Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Положение об Экспертном совете для определения лучших интеллектуальных достижений детей

Министерство образования и науки Украины (2)
Положение, Приказ от 27.08.2013 № 1236
действует с 04.10.2013

ПОЛОЖЕННЯ
про Експертну раду для визначення найкращих інтелектуальних досягнень дітей

1. Експертна рада для визначення найкращих інтелектуальних досягнень дітей (далі - Експертна рада) - дорадчий орган МОН України, що створюється відповідно до підпункту 21 пункту 10 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 25 квітня 2013 року N 240, для здійснення періодичного відбору 100 найкращих інтелектуально обдарованих дітей (далі - відбір).

2. Експертна рада забезпечує єдність вимог, об'єктивність, повноту оцінки інтелектуальних досягнень дітей.

3. Експертна рада у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України (далі - МОН України), зокрема цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

4. Експертна рада формується МОН України з представників Національної академії наук України, національних галузевих академій наук, центральних органів державної влади, які мають у своєму підпорядкуванні наукові установи та організації, відомих фахівців у галузі спеціальних наук, педагогіки і психології, які мають досвід роботи з обдарованими дітьми (за згодою).

5. Експертна рада формується щорічно для проведення чергового відбору за напрямами: фізико-технічні, природничо-математичні, суспільні та гуманітарні науки.

6. Персональний склад Експертної ради затверджується наказом МОН України за поданням Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (далі - Інститут). Експертну раду очолює голова, який має заступника та секретаря.

7. Кількісний склад Експертної ради не повинен перевищувати 15 осіб.

8. Члени Експертної ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

9. Порядок роботи Експертної ради:

1) засідання Експертної ради проводяться щороку у першій половині липня;

2) за поданням Інституту Експертна рада проводить відбір 100 найкращих інтелектуально обдарованих дітей;

3) засідання Експертної ради проводить її голова, за його відсутності - його заступник.

Засідання Експертної ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні 2/3 від загальної кількості її членів. Рішення приймається більшістю голосів членів Експертної ради, присутніх на засіданні;

4) протокол засідання Експертної ради, підписаний головою та секретарем, разом із списком 100 дітей передається до МОН України для затвердження та прийняття відповідного рішення.

 

Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти

О. В. Єресько

Опрос