Идет загрузка документа (51 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по оформлению материалов об административных правонарушениях

Министерство экономического развития и торговли Украины
Приказ, Инструкция от 03.09.2013 № 1065
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.09.2013

м. Київ

N 1065

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 вересня 2013 р. за N 1652/24184

Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

Наказ скасовано, як такий, що не відповідає
Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"
(згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України
 від 18 липня 2018 року N 505-р)

Відповідно до статей 16610, 18838 і 254 Кодексу України про адміністративні правопорушення, статті 5 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та з метою забезпечення дотримання уповноваженими посадовими особами Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та державними адміністраторами законодавства під час оформлення ними матеріалів про адміністративні правопорушення

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 05 квітня 2007 року N 44 "Про затвердження Порядку оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення за порушення порядку видачі документа дозвільного характеру", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 квітня 2007 року за N 397/13664;

наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 17 листопада 2008 року N 144 "Про затвердження Змін до наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 05.04.2007 N 44 "Про затвердження Порядку оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення за порушення вимог статті 16610 Кодексу України про адміністративні правопорушення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 грудня 2008 року за N 1176/15867.

3. Департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Максюту А. А.

 

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

І. М. Прасолов

 

ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до статей 16610, 18838 і 254 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП), статті 5 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та встановлює порядок складання протоколів про адміністративні правопорушення за порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру та невиконання приписів посадових осіб спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності (далі - протокол), відповідальність за що передбачено статтями 16610 і 18838 КУпАП, оформлення, зберігання матеріалів про адміністративні правопорушення та порядок їх обліку уповноваженими особами Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва (далі - Держпідприємництво) і державними адміністраторами.

1.2. Складання протоколів, оформлення та зберігання матеріалів про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 16610 і 18838 КУпАП, та ведення їх обліку здійснюють уповноважені посадові особи Держпідприємництва (далі - уповноважені посадові особи).

Складання протоколів, оформлення та зберігання матеріалів про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 16610 КУпАП (в частині порушення місцевим дозвільним органом строків прийняття рішення про видачу документа дозвільного характеру), та ведення їх обліку здійснюють державні адміністратори відповідно до статті 5 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

1.3. Протоколи складаються щодо:

посадових осіб дозвільного органу - уповноваженою посадовою особою або державним адміністратором;

державного адміністратора - уповноваженою посадовою особою.

1.4. Під час вирішення питання про складання протоколу щодо посадової особи дозвільного органу, державного адміністратора (далі - посадові особи) установлюються:

наявність у діях посадової особи складу правопорушення;

чи притягалася посадова особа до адміністративної відповідальності за порушення, передбачені частиною першою статті 16610 КУпАП, протягом року;

обставини, що виключають адміністративну відповідальність.

1.5. Уповноважені посадові особи та державні адміністратори, що складають протоколи, є відповідальними за:

правильність складання протоколів, оформлення та зберігання матеріалів про адміністративні правопорушення і порядок їх обліку;

приховування фактів порушень порядку видачі документів дозвільного характеру посадовими особами.

1.6. Якщо правопорушення вчинено кількома особами, протокол про адміністративне правопорушення складається на кожну особу окремо. У разі вчинення однією особою кількох окремих адміністративних правопорушень протоколи складаються щодо кожного з вчинених правопорушень.

II. Оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення за порушення порядку видачі документів дозвільного характеру

2.1. У разі виявлення уповноваженою посадовою особою під час перевірки дозвільного органу (державного адміністратора) правопорушень, відповідальність за які передбачена статтями 16610 і 18838 КУпАП, складається протокол про адміністративне правопорушення за встановленою формою згідно з додатком 1 до цієї Інструкції.

2.2. У разі виявлення державним адміністратором порушення дозвільним органом строків прийняття рішення про видачу документа дозвільного характеру, відповідальність за яке передбачена статтею 16610 КУпАП, складається протокол про адміністративне правопорушення за встановленою формою згідно з додатком 2 до цієї Інструкції.

2.3. Протокол про адміністративне правопорушення складається у двох примірниках, один з яких під розписку вручається посадовій особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

2.4. Протокол про адміністративне правопорушення складається українською мовою. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також унесення додаткових записів після підписання протоколу особою, щодо якої він складений.

2.5. У протоколі про адміністративне правопорушення обов'язково вказуються частина та номер статті КУпАП, якою передбачена адміністративна відповідальність за вчинення правопорушення. Зазначаються дата і місце складання протоколу. Указуються посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої посадової особи або державного адміністратора, яка (який) склала(в) протокол, та відомості про посадову особу, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Під час викладення обставин правопорушення вказуються місце та час вчинення правопорушення, його суть, які саме протиправні дії чи бездіяльність вчинила посадова особа, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення.

2.6. Уповноважена посадова особа або державний адміністратор зобов'язана(ий) ознайомити посадову особу, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, з її правами, передбаченими статтею 268 КУпАП, та змістом статті 63 Конституції України, про що робиться відмітка у протоколі.

Про ознайомлення з вищезазначеним особа, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, ставить у протоколі свій підпис, а в разі відмови зазначеної особи поставити підпис про це робиться відповідний запис у протоколі, що засвідчується підписом уповноваженої посадової особи або державного адміністратора.

2.7. Посадовій особі, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, пропонується надати письмове пояснення по суті вчиненого правопорушення, яке вноситься до протоколу і засвідчується підписом зазначеної посадової особи. Пояснення може додаватися до протоколу окремо, про що робиться відповідний запис у протоколі.

У разі відмови посадової особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від надання пояснень по суті вчиненого правопорушення, заяв і клопотань щодо складання протоколу уповноваженою посадовою особою або державним адміністратором робляться про це відповідні записи, що засвідчуються підписом.

2.8. Протокол підписується уповноваженою посадовою особою або державним адміністратором та посадовою особою, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, а також може підписуватися свідками (за наявності).

У разі відмови посадової особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу уповноважена посадова особа або державний адміністратор робить про це відповідний запис, який засвідчує своїм підписом.

2.9. До протоколу долучаються матеріали, що підтверджують факт учинення адміністративного правопорушення (копії документів, що свідчать про вчинення адміністративного правопорушення), пояснення посадової особи, щодо якої складено протокол, заяви, клопотання тощо.

2.10. Кожний документ повинен мати реквізити (дату, адресу складання, назву, підписи, відбитки печатки, штампа тощо), містити достовірну інформацію та відповідати вимогам законодавства.

2.11. Протокол про адміністративне правопорушення реєструється уповноваженою посадовою особою або державним адміністратором у журналі обліку протоколів про адміністративні правопорушення (далі - журнал) згідно з додатком 3 до цієї Інструкції, сторінки якого повинні бути прошнуровані та пронумеровані, а також скріплені печаткою Держпідприємництва або міської ради міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення (її виконавчого органу), районної та районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. Записи до журналу вносяться уповноваженими посадовими особами або державними адміністраторами, які складають протоколи.

2.12. Інформація про кількість складених протоколів надсилається державними адміністраторами до Держпідприємництва не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, згідно з додатком 4 до цієї Інструкції.

2.13. Протокол про адміністративне правопорушення, складений уповноваженими посадовими особами або державними адміністраторами, разом з матеріалами та супровідним листом надсилається до відповідного суду за місцем учинення правопорушення.

III. Облік матеріалів про адміністративне правопорушення за порушення порядку видачі документів дозвільного характеру

3.1. Облік складених протоколів здійснюється уповноваженим структурним підрозділом Держпідприємництва та державними адміністраторами.

3.2. Копії матеріалів про адміністративне правопорушення, що передані до суду, разом з матеріалами перевірки зберігаються у структурному підрозділі Держпідприємництва, у якому працює уповноважена посадова особа, та у державних адміністраторів. За результатами розгляду в суді справи про адміністративні правопорушення до матеріалів додаються копії рішень у справі (копія постанови суду тощо).

3.3. Матеріали про адміністративні правопорушення, за якими завершено провадження, та журнали зберігаються згідно з термінами, установленими законодавством.

 

Директор департаменту
державної регуляторної політики
та розвитку підприємництва

І. В. Шевердін

 

  

ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушення

"___" ____________ 20__ року

                           __________________________
                                        (найменування населеного пункту)

Я, уповноважена посадова особа Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)
під час перевірки ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
керуючись статтями 16610 і 18838 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КупАП), склав(ла) протокол про те, що:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                   (дата, час, місце та суть адміністративного правопорушення, нормативно-правові акти,
                               вимоги яких порушені, стаття
КУпАП, згідно з якою настає адміністративна відповідальність)

Відомості про посадову особу, щодо якої складено протокол:

Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________________________
Дата, місце народження ________________________________________________________________

Місце проживання, номер телефону ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Місце роботи, посада, дата призначення на посаду __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Чи притягалася до адміністративної відповідальності протягом року за правопорушення, передбачені частиною першою статті 16610 КУпАП
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (дата, яким органом, розмір стягнення)

Документ, що засвідчує особу (вид, серія, номер, ким і коли виданий) _________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Посадовій особі, щодо якої складається протокол, __________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові)
роз'яснено зміст статті 63 Конституції України, а також його (її) права та обов'язки, передбачені статтею 268 КУпАП (має право: ознайомлюватися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця в галузі права, який за законом має право надавати правову допомогу особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржувати постанову у справі).

____________________________
                (підпис посадової особи)

Запис про відмову особи, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, від проставлення підпису про обізнаність із зазначеними положеннями Конституції України та КУпАП _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Підпис уповноваженої посадової особи ___________________________________________________

Пояснення і зауваження щодо змісту цього протоколу (можуть бути додані окремо)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Запис про відмову від подання пояснень і зауважень щодо змісту цього протоколу та мотивів відмови від його підписання ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Підпис уповноваженої посадової особи ___________________________________________________

До протоколу додаються: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Підпис особи, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення та яка отримала один примірник протоколу ______________________________________________________________

Запис про відмову особи, щодо якої складений цей протокол, від його підписання
_____________________________________________________________________________________

Підпис уповноваженої посадової особи ___________________________________________________

Свідки правопорушення (за наявності):

1. ___________________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________________
                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові; місце проживання)

2. ___________________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________________
                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові; місце проживання)

Підписи свідків (за наявності):

1. __________________

2. __________________

Уповноважена посадова особа
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              (підпис, прізвище, ініціали)

Протокол подається на розгляд до ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                               (найменування суду)

 

  

ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушення

 

"___" ____________ 20__ року

                      ___________________________
                               (найменування населеного пункту)

Я, державний адміністратор
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові)
за фактом виявлення порушення строків прийняття рішення про видачу документа дозвільного характеру посадовою особою дозвільного органу
_____________________________________________________________________________________,
                                                                        (повне найменування дозвільного органу)
місцезнаходження _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
                                                                                (місцезнаходження дозвільного органу)

керуючись частиною другою статті 16610 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КупАП), склав(ла) протокол про те, що:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                            (дата, час, місце та суть адміністративного правопорушення, нормативно-правові акти, вимоги
                                     яких порушено, стаття
КУпАП, згідно з якою настає адміністративна відповідальність)

Відомості про посадову особу, щодо якої складено протокол:

Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________________________

Дата, місце народження ________________________________________________________________

Місце проживання, номер телефону ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Місце роботи, посада, дата призначення на посаду _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Чи притягалася до адміністративної відповідальності протягом року за правопорушення, передбачені частиною першою статті 16610 КУпАП
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                          (дата, яким органом, розмір стягнення)

Документ, що засвідчує особу (вид, серія, номер, ким і коли виданий) _________________________
_____________________________________________________________________________________

Посадовій особі, щодо якої складається протокол, __________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)
роз'яснено зміст статті 63 Конституції України, а також його (її) права та обов'язки, передбачені статтею 268 КУпАП (має право: ознайомлюватися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця в галузі права, який за законом має право надавати правову допомогу особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржувати постанову у справі).

____________________________
               (підпис посадової особи)

Запис про відмову особи, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, від проставлення підпису про обізнаність із зазначеними положеннями Конституції України та КУпАП _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Підпис державного адміністратора _______________________________________________________

Пояснення і зауваження щодо змісту цього протоколу (можуть бути додані окремо) _____________
_____________________________________________________________________________________

Запис про відмову від подання пояснень і зауважень щодо змісту цього протоколу та мотивів відмови від його підписання ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Підпис державного адміністратора _______________________________________________________

До протоколу додаються: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Підпис особи, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення та яка отримала один примірник протоколу __________________________________________________________________

Запис про відмову особи, щодо якої складений цей протокол, від його підписання _______________

Підпис державного адміністратора _______________________________________________________

Свідки правопорушення (за наявності):

1. ___________________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________________
                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові; місце проживання)

2. ___________________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________________
                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові; місце проживання)

Підписи свідків (за наявності):

1. __________________

2. __________________

Державний адміністратор
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              (підпис, прізвище, ініціали)

Протокол подається на розгляд до ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              (найменування суду)

 

ЖУРНАЛ
обліку протоколів про адміністративні правопорушення

__________________________________________________________________
(найменування органу)

N
 з/п

Дата реєстрації

Номер, дата та місце скла-
дання прото-
колу

Прізвища та ініціали уповноваже-
ної посадової особи або державного адміністратора, якими складено протокол

Прізвище, ім'я та по батькові особи, щодо якої складено протокол

Дата вчинення адміністративного правопорушення та його суть

Дата передачі матеріалів про адміністративне правопорушення
 до суду

Наймену-
вання суду

Дата розгляду справи, прийняте рішення

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Звіт
щодо складених протоколів про адміністративні правопорушення державними адміністраторами

N
з/п

Прізвище, ім'я та по батькові державного адміністратора, яким складено протокол

Номер протоколу, дата та місце вчинення правопорушення

Дата складання протоколу

Посадова особа, щодо якої складено протокол

Дата передачі матеріалів про адміністративне правопорушення до суду

Найменування суду

Дата та результат розгляду судом справи про адміністративне правопорушення

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

____________

Опрос