Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о требованиях к стандартной (типовой) форме изготовления вексельных бланков

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 03.09.2013 № 1681
редакция действует с 16.02.2018

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

03.09.2013

м. Київ

N 1681

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 вересня 2013 р. за N 1639/24171

Про затвердження Положення про вимоги до стандартної (типової) форми виготовлення вексельних бланків

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 25 березня 2014 року N 344
,
від 21 грудня 2017 року N 923

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 5 Закону України "Про обіг векселів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про вимоги до стандартної (типової) форми виготовлення вексельних бланків, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 листопада 2001 року N 338 "Про затвердження Положення про вимоги до стандартної (типової) форми виготовлення вексельних бланків", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2002 року за N 360/6648.

3. Розповсюдження вексельних бланків між юридичними та фізичними особами здійснюють Національний банк України та банки.

4. Використання бланків векселів, для комплексної системи захисту яких використано голографічний захисний елемент, здійснювати до їх остаточного використання.

(рішення доповнено новим пунктом 4 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.03.2014 р. N 344,
у зв'язку з цим пункти 4 - 7 вважати відповідно пунктами 5 - 8)

5. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Петрашка.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Виконуючий обов'язки
Міністра фінансів України

А. Мярковський

Голова Національного
банку України

І. В. Соркін

 

 

Положення
про вимоги до стандартної (типової) форми виготовлення вексельних бланків

1. Вексельні бланки типової форми виготовляються двох видів: прості та переказні.

2. Вексельні бланки після обрізки мають розмір 297 х 105 мм. Допуски в розмірах полів та розмірах вексельних бланків за висотою та шириною становлять ± 1 мм, за косиною - 1 мм.

Формат полоси набору 15 х 5 квадратів.

Бланки скріплюються у блоки по 25 або по 50 примірників за допомогою клею.

3. Вексельні бланки за текстом і розташуванням реквізитів повинні відповідати формам зразків, наведених у додатках 1 і 2 до цього Положення.

Гарнітура та кегль шрифту тексту повинні бути підібрані таким чином, щоб текст добре читався на фоні графічного оформлення.

Зворотний бік вексельного бланка не задруковується.

4. У правому нижньому куті вексельні бланки мають містити такі вихідні дані:

повна, скорочена або умовна назви виробника;

місце і рік випуску;

номер замовлення;

тираж у примірниках.

5. Вексельні бланки одного виду повинні мати наскрізне нумерування, виконане захисною фарбою.

Нумерація включає серію з двох літер та семизначний номер. Літери серій встановлюються окремо для бланків простого та переказного векселів.

6. Вексельні бланки одного виду повинні мати однаковий дизайн і виготовлятися із застосуванням однакових технологій та засобів захисту:

1) простий вексель:

фарбою блакитного кольору надруковано антисканерну сітку;

у місцях, призначених для заповнення, надруковані растрові точки фарбою блакитного кольору;

фарбою чорного кольору надруковано лінію мікротексту "простий вексель";

фарбою, не видимою при денному світлі, що набуває зеленого свічення при дії УФ-випромінення, надруковано слова "простий вексель";

фарбою для інтагліо друку виконано деякі графічні елементи;

2) переказний вексель:

фарбою рожевого кольору надруковано антисканерну сітку;

у місцях, призначених для заповнення, надруковані растрові точки фарбою рожевого кольору;

фарбою чорного кольору надруковано лінію мікротексту "переказний вексель";

фарбою, не видимою при денному світлі, що набуває жовтого свічення при дії УФ-випромінення, надруковано слова "переказний вексель";

фарбою для інтагліо друку виконано деякі графічні елементи.

7. Вексельні бланки за графічним та кольоровим вирішенням, поліграфічним виконанням повинні відповідати затвердженому замовником підписному аркушу.

Тираж вексельних бланків одного замовлення має виготовлятися на папері одного ґатунку, тими самими друкарськими фарбами.

8. Система захисту вексельних бланків від підроблення повинна включати в себе елементи захисту паперу та елементи захисту, які досягаються використанням спеціальних засобів друку, спеціальних елементів дизайну та спеціальних фарб:

1) вимоги до захисту паперу для виготовлення вексельних бланків:

вексельні бланки повинні виготовлятися на спеціальному папері без оптичного відбілювача щільністю 100 г/м2 і містити в складі щонайменше 80 % волокон бавовни;

папір повинен мати не менше двох різних видів захисних волокон, які можна перевірити у видимій або іншій зоні спектра;

папір повинен мати багатотоновий водяний знак, який за якістю і величиною повинен легко розпізнаватися;

2) для друкування вексельних бланків можуть використовуватись такі спеціальні способи друку:

сухий та вологий офсетний друк;

орловський офсетний друк;

ірисний (райдужний) друк;

інтагліо друк;

високий друк (нумерація).

Фарбованість при друкуванні вексельних бланків - не менше 4;

3) дизайн вексельних бланків, окрім інших елементів, повинен включати такі графічні (штрихові) елементи захисту:

фонові захисні гільйошні та антисканерні сітки з розміром позитивних ліній 50 - 70 мкм, негативних - 70 - 90 мкм. Кількість захисних фонових сіток - не менше 2.

Допускається використання однієї фонової дво-, чотириколірної захисної сітки, якщо вона виконана з орловським поділом кольорів.

Мікротекст позитивний з розміром літер 0,25 - 0,3 мм або негативний - 0,3 - 0,35 мм;

4) для друкування вексельних бланків має використовуватись не менше двох захисних фарб (флуоресцентних, фосфоресцентних, видимих тільки в УФ-променях, магнітних, з визначеними властивостями в ІЧ-зоні спектра, термохромних або інших).

 

Директор департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансів

А. Папаіка

 

а

ПЕРЕКАЗНИЙ ВЕКСЕЛЬ Серія ______ N _______
______________________
   (валюта)     (сума цифрами)
________________________________________________________________________________
     (місце складання)                                                                                                                   (дата складання)
________________________________________________________________________________.

я
к

а
в

к
ц
е
п
т
о
в
а
н
о

____________ 20__ року заплатіть проти цього переказного векселя наказу

_______________________________________________________________________________
                                    (найменування того, кому або за наказом кого платіж повинен бути здійснений)

_______________________________________________________________________________
          (валюта)                                                                                                                                                 (сума словами)

а
л
і
с
т

п
і
д
п
и
с

Платник _________________________
(трасат)                         (найменування)

_________________________________
                            (точна адреса)

Підлягає сплаті в __________________

з
а

 

п
л
а
т
н
и
к
а

_________________________________
                        (місце платежу)

_________________________________
                     (найменування банківської

_________________________________
                                       установи)

 

 

 

 

підпис і точна адреса трасанта
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта* / код за ЄДРПОУ

____________
* Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган.

 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.12.2017 р. N 923)

 

ПРОСТИЙ ВЕКСЕЛЬ Серія _____ N _______
______________________
   (валюта)     (сума цифрами)
_______________________________________________________________________________
     (місце складання)                                                                                                                   (дата складання)
_______________________________________________________________________________.

я
к

а
в

____________ 20__ року ми заплатимо проти цього простого векселя наказу

______________________________________________________________________________
                                    (найменування того, кому або за наказом кого платіж повинен бути здійснений)

______________________________________________________________________________
          (валюта)                                                                                                                                                 (сума словами)

а
л
і
с
т

Підлягає сплаті в _________________________

________________________________________
                        (місце платежу)

_________________________________
            (найменування банківської

_________________________________
                                       установи)

з
а

 

 

підпис і точна адреса векселедавця
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта* / код за ЄДРПОУ

____________
* Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган.

 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.12.2017 р. N 923)

____________

Опрос