Идет загрузка документа (331 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об организации квартирно-эксплуатационного обеспечения Вооруженных Сил Украины

Минобороны
Положение, Приказ от 03.07.2013 № 448
редакция действует с 08.09.2015

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.07.2013

м. Київ

N 448

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 вересня 2013 р. за N 1590/24122

Про затвердження Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства оборони України
 від 4 серпня 2015 року N 383

Відповідно до статті 10 Закону України "Про Збройні Сили України", з метою приведення квартирно-експлуатаційного забезпечення військ у відповідність до вимог чинного законодавства, враховуючи порядок фінансування квартирно-експлуатаційного забезпечення, утримання, експлуатації та обліку фондів,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України, що додається.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України

П. В. Лебедєв

 

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає організацію та завдання квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України (далі - ЗС України).

Організація квартирно-експлуатаційного забезпечення ЗС України (далі - квартирно-експлуатаційне забезпечення) - це комплекс заходів, спрямованих на безпечну експлуатацію, утримання казармено-житлового фонду, об'єктів соціально-культурного призначення, комунальних споруд та інженерних мереж військових містечок, забезпечення військових частин квартирним майном.

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

військова частина - військові частини, військові навчальні заклади, установи, організації ЗС України;

(абзац другий пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 04.08.2015 р. N 383)

військове містечко - майновий комплекс будівель, споруд, іншого нерухомого військового майна разом з казарменим фондом, житловим фондом, об'єктами соціально-культурного призначення, комунальними спорудами та інженерними мережами, які використовуються для його обслуговування, розміщений на відокремленій земельній ділянці, яка належить до категорії земель оборони;

експлуатація - використання фондів і території військового містечка згідно з функціональним призначенням та проведення необхідних заходів щодо збереження стану, за якого вони здатні виконувати задані функції;

житловий фонд - житлові будинки, гуртожитки, казарми поліпшеного планування (спеціально пристосовані казарми у розташуванні військової частини, які призначені для розміщення військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу служби за контрактом), готелі та інші будівлі, що включені до житлового фонду;

земельна ділянка - частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування та визначеними щодо неї правами;

інженерні мережі - внутрішні та зовнішні мережі водопостачання, каналізації, теплопостачання, гарячого водопостачання, газопостачання, електропостачання (повітряні та кабельні) і споруди на цих мережах, що забезпечують казармений і житловий фонд;

казармений фонд - казарми, навчальні будівлі і споруди, їдальні, будівлі штабів та управлінь, клуби, культурно-побутові та спортивні будівлі і споруди, комунально-побутові та торгово-побутові будівлі і споруди, будівлі медичних та дитячих закладів, вартові приміщення, виробничі будівлі, будівлі військових майстерень, сховищ та складів, пожежні депо;

квартирне майно - комунальна техніка, обладнання, меблі, казармений інвентар, матеріали, пожежне обладнання та інвентар, інше майно квартирно-експлуатаційного забезпечення;

командир військової частини - командир військової частини, начальник військового навчального закладу, установи, організації ЗС України;

(пункт 1.2 доповнено новим абзацом десятим згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 04.08.2015 р. N 383
,
 у зв'язку з цим абзаци десятий - сімнадцятий
 вважати відповідно абзацами одинадцятим - вісімнадцятим
)

комунальна техніка - спеціальна техніка, що забезпечує обслуговування об'єктів та інженерних мереж;

комунальні споруди - стаціонарні електростанції та трансформаторні підстанції (крім тих, що розташовані у службово-технічній забудові при аеродромах та технічних позиціях зенітних ракетних та радіотехнічних військ), водоканалізаційні установки (насосні станції, станції перекачки, очисні споруди водопостачання та каналізації, водозабірні споруди, артезіанські свердловини, водонапірні башти, споруди-резервуари для зберігання води під землею), котельні установки, теплові пункти (крім тих, що розташовані у службово-технічній забудові при аеродромах та технічних позиціях зенітних ракетних та радіотехнічних військ);

передислокація військової частини - зміна місця дислокації військової частини, а саме переміщення її з військового містечка, яке вона займає в одному населеному пункті, до іншого військового містечка іншого населеного пункту;

переміщення військової частини - вивільнення військового містечка (фондів), на яких розташовувалася військова частина, та переміщення її до іншого вільного військового містечка (фондів) у межах одного населеного пункту;

розквартирування військ - розміщення військових частин у визначених пунктах (районах), надання їм необхідних земельних ділянок, будівель і споруд для житла, зберігання бойової і спеціальної техніки, запасів матеріальних засобів, проведення бойової і спеціальної підготовки, а також для господарчих та інших потреб;

територія військового містечка - частина земельної ділянки з установленими межами, на якій розміщуються фонди військового містечка, що використовується для розквартирування військових частин та розміщення військовослужбовців і працівників ЗС України;

утримання - комплекс заходів, спрямованих на забезпечення експлуатації, ремонту фондів і території військового містечка відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством;

фонди військового містечка - казармений фонд, житловий фонд, об'єкти соціально-культурного призначення, комунальні споруди, інженерні мережі.

1.3. Основними завданнями квартирно-експлуатаційного забезпечення є:

забезпечення військових частин фондами військового містечка, територією та земельними ділянками;

утримання і експлуатація фондів військового містечка, які знаходяться в користуванні військових частин;

забезпечення військових частин комунальними послугами та енергоносіями;

участь в організації забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями;

забезпечення військових частин квартирним майном;

здійснення функцій замовника з будівництва, реконструкції, капітального ремонту фондів військового містечка, а також виконання технічного нагляду за ходом проведення у військових частинах робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту військових об'єктів;

здійснення організації квартирно-експлуатаційного забезпечення в особливий період;

організація навчання і підвищення кваліфікації військовослужбовців та працівників квартирно-експлуатаційних органів;

планування витрат та організація фінансування заходів квартирно-експлуатаційного забезпечення.

II. Квартирно-експлуатаційні органи ЗС України

2.1. Квартирно-експлуатаційне забезпечення військових частин здійснюється квартирно-експлуатаційними органами ЗС України, до яких відносяться:

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України (далі - Головне КЕУ ЗС України);

територіальні квартирно-експлуатаційні управління та Київське квартирно-експлуатаційне управління (далі - КЕУ);

квартирно-експлуатаційні відділи (квартирно-експлуатаційні частини) (далі - КЕВ (КЕЧ));

квартирно-експлуатаційні служби військових частин.

Квартирно-експлуатаційне забезпечення військових частин проводиться за схемами:

Головне КЕУ ЗС України - КЕУ - КЕВ (КЕЧ)) - військові частини; Головне КЕУ ЗС України - види Збройних Сил України - військові частини (згідно з рішенням Міністра оборони України).

2.2. Головне КЕУ ЗС України є органом військового управління і призначене для реалізації у ЗС України державної, військово-технічної політики з питань квартирно-експлуатаційного забезпечення ЗС України, розвитку системи технічної експлуатації фондів військових містечок з метою підтримання військ у стані високої бойової та мобілізаційної готовності.

Головне КЕУ ЗС України організовує роботу, пов'язану з будівництвом військових об'єктів, експлуатацією і ремонтом фондів військових містечок, забезпечує використання земельних ділянок.

2.3. КЕУ є територіальним органом військового управління ЗС України і призначене для реалізації у військах (силах), дислокованих у межах відповідальності територіального квартирно-експлуатаційного управління, державної військово-технічної політики з питань квартирно-експлуатаційного забезпечення з метою підтримання військ (сил) у стані високої бойової та мобілізаційної готовності.

КЕУ підпорядковується Головному КЕУ ЗС України.

2.4. КЕВ (КЕЧ) здійснює безпосереднє квартирно-експлуатаційне забезпечення військових частин, дислокованих у межах відповідальності.

КЕВ (КЕЧ) підпорядковується КЕУ за територіальним принципом. З питань використання фондів і територій військових містечок виконує накази (розпорядження) начальника гарнізону.

III. Квартирно-експлуатаційна служба Збройних Сил України

3.1. На квартирно-експлуатаційну службу військової частини (далі - КЕС) покладається:

утримання, експлуатація і проведення своєчасного поточного ремонту фондів і територій військових містечок, квартирного майна, що передані військовій частині;

складання плану розподілу квартирного майна, палива, матеріалів для поточного ремонту між підрозділами військової частини;

забезпечення економного споживання палива, води, електроенергії та газу, а також матеріалів, які виділяються військовій частині на квартирно-експлуатаційне забезпечення та ремонтно-будівельні роботи;

слідкування за утриманням лісонасаджень, здійснення озеленення та благоустрою військових містечок;

організація та проведення роботи зі своєчасної підготовки до експлуатації у зимових умовах фондів і територій військових містечок;

здійснення контролю за протипожежним станом будівель, споруд і територій військових містечок;

організація збереження та матеріальний облік фондів і територій військових містечок, квартирного майна та земельних ділянок, переданих військовій частині на утримання та експлуатацію, проведення їх інвентаризації;

розроблення планів заходів з енергозбереження та економної роботи у квартирно-експлуатаційній службі та забезпечення їх виконання;

контроль за роботою працівників КЕС, зайнятих експлуатацією та ремонтом фондів і територій військових містечок;

складання розрахунків, заявок, звітів з усіх видів квартирно-експлуатаційного забезпечення та надання їх до постачального органу.

3.2. Обов'язки з питань квартирно-експлуатаційної служби, які визначені у п. 3.1 цього розділу, у військових частинах виконують начальники КЕС військових частин, а в тих військових частинах, де такі посади не передбачені, їх обов'язки виконують за сумісництвом інші особи, призначені наказом командира військової частини.

3.3. Начальник КЕС призначається з числа осіб, що мають відповідну технічну освіту, за погодженням:

начальника КЕУ - начальник КЕС оперативного та повітряного командування;

начальника КЕВ (КЕЧ) - начальник КЕС військової частини.

3.4. Начальник КЕС військової частини підпорядковується заступникові командира військової частини з тилу або посадовій особі, яку визначає командир військової частини, та із спеціальних питань виконує накази (розпорядження) начальника КЕВ (КЕЧ).

3.5. Обов'язки начальника КЕС військової частини визначені наказом Міністра оборони України від 16 липня 1997 року N 300 "Про затвердження Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 грудня 1997 року за N 615/2419.

3.6. З питань квартирно-експлуатаційного забезпечення начальник КЕС військової частини керується цим Положенням та іншими актами чинного законодавства України.

IV. Забезпечення військових частин фондами військового містечка, територією та порядок надання земельних ділянок

4.1. Право на квартирно-експлуатаційне забезпечення мають військові частини, які входять до складу ЗС України, утримуються згідно із затвердженими штатами та (або) штатними розписами і фінансуються за рахунок бюджетних асигнувань.

4.2. Квартирно-експлуатаційне забезпечення військових частин здійснюється квартирно-експлуатаційними органами ЗС України виходячи з відповідних номенклатур та норм.

4.3. Підставою для прийняття військових частин на квартирно-експлуатаційне забезпечення та зняття з квартирно-експлуатаційного забезпечення є наказ (директива) Міністерства оборони України (далі - МО України) стосовно формування, переформування і розформування військових частин або їх передислокації (переміщення).

(абзац перший пункту 4.3 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 04.08.2015 р. N 383)

Прийняття на квартирно-експлуатаційне забезпечення сформованих військових частин, що прибули, проводиться в КЕВ (КЕЧ) за розпорядженням начальника Головного КЕУ ЗС України.

Книга обліку військових частин, що перебувають на квартирно-експлуатаційному забезпеченні, ведеться у КЕВ (КЕЧ), Київському КЕУ. Контроль за обліком здійснюється у Головному КЕУ ЗС України та КЕУ.

Передислоковані (переміщені) військові частини зараховуються на квартирно-експлуатаційне забезпечення на новому місці розквартирування на підставі наданого до КЕВ (КЕЧ) Атестата на квартирно-експлуатаційне забезпечення (додаток 1), виданого постачальним КЕВ (КЕЧ) за попереднім місцем розквартирування.

4.4. Військовим частинам для виконання покладених на них функцій та завдань земельні ділянки надаються в постійне користування в порядку, визначеному Земельним кодексом України та Законом України "Про використання земель оборони".

Фонди військових містечок закріплюються на праві оперативного управління за військовими частинами, про що видаються відповідні накази МО України.

Підготовку проектів відповідних наказів МО України про закріплення (перезакріплення) фондів військових містечок за військовими частинами на праві оперативного управління здійснюють органи військового управління, у підпорядкуванні яких перебувають такі військові частини.

Фонди і територія військового містечка, а також земельні ділянки передаються військовим частинам на утримання і експлуатацію через квартирно-експлуатаційні органи за Актом приймання (передачі) для утримання та експлуатації будівель, споруд і території військового містечка (додаток 2), який затверджується начальником територіального квартирно-експлуатаційного управління.

(пункт 4.4 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 04.08.2015 р. N 383)

4.5. Командир військової частини зобов'язаний забезпечувати утримання і експлуатацію за призначенням переданих військовій частині фондів і території військового містечка, квартирного майна та земельних ділянок, вживати заходів щодо охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів у районі розташування військової частини, забезпечувати економне використання комунальних послуг та енергоносіїв.

У разі самовільного захоплення, незаконного вилучення земель оборони або нерухомого військового майна командир військової частини зобов'язаний вжити заходів щодо захисту інтересів держави відповідно до чинного законодавства.

4.6. У військовому містечку, де розташовано декілька військових частин, обов'язки командирів військових частин щодо організації збереження та використання фондів та території військового містечка визначаються наказом начальника гарнізону.

4.7. Підставою для вивільнення військовою частиною фондів і території військового містечка є наказ (директива) МО України стосовно її розформування, переформування, передислокації (переміщення). Відповідний наказ (директиву) МО України щодо проведення організаційних заходів у Збройних Силах України до відома відповідної КЕВ (КЕЧ) та начальника гарнізону для призначення комісії з приймання (передачі) фондів і території військового містечка, квартирного майна та палива доводять органи військового управління, у підпорядкуванні яких перебувають такі КЕВ (КЕЧ) та військові частини.

(абзац перший пункту 4.7 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 04.08.2015 р. N 383)

Приймання (передача) фондів і території військового містечка, квартирного майна та земельних ділянок здійснюється представниками квартирно-експлуатаційних органів ЗС України та військових частин за Актами приймання (передачі) будівель, споруд та території військового містечка (додаток 3), які затверджуються начальником територіального квартирно-експлуатаційного управління.

(абзац другий пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 04.08.2015 р. N 383)

З цією метою наказом начальника гарнізону призначається комісія у складі:

голови - начальника КЕВ (КЕЧ);

членів:

командира військової частини, яка вибуває;

начальника протипожежної служби гарнізону;

начальника медичної служби гарнізону.

Якщо фонди і територія військового містечка призначені для передачі іншій військовій частині, до складу комісії включається командир військової частини, якій передаються будівлі і споруди.

4.8. Для оформлення приймання (передачі) фондів і території військового містечка, квартирного майна та палива командир військової частини, яка вибуває, зобов'язаний підготувати і подати комісії:

акт, за яким військова частина, яка вибуває, раніше прийняла фонди і територію військового містечка, квартирне майно та паливо;

звіт про рух палива і донесення про потребу та забезпечення квартирним майном на день здачі фонду і майна;

акт перевірки території військового містечка на наявність вибухонебезпечних предметів.

Комісія проводить огляд фондів і території військового містечка, квартирного майна та палива, перевіряє їх стан і звіряє наявність з обліковими даними, після чого складає Акт приймання (передачі) будівель, споруд та території військового містечка.

4.9. У разі залишення військовою частиною військового містечка або вивільнення окремих будівель і споруд командир військової частини до вибуття її до нового пункту дислокації зобов'язаний спільно з КЕВ (КЕЧ) забезпечити:

приведення в порядок фондів військового містечка та квартирного майна;

прибирання території військового містечка, вивезення сміття та нечистот, очищення і дезінфекцію вигрібних ям, сміттєпроводів, очищення і промивання санітарних приладів;

складування у штабелі дров, буртів вугілля на паливному складі військової частини, а також складування будівельних матеріалів та конструкцій, меблів, казарменого інвентарю та іншого квартирного майна у визначених місцях;

проведення консервації будівель та споруд (за необхідності);

передачу військовій частині, яка визначена відповідним наказом (директивою), фондів і території військового містечка, квартирного майна та залишків палива через постачальні КЕВ (КЕЧ) з оформленням відповідних актів;

отримання від КЕВ (КЕЧ) Атестата на квартирно-експлуатаційне забезпечення.

4.10. Передача будівель, споруд, окремих приміщень та їх заселення здійснюється за дозволом начальника гарнізону і оформленням у КЕВ (КЕЧ).

4.11. Вилучення фондів і територій військових містечок та земельних ділянок з оперативного управління військових частин та їх безоплатна передача до сфери управління органів, уповноважених управляти державним майном, установам і організаціям, у комунальну власність територіальних громад, а також відчуження і реалізація зазначеного нерухомого військового майна здійснюються згідно з чинним законодавством України.

4.12. Під час тимчасового вибуття військової частини з військового містечка заходи з консервації, охорони закріплених фондів і території, квартирного майна та палива військового містечка організовуються командиром військової частини спільно з органами Військової служби правопорядку та КЕВ (КЕЧ) в зоні їх відповідальності.

(абзац перший пункту 4.12 у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 04.08.2015 р. N 383)

У разі коли у військовому містечку звільняється не весь фонд, а тільки його частина, за збереження, утримання і пожежну безпеку частини фонду, який тимчасово вільний, відповідає один з командирів військових частин, які залишаються в цьому військовому містечку.

Охорона вивільнених військових містечок здійснюється військовими частинами за територіальним принципом (незалежно від підпорядкування), які не несуть бойового чергування та не є військовими частинами спеціального призначення. Військова частина, на яку покладається охорона вивільнених військових містечок, визначається наказом начальника гарнізону.

V. Розквартирування військових частин та облік фондів військових містечок і земельних ділянок

5.1. Розквартирування військових частин проводиться квартирно-експлуатаційними органами ЗС України згідно із затвердженими штатами і нормами розквартирування військових частин ЗС України.

5.2. Військові частини розміщуються у військових містечках.

5.3. До складу фондів військових містечок входять:

будівлі та споруди, що перебувають у державній власності і знаходяться на балансі військових частин та квартирно-експлуатаційних органів;

орендовані будівлі та споруди.

Оренда нерухомого майна проводиться згідно з чинним законодавством України.

5.4. Приймання КЕВ (КЕЧ) будівель, споруд, інженерних мереж здійснюється:

від будівельних організацій - новобудов (реконструйованих);

від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;

від військових частин, що вибувають, - у разі звільнення ними фондів і територій військових містечок.

5.5. Приймання в експлуатацію новобудов (реконструйованих) оформлюється відповідно до чинного законодавства України.

5.6. Приймання КЕВ (КЕЧ) будівель, споруд, інженерних мереж від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування здійснюється комісіями, які призначаються наказами начальника КЕУ. Приймання оформлюється за Актом приймання (передачі) будівель, споруд та території військового містечка та за типовою формою N ОЗ-1 (бюджет) "Акт приймання-передачі основних засобів", затвердженою спільним наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 02 грудня 1997 року N 125/70, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 грудня 1997 року за N 612/2416, які є підставою для взяття будівель, споруд, інженерних мереж на баланс у КЕВ (КЕЧ).

5.7. Приймання (передача) фондів і територій військових містечок між КЕВ (КЕЧ) здійснюється комісією, яка призначається начальником КЕУ. Приймання оформлюється за Актом приймання (передачі) будівель, споруд та території військового містечка та за типовою формою N ОЗ-1 (бюджет) "Акт приймання-передачі основних засобів", затвердженою спільним наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 02 грудня 1997 року N 125/70, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 грудня 1997 року за N 612/2416, які є підставою для взяття зазначеного нерухомого майна на баланс у КЕВ (КЕЧ).

Під час приймання КЕВ (КЕЧ) зобов'язані отримати всю технічну документацію на нерухоме майно, що передається.

5.8. Передача КЕВ (КЕЧ) будівель, споруд, інженерних мереж здійснюється:

міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування;

в оренду;

військовій частині на утримання і в експлуатацію.

Передача і зняття з балансу будівель, споруд, інженерних мереж здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

5.9. Будівлі, споруди, інженерні мережі та об'єкти незавершеного будівництва списуються за умови, якщо вони непридатні до подальшого використання (у разі коли їх відновлення є неможливим або економічно недоцільним).

Закінчення встановлених строків служби будівель, споруд, інженерних мереж не може бути підставою для їх списання, якщо вони за своїм станом або після ремонту ще придатні для подальшого використання за призначенням.

5.10. Визначення технічного стану, списання будівель, споруд, інженерних мереж, а також оформлення необхідної документації на їх списання здійснюється комісіями балансоутримувача фондів.

Будівлі та споруди, які знаходяться на вартісному обліку квартирно-експлуатаційних органів, списуються із залученням представників військових частин, за якими закріплені ці фонди, на підставі затвердженого Акта списання будівлі (споруди) (додаток 4).

Експлуатація списаних будівель та споруд, а також тих, що підлягають розбиранню, заборонена.

Списані будівлі та споруди підлягають розбиранню у тримісячний строк з дати затвердження акта списання.

Розбирання будівель та споруд оформляється Актом розбирання будівель та споруд (додаток 5), на підставі якого списані будівлі та споруди знімаються з обліку.

5.11. Будівлі, споруди, інженерні мережі, що є придатними для подальшого використання, але не знаходять застосування у повсякденній діяльності військ, відповідно до чинного законодавства можуть відчужуватись або передаватися в оренду.

5.12. Оренда нерухомого майна державної та комунальної власності, яке необхідне для розміщення військових частин, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Організація роботи щодо оренди такого майна покладається на Головне КЕУ ЗС України.

(розділ V доповнено новим пунктом 5.12 згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 04.08.2015 р. N 383
,
 у зв'язку з цим пункти 5.12 - 5.23
 вважати пунктами 5.13 - 5.24 відповідно
)

5.13. Будівлі, споруди, інженерні мережі, які втратили своє значення, але придатні для подальшого використання, не можуть бути списані і підлягають зберіганню.

Придатність для подальшого використання встановлюється квартирно-експлуатаційними органами ЗС України.

5.14. Фонди військових містечок та земельні ділянки, утримання яких фінансується за рахунок бюджетних асигнувань відповідно до кошторису МО України на квартирно-експлуатаційне забезпечення, обліковуються у КЕВ (КЕЧ).

(пункт 5.14 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 04.08.2015 р. N 383)

5.15. Кількісний облік фондів військових містечок, квартирного майна та земельних ділянок у КЕВ (КЕЧ) здійснюється з метою:

своєчасного забезпечення відповідних посадових осіб КЕУ достовірними даними про наявність, рух і якісний (технічний) стан цього нерухомого майна, необхідними для планування та організації квартирно-експлуатаційного забезпечення військ;

контролю за збереженням, законністю, доцільністю та ефективністю використання нерухомого військового майна;

підготовки вихідних даних для складання звітних документів.

5.16. Облік будівель і споруд, які не відносяться до казарменого фонду (командні пункти, спеціальні і фортифікаційні споруди, гідротехнічні споруди, будівлі та споруди, що розташовані у службово-технічній забудові при аеродромах та технічних позиціях зенітних ракетних та радіотехнічних військ, арсеналів, баз і складів зберігання боєприпасів, їх огородження), здійснюється балансоутримувачем.

5.17. КЕВ (КЕЧ) здійснює кількісний облік будівель, споруд, інженерних мереж, які:

належать державним (казенним) підприємствам, організаціям і установам (крім бюджетних установ), що знаходяться у сфері управління МО України (далі - підприємства). Щорічно станом на 01 січня поточного року підприємства проводять звірки наявності й руху фондів з відповідними КЕВ (КЕЧ) та надають останнім документи, які підтверджують наявність та рух фондів (копії актів приймання (передачі), актів списання та розбирання, договорів купівлі-продажу);

належать міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування і передані МО України в оренду.

5.18. Облік фондів військових містечок, квартирного майна та земельних ділянок полягає в оформленні первинних документів, здійсненні своєчасних, повних, достовірних і точних записів у книгах (картках) кількісного обліку (накопичувачах інформації ПЕОМ) усіх операцій, пов'язаних з прийманням (передачею), зміною якісного (технічного) стану та списанням з кількісного обліку будівель і споруд.

5.19. Уся документація з кількісного обліку фондів військових містечок та земельних ділянок зберігається у відповідному КЕВ (КЕЧ).

5.20. За організацію обліку відповідають начальники відповідних КЕВ (КЕЧ). Особи, що безпосередньо ведуть облік, відповідають за правильне оформлення (у межах обов'язків) усіх облікових документів згідно з чинним законодавством України.

5.21. Посадові особи Головного КЕУ ЗС України та КЕУ під час перевірок квартирно-експлуатаційних органів ЗС України вживають необхідних заходів щодо наведення і підтримання належного порядку в кількісному обліку казармено-житлового фонду, комунальних споруд та інженерних мереж.

5.22. Бухгалтерський облік організовується і ведеться в КЕВ (КЕЧ) та у фінансових органах, які для КЕВ (КЕЧ) є розпорядниками коштів вищого рівня.

5.23. Начальники квартирно-експлуатаційних органів ЗС України здійснюють контроль за веденням кількісного та вартісного обліку казармено-житлового фонду, комунальних споруд та інженерних мереж.

5.24. Планові інвентаризації фондів військових містечок, квартирного майна та земельних ділянок проводяться в строки, визначені чинним законодавством України.

Позапланові інвентаризації проводяться обов'язково у разі:

приймання (здачі) посади матеріально відповідальними особами;

формування, переформування і розформування військової частини;

установлення фактів зловживань службовим становищем, інших службових порушень, крадіжок або зіпсування, а також за рішенням органів досудового розслідування або суду;

катастрофи, аварії, пожежі або стихійного лиха.

Інвентаризаційні відомості з генеральними планами військових містечок, зведені картки фондів військових містечок, квартирного майна та земельних ділянок КЕВ (КЕЧ) подають до КЕУ. Матеріали інвентаризації за КЕУ (по кожній КЕВ (КЕЧ)) подаються до Головного КЕУ ЗС України.

VI. Утримання та експлуатація казарменого фонду, комунальних споруд, інженерних мереж і територій військових містечок

6.1. Завданням утримання та експлуатації казарменого фонду, комунальних споруд, інженерних мереж, територій військових містечок є тривале, не менше встановлених строків служби, збереження їх у справному стані для нормального розміщення, забезпечення бойової підготовки і культурно-побутових потреб особового складу, зберігання техніки та майна військових частин.

6.2. Правильна експлуатація казарменого фонду, комунальних споруд, інженерних мереж, територій військових містечок досягається:

утриманням їх згідно з вимогами Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, відповідними правилами і нормами технічної експлуатації;

своєчасним і якісним проведенням технічного обслуговування, поточного та капітального ремонту казарменого фонду, комунальних споруд, інженерних мереж, благоустрою територій військових містечок (доріг, тротуарів, дитячих і спортивних майданчиків, огорож тощо);

проведенням профілактичних заходів з пожежної безпеки;

дотриманням правил охорони праці.

6.3. Утримання та експлуатація казарменого фонду, комунальних споруд, інженерних мереж, територій військових містечок здійснюються працівниками КЕВ (КЕЧ) та військових частин за штатними розписами в межах ліміту чисельності та коштів, що виділяються на ці цілі.

КЕВ (КЕЧ) та військові частини можуть залучати на договірних засадах суб'єктів господарювання (незалежно від форми власності) для надання послуг та виконання робіт з утримання казарменого фонду, комунальних споруд та інженерних мереж військових містечок.

Розрахунки за надані послуги та виконані роботи здійснюються в межах бюджетних асигнувань, які передбачені кошторисом МО України на квартирно-експлуатаційне забезпечення.

6.4. Експлуатація казарменого фонду, комунальних споруд, інженерних мереж, територій військових містечок здійснюється з дотриманням максимальної економії коштів та матеріальних засобів без нанесення шкоди технічному стану будинків, комунальних споруд, інженерних мереж, без зменшення їх строків служби, а також без погіршення санітарно-гігієнічних і культурно-побутових умов особового складу військових частин.

6.5. Командири військових частин зобов'язані забезпечувати належне утримання та експлуатацію казарменого фонду, комунальних споруд, інженерних мереж та територій військових містечок, належну бойову готовність та повсякденну життєдіяльність військових частин.

У разі появи в конструкціях будівель, споруд, приміщень будь-яких дефектів командир військової частини зобов'язаний негайно забезпечити огляд дефектних конструкцій відповідними фахівцями військової частини, вжити заходів з обмеження доступу особового складу до пошкоджених будівель, споруд, приміщень, повідомити начальника КЕВ (КЕЧ) та спільно організувати усунення недоліків.

Навчання та допуск особового складу до самостійної роботи з утримання комунальних споруд та інженерних мереж повинні організовуватися спільно з начальниками КЕВ (КЕЧ).

6.6. Освітленість казармених і службових приміщень повинна відповідати нормам, встановленим чинним законодавством України.

Порядок користування освітленням визначається командиром військової частини. Відповідність освітленості приміщень встановленим нормам повинна періодично перевірятися фахівцями КЕВ (КЕЧ).

6.7. Повітряні та кабельні лінії електропередачі напругою до 1000 В і вище та внутрішня електропроводка оглядаються в установлені строки (за графіком) інженерно-технічними працівниками КЕВ (КЕЧ) району, району електричних мереж (далі - РЕМ), електрогосподарств військових частин і електромонтерами, що їх обслуговують.

Позачергові огляди ліній електропередачі проводяться після аварій, ураганів, при ожеледиці, після туману, під час льодоходів і розливів річок, при пожежах біля ліній, морозах нижче 40° C і виникненні інших, відмінних від нормального режиму роботи, умов.

Усі дефекти, виявлені в зовнішніх лініях електроживлення та внутрішній електропроводці, повинні негайно усуватися з метою запобігання ураженню людей електричним струмом, коротким замиканням і пожежам.

6.8. Улаштування електропроводки та підключення до існуючих електромереж додаткових струмоприймачів здійснюється тільки з дозволу начальника КЕВ (КЕЧ).

6.9. Контроль за дотриманням норм і правил з улаштування та експлуатації блискавкозахисних пристроїв на об'єктах комунально-побутового призначення (водонапірні башти, димові труби котелень, вежі пожежних депо, сховища з речовим, медичним та технічним майном), які за ступенем блискавкозахисту відносяться до III категорії, покладається на квартирно-експлуатаційні органи ЗС України.

Контроль за дотриманням норм і правил з улаштування та експлуатації блискавкозахисних пристроїв окремих будівель і споруд I - III категорій, які не відносяться до вищезазначених об'єктів, покладається на балансоутримувача.

Блискавкозахисні пристрої оглядаються та перевіряються щороку перед початком грозового сезону з наступним усуненням усіх виявлених дефектів. Результати проведених перевірок оформляються актами, відмічаються в паспорті на пристрій та заносяться до Журналу обліку стану стрижневих блискавковідводів (додаток 6).

Позачергові огляди та перевірки блискавкозахисних пристроїв проводяться після стихійного лиха (шквальний вітер, землетрус, пожежа, паводок) і гроз надзвичайної інтенсивності.

Замір величин опору заземлення заземлювальних пристроїв блискавкозахисту необхідно проводити до початку або протягом грозового сезону в суху погоду, при сухому ґрунті та після всіх видів ремонту як блискавкозахисних пристроїв, так і самих будинків і споруд. Величини опору заземлення заземлювальних пристроїв блискавкозахисту не повинні перевищувати розрахункових значень протягом усього грозового сезону.

За даними замірів величин опору заземлення заземлювальних пристроїв блискавкозахисту складається план доведення опору до необхідних величин.

6.10. Технічний нагляд та технічне обслуговування, капітальний і поточний ремонт газопроводів, газових приладів і споруд виконуються згідно з Правилами безпеки систем газопостачання України, затвердженими наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 01 жовтня 1997 року N 254, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 15 травня 1998 року за N 318/2758.

6.11. На території військових містечок, навчальних центрів і полігонів повинні бути виділені місця організованого збору сміття та побутових відходів, обладнані відповідними контейнерами.

Зовнішні вбиральні, умивальники та контейнери для сміття встановлюються згідно з вимогами діючих будівельних та санітарних норм. Місце їх встановлення погоджується з медичною службою військової частини (гарнізону) та КЕВ (КЕЧ).

Вигріби зовнішніх вбиралень та контейнери для сміття повинні бути щільно закриті, своєчасно очищатися від нечистот і сміття та систематично дезінфікуватися.

На території військових містечок, у службових та житлових приміщеннях повинні проводитися дератизація та дезінсекція.

6.12. Організація протипожежного захисту, пожежно-профілактичної роботи і забезпечення пожежним майном здійснюються згідно з Положенням про пожежну безпеку в Збройних Силах України, затвердженим наказом Міністра оборони України від 10 квітня 2006 року N 185, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06 травня 2006 року за N 529/12403.

6.13. За зеленими насадженнями на території військових містечок, навчальних центрів і полігонів силами особового складу військових частин повинен бути організований належний догляд (обрізка гілок, своєчасне поливання, підкорм дерев тощо).

6.14. Контроль за санітарним та екологічним станом територій військових містечок, навчальних центрів і полігонів здійснюється медичною службою, службою радіаційного, хімічного і біологічного захисту розквартированих військових частин та комісією, призначеною наказом начальника КЕВ (КЕЧ). З метою планування коштів та контролю ефективності заходів з охорони навколишнього природного середовища начальники КЕУ за своїм підписом повинні подавати звіти до Головного КЕУ ЗС України:

щокварталу до 05 числа місяця, наступного за звітним кварталом, - Звіт про використання коштів та виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища (додаток 7);

щорічно до 15 січня року, наступного за звітним, - Потребу в коштах на заходи з охорони навколишнього природного середовища (додаток 8) та Інформацію щодо наявності паспортів водного господарства, отримання дозволів на спецводокористування, на скиди стічних вод, на викиди забруднювальних речовин в атмосферу, на розміщення відходів (додаток 9).

6.15. Зони санітарної охорони джерел водопостачання, резервуари для води, насосні станції, споруди для знезаражування і очищення питної води повинні мати огорожі і знаходитися під систематичним спостереженням квартирно-експлуатаційної і медичної служб військових частин.

Свердловини, що не експлуатуються, повинні бути законсервовані або затампоновані з дотриманням санітарно-технічних правил.

Джерела водопостачання для зовнішнього та внутрішнього пожежогасіння повинні утримуватися у справному стані, мати під'їзди та обладнуватися лічильниками.

6.16. Скидати забруднені стічні води у водоймища і на рельєф категорично забороняється.

6.17. У разі якщо військове містечко, навчальний центр, полігон не передаються військовим частинам, що прибули (фонд пустує), будівлі, комунальні споруди і устаткування командиром військової частини, яка вибуває з даного військового містечка, навчального центру, полігона останньою, переводяться у стан консервації. Технічне керівництво роботами з консервації здійснює начальник КЕВ (КЕЧ).

Приміщення, що звільняються на літній період, обов'язково повинні провітрюватися. Провітрювання влітку всіх житлових і нежитлових приміщень, підвалів і горищ проводиться особами, які охороняють фонд, що пустує.

6.18. Консервація котлів та обладнання котельних проводиться згідно з інструкціями заводу-виробника.

У разі консервації будівель і споруд узимку всі внутрішні мережі та обладнання (водопровід, центральне опалення, каналізація, різні резервуари тощо) повинні бути повністю звільнені від води, а влітку з метою уникнення корозії трубопроводів системи водопостачання та центрального опалення заповнюються водою.

6.19. Квартирне майно військових частин, що вибувають з навчальних центрів з усіх приміщень (у тому числі й наметові містечка), збирається і складається у відведених для цього приміщеннях.

6.20. З метою підтримання казармено-житлового фонду, комунальних споруд та інженерних мереж у належному експлуатаційному стані і запобігання їх передчасному зносу в установлені строки проводиться їх поточний та капітальний ремонт, а також підготовка до експлуатації в зимових умовах.

Щороку до зимового періоду експлуатації готуються усі наявні фонди військового містечка, у тому числі законсервовані і тимчасово незадіяні.

6.21. КЕВ (КЕЧ) забезпечують в опалювальний період безперервну роботу систем центрального опалення казарменого фонду військових містечок.

Несправності і недоліки в системах центрального опалення виявляються під час загального весняного огляду та підлягають усуненню в літній період. Зазначені несправності ліквідуються не пізніше ніж за 15 днів до початку опалювального періоду, щоб мати можливість своєчасно виконати пробний пуск системи центрального опалення та остаточне її регулювання.

Підготовка казарменого фонду, комунальних споруд та інженерних мереж, наданих у користування військовим частинам, до експлуатації в зимовий період здійснюється згідно з вимогами наказу Міністерства оборони України та з урахуванням вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року N 620/378, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за N 1310/16001.

До початку опалювального періоду всі печі, димові труби та борова повинні бути відремонтовані та перевірені під час пробних пусків систем центрального опалення.

6.22. Парові та водогрійні котли з поверхнею нагріву більше 6 м2, посудини, цистерни, бочки, балони, що працюють під тиском понад 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), та вантажопідіймальні механізми до пуску в роботу підлягають реєстрації в органах державного нагляду за охороною праці МО України.

6.23. Експлуатація та реєстрація парових та водогрійних котлів, водопідігрівачів здійснюється згідно з Правилами будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115° C, затвердженими наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 23 липня 1996 року N 125, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 05 листопада 1996 року за N 655/1680.

Експлуатація вантажопідіймальних кранів здійснюється згідно з Правилами будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затвердженими наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18 червня 2007 року N 132, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 09 липня 2007 року за N 784/14051.

6.24. Кількість палива, що підлягає спаленню в котельні, визначається за нормами витрат тепла і палива на комунально-побутові потреби для військових частин.

У приміщенні котельні в рамках під склом вивішуються:

таблиці добової витрати котельного палива залежно від температури зовнішнього повітря;

правила (виробничі інструкції, режимні карти) для працівників з утримання котлів та котельного обладнання, а також з техніки безпеки;

спеціальні інструкції з обслуговування газового обладнання.

6.25. У кожній котельні ведеться експлуатаційна документація.

Начальник теплового господарства КЕВ (КЕЧ) та начальник КЕС військової частини, інженерно-технічні працівники постачального КЕВ (КЕЧ) зобов'язані систематично перевіряти правильність ведення експлуатаційної документації котельні.

6.26. Основні етапи підготовки фонду до зимової експлуатації:

1-й етап (до 15 квітня) - комісійне проведення загального весняного огляду будівельних конструкцій, комунального обладнання та інженерних мереж, виявлення дефектів;

2-й етап (до 25 квітня) - планування заходів з підготовки казарменого фонду, комунальних споруд та інженерних мереж до експлуатації в зимових умовах. Перелік заходів для включення до Зведеного плану підготовки першочергових об'єктів комунального призначення ЗС України до експлуатації в зимовий період (додаток 10) надається відповідним начальником квартирно-експлуатаційного органу ЗС України за його підписом за підпорядкованістю від КЕВ (КЕЧ), КЕУ до Головного КЕУ ЗС України;

3-й етап (до 01 вересня) - виконання основних обсягів робіт з ремонту та технічного обслуговування. Щотижня, починаючи з 01 червня, начальники КЕУ за своїм підписом через диспетчерську службу, яка формується за рахунок існуючої штатної чисельності у квартирно-експлуатаційних органах ЗС України і відповідає за збір та узагальнення інформації щодо стану експлуатації казармено-житлового фонду, комунальних споруд та інженерних мереж ЗС України та забезпечення військових частин комунальними послугами, енергоносіями та котельним паливом, а також за своєчасне доведення інформації, отриманої від військових частин та підлеглих організацій, про виникнення аварійних ситуацій на об'єктах комунального призначення та інженерних мережах і здійснення контролю за їх усуненням, подають до Головного КЕУ ЗС України оперативні дані про хід підготовки об'єктів до зимової експлуатації: Довідку про хід підготовки казармено-житлового фонду та комунальних споруд до експлуатації в зимовий період (додаток 11) та Довідку про хід підготовки котелень до зимової експлуатації (додаток 12). Щомісяця до 25 числа, починаючи з червня, подають Довідку про хід підготовки першочергових об'єктів казармено-житлового фонду та комунальних споруд ЗС України до експлуатації в зимовий період (додаток 13);

4-й етап (до 10 вересня) - проведення випробувань та перевірок систем та мереж тепло-, електро-, водо-, газопостачання та водовідведення на функціонування, перевірка готовності експлуатаційного персоналу, усунення виявлених недоліків;

5-й етап (до 15 вересня) - комісійне проведення загального осіннього огляду фондів військового містечка із складанням Акта перевірки стану готовності будівель, споруд, інженерних мереж та території військового містечка до експлуатації в зимовий період (додаток 14).

6.27. Початок опалювального періоду встановлюється для кожного гарнізону не раніше зниження середньої добової температури зовнішнього повітря протягом трьох діб поспіль нижче +8° C, а кінець опалювального періоду - з підвищенням середньої добової температури протягом трьох діб поспіль вище +8° C. Середньодобова температура визначається як середньоарифметичне показників температур зовнішнього повітря о сьомій, тринадцятій та двадцять першій годинах. З метою оперативного контролю за ходом опалювального періоду у військових містечках ЗС України щодня до 20.00 починаючи з 15 жовтня подаються до Головного КЕУ ЗС України через диспетчерську службу КЕВ (КЕЧ), КЕУ Відомості про хід опалювального періоду у військових містечках ЗС України (додаток 15).

Початок і кінець опалювального періоду оголошується наказом начальника гарнізону.

6.28. У КЕВ (КЕЧ) та кожній військовій частині ведеться Журнал зауважень та пропозицій осіб, які проводять інспектування щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірки експлуатації будівель, комунальних споруд, інженерних мереж та територій військових містечок (додаток 16).

Зауваження і пропозиції вносяться до цього журналу особами, які здійснюють інспектування, представниками квартирно-експлуатаційних органів, що проводять перевірку технічної експлуатації та утримання казарменого фонду, комунальних споруд, інженерних мереж, територій військових містечок і квартирного майна. Зауваження осіб, які інспектують, та представників квартирно-експлуатаційних органів є обов'язковими для виконання.

6.29. Керівники квартирно-експлуатаційних органів ЗС України та командири військових частин повинні вживати заходів з раціонального і ефективного використання комунальних послуг та енергоносіїв, контролювати дотримання норм споживання паливно-енергетичних ресурсів, у тому числі:

під час здійснення реконструкції, капітального та поточного ремонту впроваджувати енергозберігаюче обладнання та новітні технології;

встановлювати прилади обліку;

постійно вести з особовим складом роз'яснювальну роботу та забезпечувати дотримання встановлених лімітів споживання комунальних послуг та енергоносіїв;

вживати заходів щодо консервації будівель та споруд, що тимчасово не використовуються, відключати їх від мереж тепло-, електро-, газо- та водопостачання.

6.30. Утримання та експлуатація нерухомого майна, переданого МО України в оренду для розміщення військових частин, здійснюються відповідно до чинного законодавства та укладених договорів оренди.

(розділ VI доповнено пунктом 6.30 згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 04.08.2015 р. N 383)

VII. Утримання житлового фонду

7.1. Утримання житлового фонду здійснюється згідно з чинним законодавством України.

7.2. Утримання житлового фонду здійснюється для забезпечення експлуатації та/або ремонту житлових та нежитлових приміщень, будинків і споруд, а також утримання прибудинкових територій та територій військових містечок відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством.

Житлові будинки утримуються за рахунок плати на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що вноситься мешканцями.

(пункт 7.2 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 04.08.2015 р. N 383)

7.3. Капітальний ремонт житлового фонду проводиться за рахунок бюджетних асигнувань, які передбачені кошторисом МО України на квартирно-експлуатаційне забезпечення.

7.4. Мешканці житлового фонду сплачують за користування житлом та спожиті комунальні послуги згідно з чинним законодавством України.

7.5. Керівництво КЕВ (КЕЧ) повинно вживати всіх заходів з недопущення збитковості будинкоуправлінь, гуртожитків, готелів та зростання заборгованості мешканців житлового фонду.

7.6. Житлові будинки, збудовані відповідно до плану замовника будівництва, придбані, у тому числі і в порядку пайової участі, передаються в комунальну власність територіальних громад.

7.7. Порядок обліку, розподілу, заселення, обміну і бронювання жилої площі та обліку осіб, які не мають житла і потребують поліпшення житлових умов, здійснюється відповідно до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 30 листопада 2011 року N 737, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 року за N 24/20337 (із змінами).

(пункт 7.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 04.08.2015 р. N 383)

7.8. Гуртожитки створюються для тимчасового проживання військовослужбовців та працівників ЗС України:

для проживання одиноких військовослужбовців (житлові приміщення знаходяться у спільному користуванні кількох осіб, які не перебувають у сімейних стосунках);

для проживання військовослужбовців, які перебувають у шлюбі (житлові приміщення, що складаються з однієї чи кількох кімнат, перебувають у відособленому користуванні сімей військовослужбовців).

Для військових частин, розташованих в одному гарнізоні, які мають потребу в гуртожитку для незначної кількості осіб, організовується один загальний гуртожиток.

Гуртожитки утримуються за рахунок плати, що вноситься мешканцями.

(пункт 7.8 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 04.08.2015 р. N 383)

7.9. Початкове обладнання гуртожитків меблями, постільними речами, предметами господарського вжитку, іншим майном та інвентарем проводиться відповідними довольчими органами за рахунок бюджетних асигнувань, які передбачені кошторисом МО України на зазначені цілі.

7.10. До утримання казарм поліпшеного планування застосовуються вимоги Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України. Їх утримання здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань, які передбачені кошторисом МО України на квартирно-експлуатаційне забезпечення. За організацію належного утримання зазначених казарм відповідає командир військової частини.

Обладнання казарм, що спеціально пристосовані для розміщення військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, меблями, постільними речами, предметами господарського вжитку й іншим майном та інвентарем проводиться відповідними довольчими органами за рахунок бюджетних асигнувань, які передбачені кошторисом МО України на зазначені цілі.

7.11. Порядок оплати житлово-комунальних послуг та квартирної плати в спеціально пристосованих казармах визначається відповідно до вимог Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями, затвердженої наказом МО України від 30 листопада 2011 року N 737, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 року за N 24/20337 (із змінами).

(розділ VII доповнено пунктом 7.11 згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 04.08.2015 р. N 383)

VIII. Комунальні послуги та енергоносії

8.1. Комунальні послуги та енергоносії надаються відповідно до норм витрат енергоносіїв та комунальних послуг у ЗС України, методики нормування витрат палива на комунально-побутові потреби військових частин відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Комунальні послуги поділяються на:

комунальні послуги (централізоване постачання холодної та гарячої води, водовідведення, газо- та електропостачання, централізоване опалення, а також вивезення побутових відходів тощо);

послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, санітарно-технічне обслуговування, обслуговування внутрішньобудинкових мереж, утримання ліфтів, освітлення місць загального користування, поточний ремонт, вивезення побутових відходів тощо);

послуги з управління будинком, спорудою або групою будинків (балансоутримання, укладання договорів на виконання послуг, контроль виконання умов договору тощо);

послуги з ремонту приміщень, будинків, споруд (заміна та підсилення елементів конструкцій та мереж, їх реконструкція, відновлення несучої спроможності несучих елементів конструкцій тощо).

Витрати енергоносіїв та комунальних послуг визначаються за показниками лічильників, а за їх відсутності - розрахунковим методом відповідно до нормативних документів.

8.3. Оплата комунальних послуг військовим частинам, що утримуються за рахунок кошторису МО України, провадиться за рахунок відповідних бюджетних асигнувань.

8.4. Заявка про потребу в комунальних послугах та енергоносіях (у фізичних показниках) на наступний рік (додаток 17) подається КЕВ (КЕЧ) до КЕУ до 01 вересня, КЕУ до Головного КЕУ ЗС України до 20 вересня поточного року (за кожну військову частину). Заявка підписується відповідним начальником квартирно-експлуатаційного органу.

8.5. Граничні обсяги споживання комунальних послуг та енергоносіїв на наступний рік у фізичних показниках та коштах (далі - ліміт) складаються відповідно до кошторису МО України на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на відповідний рік.

Ліміти затверджуються:

Головним КЕУ ЗС України для КЕУ - у двотижневий строк після затвердження кошторису МО України на наступний рік;

КЕУ для КЕВ (КЕЧ) - в тижневий строк після отримання лімітів споживання енергоносіїв від Головного КЕУ ЗС України;

КЕВ (КЕЧ) для кожної військової частини - в тижневий строк після отримання лімітів споживання енергоносіїв від КЕУ. Ліміти споживання комунальних послуг та енергоносіїв доводяться до кожної окремої військової частини.

8.6. Військові частини забезпечуються електроенергією, водою, тепловою енергією та природним газом:

від власних комунальних установок КЕВ (КЕЧ) і військових частин (електростанцій, водонасосних станцій, котелень);

від інших мереж підприємств і організацій за договорами про надання комунальних послуг.

8.7. КЕВ (КЕЧ) або військові частини оформляють договори про надання військовим частинам комунальних послуг та енергоносіїв з відповідними підприємствами та організаціями. Договори до підписання перевіряються та візуються головним бухгалтером і юрисконсультом КЕВ (КЕЧ).

За своєчасне укладення договорів відповідає начальник КЕВ (КЕЧ).

При цьому командир військової частини відповідає за:

раціональне використання комунальних послуг та енергоносіїв, дотримання лімітної дисципліни (споживання комунальних послуг та енергоносіїв виключно в межах лімітів, встановлених КЕВ (КЕЧ) та постачальником);

належне утримання технологічних мереж та приладів обліку комунальних послуг та енергоносіїв;

збереження пломбування приладів обліку та їх своєчасну повірку;

своєчасне надання до КЕВ (КЕЧ) даних показників лічильників та актів звірок з постачальними підприємствами.

КЕВ (КЕЧ) відповідає за:

встановлення та своєчасне доведення до військової частини лімітів споживання комунальних послуг та енергоносіїв у межах бюджетних асигнувань;

контроль за споживанням військовою частиною комунальних послуг та енергоносіїв;

своєчасне проведення розрахунків за спожиті військовою частиною комунальні послуги та енергоносії в межах встановлених лімітів;

корегування лімітів споживання військовою частиною комунальних послуг та енергоносіїв у разі змін у кошторисі МО України.

8.8. Оплата спожитих комунальних послуг та енергоносіїв за військові частини, які розміщуються (у тому числі тимчасово) на фондах, що орендовані МО України, здійснюється за договорами про постачання (відшкодування вартості спожитих) комунальних послуг та енергоносіїв квартирно-експлуатаційними органами, у зоні відповідальності яких знаходяться займані об'єкти, на підставі укладених договорів оренди згідно із пунктом 5.12 розділу V цього Положення.

(розділ VІII доповнено новим пунктом 8.8 згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 04.08.2015 р. N 383
,
 у зв'язку із цим пункти 8.8, 8.9
 вважати пунктами 8.9, 8.10 відповідно
)

8.9. Асигнування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв виділяються начальником Головного КЕУ ЗС України згідно із затвердженими лімітами споживання.

За понадлімітне споживання комунальних послуг та енергоносіїв і використання коштів на їх оплату понад бюджетні асигнування відповідають командири військових частин та начальники КЕВ (КЕЧ).

8.10. Звіт (щоквартальний) про стан споживання та використання коштів на оплату комунальних послуг (додаток 18), Звіт (щомісячний) про споживання комунальних послуг та енергоносіїв (додаток 19), Довідка (щотижнева) про стан споживання, проведення розрахунків та заборгованість за комунальні послуги та енергоносії (додаток 20) надається КЕВ (КЕЧ) до КЕУ, а КЕУ - до Головного КЕУ ЗС України за підписом відповідного начальника квартирно-експлуатаційного органу.

IX. Забезпечення військових частин меблями, казарменим інвентарем, пожежним обладнанням та майном

9.1. Забезпечення військових частин меблями і казарменим інвентарем, крім спеціальних шкільних, дитячих, лабораторних, медичних і виробничих меблів, здійснюється квартирно-експлуатаційними органами ЗС України.

Визначення потреби в меблях та казарменому інвентарі здійснюється за нормами для приміщень, які є в наявності.

9.2. Придбання меблів і казарменого інвентарю військовими частинами здійснюється за погодженням з Головним КЕУ ЗС України.

Під час будівництва військових об'єктів забезпечення їх меблями та казарменим інвентарем проводиться замовником будівництва за рахунок коштів, які виділяються для зазначених цілей.

Військові частини, що утримуються за рахунок державного бюджету, мають право на безоплатне одержання від квартирно-експлуатаційних органів ЗС України меблів і казарменого інвентарю.

Облік використання коштів на придбання меблів, казарменого інвентарю, пожежного обладнання та майна ведеться у Книзі обліку асигнувань, перерахованих підвідомчим установам (додаток 21).

9.3. Ремонт меблів і казарменого інвентарю виконується в майстернях квартирно-експлуатаційних органів ЗС України. Дрібний ремонт меблів проводиться силами військових частин.

9.4. Меблі, казармений інвентар і пожежне обладнання та майно обліковуються за приміщеннями і без дозволу командира військової частини не можуть переноситись з одного підрозділу до іншого, за винятком залізних шаф, необхідних для перевезення секретних документів і грошей, з відміткою про це в Атестаті на квартирно-експлуатаційне забезпечення.

Використання меблів, казарменого інвентарю і пожежного майна повинно здійснюватися за прямим призначенням.

9.5. Меблі, казармений інвентар і пожежне обладнання та майно, що знаходяться в користуванні військових частин, незалежно від джерел їх надходження підлягають бухгалтерському обліку у військових частинах та оперативному обліку в КЕВ (КЕЧ) та КЕС згідно з чинним законодавством України. Оперативний облік відображається в Книзі обліку наявності та руху матеріальних цінностей (додаток 22).

9.6. Забезпечення військових частин пожежним обладнанням та майном здійснюється квартирно-експлуатаційними органами згідно з нормами, строками і переліком пожежного майна відповідно до наказу Міністра оборони України від 10 квітня 2006 року N 185 "Про затвердження Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 травня 2006 року за N 529/12403.

9.7. Квартирно-експлуатаційні органи ЗС України за рахунок бюджетних асигнувань, які передбачені кошторисом МО України на квартирно-експлуатаційне забезпечення, отримують тільки табельне пожежне обладнання та майно, що знаходиться на забезпеченні у ЗС України.

9.8. Пожежне обладнання та майно під час передислокації (переміщення) військових частин залишаються у військових містечках. Штатні пожежні автомобілі і мотопомпи з комплектом пожежного майна, а також пожежне обладнання та майно, що є на бойовій техніці і спеціальних автомобілях, вибувають з військовими частинами. У разі відчуження, передачі будівель і споруд до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади пожежне обладнання та майно за рішенням начальника КЕУ розподіляються для доукомплектування військових частин, дислокованих у межах відповідальності.

9.9. Заявки на пожежне обладнання та майно КЕВ (КЕЧ), КЕУ надають у строки, що встановлюються начальником Головного КЕУ ЗС України.

9.10. Пожежне обладнання та майно, що стали непридатними для використання внаслідок передчасного зносу, псування на пожежах, під час стихійних явищ і аварій, списуються з бухгалтерського обліку військових частин згідно з інспекторськими посвідченнями за висновками відповідного начальника відділу протипожежного захисту.

Піноутворювачі, піногенеруючий порошок списуються за актами, згідно з вимогами чинного законодавства.

9.11. Щороку станом на 01 січня року, наступного за звітним, у встановлені строки проводиться інвентаризація меблів, казарменого інвентарю, пожежного обладнання та майна, що знаходяться у військових частинах, КЕВ (КЕЧ) та відображаються в Інвентаризаційному описі (порівняльній відомості) (додаток 23).

Інвентаризація меблів, казарменого інвентарю і пожежного обладнання та майна у військових частинах, що фінансуються за рахунок державного бюджету, проводиться під керівництвом командира військової частини.

Донесення про інвентаризацію меблів, казарменого інвентарю, пожежного обладнання та майна за встановленою формою подаються:

військовими частинами - до КЕВ (КЕЧ);

КЕВ (КЕЧ) за всі військові частини, розташовані в межах відповідальності, - до КЕУ;

КЕУ - до Головного КЕУ ЗС України.

X. Забезпечення паливом

10.1. Забезпечення військових частин твердим та рідким котельним паливом здійснюється Головним КЕУ ЗС України, КЕУ, КЕВ (КЕЧ) у межах видатків за відповідними кодами бюджетної та економічної класифікації видатків та статтями кошторису МО України.

(пункт 10.1 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 04.08.2015 р. N 383)

10.2. Тверде паливо (вугілля, дрова, торф) військові частини одержують:

з паливних чи об'єднаних паливно-матеріальних складів КЕВ (КЕЧ);

від постачальників;

з міських (районних) паливних складів.

10.3. Рідке паливо (мазут топковий, мазут флотський, пічне побутове) військові частини одержують безпосередньо від постачальників або за нарядами Головного КЕУ ЗС України, КЕУ з паливних чи об'єднаних паливно-матеріальних складів КЕВ (КЕЧ).

(пункт 10.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 04.08.2015 р. N 383)

10.4. Заявки на паливо на наступний рік КЕВ (КЕЧ) подають до КЕУ до 01 грудня поточного року.

У річних заявках на паливо зазначаються:

сплановані витрати палива в умовних і натуральних обчисленнях, окремо на безоплатні і платні потреби за видами витрат на рік і поквартально;

очікувані залишки і необхідний перехідний запас палива на початок і кінець року, що планується;

необхідна кількість палива за централізованими поставками, а також обсяги заготівлі палива силами і засобами військових частин із місцевих ресурсів.

Розрахунок потреби в паливі виконується згідно з нормативними документами.

КЕВ (КЕЧ) передають зведені заявки на паливо до 10 грудня поточного року до КЕУ.

Узагальнені заявки КЕУ подають до 20 грудня поточного року до Головного КЕУ ЗС України.

10.5. Головне КЕУ ЗС України у тижневий строк після затвердження кошторису МО України на наступний рік складає і затверджує річний план забезпечення паливом. Виписки з цього плану доводяться до КЕУ.

КЕУ складає і затверджує плани забезпечення паливом військових частин та доводить виписки з цього плану до КЕВ (КЕЧ).

КЕВ (КЕЧ) розподіляють паливо між військовими частинами і надсилають їм плани забезпечення паливом, у яких зазначаються:

обсяги поставок палива (річні і квартальні);

затверджені витрати палива на платні і безоплатні потреби за кожним з видів палива:

очікувані залишки палива на початок року, що планується;

перехідні запаси палива на кінець року, що планується.

10.6. Запаси палива у військових частинах повинні забезпечувати безперебійну роботу котелень протягом року.

На паливних або об'єднаних паливно-матеріальних складах КЕВ (КЕЧ) нормативні запаси палива на початок опалювального періоду та на кінець року повинні забезпечувати роботу котелень протягом трьох місяців (за нормою грудня - січня - лютого). Військові частини, які не мають власних паливних складів або достатніх обсягів резервуарів, повинні забезпечувати вивезення палива з паливних чи об'єднаних паливно-матеріальних складів КЕВ (КЕЧ) з розрахунку підтримання незнижувального запасу палива в котельнях в обсязі місячної потреби (за нормою січня).

(абзац другий пункту 10.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 04.08.2015 р. N 383)

Для військових частин, які віддалені на значну відстань від залізниць або підвезення палива до яких у зимовий період неможливе, запаси палива закладаються на весь опалювальний період.

Паливо зберігається на паливних та об'єднаних паливно-матеріальних складах КЕВ (КЕЧ).

10.7. Оплата за тверде та рідке паливо, що отримують КЕВ (КЕЧ) та військові частини, проводиться квартирно-експлуатаційними органами за рахунок бюджетних асигнувань, які передбачені кошторисом МО України на квартирно-експлуатаційне забезпечення.

10.8. Під час пересування залізничним транспортом військові частини для опалення вагонів і приготування їжі в похідних кухнях, ешелонах отримують паливо від КЕВ (КЕЧ).

10.9. КЕВ (КЕЧ) відпускають паливо для опалення і гарячого водопостачання житлових будинків, будинкоуправлінь, будівель гуртожитків та готелів МО України відповідно до чинного законодавства України.

10.10. Доставка палива будинкоуправлінням на комунально-побутові потреби здійснюється транспортними засобами відповідних КЕВ (КЕЧ).

10.11. Розвантаження палива, яке надходить для потреб військових частин на паливні чи об'єднані паливно-матеріальні склади, здійснюється командами військовослужбовців, які виділяються від військових частин розпорядженням начальника гарнізону.

10.12. Оплата перевезень твердого та рідкого палива, що надходить від постачальників до військових частин, здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань, які передбачені кошторисом МО України на квартирно-експлуатаційне забезпечення.

Перевезення твердого та рідкого палива автомобільним транспортом за рахунок коштів МО України дозволяється у випадку, коли автомобільний транспорт є єдиним засобом сполучення між пунктами відправки і призначення, або коли вартість перевезення автомобільним транспортом не перевищує вартості перевезення залізничним чи водним транспортом.

10.13. Тверде та рідке паливо з паливних чи об'єднаних складів відпускається за нарядами КЕВ (КЕЧ).

10.14. Облік палива ведеться в КЕВ (КЕЧ) та військових частинах.

Щокварталу станом на перше число місяця, наступного за звітним кварталом, виконується перевірка фактичної наявності палива на паливному чи об'єднаному паливно-матеріальному складі КЕВ (КЕЧ) і у військових частинах, а також відповідності його обліковим даним. За результатами перевірки складається акт.

Щорічно станом на 01 жовтня проводиться інвентаризація палива на паливних чи об'єднаних паливно-матеріальних складах КЕВ (КЕЧ) та у військових частинах.

10.15. Наказами начальників КЕВ (КЕЧ) та командирів військових частин призначаються особи, відповідальні за приймання палива за кількістю та якістю, а також відповідальні за раціональне витрачання палива відповідно до затверджених норм.

XI. Планування, забезпечення проектно-кошторисною документацією, фінансування та виконання робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту військових об'єктів

11.1. Будівництво нових, розширення, реконструкція, технічне переоснащення та капітальний ремонт діючих військових об'єктів МО України незалежно від вартості здійснюється за титульними списками, що розробляються та затверджуються відповідно до Порядку затвердження титулів будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 вересня 1997 року N 995.

11.2. Замовником будівництва, реконструкції та капітального ремонту військових об'єктів ЗС України є МО України.

Функції замовника будівництва, реконструкції та капітального ремонту військових об'єктів ЗС України покладено на Головне КЕУ ЗС України, структурні підрозділи Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України (далі - ГШ ЗС України).

11.3. На підставі директив та наказів МО України та ГШ ЗС України щодо реформування та розвитку ЗС України начальники КЕВ (КЕЧ) за клопотаннями командирів військових частин складають пооб'єктні заявки за формою титульного списку і надають їх до КЕУ, а військові частини, які підпорядковані структурним підрозділам МО України та ГШ ЗС України, - до Головного КЕУ ЗС України.

11.4. КЕУ на підставі пооб'єктних заявок КЕВ (КЕЧ) складають перелік військових об'єктів, які підлягають капітальному ремонту в наступному році, і подають його до 01 вересня поточного року до Головного КЕУ ЗС України для узагальнення.

11.5. У тижневий строк після отримання лімітів асигнувань на рік, що планується, Головне КЕУ ЗС України проводить розподіл лімітів між замовниками будівництва військових об'єктів, які відповідно до виділених лімітів коригують перелік об'єктів будівництва та капітального ремонту і надають його до Головного КЕУ ЗС України, яке складає та подає на затвердження Міністру оборони України План будівництва та капітального ремонту об'єктів загальновійськового, комунального і спеціального призначення МО України (далі - План).

11.6. Затверджений Міністром оборони України План Головне КЕУ ЗС України доводить до КЕУ.

11.7. КЕУ після отримання затвердженого Плану:

складають і затверджують титули будов (об'єктів), будівництво (капітальний ремонт) яких розпочинається, на весь період із визначенням джерел фінансування та розподілом за роками обсягів капітальних вкладень. Титули будов складаються тільки для тих об'єктів, які на 01 вересня поточного року забезпечені проектно-кошторисною документацією;

складають і затверджують внутрішньобудівельний титульний список на підставі погоджених і затверджених титулів будов (об'єктів);

готують комплект документів і подають його до комітету з конкурсних торгів МО України для проведення торгів із визначення виконавців робіт згідно з чинним законодавством України, яке регламентує порядок закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти;

укладають угоди з підрядними організаціями за результатами проведених торгів.

11.8. Оплата виконаних будівельних робіт здійснюється в межах асигнувань, передбачених у кошторисі МО України на будівництво і капітальний ремонт військових об'єктів.

11.9. Забезпечення замовників об'єктів будівництва військових об'єктів проектно-кошторисною документацією, а також її затвердження здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

11.10. Титули на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва та капітального ремонту військових об'єктів складаються та затверджуються в тому самому порядку, що й титули відповідних будов (об'єктів), будівництво яких розпочинається.

11.11. Визначення вартості будівництва (капітального ремонту) військових об'єктів здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

11.12. Забезпечення земельними ділянками для будівництва військових об'єктів здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства України.

11.13. Виконання робіт із будівництва та капітального ремонту військових об'єктів у ЗС України здійснюється підрядним способом.

11.14. Під час виконання робіт із будівництва та капітального ремонту військових об'єктів відносини між замовником та підрядником регламентуються укладеним між ними договором підряду.

11.15. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом військових об'єктів здійснюється відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року N 461.

11.16. Утримання та експлуатація фондів і територій військових містечок здійснюється тільки після прийняття їх приймальними комісіями.

11.17. Контроль за виконанням та прийманням робіт із будівництва та капітального ремонту військових об'єктів покладається на замовника.

XII. Забезпечення матеріалами, обладнанням та комунальною технікою

12.1. Забезпечення військових частин обладнанням, матеріалами та комунальною технікою для утримання та експлуатації казарменого фонду, комунальних споруд здійснюється централізованим та децентралізованим порядком у межах видатків за відповідними кодами бюджетної та економічної класифікації видатків та статтями кошторису МО України.

12.2. Заявки на обладнання, матеріали та комунальну техніку для утримання та експлуатації казарменого фонду і комунальних споруд військові частини надають до КЕВ (КЕЧ), які узагальнюють надані заявки та надають до КЕУ. Узагальнені заявки КЕУ надають до Головного КЕУ ЗС України.

12.3. Матеріали, обладнання та комунальна техніка, придбані Головним КЕУ ЗС України централізованим порядком, за нарядами Головного КЕУ розподіляються між Київським КЕУ, КЕВ (КЕЧ).

12.4. Матеріали, обладнання та комунальна техніка, придбані КЕУ децентралізованим порядком, за нарядами КЕУ розподіляються між КЕВ (КЕЧ).

12.5. Матеріали, обладнання та комунальна техніка, отримані від Головного КЕУ ЗС України або КЕУ, передаються військовим частинам за нарядами, а придбані матеріали та обладнання КЕВ (КЕЧ) децентралізованим порядком - за накладними.

Матеріали, використані військовими частинами на утримання та експлуатацію фондів, списуються з обліку на підставі акта. Копія акта виконаних робіт надається до відповідної КЕВ (КЕЧ).

Наданий акт перевіряється КЕВ (КЕЧ). На підставі акта КЕВ (КЕЧ) списує матеріали з оперативного обліку.

12.6. Головне КЕУ ЗС України на основі проведеного аналізу залишків обладнання, матеріалів та комунальної техніки складає річний план забезпечення, який затверджується начальником Головного КЕУ ЗС України.

12.7. Матеріали, обладнання та комунальна техніка, що надходять до військових частин, незалежно від джерел їх надходження підлягають бухгалтерському обліку у військових частинах та оперативному обліку в КЕВ (КЕЧ) та КЕУ. Оперативний облік відображається в Книзі обліку наявності та руху матеріальних цінностей.

12.8. Щороку, станом на 01 січня року, наступного за звітним, у встановлені чинним законодавством України строки проводиться інвентаризація матеріалів, обладнання та комунальної техніки, що знаходяться у військових частинах та КЕВ (КЕЧ) і відображаються в Інвентаризаційному описі (порівняльній відомості).

Інвентаризація матеріалів, обладнання та комунальної техніки у військових частинах проводиться під керівництвом командира військової частини.

Донесення про інвентаризацію матеріалів, обладнання та комунальної техніки за встановленою формою подаються:

військовими частинами - до КЕВ (КЕЧ);

КЕВ (КЕЧ) узагальнені матеріали інвентаризації - до КЕУ;

КЕУ в розрізі підпорядкованих КЕВ (КЕЧ) - до Головного КЕУ ЗС України.

XIII. Навчання і підвищення кваліфікації військовослужбовців та працівників квартирно-експлуатаційних органів ЗС України

13.1. З метою щорічного оцінювання знань і підготовки теоретичного та практичного рівня особового складу експлуатаційного персоналу квартирно-експлуатаційних органів ЗС України проводяться заняття (збори) відповідно до затвердженого начальником Головного КЕУ ЗС України плану професійної підготовки особового складу експлуатаційного персоналу.

13.2. За результатами оцінювання знань і підготовки теоретичного та практичного рівня особового складу експлуатаційного персоналу квартирно-експлуатаційними органами надається дозвіл до самостійної роботи на об'єктах з підвищеною небезпекою.

XIV. Фінансування квартирно-експлуатаційних витрат

14.1. Фінансування квартирно-експлуатаційних витрат здійснюється відповідними розпорядниками коштів у межах асигнувань, затверджених кошторисами та планами асигнувань загального та спеціального фондів державного бюджету України, за схемою: Департамент фінансів МО України - КЕУ - КЕВ (КЕЧ), Департамент фінансів МО України - КЕУ (КЕВ, КЕЧ, військові частини) або Департамент фінансів МО України - ГШ ЗС України, види Збройних Сил України - військові частини.

14.2. Складання проектів кошторисів, планів асигнувань загального та спеціального фондів державного бюджету, розрахунків, які обґрунтовують показники видатків бюджету, що включаються до проекту кошторису, зведення показників спеціального фонду, виділення коштів і їх перерахування здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

14.3. Складені КЕВ (КЕЧ) проекти кошторисів, планів асигнувань загального та спеціального фондів державного бюджету, розрахунків, які обґрунтовують показники видатків бюджету, що включаються до проекту кошторису, зведень показників спеціального фонду на наступний рік за відповідними статтями кошторису МО України подаються до відповідних КЕУ, а КЕВ (КЕЧ), які фінансуються через Департамент фінансів МО України, - до Департаменту фінансів МО України та Головного КЕУ ЗС України. КЕУ перевіряють та узагальнюють надану інформацію та надають її до Головного КЕУ ЗС України.

Складені військовими частинами проекти кошторисів, планів асигнувань загального та спеціального фондів державного бюджету, розрахунків, які обґрунтовують показники видатків бюджету, що включаються до проекту кошторису, зведень показників спеціального фонду на наступний рік за відповідними статтями кошторису МО України подаються до відповідних служб забезпечення розпорядників коштів другого ступеня чи Департаменту фінансів МО України та Головного КЕУ ЗС України включно.

14.4. Одночасно з поданням фінансової та бухгалтерської звітності до відповідних КЕУ КЕВ (КЕЧ) щокварталу подають усі звітні форми про використання бюджетних асигнувань. КЕВ (КЕЧ), які фінансуються через Департамент фінансів МО України, одночасно з поданням фінансової та бухгалтерської звітності до Департаменту фінансів МО України подають зазначені форми звітності до Головного КЕУ ЗС України. КЕУ узагальнюють надану інформацію та подають її до Головного КЕУ ЗС України.

14.5. Будинкоуправління, гуртожитки, готелі здійснюють свою діяльність відповідно до чинного законодавства України.

Облік їх фінансово-господарської діяльності здійснюється відповідною фінансовою службою КЕВ (КЕЧ).

14.6. Будівництво і капітальний ремонт військових об'єктів фінансуються через фінансово-економічні органи МО України.

14.7. Контроль за фінансово-господарською діяльністю квартирно-експлуатаційних органів ЗС України здійснюється контрольно-ревізійними органами МО України.

Квартирно-експлуатаційні органи ЗС України здійснюють контроль за правильністю планування, витребування та використання коштів на квартирно-експлуатаційне забезпечення.

 

Тимчасово виконуюча обов'язки
начальника Головного
квартирно-експлуатаційного
управління Збройних Сил України

Я. О. Грузинська

 

АТЕСТАТ
на квартирно-експлуатаційне забезпечення

Виданий ________________________________________________________________ КЕВ (КЕЧ)
                                                                                                 (найменування)

1. У разі вибуття __________________________________________________ із військового містечка
                                                                           (найменування військової частини)
N ____ (окремої будівлі)

їй видано меблі, казармений інвентар, пожежне обладнання та майно, паливо:
                                               (перерахувати нижче, що і в якій кількості видано)

N
з/п

Назва майна

Одиниці виміру

Кількість

Якісний стан виданого майна

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

2. Крім того, за ___________________________________________ обліковуються не здані нею у разі
                                                                     (назва військової частини)
вибуття із військового містечка меблі, казармений інвентар, пожежне обладнання та майно, паливо:
(перерахувати нижче, що і в якій кількості)

N
з/п

Назва майна

Одиниці виміру

Кількість

Якісний стан виданого майна

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

3. Станом на "____" _____________ 20___ року за ________________________________________
                                                                                                                                                 (назва військової частини)
обліковуються залишки непогашених нарахувань за втратами матеріальних і грошових засобів, щодо яких вона не відзвітувалася:

N
з/п

Код програмної класифікації видатків та статті кошторису Міністерства оборони України

Назва виду витрат

Сума
(грн)

1

2

3

4

 

 

 

 

 

"____" __________________ 20___ року

              N ________________

                         Начальник КЕВ (КЕЧ)

_____________________________________________
                                         (найменування)

М. П. ________________________________________
                    (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

 

                      "ЗАТВЕРДЖУЮ"
М. П. _______________________________
                                         (посада)
____________________________________
                      (підпис, ініціали, прізвище)
       "____" ____________ 20___ року

АКТ
приймання (передачі) для утримання та експлуатації будівель, споруд і території військового містечка

____________________________________________________________________ (далі - Користувач)
                                     (повне або умовне найменування військової частини)
в особі _____________________________________________________________________________,
                                                                                   (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

з однієї сторони, і

_____________________________________________________________ (далі - Балансоутримувач)
                                                                                               (повна назва)

в особі _____________________________________________________________________________,
                                                                           (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ____________________________________________________________________,
                                                                                      (положення, статуту)

з іншої сторони, склали цей Акт про таке.

1. За цим Актом Балансоутримувач передає Користувачу для утримання та експлуатації будівлі, споруди і територію військового містечка N ___ (місцезнаходження), а саме:

N
з/п

N будівлі, споруди згідно з генеральним планом

Рік побудови

Загальна площа (кв. м)

Якісний стан будівлі, споруди

Примітка

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

2. Користувач зобов'язується:

у присутності Балансоутримувача перевірити стан об'єктів у момент їх приймання. У разі невиконання цього обов'язку буде вважатися, що об'єкти передані Користувачу в належному стані;

забезпечувати утримання та експлуатацію за призначенням переданих військовій частині фондів і території військового містечка, квартирного майна та земельних ділянок;

своєчасно проводити поточний ремонт прийнятих для утримання та експлуатації фондів і території військового містечка;

забезпечувати збереження та матеріальний облік фондів і територій військових містечок, квартирного майна та земельних ділянок, переданих військовій частині на утримання та в експлуатацію, проведення їх інвентаризації;

нести витрати з підтримання прийнятих об'єктів у належному стані.

3. Балансоутримувач зобов'язується:

попередити Користувача про особливі властивості та недоліки об'єктів, що передані для утримання та експлуатації, які йому відомі і які можуть бути небезпечними для життя, здоров'я, майна Користувача або призвести до пошкодження об'єктів.

4. Об'єкти вважаються переданими для утримання та експлуатації Балансоутримувачем Користувачу з моменту підписання акта приймання-передачі, у тому числі уповноваженими представниками Сторін, та скріплення цього акта печатками.

5. Висновки і пропозиції комісії:

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Додатки: ____________________________________________________________________________

Голова комісії ________________________________________________________________________
                                                                             (посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

Члени комісії _________________________________________________________________________
                                                                             (посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
                       _________________________________________________________________________
                                                                             (посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

Акт складено у _______ прим.
Прим. N 1 ___
Прим. N 2 ___

Місцезнаходження і реквізити Сторін

                    Користувач:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
                                (підпис)
       М. П.

              Балансоутримувач:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
                               (підпис)
      М. П.

 

                       "ЗАТВЕРДЖУЮ"
                                 М. П.
____________________________________
                                        (посада)
____________________________________
      (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
        "____" ____________ 20___ року

АКТ
приймання (передачі) будівель, споруд та території військового містечка

Реєстраційний N

Кількість аркушів

N
акта

Дата складання акта

Підстава операції

Мета операції

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

N військового містечка

Гарнізон

КЕВ (КЕЧ)

Військова частина

яка приймає

яка передає

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

1. Під час ознайомлення з документами та перевірки встановлено:

1.1. Наявність і якісний (технічний) стан будівель та споруд - згідно з Актом технічного стану будівлі (споруди).

1.2. Разом з будівлями та спорудами прийняті (передані):

земельна ділянка площею ________ га

облікова та технічна документація:

N
з/п

Найменування документа

N будівлі згідно з генеральним планом

N
документа

Кількість примірників

Кількість аркушів у примірнику

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

2. Висновки і пропозиції комісії:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Додатки: ____________________________________________________________________________

Голова комісії

_________________________________________________________________________
                                     (посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

Члени комісії

_________________________________________________________________________
                                    (посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

_________________________________________________________________________
                                    (посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

Акт складено у _______ прим.

Прим. N 1 ___

Прим. N 2 ___

Прим. N 3 ___

                          Здав

М. П.

______________________________
        (посада, військове звання, підпис,
                        ініціали, прізвище)

       "___" ______________ 20___
                           року

                    Прийняв

М. П.

____________________________
      (посада, військове звання, підпис,
                       ініціали, прізвище)

   "___" ______________ 20___
                       року

Зазначені в цьому акті будівлі, споруди, земельну ділянку та технічну документацію

прийняв ____________________________________________________________________
                                                    (посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

"____" __________________ 20___ року

                     "ЗАТВЕРДЖУЮ"
М. П.
___________________________________
                                       (посада)
____________________________________
      (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
"____" ____________ 20____ року

АКТ
технічного стану будівлі (споруди)

Реєстраційний N

Кількість аркушів

N
акта

Дата складання акта

Підстава операції

Найменування будівлі

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

N згідно з генеральним планом

N військового містечка

N військової частини

Гарнізон

КЕВ (КЕЧ)

КЕУ

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

1. Показники обліку будівлі (споруди):

1. Рік спорудження будівлі

2. Будівельний об'єм, м3

3. Матеріал стін

4. Загальна площа, м2

5. Вартість, тис. грн

6. Якісний стан (категорія)
    згідно з обліком

 

7. Час перебування в
експлуатації:

    згідно з нормою, років

    фактично, років

8. Рік останнього капітального
ремонту

 

2. Під час ознайомлення з документами і перевірки встановлено:

2.1. Технічний стан основних конструктивних елементів будівлі (споруди):

фундаментів
_______________________________________________________________________

стін
_______________________________________________________________________

перекриття
_______________________________________________________________________

даху
_______________________________________________________________________

2.2. Причини дострокового зносу (пошкодження) будівлі (споруди):

_______________________________________________________________________

3. Висновки і пропозиції комісії:
_______________________________________________________________________
Голова комісії ___________________________________________________________
                                                                (посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

Члени комісії: ___________________________________________________________
                                                                (посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

                       ___________________________________________________________
                                                                (посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

Акт складено у _______ прим.

Прим. N 1 ___

Прим. N 2 ___

Прим. N 3 ___

Висновки старших начальників:
_____________________________________________________________________
                                    (посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

"____" _____________ 20___ року

 

                      "ЗАТВЕРДЖУЮ"
М. П.
____________________________________
                                        (посада)
____________________________________
      (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
"____" ____________ 20____ року

АКТ
списання будівлі (споруди)

Реєстраційний N

Кількість аркушів

N
акта

Дата складання

Підстава операції

Найменування будівлі

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

N
за генеральним планом

N військового містечка

N військової частини

Гарнізон

КЕВ (КЕЧ)

КЕУ

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

1. Показники обліку будівлі:

1. Рік побудови

 

7. Первісна вартість,
    тис. грн

 

2. Будівельний об'єм, м3

 

3. Матеріал стін

 

8. Сума нарахованого зносу,
    тис. грн

 

4. Загальна площа, м2

 

5. Категорія за обліком

 

9. Проведені капітальні
    ремонти: рік/сума, тис. грн

 

6. Термін експлуатації:
    за нормою, років
    фактично, років

 

10. Залишкова вартість,
      тис. грн

 

2. Під час ознайомлення з документами і проведення перевірки встановлено:

2.1. Технічний стан основних конструктивних елементів будівлі (споруди):

фундаментів

________________________________________________________________________

стін
________________________________________________________________________
перекриття
________________________________________________________________________
даху
________________________________________________________________________

2.2. Причини дострокового зносу (пошкодження) будівлі (споруди):
____________________________________________________________________________________

3. Пропозиції комісії:
____________________________________________________________________________________
Голова комісії ________________________________________________________________________
                                                                                (посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
Члени комісії: ________________________________________________________________________
                                                                               (посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
                        ________________________________________________________________________
                                                                               (посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

Акт складено у _____ прим.

Прим. N 1 ___

Прим. N 2 ___

4. Висновки старших начальників:
____________________________________________________________________________________
М. П.
____________________________________________________________________________________
                                                          (посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

"____" _________________ 20___ року

Примітки:

1. Акт призначений для документального оформлення списання будівель (споруд).

2. Акт складається у двох примірниках, які подаються на затвердження начальникам (КЕВ (КЕЧ), КЕУ, Головного КЕУ ЗС України, заступнику Міністра оборони України, Міністру оборони України). Після затвердження перший примірник повертається до КЕВ (КЕЧ), на балансі якого (якої) знаходилася списана будівля (споруда), а другий - до Головного КЕУ ЗС України, яким ведеться облік будівель та споруд.

3. У графі акта під реквізитом "Підстава операції" записується найменування документа (наказу, розпорядження), його номер і дата.

4. Підписи осіб, які зробили висновок за актом і затвердили акт, засвідчуються гербовими печатками.

 

                      "ЗАТВЕРДЖУЮ"
М. П.
_____________________________________
                                        (посада)
_____________________________________
        (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

"____" ____________ 20____ року

АКТ
розбирання будівель та споруд

"____" ___________20___ р.
          (дата складання акта)

м. ______________

Комісія у складі голови комісії
____________________________________________________________________________________
                                                                           (посада, військове звання, прізвище, ініціали)
та членів комісії
____________________________________________________________________________________
                                                                           (посади, військові звання, прізвища, ініціали)
на підставі наказу _______________________________________________ начальника КЕВ (КЕЧ),
                                                                            (N наказу, дата)
керуючись діючим законодавством, склала цей акт на розбирання таких будівель та споруд:

N
з/п

Найменування будівлі, N військового містечка / N за генеральним планом, акт списання, дата його затвердження

Найменування матеріалів від розбирання

Одиниця виміру

Кількість

Коефіцієнт фізичного зносу

Ринкова вартість за одиницю матеріалу (грн)

Загальна вартість (грн)
гр 5 х гр 6 х гр 7

Відмітка про оприбуткування матеріалів за книгами обліку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Казарма N 3/5.
Акт списання від 15.03.2006

 

 

 

 

 

 

Книга 7, субрахунок 204, сторінка 54

2

Їдальня N 7/9.
Акт списання від 23.06.2006

 

 

 

 

 

 

Книга 4, субрахунок 201, сторінка 17

                                                                        Висновки комісії
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Голова
комісії ______________________________________________________________________________
                                                                    (посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

Члени
комісії: _____________________________________________________________________________
                                                                   (посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

            _____________________________________________________________________________
                                                                    (посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

 

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ
стану стрижневих блискавковідводів

Тип блискавковідводу

Дата установки блискавковідводу

Дата перевірки блискавковідводу

Стан блискавковідводу

Опір заземлення (Ом)

Виявлені недоліки

Примітки

блискавко-
приймальника

струмовідводу

опори

приставки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ
про використання коштів та виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища
за ___ квартал 20__ року

N
з/п

Найменування КЕВ
(КЕЧ)

Військова частина, місце дислокації

Проведені заходи

Використання коштів, тис. грн

разом

загального фонду

спеціального фонду

1

2

3

4

5

6

7

 

Усього за КЕВ (КЕЧ)

 

 

 

 

 

Усього за __________ КЕУ

Усього використано коштів

 

 

 

________________________________________
                                            (посада)
________________________________________
            (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

 

ПОТРЕБА
в коштах на заходи з охорони навколишнього природного середовища на 20___ рік

N з/п

КЕВ (КЕЧ), гарнізон, військове містечко

Усього тис. грн

Плата за розроблення нормативів

Плата за виготовлення паспортів водного господарства та ліцензій на водо-
користування, тис. грн

Плата за розроблення дозволу на спецводо-
користування, тис. грн

Плата за ліміт на утворення відходів, тис. грн

Платежі за забруднення навколишнього середовища,
тис. грн

Збір за геолого-
розвідувальні роботи, тис. грн

Інші збори,
тис. грн

гранично допустимих скидів, тис. грн

гранично-
допустимих викидів, тис. грн

викиди в атмосферне повітря забруднювальних речовин стаціонарними джерелами забруднення

викиди в атмосферне повітря забруднювальних речовин пересувними джерелами забруднення

скиди забруднювальних речовин безпосередньо у водні об'єкти

розміщення відходів

плата за розроблення дозволу на користування надрами (використання підземних вод)

податок на спецводо-
користування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за КЕВ (КЕЧ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за ________ КЕУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________
        (посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

 

ІНФОРМАЦІЯ
щодо наявності паспортів водного господарства, отримання дозволів на спецводокористування, на скиди стічних вод, на викиди забруднювальних речовин в атмосферу, на розміщення відходів станом на 01.01.20___ року

N
з/п

КЕВ (КЕЧ), гарнізон, військове містечко

Строк дії дозволів

Відмітка про наявність паспорта водного господарства

Примітка

на спецводокористування

на скиди стічних вод

на викиди забруднювальних речовин в атмосферу

на розміщення відходів

дата отримання

строк дії

дата отримання

строк дії

дата отримання

строк дії

дата отримання

строк дії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Усього за КЕВ (КЕЧ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за КЕУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________
      (посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

 

ПЕРЕЛІК
заходів для включення до Зведеного плану підготовки першочергових об'єктів комунального призначення ЗС України до експлуатації в зимовий період ________________ років

N
з/п

Гарнізон, військова частина, найменування об'єкта

Шифр, вартість робіт,
тис. грн

Виконавець

Роботи, що підлягають виконанню

Примітка
(стан виконання, фінансування)

1

2

3

4

5

6

Капітальне будівництво і капітальний ремонт

Поточний ремонт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за _________ КЕВ (КЕЧ), КЕУ

 

 

 

 

________________________________________
                                         (посада)
________________________________________
           (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

 

ДОВІДКА
про хід підготовки казармено-житлового фонду та комунальних споруд до експлуатації в зимовий період ______________ років

До експлуатації у зимовий період, років

Кількість військових будівель

Кількість житлових будинків

Кількість споруд

Інженерні мережі (км)

Промито і випробувано тепломереж

Проведено пробних пусків котелень

тепло-
постачання

електро-
постачання

водо-
постачання

водо-
відведення

газо-
постачання

тепло-
постачання

електро-
постачання

водо-
постачання

водо-
відведення

газо-
постачання

котельні

тепло-
пункти

штук

км

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Усього за ____ КЕУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовлено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% виконання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У тому числі:

КЕУ, КЕВ (КЕЧ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовлено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% виконання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Військові частини Сухопутних військ ЗС України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовлено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% виконання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Військові частини Повітряних Сил ЗС України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовлено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% виконання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Військові частини Військово-Морських Сил ЗС України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовлено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% виконання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Військові частини безпосереднього підпорядкування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовлено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% виконання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЕВ (КЕЧ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовлено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% виконання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЕВ (КЕЧ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовлено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% виконання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Військові частини Сухопутних Військ ЗС України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовлено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% виконання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Військові частини Повітряних Сил ЗС України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовлено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% виконання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Військові частини Військово-Морських Сил ЗС України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовлено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% виконання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Військові частини безпосереднього підпорядкування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовлено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% виконання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________
                                        (посада)
________________________________________
          (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

 

ДОВІДКА
про хід підготовки котелень до зимової експлуатації
станом на "___" ______20___ року

N
з/п

Область

Гарнізон

Населений пункт

Військова частина

Підпорядкованість

Котельні

усього котелень

на газу

на твердому паливі

на рідкому паливі

план

готово

план

готово

план

готово

план

готово

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

________ КЕУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЕВ ________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________ КЕЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________
                                               (посада)
________________________________________
              (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

 

ДОВІДКА
про хід підготовки першочергових об'єктів казармено-житлового фонду та комунальних споруд ЗС України до експлуатації в зимовий період __________________ років

N
з/п

Гарнізон, військова частина, найменування об'єкта

Шифр, вартість робіт
тис. грн

Виконавець

Роботи, що підлягають виконанню

Стан справ на об'єкті
на "____" _______ 20___ року

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

 
 

 

 

 

 

 

 

________________________________________
                                        (посада)
________________________________________
          (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

 

                     "ЗАТВЕРДЖУЮ"

М. П. Начальник _____________ гарнізону
_____________________________________
(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20___ року

АКТ

                       перевірки стану готовності будівель, споруд, інженерних мереж та території
                               військового містечка N ____ м. ________________ до експлуатації
                                                                                                                    (населений пункт)
                                                      зимовий період ________________ років

На підставі наказу _____________________ від _______ N ___ комісія у складі голови комісії _________________________________________________________________ та членів комісії: ____________________________________________________________________________________,
провівши огляд будівель, споруд, інженерних мереж, території військового містечка, вивчивши відомості дефектів теплових установок, мереж, систем централізованого опалення, вентиляції, гарячого водопостачання, будівель, споруд та визначивши ступінь усунення дефектів під час підготовки до опалювального періоду, встановила:

1. _________________________________________________________________________________
                                   (зазначити якість підготовки фондів військового містечка до зимової експлуатації)
2. Виявлені дефекти та недоліки:

N
з/п

Найменування та N об'єкта згідно з генеральним планом

Перелік дефектів та недоліків

Відповідальний за усунення недоліків та строк їх усунення

Відмітка про усунення

1

2

3

4

5

 
 

 

 

 

 

3. Висновки і пропозиції комісії

На підставі вищевикладеного Акт перевірки стану готовності будівель, споруд, інженерних мереж та території військового містечка до експлуатації в зимовий період видати без зауважень. У разі не усунення зауважень у встановлений строк зазначений Акт буде анульований.

Голова комісії:
____________________________________________________________________________
                                                    (посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

Члени комісії:
____________________________________________________________________________
                                                    (посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

____________________________________________________________________________
                                                    (посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

Акт складено у _______ прим.

Прим. N 1 ___

Прим. N 2 ___

Прим. N 3 ___

 

ВІДОМОСТІ
про хід опалювального періоду у військових містечках ЗС України
станом на "___" _________ 20___ року

КЕУ, КЕВ (КЕЧ)

Підлягає опаленню

Розпочато опалення

Не розпочато опалення

у тому числі

у тому числі

у тому числі

усього містечок

через кліма-
тичні умови

через продовження робіт

через борги

через інші обставини

усього містечок

від власних котелень

від котелень (ТП) інших відомств

усього містечок

від власних котелень

від котелень (ТП) інших відомств

кіль-
кість

гарнізон, військове містечко, військова частина, об'єкт, підпоряд-
кованість

обсяги робіт, що необхідно виконати, які заходи вжи-
ваються, потреба у коштах, тис. грн

кіль-
кість

гарнізон, військове містечко, військова частина, підпоряд-
кованість

вид послуги, борг тис. грн, які заходи вжи-
ваються

кіль-
кість

гарнізон, військове містечко, військова частина, підпоряд-
кованість

причини, які заходи вжи-
ваються

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

________ КЕУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЕВ (КЕЧ) ____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черговий ______________________________________________
                                                                     (посада)

______________________________________________________
                                (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

 

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Квартирно-експлуатаційний відділ ____________________________________
(_____________________________ квартирно-експлуатаційна частина району)

ЖУРНАЛ
зауважень та пропозицій осіб, які проводять інспектування щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірки експлуатації будівель, комунальних споруд, інженерних мереж та територій військових містечок

___________________________________________________________________
(військова частина, військове містечко, найменування гарнізону)

Почато "___" ____________ ____ року

Закінчено "___" ____________ ____ року

N
з/п

Дата перевірки

Зміст зауважень

Пропозиції

Відмітка про вжиті заходи

що і коли зроблено

підпис відповідальної особи

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА

             про потребу ________________________________________________ в ________________________________________
                                                                  (назва квартирно-експлуатаційного органу)                                                                             (назва послуг)
                                                           (стаття ____, КЕКВ ___, загальний (спеціальний) фонд) на 20 ___ рік

Назва області, КЕВ (КЕЧ), вид ЗС України, військова частина

Назва постачальника
(дата, N договору)

Спожито у минулому році

Очікуване споживання у поточному році

Потреба на наступний рік

Примітка

фізичні показники
(одиниці виміру)

прогно-
зований тариф
(грн)

сума
тис. грн

інші нарахування
(тис. грн)

усього
(тис. грн)

фізичні показники
(одиниці виміру)

фізичні показники
(одиниці виміру)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Заявка складається окремо за загальним та спеціальним фондами за кожний КЕКВ. КЕВ (КЕЧ) надають заявку до КЕУ за кожну військову частину до 1 вересня. КЕУ надають заявку до Головного КЕУ ЗС України за кожну військову частину, КЕВ (КЕЧ), вид ЗС України, область до 20 вересня. Військові частини, що отримують кошти як оплату за енергоносії та комунальні послуги, надають заявку до Головного КЕУ ЗС України до 20 вересня.

_____________________________________
                                        (посада)
_______________________________________
         (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

 

ЗВІТ
(щоквартальний)

             про стан споживання та використання коштів _____________________________________ на оплату __________________
                                                                                                                           (найменування квартирно-експлуатаційного органу)                        (назва комунальних послуг)
                                               (стаття ___, КЕКВ ____, загальний (спеціальний) фонд) станом на 01.___.20___ року

Назва області, КЕВ (КЕЧ), вид ЗС України, військова частина

Заборгованість на початок року (за минулі роки) станом на 01.01.20_)

Ліміт на поточний рік

Спожито з початку року

Погашено з початку року

Заборгованість (тис. грн)

Примітка

дебіторська
(тис. грн)

кредиторська
(тис. грн)

фізичні показники
(одиниці виміру)

сума
(тис. грн)

фізичні показники
(одиниці виміру)

сума
(тис. грн)

інші нарахування
(тис. грн)

усього
(тис. грн)

усього
(тис. грн)

у тому числі за минулі роки
(тис. грн)

дебіторська
(тис. грн)

кредиторська
(тис. грн)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Звіт складається окремо за загальним та спеціальним фондами за кожний КЕКВ. КЕВ (КЕЧ) подають звіти до КЕУ за кожну військову частину до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, у тому числі за звітний місяць. КЕУ подають звіт до Головного КЕУ ЗС України за кожний КЕВ (КЕЧ), вид ЗС України, область до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом. Військові частини, що отримують кошти як оплату за енергоносії та комунальні послуги, подають звіт до Головного КЕУ ЗС України 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

________________________________________________________________
                                                                         (посада)
________________________________________________________________
                                           (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

 

ЗВІТ
(щомісячний)

                про споживання _______________________________________ _______________________________________________
                                                                (найменування квартирно-експлуатаційного органу)                                                    (назва послуг)
                                                                                      (стаття ___, КЕКВ ____) за _____ 20__ р.
                                                                                                                                                                                (місяць)

Назва області, КЕВ (КЕЧ), вид ЗС України, військова частина

Назва постачальника
(дата, N договору)

Спожито в минулому році за звітний місяць

Спожито в поточному році за звітний місяць

Економія порівняно з відповідним місяцем минулого року

фізичні показники
(одиниці виміру)

сума
(тис. грн)

фізичні показники
(одиниці виміру)

тариф
(грн)

сума
(тис. грн)

інші нарахування
(тис. грн)

усього
(тис. грн)

фізичні показники
(одиниці виміру)

сума
(тис. грн)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Звіт складається окремо за кожен код економічної класифікації видатків (КЕКВ) за військові частини, що утримуються за рахунок коштів держбюджету (за загальним фондом). КЕВ (КЕЧ) подають звіти до КЕУ за кожну військову частину до 15 числа місяця, наступного за звітним. КЕУ подають звіт до Головного КЕУ ЗС України за кожний КЕВ (КЕЧ), вид ЗС України, військову частину до 20 числа місяця, наступного за звітним. Військові частини, що отримують кошти як оплату за енергоносії та комунальні послуги, подають звіт до Головного КЕУ ЗС України до 20 числа місяця, наступного за звітним. Графи 10, 11 - при зменшенні споживання послуг у звітному місяці порівняно з відповідним місяцем минулого року перед числом ставиться знак "+", при перевитратах "-". При перевитратах надається пояснення по кожній військовій частині з зазначенням причин та заходів, яких було вжито.

             _________________________________________________________________
                                                        (посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

 

ДОВІДКА
(щотижнева)
про стан споживання, проведення розрахунків та заборгованість за комунальні послуги та енергоносії
станом на ____________

тис. грн

Назва області, КЕВ (КЕЧ), вид ЗС України, військова частина

Борг за минулі роки станом на

Ліміт на 20__ рік

Спожито з початку року

Отримано коштів (ЗФ) з початку року

Погашено з початку року

Залишок коштів (ЗФ)

Кредиторська заборгованість

усього

у тому числі:

01.01.__

звітну дату

коштами ЗФ

у тому числі за борги минулого року

коштами СФ

у тому числі за борги минулого року

авансова оплата коштами минулого року

усього

у тому числі платних споживачів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Довідка складається окремо за кожний КЕКВ. КЕВ (КЕЧ) надають довідки до КЕУ за кожну військову частину щовівторка. КЕУ надають довідку до Головного КЕУ ЗС України за кожний КЕВ (КЕЧ), вид ЗС України щосереди. Військові частини, що отримують кошти як оплату за енергоносії та комунальні послуги, надають довідку до Головного КЕУ ЗС України щосереди.

___________________________________________________
                                    (посада)

_________________________________________________________
  (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

 

КНИГА
обліку асигнувань, перерахованих підвідомчим установам

Почато "___" _____________ ____ року

Закінчено "____" ____________ ____ року

КЕКВ _________ стаття _____ річні призначення_________

Найменування організації

Назва та номер документа

Обсяг призначених (відкликаних) асигнувань

Фонд (загальний, спеціальний)

Використана сума

КЕВ (КЕЧ)

Підтвердження про використання

Залишок

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЕННЯ ДО КНИГИ

Книга обліку асигнувань, перерахованих підвідомчим установам, ведеться в Головному КЕУ ЗС України, КЕУ та КЕВ (КЕЧ). Записи в книзі здійснюються на підставі заявок від КЕВ (КЕЧ) та надання підтверджувальних документів про використання коштів.

 

КНИГА
обліку наявності та руху матеріальних цінностей

______________________________________________________
______________________________________________________

Почато "____" ____________ ____ року

Закінчено "____" ____________ ____ року

__________________________________________________________________
(найменування матеріальних цінностей, індекс, N креслення)

Нормативний запас: мінімальний ______________________________ максимальний ____________________________

Дата запису

Найменування документа

N документа

Дата документа

Постачальник-
одержувач

Надійшло

Вибуло

Залишок

Перебуває у частині на обліку

У тому числі на складі

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

усього

кількість

сума

наймену-
вання

категорія

усього

кількість

сума

наймену-
вання

категорія

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ПОРЯДКУ ВЕДЕННЯ КНИГИ

1. Книга обліку наявності та руху матеріальних цінностей призначена для обліку у КЕС і КЕВ (КЕЧ) за окрему військову частину та у Головному КЕУ за КЕВ (КЕЧ).

2. Книга реєструється у КЕС і КЕВ (КЕЧ).

3. Книги ведуться безстроково до повного їх використання.

4. Записи в книзі роблять виразно, без помарок і підчищень. Помилки виправляють, закреслюючи неправильний запис однією лінією, щоб закреслене було чітко видно, роблять правильний запис. Якщо помилки виправляють після проведення великої кількості прибутково-витратних документів, то виправляються лише останні підсумки. Про будь-яке виправлення робиться застереження на вільному місці тієї самої сторінки: "Виправленому (зазначається правильний запис) вірити", що засвідчується підписом особи, яка веде облік. Дозволяється також вести форму книги в електронному вигляді.

5. Під час оформлення книги, залежно від кількості передбачуваних записів, на кожне найменування матеріальних цінностей відводиться одна чи кілька сторінок.

6. Початкові записи в книзі роблять на підставі дійсних, законно і правильно оформлених первинних документів або даних про залишки матеріальних цінностей, взятих з попередньої книги. У разі перенесення залишків з попередньої книги записуються: у графі 2 - "Книга обліку", у графі 3 - її номер, у графі 4 - сторінка книги, у графі 5 - "Перенесення залишку". Залишки, перенесені з інших книг, підтверджуються підписами начальника служби та особи, яка веде облік матеріальних цінностей.

7. Відмітка про звірку облікових даних з військовими частинами записується в книзі окремим рядком. При цьому в графі 1 зазначається дата звірки, у графі 2 - робиться запис "звірено", у графі 5 - підпис начальника КЕС військової частини.

8. Станом на 01 січня, на день інвентаризації чи ревізії, під час здачі посади командира військової частини, начальника КЕС у книзі підбивають підсумки наявності майна. Підсумки підкреслюють лінією (річні підсумки - двома лініями) і засвідчують підписами особи, яка веде облік у КЕВ (КЕЧ), під час здачі посади начальника КЕС засвідчують підписами особи, яка здає посаду, та особи, яка приймає посаду.

 

__________________________________
                   (найменування установи)

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС (ПОРІВНЯЛЬНА ВІДОМІСТЬ)
N _______

                                              на "____" ____________ 20__ року

Комісія у складі: _____________________________________________________________________
                                                                                      (посада, прізвище, ініціали)

___________________________________________________________________________________
                                                                                      (посада, прізвище, ініціали)

___________________________________________________________________________________
                                                                                      (посада, прізвище, ініціали)

___________________________________________________________________________________
                                                                                      (посада, прізвище, ініціали)

на підставі _________________________________________________________________________

перевірила наявність ________________________________________________________________

місце перевірки _____________________________________________________________________

прізвище, ім'я, по батькові матеріально відповідальної особи _______________________________

Висновок керівника установи

__________________________________________________________________________________

N з/п

Під час перевірки фактичної наявності виявилося

За даними бухгалтерського обліку

найменування цінностей

номенклатурний або інвентарний номер

кількість

кількість

ціна

сума

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Результати інвентаризації

нестачі

надлишки

придатне

потребує ремонту

непридатне

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії ___________________________________
                                              (посада, підпис, ініціали, прізвище)
Члени комісії ___________________________________
                                              (посада, підпис, ініціали, прізвище)

Усі цінності, зазначені в цьому інвентаризаційному описі з N ________ до N ________, перевірено комісією за моєї (нашої) присутності та внесено до опису, у зв'язку з чим претензій до інвентаризаційної комісії не маю (не маємо). Цінності, перелічені в описі, знаходяться на моєму (нашому) відповідальному зберіганні.

"___" ____________ 20__ року
____________________________________________________________________________________

Зазначені в цьому описі дані перевірив

____________
(посада)

___________________
(підпис, ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

Тимчасово виконуюча обов'язки
начальника Головного
квартирно-експлуатаційного
управління Збройних Сил України

Я. О. Грузинська

Опрос