Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения мер по осуществлению надзора и контроля за выполнением законодательства в миграционной сфере

МВД, Министерство социальной политики Украины, Министерство образования и науки Украины (2)
Порядок, Приказ от 04.09.2013 № 850/536/1226
действует с 25.10.2013

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.09.2013

м. Київ

N 850/536/1226

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 вересня 2013 р. за N 1683/24215

Про затвердження Порядку проведення заходів щодо здійснення нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері

Відповідно до Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року N 1058 "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної міграційної політики", з метою налагодження міжвідомчої взаємодії з проведення заходів щодо здійснення нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок проведення заходів щодо здійснення нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері, що додається.

2. Відповідно до своїх повноважень у тримісячний строк з дня набрання чинності цим наказом видати розпорядчі документи про проведення заходів щодо здійснення нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері (далі - заходи).

3. Заступникам керівників відповідних центральних органів виконавчої влади, відповідальних за організацію проведення заходів, забезпечити:

3.1. Виконання заходів, передбачених цим Порядком.

3.2. Подання щороку до 10 грудня Державній міграційній службі України звіту про проведення заходів для узагальнення їх результатів та подання Кабінетові Міністрів України.

4. Управлінню взаємодії з центральними органами виконавчої влади та органами військового управління МВС України (Черкасський Р. А.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників керівників відповідних центральних органів виконавчої влади, відповідальних за організацію проведення заходів.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр внутрішніх справ України

В. Ю. Захарченко

Міністр соціальної політики України

Н. Ю. Королевська

Міністр освіти і науки України

Д. В. Табачник

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
міграційної служби України

М. М. Ковальчук

Т. в. о. Голови Державної
прикордонної служби України

П. А. Шишолін

Голова Державної інспекції
України з питань праці

В. І. Яцкін

Заступник Голови
Служби безпеки України

В. Породько

 

Порядок
проведення заходів щодо здійснення нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері

1. Цей Порядок врегульовує діяльність центральних органів виконавчої влади, яка спрямована на реалізацію державної політики в міграційній сфері, захист державної безпеки та національних інтересів України у сфері міграції, забезпечення дотримання законодавства в цій сфері, ефективне управління міграційними процесами та протидію нелегальній міграції.

Відповідно до своїх повноважень центральні органи виконавчої влади організовують та проводять такі заходи:

"Мігрант" - Державна міграційна служба України;

"Кордон" - Адміністрація Державної прикордонної служби України;

"Студент" - Міністерство освіти і науки України;

"Трудова міграція" - Державна інспекція України з питань праці.

2. Заходи "Мігрант", "Кордон", "Студент", "Трудова міграція" проводяться з метою запобігання та протидії нелегальній міграції, а також іншим порушенням законодавства України в міграційній сфері. До проведення вказаних заходів обов'язково залучаються Міністерство внутрішніх справ, Державна міграційна служба, Державна прикордонна служба та Служба безпеки України.

3. З ініціативи центрального органу виконавчої влади, відповідального за організацію проведення заходу, до участі в його проведенні можуть залучатися інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади (за погодженням).

4. Центральні органи виконавчої влади, зазначені в пункті 2 цього Порядку, за результатами проведеного заходу у місячний строк подають Державній міграційній службі звіти для узагальнення їх результатів і врахування при проведенні аналізу міграційної ситуації та внесення Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо формування державної політики в міграційній сфері.

 

Начальник Управління
взаємодії з центральними
органами виконавчої влади та
органами військового
управління Міністерства
внутрішніх справ України

Р. А. Черкасський

Заступник Директора
Департаменту праці та
зайнятості - начальник управління
політики зайнятості та умов
праці Міністерства соціальної
політики України

О. В. Прутенко

Начальник Управління
міжнародного співробітництва
Міністерства освіти і науки України

А. Д. Божков

Опрос