85,48

91,90

168

49,91

56,31

62,71

78,56

84,99

91,42

167

48,97

55,37

61,77

78,07

84,50

90,93

166

48,04

54,44

60,84

77,58

84,01

90,44

165

47,10

53,50

59,90

77,09

83,52

89,95

164

46,17

52,57

58,97

76,60

83,03

89,46

163

45,24

51,64

58,04

76,11

82,54

88,97

Низькі
(від М - 2s і нижче)

162

44,30

50,70

57,10

75,62

82,05

88,48

161

43,37

49,77

56,17

75,13

81,56

87,99

160

42,43

48,83

55,23

74,64

81,07

87,50

М =

175,67

s =

6,11


 

М =

63,48

 

sR =

6,40

 

y = -100,67 + 0,93 * x


 

М =

88,74

 

sR =

6,43

 

y = 2,79 + 0,49 * x


 

Начальник Управління
громадського здоров'я

А. А. Григоренко

Опрос