Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Методике оценки активов субъектов естественных монополий, субъектов хозяйствования на смежных рынках в сфере комбинированного производства электрической и тепловой энергии

Фонд государственного имущества
Приказ от 19.09.2013 № 2401
действует с 11.10.2013

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.09.2013

м. Київ

N 2401

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 вересня 2013 р. за N 1653/24185

Про затвердження Змін до Методики оцінки активів суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії

На виконання підпункту 154.4 пункту 154 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року N 128, відповідно до абзацу дев'ятнадцятого частини другої статті 9 Закону України "Про природні монополії"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Методики оцінки активів суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, затвердженої наказом Фонду державного майна України від 12 березня 2013 року N 293, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2013 року за N 522/23054, що додаються.

2. Управлінню з питань оціночної діяльності Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об'єктами державної власності Фонду державного майна України у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Фонду

О. Рябченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Голова Антимонопольного
комітету України

В. П. Цушко

Міністр регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства

Г. П. Темник

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері комунальних послуг

В. В. Саратов

 

Зміни до Методики оцінки активів суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії

1. Абзац перший пункту 3.3 розділу III доповнити таким реченням: "Об'єктами оцінки є інвентарні об'єкти бухгалтерського обліку, наведені в переліку активів, що підлягають оцінці, який складається відповідно до підпункту 2.4.2 пункту 2.4 та пункту 2.5 розділу II цієї Методики.".

2. У абзаці третьому підпункту 4.2.3.2 підпункту 4.2.3 пункту 4.2 розділу IV цифру "4" замінити цифрою "5".

3. Після розділу V доповнити Методику новими розділами VI - VII такого змісту:

"VI. Особливості оцінки активів підприємств, що провадять діяльність у сфері транспортування теплової енергії"

6.1. Для цілей оцінки активів, у тому числі прав користування майном, які знаходяться на балансі підприємства, що здійснює діяльність у сфері транспортування теплової енергії, і безпосередньо використовуються у зазначеній сфері, ця Методика передбачає попереднє групування об'єктів оцінки за такими функціональними групами:

6.1.1. Будівлі теплових пунктів, насосних станцій, інші профільні для зазначеної сфери будівлі.

6.1.2. Споруди теплових пунктів, насосних станцій, інші профільні для зазначеної сфери споруди.

6.1.3. Інші будівлі, споруди, що не зазначені в підпунктах 6.1.1, 6.1.2 цього пункту.

6.1.4. Теплові мережі, у тому числі:

магістральні;

розподільчі.

6.1.5. Інші передавальні пристрої, за винятком передавальних пристроїв, що належать до теплових мереж.

6.1.6. Машини та обладнання теплових мереж, у тому числі:

водопідігрівачі теплових пунктів;

вузли вводу теплових пунктів;

вузли обліку електроенергії та водопостачання теплових пунктів;

елеваторні вузли (обладнання регулювання відпуску теплової енергії);

електродвигуни та редукторні електроприводи (приводи засувок, клапанів, регуляторів, насосів тощо);

компресори, насоси, вентилятори;

обладнання насосних, теплових пунктів;

електрощити теплових пунктів;

запірно-регулювальна арматура теплових пунктів (засувки, клапани регулюючі);

контрольно-вимірювальні прилади і автоматика (контролери з клемною панеллю і картою керування);

пристрої та пульти керування тепловими пунктами.

6.1.7. Інші машини та обладнання, що не зазначені в підпункті 6.1.6 цього пункту, в тому числі металорізальне обладнання, верстати, зварювальне обладнання тощо.

6.1.8. Транспортні засоби, у тому числі:

колісні транспортні засоби;

інші транспортні засоби.

6.1.9. Інші основні засоби, у тому числі переносні пульти керування для автоматичного ввімкнення резерву, витратоміри, водоміри, радіостанції портативні, рації, бойлери (водонагрівачі), обчислювальна та офісна техніка, комп'ютери, меблі та інші інструменти, прилади, інвентар.

6.1.10. Нематеріальні активи, крім речових прав, пов'язаних із земельною ділянкою.

6.1.11. Капітальні інвестиції.

6.2. Оцінка основних засобів підприємств, що здійснюють діяльність у сфері транспортування теплової енергії, проводиться з дотриманням таких особливостей:

6.2.1. Оцінка будівель, приміщень, у тому числі неспеціалізованих, споруд та передавальних пристроїв проводиться шляхом застосування відповідно до Національного стандарту N 2 витратного підходу для визначення їх залишкової вартості заміщення (відтворення) з урахуванням таких особливостей:

6.2.1.1. Вартість заміщення (відтворення) будівель, приміщень визначається на підставі укрупнених показників вартості будівництва інших типових будівель за цінами станом на 01 липня 2012 року, наведених у додатку 5 до цієї Методики. Визначена таким чином вартість збільшується на коефіцієнт, який враховує індекси цін, визначені відповідно до пункту 3.7 розділу III цієї Методики, з урахуванням дати, станом на яку визначені зазначені укрупнені показники вартості. У разі відсутності у зазначеному додатку інформації для оцінюваних будівель та споруд вартість таких об'єктів нерухомості визначається на підставі інформації відповідно до абзаців третього, четвертого підпункту 6.2.1.3 цього пункту.

6.2.1.2. Вартість теплових мереж оцінюється з урахуванням результатів дослідження таких базових ціноутворюючих характеристик:

довжина;

діаметр труб;

матеріал виготовлення;

спосіб прокладки;

спосіб теплоізоляції;

умови проходження мережі.

6.2.1.3. Джерелами інформації про укрупнені показники вартості будівництва є:

укрупнені показники вартості будівництва інших типових будівель за цінами станом на 01 липня 2012 року (без ПДВ) та показники вартості мереж водопостачання та каналізації за цінами станом на 01 липня 2012 року (без ПДВ), що наведені в додатках 5, 8 до цієї Методики;

вихідні дані про ціни в будівництві, що склались на території України (кошторисна документація), виготовлені будівельно-монтажними підприємствами відповідно до системи ціноутворення в будівництві, які використовуються виключно за умови відсутності необхідних даних у додатках до цієї Методики;

інші джерела інформації про укрупнені показники вартості будівництва, які можуть використовуватися за умови відсутності зазначених у цьому підпункті джерел.

6.2.1.4. Під час розрахунку вартості заміщення (відтворення) об'єкти порівняння обираються відповідно до джерел інформації з урахуванням найбільш подібного за функціональним призначенням, архітектурно-планувальними, конструктивними характеристиками і розмірами (об'єм, площа та інші характеристики). У разі відхилення характеристик оцінюваного об'єкта від аналогічних характеристик об'єкта порівняння до укрупненого показника вартості будівництва об'єкта порівняння застосовуються поправки, у тому числі визначені відповідно до підпункту 6.2.1.3 цього пункту. Поправки до вартості об'єкта порівняння можуть визначатись у відсотковому або грошовому виразі.

6.2.1.5. Укрупнені показники вартості будівництва включають прямі та накладні витрати, у тому числі витрати на проектні та вишукувальні роботи, непередбачувані витрати тощо, а також кошторисний прибуток (прибуток підрядника).

6.2.1.6. Під час визначення вартості заміщення (відтворення) прибуток забудовника (інвестора) не враховується.

6.2.1.7. Визначення фізичного зносу будівель, споруд та передавальних пристроїв проводиться відповідно до вимог пункту 6.5 цього розділу.

6.2.2. Оцінка машин і обладнання (далі - обладнання) проводиться із застосуванням переважно порівняльного методичного підходу.

Ідентифікація обладнання проводиться за його основними характеристиками, результати якої відображаються в звіті про оцінку активів.

З метою формування сукупності об'єктів порівняння аналізуються ціни на ідентичне та/або подібне майно з таких джерел інформації:

додатки до цієї Методики;

прейскуранти виробників та дилерів на ідентичне або подібне обладнання;

ціни на ідентичне або подібне обладнання, яке було у використанні і представлене до продажу на вторинному ринку;

ціни на нове обладнання, що були запропоновані продавцями, у тому числі виробником, у відповідь на запити суб'єкта оціночної діяльності.

Вартість зазначених активів визначається на підставі ринкових цін на подібне обладнання або його окремі складові частини (блоки, вузли, агрегати). Подібним обладнанням уважається обладнання, подібне за функціональним призначенням, яке за своїми технічними характеристиками відповідає відповідним технічним характеристикам об'єкта оцінки або має незначні відмінності від них. У разі визначення вартості на підставі аналізу цін на подібні за функціональним призначенням об'єкти визначення ринкової вартості об'єктів оцінки проводиться з урахуванням відмінностей між технічними характеристиками об'єкта оцінки і відповідними характеристиками подібних об'єктів. Для оцінки обладнання, фактичний строк експлуатації якого перевищує його нормативний строк експлуатації, обираються подібні за віком та фізичним станом об'єкти.

У разі оцінки активів, введення в експлуатацію яких потребувало проведення робіт з їх монтажу та налагодження, ринкова вартість таких активів збільшується на витрати, пов'язані з доставкою, монтажем та пусконалагоджувальними роботами. Джерелами інформації про витрати на монтаж та пусконалагоджувальні роботи є дані постачальників, середні статистичні дані, дані підприємства щодо таких витрат.

У разі урахування інформації про ціни на імпортне обладнання залежно від умов постачання під час оцінки враховуються митні платежі згідно з чинними на дату оцінки вимогами законодавства України з питань державної митної справи.

Визначення фізичного зносу обладнання проводиться відповідно до вимог пункту 6.5 цього розділу.

6.2.3. Визначення ринкової вартості колісних транспортних засобів проводиться відповідно до пункту 3.9 розділу III цієї Методики.

Оцінка інших транспортних засобів проводиться шляхом застосування порівняльного підходу на підставі інформації про ціни на ідентичне або подібне майно, включаючи інформацію виробника, або шляхом застосування комбінування оціночних процедур порівняльного та витратного підходів.

6.2.4. Оцінка інших основних засобів, що не зазначені в підпунктах 6.2.1 - 6.2.3 цього пункту, проводиться відповідно до абзаців першого - сьомого пункту 3.10, підпунктів 3.10.1, 3.10.2 пункту 3.10 розділу III цієї Методики.

6.3. Визначення вартості об'єктів капітальних інвестицій, які підлягають оцінці, проводиться відповідно до абзацу першого пункту 3.13, підпунктів 3.13.1 - 3.13.3 пункту 3.13 розділу III цієї Методики.

6.4. Оцінка нематеріальних активів проводиться відповідно до абзаців першого, другого пункту 3.14, підпунктів 3.14.1, 3.14.2 пункту 3.14 розділу III цієї Методики.

6.5. Оцінка фізичного зносу активів підприємств, які здійснюють діяльність у сфері транспортування теплової енергії, здійснюється відповідно до абзаців першого - одинадцятого пункту 3.12, підпунктів 3.12.1 - 3.12.3 пункту 3.12 розділу III цієї Методики.

У разі коли за подібний об'єкт береться об'єкт, що був в експлуатації, до ціни подібного об'єкта застосовується поправка, визначена відповідно до пункту 3.12 розділу III цієї Методики.

У разі коли результатом розрахунку фізичного зносу всіх активів, що входять до складу будівель, споруд або теплових мереж, що наведені в підпунктах 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.6 пункту 6.1 цього розділу, є величина, більша за 80 відсотків, фізичний знос вважається таким, що дорівнює 80 відсоткам. У разі коли результатом розрахунку фізичного зносу інших активів, що наведені в підпунктах 6.1.3, 6.1.5, 6.1.7 - 6.1.9 пункту 6.1 цього розділу, є величина, більша за 90 відсотків, фізичний знос вважається таким, що дорівнює 90 відсоткам.

6.6. Залишковий строк експлуатації активу визначається відповідно до підпункту 3.12.4 пункту 3.12 розділу III цієї Методики.

VII. Особливості оцінки активів підприємств, що провадять діяльність у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

7.1. Для цілей оцінки активів підприємства, що здійснює діяльність у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, ця Методика передбачає попереднє групування об'єктів оцінки за такими функціональними групами:

7.1.1. Будівлі та споруди водопостачання та водовідведення, у тому числі:

7.1.1.1. Водозабірні споруди та будівлі:

насосні станції першого підняття;

самоплинні водоводи;

канали підвідні;

оголовки водоприймачів;

рибозахисні пристрої;

водоприймальні і сифонні лінії;

водоприймальні колодязі;

берегові колодязі та їх елементи, арматура, а також берегоукріплювальні споруди;

гідротехнічні споруди;

свердловини артезіанські;

інфільтраційні басейни;

експлуатаційні свердловини;

споруди попереднього очищення води.

7.1.1.2. Споруди та будівлі виробництва питної води та очисні споруди систем водопостачання:

очисні споруди систем водопостачання:

резервуари чистої води;

камери, відстійники, освітлювачі, реагентні баки, фільтри;

змішувачі та камери флокуляції;

відстійники;

освітлювачі;

швидкі фільтри і контактні освітлювачі;

споруди попереднього освітлення води:

сітчасті барабанні фільтри;

змішувачі;

камери флокуляції;

відстійники і освітлювачі;

фільтри та контактні освітлювачі:

фільтри;

контактні освітлювачі;

контактні фільтри;

споруди і установки для знезараження води:

хлорні цехи;

електролізні установки;

бактерицидні установки;

споруди знезалізнення води;

споруди повторного використання промивних вод і обробки осадів.

7.1.1.3. Насосні станції.

7.1.1.4. Резервуари і водонапірні башти.

7.1.1.5. Очисні споруди каналізації:

споруди механічної очистки стічних вод:

решітки і проціджувачі;

пісковловлювачі;

первинні відстійники;

двоярусні відстійники;

преаератори та біокоагулятори;

споруди біологічної очистки стічних вод:

біологічні фільтри і аерофільтри;

аеротенки;

вторинні відстійники;

поля зрошення і фільтрації;

окислювальні канали;

компактні установки заводського виготовлення;

споруди доочищення стічних вод;

споруди для обробки осадів стічних вод:

мулові площадки;

метантенки;

мулоущільнювачі;

аеробні стабілізатори;

вакуум-фільтри;

центрифуги;

споруди термообробки осадів;

сушарки осадів.

7.1.2. Інші будівлі та споруди.

7.1.3. Мережі водопостачання та водовідведення, в тому числі:

7.1.3.1. Системи подачі і розподілу води:

мережі, трубопроводи;

колодязі і камери;

пожежні гідранти;

дюкери;

вуличні водорозбори.

7.1.3.2. Каналізаційні мережі:

оглядові колодязі і аварійні випуски;

колодязі (камери), естакади і переходи;

колектори і канали;

дюкери.

7.1.4. Інші передавальні пристрої, за винятком передавальних пристроїв, що належать до мереж водопостачання та водовідведення.

7.1.5. Машини та обладнання водопостачання та водовідведення, в тому числі:

запірна арматура;

насосне обладнання;

холодильно-компресорне обладнання;

обладнання кондиціонування та вентиляції;

електричні машини та апарати;

силові перетворювачі та апарати;

силові трансформатори;

конденсаторні пристрої;

засоби телемеханіки та автоматики;

обладнання контрольно-вимірювальне;

промислові печі та нагрівальні пристрої.

7.1.6. Інші машини та обладнання, що не зазначені в підпункті 7.1.5 цього пункту, в тому числі вантажопідіймальні крани та механізми, металорізальне обладнання, верстати, зварювальне обладнання тощо.

7.1.7. Транспортні засоби, у тому числі:

колісні транспортні засоби;

інші транспортні засоби.

7.1.8. Інші основні засоби, у тому числі обчислювальна та офісна техніка, комп'ютери, меблі та інші інструменти, прилади, інвентар.

7.1.9. Нематеріальні активи, крім речових прав, пов'язаних із земельною ділянкою.

7.1.10. Капітальні інвестиції.

7.2. Оцінка основних засобів підприємств, що здійснюють діяльність у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, проводиться з дотриманням таких особливостей:

7.2.1. Оцінка будівель, приміщень, у тому числі неспеціалізованих, споруд та передавальних пристроїв проводиться шляхом застосування відповідно до Національного стандарту N 2 витратного підходу для визначення їх залишкової вартості заміщення (відтворення) з урахуванням таких особливостей:

7.2.1.1. Вартість заміщення (відтворення) будівель, приміщень, споруд визначається на підставі укрупнених показників вартості будівництва інших типових будівель за цінами станом на 01 липня 2012 року, наведених у додатку 5 до цієї Методики. Визначена таким чином вартість збільшується на коефіцієнт, який враховує індекси цін, визначені відповідно до пункту 3.7 розділу III цієї Методики, з урахуванням дати, станом на яку визначені зазначені укрупнені показники вартості. У разі відсутності у зазначеному додатку інформації для оцінюваних будівель та споруд вартість таких об'єктів нерухомості визначається на підставі інформації відповідно до абзаців третього, четвертого підпункту 7.2.1.3 пункту 7.2 цього пункту.

7.2.1.2. Вартість мереж водопостачання та водовідведення оцінюється з урахуванням результатів дослідження таких базових ціноутворюючих характеристик:

довжина;

діаметр труб;

робочий тиск;

матеріал виготовлення;

спосіб прокладки;

глибина закладання та вогкість ґрунтів;

умови проходження мережі.

7.2.1.3. Джерелами інформації про укрупнені показники вартості будівництва є:

укрупнені показники вартості будівництва інших типових будівель за цінами станом на 01 липня 2012 року (без ПДВ) та показники вартості мереж водопостачання та каналізації за цінами станом на 01 липня 2012 року (без ПДВ), що наведені в додатках 5, 8 до цієї Методики;

вихідні дані про ціни в будівництві, що склались на території України (кошторисна документація), виготовлені будівельно-монтажними підприємствами відповідно до системи ціноутворення в будівництві, які використовуються виключно за умови відсутності необхідних даних у додатках до цієї Методики;

інші джерела інформації про укрупнені показники вартості будівництва, які можуть використовуватися за умови відсутності зазначених у цьому підпункті джерел.

7.2.1.4. Під час розрахунку вартості заміщення (відтворення) об'єкти порівняння обираються відповідно до джерел інформації з урахуванням найбільш подібного за функціональним призначенням, архітектурно-планувальними, конструктивними характеристиками і розмірами (об'єм, площа та інші характеристики). У разі відхилення характеристик оцінюваного об'єкта від аналогічних характеристик об'єкта порівняння до укрупненого показника вартості будівництва об'єкта порівняння застосовуються поправки, у тому числі визначені відповідно до підпункту 7.2.1.3 пункту 7.2 цього розділу. Поправки до вартості об'єкта порівняння можуть визначатись у відсотковому або грошовому виразі.

7.2.1.5. Укрупнені показники вартості будівництва включають прямі та накладні витрати, у тому числі витрати на проектні та вишукувальні роботи, непередбачувані витрати тощо, а також кошторисний прибуток (прибуток підрядника).

7.2.1.6. Під час визначення вартості заміщення (відтворення) прибуток забудовника (інвестора) не враховується.

7.2.1.7. Визначення фізичного зносу будівель, споруд та передавальних пристроїв проводиться відповідно до вимог пункту 7.5 цього розділу.

7.2.2. Оцінка машин й обладнання проводиться з застосуванням переважно порівняльного методичного підходу.

З цією метою проводиться ідентифікація всіх основних засобів за їх основними характеристиками з відображенням результатів ідентифікації в звіті про оцінку.

Для формування сукупності об'єктів порівняння аналізуються ціни на ідентичне та/або подібне майно з таких джерел інформації:

додатки до цієї Методики;

прейскуранти виробників та дилерів на ідентичне або подібне обладнання;

ціни на ідентичне або подібне обладнання, яке було у використанні і представлене до продажу на вторинному ринку;

ціни на нове обладнання, що були запропоновані продавцями, у тому числі виробником, у відповідь на запити суб'єкта оціночної діяльності.

Вартість зазначених активів визначається на підставі ринкових цін на подібне обладнання або його окремі складові частини (блоки, вузли, агрегати). Подібним обладнанням уважається обладнання, подібне за функціональним призначенням, яке за своїми технічними характеристиками відповідає відповідним технічним характеристикам об'єкта оцінки або має незначні відмінності від них. У разі визначення вартості на підставі аналізу цін на подібні за функціональним призначенням об'єкти визначення ринкової вартості об'єктів оцінки проводиться з урахуванням відмінностей між технічними характеристиками об'єкта оцінки і відповідними характеристиками подібних об'єктів. Для оцінки обладнання, фактичний строк експлуатації якого перевищує його нормативний строк експлуатації, обираються подібні за віком та фізичним станом об'єкти.

У разі оцінки активів, введення в експлуатацію яких потребувало проведення робіт з їх монтажу та налагодження, ринкова вартість таких активів збільшується на витрати, пов'язані з доставкою, монтажем та пусконалагоджувальними роботами. Джерелами інформації про витрати на монтаж та пусконалагоджувальні роботи є дані постачальників, середні статистичні дані, дані підприємства щодо таких витрат.

У разі урахування інформації про ціни на імпортне обладнання залежно від умов постачання під час оцінки враховуються митні платежі згідно з чинними на дату оцінки вимогами законодавства України з питань державної митної справи.

Визначення фізичного зносу машин й обладнання проводиться відповідно до вимог пункту 7.5 цього розділу.

7.2.3. Визначення ринкової вартості колісних транспортних засобів проводиться відповідно до пункту 3.9 розділу III цієї Методики.

Оцінка інших транспортних засобів проводиться шляхом застосування порівняльного підходу на підставі інформації про ціни на ідентичне або подібне майно, включаючи інформацію виробника, або шляхом застосування комбінування оціночних процедур порівняльного та витратного підходів.

7.2.4. Оцінка інших основних засобів, що не зазначені в підпунктах 7.2.1 - 7.2.3 цього пункту, проводиться відповідно до абзаців першого - сьомого пункту 3.10, підпунктів 3.10.1, 3.10.2 пункту 3.10 розділу III цієї Методики.

7.3. Визначення вартості об'єктів капітальних інвестицій, які підлягають оцінці, проводиться відповідно до абзацу першого пункту 3.13, підпунктів 3.13.1 - 3.13.3 пункту 3.13 розділу III цієї Методики.

7.4. Оцінка нематеріальних активів проводиться відповідно до абзаців першого, другого пункту 3.14, підпунктів 3.14.1, 3.14.2 пункту 3.14 розділу III цієї Методики.

7.5. Оцінка фізичного зносу активів підприємств, які здійснюють діяльність у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, здійснюється відповідно до абзаців першого - одинадцятого пункту 3.12, підпунктів 3.12.1 - 3.12.3 пункту 3.12 розділу III цієї Методики.

У разі коли за подібний об'єкт береться об'єкт, що був в експлуатації, до ціни подібного об'єкта застосовується поправка, визначена відповідно до пункту 3.12 розділу III цієї Методики.

У разі коли результатом розрахунку фізичного зносу всіх активів, що входять до складу будівель, споруд, що наведені в пунктах 7.1.1, 7.1.3, 7.1.5 пункту 7.1 цього розділу, є величина, більша за 80 відсотків, фізичний знос вважається таким, що дорівнює 80 відсоткам. У разі коли результатом розрахунку фізичного зносу інших активів, що наведені в підпунктах 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6 - 7.1.8 пункту 7.1 цього розділу, є величина, більша за 90 відсотків, фізичний знос вважається таким, що дорівнює 90 відсоткам.

7.6. Залишковий строк експлуатації активу визначається відповідно до підпункту 3.12.4 пункту 3.12 розділу III цієї Методики.".

4. У додатку 1 до Методики:

1) слова "провів незалежну оцінку таких активів згідно з основним та додатковим переліками" замінити словами "провів незалежну оцінку витратним та порівняльним методичними підходами таких активів згідно з переліками";

2) заголовки граф таблиці викласти в такій редакції:

"

N з/п

Інвентарний номер

Показник

Рік введення в експлуатацію

Вартість, гривень

за даними бухгалтерського обліку, що включається у підсумок балансу

за результатами переоцінки на засадах незалежної оцінки

";

3) після рядка 2.4 доповнити таблицю новим рядком 2.5 такого змісту:

"

2.5

 

інші капітальні інвестиції:

 

 

 

";

4) після рядка 3.2 доповнити таблицю новим рядком 3.3 такого змісту:

"

3.3

 

передавальні пристрої:

 

 

 

".

У зв'язку з цим рядки 3.3 - 3.7 вважати відповідно рядками 3.4 - 3.8;

5) рядок 3.8 таблиці виключити.

 

Директор Департаменту
координації розробки та виконання
програмних документів,
оцінки та розпорядження об'єктами
державної власності

М. Горяйнов

Опрос