Идет загрузка документа (42 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о составе и структуре активов института совместного инвестирования

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 10.09.2013 № 1753
редакция действует с 09.11.2021

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

10.09.2013

м. Київ

N 1753

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 жовтня 2013 р. за N 1689/24221

Про затвердження Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 16 грудня 2014 року N 1712
,
від 17 грудня 2015 року N 2132
,
від 24 квітня 2018 року N 247
,
від 27 грудня 2018 року N 910
,
від 3 жовтня 2019 року N 581
,
від 9 вересня 2021 року N 746

(Зміни, внесені підпунктом 2 пункту 1 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2018 року N 910, поширюються на договірні відносини, що виникли з дня набрання чинності зазначеним рішенням)

Додатково див. рішення
 Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 1 березня 2021 року

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Законів України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про господарські товариства", "Про інститути спільного інвестування", підпункту 59 пункту 4 Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1063, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 січня 2002 року N 12 "Про затвердження Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2002 року за N 108/6396 (із змінами).

3. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів (О. Симоненко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Тарасенка.

6. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2014 року.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

О. Ю. Потімков

 

 

Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування

(У тексті цього Положення слово "Комісія" (у всіх відмінках) замінено словом "НКЦПФР" згідно з наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 9 вересня 2021 року N 746)

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблене відповідно до Законів України "Про інститути спільного інвестування", "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" та установлює вимоги щодо складу та структури активів інституту спільного інвестування (далі - ІСІ) з метою ефективного розміщення фінансових ресурсів інвесторів.

(пункт 1 розділу I у редакції рішення Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 09.09.2021 р. N 746)

2. Склад та структура активів ІСІ визначаються регламентом ІСІ відповідно до вимог Закону України "Про інститути спільного інвестування" (далі - Закон), цього Положення та інших законів України.

3. Вимоги щодо структури активів ІСІ, встановлені Законом та цим Положенням, застосовуються до пайового інвестиційного фонду (далі - пайовий фонд) через шість місяців з дня реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів такого фонду Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

(пункт 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.09.2021 р. N 746)

4. Вимоги щодо структури активів ІСІ, встановлені Законом та цим Положенням, застосовуються до корпоративного інвестиційного фонду (далі - корпоративний фонд) через шість місяців з дня реєстрації регламенту такого фонду НКЦПФР.

5. Вимоги до структури активів ІСІ, встановлені Законом та цим Положенням, не застосовуються до кваліфікаційного ІСІ.

6. З дати прийняття рішення про ліквідацію ІСІ:

до такого ІСІ не застосовуються вимоги щодо структури активів ІСІ, передбачені Законом та цим Положенням.

(розділ І доповнено новим пунктом 6 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.12.2015 р. N 2132
,
 у зв'язку з цим пункт 6 вважати пунктом 7
)

7. Пункт 7 розділу I виключено

(розділ І доповнено пунктом 7 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2014 р. N 1712
,
пункт 7 розділу I виключено згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2018 р. N 910)

II. Загальні вимоги щодо складу та структури активів ІСІ

1. Активи ІСІ складаються з грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, на поточних та депозитних рахунках, відкритих у банківських установах, банківських металів, об'єктів нерухомості, цінних паперів, визначених Законом України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", цінних паперів іноземних держав та інших іноземних емітентів, корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, майнових прав і вимог, а також деривативних контрактів та інших активів, дозволених законодавством України, з урахуванням обмежень, установлених Законом безпосередньо для конкретних типів та видів інвестиційних фондів.

(абзац перший пункту 1 розділу II у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.09.2021 р. N 746)

Зазначені активи формуються (оплачуються) за рахунок коштів спільного інвестування.

2. Активи ІСІ не можуть включати:

1) цінні папери, випущені компанією з управління активами, зберігачем активів ІСІ, Центральним депозитарієм цінних паперів, оцінювачем майна ІСІ та аудитором (аудиторською фірмою) такого ІСІ;

2) цінні папери, випущені пов'язаними особами компанії з управління активами, зберігача активів ІСІ, Центрального депозитарію цінних паперів, оцінювача майна ІСІ та аудитора (аудиторської фірми) такого ІСІ;

3) цінні папери іноземних держав та іноземних юридичних осіб, не допущені до торгів на жодній з провідних іноземних бірж, перелік яких визначається НКЦПФР;

4) цінні папери інших ІСІ;

5) корпоративні облігації, іпотечні облігації та облігації місцевих позик, кредитний рейтинг яких не відповідає інвестиційному рівню, визначеному уповноваженим або визнаним міжнародним рейтинговим агентством за Національною рейтинговою шкалою, на суму більш як 20 відсотків вартості активів ІСІ;

(підпункт 5 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.09.2021 р. N 746)

6) кошти і банківські метали, розміщені на поточних і депозитних рахунках у банках, кредитний рейтинг яких не відповідає інвестиційному рівню, визначеному уповноваженим або визнаним міжнародним рейтинговим агентством за Національною рейтинговою шкалою, на суму більш як 20 відсотків вартості активів ІСІ;

7) векселі та ощадні сертифікати банку, депозитні сертифікати банку на суму більш як 10 відсотків вартості активів ІСІ, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами НКЦПФР;

(підпункт 7 пункту 2 розділу II у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.09.2021 р. N 746)

8) товаророзпорядчі цінні папери, заставні;

9) сертифікати фондів операцій з нерухомістю (сертифікати ФОН);

10) підпункт 10 пункту 2 розділу II виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 09.09.2021 р. N 746,
у зв'язку з цим підпункт 11 вважати відповідно підпунктом 10)

10) договори про участь у фонді фінансування будівництва (ФФБ).

Вимоги підпунктів 2, 3, 5 - 9 цього пункту не застосовуються до венчурних фондів.

3. До складу активів ІСІ не можуть входити цінні папери українських емітентів:

1) у яких відсутній міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів у разі, якщо його наявність передбачена чинним законодавством;

2) якщо емітенти цих цінних паперів:

(підпункт 2 пункту 3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.10.2019 р. N 581)

протягом останніх двох років поспіль не розкривають регулярну річну інформацію;

перебувають у переліку підприємств, які відсутні за місцезнаходженням;

є збитковими протягом останніх двох років поспіль і при цьому їхні цінні папери не допущені до торгів на організованих ринках капіталу (для ІСІ диверсифікованого виду).

(абзац четвертий підпункту 2 пункту 3 розділу ІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 09.09.2021 р. N 746)

Абзац п'ятий підпункту 2 пункту 3 розділу ІІ виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 03.10.2019 р. N 581,
у зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом п'ятим)

У разі якщо цінні папери українських емітентів, зазначених у цьому пункті, перебувають у складі активів ІСІ на дату оприлюднення такої інформації, компанія з управління активами зобов'язана привести актив ІСІ у відповідність до вимог цього пункту протягом 30 робочих днів з дати оприлюднення такої інформації.

4. До складу активів ІСІ може входити іноземна валюта, у тому числі та, що придбана через банки, які мають відповідну ліцензію.

Обмеження щодо зобов'язань одного банку в активах ІСІ не застосовуються до коштів на поточних рахунках, відкритих у зберігача активів такого ІСІ.

III. Вимоги щодо складу та структури активів диверсифікованого ІСІ

1. Активи диверсифікованого ІСІ складаються з цінних паперів, грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, на поточних та депозитних рахунках, відкритих у банківських установах, банківських металів, нерухомості та інших активів, дозволених законодавством.

2. Структура активів диверсифікованого ІСІ має відповідати одночасно таким вимогам:

1) сумарна вартість цінних паперів одного емітента в активах ІСІ не перевищує 10 відсотків загального обсягу цінних паперів відповідного випуску цінних паперів такого емітента;

2) сумарна вартість цінних паперів, які становлять активи ІСІ в обсязі, що перевищує 5 відсотків загального обсягу випуску цінних паперів, на момент їх придбання не перевищує 40 відсотків вартості чистих активів;

3) не менш як 70 відсотків загальної вартості активів диверсифікованого ІСІ повинні становити:

кошти, у тому числі на банківських депозитних рахунках;

банківські метали;

ощадні сертифікати банку;

депозитні сертифікати банку;

корпоративні облігації

облігації місцевих позик;

державні цінні папери;

облігації міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України;

цінні папери, що допущені до торгів на регульованому фондовому ринку.

(підпункт 3 пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.04.2018 р. N 247,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 09.09.2021 р. N 746)

3. ІСІ диверсифікованого виду забороняється:

1) розміщувати в цінні папери банків та банківські метали більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів ІСІ. При цьому забороняється інвестувати понад 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ в цінні папери та зобов'язання одного банку;

2) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери та зобов'язання однієї юридичної особи (крім банку, міжнародної фінансової організації, що розміщує облігації на території України) більше ніж 5 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

(підпункт 2 пункту 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.09.2021 р. N 746)

3) придбавати або додатково інвестувати у державні цінні папери, цінні папери, забезпечені державною гарантією, більше ніж 50 відсотків загальної вартості активів ІСІ. При цьому забороняється інвестувати понад 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ у цінні папери одного випуску;

4) придбавати або додатково інвестувати в облігації міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України, більше ніж 50 відсотків загальної вартості активів інституту спільного інвестування. При цьому забороняється інвестувати понад 10 відсотків загальної вартості активів інституту спільного інвестування в облігації міжнародних фінансових організацій одного випуску, що розміщуються на території України;

(пункт 3 розділу III доповнено новим підпунктом 4 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.09.2021 р. N 746,
у зв'язку з цим підпункти 4 - 8 вважати відповідно підпунктами 5 - 9)

5) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери органів місцевого самоврядування більше ніж 40 відсотків загальної вартості активів ІСІ. При цьому забороняється інвестувати понад 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ у цінні папери органів місцевого самоврядування одного випуску;

6) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано урядами іноземних держав, більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів ІСІ. При цьому забороняється придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано урядом однієї іноземної держави, більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

7) придбавати або додатково інвестувати в акції та облігації іноземних емітентів, емісійні боргові цінні папери міжнародних фінансових організацій, які допущені до торгів на організованих фондових ринках іноземних держав, більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

(підпункт 7 пункту 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.09.2021 р. N 746)

8) придбавати або додатково інвестувати в інші активи, передбачені законодавством України, більше ніж 5 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

9) придбавати або додатково інвестувати в об'єкти нерухомості більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ.

Вартість цінних паперів, що не допущені до торгів на регульованому фондовому ринку, не може становити більше ніж 30 відсотків загальної вартості активів ІСІ диверсифікованого виду.

(абзац одинадцятий пункту 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.04.2018 р. N 247
,
від 09.09.2021 р. N 746)

IV. Особливості складу та структури активів спеціалізованих фондів

1. До спеціалізованих ІСІ належать інвестиційні фонди таких класів:

1) фонди грошового ринку;

2) фонди державних цінних паперів;

3) фонди облігацій;

4) фонди акцій;

5) індексні фонди;

6) фонди банківських металів.

2. Склад та структура активів спеціалізованих фондів повинні відповідати вимогам, які визначені у статті 48 Закону.

3. Пункт 3 розділу IV виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 09.09.2021 р. N 746)

V. Вимоги щодо складу та структури активів недиверсифікованого ІСІ

1. Активи недиверсифікованого ІСІ можуть становити всі активи, визначені в розділі II цього Положення, з урахуванням встановлених законодавством обмежень для недиверсифікованих ІСІ.

2. Структура активів недиверсифікованого ІСІ (крім венчурного ІСІ) повинна відповідати таким вимогам:

1) вартість нерухомості та цінних паперів, які не допущені до торгів на регульованому фондовому ринку, не може становити більше ніж 50 відсотків загальної вартості активів ІСІ недиверсифікованого виду;

(підпункт 1 пункту 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.09.2021 р. N 746)

2) векселі та ощадні сертифікати банку, депозитні сертифікати банку не можуть становити більш як 30 відсотків вартості активів ІСІ недиверсифікованого виду.

(підпункт 2 пункту 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.09.2021 р. N 746)

3. Активи венчурного фонду можуть повністю складатися з коштів, нерухомості, корпоративних прав, деривативних контрактів, прав вимоги та цінних паперів, що не допущені до торгів на регульованому фондовому ринку.

(абзац перший пункту 3 розділу V у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.09.2021 р. N 746)

До складу активів венчурного фонду можуть входити боргові зобов'язання. Такі зобов'язання можуть бути оформлені векселями, заставними, договорами відступлення права вимоги, позики та в інший спосіб, не заборонений законодавством.

Венчурний фонд має право надавати кошти у позику. Позики за рахунок коштів венчурного фонду можуть надаватися тільки юридичним особам за умови, що не менш як 10 відсотків статутного капіталу відповідної юридичної особи належить такому венчурному фонду.

Права вимоги можуть придбаватися виключно до складу активів венчурного фонду.

(абзац четвертий пункту 3 розділу V у редакції рішень
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 17.12.2015 р. N 2132
,
від 27.12.2018 р. N 910,
зміни, внесені підпунктом 2 пункту 1 рішення Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2018 р. N 910, поширюються
 на договірні відносини, що виникли з дня набрання чинності зазначеним рішенням
,
від 09.09.2021 р. N 746)

Права вимоги можуть, з урахуванням обмежень, встановлених Законом та цим Положенням, придбаватися лише за кредитними договорами банків, укладеними з юридичними особами, шляхом укладення договорів відступлення права вимоги, а також за договорами щодо інвестування та фінансування будівництва об'єктів будівництва.

(абзац п'ятий пункту 3 розділу V у редакції рішень Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2018 р. N 910,
зміни, внесені підпунктом 2 пункту 1 рішення Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2018 р. N 910, поширюються
 на договірні відносини, що виникли з дня набрання чинності зазначеним рішенням
,
від 09.09.2021 р. N 746)

VI. Вимоги до складу активів ІСІ кваліфікаційного виду

1. Активи ІСІ кваліфікаційного виду об'єднаного класу цінних паперів повністю складаються з цінних паперів та коштів.

2. Активи ІСІ кваліфікаційного виду класу нерухомості повністю складаються з нерухомості, майнових прав на нерухомість у процесі будівництва та коштів.

3. Активи ІСІ кваліфікаційного виду класу рентних активів можуть повністю складатись з майна та майнових прав, які перебувають у цивільному обороті, з урахуванням обмежень, передбачених для інститутів спільного інвестування.

Передача за плату третім особам майна та майнових прав, сформованих інститутом спільного інвестування кваліфікаційного виду класу рентних активів за рахунок коштів спільного інвестування, в інший, ніж укладення договору ренти, оренди (суборенди), спосіб забороняється (крім випадків ліквідації та/або необхідності здійснення реалізації активів для задоволення заяви на викуп цінних паперів такого фонду).

(Положення доповнено новим розділом VI згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 17.12.2015 р. N 2132
,
 у зв'язку з цим розділ VI вважати розділом VII
)

VII. Порядок дотримання вимог щодо структури активів ІСІ

1. У разі порушення вимог цього Положення щодо структури активів ІСІ компанія з управління активами повинна усунути порушення протягом 30 робочих днів від дня його виникнення або протягом 2 місяців, якщо порушення виникло внаслідок зупинення та/або скасування операторами організованих ринків капіталу допуску до торгів на цих ринках цінних паперів, що складають активи ІСІ.

(пункт 1 розділу VII у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 09.09.2021 р. N 746)

2. Якщо кредитний рейтинг цінних паперів, які входять до активів ІСІ (крім венчурного фонду), знизився нижче встановленого законодавством рівня, ІСІ (крім венчурного фонду) зобов'язані привести свої активи у відповідність до вимог цього Положення протягом року з дати зниження рейтингу.

3. Якщо рейтинг особи, зобов'язання якої перебувають в активах ІСІ або яка обслуговує ІСІ, знизився нижче встановленого законодавством рівня, ІСІ (крім венчурного фонду) зобов'язані привести свої активи та діяльність у відповідність до вимог цього Положення протягом року з дати зниження рейтингу.

4. Про усунення порушення вимог щодо структури активів ІСІ компанія з управління активами зобов'язана повідомити НКЦПФР, надати оригінали або засвідчені підписом уповноваженої особи компанії з управління активами копії документів, які підтверджують його усунення, протягом десяти робочих днів з дати його усунення.

(пункт 4 розділу VII із змінами, внесеними згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2018 р. N 910)

 

Т. в. о. директора департаменту
спільного інвестування та
регулювання діяльності
інституційних інвесторів

В. В. Дерев'янкін

Опрос