Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовым актам Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 16.07.2013 № 1248
редакция действует с 15.01.2019

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

16.07.2013

м. Київ

N 1248

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 вересня 2013 р. за N 1644/24176

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Із змінами і доповненнями, внесеними
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 4 грудня 2018 року N 845

Додатково див. оголошення
("Офіційний вісник України", N 31, 22 квітня 2014 р.
,
"Офіційний вісник України", N 37, 16 травня 2014 р.)
,
постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 10 червня 2014 року
,
 ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду
від 29 липня 2014 року 

Відповідно до пунктів 10, 15 - 17 та 24 частини другої статті 7 та пунктів 8 та 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 7 та 8 Закону України "Про аудиторську діяльність" та з метою приведення у відповідність до норм чинного законодавства, що регулюють діяльність учасників фондового ринку, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни, що додаються, до:

Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 вересня 1996 року N 215, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 8 жовтня 1996 року за N 584/1609 (із змінами);

Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року N 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 року за N 2213/22525 (далі - Порядок).

2. Аудиторські фірми, які протягом 2013 року були внесені до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів:

1) протягом 2 місяців з дня набрання чинності цим рішенням надсилають засвідчені підписом керівника та печаткою аудиторської фірми документи, визначені пунктами 7 - 10 Змін до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, затверджених цим рішенням (крім додатка 3);

2) до 01 березня 2014 року надсилають засвідчені підписом керівника та печаткою аудиторської фірми копії документів, що підтверджують проходження навчання шляхом підготовки за відповідною програмою, визначені підпунктом "ґ" пункту 2 розділу IV Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Департаменту аналізу, стратегії та розвитку законодавства (М. Лібанов) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Мозгового.

 

Т. в. о. Голови Комісії

О. Тарасенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

 

Зміни до Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку

1. Преамбулу Положення доповнити словами ", а також керівника та працівників аудиторської фірми, які безпосередньо братимуть участь у проведенні аудиторських перевірок професійних учасників ринку цінних паперів (далі - працівники аудиторської фірми).".

2. Доповнити Положення новим розділом 5 такого змісту:

"РОЗДІЛ 5. ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ

1. Навчання та атестація працівників аудиторської фірми здійснюються відповідно до розділів 1 та 2 цього Положення з урахуванням особливостей, установлених цим розділом.

2. Навчання працівників аудиторської фірми здійснюється на підставі відповідної навчальної програми, передбаченої підпунктом "ґ" пункту 2 розділу IV Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії з цінних паперів від 25 жовтня 2012 року N 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 року за N 2213/22525.

3. Для укладення договору про співробітництво навчальний заклад подає до Комісії з цінних паперів документи, передбачені абзацами другим - п'ятим пункту 1.4 розділу 1 цього Положення, а також копію договору про співробітництво з визначеним Комісією з цінних паперів Методичним центром з питань бухгалтерського обліку та аудиту на фондовому ринку (далі - Методичний центр).

4. Навчальний заклад видає слухачам свідоцтва про навчання за підсумками проходження навчання та перевірки знань. Свідоцтва про навчання засвідчуються підписом керівника і печаткою навчального закладу.

5. Свідоцтва про навчання видаються у разі успішного складання іспиту, організаційне та методично-технічне забезпечення якого здійснює Методичний центр.

6. Строк дії свідоцтва про навчання - 3 роки з дати його видачі.

7. Перевірка знань (атестація) аудиторів, які мають наміри займатися проведенням аудиторських перевірок професійних учасників ринку цінних паперів, проводиться з метою забезпечення сумлінного і професійного виконання ними своїх обов'язків перед професійними учасниками ринку цінних паперів.

Для перевірки знань аудиторів створюється екзаменаційна комісія, яка приймає іспити.

8. Склад екзаменаційної комісії затверджується наказом керівника навчального центру, на базі якого буде проходити перевірка знань аудиторів, які мають наміри займатися проведенням аудиторських перевірок професійних учасників ринку цінних паперів, за погодженням з Комісією з цінних паперів та Аудиторською палатою України.

9. Екзаменаційна комісія за результатами іспитів складає протокол у двох примірниках, який підписують усі члени комісії, та затверджує його з проставленням печатки керівника Методичного центру. Перший примірник указаного протоколу в тижневий строк передається до Комісії з цінних паперів. Другий примірник протоколу зберігається Методичним центром протягом десяти років від дати проведення іспиту.

10. Методичний центр забезпечує:

організацію роботи Консультаційної ради з питань бухгалтерського обліку та аудиту на фондовому ринку;

організаційне забезпечення роботи екзаменаційної комісії;

методологічне забезпечення проведення іспиту;

організацію здійснення тестування;

ведення електронної бази переліку всіх аудиторів, які брали участь у складенні іспиту;

розробку навчально-методичних матеріалів для навчальних закладів.

Методичний центр у випадку забезпечення навчальних закладів навчально-методичними матеріалами діє на підставі укладених договорів з навчальними закладами.

11. Контроль за дотриманням навчальним закладом умов договору про співробітництво щодо навчання здійснює Комісія з цінних паперів.".

 

Директор департаменту
аналізу, стратегії та
розвитку законодавства

М. Лібанов

Опрос