Идет загрузка документа (124 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы и порядка разработки Программы создания (модернизации) производственных мощностей и рабочих мест

Министерство промышленной политики Украины (3)
Порядок, Программа, Приказ от 18.09.2013 № 6
действует с 18.10.2013

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.09.2013

м. Київ

N 6

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 жовтня 2013 р. за N 1690/24222

Про затвердження форми та порядку розроблення Програми створення (модернізації) виробничих потужностей і робочих місць

Відповідно до пункту 13 Порядку визначення товарів, що ввозяться на митну територію України для використання у промисловому виробництві моторних транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2005 року N 1031 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 року N 542),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму Програми створення (модернізації) виробничих потужностей і робочих місць;

Порядок розроблення Програми створення (модернізації) виробничих потужностей і робочих місць.

2. Заступнику Міністра промислової політики України - керівнику апарату Бойцун Н. Є. забезпечити:

1) подання у встановленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства промислової політики України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра Євдокименка М. М.

 

Міністр

М. К. Короленко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

Програма створення (модернізації) виробничих потужностей і робочих місць

_____________________________________________________________________________________
(назва програми)
_____________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця (далі - підприємство),
що є ініціатором Програми)

I. Мета Програми створення (модернізації) виробничих потужностей і робочих місць (далі - Програма)

 

II. Резюме Програми

2.1. Завдання Програми.

2.2. Строки виконання Програми.

2.3. Обсяги виробництва продукції (за технологією CKD виробництва).

Рік

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

5-й рік

6-й рік

7-й рік

8-й рік

Кількість
автомобілів (шт.)

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Основні заходи Програми.

2.5. План створення робочих місць.

2.6. Вартість Програми.

2.7. Джерела фінансування.

III. Інформація про підприємство-ініціатора Програми

3.1. Найменування юридичної особи / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця.

3.2. Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

3.3. Інформація про керівництво юридичної особи.

3.4. Місцезнаходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи - підприємця.

3.5. Місце розташування виробничих потужностей.

3.6. Форма власності (для юридичної особи).

3.7. Основний вид діяльності (для юридичних осіб).

3.8. Види діяльності.

3.9. Кількість та склад працівників.

Показник

Чисельність
(осіб)

Частка в загальній чисельності, %

Чисельність працівників, у тому числі:

 

 

працівників основного виробництва

 

 

працівників допоміжного виробництва

 

 

Чисельність інженерно-технічного складу, у тому числі:

 

 

керівники у виробництві

 

 

керівники та фахівці, які обслуговують виробництво

 

 

Всього чисельність

 

 

3.10. Інформація про земельні ділянки, виробничі площі та наявні виробничі потужності.

3.11. Постачальники, продукція підприємства, інформація про діючу на підприємстві систему управління якістю, організація збуту, основні споживачі продукції.

3.12. Вплив виробничої діяльності підприємства на екологічний стан оточуючого середовища.

IV. Інформація про досвід здійснення аналогічних проектів

 

V. Загальна інформація про Програму

5.1. Передумови розробки Програми, учасники розробки та реалізації Програми.

5.2. Основні заходи Програми та строки їх виконання:

N
з/п

Назви заходів

Строки виконання заходів

Вартість виконання заходу

дата початку виконання заходу

дата завершення виконання заходу

1

Створення (модернізація) потужностей

 

 

 

1.1

Модернізація обладнання на дільниці зварювання кузовів

 

 

 

1.2

Модернізація обладнання для фарбування кузова автомобіля

 

 

 

1.3

Модернізація обладнання для складання кузова автомобіля

 

 

 

1.4

Організація виробництва комплектувальних виробів

 

 

 

1.5

Пусконалагоджувальні роботи

 

 

 

1.6

Випуск пілотної партії

 

 

 

2

Досягнення заданого ступеня локалізації

 

 

 

2.1

20 %

 

 

 

2.2

25 %

 

 

 

2.3

30 %

 

 

 

2.4

40 %

 

 

 

2.5

50 %

 

 

 

5.3. Загальна вартість Програми.

5.4. Основні напрями інвестиційних витрат на етапі створення (модернізації) потужностей.

5.5. Джерела фінансування Програми.

5.6. Основні напрями досягнення заданого ступеня локалізації виробництва продукції.

5.7. План створення робочих місць.

 

Роки виконання Програми

Всього

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

6-й

7-й

8-й

Кількість робочих місць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8. План-графік виконання Програми.

5.9. Проектно-кошторисна документація (в разі коли Програмою передбачено будівництво або реконструкція будівель, споруд).

5.10. Опис та технічні характеристики транспортних засобів, виробництво яких планується на створених або модернізованих виробничих потужностях, а саме:

перелік транспортних засобів, що будуть вироблятись на етапі створення (модернізації) виробничих потужностей (в перші три роки реалізації Програми);

перелік транспортних засобів, що будуть вироблятись на етапі повномасштабного виробництва (з четвертого по восьмий рік реалізації Програми).

5.11. Інформація щодо наявних у виробника патентів на промисловий зразок, окремі компоненти та складові транспортних засобів, договорів (контрактів, угод) на право виробництва транспортних засобів.

VI. Опис промислового виробництва, створення (модернізація) якого заплановано Програмою

6.1. Характеристика технологічного маршруту.

6.2. Перелік необхідного обладнання та інструменту.

6.3. Продуктивність виробничих ліній, існуюча промислова інфраструктура підприємства, яка буде використана при реалізації Програми та яку додатково необхідно створити, джерела постачання комплектувальних виробів та матеріалів.

6.4. Перелік товарів, які підприємство планує імпортувати в період реалізації Програми для виробничої діяльності:

перелік товарів, які підприємство планує імпортувати в період створення потужностей (в перші три роки реалізації Програми);

перелік товарів, що підприємство планує імпортувати в період повномасштабного виробництва (з четвертого по восьмий рік реалізації Програми).

6.5. Система контролю і забезпечення якості, вирішення питань охорони праці на робочих місцях, відповідність технології проекту національним та міжнародним стандартам та нормативам щодо впливу на оточуюче середовище.

6.6. Допоміжні служби та приміщення для вирішення соціальних питань працівників.

VII. Маркетинговий план

7.1. Ринки збуту продукції.

7.2. Структура ринку.

7.3. Конкуренти.

7.4. Канали збуту продукції.

7.5. Мережа центрів сервісного обслуговування транспортних засобів.

VIII. Виробничий план (по технології CKD)

Рік

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

5-й рік

6-й рік

7-й рік

8-й рік

Кількість
автомобілів (шт.)

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Економічні показники Програми

9.1. Вихідні передумови здійснення розрахунків.

9.2. Прогноз економічних результатів господарської діяльності підприємства.

9.3. Прогноз економічної ефективності реалізації Програми модернізації потужностей для виробництва моделі по технології CKD.

9.4. Період окупності Програми.

X. Очікувані результати від впровадження Програми

 

XI. Основні ризики, що можуть впливати на розвиток Програми

 

Перший заступник Міністра

М. М. Євдокименко

 

Порядок
розроблення Програми створення (модернізації) виробничих потужностей і робочих місць

I. Загальні положення

1.1. Терміни, що використовуються у Програмі створення (модернізації) виробничих потужностей і робочих місць (далі - Програма), вживаються у такому значенні:

машинокомплект - повний або частковий набір компонентів та складових частин, необхідних для виробництва одного автомобіля. Окремі компоненти та складові частини можуть бути з'єднані між собою довільним чином, у тому числі з використанням технологічних допоміжних деталей, а для зручності транспортування можуть бути згруповані у партії залежно від виду упаковки;

підприємство - суб'єкт господарювання, який відповідно до Порядку визначення товарів, що ввозяться на митну територію України для використання у промисловому виробництві моторних транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2005 року N 1031 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 року N 542), створює (модернізує) виробничі потужності для промислового виробництва транспортних засобів;

технологія CKD - виробничий процес, в ході якого в тому числі виконуються операції зі зварювання і фарбування кузовів (повномасштабне виробництво);

технологія SKD - виробничий процес, в ході якого здійснюється складання автомобілів з вузлів і агрегатів, до числа яких входять пофарбовані і зварені кузови (великовузлове складання).

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Порядку визначення товарів, що ввозяться на митну територію України для використання у промисловому виробництві моторних транспортних засобів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2005 року N 1031 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 року N 542).

1.2. Програма розробляється за формою, затвердженою наказом Міністерства промислової політики від 18 вересня 2013 року N 6 "Про затвердження форми та порядку розроблення Програми створення (модернізації) виробничих потужностей і робочих місць".

На титульному листі вказуються назва Програми (створення або модернізація), ініціатор розробки Програми та учасники кооперації (за наявності) та проставляються їх підписи, які скріплюються відповідними печатками. В правому верхньому куті проставляється гриф "ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства промислової політики України від ____________ 20__ року N ___".

II. Порядок заповнення форми Програми

2.1. В розділі I "Мета Програми створення (модернізації) виробничих потужностей і робочих місць" підприємство визначає основну мету Програми, а саме:

1) створення виробничих потужностей для промислового виробництва транспортних засобів, марки та моделі яких визначені Програмою;

2) модернізація виробничих потужностей для промислового виробництва транспортних засобів, марки та моделі яких визначені Програмою.

При цьому зазначається, чи підприємство буде розробляти та виконувати Програму самостійно, чи в кооперації з іншими суб'єктами господарювання.

2.2. В розділі II "Резюме Програми" підприємство наводить короткий зміст основних положень Програми, а саме: завдання Програми, строки її виконання, обсяги виробництва продукції (за технологією CKD), основні заходи Програми, план створення робочих місць, вартість Програми та джерела її фінансування.

2.3. В розділі III "Інформація про підприємство-ініціатора Програми" підприємство наводить інформацію, що його характеризує, а саме:

1) повне і скорочене (за наявності) найменування юридичної особи / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця;

2) код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

3) місцезнаходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи - підприємця;

4) інформація про керівництво юридичної особи;

5) місце розташування виробничих потужностей;

6) форма власності (для юридичної особи);

7) основний вид діяльності (для юридичних осіб);

8) види діяльності;

9) кількість та склад працівників;

10) власні земельні ділянки, виробничі площі та наявні виробничі потужності або такі, що взяті в оренду;

11) сфера діяльності підприємства: його постачальники, перелік основних видів продукції та послуг, діюча на підприємстві система управління якістю, система збуту продукції та основні споживачі продукції;

12) вплив виробничої діяльності на екологічний стан оточуючого середовища (перелік шкідливих викидів, їх кількість, норми допустимих викидів, необхідність прийняття додаткових заходів для зменшення впливу на оточуюче середовище).

В разі виконання Програми в кооперації з іншими суб'єктами господарювання (використання існуючих виробничих потужностей партнерів) також надається інформація про суб'єктів господарювання, потужності яких будуть використані при реалізації Програми.

2.4. В розділі IV "Інформація про досвід здійснення аналогічних проектів" підприємство наводить приклади здійснення ним аналогічних програм протягом останніх 10 років.

В разі виконання Програми в кооперації з іншими суб'єктами господарювання (використання існуючих виробничих потужностей партнерів) також надається інформація про досвід здійснення аналогічних програм цими партнерами.

2.5. В розділі V "Загальна інформація про Програму" підприємство наводить основні відомості про Програму, а саме:

1) передумови розробки Програми, учасники розробки та реалізації Програми;

2) основні заходи Програми, строки їх виконання, із зазначенням заходів створення (модернізації) потужностей (у тому числі організація виробництва комплектувальних виробів, проведення пуско-налагоджувальних робіт по введенню виробничих потужностей та випуску пілотної партії строком виконання до трьох років), досягнення ступеня локалізації не менше як 50 % протягом наступних п'яти років, вартість виконання заходів;

3) загальна вартість Програми;

4) основні напрями інвестиційних витрат на етапі створення (модернізації) потужностей;

5) джерела фінансування Програми;

6) основні напрями досягнення заданого ступеня локалізації виробництва продукції;

7) план створення робочих місць;

8) план-графік виконання Програми, що надається за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку, та складається з:

загального плану-графіка виконання Програми;

щоквартального плану-графіка виконання Програми на етапі створення (модернізації) виробничих потужностей (перші три роки виконання Програми);

щоквартального плану-графіка виконання Програми на етапі досягнення заданого ступеня локалізації (з четвертого по восьмий рік виконання Програми);

9) інформація про проектно-кошторисну документацію (в разі коли Програмою передбачено будівництво або реконструкція будівель, споруд);

10) опис та технічні характеристики транспортних засобів, виробництво яких планується на створених (модернізованих) виробничих потужностях, а саме:

перелік транспортних засобів, що будуть вироблятись на етапі створення (модернізації) виробничих потужностей (в перші три роки реалізації Програми);

перелік транспортних засобів, що будуть вироблятись на етапі повномасштабного виробництва (з четвертого по восьмий рік реалізації Програми);

11) інформація щодо наявних у виробника патентів на промисловий зразок, окремі компоненти та складові транспортних засобів, договорів (контрактів, угод) на право виробництва транспортних засобів.

У разі виконання Програми в кооперації з іншими суб'єктами господарювання (використання існуючих виробничих потужностей партнерів) інформація, що наведена в цьому розділі Програми, повинна бути доповнена такими положеннями:

відомості про документи, на підставі яких буде здійснюватися виробнича кооперація між суб'єктами господарювання;

розподіл робіт та відповідальності між суб'єктами господарювання за виконання окремих положень Програми.

У разі проведення підприємством робіт з модернізації потужностей іншого суб'єкта господарювання, які необхідні для виконання Програми, надається також щоквартальний план-графік виконання Програми на етапі модернізації виробничих потужностей (перші три роки виконання Програми) на потужностях такого суб'єкта господарювання.

2.6. В розділі VI "Опис промислового виробництва, створення (модернізація) якого заплановано Програмою" підприємство наводить детальну інформацію щодо:

1) характеристики технологічного маршруту, який буде організовано підприємством на створених (модернізованих) виробничих потужностях;

2) переліку необхідного обладнання та інструментів, необхідних підприємству для створення (модернізації) виробничих потужностей на період виконання Програми, який оформлюється за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку;

3) продуктивності виробничих ліній, існуючої промислової інфраструктури підприємства, яка буде використана при реалізації Програми та яку додатково необхідно створити, джерел постачання комплектувальних виробів та матеріалів;

4) переліку товарів, які підприємство планує імпортувати для виробничої діяльності в період створення потужностей (в перші три роки реалізації Програми) та в період повномасштабного виробництва (з четвертого по восьмий рік реалізації Програми) згідно з Порядком визначення товарів, що ввозяться на митну територію України для використання у промисловому виробництві моторних транспортних засобів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2005 року N 1031 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 року N 542);

5) системи контролю і забезпечення якості, вирішення питань охорони праці на робочих місцях та відповідності технології проекту національним та міжнародним стандартам та нормативам щодо впливу на оточуюче середовище;

6) допоміжних служб та приміщень для вирішення соціальних питань працівників.

В разі виконання Програми в кооперації з іншими суб'єктами господарювання (використання існуючих виробничих потужностей партнерів) інформація, що наведена в цьому розділі, повинна бути доповнена положеннями про:

розподіл технологічного маршруту виготовлення транспортних засобів між суб'єктами господарювання;

перелік необхідного обладнання та інструментів, необхідних суб'єкту господарювання з кооперації для модернізації виробничих потужностей на період виконання Програми, який оформлюється згідно з додатком 2 до цього Порядку;

продуктивність створених або модернізованих виробничих ліній у суб'єкта господарювання з кооперації;

систему контролю і забезпечення якості, вирішення питань охорони праці на робочих місцях та відповідності технології проекту національним та міжнародним стандартам та нормативам щодо впливу на оточуюче середовище суб'єктом господарювання з кооперації.

2.7. В розділі VII "Маркетинговий план" надається інформація про ринки збуту продукції, яка буде виготовлятись повномасштабним методом, структуру ринку, частку ринку, яку сьогодні займає продукція підприємства, яку частку ринку підприємство планує зайняти з новою технікою, конкурентів, канали збуту продукції та план створення мережі центрів сервісного обслуговування транспортних засобів для їх гарантійного обслуговування, який оформлюється згідно з додатком 3 до цього Порядку.

2.8. В розділі VIII "Виробничий план (по технології CKD)" підприємство надає прогноз виробничого плану виготовлення транспортних засобів по технології CKD на період виконання Програми.

В разі виконання Програми в кооперації з іншими суб'єктами господарювання (використання існуючих виробничих потужностей партнерів) інформація, наведена в цьому розділі, повинна бути доповнена прогнозом виробничих планів таких суб'єктів господарювання з кооперації.

2.9. В розділі IX "Економічні показники Програми" описуються вихідні передумови, на основі яких здійснюються розрахунки, та надаються результати розрахунків щодо економічних показників Програми.

Прогноз економічних результатів господарської діяльності підприємства надається за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку.

Прогноз економічної ефективності реалізації проекту створення (модернізації) потужностей для виробництва моделі по технології CKD надається за формою, наведеною у додатку 5 до цього Порядку.

Окупність Програми здійснюється на підставі даних прогнозу економічних результатів господарської діяльності підприємства. За період окупності проекту прийматися період, протягом якого сума прибутку та амортизаційних відрахувань буде дорівнювати сумі інвестиційних витрат підприємства на реалізацію проекту по технології CKD та сплачених підприємством відсотків за кредит.

В разі виконання Програми в кооперації з іншими суб'єктами господарювання (використання існуючих виробничих потужностей партнерів) інформація, що наведена в цьому розділі, повинна бути доповнена такими положеннями:

1) прогноз результатів господарської діяльності суб'єктів господарювання з кооперації за період реалізації Програми;

2) прогноз економічної ефективності реалізації проекту модернізації потужностей суб'єктів господарювання з кооперації для виробництва складових транспортного засобу згідно з договором кооперації.

2.10. В розділі X "Очікувані результати від впровадження Програми" підприємство наводить свої прогнози стосовно очікуваних результатів реалізації Програми.

В разі виконання Програми в кооперації з іншими суб'єктами господарювання (використання існуючих виробничих потужностей партнерів) інформація, що наведена в цьому розділі, повинна бути доповнена прогнозом очікуваних результатів реалізації Програми у суб'єктів господарювання з кооперації.

2.11. В розділі XI "Основні ризики, що можуть впливати на розвиток Програми" підприємство надає інформацію про основні ризики, які, на його думку, можуть вплинути як на хід виконання Програми, так і на її економічні результати, якими можуть бути:

1) існуюча та майбутня правова база для інвестицій, можливі зміни в оподаткуванні;

2) перспективи економічного розвитку країни в цілому;

3) фінансова нестабільність (інфляція тощо);

4) зміни умов функціонування ринків збуту продукції та інше.

В разі виконання Програми в кооперації з іншими суб'єктами господарювання (використання існуючих виробничих потужностей партнерів) інформація, що наведена в цьому розділі, доповнюється очікуваними ризиками суб'єктів господарювання з кооперації, що можуть впливати на результати реалізації Програми.

III. Порядок затвердження Програми Міністерством промислової політики України

3.1. Підприємство подає до Мінпромполітики України розроблену ним Програму у трьох примірниках.

3.2. Мінпромполітики України розглядає запропоновану суб'єктом господарювання Програму та затверджує її у 30-денний строк або відмовляє у затвердженні згідно з Порядком визначення товарів, що ввозяться на митну територію України для використання у промисловому виробництві моторних транспортних засобів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2005 року N 1031 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 року N 542).

3.3. Рішення про затвердження Програми оформлюється наказом Мінпромполітики України.

3.4. Один примірник затвердженої Програми Мінпромполітики України направляє до Мінекономрозвитку України для ознайомлення та використання при погодженні звіту про завершення виконання Програми.

 

Перший заступник Міністра

М. М. Євдокименко

 

План-графік виконання Програми

I. Загальний план-графік виконання Програми

Найменування заходів

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

5-й рік

6-й рік

7-й рік

8-й рік

1. Створення (модернізація) виробничих потужностей

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Досягнення заданого ступеня локалізації

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Щоквартальний план-графік виконання Програми на етапі створення (модернізації) виробничих потужностей

Найменування заходів

1-й рік

2-й рік

3-й рік

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1.1. Розробка конструкторської документації та технічних умов

 

 

 

1.2. Розробка технологічної документації

 

 

 

1.3. Сертифікація продукції

 

 

 

1.4. Створення або модернізація виробничої інфраструктури (будівництво та/або реконструкція виробничих будівель та інше)

 

 

 

1.5. Створення або модернізація зварювального виробництва

 

 

 

1.6. Створення або модернізація фарбувального виробництва

 

 

 

1.7. Створення або модернізація складального виробництва

 

 

 

1.8. Пуско-налагоджувальні роботи

 

 

 

1.9. Виготовлення промислової партії

 

 

 

III. Щоквартальний план-графік виконання Програми на етапі досягнення заданого ступеня локалізації

Найменування заходів

4-й рік

5-й рік

6-й рік

7-й рік

8-й рік

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Досягнення 20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Досягнення 25 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Досягнення 30 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Досягнення 40 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Досягнення 50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік необхідного обладнання та інструментів, необхідних підприємству для створення (модернізації) виробничих потужностей на період виконання Програми

N з/п

Найменування обладнання

Кількість (шт.)

Зварювальне виробництво

1

 

 

2*

 

 

 

 

 

Фарбувальне виробництво кузовів

1

 

 

2

 

 

 

 

 

Складальне виробництво

1

 

 

2

 

 

 

 

 

інше

1

 

 

2

 

 

 

 

 

____________
* Кількість рядків може бути збільшена.

 

План
створення мережі центрів сервісного обслуговування транспортних засобів для їх гарантійного обслуговування

N
з/п

Область

Загальна кількість, шт.

По роках

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

6-й

7-й

8-й

1

Автономна Республіка Крим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Вінницька обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Волинська обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Дніпропетровська обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Донецька обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Житомирська обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Закарпатська обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Запорізька обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Івано-Франківська обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Київська обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Кіровоградська обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Луганська обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Львівська обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Миколаївська обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Одеська обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Полтавська обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Рівненська обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Сумська обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Тернопільська обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Харківська обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Херсонська обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Хмельницька обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Черкаська обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Чернівецька обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Чернігівська обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

м. Київ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

м. Севастополь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогноз економічних результатів господарської діяльності підприємства

_____________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

N

Назва статей

Одиниці виміру

Період виконання програми

Усього

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

5-й рік

6-й рік

7-й рік

8-й рік

1

Кількість виготовлених транспортних засобів

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Середня ціна транспортного засобу

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Загальний обсяг виробництва продукції, у тому числі:

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обсяги виробництва транспортних засобів

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обсяги виробництва іншої продукції

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Матеріальні витрати (включаючи транспортно-заготівельні), у тому числі:

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вартість імпортованих товарів, використаних підприємством згідно з переліком товарів, що ввозяться на митну територію України для промислового виробництва транспортних засобів

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Витрати на виробництво

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Витрати на збут

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Адміністративні, операційні та фінансові витрати

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Доходи від іншої операційної діяльності

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Амортизація

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Прибуток

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ступінь локалізації виробництва продукції

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наведені в таблиці показники вживаються у таких значеннях:

1. Кількість виготовлених транспортних засобів - загальна кількість вироблених підприємством транспортних засобів та машинокомплектів за технологією SKD.

2. Середня ціна транспортного засобу визначається як результат ділення загального обсягу всіх вироблених транспортних засобів за технологією SKD на їх загальну кількість без податку на додану вартість та акцизного податку.

3. Загальний обсяг виробництва продукції - загальний обсяг виробленої підприємством продукції у відпускних цінах без податку на додану вартість та акцизного податку, у тому числі:

обсяги виробництва транспортних засобів - обсяг вироблених підприємством транспортних засобів та машинокомплектів за технологією SKD у відпускних цінах підприємства без податку на додану вартість та акцизного податку;

обсяги виробництва іншої продукції - обсяги виробництва підприємством іншої продукції у відпускних цінах без податку на додану вартість та акцизного податку.

4. Матеріальні витрати (включаючи транспортно-заготівельні) - всі матеріальні витрати підприємства на виробництво продукції, вказаної в пункті 3, у тому числі:

вартість імпортованих товарів, використаних підприємством згідно з переліком товарів, що ввозяться на митну територію України для промислового виробництва транспортних засобів, - митна вартість імпортованих підприємством товарів, використаних ним у виробництві за звітний період згідно із затвердженим переліком товарів, цільове використання яких підтверджується звітом відповідно до Порядку визначення товарів, що ввозяться на митну територію України для використання у промисловому виробництві моторних транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2005 року N 1031 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 року N 542).

5. Витрати на виробництво - виробничі витрати підприємства на виготовлення продукції, вказаної в пункті 3.

6. Витрати на збут - всі витрати, пов'язані зі збутом продукції, вказаної в пункті 3.

7. Адміністративні, операційні та фінансові витрати - всі витрати підприємства за звітний період, окрім зазначених у пунктах 4, 5, 6 та 9.

8. Доходи від іншої операційної діяльності - всі доходи підприємства за звітний період, окрім доходів від реалізації продукції, вказаної в пункті 3.

9. Амортизація - всі амортизаційні відрахування підприємства.

10. Прибуток - результат, який дорівнює = пункт 3 + пункт 8 - пункт 4 - пункт 5 - пункт 6 - пункт 7 - пункт 9.

11. Ступінь локалізації виробництва продукції - середній ступінь локалізації виробництва продукції за звітний період, що розраховується за формулою, наведеною у пункті 3 Порядку визначення товарів, що ввозяться на митну територію України для використання у промисловому виробництві моторних транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2005 року N 1031 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 року N 542).

 

Прогноз економічної ефективності реалізації проекту створення або модернізації потужностей для виробництва моделі за технологією CKD

_____________________________________________________________________________________
(назва моделі)
на ___________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

N

Назва статей

Одиниці виміру

Період виконання програми

Усього

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

5-й рік

6-й рік

7-й рік

8-й рік

1

Кількість вироблених транспортних засобів за технологією CKD

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Середня відпускна ціна транспортного засобу

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Обсяг виробництва транспортних засобів за технологією CKD

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Матеріальні витрати (включаючи транспортно-заготівельні), у тому числі

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вартість імпортованих товарів, використаних підприємством згідно з переліком товарів, що ввозяться на митну територію України для промислового виробництва транспортних засобів

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Витрати на виробництво

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Витрати на збут

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Адміністративні, операційні та фінансові витрати

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Амортизація

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Прибуток

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Ступінь локалізації виробництва моделі за технологією CKD

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Потреба в коштах для інвестування проекту за технологією CKD, у тому числі

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

власні кошти підприємства для інвестування в проект за технологією CKD

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

потреба в кредитних коштах для інвестування в проект за технологією CKD

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела фінансування

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Графік повернення кредиту, у тому числі

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

графік повернення тіла кредиту

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

графік сплати відсотків за користування кредитом

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Джерела повернення кредиту, у тому числі

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прибуток та амортизація від виробництва моделей за технологією CKD

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші кошти підприємства

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наведені у таблиці показники вживаються у таких значеннях:

1. Кількість виготовлених транспортних засобів - загальна кількість вироблених підприємством транспортних засобів та машинокомплектів за технологією CKD.

2. Середня ціна транспортного засобу - визначається як результат ділення загального обсягу всіх вироблених транспортних засобів за технологією CKD на їх загальну кількість без податку на додану вартість та акцизного податку.

3. Загальний обсяг виробництва продукції за технологією CKD - загальний обсяг вироблених підприємством транспортних засобів та машинокомплектів за технологією CKD у відпускних цінах без податку на додану вартість та акцизного податку.

4. Матеріальні витрати (включаючи транспортно-заготівельні) - всі матеріальні витрати підприємства на виробництво продукції, вказаної в пункті 3, у тому числі:

вартість імпортованих товарів, використаних підприємством згідно з переліком товарів, що ввозяться на митну територію України для промислового виробництва транспортних засобів, - митна вартість імпортованих підприємством товарів, використаних ним у виробництві за звітний період, згідно із затвердженим переліком товарів, цільове використання яких підтверджується звітом відповідно до Порядку визначення товарів, що ввозяться на митну територію України для використання у промисловому виробництві моторних транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2005 року N 1031 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 року N 542).

5. Витрати на виробництво - виробничі витрати підприємства на виготовлення продукції, вказаної в пункті 3.

6. Витрати на збут - всі витрати, пов'язані зі збутом продукції, вказаної в пункті 3.

7. Адміністративні, операційні та фінансові витрати - всі витрати підприємства за звітний період, пов'язані з виробництвом транспортних засобів за технологією CKD, окрім вказаних в пунктах 4, 5, 6 та 8.

8. Амортизація - всі амортизаційні відрахування підприємства, пов'язані з виробництвом транспортних засобів за технологією CKD.

9. Прибуток - результат, який дорівнює = пункт 3 - пункт 4 - пункт 5 - пункт 6 - пункт 7 - пункт 8.

10. Ступінь локалізації виробництва продукції - середній ступінь локалізації продукції за звітний період, що розраховується за формулою, наведеною у пункті 3 Порядку визначення товарів, що ввозяться на митну територію України для використання у промисловому виробництві моторних транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2005 року N 1031 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 року N 542).

11. Потреба в коштах для інвестування проекту за технологією CKD - сума інвестицій, що передбачена Програмою для створення (модернізації) промислового виробництва, у тому числі:

власні кошти підприємства для інвестування в проект за технологією CKD - власні кошті, що підприємство буде інвестувати в проект згідно з Програмою;

кредитні кошти для інвестування в проект за технологією CKD (за необхідності) - кредитні кошти, що необхідні підприємству для реалізації Програми;

інші джерела фінансування - якщо підприємство залучає до інвестування кошти інших джерел, необхідно вказати, що це за джерела та розмір коштів для інвестування в проект за технологією CKD (наприклад, внески до статутного фонду).

12. Графік повернення кредиту - графік, згідно з яким підприємство буде повертати кредитні кошти, у тому числі:

графік повернення тіла кредиту - графік, згідно з яким підприємство планує повертати кошти кредиту;

графік сплати відсотків за користування кредитом - графік, згідно з яким підприємство планує сплатити відсотки за користування кредитом.

13. Джерела повернення кредиту - кошти усіх джерел, за якими підприємство буде гасити кредит, отриманий для реалізації Програми, у тому числі:

прибуток та амортизація від виробництва моделей за технологією CKD - прибуток та амортизаційні відрахування підприємства, отримані від виробництва моделі за технологією CKD, спрямовані на погашення частки отриманого кредиту;

інші кошти підприємства - кошти підприємства, спрямовані на погашення частки отриманого кредиту, наприклад прибуток, отриманий підприємством від інших видів діяльності.

____________

Опрос